tisdag 29 maj 2018

Likhet inför lagen bland svenska skogsbränder?


Sommaren 2014 uppstod en liten obetydlig skogsbrand i Västmanland. Efter vad som bör beskrivas som lek och lallande samt inkompetens från den lokala brandkårens sida växte den till den största skogsbranden i Sverige i modern tid.

Den inkompetens som den lokala brandkåren gav prov på visade sig ha sin motsvarighet inom övriga brandkårer i området, inom Länsstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt naturligtvis inom regeringen. Åratal, kanske decennier, av anställning av partinära och lojala, men tyvärr helt inkompetenta och urbaniserade politruker visade sig ha resulterat i att kunskapen om hantering av skogsbränder, som förr var allmän, numera var helt utraderad i den offentliga sektorn.

Det illustrerades mycket väl av att kompetens på området senare hämtades från USA, där man har en lång tradition av att missköta och inte kunna hantera skogsbränder, med tusentals uppbrända hus vart och vart annat år, trots större resurser än i resten av världen sammantaget. Naturligtvis ska man hämta kompetens där vana finns att hantera skogsbränder - helst utan att de utvecklas till katastrofer.

Följaktligen skedde ”brandbekämpningen” under vimsiga förhållanden, i röken från brandfronten, i den hårda vind som en stor brand själv skapar nära brandfronten. Föga förvånande resulterade det i dödsoffer. Säkert kommer ingen att åtalas för det.

Det skapade en bitter tagg i sosseriets Sverige, att deras inkompetens på detta sätt drogs fram i öppen dager. En syndabock måste utses för att dölja sosse-systemets kollektiva inkompetens. Valet föll på skogsbolaget Stora Enso Skog AB och en skogsentreprenör från Hälsingland som ”rättsväsendet” fick i uppdrag att offentligt trakassera och förfölja. De hade i samband med markberedning genom gnistbildning orsakat den lilla brand som brandkåren lätt hade släckt om de hade varit mer intresserade av att göra sitt jobb än av att åka runt och tuta och visa upp sig.

Först blev det en rättegång i Mark- och Miljödomstolen som den politiserade åklagarsidan förlorade i oktober 2017. Den ska sedan följas upp med ytterligare trakasserier i allmän domstol. Men det är fortfarande skogsentreprenören och deras uppdragsgivare som förföljs - inte klåparna inom brandväsendet. Åtal väcktes i januari 2018 men rättegången har skjutits upp till januari 2019. Den halvofficiella förklaringen är att försvararna inte hinner med någon rättegång tidigare. Jag är nog lite tveksam till den förklaringen. Det luktar undanflykt. Mer troligt är att sosseriet inte offentligt vill påminnas om sin oduglighet under valåret. Skogsaktörerna kan se fram emot att förföljas efter valet istället. MSB och det odugliga brandväsendet kan fortsätta att åka omkring och lalla i all sin oduglighet. Inkompetensen döljs genom att allmänt eldningsförbud införs. Ibland hinner knappt snön smälta och stövelskaften räcker inte till i skog och mark när eldningsförbuden införs.

Nu har fokus hamnat nära frågan igen efter att ett tåg satt eld på delar av Värmland. Det är, analogt med de politiserade åklagarnas agerade i fråga om Västmanlandsbranden, mycket märkligt att man får köra tåg när det är torrt i markerna trots att alla erfarenheter runt om i världen talar för att tåg ofta startar skogsbränder. 

Kommer de politiserade åklagarattrapperna nu att åtala SJ och Trafikverket? Inte troligt. De är ju på ett annat sätt del av det politiska systemet än en skogsentreprenör i Hälsingland.

Hur länge ska det här lallandet pågå innan man tar itu med de politiska idioterna inom MSB och våra brandkårer? De åker runt och bränner upp hundratals miljoner genom att försöka släcka skogsbränder med mark- och luftburna små vattentanker som kan jämföras med att spotta en törstig kamel i halsen.

Det finns en gedigen erfarenhet av hyggesbränder och skogsbränder. Men den finns inte bland de politiska urbaniserade nollor som genom sosseriets systemfel utses att vara brandbekämpningsexperter. Före sosseriets vanstyre kunde vi hantera sådant, trots att då varken fanns vägar, flyg, radiokommunikationer eller lätta och effektiva maskiner framkomliga i terräng.

