torsdag 1 juli 2021

Inte sista mordet

 .

Igår sköts en polis i Biskopsgården i Göteborg. Det är inte sista mordet utfört av slöddret som MiljöParasiterna, Annie Lööf och Sosseriet släpat hit och som den NationalSocialdemokratiska maktapparaten gullar med, och bjuder på fika efter hand som de skjuter, mördar, spränger, misshandlar, våldtar och stjäl. Det är bara det senaste mordet. Denna gång var det en polis i tjänst som blev mördad.


Det är inte heller tillräckligt för att åstadkomma en förändring, ett uppvaknande. Fler måste bli mördade för att det ska bli någon förändring. Säkert måste även ledande anarkistpolitiker eller närstående till dem bli direkt berörda. Innan det har skett finns det nog mycket litet hopp om att den politiska majoriteten ska kunna ta till sig vad som pågår i landet.


Det är nämligen det som är problemet, alla medkännande kondoleanser till trots. Det är bara floskler. Egentligen bekommer det dem inte att en och annan medborgare, inklusive poliser, blir mördade. Det blir ingen ändring förrän de själva och deras närmaste blir drabbade.


Så länge den etablerade verklighetsuppfattningen i riksdag och media är att det är synd om dem - mördarna och terroristerna - att det är obegripligt att de väljer att mörda och bada i pengar, trots att de skulle kunna jobba 7-16 på ett jobb som även analfabeter kan klara och dessutom köra en gammal Volvo 740 - så länge finns inget hopp om förbättring.


Med idioter i majoritet i riksdag och byråkrati blir följden med nödvändighet att idioter tillåts härja fritt på gatorna.


Falun torsdagen den 1 juli 2021

Mikael Styrman

.

måndag 28 juni 2021

Löfven trampade till dörrmattan

 .

Jaha, Stefan Löfven valde att trampa till dörrmattan och gå vidare. Det kan han kosta på sig eftersom sosseriet vet att det är en hög tröskel för V att ta sig över för att bilda regering med de borgerliga och så länge de inte är beredda att göra det har de bara lösa skott i bössan.


Dels trodde sosseriet nog dåligt på sina chanser, framför allt MP:s chanser i ett extraval. Dels kände de nog tveksamhet även om hur Centern skulle klara sig sedan Annie Lööf varit på tvären till det mesta och blockerat alla lösningar som inte gör Annie Lööf till statsminister. Liberalerna har också blivit tydligare med att de vill vara ett borgerligt parti, vilket medför att eventuella högerväljare som ännu finns kvar i Centern kan tänkas hoppa över. Sosseriet förväntar sig nog även att tappa mycket röster till både SD och V. Särskilt om rösträknarna inte är i form eller längre går att lita på helt. En del av rösträknarna är säkert fattigpensionärer numera och inte jättenöjda med vad sosseriet har ställt till med. 


Tungan på vågen blev nog att sosseriet gjort analysen att ingen vill ta över eländet för ett enda år. Det ökar bara risken markant att få skulden för en massa kaos som sosseriet ställt till med, men utan att egentligen kunna eller hinna göra något åt saken.


Sosseriet förväntar sig nog att i talmansrundan få följande besked från de övriga:


- Städa själva upp i soppan som ni har ställt till med!


Falun måndagen den 28 juni 2021

Mikael Styrman

.

söndag 27 juni 2021

På väg mot samarbetet i mitten…

 


… mitten av öknen.

Falun söndagen den 27 juni 2021

Mikael Styrman

Raset i Miami

.

Det är klart att Maffia-intressen finns nästan var som helst i Miami. Jag såg någonstans att det finns 138 registrerade ägare till den rasdrabbade egendomen. Så det tycks vara något liknande våra bostadsrättsföreningar där de boende själva äger sina lägenheter och indirekt äger och förvaltar byggnader och mark. Om maffiaintressen haft någon betydelse i det här fallet är det kanske vid byggandet? Men det byggdes 1981, för fyrtio år sedan, så då har de ju lyckats ganska bra… Skulle maffian vara inblandad i byggandet behöver man ju inte ha så höga förväntningar. Maffians intressen återfinns nog mer i andra verksamheter i Miami men kan säkert komma att påverka efterspelet till den här händelsen. Det gäller i hög grad om det finns ett mer allmänt hot, av naturliga skäl, mot det övriga strandnära fastighetsbeståndet i Miami. I det sammanhanget kan ju tyvärr politiken och maffian uppleva att de har gemensamma intressen i en mörkläggning av bakomliggande orsaker till raset.


Om jag har förstått det rätt har det varit kontroversiellt att bygga hyreshus och hotell längs strandremsan i och runt Miami. Det är en smal remsa med rörligt vatten på bägge sidor. Havet på ena sidan och en lagun eller flod på andra sidan. Marken utgörs till stora delar av lättflyktig sand. Åtminstone för mig är det obekant vad som - om något annat alls - finns under sanden.


Det komplex som delvis störtat samman heter Champlain Towers South. I närheten finns även Champlain Towers East och Champlain Towers North. Det är inte bekant huruvida de är under samma förvaltning, är i jämförbart skick eller hur lika markförhållandena är. Men finns det flera beröringspunkter kan man lugnt utgå från att de boende i dessa nu sover lätt om nätterna.


Snabbt kom det fram besiktningsprotokoll upprättade för något år sedan, vilka innehöll oroväckande anmärkningar mot byggnadernas skick, men inga långt gående slutsatser eller varningar.


Som signaturen Benny i sin kommentar till inlägget ”Klimatpåverkan i Miami…” är inne på, går antagligen maffiafastigheterna tretton på dussinet i Miami. Skulle det finnas anledning att påtala konkreta och möjligen även akuta hot mot fastigheterna, och skulle fastigheterna samtidigt råka vara maffiakontrollerade, framstår det nog inte direkt som en bingovinst för den ansvarige att behöva påtala saken. Tanken måste rimligen slå besiktningsmannen, att belöningen för sådan yrkesmässig nit kan vara cementstövlar och ståplats i Mexikanska Golfen.


De som investerat tungt i Miami-området håller säkert andan nu. Efter den första chocken inträder en fas innebärande skadebegränsning. Det går inte för oss att bedöma om de besiktningsprotokoll som kommit fram är en del i skadebegränsningen? Det stora hotet mot Miami-området är inte en enstaka misskött fastighet. Det är om markförhållandena är sådana att det finns en generell hotbild mot ett stort antal strandnära fastighetskomplex, eller i värsta fall alla.


Snabbt kom det även fram uppgifter om en fastighet som rasat 1974. Det behöver inte vara del av någon skadebegränsning. Det kan vara uppgifter som helt naturligt rotas fram när något sådant inträffar. Det är dock 47 år sedan dess. Skulle det bara rasa enstaka hus vart femtionde år är det ofarligt för Miami. Uppgifterna bör tolkas mot den bakgrunden.


I mediabevakningen sedan raset har framkommit åtminstone två för Miamis framtid mycket oroväckande uppgifter:


1.

Boende i fastighetskomplexet har iakttagit att det dagarna innan raset trängt upp vatten underifrån, genom källargolvet.


2.

En kvinna, som omkom i raset, ringde sin man före sin död. ”Allting skakar” sade hon. ”Poolen sjunker ned i marken” sade hon också. På bilder publicerade av Washington Post, vilka är tagna efter raset, synes poolen vara intakt. Däremot finns en mindre pool strax intill som möjligen kan vara en bubbelpool. Den har sjunkit ned i marken, vilket även gäller för marken mellan poolen och byggnaden. Den här uppgiften är utomordentligt intressant eftersom den entydigt talar för att källaren under fastighetskomplexet sjönk INNAN byggnaden rasade samman. Det talar inte för att byggnaden rasade för att det fanns brister i stommen eller dess skötsel. 


Dessa två iakttagelser talar starkt för att vatten trängt in antingen från Atlanten eller lagunen/floden, möjligen båda. Det finns alternativa tänkbara orsaker. Landtungan som fastigheterna är byggda på kan vara för svag för att vara lämplig att bygga stora tunga fastighetskomplex på, så som tydligen redan tidigare befarats. Besläktade orsaker kan vara att ett slukhål öppnat sig under fastigheten -  eller, som gäller på en del andra områden där slukhål uppträtt - att det funnits en saltkropp under byggnaderna som hållit vattnet borta och som med tiden lösts upp. Säkert finns det fler tänkbara varianter som kan ha haft betydelse för händelseutvecklingen.Det framtiden kommer att handla om är nog hur säkra resterande strandnära byggnadskomplex är. Man kan inte vara säker på att frågan kommer att få en ocensurerad behandling. Det tycks nämligen finnas miltals med snarlika områden. Om det skulle visa sig att alla dessa hyreshus och hotell står på mark som inte är säker är det ingen god nyhet för Miami-området. Människor som har råd att åka någon annanstans, eller bo på någon annan ort, kommer inte att ta sig till Miami om det kan resultera i att man kan få ett hotell i huvudet. Om de kapitalstarka söker sig någon annanstans rasar fastighetspriserna, hotellen och den övriga turistindustrin slutar tjäna pengar. På sikt hotar i så fall förslumning.


Man kan nog befara att många kommer att tolka de utredningsresultat som så småningom kommer att presenteras med en betydande nypa salt - beroende på vad de kommer fram till. Miamis framtid avgörs nog inte av vad utredningarna - med rätt eller fel - mynnar ut i. Miamis framtid avgörs nog av hur lång tid som förflyter innan nästa byggnad rasar samman - och nästa efter den.


Det är så stora värden på spel i Miami att det är mycket tveksamt om utredningssvaren kommer att gå att lita på. De snabbaste och mest lättflyktiga investerarna har förmodligen redan börjat skicka runt Svarte-Petter. Om man inte kunde klara upp Kennedy-morden i USA - varför skulle man då kunna klara upp ett husras på guldkusten i Miami?


Falun söndagen den 27 juni 2021

Mikael Styrman

. 

fredag 25 juni 2021

Borgerlighetens katastrof kan lura bakom hörnet

 .

För en tid sedan uppmärksammades att det pågått en omfattande stöld av, och handel med, barn vilka antingen stulits från sina föräldrar, importerats till Sverige och sålts till barnlösa och barnlängtande föräldrar in spe, eller barn som stulits på beställning av sådana föräldrar. Sedan blev det plötsligt märkvärdigt tyst om frågan i propagandaorganen, trots att ämnet inte alls var färdigt avhandlat. Tvärtom kan vi förvänta oss att vi inte ens sett hela toppen av isberget ännu.


Kristersson har en längre tid legat påtagligt lågt. Det ligger nära till hands att just denna fråga kan ha påverkat hans förhållningssätt i många andra frågor. Att motparten skulle ha missat den potential som finns i adoptionsfrågan må vara en from förhoppning, men är inte särskilt sannolikt.


Det kan naturligtvis finnas flera och samverkande skäl till den låga profilen. Men det är svårt att frigöra sig från misstanken att Sosseriet och deras kontroll över propagandaapparaten haft en viktig roll att spela. Sosseriets vanskötsel av landet, usla opinionssiffror och nära förestående riksdagsval som politrukerna i de inre kretsarna naturligtvis länge sett närma sig, har mest troligt spelat en avgörande roll för att granskningen dog ut.


Med största sannolikhet dog den inte ut av sig själv. S-strategerna, som tänker ungefär som Annie Lööf och vid en jämförelse till och med kan få henne att påminna om en hänsynsfull humanist, har förmodligen stoppat undan ärendet för att användas vid ett mer utslagsgivande läge.


Borgerligheten synes samla sig runt Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Han och hans hustru har själva tre adoptivbarn från Kina. Ulf har varit ordförande i Adoptionscentrum åren 2003-2005. Jag gör inte gällande att Kristersson och hans hustru har gjort fel i samband med detta. Det är inte alls min poäng. Men det som är min poäng är att det kan användas för att smutskasta honom och hela borgerligheten, vare sig det är välgrundat eller ogrundat. Det kan även användas för att utöva otillbörliga påtryckningar när som helst. Det sätt på vilket debatten tystats tyder inte på att det KAN ske utan snarare på att det KOMMER att ske. I så fall kommer det att användas i ett avgörande läge, där man, vare sig man har rätt eller fel, har små möjligheter att med framgång tillbakavisa och skaka av sig anklagelserna i tid.


Jag anser att den samlade borgerligheten måste ta sitt ansvar, ta detta under beaktande och vidta de åtgärder som är lämpliga för att mota Olle i grind, särskilt som det är känt att Olle i det här sammanhanget är några helt oempatiska och totalt hänsynslösa psykopater som inte skyr några som helst medel i sina strävanden att behålla makten.


Sosseriet kontroller propagandaapparaten, eller vår kritiskt granskande journalistkår, som de föredrar att kalla sig själva. Därom torde knappast råda någon oklarhet. Skulle det vara så att Sosseriet skjuter av en bredsida vid en väl avvägd tidpunkt inför valet är det naturligtvis svårt att framgångsrikt försvara sig emot. Därutöver kan man förvänta sig att den 5-rumslägenhet som han fick av Ersta Diakoni medan han var Socialborgarråd i Stockholm kommer att komma upp. Bara Gud vet vad annat? Det är naturligtvis känt att sossarna fuskar till sig lägenheter med hjälp av offentliga medel och fackmedlemmarnas pengar med samma glada humör, men i en sådan situation hjälper det inte borgerligheten för fem öre.


Att samlas runt Kristersson givet dessa förutsättningar kan innebära att lägga upp bollen på straffpunkten och kalla bort målvakten. Man behöver knappast tveka om motpartens vilja och förmåga att använda sig av smutsiga metoder. Är det under dessa förutsättningar rimligt att borgerligheten samlas runt Kristersson som statsministerkandidat eller innebär det ett hån mot väljarna? Ett enda stort slöseri med deras tid och pengar?


Självmål är något som man gör i stridens hetta. Självmål är inte något som man planerar för många månader i förväg.


Falun fredagen den 25 juni 2021

Mikael Styrman

.

Klimatpåverkan i Miami eller inte klimatpåverkan?

 .

Härom dagen, eller härom natten lokal tid, rasade stora delar av ett 12 våningars fastighetskomplex beläget längs strandvägen i Surfside, Miami, Florida, USA. Komplexet har i en utredning presenterad för ett år sedan sjunkit 2 mm per år sedan 1990. Det låter ju inte så mycket. Nu, de senaste dagarna, har det således sjunkit lite snabbare… Mer än halva komplexet utraderades. Några döda har återfunnits. Cirka 160 boende saknas. Ännu oklart vad som hänt med dem. 


Komplexet är byggt på utfylld sumpmark. Ännu föreligger inga uppgifter om huruvida förhållandena på den aktuella Atlant-nära tomten är typisk för markförhållandena längs Atlantkusten i Miami. Där finns miltals med värdefulla fastighetskomplex som vid en betraktelse med hjälp satellitbilder förefaller ha snarlika förutsättningar.


Kommer de som bor i de delar som inte har rasat att kunna eller ens vilja bo kvar? Känns väl inte så sannolikt? Lutar väl åt rivning av resten? Men hur kommer det att återverka på resten av framför allt de större fastigheterna i framför allt Miami? Hur kommer det att påverka synen på klimatfrågan i USA? I viss mån kan det väl påverkas av vilka förutsägelser som görs i utredningar i frågan? En utredning har presenterats för ett år sedan. Ännu har inte jag sett något om huruvida den eller någon annan utredning förutsett denna eller liknande händelser.


Falun fredagen den 25 juni 2021

Mikael Styrman

.

Nassarna försöker kuppa bort Nyamko Sabuni

 .

Intriger enligt känt mönster


De gör nu gemensam sak: Sosseriet, de skrupelfria Annie Lööf och Märta Stenevi samt sedan tidigare etablerade socialdemokratiska femtekolonnare bland Liberalerna. De försöker nu göra mot Nyamko Sabuni vad de gjorde mot Anna Kinberg Batra 2017, när hon bröt den nazistiska bannbullan och talade med SverigeDemokraterna. Sveket


Den gången lyckades det. Nassarna hittade karriärhungriga och skrupelfria moderater, kanske delvis beroende av Sosseriet. Anna Kinberg Batra som inlett diskussioner med SverigeDemokraterna kuppades bort. Hon var för farlig för Sosseriet, eller för den svenska nazismen, som det egentligen handlar om, sedan man skrapat bort den skendemokratiska glasyren.Haveriet


Resten vet nog de flesta. Det sosseberoende moderata B-laget klantade till regeringsbildningen för att lydnaden gentemot sosseriet gjorde att man inte kunde respektera alla dem som röstat på SverigeDemokraterna. Trots historiskt stor borgerlig övervikt i röstetal lyckades man göra fiasko och följden blev en till sosseregering. Det har vi provat nu. Vi vet hur det går när sossarnas femtekolonnare får härja. Det behöver inte upprepas.


Det är naturligtvis ett underbetyg för den svenska demokratin att sosseriet fått bestämma vem som ska företräda deras motståndare.


På kort sikt ser det nu ut som om Liberalerna har bestämt sig för att hålla emot Sosseriets femtekolonnare och inte låta dem kuppa bort Nyamko Sabuni.Vandrande katastrofer


På lite längre sikt ser det inte lika ljust ut. Galjonsfiguren - trots de minst sagt mediokra registret - är Ulf Kristersson. Jag tror inte att det blir bra. Jag tror att sosseriet har hållhakar på honom och om han ska bli statsminister kan vi förvänta oss att sosseriet fortsätter att styra i kulisserna. Sådant har hänt förr. Man kan också befara att det kommer att resultera i en borgerlig framtida regeringskris. En sådan som ledande Centerpolitiker har brukat åstadkomma från tid till annan. Det här med att slänga in grus i maskineriet är ju inget som Annie Lööf har uppfunnit. Men hon för de sossestyrda femtekolonnarnas traditioner vidare med den äran. Allt konstruktivt blir omöjligt om hon bara kommer i närheten. En komisk bieffekt är att hon verkar lyckas med konststycket att slänga in grus i maskineriet även när hon har den röda tröjan på sig. Sosseriet kan gärna behålla Centern i dess nuvarande form och slita dem med hälsan. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen, tänk på vad Churchill sa när han fick veta att Italienarna gjort gemensam sak med Hitler-Tyskland inför Andra Världskriget:


”Det är inte mer än rättvist, vi hade dem förra gången.”Minor rakt föröver


Nu måste vi alla vänner av ett gangsterfritt styre hålla tummarna för att Liberalerna förmår hålla emot Sosseriets intriger och femtekolonnare. På något längre sikt hoppas jag att man tar en till funderare på två saker:


1.

Ska verkligen de borgerliga samlas runt Ulf Kristersson som statsministerkandidat? Jag menar att man då lika gärna kunde välja Stefan Löfven, Morgan Johansson eller Magdalena Andersson.


2.

Ska verkligen Centern vara med i en borgerlig koalition? Är inte det liktydigt med en beställning av nästa ”regeringskris”? Nu dessutom alldeles tydligt lett av en defekt gränslös människa som uppenbarligen saknar förmåga att se annat än sin egen horisont. En regering som har majoritet utan Centern, om än svag, är förmodligen starkare än en regering med Centern.Starka kvinnor demokratins räddning


Den senaste tiden har visat med all önskvärd tydlighet att vi har anledning att känna tacksamhet över de starka och rakryggade kvinnor som trätt fram, som Nooshi Dadgostar och Nyamko Sabuni. Den svenska politiken har allt för länge färgats av alla dessa ryggradslösa manliga käringar som springer och lallar i korridorerna som forna tiders sladdertackor, utan att stå upp för någonting.


De borgerliga bör ta sig en ordentlig funderare på vem som ska vara statsminister i händelse av ett extra val som avlöper med borgerliga framgångar. Jag tvivlar starkt på att Ulf Kristersson är rätt person för jobbet. Jag tror att Nyamko Sabuni eller Ebba Bush är starkare kort. Anna Kinberg Batra hade också varit bra, men vill hon efter att ha fått kniven i ryggen av "de egna"? Nooshi Dadgostar hade sannolikt också varit bra, men går nog inte att intressera för jobbet…


Falun fredagen den 25 juni 2021

Mikael Styrman

.

torsdag 24 juni 2021

Annie Lööf - Skamlös och fräck

 .

Annie Lööf ”förhåller sig till de politiska realiteterna”, som hon själv uttrycker det - men hon väntar tills de politiska realiteterna har fällt regeringen och gjort det mesta både akut och omöjligt.


Sedan tar hon sig rätten att ställa sig var som helst och kräva att alla andra ska rätta in sig efter var, och i vilken riktning, hon behagat ställa sig, som en riktkarl i lumpen.


Nyamko Sabuni, som snabbt och tydligt klippte banden med Januari-Avtalet efter riksdagens misstroendevotum ska nu plötsligt vara skyldig att återinträda eller gå med på ett Juni-Avtal för att Annie Lööf har klantat till det. Men Nyamko Sabuni har varit tydlig med sin inställning.


Jan Björklund lyckades med Januari-Avtalet förvandla Liberalerna till ett 2% parti. Det är uppenbart att orsaken är att besvikna väljare lämnade partiet för att Björklund gjorde det till ett vänsterparti. Förmodligen gjorde Björklund sina felsteg med de bästa av avsikter. Men han insåg förmodligen inte att liberala partieliten som satt fast i Sosseriets anti-SD-retorik inte gick i takt med partiets kärnväljare. Därefter tog Björklund sin Mats ur skolan och det var nog det bästa han kunde göra. Hans väg tillbaka efter det sveket var bara allt för lång.


Nu kräver Annie Lööf att Björklunds efterträdare, Nyamko Sabuni, ska göra om hans misstag. Annie Lööf är för närvarande mitt uppe i någon sorts cirkuskonster som kan liknas vid att dansa hambo i knäck. Hon vill - nej, hon kräver - att Sabuni ska kliva ned i knäck-grytan och hjälpa till med vinglandet. Men om Sabuni skulle dansa efter Lööfs pipa, som hennes företrädare gjorde, skulle det nog inte finnas någonting alls kvar av Sabunis trovärdighet.


Jag tror att Nyamko Sabuni är alldeles för klyftig för att gå i Lööfs fälla, vars enda syfte är att rädda Lööf själv, som efter sin långvariga och odemokratiska mobbning sitter allt lösare i sadeln. Att Lööf skulle vara ifrågasatt internt nekar naturligtvis alla centerpartister till, och det kommer de att fortsätta med, ända tills Lööf blir utbytt på partiledarposten.


Liberalerna är i ett svårt läge efter Björklunds klanterier. Det är dessutom skarpt läge med ett val i antågande - antingen ett extra val i närtid eller ett ordinarie val om ett år. Av allt att döma har Sabuni gjort bedömningen att det inte längre duger med något vinglande om partiet ska kunna räddas. Den enes död är den andres bröd brukar man säga. Annie Lööf vill rädda sig själv genom att locka Sabuni att begå politiskt självmord. Det förefaller mer troligt att Sabuni satsar på att det finns mer än två procentenheter centerpartister som inte är varken mobbare eller socialister och som just nu upplever sig partilösa samt besvikna liberaler som just nu finns hos M och SD, men kan tänka sig att återströmma om det är säkert att det blir slut på vänstervinglandet i Liberalerna.


Efter att Lööfs och Sosseriets oresonlighet har fällt regeringen ruckar Lööf på sig, men alldeles för lite och alldeles för sent. För att gå med på att ta bort marknadshyrorna vill hon kompenseras med att få igenom olika skattesänkningar. Vilket samband har de skattesänkningarna med marknadshyrorna? Har de något samband alls, eller grep hon dem bara ur luften, för att försöka dölja att hon tvingats kompromissa, att marknadshyra-ballongen skjutits ned av Vänsterpartiet som hon själv systematiskt mobbat?


En annan intressant aspekt är att Annie Lööf nu ska börja sänka skatter samtidigt som Magdalena Andersson är fullt upptagen av att åka runt och plundra sparare genom dubbelbeskattning av deras sparande. Vad månde bli följden av detta? Annie Lööf sänker skatten för godtyckligt valda grupper och Magdalena Andersson höjer skatten ännu mer. Nog har vi haft en makalös pajasregering!


Cirkus Annie Lööf snurrar vidare - ännu ett tag…


Falun torsdagen den 24 juni 2021

Mikael Styrman

.

Kan M rekrytera Dadgostar?

.

Moderaterna har sedan palatskuppen mot Anna Kinberg Batra och regeringsbildningsfiaskot näst intill fungerat som ett passivt stödparti till nationalSocialdemokraterna. De belönas med opinionsundersökningar som gör gällande att moderata väljare vill ha ett tamt och passivt stödparti till Sosseriet.


Jag tror mycket lite på de ”undersökningarna”. Jag tror att de är friserade, mer eller mindre en fälla. I bästa fall ett försök att hindra Moderaternas väljare att gå till SD.


Moderaterna behöver en partiledare. En med ryggrad och skinn på näsan, en som kan sätta ned foten när det behövs.


Tänk om moderaterna kunde byta partiledare med Vänsterpartiet. Dadgostar har de egenskaper som en oppositionspolitiker behöver ha och Kristersson har lämpliga egenskaper för en dörrmatta.


Falun torsdagen den 24 juni 2021

Mikael Styrman

.

onsdag 23 juni 2021

Extravalsanalysen klar?

 .

Annie Lööf har naturligtvis varit utsatt för stark press de senaste dagarna. Men vad var det som fick Annie Lööf och Centern att ändra sig?


Troligen var det en analys av vad ett extraval skulle kunna mynna ut i.


Alla gör väl sin egen bedömning av det och alla gör inte heller samma bedömning. Gör politikerna bättre, mer träffsäkra bedömningar än vi vanliga dödliga? Ja, antagligen gör de väl det? Annars borde de ju snarast byta bransch.


Låt oss fundera lite kring ett möjligt utfall för att se om det ger oss någon vägledning.


Min egen bedömning, om inget oförutsett skulle hända fram till valet, är


att V skulle belönas rejält på S, MP och C:s bekostnad för att Nooshi Dadgostar satte ned foten så bestämt,

att S skulle straffas för att ha drivit högerpolitik och misskött integrationen mm,

att MP skulle åka ut ur Riksdagen eftersom de är nära förknippade med mycket av det som har gått åt helvete de senaste åren och som har förstört tillvaron för många väljare,

att KD skulle klarat spärren med viss marginal,

att L kanske skulle klara spärren efter en bra valrörelse, men ha en mycket spännande tid framför sig fram till valnatten, innan det visar sig om väljarna litar på att Sabuni fått bort sosseriets femtekolonnare som förstört partiet,

att M skulle tappa en del av de mer lättflyktiga rösterna och väljare som är besvikna på en tam prestation,

att SD skulle ta röster från åtminstone S och M samt slutligen

att C skulle tappa stort efter en tung valrörelse i stark motvind för att ha orsakat extravalet och annat elände.


Där har vi förklaringen till upplösningen.


S har genom att frisera de ekonomiska prognoserna signalerat till C att det blir extraval

och C har gjort i byxorna för att de har förstått att de kommer att få skulden av alla andra och rättmätigt få bära både skulden och mobbarskammen.

Det stod i korten att det skulle bli kaotiskt och dyrt och allt som sosseriet lovat C skulle gå upp i rök.

Mobbningen mot SD och V har brutit samman och SD skulle sannolikt ta plats i regeringen.

Regeringen som C stödjer tappar sitt mandat, upphör att existera och kan inte återkomma.

C får inte vara med i nästa regering - oavsett färg, samt sist men inte minst:

Annie Lööf kan glömma alla tankar på tjusiga belöningstjänster i framtiden.


Det är i korthet min analys. Jag tror att Centern har gjort samma analys - därav upplösningen.


Falun onsdagen den 23 juni 2021.

Mikael Styrman

.

Det svänger snabbt ibland

 .

För några dagar sedan meddelade finansminister Magdalena Andersson att Sverige befann sig i djup kris. Några dagar senare har den djupa krisen förbytts i en ljusnande framtid och rekordhög förväntan på tillväxt, vilket har gett upphov till roade kommentarer.


Det ligger nog i farans riktning att partiet under de där dagarna började förbereda sig på extra val till Riksdagen och då är den ljusnande framtiden en angenämare reskamrat än den djupa ekonomiska krisen. Tydligen har Magdalena Andersson en mycket avslappnad och elastisk relation till sanningen och verkligheten.


Sanningen och verkligheten är uppenbarligen vad de behöver vara eller vad partiet har nytta av att de är.


Falun onsdagen den 23 juni 2021.

Mikael Styrman

.

Borgerligheten behöver en kandidat att samlas kring

 .

Propagandakriget är i full gång nu sedan regeringen Löfven sjunkit ihop som den innehållstomma sufflé den var. Annie Lööf slår vakt om sina förmåner och lobbar för en ny Löfvenregering - naturligtvis. De senaste signalerna tyder dock på att Centern ger sig om punkt 44.


Ulf Kristersson har varit fram och pliktskyldigast påmint om sin existens och att han står till förfogande. Men han verkar tydligt märkt av att ha klantat bort den förra regeringsbildningen. Trots den kanske största borgerliga majoriteten i modern tid lyckades man förlora regeringsmakten till sosseriet.


Orsakerna är sannolikt flera och kan delvis spåras tillbaka till samma problem som förstört Liberalerna. Det är den nationalsocialdemokratiska infiltrationen av konkurrenterna som är problemet. Moderaternas problem är de personer i bakgrunden som utövar ett betydande inflytande i partiet, men som är mer intresserade av goda relationer till nationalsocialdemokratin än vad de är ideologiskt förankrade. 


Liberalernas problem är de femtekolonnare som tydligt går sosseriets ärenden och har förstört partiet. Ett antal av dem är ju ganska uppenbart på sosseriets belöningslista och en del har till och  med tilldelats egna intresseorganisationer med hjälp av vilka de fått berika sig själva och plundra nödlidande människor.


I fråga om moderaterna hade Anna Kinberg Batra insett hur den nya världsbilden såg ut och hade börjat närma sig SverigeDemokraterna. Sosseriet kom emellan i och med att de lyckades trigga Ulf Kristersson och de underhuggare han omger sig med att göra en palatskupp mot AKB. De trodde att det var öppet mål. Bara att intrigera ut henne så skulle Ulf bli statsminister. Och det var praktiskt taget öppet mål. Åtminstone om man hade gjort rätt. AKB skulle nog ha gjort rätt. Hon var helt klart inne på rätt spår. Men Ulf Kristersson och de som han omger sig med lyckades klanta till det. 


Som utomstående är det inte så lätt att veta exakt hur alla misstag gjordes. Mycket talar för att man lät sosseriet lura moderatledningen att stänga dörren till var femte väljares röst som hade lagts på SD och varav många hade kommit från ett velande M. Sedan tog Kristersson och kompani på sig stora stövlarna från den tiden moderaterna var ett stort parti och började bestämma för de övriga borgerligas räkning hur de var ”skyldiga” att göra.


Men Löfven som uppenbarligen är en erfaren och skicklig förhandlare visste hur man köper och även förr har köpt Centern. Uppenbarligen hade inte moderatgänget minsta susning om hur maktspel går till och hur högt sosseriet värderade makten. Den som har ögon att se med vet att det inte finns något tak. De kan lova vad som helst. Det är ju alltid någon annan som betalar. Ideologi är för nationalsocialdemokraterna bara något som man tutar i väljarna. Och skulle priset ändå bli för högt trixar man fram ett hinder som gör det omöjligt fullgöra sin del av avtalet utan att själva kunna beslås med det.


Det är ju utomordentligt märkligt och förefaller ganska onödigt att moderaterna lyckades klanta till det så. Det är ju nästan en Reinfeldtsk kollaps. Redan Julius Caesar (100-44 f Kr) uttalade ”Hellre är jag första kommendant i denna lilla by än andre kommendant i Rom”.


Kristerssons entusiasm förefaller ganska måttlig i rådande läge. Det kan naturligtvis vara det tidigare regeringsbildningsfiaskot som spökar. Men det kan ju också vara så att nationalsocialdemokraterna har någon annan hållhake på honom. Vare det hur det vill med den saken så är det inga bra signaler från den som ska vara en entusiasmerande galjonsfigur och statsministerkandidat.


Nu håller Stefan Löfven och Annie Lööf på att rafsa ihop sitt korthus. Kanske lyckas det. Åtminstone borde det inte vara omöjligt. Men så småningom behöver borgerligheten ett namn att samlas kring. Någon som kan framstå som ett trovärdigt alternativ. Jag tror inte att Ulf Kristersson är ett sådant namn. Vägen mot makten hittills tyder inte på det.


Anna Kinberg Batra uppträder med en helt annan pondus och klarsynthet och är avspänd på ett sätt som de andra inte kommer i närheten av. Det är möjligt att det delvis följer av att rollen har förändrats. Det är också möjligt att hon efter att ha fått kniven i ryggen av Kristersson och kompani inte står till förfogande? Det är synd i så fall, för hon skulle nog vara ett bättre namn.


Paradoxalt nog förefaller både Ebba Bush och Nyamko Sabuni vara betydligt starkare kort än Kristersson. Paradoxalt eftersom båda leder ganska ganska små och åtminstone tidigare - kanske ännu - av riksdagsspärren hotade partier. Det har sin förklaring naturligtvis. I KD:s fall beror det på decennier av nationalsocialdemokratisk avkristningspropaganda och samhällsreformering som syftat till att sosseriet skulle bli den nya religionen. I Liberalernas fall beror det på att partiet har förstörts inifrån av nationalsocialdemokraternas femtekolonnare. Men båda partiledarna agerar kraftfullt och tydligt och är intellektuellt skarpa på ett sätt som säkert väcker moderat avund. Det är naturligtvis svårbedömt hur många väljare de kommer att lyckas attrahera. En stor potential utgörs av människor som röstat moderat. Men med många moderater är det som med nationalsocialdemokrater: de röstar på sitt parti om så partiledaren är en häst!


Om ett år det val. Senast efter det vet vi mycket mer. Stor osäkerhet råder ännu om vilket genomslaget blir av det utbredda nationalsocialdemokratiska rösträkningsfusket. Förr gick det bra att hålla ihop fusket. Men det är inte så säkert att det lyckas längre. Många gamla trogna rösträkningsfuskare är antingen döda, står med ena foten i graven eller har förlorat tron på partiet.


Den största osäkerheten gäller kanske SD. Förra valdagen var SD på kraftig frammarsch. Ända tills sosseriet stängde av valmyndighetens dator några timmar. När man slog på datorn igen gick det inte alls lika bra för SD. Då var SD ännu belagt med den nationalsocialdemokratiska bannbullan och den har ju numera till stora delar smulats sönder. Det tycks ju bara vara Stefan Löfven, Annie Lööf och Anders W Jonsson som förtvivlat försöker pumpa upp den - och inte nödvändigtvis i nämnd ordning. Mycket talar för att det går bra för SD i nästa val. 


Nationalsocialdemokraternas, Centerns och Miljöpartiets maktinnehav är ju nästan en garanti för att det ska gå bra för SD. Beroende på hur det sedan går i rösträkningen kanske det inte alls är självklart att borgerligheten ska samlas runt en moderat statsminister. Det kan lika gärna vara SD-ledaren Åkesson som Sabuni eller Bush.


Jag tror att borgerligheten än så länge samlas kring moderatledaren av gammal vana. Det finns all anledning för borgerligheten att stanna upp och tänka efter. Är det valet så självklart? Är det till fördel för det borgerliga alternativet?


Intresset för att ta över makten efter sosseriets vanstyre verkar inte så översvallande just nu. Om man verkligen ville ha makten redan nu skulle man undersöka möjligheterna att bilda en blå-röd regering. Även om V och de övriga står långt ifrån varandra finns det också många frågor som förenar och som inte är ideologiskt förgiftade. Jag har tidigare dragit en lans för att man faktiskt kan bilda en regering kring frågor i vilka man har samsyn och lämna övriga frågor till majoritetsbeslut i riksdagen eller helt sonika låta dem vila ett år.


Givet hur situationen är i landet efter åratal av ansvarslöst regerande utan verklighetskontakt är det lätt att förstå om alla inte är eniga om att det inte är någon bingovinst att komma till makten nu och länge måsta städa efter sosseriets felaktiga beslut.


Falun onsdagen den 23 juni 2021

Mikael Styrman

.

Paniken sprider sig runt köttgrytorna

 .Nu sprider sig paniken runt köttgrytorna i regeringskansliet. Miljöpartiet skickade en expeditionsstyrka ledd av jourhavande räddningsledare Märta Stenevi till SVT:s nyhetsredaktion. Nu gäller det att rädda vad som räddas kan. Det får bli hur fan det vill med politiken men förmånerna och platserna vid hovet måste räddas till varje pris.


Vi har tre kriser säger Märta Stenevi. Kvinnan som gav parasiten ett ansikte…


Falun onsdagen den 23 juni 2021

Mikael Styrman

.

UEFA och fobollsmiljonärerna drar en lans för ungdomsfetman

 .


Kanske visar de återhållsamhet genom att bara visa en flaska av vardera sorten? Eller genom att människorna på podiet inte förväntas dricka mer än en liter per person under presskonferensen?

Det verkar vara halvlitersflaskor? Åt barn och ungdomar säljer man 1,5 - 2,0 liters flaskor som de släpar runt tills de är urdruckna och beroendet grundlagt.


Falun onsdagen den 23 juni 2021

Mikael Styrman

.

Annie Lööf - Eldaren på elloket

 .


Annie Lööf tonar fram som en allt sorgligare skepnad i kampen mot väderkvarnarna. De flesta svenska politiker har numera insett att de låtit lura sig att snärjas av sosseriets retorik. Som ”nyttiga idioter” har de satt sig över parlamentarismens regler och utsett sig själva till sina väljares förmyndare. 


Berusade av självutnämnd präktighet har de sedan systematiskt mobbat dem som väljarna utsett att representera dem i Sveriges Riksdag. Som alla kan se har sosseriets mobbningsmetoder i det här fallet misslyckats. Istället för att hindra väljarnas åsikter från att söka sig fram har hela strategin bara försenat demokratin, må vara till dryga kostnader för skattebetalarna.


Troligen har också viljan att påverka väljarna att ta avstånd från SD lett till allt vårdslösare regeringspolitik, allt svamligare rättsväsende, ett enormt slöseri med skattemedel, utbredd narkotikahandel, brinnande bilar och mördade människor. Till vilken nytta? Det har lett till att de mobbade, SverigeDemokraterna och Vänsterpartiet, med tiden har avsatt mobbarna - inte genom mobbning eller förtal utan med hjälp av parlamentariska regelverket.Begreppet ”eldaren på elloket” blev i samband med urspårad och omdömeslös facklig kamp i Storbritannien på 1980-talet synonymt med någon som var en onödig belastning på ekonomin och utförde ett arbete som inte fanns eller var helt onödigt. Så stora tidningssidor finns inte att de partistödsfinansierade helsidesannonserna i känd diktatorstil med bilder på Annie Lööf kan få det hon uträttat att framstå som meningsfullt.


Numera, sedan allt fler insett det både odemokratiska och hopplösa i det som sosseriet iscensatt, framstår Annie Lööf och hennes nickedockor som just ”eldaren på elloket”. Människor som uppfyllda av tron på sin egen förträfflighet utför ett arbete som -  i bästa fall - är helt meningslöst.Sosseriets trognaste soldat


Annie Lööf är född i Värnamo 1983. Hennes livsgärning leder tankarna till att hon är född i fel tid och fel del av världen. Om hon istället hade varit född i Japan ungefär 60 år tidigare, eller 1923, hade hon kunnat vara en av flera Japanska soldater som vägrade sluta kriga i det Andra Världskriget. De gömde sig på öarna i Stilla Havet där de bedrev gerillakrig på egen hand och vägrade tro på alla besked om att kriget var slut och att Japan hade förlorat. De som höll ut längst krigade i djungeln ännu 60 år efter att kriget hade tagit slut.


Man kan ha viss förståelse för att den tidens japaner, med den fostran de fick, sprungna ur enkla förhållanden och ofta helt eller nästan helt obildade, kunde leva ett helt liv i djungeln på ett sätt som vi inte kan uppfatta som annat än underligt. Visserligen är den svenska skolan efter hundra år med sosseriet och reserv-sossar i nationellt och internationellt erkänt vanrykte. Men så dålig kan inte den svenska skolan ha varit på 1990-talet att Annie Lööf är det bästa som Centerrörelsen kan komma upp med. Det finns kunniga och skickliga politiker i Centerrörelsen som valt att lämna politiken för att de inte orkar se det som Annie Lööf ställer till med.


Jag tycker faktiskt att Centerrörelsen är skyldig Sveriges väljare att sparka Annie Lööf eller åtminstone flytta henne till någon befattning där hon inte kan göra så mycket skada. Centerrörelsen kan komma upp med så mycket bättre. Det är inte rätt av Centerrörelsen att undandra sig sitt ansvar och skyffla över på V och SD att även byta ut Annie Lööf. Det borde man faktiskt kunna klara av själva. En rörelse som Centern, som vill se sig själv som demokratisk, ska inte stå högst upp på barrikaderna och svinga mobbarnas fana.


Falun onsdagen den 23 juni 2021

Mikael Styrman

.