måndag 9 maj 2011

Så här kan man också bedriva renskötsel?

.
I helgen upptäckte vår jaktbevakare att någon/några hade färdats otillåtet längs vår skogsbilväg med en fyrhjuling under menföresperioden och även färdats i terräng med den - likaledes otillåtet.

Vad hade man haft för angeläget ärende i dessa dagar när naturen är på väg att vakna till liv efter vinterns dvala?

Jo, man placerade ut skumgummibitar indränkta i blod i naturen.

Varför?

Därför att när björnarna, utsvultna efter vinterns dvala, inte kan motstå de blodindränkta styckena och sätter i sig dem proppas tarmsystemet igen och björnen går en plågsam död till mötes. Har björnen ungar torde även de svälta ihjäl. Man kan inte heller utesluta att en björn som genomgår denna kvalfulla död kan komma att bete sig onormalt och därför även vara farlig för människor.

Stycket på den här bilden var upphängd mellan Olkamangi och Jarhois, närmare bestämt mellan Mäntyvaara och Leipiöjoki, nära gränsen mellan Övertorneå och Pajala kommuner.Den här påsen med liknande bitar av liggunderlag eller madrasser fanns mellan Mäntyvaara och Pentäsjoki.Gemensamt för de, hittills, två fyndplatserna är att de är mycket nära vägar. Den eller de som placerat ut dem har kanske haft mycket att göra och inte haft tid att gå någon längre sträcka in i skogen eftersom de bara vara tiotalet meter från vår väg. Det finns i så fall kanske många sådana fynd att göra i våra skogar, förhoppningsvis innan björnarna gör det.

Någon tar sig med andra ord rätten att för vår räkning bestämma hur mycket björn det ska finnas på våra marker och att även bestämma hur de ska leva eller dö. Eller snarare hur lite björn det ska finnas. Ett helt oacceptabelt beteende.

Den som har gjort iakttagelser och har upplysningar att lämna om vem som har varit i farten i bygden i förra veckan med fyrhjuling bör lämpligen höra av sig till polisen.

Någon jävla ordning måste det vara på renskötsel också. Annars är det mycket som talar för att vi går emot en framtid med väldigt lite ren i skogarna. Därför är detta en fråga som är nog så viktig även för renägarna att komma till rätta med.

Övertorneå den 9 maj 2011
Mikael Styrman
.

Besvärlig barnfattigdom?

.
Svenska politiker och därmed medias uppmärksamhet ägnas i dagarna åt den tydligen besvärliga barnfattigdomen. Eller kanske rättare den synnerligen besvärliga barnfattigdomen?

Hur kommer det sig att rika föräldrar är så intresserade av att omge sig med fattiga barn eller göra sina barn fattiga? Eller hur hänger det ihop egentligen med alla de fattiga barnen som politiker och media nu vill att vi ska rikta vårt fokus mot?

Övertorneå den 9 maj 2011
Mikael Styrman

.