Skogsbränder bekämpas inte i sin egen vind och rök och bara i ringa utsträckning med vatten. De bekämpas med brandgator och moteld, bortom brandfronten. De släcks inte - de får brinna färdig.

Alla brandkårer, åtminstone i skogsbygder, bör återkommande - kanske årligen - övas genom att genomföra hyggesbränningar under ordnade former. Det ger insikter och erfarenheter som hjälper dem att lyckas sköta sitt jobb.

Bekämpa den politiska idiotin inom civilförsvaret eller avsätt regeringen och tillsätt en annan som försöka ställa sosseriets klantigheter till rätta.

Falun tisdagen den 29 maj 2018
Mikael Styrman
.

söndag 27 maj 2018

Löfven och Romson SD:s bästa valarbetare


I åratal har sosseriet och MP, delvis i förening med andra partier, stått med Sveriges gränser på vid gavel och gör det på sätt och vis fortfarande. Hit har bara under de allra senaste åren kommit en miljon människor. Det är blandad kompott. Delvis flitigt och hederligt folk som söker en fristad från terror. Delvis välutbildade och välutrustade människor, varav en del även välbeställda. Andra varken hotade, flitiga, välutbildade, välutrustade eller välbeställda eller ens hederliga.

Det kanske mest anmärkningsvärda är att de som skulle ha haft ansvaret - om detta hade varit ett land i vilket normalt ansvar hade kunnat utkrävas - inte har brytt sig om att på minsta sätt kontrollera vad det är för folk som kommer. Ingen bryr sig om var de finns. Ingen ids eller vågar leta rätt på dem som inte ska vara här.

Följderna kan vi numera se varje dag. Det kastas sten på brandkåren, handgranater på polisen, hustrur kastas ut från balkongen, barnäktenskap framtvingas, hedersmord är etablerat, bilar bränns upp, gruppvåldtäkter är numera vardagsmat, man jagar varandra bland allmänheten med bil, granater och maskingevär, spottar på judar och kastar molotovcocktails mot synagogor samt bygger extremistfinansierade moskéer för att behålla greppet även om människor som flyr totalitära grenar av islam. För att inte tala om handeln med narkotika som ökat kraftigt liksom grova rån.

Mycket av detta hade vi sluppit om oduglingarna hade hållit lite ordning. Mycket mer hade vi sluppit och man hade varit och är tydlig med vad som gäller i Sverige och vad man förväntas göra för att integreras.

Det hade varit mer rättvist mot alla - inte bara mot svenskarna - kanske framför allt mot dem som kommit och som inte är gangsters.

Dessa våra politiska potentaters tillkortakommanden gör dem till Sverige-Demokraternas bästa valarbetare.

Falun söndagen den 27 maj 2018
Mikael Styrman
.

Naivt i SvD


Jag hakade upp mig på en ingress till en artikel i Svenskan. Ingen stor sak, naturligtvis, men förmodligen som toppen på isberget. Något som man talar vårdslöst om och sedan börjar tro på, utan att det egentligen finns vare sig tanke eller analys bakom.

Artikelns rubrik är ”Människor måste få veta varifrån pengarna till moskéer kommer”. Intressant rubrik. Artikeln handlar om en flitig persisk invandrare som intervjuas.

Det jag hakade upp mig på var formuleringen ”Dödsrycket stundar för populismen”. Om jag har förstått saken rätt är det den intervjuades tankar. 

Så skulle vi väl gärna alla vilja att det förhöll sig, eller kunde bli. Men dessvärre tror jag inte det. Populismen, från latinets popula = folk, har kommit för att stanna. Den har alltid funnits, finns nu och kommer alltid att finnas. Den är politikens eviga följeslagare och kan vara demokratins förbannelse, men också dess välsignelse. Det kommer alltid att finnas politiker och andra människor som är beredda att svinga populismens svärd och det är inte alltid av ondo.

Den ena gången är det en missdådare som utnyttjar folkets okunnighet eller andra tillkortakommanden för att skaffa sig själv fördelar. En annan gång är det en rättrådig och osjälvisk person som vänder sig till folket för att upplysa om och komma till rätta med en korrumperad eller inkompetent maktelit. Men populismen har kommit för att stanna. Den har vi att förhålla oss till.

Populisten vänder sig till folket och klandrar makteliten. Makteliten tenderar att kontrollera media och vänder sig till folket genom media. Media - särskilt svenska sådana - tenderar att framställa sig som folkets ombud och kritiska granskare, på intet sätt styrda av makteliten. Det är vår - folkets - sak att avgöra vem som talar mest sanning och vem som ljuger mest. 

Det svåra är att vi inte har något facit.

Falun söndagen den 27 maj 2018
Mikael Styrman
.

För en gångs skull…


…sysslar Miljöpartiet med miljön. Och då menar jag inte kongressbeslutet om höjd flygskatt, som tidningarna slår upp stort idag. Det är bara trams. Och så är det översitteri. Gamla kommunistmetoder, sådana som nationalsocialdemokraterna ofta ägnat sig åt. Det appellerar till dem som inte har råd att flyga. Det är deras sätt att jävlas med dem som har råd att flyga. Men det har inget med miljön att göra. I bästa fall är det egenterapi och ett utslag av en naiv ungdomlig vilja att uträtta något. Det gör i bästa fall ingen skada för miljön, men det gör heller ingen eller bara obetydlig nytta. Det ökar mängden herrelösa pengar i systemet, vilka är förutbestämda att hamna i maffians fickor, utan att göra någon annan nytta än att just göra det dyrare att flyga.

Med rubriken syftar jag istället på det som man gick ut med idag, i kongressens elfte timma, om att göra det möjligt att åka nattåg ut i Europa. Det är möjligen miljöpolitik. Och det är klok politik därför att det kan skapa ett positivt alternativ för resenären, vilket gör det möjligt att verkligen styra över trafik från flyget till tåget. 

Vi kan idag, när som helst, med dator, eller till och med genom användande av mobilen, boka en flygbiljett vart som helst i världen, på nolltid, dessutom ofta billigare än genom specialiserade researrangörer. Men vi kan inte lösa en tågbiljett till Korfu, eller till någon närliggande ort på det albanska eller italienska fastlandet. Vi kan inte ens boka en tågresa till Berlin, Paris, London eller Barcelona. Åtminstone inte utan stora svårigheter.

Det är inget mindre än en praktskandal för hela EU-nomenklaturan som uppenbarligen bara är i Bryssel för att leva lyxliv på skattebetalarnas bekostnad. Det har man upptäckt nu i miljöpartiet. Men det räcker inte med att kunna lösa biljetter. Det måste också finnas tåg som går, med komfort och under tider som verkligen gör tåget till ett alternativ.

Jag vet inte hur situationen är i utlandet, men i Sverige kan många gånger bara självplågare åka tåg. Norrlandstågen får en exempelvis att associera till Transsibiriska Järnvägen. Det måste man styra upp. För att ha råd att göra det får man inte slösa bort pengarna på verklighetsfrämmande snabbtåg. Man måste ha råd att få de långsamma tågen att gå och vara pålitliga, istället för nu rådande pajaserier.

En annan sak är sovvagnskomforten. Man kan idag inte ställa in en resväska i kupén och sedan vända sig i kupén. Beskrivningen av vagnarna, kupéerna och komforten kan få den galghumoristiske att vrida sig av skratt. Både beskrivningen och vagnarna måste vara från 1940-talet? Mot bakgrund av att stora delar av Europas befolkning då transporterades kors och tvärs över kontinenten med boskapsvagnar, och enkel biljett, kan SJ:s beskrivning möjligen ha varit adekvat då. Men idag är den ett stort skämt, kanske till och med satir. 

Nummer ett att göra är att ta bort varannan mellanvägg och göra kupéerna dubbelt så stora i de befintliga vagnarna, se över el, bord och wifi samt anpassa toalett- och duschutrymmen efter vuxna människors storlek. Så är det inte nu. Och sängarna som kan få en att tro att man sover i tält - direkt på marken - bör man också byta ut.

En annan sak är restaurangerna, eller vad man nu ska kalla de där enkla syltorna med de legendariska plastmackorna. De är ju ett hån mot alla resenärer. Om man vill att resenärer ska åka långt med tåg, då måste det in riktiga restaurangvagnar, riktiga dukar och lagad mat. Annars blir det bara tomma floskler av hela den så kallade miljösatsningen. Jag menar, vill man åka med boskapskomfort tar man ju ett boskapståg. Eller kanske en boskapsbil. Då kommer man ju fram i alla fall. Åtminstone om chauffören undviker de av förvirrade politiker så omhuldade staketvägarna. Med tåg får man ju vara glad om man lyckas ta sig från Stockholm till Södertälje. Samtidigt talar skurkar till politiker stora ord om snabbtåg. Stora ord som inte betyder någonting annat än att de vill bli omvalda.

Mellan 1889 och 1977 kunde man åka med Orientexpressen mellan Paris och Istanbul. Då fanns inga datorer och inget EU i den form vi känner dem idag. Nu har vi både datorer och EU samt en ny adel, bestående av rikligt med odugliga hel- och halvfnask av bägge könen, vilka är furstligt belönade - skattefritt - av skattebetalarna för att vara i Bryssel och Strasbourg för att äta, dricka och kopulera på de förstnämndas bekostnad - utan att känna sig avkrävda att göra någon nytta.

Det återstår att se om Miljöpartiet menar allvar med Europatåg-förslaget eller om det bara är ett nytt sätt att ragga väljare, nu när det visat sig att kommunistpartiet hade lättare att få invandrarröster med parollen ”Allt åt alla - nu meddetsamma”. Miljöpartiet kunde ha besparat oss gatuskjutningarna, bilbränderna, gruppvåldtäkterna med mera. Det är nämligen ganska väntat att kommunisterna skulle lyckas bättre med den taktiken. Alla känner till kommunistpartiet från sina hemländer, men få torde ha en relation till ett Miljöparti.

Upp till bevis, Miljöpartiet!

Falun söndagen den 27 maj 2018
Mikael Styrman
.

lördag 26 maj 2018

Miljöpartiet har problem med begreppet frihet


Miljöpartiets syn på begreppet frihet kan efter den gångna mandatperioden, 
under vilken partiet suttit i regeringen beskrivas som

Frihet 

från Arbete - medborgarlön bör införas, andra får arbeta, frivilligt, bara de ser till att arbeta så att miljöpartister slipper arbeta

från Friskolor - som bara skämmer den offentliga skolan

från Vinster i vården - som riskerar göra det möjlighet att bedriva fungerande vård i privat regi

från Flyg - resenärerna bör åka tåg

från Långsamma eller stillastående tåg - resenärerna bör åka snabbtåg

från Bonniga typer på snabbtågen - tågen bör gå från stadskärna till stadskärna

att Vandra in till vilket land man själv vill

att Uppehålla sig var man vill - även utan lov

att Gå i skola var man vill, i vilket land man vill, på andras bekostnad

att Lämna in ansökningar om uppehållstillstånd - hur många som helst, som sedan kan tröskas i evighet i dyrbara låtsasdomstolar

att Utge sig för att vara barn om det blir lättare att få uppehållstilstånd

att Kasta passet och andra ID-handlingar om det gynnar ansökan om uppehållstillstånd

att få Permanent uppehållstillstånd

att Bo var man vill medan ansökningarna prövas, och prövas, och prövas…

att Gömma sig om uppehållsbeslutet inte passar en

att Sticka kniven i svenskar på IKEA eller köra ihjäl dem med lastbil på Drottninggatan om man inte får stanna

att Gömma sig om man inte får stanna

att Jaga varandra på våra gator och torg, med bil och maskingevär om andra inkräktar på ens område eller pratat med ens flickvän

att Spränga varandra i luften om andra inkräktar på ens område

att Lyfta bidrag för utbrändhet och samtidigt langa knark för att rehabilitera sig

att Kasta handgranater mot polisen eller vem som helst som sedan råkar ta upp dem

att Gruppvåldta och Misshandla kvinnor som inte förstått att skydda sig

att Klottra på offentlig och privat egendom

att Stjäla andras egendom för egen rekreation

att Sitta var man vill och tigga

att Sälja sex på kyrkogårdar

att Uträtta sina behov på kyrkogårdar

att Tälta och svina ner var man vill

att Ta med sig krigen hit från Mellanöstern

att Storma akuten och kräva respekt när kompisarna blivit skjutna ”på jobbet”

att Kasta molotovcocktails mot moskéer

att Kasta glåpord efter och spotta på judar

att Skilja sig när man vill - och befinner sig hyggligt nära balkongen

att Gifta sig med barn

att Gifta sig med nära släktingar

att Yla från torn och kräva underkastelse

att Ta med sig sin kultur från det land man lämnat och kräva utrymme och bidrag till den.


Listan gör sig inga förespeglingar om att vara komplett…

Jag tycker nog att själva namnet - Miljöpartiet - känns malplacerat. Nästan falsk marknadsföring.

Borde inte partiet heta Anarkistpartiet?


Falun lördagen den 26 maj 2018
Mikael Styrman
.

fredag 25 maj 2018

S opinionsångest tog beskyddarlagen


Den beskyddarlag, som jag skrev om igår, med vars hjälp S skulle ”lösa” tiggarproblemet, har numera kört fast i knäck. Naturligtvis skulle den inte löst några problem, bara skapat nya, och tiggarna skulle blivit ännu mer förslavade och utnyttjade. Men den hade varit bra att ha, att vifta med inför de lättlurade, inför valet.

Men det blev för känsligt. Med nuvarande opinionssiffror tål inte S den uppenbara jämförelsen med andra maffiaorganisationer. Det hade inte varit något problem förr, när all nyhetsförmedling sköttes av lojala media. Men i dagens läge är situationen mer svårbedömd. Den skulle i värsta fall kunna jämföras med att lägga upp bollen på straffpunkten och kalla bort målvakten.

Bataljen fortsätter inom S, mellan dem som tycker att folkhemmet blivit allt för folkligt när det sitter utländska tiggare framför varje affär av betydelse när svenskarna kommer från arbetet och dem som tycker att man ”inte kan lagstifta mot fattigdom” och tycker att landet gärna kan ta emot fler utländska tiggare.

Ikväll sände SVT filmen ”Call Girl”. En bra påminnelse om hur rörelsens ryggrad ser ut.

Och valet kommer närmare för var dag som går.

Falun fredagen den 25 maj 2018
Mikael Styrman
.

Vill kineserna ha amerikanska robotar i Nordkorea?


Kineserna har kastat ut den amerikanska marinen från Korea en gång - på 1950-talet.  Då ville general MacArthur använda kärnvapen, men stoppades av presidenten. Kineserna kan naturligtvis sätta ned foten igen, om det behövs. Det vet jänkarna. Annars skulle förmodligen napalmen redan länge ha regnat över oskyldiga människor i Nordkorea, samtidigt som FN:s säkerhetsråd skulle öst förbannelser över det aggressiva Nordkorea.

Under den tid som förflutit sedan sist har kineserna många gånger kunnat konstatera att amerikanerna inte går att lita på. Jänkarna är till och med pålitligt opålitliga. Kineserna har kunnat se hur det gått för ryssarna, som i samband med Sovjetunionens sammanbrott litade på USA - och blev lurade. När Sovjetunionen bröt samman och Warszawa-pakten lades ned trappades NATO istället upp - trots att det inte fanns någon fiende kvar. Därefter har man kunnat följa vilket helvete amerikanerna ställer till runt Rysslands gränser - i land efter land med gräns mot Ryssland, ivrigt och lojalt stödda av doa-doa-kören som låtsas vara politiker i Europa, för att inte tala om de många artiklar och inslag i svenska media som regnat över oss, upplysande oss om hur farligt det är för världsfreden om inte USA får ha en massa robotar alldeles intill den ryska gränsen.

Skulle kineserna, med detta facit tillgängligt att se - för alla som vill se - verkligen släppa lös amerikanerna att härja i Nordkorea?

Jag har svårt att tro det.

Med mer än halva landet direkt eller indirekt beroende av att det finns fiender blir naturligtvis det amerikanska militärindustriella komplexet svårt att kontrollera och kommer att förse sig med ”fiender”, med hjälp av de stora mängder hemliga medel, vilkas användning ingen lyckas kontrollera.

