måndag 13 juni 2022

”Sveriges sak är vår”

 .

Så sa Finlands president Sauli Niinistö igår. Det var ju vackert sagt. Dessutom hyggligt trovärdigt, givet den eleganta historiska återkopplingen som uttalandet väcker.


Dessvärre är det inte helt sant. Eller, sant och sant…det kan naturligtvis vara sant i viss mån. Lika sant som det var när det officiella Sverige uttryckte ”Finlands sak är vår”.


Men det är inte hela sanningen. Som vanligt är det vad som inte sägs som är det intressantaste. Ingen med direkt egen insikt lär stå i kö för att tala om hela sanningen åt oss, åtminstone inte på flera decennier.


Antaganden och teorier är - i väntan på oavvisliga bevis - all kunskaps moder och kan på sikt få den dolda sanningen att blottas för oss.


Sverige har stora problem med en gravt kriminell nomenklatura som förutom att - i likhet med vad som är praxis i Ryssland - plundra de offentligt ägda verksamheterna i första hand -  även ägnar sig åt annat, som skulle varit straffbart om vi hade haft ett rättsväsende som inte var maffiakontrollerat. Att kalla dem något annat än maffia vore vilseledande. I Sverige kontrollerar maffian politik, rättsväsende och media - kanske i högre grad än i något annat land. Åtminstone diskretare än i de flesta länder. Vi har inte mutlagstiftning värd namnet och offentligt utövad kriminalitet utreds inte, vare sig det handlar om grova stölder, förskingring eller mord. Skulle något korruptionsbrott i offentlig tjänst undantagsvis avslöjas, handlar det alltid bara om något helt obetydligt, som följaktligen blir mycket symboliskt straffat - om det alls leder till fällande dom. Det är ungefär som de där röstetalen som förr brukade presenteras när kommunistdiktaturer hade allmänna val. Det kunde presenteras siffror som 97% för regeringen och 3% procent mot, därför att 97% kändes trovärdigare än 100%. Det anses bra för tilltron till en korrupt stat att då och då döma någon obetydlig politruk för stöld av några suddgummin.


Föga förvånande har det svenska bankväsendet, med politikens troliga välsignelse, fungerat som den ryska maffians penningtvättare nummer ett. Det saknas anledning att anta att Finland i någon väsentlig utsträckning skiljer sig från Sverige i dylika sammanhang. Men skillnader finns det naturligtvis.


Stora korruptionshärvor har vid något tillfälle avslöjats och i viss mån beivrats i Finland. I Sverige har det aldrig skett. Det beror naturligtvis inte på att situationen är bättre i Sverige än i Finland - tvärtom.


I Finland avslöjades och dömdes chefen för narkotikapolisen i Helsingfors, Jari Aarnio, för grova narkotikabrott. Men inte heller det finska rättsväsendet orkade ta hand om alla inblandade aktörer. Man begränsade rättsskipningen till just Aarnio och lät mer perifera, men högt uppsatta, personer komma undan, sannolikt rättfärdigat av en strävan att begränsa fallets potentiellt förödande effekter på allmänhetens förtroende för administration och rättsväsende.


I Sverige har inget liknande skett. Det är fritt fram för polischefer på såväl hög som låg nivå att langa narkotika. Den svenska situationen blir allt mer lik den i Chicago på 1900-talet. Polisen beskyddar narkotikaligor och ägnar sig själva åt narkotikalangning. Konkurrerande uppkomlingar löper dock risk för att lagföras. Det är framför allt två saker som styr det. Förutom själva konkurrensen med polisbeskyddade narkotikaligor behövs det en viss mängd domar för narkotikalangning för att hålla uppe priset på narkotikan. Sjunker priset försämras inte bara lönsamheten för langarna utan även för deras beskyddare.


Finland har av historiska skäl haft täta kontakter med Sovjetunionen, senare Ryssland, och har därför exponerats mer för den ryska grova brottsligheten än de flesta andra länder, kanske framför allt sedan den privatiserades i kölvattnet på Sovjetunionens konkurs. Det finns omfattande finsk-ryska affärer som det finns anledning att misstänka att innehållit mycket grov korruption. Låt mig bara nämna Fortums ryska affärer. Men det är nog knappt toppen på isberget.


Det är naturligtvis extremt osannolikt, att ryska gangsters skulle göra grova korruptionsaffärer med finska gangsters i decennier och sedan inte utnyttja de insikter som blir följden härav, i en situation då man från rysk sida har anledning att känna sig hårt trängd.


Allt talar för att president Sauli Niinistö, och andra viktiga finska aktörer nära makten, sedan den 24 februari i år uppvaktats av en växande krets gråtande män av bägge könen, vilka ser sin framtid spolierad skulle sanningen komma fram om deras affärer med Ryssland. Jag tror att Sauli Niinistö under senare tid har haft anledning att känna sig ensam, mycket ensam, åtminstone potentiellt mycket ensam. Det ger sig självt att oron - även hos icke direkt inblandade - är stor för hur förtroendet för det offentliga Finland skulle påverkas, om ryssarna släpper den information de sitter på.


Det finns också andra aspekter, eller möjliga hot att beakta. När Fredrik Reinfeldt var statsminister i Sverige gjorde en säkerhetsvakt, enligt den officiella och snabbt nedtystade versionen, ”självmord” i statsministerns officiella bostad, Sagerska Palatset. Med största sannolikhet var det inget självmord utan ett hot mot Reinfeldt, en signal om att man kan komma åt honom var som helst, om man vill och om han inte ”sköter” sig. Ungefär som hästhuvudet i Gudfadern-filmen.


Självklart sitter den svenska nomenklaturan med tasken i kläm i den rysk-turkiska brevpressen. Men Finlands situation är inte heller idealisk. Ganska elegant att kamouflera lappkastet med ”Sveriges sak är vår”. Faktiskt ganska humoristiskt. Men utan korrupta media skulle man inte gå iland med det.


Falun måndagen den 13 juni 2022

Mikael Styrman

.

söndag 12 juni 2022

Klantighetsrekorden avlöser varandra på Arlanda

 .

Propagandaorganen har den senaste tiden berättat om hur säkerhetskontrollen(?) fungerat så illa på Arlanda, att människor som rest i förhållandevis god tid till sina semesteravgångar, ändå missat avresan för att de inte hunnit ta sig igenom säkerhetskontrollen. Det rapporterades även om hur kön gick fram och tillbaka genom terminal 5 OCH Sky-City.


Helt följdriktigt åker då människorna några timmar tidigare än normalt till Arlanda. Då blir det mycket folk på Arlanda - självklart.


Vad gör då den i sosseriets oduglighet skolade flygfältsadministration åt saken? 

- Jo, naturligtvis behandlar man symptomen - inte sjukan.


Det går tydligen inte att avsätta resurser till att flytta plastlådor mellan travarna, eller ens att utbilda personal till så krävande uppgifter som säkerhetskontrollen. Men det går att avsätta resurser till att stänga av bilvägen till terminal 5 och göra avresan ännu besvärligare för de som ska resa. Sedan går det också bra att lägga ned resurser på att stänga stationen Arlanda Norra, så att inte Arlanda Express kan stanna där. Även det krånglar naturligtvis bara till tillvaron för resenärerna. Dessutom krånglar det helt i onödan till tillvaron för alla resenärer från terminal 2,3 och 4, särskilt om man inte också har tagit lediga utgångar i bruk i de övriga terminalerna, vilket inte riktigt framgår av den rapportering jag sett. Om man nyttjar lediga utgångar i de övriga terminalerna för att sprida ut resenärstoppen på alla terminaler blir möjligen åtgärden att stänga Arlanda Norra mindre obegriplig. Men som sagt, vi, eller åtminstone jag, vet inte hur man gjort.


Det är ju sommar. Varför ordnar man inte köerna utomhus istället för i terminalbyggnaderna, om nu utrymmet inte räcker? Om det regnar finns det ju hur mycket taköverbyggda ytor som helst på Arlanda, till exempel gångar och parkeringsgarage. Är inte det ett nog så bra alternativ att förlägga köandet dit istället för att försvåra trafiken till terminal 5 och ställa till ett litet helvete för alla resenärer?


Om det är så här flygplatsen tycker att man ska lösa problemen, då kan man ju lika gärna stanna tågen i Upplands Väsby och låta passagerarna gå därifrån. Det skulle vara ett Alexanderhugg som skulle lösa problemet med den överfulla terminal 5 i en enda åtgärd. Det skulle kunna lyckas så väl, att många plan fick gå tomma, för att passagerarna inte har hunnit fram. Då kan ju passagerarna lika gärna gå hem från Upplands Väsby. Då blir det ännu mindre folk på terminal 5.


Om man på flera månader inte lyckats få folk till att flytta plastlådor i säkerhetskontrollerna, kan man ju försöka med att sänka bidragen till analfabeterna. Då blir det lättare att få folk i arbete. Man behöver ju inte kunna svenska för att flytta plastlådor från A till B, även om de som drar nytta av systemet tenderar att vilja framhålla det som high-tech. Det kan ju också vara ett välkommet break från den livslånga SFI-kursen, som ju ändå inte leder till kunskaper i svenska.


Skulle man stoppa tågen i Upplands Väsby, skulle det bli så lite resenärer i terminal 5, att man skulle kunna snabbutbilda analfabeter till att sitta i terminal 5 och figurera resenärer. Tänk bara på vad det skulle göra med arbetslöshetssiffrorna. Då skulle ordningen kunna bli så god på Arlanda, att sosseriet sin vana trogen, skulle kunna erbjuda andra länder att lära dem sköta sina flygplatser. Det är ju så sosseriets inbilska stollar brukar göra. 


Exempelvis har man ju skickat svenska experter till Ukraina för att hjälpa dem med korruptionen. Varför det? De är ju redan korrumperade i Ukraina. Inte fan behöver de svensk hjälp.


Falun söndagen den 12 juni 2022

Mikael Styrman

.

En händelse som ser ut som en tanke

 .

Det är naturligtvis en händelse som ser ut som en tanke att TV4 natten till söndag - det vill säga nu - sänder filmen ”Death Wish” med Bruce Willis om en läkare vars familj utsätts för ett grovt våldsbrott. Samhällets oförmåga att hantera problemet får honom att saken i egna händer.


Det har gjorts många sådana filmer och givet vad Morgan och de andra kriminella idioterna åstadkommer i det här landet blir de förstås allt aktuellare. Något hopp om att vårt inkompetenta och korrumperade rättsväsende ska kunna hantera problemet finns ju inte.


Falun söndagen den 12 juni 2022

Mikael Styrman

.

Tramsigt om korruptionen i Ukraina

 .

Det var tramsigt uttryckt av Ursula von der Leyen igår om korruptionen och bristande rättssäkerhet i Ukraina som hinder mot EU-medlemsskap.


- Sverige är ju med i EU!


Ska inte Ukraina och Sverige vägas med samma våg i dessa frågor?


Kan man ha den korrumperade svenska gangsterstaten med sin spillra av ett rättsväsende i EU så kan man väl ha Ukraina där.


Falun söndagen den 12 juni 2022

Mikael Styrman

.

lördag 11 juni 2022

Komplicerat och smärtsamt triangeldrama om NATO

 .

Det kanske inte är världens bästa liknelse, men i brist på bättre vill jag påstå att det vi nu bevittnar påverkande Finlands och Sveriges eventuella NATO-medlemsskap kan liknas vid ett triangeldrama. Ett triangeldrama runt ett trekantigt bord som utgör den huvudsakliga spelplanen och som vi kan kalla Ukraina. I vardera av de tre spetsarna står spelarna utplacerade: Ryssland, USA och Turkiet. De kan också beskrivas som ”det militärindustriella amerikanska komplexet”, ”Putler” och Erdogan. 


Sedan flyger det pingisbollar mellan spelarna, nästan utan några som helst regler. Det finns fler, men de som är av störst intresse för oss heter Finland och Sverige.


Det klassiska traditionella spelet sker mellan Biden och Putler medan Erdogan efter bästa förmåga, och tidvis skickligt, nyttjar den ganska fria särställning som Turkiets geografiska läge och kontrollen av Bosporen medger.


Smärtsamt är det för Finland som känner sig hotat av Putler, som tycks ha insett att även han kommer att dö, och just nu har bråttom för att gå till historien som en stor ledare. Att då, som Finland nu, bollas fram och tillbaka utan att komma i mål, efter att ha tillkännagett sina avsikter att gå med i NATO, är naturligtvis inte roligt. Finland är av historiska orsaker inte obekant med situationen att stå ensam, utan hjälp.


Ännu smärtsammare är det kanske för Sverige, eller den svenska politiska ledningen, som på ett nog så smärtsamt sätt tvingas inse att Sverige inte är världens centrum och just i det här spelet inte är mycket mer än en pingisboll som spelarna klappar till lite efter behag. Förmodligen är det mer rättvisande att jämföra Sveriges betydelse med en svartväxlare av västvaluta i dåtidens Leningrad eller Östberlin.


De kanske inte allt för komplicerade internationella relationerna kompliceras påtagligt av att varje spelares internationella åtgärder styrs av inte lika synliga domestiska överväganden.


Boris Johnson exempelvis grep tillfället i flykten för att rädda sitt eget skinn med hjälp av ett utländskt krig och en utländsk fiende i form av Ryssland. Ganska lustigt egentligen eftersom britterna först låtit ryssarna använda sitt stöldgods till att överta stora delar av Londons city.


På motsvarande sätt försöker Erdogan rädda sitt skinn, och få den turkiska befolkningen att glömma att han kraschat ekonomin. Genom att utnyttja NATO-medlemskapet till att rikta fokus mot PKK och Gülen-rörelsen, dvs inrikes konkurrenter om makten i Turkiet, hoppas han behålla diktatorsrollen.


Erdogan spelar ut Ryssland och USA mot varandra. Han vill ha moderna vapen från USA. Kanske tar han också tull av ryssarna i Bosporen i form av vete stulet i Ukraina? Ryssarna vill naturligtvis gärna ha hjälp att hålla NATO borta från sin västgräns mot Finland och att hålla sin svenska svartväxlare, i form av det direkt respektive indirekt sossekontrollerade svenska banksterväsendet, utanför NATO. Ett svenskt NATO-medlemskap resulterar per automatik i påtagliga svårigheter att sopa igen spåren efter stöldgodset från Ryssland, för att inte tala om möjligheterna att fortsätta plundra det ryska folket.


USA å sin sida hotar alltid med möjligheten att förbjuda svenska banksters att handla med dollar. Argumentet har säkert framförts under resans gång, om än i inlindad form, efter den omfattande svenska tvätten av ryskt stöldgods. De många svenska ministerbesöken i USA det senaste året talar med viss tydlighet för att sosseriet förhandlat med USA om fri lejd. Det vill säga fri lejd för sosseriet i utbyte mot pålagor som får bäras av det svenska folket.


Gentemot svenskarna vill de svenska kleptokraterna inte tala om rysk penningtvätt och sossars svindlerier. Hellre målar man då i de svenska propagandaorganen upp en överdriven bild av Gotlands militärstrategiska betydelse. Och visst är Gotland intressant. Men ändå på sin höjd obetydligt intressantare än Bornholm, Rügen, Ven, Sylt och Spetsbergen. Det här handlar inte om Gotland. Det handlar om att sopa igen spåren efter nationalsocialdemokratiska kleptomaners utsugning av den förfallna svenska staten, vars administration och rättsväsende man förvandlat till en dysfunktionell korrupt kökkenmödding, som inte längre duger ens till att utfärda pass och kontrollera flygbiljetter.


Sosseriet greps inledningsvis av panik när Putler angrep Ukraina. Efter hand som de grå kleptomanerna i bakgrunden utbildat servicepersonalen i regeringen, har sosseriets dolda agenda återvänt till att bromsa NATO-medlemskapet med bägge klackarna i backen. Nu gör man som Annie Lööf hela tiden gjort. Man låtsas köra full fart framåt, men med bromspedalen i backen. Då är det enklare med moderaterna, vars ledarskikt inte gör någon större hemlighet av sin längtan att efterträda Carl Bildt, som ställföreträdande internationell gratisätare och fotomodell, med ett trac-record som innebär att man inte uträttat ett piss till gang för landet, men väl skott sig själv.


Falun lördagen den 11 juni 2022

Mikael Styrman

.

torsdag 9 juni 2022

Friserad officiell sanning om sosseriet och Kakabaveh

 .

Vi förväntas nu tro på den officiella sanningen om vad sosseriet och Kakabaveh kom överens om och som fick henne att lägga ned sin röst i omröstningen om misstroendeförklaring mot Morgan Johansson.


Den officiella versionen tycks vara att hon har ”förtroende för Morgan Johansson” och har lagt ned sin röst utan att få något annat än till intet förpliktigande, och icke mätbara, vackra floskler om lite samarbete hit eller dit med någon kurdisk organisation.


Den presenterade versionen bär naturligtvis inte sanningens prägel.


Det är klart att Kakabaveh har fått något mycket påtagligt - och mätbart - i utbyte mot sin röst. I avvaktan på mer information kan vi bara spekulera i vad det kan vara. Men exempelvis kan det vara något som ger ordnade inkomstförhållanden efter att mandatperioden som politisk vilde från Vänsterpartiet är avslutad. Man han hade kunnat tänka sig att hon även skulle fått handfast hjälp av de socialdemokratiska rösträknarna, men i skrivande stund är det i alla fall inte uppenbart hur hon som politiskt vilde skulle kunna nyttiggöra sig sådan hjälp. Kanske får vi med tiden svar på våra frågor.


Bara en S-märkt fanatiker kan tro på den version som vi fått oss till livs.


Falun torsdagen den 9 juni 2022

Mikael Styrman

.

Erdogans kravlista mot Sverige och Finland

 .

Erdogans bitvis fantasifulla kravlistor mot Sverige och Finland, är präglade av diktatorrollens yrkesskada - att kunna få vad som helst med hjälp av missbruk av statens tvångsmedel. Ungefär som sosseriet i Sverige - fast ännu värre.


Logiken leder osökt till den gamla historien om den unga flickan, som möter sin första kund på sin väg mot en framtid i det lätta gardet. 


Mannen frågar: Hur mycket kostar det?

Flickan svarar: Hundratusen.

Mannen igen: Men är inte det väldigt mycket?

Flickan: Ber man om lite så får man lite.


Falun torsdagen den 9 juni 2022

Mikael Styrman

.

onsdag 8 juni 2022

Sossar får stjäla - men inte över sin nivå

 .

Det tycks vara med sosseriets politiker och tjänstemän som det är i Ryssland. Man får stjäla och luras - men inte över sin nivå.


Gränsdragningen kan vara svår att se för en vanlig dödlig.

Men nu fick vi lite vägledning genom Uppdrag Granskning.


När en socialdemokratisk ordförande i riksdagens skatteutskott lurar till sig 700.000 kr i skattefria traktamenten från skattebetalarna, med hjälp av en falsk folkbokföring, och obefintlig kontroll. då ställer sosseriet sig upp som en man och ordföranden får sluta. Då har han nämligen stulit över sin nivå, åtminstone om det uppdagas tre månader före valet. Däremot blir han inte plundrad och satt i fängelse som en vanlig dödlig eller en företagare blir för mycket mindre än så. Åtminstone inte om det inte blir tvunget. Dock kan man hålla igång en skådeprocess som tyder på något annat - över valet.


När en socialdemokratisk statsminister utnyttjar svart städhjälp utan uppehållstillstånd i sin villa - oavsett vem som betalar - då ställer sosseriet och polisen sig upp som en man och kastar ut svartstäderskan. Då har ännu inte statsministern stulit och parasiterat över sin nivå. Svartstäderskan däremot kastas omedelbart ut ur landet utan krusiduller trots att aldrig någon kastas ut ur landet. Svartstäderskor smäller inte så högt i socialdemokratiska ögon.


Och propagandaorganen går och gömmer sig så att de inte tvingas ställa frågor till statsministern om hennes moral och humanitet. Precis som Skatteverket, polisen, åklagarna och domarna gör.


Magdalena Andersson, S,
Statsminister,
har inte fifflat över sin nivå.


Jörgen Hellman, S,
Ordförande i Riksdagens Skatteutskott,
har fifflat över sin nivå.

Falun onsdagen den 8 juni 2022

Mikael Styrman

.

tisdag 7 juni 2022

Sosseriet synade Kakabaveh

 .

Hårdingarna i sossetoppen genomskådade Kakabaveh. De insåg att hon inte hade skinn på näsan nog för att löpa linan ut. Själva äter de sådana som Kakabaveh till frukost.


Nu flaggar media för att Kakabaveh ska fälla tilläggsbudgeten, men det handlar ju bara om att sälja tidningar och göra nyhetssändningarna intressantare.


Så här i efterhand kände väl oppositionen sig kallade att visa sig relevanta efter några månaders krig i Ukraina.


