måndag 4 augusti 2014

Den svenska inkompetensen i sin prydno, i Sala

.

Här är en bild från Aftonbladets live-sändning på nätet från lekstugan i Sala. Det är en bild av det svenska systemfelet. Ingen av personerna på bilden behöver känna sig som särskilt utpekad, annat än som just delaktiga i den svenska offentliga sektorns systemfel. Det som gör att snart ingenting fungerar i den offentliga sektorn. Jag känner ingen av dem. Kvaltién på sändningen var för dålig för att jag ska veta vem någon av dem är eller vilken inkompetent byråkratsamling de representerar. Ja, bortsett från räddningsledaren då som är just räddningsledare. Men det är inte nödvändigt att veta vem det är för att kunna säga att de representerar systemfelet som får tågen att stanna, dyra men onödiga tunnlar att aldrig bli färdigbyggda, oskyldiga att bli dömda för massmord och mördare att gå fria, tjuvar att bli bank- och försäkringsdirektörer, åldringar att bli inlåsta och övergivna på nätterna, elen att sluta fungera om solen går i moln och fungerande telefonnät att raseras för att det ger mer pengar i maffians fickor. Sådär kan man räkna upp exempel på den svenska offentliga odugligheten hur länge som helst, men jag ska nöja mig med att säga som PG Gyllenhammar när han besökte Sovjet något år innan socialdemokratin klappade ihop där: Jag är imponerad över att någonting över huvud taget fungerar.

Det bakomliggande ärendet som fick dessa fem representanter för den svenska odugligheten att samlas på en presskonferens är lekstugan som skogsbranden utanför Sala resulterat i. För den som inte vet varför jag känner mig kallad att uttala mig om detta flyger jag helikopter och är skogsägare, tidigare skogsentreprenör och elverkschef. Jag har varit med om flera skogsbränder och har både låtit utföra och själv utfört flera hyggesbränningar inkl förberedelserna och efterarbetet.

Ingen kan förväntas kunna allt. Men den som ska svara för viktiga funktioner som att vara räddningsledare och leda arbetet med att bekämpa skogsbränder ska vara utbildad för uppgiften. Han ska också i övrigt vara förberedd. Det innebär att han SKA VETA vilka resurser som finns inom hans område vilka kan komma till nytta. Det är uppenbart att inte räddningsledningen vet det i Sala. Men jag tror inte att det finns särskilt många distrikt som skulle skött uppgiften märkbart bättre. Däremot finns det säkert många som skulle skött den lika illa eller sämre. Förmodligen skulle man i nästan alla distrikt göra ungefär likadant. Skaka fram fem personer som ingenting kan inom ämnet, väl medvetna om att de inte kan någonting och alla i förhoppningen att någon av de andra kan någonting, så att de kan gömma sig bakom ryggen på denne, nicka instämmande när denne säger något i förhoppningen att det är någonting klokt som sägs och i övrigt tiga intelligent - de svenska överbefordrade nollornas paradgren. Så ser den svenska odugligheten ut i sin prydno - fem högavlönade okunniga med viktiga uppgifter som gömmer sig bakom varandra utan att riskera några efterräkningar. Fem högavlönade okunniga för vilka det är viktigare vilket kön de har, vilket parti de är med i eller vem de är släkt eller kompis med.

I skrivande stund är enligt uppgift i media nio personer inringade av skogsbranden. Det går ännu inte att veta om det är skarpt läge eller om media överdriver. Men det går att veta att sådär bedrivs inte bekämpning av skogsbrand. Skogsbrand under svåra förhållanden bekämpas på samma sätt som hyggesbränning bedrivs. Man gör brandgator i periferin, på säkert avstånd, och tänder där för att låta elden söka sig in mot mitten för att så småningom dö av näringsbrist. Ingen ska vara inne i elden och röken och härja och riskera eget och andras liv. Att hålla på och försöka släcka en stor brand med helikoptrar är kvalificerat trams. Den brand som, till hisnande kostnader, låter sig släckas med helikopter - den branden är inte farlig.

Att  frivilliga ger sig in på området trots riskerna beror på de ansvarigas oduglighet. När människor inser att de som ska göra jobbet inte kan det, försöker de ta saken i egna händer. Det är ansvarstagande, ofta bra sådan, men ibland kan det sluta illa. Det är samma fenomen som leder till att frivilligt folk dör som flugor av elkraft när Eon, Fortum och Vattenfall förlamas av sina stora elavbrott.

Det går inte att säga åt folk: Gör ingenting själva - titta på när vi klantar oss och din egendom ödeläggs!
- Man måste lära sig sitt arbete och sedan sköta det!

Södertälje måndagen den 4 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: