måndag 4 augusti 2014

Lekstugan utanför Sala förvärras

.
Under natten har det gått ganska bra. Temperaturen sjönk en aning, luftfuktigheten ökade, vinden mojnade och brandkåren var hemma och sov. :-)

Men nu på morgonen har situationen förvärrats igen. Brandkåren har börjat arbeta. Nu ska man ha brandbekämpningsflygplan från Italien. När det man behöver är skogskunnigt folk och maskiner från grannbyn. Inte lika flashigt, men billigare och bättre mot skogsbränder.

Förr fanns den här kunskapen överallt. Numera är hyggesbränning så pass ovanligt att skogsbrandbekämpning inte längre är var mans kunskap. Och det är klart att med den rådande trenden, innebärande att den nya hjälplösheten sprider sig som en präriebrand över landet, kan man ju inte förvänta sig att brandkåren ska kunna släcka bränder. Framför allt behöver de krisgrupper efteråt.

Och prestigens betydelse ska inte underskattas. Hur skulle det se ut om brandkåren tog råd av skogsfolk som inte har gått skogsbrandbekämpningskurs på Kungsholmen?

Problemet med att brandkåren är ute och leker skogsbrand är att det kan inge falska förhoppningar hos befolkningen, så att de fattar felaktiga beslut angående sin egendom. Bättre vore om brandkåren åkte hem. Det slutar brinna när det börjar regna ordentligt, eller senast till vintern. Det blir inte dyrare än den lekstuga som brandkårens krutuppfinnare nu håller på med.

Inför framtiden bör man aktualisera frågan om brandkårens TV bör förses med ett filter som blockerar Discovery-kanalen så att brandkåren kan återvända till verkligheten, hur grå och trist den än må vara.

Södertälje måndagen den 4 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: