måndag 30 november 2015

Konsekvenserna av en misslyckad migrationspolitik

Successivt konfronteras vi med konsekvenserna av Fredrik Reinfeldts och Stefan Löfvens havererade migrationspolitik. Man kan göra en lång lista. Den kommer med nödvändighet att innehålla bland annat IKEA-morden och Jihadisterna. Idag blev listan en post längre. Ett två timmar långt strömavbrott i delar av nordvästra Stockholm resulterade i flera butiksinbrott. 

Förr resulterade inte ett kort strömavbrott genast i inbrott. Men tack vare Reinfeldt och Löfven är detta numera tillrättat.

Södertälje måndagen den 30 november 2015
Mikael Styrman

.

Löfven-notan inte ens förnamnet på flyktingbondfångeriet

Att Löfven manövrerat sig in i en situation som innebar att han inte hade någon förhandlingsposition, att han därmed hade låtit lura sig och att Sverige skulle få betala rundligt var ju uppenbart. Men tyvärr visar det sig att det inte ens är förnamnet på bondfångeriet.

Ta del SVT:s intervju av igår med Halil Karaveli, följ länken. Turkiet är med och störtar regimen i Syrien, smugglar vapen till IS, får betalt med syrisk olja, skrämmer den syriska befolkningen på flykten och får betalt av Sverige med flera för att inte släppa vidare dem till Europa. Till Europa får de ta sig en annan väg, men då har turkarna redan fått pengarna och andra fördelar. Och regimen i Turkiet får carte blanche av EU för sitt politiska förtryck.

Snällt är det inte. Men även ett skickligt genomfört internationellt fulspel kan innehålla element av skönhet som går att beundra, eller roas av, den dystra bakgrunden till trots. Det kan man däremot inte säga om att våra jubelidioter åter igen har hoppat jämfota ned i klaveret.

Vad är det som driver en facklig B-pamp och hans underhuggare att själva hålla på och peta i allt möjligt som de inte begriper, utan att anlita den sakkunskap som uppenbarligen finns i landet - om än inte i regeringskansliet?

Södertälje måndagen den 30 november 2015
Mikael Styrman

.

Utnötta floskler om ”vackra städer”

.
Jag ser i media att Barack Obama uttrycker sig om Paris så som man brukar göra även om Stockholm. Men det är klart, som gäst i Paris kan inte Barack Obama säga hur det förhåller sig, inte ens om han begriper det. Och begriper det gör han säkert - om han får tid till eftertanke och analys.

Det som skulle behöva sägas om Paris, precis som om Stockholm, och säkert om många andra städer, är att de är sönderexploaterade, söndertrafikerade, skitiga och fula rester av de vackra städer de en gång var, innan bilismen samt omdömeslösa och giriga politiker och byggmästare förstörde dem.

Det är numera mycket få platser, i mycket få större städer, på vilka man kan sätta sig på en uteservering utan att möta en bullermatta värdig ett flygbombangrepp och kringflygande smuts som nästan säkert resulterar i ögoninflammation någon dag senare. Den vackra strand och det vattendrag man förr kunde se är numera dolt bakom ett vansinnigt fult betonghus i funkisstil, medan vattendraget är förvandlat till ett skitigt avloppsdike från ett stort industriområde med kemiska industrier vars avlopp släpps ut med raka rör.

I de flesta städer har uteserveringen fått vika och ge plats för en inneservering bakom ljuddämpande glas, i vilken man kan få sitta och beundra betongväggen framför en.

Men samhällseliten fortsätter att hyckla och befolkningen är så lycklig när de betraktar sin skitiga betong-öken med headsetet på, för att slippa höra eländet.

Södertälje måndagen den 30 november 2015
Mikael Styrman
.

Klimatförändringarna och stadsbeduinerna

.
Jag har länge tyckt att debatten om klimatförädlingarna präglas av fyrkantighet. Kanske är det fantasilöshet och bristande verklighetsförankring jag ser? Kanske är det stadsbeduinernas tro på att naturen är lika enkel och okomplicerad som en säck cement, en bit armeringsjärn eller vatten som rinner ur en reglerbar kran?

Vi nås då och då av rapporter om hur snabbt glaciärerna smälter. Jag har skrivit om det här för några år sedan, här på bloggen. Om man anlägger ett jordnära, bondepraktiskt, synsätt på hur avsmältningen ska gå till, så landar man lätt i att avsmältningen ska accelerera mycket kraftigt, när den väl kommer igång. Där är vi i så fall inte ännu. Men vi kan vara nära.

Jag utgår då från att glaciärerna ska bete sig ungefär som snön som smälter i Tornedalen varje vår - hittills åtminstone. Förenklat? Javisst, men jag blir åtminstone inte förvånad om likheterna visar sig vara stora.

Det var mycket tydligare för något decennium sedan, innan det blev skräp av vintrarna. Men effekten är fortfarande synlig för den som har vett att titta efter den.

Snö börjar falla tidigt på hösten, förr i samband med sträng kyla, som fick marken att frysa men nu ofta uteblir. Snön byggdes på hela vintern och låg sedan hyggligt stabil. Någon gång någon blida som komprimerade snön, men bara för att strax bli avlöst av nya snöfall. En tid in på det nya året låg så snö i intervallet 1,0-1,5 m. Framåt våren sjönk snön successivt i hop under 5-7 veckors tid. Sol på dagarna och kallt på nätterna skapade skare, men fick även snödjupet att sjunka från uppåt en och en halv meter till 0,5-0,7 m, samtidigt som snöns yta blev allt smutsigare. Men ingenting dramatiskt hände, förrän första veckan i maj var till ända. Då plötsligt försvann all snö under loppet av några dagar, vilket orsakade betydande lokal avrinning, som gjorde det mycket svårt att ta sig fram i naturen under de dagarna. Det var snön det. Isen på sjöarna låg kvar längre tid. När den skyddande snön var borta var även isens öde beseglad. Sjöar med stora djup och vattenmagasin behöll förstås sin is längre än grunda och varma sjöar. På vattendrag med rinnande vatten försvann isen mycket raskt, lika snabbt som snön.

Det bör med andra ord gå så, att det under lång tid inte märks särskilt mycket, för att sedan när tiden är mogen, smälta av så snabbt att alla blir förvånade över att det bara försvann. Rinnande vatten från snösmältningen eroderar underliggande is. Rörligt och strömmande vatten, som i alla hav och även hav som blir allt varmare, eroderar snabbt isar i kontakt med havet. I glaciärsammanhang innebär det förmodligen, att när tiden väl är mogen, och den magiska, men för oss lite okända temperaturgränsen väl uppnås, försvinner det på några år som det tagit tusentals år att bilda.

Det innebär betydande skillnad mot det intryck man lätt får av klimatdebatten som låter en tro att förloppet är linjärt och kommer att pågå under avsevärd tid. Så blir det förmodligen inte. Istället blir förloppet ruskigt snabbt, sedan det väl kommit igång. Det här har förmodligen en del räknat ut, utan att säga det högt. En del aktörers något besynnerliga agerande beror förmodligen på att detta är vad de förväntar sig, men att de vill behålla informationen i en snäv krets.

Behöver jag tillägga, att när gränsen vid vilken det sätter igång väl är passerad, går utvecklingen inte längre att stoppa?

Södertälje måndagen den 30 november 2015
Mikael Styrman

.

USA’s kollaps blockerar klimatfrågan

.
Alla förslag som syftar till att göra något åt klimatet möter benhårt motstånd från tokhögern i USA. Det är lätt att förstå varför. Om man förstår varför inser man också att stödet, och framför allt det latenta stödet, för de åsikterna är betydande i USA.

USA står, oavsett vad som händer med klimatet, inför en kollaps redan i den ganska nära framtiden. Den amerikanska livsstilen och amerikanernas bristande respekt för naturens komplexitet har resulterat i att på sätt och vis välvilliga, men även giriga, enfaldiga och hänsynslösa människor, har utrotat den nödvändiga komplexiteten och biologiska mångfalden i det amerikanska jordbruket. Det är på god väg att ske i alla jordbruk världen över. Det kommer sannolikt inte att för tid och evighet förhindra jordbruk, men det kommer att åstadkomma stora svängningar i livsmedelsproduktionen och det kommer att orsaka masshungersnöd. 

Det torde inte vara en fråga OM det kommer att ske, snarare en fråga om NÄR det sker. Under alla förhållanden sker det i en tid då fiskbestånden i haven redan är illa åtgångna och hämmas ytterligare av temperaturförändringarnas påfrestningar. Det går att förutse vad det kommer att medföra för många djurarter och ekologiska system, som redan är hotade, för att deras habitat minskas, och för att ett människosläkte som breder ut sig på en kraftigt överbefolkad jord, och som förr inte åt vilda djur, numera gör det.

Om inte den genetiska utarmningen av grödorna hinner före, tar vattenbristen kål på merparten av USA’s befolkning. Båda lyckas förmodligen inträffa. Det är mest en fråga om vad som hinner först. Om den av en inbilsk genetik föranledda kollapsen hinner först kanske vattenkatastrofen aldrig inträffar, för att det blir för svårt, eller omöjligt, att driva jordbruk i tillräckligt organiserad form i USA, för att man ska kunna fortsätta att sänka grundvattennivåerna. 

”The American Way of Life” har snart ödelagt USA. För resten av jordens befolkning blir den viktigaste frågan för överlevnad hur man ska kunna förhindra att amerikanska rövare stjäl maten. Amerikanerna utrotar sig själva - men tar de oss andra med i undergången?

Södertälje måndagen den 30 november 2015
Mikael Styrman

.

Låtsasklimatmötet

.
Så samlas då åter tusentals tillresta människor i Paris för att än en gång försöka komma överens om regler för att hindra fortsatt temperaturökning. Det saknar tyvärr betydelse huruvida de lyckas komma fram till någon överenskommelse eller inte, eftersom ingen ändå kommer att följa den.

I bästa fall kommer man fram till en överenskommelse som man med diverse trix kan låtsas följa trots att man inte alls gör det. Så har ju exempelvis Sverige gjort hittills.

Förutsättningarna för att komma fram till en överenskommelse är inte de bästa. Mänskligheten är kluven i frågan. Benhårt, nästan religiöst, övertygade experter uppträder i bägge lägren - för och emot människan som orsak till temperaturökningen.

Vi människor är numera vana vid att våra politiker och makthavare systematiskt ljuger för oss. Om de ljuger om det mesta annat - varför inte även om denna fråga? Redan där finns en betydande svårighet att överbrygga.

En annan svårighet är att människor vill ha besked som gör dem trygga och lyckliga. De följer heller en sol-och-vårare som duperar dem, än en domedagsbasun - även om de vet att sol-och-våraren ljuger. Vi värjer oss mot obehagliga besked. Det är en ytterligare svårighet som inte är lätt att runda.

För att temperaturökningarna ska kunna motverkas måste politiker frambära lösningar och förändringar i samhället vilka på kort sikt gör livet sämre för deras väljare. Det finns ytterst få exempel i mänsklighetens historia på att politiker lyckats med något sådant. Det finns till och med ytterst få exempel på att envåldshärskare eller diktatorer lyckats med något sådant. Några enstaka exempel finns på att diktatorer med terrorns hjälp lyckats göra obekväma saker. Men bara efter att först ha lurat de som utför arbetet att de själva inte kommer att omfattas.

Det sägs inte högt, men insikten finns naturligtvis att det mål, max två graders uppvärmning, som tidigare var heligt och nödvändigt att undvika, redan nu är omöjligt att undvika. Målet sätts nu till tre grader, trots att två grader tidigare ansågs nödvändigt att förhindra. Det lär inte bli lättare att genomföra. Kanske är det också för sent?

Hög teoretisk utbildning tidigt i livet ökar möjligheterna att sätta sig in i och förstå komplicerade förhållanden. Tyvärr kan man tillägna sig en hög teoretisk utbildning även om man är förhållandevis korkad och även om man är benägen att vara oärlig när det gagnar en själv. Vi ska respektera kunskap men vi ska samtidigt komma ihåg att en teoretisk utbildning tidigt i livet inte är den enda kunskap som finns att inhämta och inte heller det enda sättet att inhämta kunskapen på. Vår etablerade syn på kunskap är något begränsad. Den är ungefär som om vi alla dör vid 30 års ålder och som om allt som inträffar därefter saknar betydelse. Det är särskilt intressant i just klimatfrågan vars problemställningar uppträder för första gången i mänsklighetens historia. Det finns därför inget facit att titta i. Inte mycket lärs ut genom våra teoretiska utbildningar om klimatuppvärmningens dynamik. Ändå förväntas lösningarna finnas hos just dem som genomgått dessa utbildningar.

Det illustreras mycket väl av att de synliga uppvärmningarna inte ansetts ha motsvara vetenskapens förväntningar. Att döma av medias bevakning TROR man nu att det beror på att haven kunnat magasinera en stor del värmen. Jag tänker inte motsäga det. Istället vill jag bara lyfta fram att den del av den samlade vetenskapen som inte är, eller säger sig vara, av en helt annan uppfattning, TROR att det möjligen kan vara så. Det kommer sannolikt att visa sig under resans gång att det finns fler saker i sammanhanget som den samlade vetenskapen varken kan samlas kring eller förutse.

En betydande svårighet är att klimatförändringen inte följer en synlig rät linje utan istället en mer sågtandad kurva som är svårare att förstå. Sådana förändringar kan nyttjas, och nyttjas, av människor som av olika skäl önskar göra det, för att bestrida den numera gängse uppfattningen att det faktiskt är människan som genom sina utsläpp får temperaturen att öka. För allmänheten är det svårt eller omöjligt att veta vad som egentligen gäller. Att under sådana förhållanden genomdriva de långt gående och obekväma förändringar som måste till för att vända utvecklingen, är sannolikt så omöjligt att de många som nu är i Paris för att förhandla fram en överenskommelse som ingen kommer att följa, skulle göra mer nytta genom att stanna hemma. Men det skulle naturligtvis inte vara lika trevligt. Och man skulle inte heller kunna smeka sitt ego genom att utmåla sig själv som någon som försöker rädda världen. 

Det finns säkert dem på mötet i Paris som brinner av en längtan att faktiskt rädda världen. Men tyvärr brinner nog de flesta av en lust att äta, dricka och kopulera på skattebetalarnas bekostnad samt att exponera sig själva i media.

Södertälje måndagen den 30 november 2015
Mikael Styrman

.

Löfven-notan

.
700 miljoner ska vi betala till EU för vidarebefordran till Turkiet för att turkarna ska hålla kvar flyttningar och immigranter där. Nu vet vi ju inte hur mycket det kommer att kosta - varken totalt eller nu. Men vi vet att 700 miljoner är den prislapp man vågar visa upp åt oss. Vi vet också att Löfvens agerande inte precis har gett Sverige någon stark förhandlingsposition.

- Det kostar att vara på topp!

Södertälje måndagen den 30 november 2015
Mikael Styrman

.

söndag 29 november 2015

Malmö postar ny zigenarbeställning

.
Det blev tydligen som jag flaggade för den 27:e oktober.  ”Den godhjärtade dumhetens ångest” har åter tagit kommandot och Malmös skattebetalare ska nu hålla logi, kvällsfika och frukost vintern ut, åt inledningsvis 40 romer, rapporteras det. Oklart ännu om media kommer att rapportera eller mörklägga saken.

Det innebär att Malmö nu är tillbaka på startrutan utan att passera ”Gå”. Dessvärre även liktydigt med att lämna in en beställning på stora mängder romer till Malmö och även andra svenska kommuner. Det börjar med ett finger… 

Det finns en miljon bara i Rumänien som gärna kommer, så snart man finner dumskallar som vill föda dem och ge dem svängrum att svina ned och även i övrigt leva gränslöst och asocialt.

Södertälje söndagen den 29 november 2015
Mikael Styrman

.

Meningslöst kungligt vattensparande

.
Det pågår ett märkligt skrivande i media om vissa europeiska monarkers miljöinsatser. Svenska Dagbladet och brittiska The Telegraph uppmärksammar exempelvis att vår egen kung ”nyligen blev uppskakad över att behöva bada istället för att duscha” vilket gett honom epitetet ”hängiven miljöaktivist”.

Är det satir? Eller, om det är allvarligt menat, varför skriver man sådant här strunt? Det råder ju ingen vattenbrist i världen. Vattnet är bara lite olyckligt fördelat. Vatten har man tillräckligt av, lider brist av eller har ett överflöd av. Men det är inte på något sätt säkert att någon som lider brist på vatten får mer vatten för att någon som har ett överflöd sparar vatten.

Det finns naturligtvis situationer i vilka sparade av vatten kan inverka mycket gynnsamt på människor som lider brist på vatten. Kunde man spara vatten längs floderna Amu-Darja och Syr-Darja skulle det säkert inverka gynnsamt på Aralsjön och människor bosatta nära den. Och sparande högt upp längs floderna Eufrat och Tigris i Turkiet, skulle säkert vara gynnsamt för de nedströms floderna bosatta träsk-araberna i Irak. Men om Kung Carl Gustaf sparar vatten genom att duscha istället för att bada ger ingen människa en endaste droppe mer vatten.

Varför skriver man sådant direkt vilseledande trams?

Södertälje söndagen den 29 november 2015
Mikael Styrman

.

fredag 27 november 2015

Bäva månde européerna

.
I takt med NATO’s ödeläggande av Mellanöstern har flyktingströmmarna närmat sig episka dimensioner. Europa har länge haft problem med flyktingströmmar som man inte klarat att integrera i samhället. Med det menar jag inte att integreringen har misslyckats för alla. Tvärtom finns det mängder av lyckade fall, människor som tagit sig in i de europeiska samhällena och gör bra ifrån sig, väl så bra som de flesta européer. Men det är inte dessa som är problemet utan det är de många som samlas i getton, med hopplöshet, arbetslöshet och kriminalitet, numera allt oftare illegala invandrare.

Hur man ser på detta varierar, beroende på vilka utgångspunkter man själv har. En del tycker att det går jättebra, det är multi-kulti, färggrant och tolerant. Men många av de som hörs i den offentliga debatten bor inte i de områden som drabbas av integrationens baksida, de driver inte någon verksamhet som berörs och de färdas inte i områden som drabbas och inte heller på tider då problemen är större. Andra är mycket irriterade, oroade, för att inte säga rädda inför vad framtiden för med sig. Problemen finns för att alla att se, om man inte föredrar att blunda. Det senare gör man med fördel i elfenbenstornet.

Politikerna går balansgången på opinionseggen och försöker hålla sig på uppvindssidan. Det är jobbigt på nedvindssidan. Det har gett oss en propagandamässig välvillig inställning till invandring och asyl. Det var ganska problemfritt så länge asyl gällde ett relativt fåtal. I takt med att allt fler drabbas av en allt större, men allt mindre kontrollerad, invandring och dess konsekvenser byter politikerna - och media - position.

För en tid sedan var det inte rumsrent att tala om att begränsa invandring. Fri rörlighet var honnörsordet. Först skulle det bara gälla européer. Flyktingar och emigranter från Mellanöstern förväntades sätta sig hjälplösa och bittra i flyktingläger, utan framtid, så som palestinierna gjort. Men det palestinska exemplet, med två generationers ”fångenskap” i hopplöshet, visade människor i Mellanöstern hur de inte ska göra när USA och NATO ödelägger deras länder. De svagaste stannar förstås i lägren och tynar bort där, helt enligt den amerikanska och europeiska planen. Men de starkaste tar sig därifrån. Nu förskjuts opinionen och det som för bara några veckor sedan var inhumant och otänkbart är nu europeisk realpolitik.

Problemet, som har fått vinden att slå om, är att västmakternas förstörelselusta är så stor, att de flykting- och immigrantströmmar de ger upphov till blir väsentligt större än vad Europa är bekvämt med. Européerna har också svårt att skilja på dugande och flitigt folk som nu immigrerar från exempelvis Mellanöstern och mindre dugande folk, som anlände till Europa under kontinentens sötebrödsdagar, då man var bekväm med att leka jultomte - inte för immigranternas skull, utan för den egna självkänslans skull.

Politikerna har genom både passivitet och underdånighet gentemot amerikanska intressen, men även genom egna felaktiga och aktiva åtgärder, skapat den här situationen. Men den hittills rådande Europeiska av propaganda skapade självbilden, och den folkopinion det har skapat, gör det svårt för europeiska politiker att våga vidta adekvata åtgärder. Då tar man fram mänsklighetens generalknep som alltid kommer fram när man har stökat till det - nämligen krig. Europas ledande nationer ansluter sig till det amerikanska militärindustriella komplexets muslimkrig. Kriget gör det möjligt att avhumanisera människor och behandla fredliga och välvilliga människor som fiender. 

Det finns säkert många europeiska motsvarande exempel, men själv kommer jag att tänka på hur USA fungerar tack vare illegal immigration från Syd- och Mellanamerika, främst Mexico, men när det blir sämre tider gärna kastar ut dem. Ett annat exempel är hur man behandlade den japanska minoriteten under Andra Världskriget. Tecknen är många nu på att Europas politiker förvandlar den invandrade befolkningen till fiender för att vinna folkopinionens stöd för inhumana åtgärder som inte hade behövts om de hade stämt i bäcken istället för i ån.

Oförmågan hos våra politiker att hantera ett litet obehag gör att politikerna snart har skapat ett episkt problem med monumentalt mänskligt lidande. Det finns ju redan där västmakterna släppt lös ondskan. Det kommer sannolikt - men inte endast - att drabba invandrade människor vilka nästan alla är oskyldiga till den uppkomna situationen.

Om inte Europas politiker kan ta sig i kragen och hantera den amerikanska framfarten i försvarslösa länder är det troligt att vi nu bevittnar startskottet även för Europas undergång, i den form vi känner och vill se kontinenten.

Södertälje fredagen den 27 november 2015
Mikael Styrman

.

NATO rustar i Syrien - men inte mot IS

.
Attentaten i Frankrike utfördes i huvudsak av fransmän. Det påstås att de är utbildade av IS i Syrien. Kanske det? Eller kanske inte? Det finns en fråga till som har betydelse i sammanhanget. Vem satte upp och finansierade IS? Europas befolkning tutas i att det är en muslimsk religiös operation. Men mer troligt är att det är en kommersiell operation som seglar under falsk religiös flagg och att det verkliga syftet inte är religiöst utan ekonomiskt-politiskt. Naturligtvis finns det religiösa fanatiker som ansluter sig till organisationen, men de är nog bara nyttiga idioter, sådana som utkämpar alla krig. I vilket fall som helst är attentaten i Paris en del av ett franskt inrikesproblem, skapat av Hollande och hans kumpaner i politiken, oavsett politisk färg.

För att lösa detta franska inrikesproblem ska nu Frankrike bomba IS i Syrien - påstår man. Men USA hade möjlighet i veckor, månader och år att göra något åt IS, men inte förrän ryssarna tog sig till Syrien störde USA, pliktskyldigast, en av IS oljeleveranser härom veckan. Det tyder inte på något verkligt engagemang i fråga om att bekämpa IS.

Härom dagen talade David Cameron i parlamentet för att Storbritannien också ska engagera sig i detta franska inrikesproblem genom att bomba i Mellanöstern. Det betyder att Cameron upprepar sin företrädare Tony Blair’s ”misstag” att ljuga om sina avsikter. Blair fick skämmas resten av sitt liv för att han ljög om sina avsikter och förde folket bakom ljuset när man skapade kaoset i Irak tillsammans med USA. Om Cameron kommer att skämmas eller inte lär väl framtiden utvisa. Alla människor är inte kapabla att skämmas. Särskilt inom politiken är det ett förhållandevis vanligt lyte.

Om avsikten verkligen är att hjälpa Frankrike, och om bombandet verkligen hjälper mot problemet, bör man bomba i Frankrike. Men det mesta tyder på att alltihop bara är en förevändning för att delta i maktgalna amerikaners kamp för oinskränkt världsherravälde. Syftet är att under sken av att bekämpa IS rusta upp i Syrien för att stöda gulf-arabernas och de amerikanska oljebolagens strävan att dra fram en pipeline genom Syrien för att minska ryssarnas möjligheter att få avsättning för sin gas. Det är steg 2 i en flerstegsraket i vilken statskuppen i Ukraina kan sägas vara steg 1.

Det stärker spekulationerna om att attentaten i Paris var en false flag-operation, utförd - inte av Frankrikes fiender - utan av Frankrikes allierade, i syfte att påverka den franska och europeiska opinionen. En intressant fråga för var och en att fundera över är förstås:

Hur mycket vet Hollande och Cameron?

Södertälje fredagen den 27 november 2015
Mikael Styrman

.

Hur många illegala invandrare finns i Sverige?

.

Igår skrev jag att 300 poliser ska efterforska 30.000 illegala invandrare som inte vill bli hittade. Det visar sig att det nog var en kraftig försköning av verkligheten. Aftonbladet skriver idag att enbart de som blivit nekade uppehållstillstånd och ska avvisas är 21.748 per utgången av oktober. Av dessa är 14.140 försvunna och efterlysta - föga förvånande.

Till det kommer de mängder som vällde över gränsen när Löfven stod med dörrarna på vid gavel, framhävde sin egen godhet och skällde på SD. Det har naturligtvis pågått under en längre tid, men med en ökning de senaste månaderna. Enligt officiella siffror har ca 10.000 per vecka anlänt och sökt asyl eller uppehållstillstånd i Sverige, den senaste tiden. Men hur många har anlänt utan att söka vare sig det ena eller det andra? Jag tror att det är en någotsånär kvalificerad gissning att anta att de är lika många som de under senare tid nyanlända som myndigheterna känner till, eller fler. Det skulle i så fall innebära att de illegala invandrarna är över 100.000 redan. Tack för det, Stefan Löfven!

Det innebär att de resurser Löfven & Romson har satt in för att söka reda på illegala invandrare är helt otillräckliga, närmast jämförbara med att spotta en törstig kamel i halsen.

Södertälje fredagen den 27 november 2015
Mikael Styrman

.

torsdag 26 november 2015

Recep Tayyip Erdoğan är en mäktig man

.

Han är president i Turkiet. Han kan skrämma småbarn, gummor och fårfarmare. Om det är någon väljare som inte låter sig skrämmas kan råskinnen som han omger sig med alltid spöa upp dem. Men när någon militär tar mutor från en amerikan eller en gulf-arab och ett stort grannlands bombplan blir nedskjutet, under oklara omständigheter, då sitter Erdoğan still i båten. Hela Turkiets historia vittnar nämligen om att militären alltid är så mäktig i Turkiet att även presidenten måste passa sig. Även när mutorna riskerar att kasta in landet i krig.

Därför är en korrumperad militär lika straffriförklarad i Turkiet som en domare, en generaldirektör, ett departementsråd eller en regeringsledamot är i Sverige.

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Endast politiskt topprioriterat polisarbete utförs

.
Från kaoset i regeringskvarteren rapporteras att 300 poliser ska efterspana 30.000 illegala immigranter, som inte vill bli hittade. Om de hittar någon går i bästa fall cirka fem statsanställda drönare och ett affärsjetplan med två piloter åt, för att föra någon enstaka ur landet. Men först efter en rejäl rekreation på lyxhotell, på skattebetalarnas bekostnad.

Några hundra poliser leker samtidigt stickprovskonduktörer vid några av våra gränskontroller. Av de som återstår är många upptagna med att organisera sig själva. Konsekvensen blir att endast politiskt topprioriterade polisuppgifter utförs. Småbrott, vardagsbrott och sådant som drabbar Kreti och Pleti hör nog inte dit. Knappast heller grova ekonomiska brott utförda av politikernas vapendragare. De var ju inte särskilt högt prioriterade tidigare heller.

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Varför skulle Mona ha bråttom?

.
En och annan klankar på att det inte går tillräckligt fort för ”Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism”, Mona Sahlin. Men den som klagar på det förstår nog inte hur det politiska systemet fungerar. Mona Sahlin har ju sannolikt lång tid kvar att leva.

Dessutom är inte uppgiften lätt. Det är ju inte bara att klistra på ett plåster, så är det bra. Det handlar om att läka decenniers mödosamt uppbyggande av getton, bidragsberoende, utanförskap och kriminalitet. Det görs inte ogjort i en handvändning. Och de ordbajsande godhetsprofeternas mässande om multi-kulti låter ju gulligt, men löser inte heller problemet.

Det är bara att se på hur det gick när nuvarande landsbygdsministerns frilla blev nationell gruvsamordnare. Det höll på att ta död på hela gruvindustrin trots Sven-Erik’s ivriga uppmuntrande till investerande av andras pengar i Pajala-gropen. Vi kanske ska tona ned förväntningarna lite. Om Mona Sahlin inte får igång ett fullskaligt inbördeskrig kan vi känna oss ganska nöjda. Det betyder dock att det ännu är en öppen fråga hur det ska sluta. 

Här i Södertälje bor stora mängder kristna människor, komna från Mellanöstern. Därifrån upplevde de sig efter århundradens kamp för sin existens utträngda av muslimerna. Det är lätt att förstå att de nu kan känna stor olust och även rädsla, när muslimerna nu följer dem i spåren, efter att först ha ödelagt Mellanöstern. 

I Malmö rasar den israelisk-palestinska konflikten vidare. I brist på israeler blir det Malmös judiska befolkning som får vara ställföreträdare. Den konflikten har rasat 5.000 år. Varför skulle den upphöra för att man flyttar till Sverige?

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Asylreglerna redan i papperskorgen

.
Det är mer än naivt att tro, att asylregler som man kommit överens om 1990 skulle gå att tillämpa idag. De ligger nog i papperskorgen och de är där för att stanna. Säkert kommer många politiker ännu länge att blåneka och påstå att de gäller, men så är det i praktiken inte. De må finnas till namnet, men i praktiken kommer de inte att leda till efterlevnad.

Det är extremt osannolikt att asylregler upprättade i ett Europa med ordnade förhållanden och framtidstro, i en tid med blygsamma folkvandringar, skulle kunna fungera i en tid när kanske en miljard människor har lyft minst ena foten och när europeiska ledare står i kö för att, kamouflerat till terroristbekämpning, driva iväg nya miljoner på flykt.

Det är självbedrägeri att intala sig att de reglerna hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. I dagens läge gäller förmodligen att rätten till asyl i bästa fall finns undantagsvis.

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Opåkallad nedskjutning

.
Det är svårt att förstå hur man från USA:s sida anser sig kunna rättfärdiga nedskjutningen av det ryska planet vid gränsen mellan Syrien och Turkiet. Jag skriver USA. Det var visserligen, så vitt bekant, turkar som svarade för nedskjutningen. Men det finns ju inte på kartan att turkarna skulle skjuta ned ett ryskt plan som inte vidtagit några stridsåtgärder mot Turkiet, utan att det har varit i amerikansk säck innan det kom i turkisk påse. Planet utförde ju faktiskt stridsåtgärder på den syriska sidan nära gränsen.

Med tanke på stridsflygplans höga hastigheter har den turkiska bandinspelningen mycket låg trovärdighet. Hur långt ifrån gränsen måste inte det ryska planet ha varit när turkarna har börjat varna - om den turkiska ljudupptagningen mot all förmodan är autentisk. Varför börjar man i så fall varna så långt från gränsen? Och hur kommer det sig att man omedelbart tillgriper en nedskjutning mot ett plan som inte utfört några fientliga handlingar? Vad är det som gör det nödvändigt att skjuta skarpt mot ett plan som inte utfört stridshandlingar - utan att först etablera kontakt - per radio eller visuellt?

Nej, här har jänkarna en riktigt smutsig byk att tvätta.

Det påminner åtminstone en liten aning om det iranska trafikflygplan som amerikanska marinen helt oprovocerat sköt ned över Persiska Viken.

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Återstående kommuner tvångsförstörs

.
Nu har regimen Löfven gett besked om var de ska tvångsförvara de migranter som kommer till landet den närmaste tiden. De S-märkta kommunerna i glesbygdslänen som drivit iväg sin befolkning har hittills tagit emot det mesta. Återstår att förstöra de blå kommunerna i Stockholmstrakten. Det är ju viktigt att det inte finns några exempel kvar som visar hur det skulle varit i Sverige utan Löfven & Romsons härjande.

Märkligt nog menar regeringen att Norrbottens Län också ska ta emot mer. Nåja Norrbotten är ju geografiskt stort, så det är väl inte helt fel tänkt. Men var ska de bo? Det går väl inte som i Skåne att låta dem sova utomhus, på marken? De flesta, om inte alla misslyckade offentliga etableringar är ju redan fulla med immigranter. Är det fler våningar på sängarna och fler familjer i sängarna som gäller? Eller har kanske någon i regeringen läst Arto Paasilinnas bok ”Skojarna i Örtagården: en rövarhistoria”? I den finns det en nordlig gruva i vilken rufflare ägnar sig åt ljusskygg verksamhet. Och en liknande finns det ju i Norrbotten i vilken regeringen närstående kriminella element bedrivit ljusskygg verksamhet. Därifrån har ju nu svindlare gjort av med maskinparken också, så nu återstår väl bara att slutgiltigt förvara migranter där. Bra för svindlarna men kanske inte lika bra för deras offer. Mot bakgrund av de lappkast regeringen hittills ägnat sig åt, och mot bakgrund av den norrbottniska byråkratins fotsoldaters benägenhet att fullfölja även skamliga order, gör nog immigranterna klokt i att försöka komma med på Stockholmsbussen i framtiden.

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Romson lovade avgå?

.
Enligt media har Åsa Romson lovat att MP lämnar regeringen om moderaterna får igenom sina krav. Det är väl ungefär liktydigt med ett avgångsbesked som träder i kraft något senare. Det lär ju inte ta länge innan moderaternas krav går igenom och regeringen går ännu längre för att försöka läka vad Löfven & Romson ställt till med på migrationsområdet.

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

En freudiansk fullträff…

.


(Uppdaterad 26/11-15, kl 11:12, filmen var för tung.)

…levererades av vice statsminister Romson (MP) på den famösa pressträffen på tisdagen. En freudiansk felsägning som det egentligen heter, när man av misstag uttrycker det hjärtat är fullt av, trots att man egentligen avser säga något annat.

Många av oss har trott att immigrantpolitiken, eller flyktingpolitiken som våra politiker säger, handlar om att hjälpa människor som har det svårt. Men samtidigt med vice statsministerns krokodiltårar uttryckte hon vad som egentligen oroar henne.

Det är inte så länge sedan hundratals döda i Paris i hennes värld bara kunde förstås i termer av hur det skulle påverka 100 regeringschefers lustresa till Paris på sina skattebetalares bekostnad. Man associerar lätt till en på skattebetalarnas bekostnad utlandsresande festprisse. Men hon är väl representativ för hur miljöpartister tycker och tänker antar jag, eftersom hon sitter kvar...

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Misslyckad fransk integration ingen svensk angelägenhet

.
Frankrikes president Hollande var snabb att lova att bomba någon annan nations befolkning till stenåldern efter terrordåden i Paris. Det tyder på att det har varit amerikanska, eller åtminstone amerikanskinspirerade rådgivare och lagvrängare inblandade i Élyséepalatset. Det är ju nästan en blåkopia av George W Bush agerande efter att Cheney och han själv lät ta ned World Trade Center den 11 september 2001.

Nästan lika snabb var han att begära övriga EU-länders hjälp med stöd av en paragraf som säger att övriga EU-länder är skyldiga att hjälpa till om något EU-land ”angrips på sitt territorium”. Stefan Löfven hann knappt få förfrågan innan han ivrigt vinkade med handen.

Det är en paragraf som syftar på krig mellan länder. Den syftar inte på att EU-länder ska blanda sig i andra EU-länders interna maktkamper och inbördeskrig. Det är nämligen vad terrordåden i Paris handlar om. De är orsakade av Frankrikes misslyckade integrationspolitik med en välvillig och aningslös inställning till multi-kulti, som har gått över styr och resulterat i tröstlösa getton i eller nära större franska städer.

Om Sverige drabbas av att någon psykopat i eller nära kanslihuset slutgiltigt tappar koncepterna och inför diktatur, eller närmar sig diktatur, vill ju inte vi svenskar att övriga EU-länder ska blanda sig i interna svenska angelägenheter. Det är begripligt att en diktator vill det, men folket vill knappast det. Ja, förutom den vanliga svansen som brukar uppehålla sig runt varje diktators bakdel.

De, i huvudsak fransmän, som utförde attentaten i Paris, må ha utbildat sig hos IS i Syrien. Men det kan lika gärna ha varit USA eller något annat land eller någon annan organisation som hjälpt till med utbildningen. Det kan vi inte veta. Det är lätt att utge sig för att vara IS. Många bristfälligt utbildade förortspojkar kan mycket väl tro att de blivit utbildade av IS utan att det alls behöver vara fallet. För att kunna bedöma det behöver man sannolikt vara välutbildad och ha livserfarenhet. Det är egenskaper som en ung förortspojke knappast kan besitta.

Vi hamnar långt ute på gungflyet om vi ska börja kriga mot tredje land för att hjälpa en inkompetent president att skylla ifrån sig när orsaken till problemen står att finna i misslyckad inrikespolitik. Därför ska Sverige säga nej till att delta i Hollandes tvivelaktiga expeditioner. Vi måste dra en mycket tydlig gräns mot inblandning i andra länders inrikespolitik. Gör vi inte det kommer EU mycket snabbt att falla sönder. Det må vara att eloanerna som framlever sina dagar i Bryssel och Strasbourg gör det på ett utmanande sätt som tyder på att de tror sig vara en del av solkungens hov. De fattar också många besynnerliga beslut som världen skulle klara sig bättre utan. Men det finns mycket gott i EU också. Låt oss inte störta hela EU-samarbetet i avgrunden på grund av en missriktad vilja att hjälpa en misslyckad fransk president att skylla sin havererade inrikespolitik på utrikes förhållanden. 

Låt inte heller amerikanska intressens vansinniga jakt efter oinskränkt världsherravälde styra Europas inrikespolitik.

EU:s traktat blir snabbt värdelösa, och det blir omöjligt att komma överens om nya, om psykopater tillåts omtolka dem så att deras innebörd blir omöjlig att förutsäga. Ett EU-avtal måste betyda precis det som det ser ut att betyda, annars har EU väldigt snart satt sin sista potatis.

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Huvudet på spiken - nästan

.
Så här sa Gustaf Fridolin i TV4-nyheterna på onsdag kväll: ”Det är en riktigt sorglig dag för Europa, att Sverige som har kunnat stå upp för en humanare flyktingpolitik än vad minimireglerna bestämmer inte längre klarar det.” Det var huvudet på spiken - nästan - mer av en rejäl kantträff kan man säga.

Men så kan man väl se på saken där uppe i Elfenbenstornet med dess verklighetsfrånvända klubb för inbördes beundran.

Här nere i verkligheten vet vi att Sverige aldrig har kunnat stå upp för en human flykting- eller invandringspolitik. Det har istället i huvudsak resulterat i import av människor som inte behöver hjälp och de har sedan inte integrerats i samhället på grund av godhetsindustrins multi-kulti-svammel. Följden har  istället blivit getton av fransk modell och NoGo-zoner med människor som inte går i skola, inte blir anställningsbara, inte lär sig tala rent och som i hög grad blir hemfallna åt kriminalitet och religiös fundamentalism. Vad kanske ännu värre är blir följden att mångtusenåriga stam- och religionskrig samt en medeltida kvinnosyn har importerats till Sverige.

Sveriges Riksdag och regering har säkert inofficiellt världsrekord i att fatta högtravande och ogenomförbara beslut. Men av sjukdomsinsikt kan inget spåras i Fridolins tal, som är präglat av en lika äkta indignation som hos det lilla barnet som bodde i huset som jultomten glömde. Det lilla barnet kan ursäktas. Han kunde ju inte förstå, att han inte kunde få någon julkapp för att tomten hade använt hans föräldrars pengar till julkappar åt andra barn. Men Gustaf Fridolin är så pass gammal nu att han borde begripa. Kanske måste man komma ut ur elfenbenstornet ibland för att förstå sig på verkligheten?

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Eftertankens kranka blekhet

.
För tre dagar sedan, tror jag det var, drabbades svenska massmedia av eftertankens kranka blekhet, nästan den skam de borde känna. Det var insikten att man istället för att granska politiska polisens teater hade varit deras ”nyttiga idioter” och framför allt att allmänheten denna gång hade upptäckt det. Man hade publicerat bild och namn på den ”misstänkte” terroristen och hjälpt till att skrämma upp befolkningen så att psykopaterna skulle få lättare att driva igenom ytterligare Stasi-lagstiftning.

Det var ju aldrig meningen att allmänheten skulle förstå vad de ägnade sig åt. Det brukar de ju inte göra. Men den här gången spelade verkligheten vår journalist- och redaktörsdrägg ett spratt. Terroristspöket visade sig vara kraftigt överdrivet, rent av påhittat. Och svenska massmedia blev lika ertappade som en pedofil som står och runkar mot ett dagis-staket.

Nu är ju inte skam och eftertanke våra massmedias starkaste gren och eftertanke ger ganska bleka mediaprodukter. Ingenting att jämföra med en blodtörstig terrorist med främmande religion, som bara längtar efter att få ta sig till paradiset genom att spränga bussen mellan Vansbro och Mockfjärd i luften, med man och allt. Som tur var kom turkarna till undsättning när de på amerikansk uppmaning sköt ned ett ryskt bombplan nära gränsen till Turkiet och allmänheten fick annat att tänka på. I jämförelse med Tredje Världskriget kommer journalistisk skam tvåa varje dag i veckan.

- Sabla sätt av ryssarna att lägga sig i amerikanska oljeindustrins och Saudiernas fina pipeline-projekt genom Syrien. Varför kan inte ryssarna sitta stilla hemma och vänta på undergången som européerna gör?

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Lek med människors liv

.
På barrikaderna har de stått och kraxat - Drutten och Krokodilen, med stöd av godhetsindustrins fotsoldater - fördömt alla som manat till förnuft och eftertanke. Självbelåtet och mästrande har de dragit Europa runt och talat om att alla är välkomna till den humanitära supermakten Sverige. Alla immigranter har kallats flyktingar och uppmanats att söka asyl och ta in på Hotell Migrationsverket som erbjuder fri all inclusive vare sig man får stanna eller ej. Vuxna män får förtur om de överger sin familj och låtsas vara barn. De som inte får stanna ombeds åka hem. That’s it! Inget mer. Och naturligtvis åker ingen hem under sådana premisser. Tokiga vore de väl annars.

Efter att ha tvingat på italienarna ökad immigration med svenska krigsfartyg och tubbat immigranter av alla sorter att ta sig till Sverige, som naturligtvis inte klarar både en sådan anstormning samt att upprätthålla samhällets funktioner, har man så övergått till att förvara dem utomhus vintertid och försöka stänga gränsen framför näsan på dem.

Vad allt är inte en rödvinsbolsjevik beredd att göra för att få en klapp på huvudet av den amerikanska oljeindustrin och för att få se Ovala Rummet i skala 1:1?

Men skämmas ska de, naturligtvis.

Södertälje onsdagen den 25 november 2015
Mikael Styrman

.

SD snart inte tillräckligt rasistiskt

.
Ännu för en dryg vecka sedan var SD i den svenska debatten rasistiskt och helt förkastligt enligt media och övriga partier. Nu har snart SD blivit omkört på alla punkter av övriga partier. SD har kanske anledning att fundera över sin roll i fortsättningen? Det är nog bara fråga om en kortare tid innan SD inte är tillräckligt rasistiskt och det är i det nyvaknade katastrofmedvetandet lika förkastligt som nyss motsatsen var. Fast terminologin kommer nog inte att förändras. Även om SD angriper de övriga från humanitära utgångspunkter kommer nog sjuklövern och media att i retoriken att kalla sjuklövern för humanister och SD för rasister.

Södertälje onsdagen den 25 november 2015
Mikael Styrman

.

onsdag 25 november 2015

Malmö har haft fördelarna av bron

.
Malmö ville ha en bro till kontinenten.
Malmö fick en bro till kontinenten.
Sveriges skattebetalare betalade.
Malmö har haft fördelarna av en bro till kontinenten.
Men nu, när det kommer lite nackdelar av att ha en bro till kontinenten ska skattebetalarna gripa in och ta alla kostnader och allt besvär.
Självtillräckligt och skenheligt har Malmös politiker, och svansen, stup i kvarten marscherat på gatorna och demonstrerat hur förträffliga de alla är på medmänsklighet och integration.
Samtidigt har gettona vuxit, NoGo-zoner tillkommit och vuxit samt rasmotsättningarna eskalerat så att Malmö blir allt mer likt en svensk Gaza-remsa.

Kanske det går att bygga ett stängsel eller en mur runt Malmö och övertala de mer dugande danskarna att ta tillbaka Malmö?

Eller kanske vi kan förklara Danmark krig, omedelbart ge oss och erbjuda danskarna Malmö som kompensation?

Södertälje onsdagen den 25 november 2015
Mikael Styrman

.

tisdag 24 november 2015

Upp som en sol…

.
…och ned som en pannkaka.

Så kommer sannolikt svensk immigrationspolitik att sammanfattas - inte nu - men sedan, när det gått 30-40 år och nästan alla inblandade är döda och begravda och journalistiken mycket ängsligt vågar närma sig att göra det jobb man borde ha gjort idag.

Många av dagens eloaner slår sig för bröstet och tycker sig ha uträttat humanitära stordåd. Men det har man inte. Istället har man kört landets ekonomi i botten genom att vräka skattebetalarnas pengar över grova politiska brottslingar som tacksamt skott sig.

En sak till har man gjort. Man har fyllt landet med människor som inte behöver hjälp, som inte kan eller får arbeta och som lever i en aldrig upphörande all inclusive-tillvaro på skattebetalarnas bekostnad vare sig de fått uppehållstillstånd eller ej. Så glatt har man hjälpt dessa människor som inte behöver hjälp, att det inte finns några resurser till att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp.

Södertälje tisdagen den 24 november 2015
Mikael Styrman

.

Kryssningsfartyg som immigranthotell

.

Enligt media tidigare idag är migrationsverket inne på att använda kryssningsfartyg för sin kostnadsfria all-inclusive-verksamhet med global intagning. Några större problem med att hitta tillräckligt med fartyg verkar man inte tro på. Det verkar nästan som om man på migrationsverket tror att kryssningsfartygen äter passagerare. Visserligen är det väldigt mycket människor som åker med kryssningsbåt på ett år. Men systemet bygger ju på att de flesta bara åker över dagen och att mycket få åker mer än en vecka. Därefter åker passagerarna hem och fartygen tar emot nya passagerare. Men om passagerarna ska bo kvar på båtarna är nog hela världens lediga kryssningskapacitet mycket begränsad i förhållande till de mängder förhoppningsfulla människor som de verklighetsfrämmande Drutten Löfven och Krokodilen Romson drar hit. Och helt gratis lär fartygen inte heller vara.


Ett annat problem man kan förutse är att Sveriges hamnkapacitet kommer att fyllas - och blockeras - före december månads utgång. Få fartyg kan ta över 2.000 passagerare. Då är dessutom många av platserna bara sittplatser. Det går därför åt mer än ett fartyg per dygn. Vi har förhållandevis få hamnar i Sverige. Deras dimensionering är också baserad på antagandet att båtarna förr eller senare ger sig iväg. Oftast sker det efter några timmar.

För att kryssningsfartyg ska kunna utgöra mer än en obetydlig parentes blir det till att mångdubbla Sveriges hamnkapacitet redan i början av det nya året. Svårt nog i ett fungerande land. Ledtiderna är ofta tio år eller mer. Knappast lättare i ett land så dysfunktionellt att det inte ens kan få tågen att gå.

Vad ska hända när hamnarna blir fulla? Ska fartygen ligga på redden då? Mot bakgrund av vad som hände Scandinavian Star - är det klokt att göra så? Hur bekämpar man en brand på ett kryssningsfartyg som ligger på redden? Och hur genomför man en evakuering? Finns det sådana resurser i Sverige? Finns sådana resurser ens tillgängliga över hela världen? Är alla övriga länder som har sådana resurser beredda att lägga ned sina ordinarie verksamheter för att leka immigrant-jultomtar i Sverige? Eller har vi läst om ännu ett verklighetsfrämmande stolpskott från den godhjärtade dumhetens byråkrati?

Det är tur att immigrationen är så lönsam, för en sån här operation blir nog inte så billig…

En del raketer bör aldrig lämna jordytan och en del idéer bör aldrig lämna ritbordet.

Södertälje tisdagen den 24 november 2015
Mikael Styrman

.

Varför inte bara stickprov för alla?

.
Staten fuskar med gränskontrollen. Istället för att sköta gränskontrollen får poliser göra stickprovsvisa kontroller.

Om det är ok för staten att fuska med en sådan angelägenhet måste väl metoden vara tillämpbar även inom andra områden. Vi kan ha stickprovsvisa biljett- och identitetskontroller på flyget, bussen och tågen exempelvis, inkl säkerhetskontrollen. Färjorna kan väl också ha stickprovsvisa kontroller och passagerarlistor. Det är väl inte mer fel när andra aktörer klantar till det än när staten med alla sina resurser gör det. Om rederierna kontrollerar var tredje färja är det väl ungefär i nivå med statens lekstuga? 

Södertälje tisdagen den 24 november 2015
Mikael Styrman

.

måndag 23 november 2015

Finns det någon SÄPO-information värd namnet?

.
Stefan Löfven och hans kumpaner har lyckats förvandla landets polisiära verksamhet till samma kaos som försvaret, statens tele- och kraftbolag, järnvägar, sjuk- och åldringsvård samt immigrantmottagningen, för att nu bara nämna några exempel.

Redan tidigare hade Sverige en ganska liten poliskår, som länge lämnat de flesta brott outredda och ett rättsväsende som har förvandlat yrkeskriminella till straffimmuna. Polisen finkar dem tiotals eller hundratals gånger och innan polisen hinner gå av sitt skift är de ute och begår nya brott.

Den senaste veckan slår dock allt. För att dölja den katastrof som Stefan Löfven personligen har förvandlat invandringen till har nästan hela landets polisresurser nu ianspråktagits till diffusa men hemliga tips om förestående terrorbrott, vilka tips inte är bättre underbyggda, eller innehåller mer substans, än att de kan förekomma var som helst i landet och utövas av vem som helst. De poliser som inte har varit ute och spanat, utan att veta vad de ska spana efter, har lekt konduktör på tågen med meningslösa stickprovskontroller.

Det är inget fel att det finns poliser ute i samhället och spanar. Det finns det i andra länder också. Men då finns det som regel en fungerande poliskår i bakgrunden varför polisens övriga verksamhet ändå upprätthålls.

En organisatorisk ”fördel” med det hemlighetsmakeri som är SÄPO:s ständiga följeslagare är att oduglighet kan maskeras in absurdum och mumifieras i organisationen. Ingen inkompetens kan spåras eller åtgärdas när man startar en förundersökning baserat på vaga tips. Mycket talar för att det görs i akt och mening att inbilla folket att man har grepp om läget, samtidigt som förundersökningen gör det möjligt att gömma sig bakom förundersökningssekretessen, för att slippa svara på avslöjande frågor. Hur kan man annars komma på den ljusa idén att inleda en förundersökning om ett planerat brott som man inte vet vilket det är, som ska utövas av någon man inte känner, på en plats som man inte vet var den är? Det är inte förundersökning. Det är spaning. Att kalla det förundersökning är en panikslagen politrukstyrd polisorganisations grovt ohederliga försök att bita sig fast vid köttgrytorna istället för att sköta sitt arbete och dessutom ägnat att i övrigt kollra bort medborgarna.

Södertälje måndagen den 23 november 2015
Mikael Styrman

.

Folkpartiet - ännu ett offer för den svenska skolan?

.
Folkpartiet bytte namn i helgen, till Liberalerna. Som framskymtade i inslagen i TV drevs namnbytet, förutom av en mer allmän mediaskugga för partiet, fram av en vilja att lämna det av industrialiseringen skapade ”Folkpartiet” till förmån för det postindustriella data- och tjänstesamhällets mer modernt klingande ”Liberalerna”.

Det är märkligt av flera skäl. Partitet byter nu till Liberalerna, när partiets hållning länge blivit allt mindre liberal. Partitet har ju gått från att vara ett liberalt parti till att i allt högre grad vara övervakningssamhällets försvarare. Det är dessvärre något som svårligen låter sig förenas med liberalism. Men kanske har det inte så stor betydelse om partiets namn och partiets de facto utövade politik hänger ihop? Fokus kanske är att få väljarna att TRO att partiet är liberalt, så att de röstar på ett vackert namn eller en käck slogan? I så fall är ju namnbytet funktionellt - förutsatt att inte väljarna genomskådar taktiken.

En annan sak som är märklig är att partiets till stämman utsedda ombud tycks mena att Liberalerna är en modernare, mer nutidsanpassad, term än Folkpartiet. Liberalismen har ju sitt ursprung i 1600-1700-talens tankar om individuell och intellektuell frihet, med sina stora tänkare under just de seklena. Hur kommer det sig då att man finner Liberalerna modernare och mer nutidsanpassat än Folkpartiet?

Är även Liberalernas förtroendevalda - eller utsedda - stämmoombud offer för den svenska skolans tillkortakommanden? Det skulle kunna förklara att man finner Liberalerna modernare. Om man inte är bekant med det nyss nämnda, ligger det i farans riktning att man inte heller förstår vad det innebär att vara liberal. Ännu dystrare blir det naturligtvis om man förstår, men inte bryr sig om det…

Södertälje måndagen den 23 november 2015
Mikael Styrman

.

Säpo har gjort allting rätt?

.
Igår, i SVT:s Rapport 19:30 förekom en intervju med SÄPO:s presschef Sirpa Franzén, vilken var mycket anmärkningsvärd. Jag har försökt att titta på nyheterna i efterhand för att kvalitetssäkra det jag nu ska skriva. Men varken SVT:s Rapport 19:30 eller TV4:s Nyheterna 19:00 verkar ha tagit sig igenom censuren, eftersom de inte går att hitta på Play.

I alla fall så uppfattade jag att Franzen, på fråga från journalisten, svarade att SÄPO har gjort allting rätt och kommer att göra likadant nästa gång.

Det är rätt! Lär Er för allt i världen ingenting av gjorda misstag - om det nu var ett misstag som gjordes. Det ser väldigt mycket ut som om det inte var något misstag utan ett beställningsverk, vars syfte var att göra det möjligt att anta en integritetskränkande lagstiftning.

Jag kommer att tänka på vad som sägs vara en gammal kinesisk definition för dårskap:

Att upprepa samma handling
om och om igen
och alltid förvänta sig olika resultat.

Bara det är väl skäl om något att se till att censuren inte slöar till. Med den inställningen kommer de att få mycket att göra.

Södertälje måndagen den 23 november 2015
Mikael Styrman

.

Vems advokat?

.
Jag blir mycket fundersam när jag tar del av den ”misstänkte Boliden-terroristen’s” offentliga försvarares uttalanden i TV. Vem försvarar han egentligen? Säpo eller den misstänkte? Det är visserligen staten som utser honom och som kan välja en advokat med ”rätt” åsikter och i övrigt pålitlig och förutsägbar, men det är väl ändå meningen att han ska tillvarata den misstänktes intressen?

Södertälje måndagen den 23 november 2015
Mikael Styrman

.

söndag 22 november 2015

Följ pengarna Löfven

.
Nu när vad som förefaller vara den politiska säkerhetspolisens försök till justitiemord mot en försvarslös invandrarpojke kommit i dagen, är inte terrorbekämpning så hett. Det är däremot snöskottning. Eftersom det snöar i södra Sverige och Stefan Löfven och hans kumpaner inte får någonting att fungera i landet längre, får de väl åka själva till Skåne och skotta fram invandrarna, som de förvarar utomhus. De bör inte vänta. Kommer det mycket snö kan det bli svårt att hitta dem senare.

Invandrare förresten - Stefan Löfven brukar kalla alla invandrare för ”utsatta flyktingar”. Förmodligen i syfte att förklara för alla vilken godhjärtad person han själv är. Oduglig svetsare och oduglig statsminster - men godhjärtad. Det är kanske det han syftar på med ”utsatta”? - Att han numera förvarar dem utomhus.

Om det här med utsatta är ledstjärnan kanske Löfven ska överväga att skicka dem till Tornedalen. Där har människorna som är kunder till ”hans”, av politiker utplundrade kraftbolag Vattenfall, varit utan ström i en vecka nu eftersom det har snöat, som det gör varje år i Tornedalen. Där syns verkan av solidariteten allra bäst. Alla fryser, inte bara de ”utsatta”. Kommunens socialtjänst har evakuerat åldringarna. Av solidaritet med Vattenfalls kunder som fryser varje vinter har Löfvens kumpaner stulit Ekfors Kraft AB som aldrig hade några avbrott av betydelse. Men det finns nog hopp om att det är på väg att rätta till sig. Sommarstugorna i Armasjärvi verkar ju redan vara på väg mot kusten. Anpassning pågår till de krav som ställs på offentlig verksamhet i Stefan Löfven, Anders Sundström och Sven-Erik Buchts Sverige. Gruvan i Pajala kan väl förresten användas för de utsatta? Det är nu länge sedan vi sett några bilder i media av vare sig Stefan Löfven eller Sven-Erik Bucht i gruvan. Fler lika framgångsrika projekt ligger dock i röret. Låt mig återkomma till detta senare.

Det måste ju vara en stor personlig framgång för Stefan Löfven att medelst framhävande av sin egen förträfflighet ha lockat iväg de utsatta från det gynnsamma medelhavsklimatet till den karga nord. Ett gammalt knep höll jag på att glömma. Man brukar täcka sådant som är på väg att frysa med rejält med snö, eftersom snö isolerar. Så det kanske inte gör något om Löfven och hans kumpaner inte lyckas skotta fram de utsatta. Kanske bör man täcka dem med snö istället? Det kan vara ett lämpligt jobb för balkantiggarna. De söker ju jobb? Då skulle de inte ”tvingas” sitta och tigga på våra gator. Men då bör man nog komma igång. Senast till våren smälter ju snön bort. Och det finns ju bara något tiotal tusen balkantiggare i landet.

Immigrantmottagningen som Stefan Löfven framgångsrikt marknadsfört utomlands anstränger statens ekonomi, trots att vi länge fått höra hur lönsam den är. I samband med ekonomisk brottslighet brukar man tala om att ”följa pengarna”. Åtminstone om det inte handlar om kommunala-, landstings- och statliga tjuvar eller de som mutar deras funktionärer. Stefan Löfven brukar berömma sig om att ha ett gott luktsinne. Senast  demonstrerat när han i Kaunisvaara kände lukten av pengar bara några dagar innan konkursen. Men han kanske uttryckte sig slarvigt? Kanske avsåg han säga: jag känner lukten av pengar för Pålsson och Sundström? Och Sven-Erik Bucht är ju känd för att kunna lukta sig till andras pengar med samma säkerhet som en hyena på savannen vädrar en sårad antilop. Så allt är nog på väg att ordna sig till det bästa - eller?

Södertälje söndagen den 22 november 2015
Mikael Styrman

.

Försökte psykopaterna skapa en ”hare”?

.
Löpare som vill sätta världsrekord brukar använda sig av en ”hare”. En person som inte har för avsikt att själv göra något bra resultat, men som hjälper rekordivraren att hålla farten uppe. Så kan man göra i andra sammanhang också. 

Den väl kända advokaten Tomas Ohlson ifrågasatte polisens agerande i Boliden-fallet. Innan polisen går ut i offentligheten brukar de först kolla ifrågakommande offentliga register för att se om personen går att finna. Det har man uppenbarligen inte gjort. Och man brukar inte annonsera i förväg att man ska gripa en terrorist. En terrorist kan vara farlig. Han kan vara mycket farlig om han vet att han ska gripas. Farlig både för den som ska gripa honom och för allmänheten.

Så varför gick polisen ut och höjde risken offentligt till den högsta någonsin? Ville man skapa ett svenskt terrordåd? Ville man få den påstådda terroristen att göra någonting desperat mot sin omgivning eller ville man få honom att springa, hålla sig undan, få igång en skrämmande och offentlig terroristjakt?

Om man, mot förmodan, verkligen trodde att han var en riktig terrorist tyder det på att polisledningen var beredd att offra några polisers liv för att få till ett för politiken användbart ”case”. Om man vill att en förmodad terrorist ska skjuta några poliser är det nämligen så här man ska göra.

Södertälje söndagen den 22 november 2015
Mikael Styrman

.

De sakkunniga och trovärdigheten

.
Två personer sticker ut mer än andra i kölvattnet på den så kallade terroristjakten som nyss tog slut i Boliden. Bägge därför att de var väldigt snabba att kliva fram och berömma polisens insats. Inte bara det. De smörade så in i helvete. Det ena fallet förvånar mig, det andra inte alls.

Den ena fallet är den ofta anlitade säkerhetssakkunnige Hans Brun. Han brukar kunna gå balansgången mellan önskemål, påtryckningar och saklighet. Den här gången hade han tydligen fått veta vad som förväntades av honom för att det skulle bli några fler intervjuer eller uppdrag, eftersom han rullade in i polisglashuset som en tio tons truck.

Det andra fallet förvånar mig inte alls. Det var Stefan Löfven som, snabb att ta i för kung och fackstyrelse, satte båda 47:orna jämfota i klaveret, så att det spelade ”Stars and Stripes” på ett sätt som kunde fått en ansenlig amerikansk kyrkorgel att bli grön av avund. Men i hans fall är man ju van vid det. Han lyckas ju inte ens slå det statistiska genomsnittet. En schimpans med förbundna ögon, som kastar pil på en roterande Darttavla lyckas bättre. Man får ju tvärtom vara rädd för att han någon dag går och gör rätt sak. Den dagen kan den verkligt stora oredan drabba landet. Då vet ju inte folk alls vad som gäller.

Södertälje söndagen den 22 november 2015
Mikael Styrman

.

Belgien - OnOff

.
(Uppdaterad 23/11-15, kl 00:28)

Kanske borde nationer ha en tilläggsbeteckning som beskriver deras karaktär? Ni vet så som företag och föreningar har. De kan vara KB, HB, AB eller exempelvis upa (Kommanditbolag, Handelsbolag, Aktiebolag, Utan Personligt Ansvar).

Före attentaten i Frankrike grep och fängslade Turkiet den nu för Paris-dåden efterspanade Salah Abdeslam,  se vad SVT:s nyheter skrivit i ärendet och se även filmen. Turkiet deporterade honom till Belgien, med varningar för hans terrorkapacitet.

Belgarna förhörde honom och släppte honom fri. Nu är han som sagt efterspanad för delaktighet i mord på drygt 130 personer i Paris samt mordförsök på drygt 300 ytterligare.

Turkiet varnade dessutom ett antal länder, bland annat Frankrike, för Abdelhamid Abaaoud. Ni vet han som var orsak till att franska polisen senare inledde ett mindre världskrig, mot ett mindre hus i Paris. Dock inte förrän efter Paris-dåden.

Turkiet misströstar om det meningsfulla i att ägna sig åt terroristbekämpning tillsammans med sina europeiska kollegor. De tycks inte ha samma agenda. Eller, för att vara riktigt tydlig, ger européernas verksamhet intrycket att vara rena dagisverksamheten.

Nog förefaller det som om turkarna har rätt. De europeiska säkerhetstjänsterna tycks måttligt intresserade av terroristbekämpning. Terroristerna förefaller för säkerhetstjänsterna, och deras politiska uppdragsgivare, mest vara till för säkerhetstjänsternas budget, försvarsanslagen och som hävarm för att lagligt få installera trojaner i Kreti och Pletis datorer. Detta är något som ur terrorbekämpningssynpunkt till största delen sannolikt är meningslös stasiverksamhet. Människor som är riktiga i huvudet betraktar det som grova integritetsbrott. Korrumperade politiker ser möjligheten att använda statens resurser till att spionera på människor som på legalt sätt kan putta bort oduglingarna från köttgrytorna.

Europas säkerhetstjänster behöver inte mer integritetskränkande redskap, så som de svenska nazisterna föreslagit. De behöver istället begripa att göra något annat än att rycka på axlarna när turkar och andra kommer med gripna människor, som vi alla kunnat se i propagandafilmer på Internet, i samband med massmord och annan terror.

En tilläggsbeteckning till nationens namn vore på sin plats. Belgarna gjorde ingenting före Paris-attentaten. Efter attentaten stänger de Bryssels tunnelbana under helgen, när ingen behöver åka, samt placerar ut militär i gatukorsningarna. Det är naturligtvis bara teater, som dessutom riktar sig till vanliga belgare och européer - inte till terrorister. Beteendet borde rendera Belgien tillägget OnOff. En nation med bara två lägen - utan finreglering. Under helgen när inget störs, efter större attentat, gäller läge On. Före större förutsägbara attentat samt efter attentat och under veckans övriga dagar, när hjulen behöver snurra, avtar terroristfaran och då gäller läge Off.

Således Belgien - OnOff.

Både Sverige och Frankrike ligger också bra till för såväl OnOff som upa.

Sverige - OnOff upa. Landet där ingen tar något ansvar. Se där - en bra slogan utan konsultarvode. Med den som ledstjärna kan man nog locka hitta rätt sorts folk…

Södertälje söndagen den 22 november 2015
Mikael Styrman

.

Kriminella makthavare gömmer sig bakom sekretess

.
Det är i och för sig inget nytt att kriminella makthavare gömmer sig bakom sekretess för att slippa svara på besvärande frågor om deras brottsliga verksamhet. Men det är nog ännu inte så vanligt att tre av landets högsta polischefer inleder en förundersökning mot en person som de själva av allt att döma tror att är oskyldig, för att skapa en hotfull och opinionsbildande situation, vilken andra grova brottslingar kan använda för att driva igenom kraftigt integritetskränkande lagstiftning.

Förundersökningssekretessen är inte till för att dölja politiskt skurkande - inte ens när det utförs av höga polischefer.

Nog måste i alla fall många av Löfvens företrädare må rejält dåligt, vare sig de befinner sig i himmel eller helvete, om de ser hur Löfven och hans medbrottslingar förstör landet.

Södertälje söndagen den 22 november 2015
Mikael Styrman

.

lördag 21 november 2015

Ingen chock att Frankrike drabbas

.
Om man tittade på TV-nyheterna igår kunde man få intrycket att attentaten i Paris slog ned som en blixt från en klar himmel, bland godhetens apostlar. Men så är det ju inte. Attentaten är en direkt följd av en bitterhet som fransmännen själva byggt upp genom att inte ta sitt ansvarar för hur deras gangsterstat far fram.

Det är naturligtvis inte de enskilda, ofta unga, människorna som drabbades av attentaten som skapat grogrunden för dem. Men de är en lättillgänglig oskyddad målgrupp för den kollektiva skulden som fransk hänsynslöshet byggt upp. Det är inte heller något som skapats över en natt. Istället har de byggts upp under lång tid inför alla fransmäns öppna ögon. 

Den som är påläst kan naturligtvis göra en mycket längre och mer initierad lista, men jag ska helt kort nämna Franska Indokina, Algeriet, Tahiti, kolonialismen och de franska gettona. Ingen enskild fråga skapar terrorismen, med den samlade effekten av de övergrepp och den hänsynslöshet som döljer sig bakom dessa och andra exempel är alla tecken på ett hänsynslöst franskt beteende, vilket skapar en perfekt jordmån för terrorism. Expressen hade en bra artikel häromdagen om ett av ämnena: ”Rädslan i förorterna där terrorn gror”. Den går förmodligen ännu att läsa på nätet.

Många fransmän har förstått vartåt det barkar. Men som i Sverige har de stigmatiseras och utpekats som rasister av en inte allt för stor maffia, som med sin kontroll över media utövar ett betydande åsiktsförtryck. De flesta fransmän har tigit och tyckt att det inte är deras pilsner, deras cup of tea eller varför inte deras glas vin. Men nu är det på sätt och vis allas glas vin.

Hollande duperar folket med sin krigshetsarretorik. Men, problemet är inte IS, problemet är inte vare sig i Syrien eller Irak. Problemet är Frankrike. De övriga är bara symptom på Frankrikes sjukdom. 

Är lösningen verkligen att låta egennyttiga psykopater som Hollande dra igång storskalig statsterrorism och störta landet i inbördeskrig och förföljelse? Därmed syftar jag inte på bombandet av IS och de många oskyldiga som kommer att drabbas när psykopaterna ska skylla ifrån sig. Jag syftar på fortsättningen i Frankrike. Blir Frankrike självt statsterrorismens nästa Algeriet?

Södertälje lördagen den 21 november 2015
Mikael Styrman

.

Slöhet, slapphet och likgiltighet

.
I gårdagens Rapport förvånar man sig över att passen för inpasserande kontrolleras sämre än resenärernas kreditkort. Men varför skulle det vara på något annat sätt? Det är ju bara samma slöhet, slapphet och likgiltighet som över lag präglar den offentliga sektorn - med ganska få undantag.

Regeln är att det inte spelar någon roll vad man gör bakom kulisserna - bara det ser bra ut utåt.

Fasaden är huvudsak och kvalitén är bisak. Som det brukar bli där våra klåpare till politiker drar fram.

Titta bara på de löjliga säkerhetskontrollerna vid våra flygplatser som bara är till för att mjölka skattebetalarna på pengar. Vilket ålderdomshem som helst skulle kunna sköta det billigare på entreprenad, med minst lika bra resultat. Inte ett ett enda hot har de undanröjt på 14 år av den enkla anledningen att det inte finns några. Det finns bara herrelösa pengar som politiker, tjänstemän och deras kompisar roffar åt sig.

Södertälje lördagen den 21 november 2015
Mikael Styrman

.

fredag 20 november 2015

Vems bästa styr i Frankrike?

.
Man kan inte låta bli att undra, i kölvattnet på den franska polisens insats mot terroristerna i Paris, tidigare i veckan. Vilket är värre? Att få terrorister i huset eller poliser? Om nu flera hundra franska poliser har skjutit över 5.000 skott mot några terrorister och en del av dessa med tyngre ammunition, och terroristerna förmodligen också pangat av hjärtats lust, men med blygsammare eldkraft, och följden har blivit att det tar tre dygn att ta reda hur många som har dött i huset - finns det verkligen inget annat sätt?

Jag kan förstå att poliserna inte själva vill bli dödade av terroristerna. Och förmodligen vet man väl inte riktigt hur de är beväpnade, givet omständigheterna? Säkert vill man inte heller ha ut dem på stadens gator och torg. Kommer de ut på gatan så åstadkommer de väl också en del skadegörelse på grannfastigheter? Knappast på människor dock - om polisen har satt allmänhetens säkerhet främst och evakuerat människorna i närområdet.

Jag har inte råkat se hur mycket som eventuellt har skrivits om hur grannarna hanterades av polisen innan de startade sin vendetta, men av det jag har sett får man inte intrycket att polisen agerat med allmänhetens bästa för sina ögon.

Det finns förstås alternativa metoder som det franska etablissemanget av olika skäl inte ville använda. För ett antal år sedan blev en teater i södra Ryssland utsatt för gisslantagande. Då gjorde ryssarna ett mindre lyckat försök att frita gisslan med hjälp av gas. Nu var det väl ingen gisslan inblandad i det här fallet. I vart fall ingen teaterpublik. Varför använde polisen inte gas, i enklaste fall tårgas?

Det är svårt att frigöra sig från tanken att polisens aktion har styrts av andra önskemål än allmänhetens bästa. Att man ville göra en maktdemonstration, kanske även en provokation. Men var det verkligen nödvändigt? Är Frankrike i så dålig kondition att man på detta absurda sätt måste demonstrera att den franska nationen är mäktigare än några förvirrade getto-ungdomar som kommit över fler kalasjnikovs än deras förstånd mäktar med att hantera?

Det kan vara en liten sak i sammanhanget, men frågan bör ändå ställas - om polisen i Frankrike har för vana att bete sig på det sättet: Vem ersätter skadorna på fastigheten? Får man det på försäkringen, ersätter staten det, eller blir fastighetsägaren rättslös?

I slutändan borde det vara möjligt även för en utomstående betraktare att avgöra vilka som är de goda och vilka som är de onda. Det är inte så lätt att dra några slutsatser om det efter att ha sett den franska polisens bestialiska föreställning. Den tyder inte på att Frankrike vill ha fred. Den talar tydligt för att Frankrike vill ha krig och det gjorde även Hollandes uttalanden. 

Frankrike kommer med all sannolikhet att ytterligare bomba sönder Syrien och Irak, kanske även Mali nu. Det kommer knappast att stå högt på agendan att begränsa åtgärderna till de skyldiga. Men det kommer inte att ge Frankrike fred. Frankrike kommer att få krig. Inbördeskrig. Det som borgar för detta är den okontrollerade invandringen som har kanaliserats till getton i vilka människorna inte har någon framtid. Problemen finns inte mer än delvis i Mellanöstern. Problemen finns istället redan i Frankrike och de har skapats av franska politiker, indirekt av det franska folket. 

Frankrike borde ha en president som värnar om Frankrikes och fransmännens bästa, oavsett ursprung, om man nu har låtit invandrare bli fransmän. Men Frankrike har av allt att döma en president som sätter sitt eget - och någon annans - bästa framför fransmännens.

Jag säger som någon en gång sa till mig om Kenya: Om man vill åka dit, ska man åka dit nu, för snart kanske man inte vill åka dit. Det är inget bra betyg för Frankrike att vara jämförbart med Kenya.

Södertälje fredagen den 20 november 2015
Mikael Styrman

.