Det är långt ifrån säkert att det hade varit bättre för oppositionen om de lyckats med äventyret att försöka avsätta Morgan Johansson. Då skulle följden blivit en ny, och kanske kompetent justitieminister, som dessutom i egenskap av nytillträdd hade haft politisk smekmånad under valrörelsen.


Det måste rimligen vara sämre för Sverige, men bättre för oppositionen, med Morgan Johansson i regeringen än det skulle vara med Morgan Johansson utanför regeringen. En typisk Pyrrhus-seger för sosseriet.


Falun tisdagen den 7 juni 2022

Mikael Styrman

.

Kolonialmakternas hyckleri och Kurdistan

 .

Det pågår ett skamlöst hycklande om PKK i det offentliga Sverige och den svenska debatten. Inblandade är bland annat ledande politiker, propaganda-organen, Turkiets Erdogan och allehanda politiska wannabees. De senare vill i flertalet fall efterträda Carl Bildt som ställföreträdande postkolonial styrelsemarionett och gratisätare, med uppdrag att plundra fattiga människor i Tredje Världen. Man tävlar nu exempelvis om att slå politiska motståndare i skallen med påstått PKK-samarbete.


”PKK är terrorister” utropar man rättroget utan vare sig motivering eller analys, med samma tvivelsbefriade hängivenhet som islamisten ropar sitt ”Allahu Akbar!”


Hur är det då egentligen med PKK? Är de terrorister eller är det en befrielserörelse? Om de är terrorister - vad är det som gör dem till mer terrorister än de ”befrielserörelser” som sosseriet och deras borgerliga vasaller i decennier öst svenska skattebetalares pengar över, för att sedan stolt posera för humanitära hjältebilder i sossetrogna media, dvs nästan all svensk media?


Kurderna gjorde en stor insats mot IS. Men det verkar inte förändra politikens inställning till kurderna. Kanske vill den svenska regeringen sopa hela kurdproblematiken under mattan, på samma sätt som man ”glömt” turkarnas folkmord på armenierna?


PKK är terroriststämplat efter initiativ från USA och Turkiet, läste jag någonstans. Det är nog snarare så att det är efter initiativ från Turkiet. USA har anslutit sig på grund av Turkiets betydelse för det amerikanska militärindustriella komplexet. Det som avgör frågan är Turkiets möjlighet att kontrollera Bosporen och därmed ryssarnas trafik mellan Svarta Havet och Medelhavet samt övriga världshav. Det är den sortens ryggradslöshet som vi med en lite förfinande omskrivning brukar kalla för ”realpolitik”.

Realpolitik betyder ungefär att man gör någonting som man skäms för därför att man har nytta av det och därför att nyttan är viktigare än skammen.


Det har i dagarna påståtts i media att Sverige terroristklassat PKK redan under Palmes tid. Kanske menade man under den tid då Palmes partibröder försökte skylla ifrån sig Palme-mordet på PKK med hjälp av de gamla sosse-torpederna Hans Holmér och Ebbe Carlsson? 


Det verkar svårt att hitta något entydigt svar på hur det är med Sveriges relation till PKK. Kanske är det för mycket desinformation ute och far? Det vore väl inte så konstigt i så fall eftersom Erdogan nu gjort PKK lite hett för alla PK-svenskar…särskilt sådana som nu försöker komma undan ansvar för vad de har ställt till med genom decenniers överlägset internationellt egotrippande.


Kurderna har med varierande intensitet kämpat i många hundra år för en egen stat. I nästan fyrahundra år fanns alla kurder samlade i det Ottomanska Imperiet. Men i samband med Ottomanska Imperiets sönderfall klev brittiska och franska kolonialmakterna in med stora linjalen och drog raka gränser kors och tvärs över Mellanöstern utan minsta hänsyn till befolkningens etnicitet, urgamla motsättningar och så vidare. Naturtillgångar var sannolikt det enda som räknades. Jag vet inte hur stor betydelse linjalen hade för just det faktum att kurderna idag är fördelade i fyra länder: Turkiet; Iran; Syrien och Irak. Därav följer i alla fall en stor del av kurdernas problem. I sina strävanden för att bilda en egen stat har de således inte endast en nationalstat att göra sig fria ifrån. De har fyra att hantera - samtidigt - eftersom varje försök att bilda en stat i något av de fyra kurdiska områdena omedelbart kommer att motarbetas av de tre andra staterna.


Det fanns en tid då Sveriges Socialdemokrater läkte sitt dåliga samvete och återupprättade landets renommé efter handeln med Nazityskland som innebar betalning med judiskt tandguld från koncentrationslägren. Den svenska befolkningen är ännu inte omindoktrinerad sedan dess. Det medför att det är aningen problematiskt för sosseriet att sådär utan vidare tillämpa liknande realpolitiska värderingar som har resulterat i att kurderna terroriststämplats av flera länder. Jag tror att ångesten är så tät under partiledningens möten att man nästan kan ta på den. Förutom den ganska pinsamma knipan som man försatt landet i genom att använda försvarsbudgeten som sysselsättningsmotor inför valen - istället för till försvaret - finns det en annan för regeringspartiet ömmande fråga. Allt för snabba svängningar för en valmanskår som inte hunnit omindoktrineras medför en akut risk för att partiet spricker. Jag skulle bli mycket förvånad om inte olika scenarior studerats. De flesta sannolikt resulterande i att det som i så fall återstår av partiet blir så litet att man är borta från makten för överskådlig tid skulle de infrias.


Erdogan vill nu ha svensk hjälp med att förtrycka kurderna. Han kräver det för att gå med på att Sverige tas upp som NATO-medlem. Sverige hade under de goda åren efter nazistsamarbetet en på pappret - och möjligen initialt även i verkligheten - stark krigsmakt. Men efter hand som korruptionen och samvetslösheten tilltog inom socialdemokratin gick det ungefär som i Sovjetunionen och numera i Ryssland med det svenska försvaret. Mer eller mindre oanvändbar krigsmaterial köptes in och lagrades i mobförråd. Oanvändbar i krig och oanvändbar i fred, därför att leverantörerna såg till att materielen anpassades för att inte kunna komma ut på den civila marknaden och förstöra den. Syftena för politiken var i huvudsak två. Dels användes försvarsbudgeten för att skapa sysselsättning åt partiets väljare och dels användes den till svarta pengar under bordet till parti och politruker. I gengäld fick industrin fläska på. Så småningom var landet fullt med oduglig utrustning i mobförråd. Det blev den borgerliga regeringen som fick plocka fram den och vräka ut den. Tyvärr vräkte de även ut den kuranta materialen. Det var naturligtvis inget misstag. Den gick ju att tjäna pengar på - under bordet. Summa summarum är att vi står utan försvar samtidigt som Putin har kommit på att han vill återupprätta Sovjetunionen och att han har bråttom med det. Därav den svenska regeringens ångestfyllda strävan att snabbt bli NATO-medlem. Nu tycks det inte gå så snabbt. Då återstår att leka ”Sänka Skepp” i Stockholms skärgård och att hoppas på att Ukraina, med NATO:s hjälp, tröttar ut det av allt att döma ganska plundrade ryska försvaret.


Falun tisdagen den 7 juni 2022

Mikael Styrman

.

Det är klart att sosseriet blåser Kakabaveh

 .

Det svänger fram och tillbaka om misstroendeomröstningen mot Morgan Johansson. Uppenbart är sosseriet mycket ovilligt att kliva fram och offentligt tala om att de gett Kakabaveh någonting över huvud taget. Framför allt vill man inte visa något annat än sådant som går att förneka i efterhand. Något som kan drunkna i tolkningar och meningsskiljaktigheter om vad man kommit överens om. Det är också svårt att få ut det man önskar ur ett avtal där ena parten är ovillig att respektera avtalet. Att skriva ett avtal som en ovillig part verkligen blir bunden av är svårt. Det går nästan inte att göra så detaljerat som skulle krävas. 


I det här fallet kan också regeringen falla tillbaka på att man var tvungen att ingå ett avtal med Kakabaveh för att rädda Morgan Johansson, vilket förtar en del av verkan med avtalet.


För Kakabaveh är nog frågan egentligen vad alternativet är. Vad uppnår hon om hon inte får ett avtal med sosseriet? Inte så mycket..?


Oppositionen är förmodligen vinnare om Morgan Johansson sitter kvar. Det vore olyckligt om han får sluta just innan valrörelsen. Det skulle göra sosseriet ganska fredade från den misskötta galopperande brottsligheten. Bättre då att det sitter kvar en Morgan Johansson som har misslyckats och som därmed också framtonar som regeringens bästa man för jobbet. Det inger ju inte så mycket hopp för dem som drabbas av den skenande grova kriminaliteten.


Sosseriet borde ha kickat Morgan för länge sedan. Men det är kanske så illa att de inte har någon bättre för jobbet…


Falun tisdagen den 7 juni 2022

Mikael Styrman

.

måndag 6 juni 2022

Befolkningsbytardagen

 .

Sosseriet har idag firat "Befolkningsbytardagen" för att välkomna alla nya svenskar som ska rösta på sosseriet nu när de gamla svenskarna har ledsnat på att rösta på banditer och oduglingar.


Alla önskas välkomna - beväpnade såväl som obeväpnade!


De som har framåtanda lär sig snabbt svenska och etablerar sig i samhället. Resten får gå ”Svenska För Invandrare” resten av livet, utan att lära sig svenska. 


Givet Morgan och gängets framgångar vore det naturligtvis bättre om de fick lära sig att skjuta.


Falun måndagen den 6 juni 2022

Mikael Styrman

.

söndag 5 juni 2022

Hur ska sosseriet lyckas lura Amineh Kakabaveh?

.


Frågan i rubriken är kanske fel ställd? Kanske bör den formuleras: Hur ska sosseriet lyckas lura Kakabaveh OCH Erdogan?

I TV4:s morgonsändningar igår lördag fanns en längre intervju med Amineh Kakabaveh. Hon gjorde bra ifrån sig, tycker jag, trots att jag ofta inte delar hennes åsikter. Men hon gav ett trovärdigt intryck. Hon lämnade mig med en känsla av att hon menar vad hon säger och är beredd att kämpa för sin uppfattning. 


Vad sa hon då? Jo, hon sa ungefär samma som Sosseriet och Vänstern brukar säga - och helga - ända fram till valurnorna, för att sedan helt strunta i allt i avvaktan på nästa val. Det säger en hel del om svensk vänsterpolitik att Kakabaveh är utkastad från Vänsterpartiet, som exempelvis inte vill driva kvinnofrågor för att inte skrämma bort nysvenska manliga kommunister. Hon är inte heller välkommen i Sosseriet. Där räcker det med en åsikt.


Inget av partierna verkar vara särskilt intresserade av vänsterväljarnas åsikter - bara av deras röster i val.


Sosseriet har i decennier lyft sig själva på andras bekostnad - inte minst internationellt. Bristande respekt för mänskliga rättigheter är ett stort problem när det inträffar i andra länder, men inget problem alls när det äger rum i Sverige, särskilt inte när det är sosseriet som kränker de mänskliga rättigheterna. Inte bara sosseriet ser så på saken, även de svenska propagandaorganen gör likadant - de är ju sossekontrollerade - ibland synligt, ibland dolt. Den här gången verkar man dock ha ljugit fast sig ganska ordentligt med oväntade konsekvenser. Det blir intressant att se hur sossepamparna ska lyckas lura Amineh Kakabaveh på det dom lovat henne, samtidigt lura Erdogan att de går honom till mötes och samtidigt lura sina väljare att Sverige alltjämt är den humanitära stormakten som sosse-charlatanerna brukar lura i gräsrötterna att vi är. Det framstår allt mer som en tulipanaros. Kanske ser sosseriet likadant på saken? Magdalena Andersson blev i alla fall påtagligt stirrig av att SD framställde misstroendevotum mot Morgan Johansson, vilket övriga oppositionspolitiker anslöt sig till. Bara sossetrogna stödorgan avstod.


Sosseriet leds av ganska förskräckliga maffia-typer. Alla är inte synliga för allmänheten. Det kan vara på sin plats att varna Kakabaveh, om hon nu behöver varnas? Se bara hur det gick för Magdalena Anderssons och de andra maffiatypernas svart-städerska. Hon kastades ut utan krusiduller. Där var det inte fråga om vare sig humanitet eller rättssäkerhet. Ingen ville utreda vilka som köpte svart-tjänsterna eller vem som betalte för dem. Den humanitära Kalle Anka-statens korrupta polis- och åklagarmyndigheter blundade med bägge ögonen, höll för säkerhets skulle för både ögon och öron och vände sig bort.


Jag känner mer respekt för Amineh Kakabaveh än för hela den samlade sosseeliten och jag hoppas att hon står på sig. Men ett varningens ord är på sin plats. Kakabaveh bör undvika Sveavägen, absolut inte gå på bio, hålla sig långt från Hammarbykanalen, vara särskilt försiktig i tunnelbanan - i synnerhet om hon gjort sällskap dit med någon från myndigheten. Norra Begravningsplatsen i Solna är heller ingen höjdare. Om någon hittar henne där transporterar korrupta polisen raskt henne till rättsmedicin som mycket väl kan komma fram till att hon är åtminstone tvåhundra år gammal. Inte så roligt för en kvinna i sina bästa år. Då hjälper inte ens botox.


Om uppgifterna i media stämmer har kanske sosseriet lyckats skrämma Kakabaveh nu. Propagandaorganen tycks försöka leda henne att avstå från omröstningen ”i protest”. Men det är ju ingen protest. Det är att undvika att protestera - en läggmatch med andra ord. Ännu är det oklart om sosseriet lyckats skrämma eller muta Kakabaveh eller om det vi ser i media är försök att leda henne att fatta ett sådant beslut och tro att det är hennes eget beslut. 


Det blir intressant att följa om hennes nerver håller ända in i mål.


Falun söndagen den 5 juni 2022

Mikael Styrman

.

Teddy och Freddy på örlogsbesök

 .

Teddy och Freddy inspekterar trupperna
Sosseriets NATO-turer saknar onekligen inte humoristiska poänger. Man betonar dyrt och heligt att försvarsfrågan inte får förvandlas till partitaktik, sedan gör man partitaktik av försvarsfrågan för hela slanten.

En intressant fråga tycker jag är hur amerikanerna tolkar sosseriets cirkus? Blir de förbannade över att USA och NATO decimeras till en svensk inrikespolitisk bricka eller kan de se det roliga i att förmodat vuxna och erfarna människor, som gör sitt bästa, lyckas förvandla NATO-frågan till något som skulle kunna beskrivas som ”Seppo-hemmet leker hela havet stormar”?


Nyss fick vi se i media hur MA surt har placerat Ulf Kristersson på hyllan och istället kallat in reserv-sossen Annie Lööf och gett sig iväg till ett amerikanskt örlogsfartyg för att riktigt visa hur passé Kristersson är. Det kan inte hjälpas. Vi styr inte vilka omedelbara reaktioner som infinner sig när något oväntat inträffar. Men jag associerade genast till handelsmannens döttrar Teddy och Freddy ute på äventyr i Astrid Lindgrens ”Vi på Saltkråkan”.


Nog ska väl jänkarna och resten av NATO ha bra roligt åt den svenska statsledningen, mellan skål och vägg?


Fortfarande har sosseriet ganska mycket fel på självbilden. Man förväntar sig uppenbarligen att USA ska tycka att den humanitära stormakten Sverige är så viktig att få med i NATO att jänkarna ska ta Erdogan i örat och tvinga honom att ändra sig i bland annat kurdfrågan. Nå, konstigare saker har väl hänt i världshistorien, men Sverige har i alla fall inget försvar att tala om och ingen landgräns mot Ryssland samt har fortfarande Finland mellan sig och Ryssland. Turkiet å sin sida kontrollerar Bosporen och därmed in- och utpasseringen till och från Svarta Havet och har dessutom ett intressant läge invid den oljestinna eviga krutdurken Mellanöstern. Det finns säkert fler jämförelser att göra, i vilka Sverige väger lättare än Turkiet.


Det mest angelägna att göra nu är nog att åstadkomma tydligare boskillnad mellan Finland och de svenska stollerierna, så att inte Sverige sänker Finland än en gång, med finsk katastrof som följd.


Falun söndagen den 5 juni 2022

Mikael Styrman

.

Den svenska NATO-parodin

.

Ett av demokratins viktigaste renhållningsinstrument är politisk parodi och satir.


Politiker - inte minst sossarna - kan stå ut med att anklagas för att vara brottsliga. Det gör ingenting. Det stärker bara de övertygade i bägge lägren. Och det är ofarligt i ett korrupt system. Ett korrupt rättsväsende är ofarligt för korrupta politiker. Det är deras medbrottslingar. Som i Sverige.


Men skratta åt dem får man inte. Det svider djupt i själen.


Hur gör man då parodi på den svenska NATO-ansökan? Jag är inte säker på att det inte går, men jag tror att det blir krävande. När verkligheten är taffligt och töntigt hanterad, som den svenska NATO-ansökan, blir parodin lätt allt för överdriven och då blir den inte rolig, bara fånig.


Falun lördagen den 4 juni 2022

Mikael Styrman

.

Grus i sosseriets propaganda-maskineri

 .

Vi har en längre tid kunnat följa hur propagandaorganen - naturligtvis på sosseriets uppdrag - pratar upp eller ned bland annat moderaternas och KD:s opinionssiffror beroende på hur de förhåller sig till sosseriet. Nära och goda relationer till sosseriet belönas raskt med artiklar i vilka opinionsstödet pratas upp. Kyligare relationer resulterar i artiklar enligt vilka opinionsstödet fallit. Men nästan allt är naturligtvis Judas-kyssar.


Visst kan manipulerad press och sosseriets rösträknare - om de får hållas - rädda kvar sänken som MP och L i Riksdagen. Kanske kan de även skenbart stoppa väljarflykten från Centern. Men risken är naturligtvis stor för att det visar sig att stödet i valmanskåren inte överensstämmer med stödet i våra sossetrogna media.


Nu senast har sosseriet intensivuppvaktat moderaterna. Det gick riktigt bra ett tag. Men uppenbarligen har moderaterna genomskådat att det är vägen till självutplåning, eftersom man sekonderade SD:s framställan om misstroendevotum mot Morgan Johansson. För sosseriet kom det moderata uppvaknandet tydligen som en kalldusch. På något annat sätt går det nog inte att tolka att Magdalena Andersson så fullständigt tappade koncepten när det skedde.


Att MA gör misstroendevotumet mot Morgan Johansson till en kabinettsfråga - vilket det ju annars inte är - speglar nog vilken soppa sosseelitens hycklande och parasiterande på andra länders renommé har försatt partiet, regeringen och Sverige i. Nu sitter man med skägget fast i brevlådan. Man behöver Erdogans Turkiets godkännande för att ta sig in i NATO. Samtidigt behöver man Kakabavehs röst för att rädda sin justitieminister två månader före valet. Erdogan och Kakabaveh går inte att förena.


Men MA pratar naturligtvis dumheter. På vilket sätt rinner ett svenskt NATO-medlemskap lättare igenom av att ett parti som hela tiden varit avståndstagande till NATO ska sköta ärendet? Kanske bättre för Sverige att någon annan får ta vid?


MA:s val att göra misstroendevotumet till en kabinettsfråga kanske är en direkt följd av hur sosseriet har satt fast sig i hyckleriets smet? Det kanske är ett flyktbeteende? Lättare att låta någon annan hantera problemet så att man slipper riskera att spräcka partiet. Sedan kan man stå i bakgrunden och häckla och kritisera och fortsatt framställa sig själva som den humanitära stormaktens eviga försvarare.


Falun söndagen den 5 juni 2022

Mikael Styrman

.

torsdag 2 juni 2022

Bevare oss alla för regeringens klimatåtgärder

 .

Det har varit stort internationellt struntpratarmöte i Stockholm i dagarna. Officiellt har mötet ägt rum för att värna miljön. Men om man studerar det stillastående totala kaos som Stockholm förvandlades till kan man inte tro att det handlade om annat än att slutligen försöka tippa klimatet över kanten.


Med sådana vänner behöver klimatet inga fiender.


Tar man även i beaktande de enorma resurser som åtgår till blåljustaxileken mellan Stockholm och Arlanda mm kan man inte annat än bäva inför vilka följderna blir gällande antalet sedvanligt ouppklarade mord den närmaste tiden i Sverige.


Om man hade haft för avsikt att göra något för klimatet skulle man naturligtvis ha förlagt hela det här självsmekeriet till någon turistanläggning i ödemarken som har lågsäsong nu. Men det här handlar naturligtvis inte om klimatet. Det handlar om själv-smekeri och karriär - kamouflerat till klimatmöte. Det är bara politisk show.


Falun torsdagen den 2 juni 2022

Mikael Styrman

.