Falun fredagen den 25 maj 2018
Mikael Styrman
.

torsdag 24 maj 2018

Biltullar krigshetsarnas utpressning mot Tyskland

.
Sverige är beroende av sin bilexport som numera i stort sett är synonymt med Volvo på personbilssidan. Om inget radikalt förändrats under senare år är USA Volvos viktigaste marknad. Men det land som verkligen är beroende av sin bilindustri är Tyskland.

Jänkarna flaggar för biltullar. Officiellt för att värna den amerikanska bilindustrin. Men den verkliga orsaken är att de amerikanska krigsgalningarna vill tvinga Tyskland att vara med i deras krig - under uppbyggnad - mot Ryssland.

Om det amerikanska slöddret får som de vill kommer vi snart att få se stora delar av Europa ödeläggas igen av amerikanerna - i frihetens och demokratins namn.

Så kommer det att bli om inte våra tyvärr allt för svaga europeiska politiker tar sig i kragen och sätter ned foten gentemot amerikanerna. De fungerar så, att det är bara kallt stål jänkarna begriper. All samarbetsvilja tolkar de som svaghetstecken. Deras kultur är sådan, tyvärr. Det måste man förstå och utifrån det måste man handla om man inte vill se Europa ödelagt.

Budskapet från Europas politiker till USA måste bli: Håll er i skinnet i Europa - eller försvinn från kontinenten!

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

Miljöparti - eller vad?

.
Ett allt mer skadeskjutet svenskt miljöparti samlas för att slicka såren och ägna sig åt pep-talk inför valet. Det är snart bara de närmast sörjande kvar - de som är aktiva i partiet. Men vad är Miljöpartiet för parti egentligen? Ett MILJÖ-parti som namnet säger - eller något annat?

I Finland är Miljöpartiet ett borgerligt parti. I Sverige är det nog varken miljö- eller borgerligt parti. Jag har själv röstat på Miljöpartiet i min ungdom, för att jag ville värna miljön. Men jag slutade snabbt med det eftersom det visade sig varken vara borgerligt eller neutralt på den politiska höger-vänsterskalan. Istället visade det sig vara ett radikalt kommunistparti som bara drog nytta av miljöpropagandan för sina verkliga hjärtefrågor. Och nu påstår åtminstone svensk TV att de unga gröna vill radikalisera partiet ytterligare.

Jaså - går det?

Det går förstås och det skulle väl sätta stopp för problemen som flummarna ställer till med i regering och riksdag.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

Västra Antarktis avsmältning


Jag har skrivit det förut och kan göra det igen. När snö och is smälter syns det länge ingenting. Men när avsmältningen gått långt, så långt att man kan se på snön och isen att avsmältningen pågår, då går resten av processen mycket fort och den accelererar kraftigt mot slutet.

För bara något år sedan uppskattade forskare att den väst-antarktiska shelf-isen skulle kunna kollapsa inom 60 år. Nu uppskattar forskare att det kan ta ca 20 år. Oklart om det är samma forskare som gjort uppskattningarna. Men forskarna har hittills konsekvent underskattat tiden det tar för isen att smälta i ett klimat med stigande temperaturer. Mot bakgrund av forskarnas tidigare underskattningar ligger det nära till hands att anta att den väst-antarktiska shelf-isen kan kollapsa redan inom något år. Kanske redan i år, helt eller delvis? Men tidpunkten låter sig bara anas eftersom vi endast kan förhålla oss till forskarnas gissningar.

När det sker ändras agendan totalt för mänskligheten och inte minst för flyktingdebatten. Jag har sett uppskattningar som innebär att den väst-antarktiska shelf-isen höjer havens nivåer med ca 3 m när de smälter. Till det kommer naturligtvis den avsmältning som sker på annat håll.

Om, eller rättare sagt när, det sker blir sannolikt miljarder människor bosatta längs havskusterna påverkade. Dels blir de utan bostäder, dels utan vattenförsörjning och dels blir stora och viktiga jordbruksarealer, främst vid stora floders deltan, satta under vatten.

Samhällsordningen, sådan vi känner den, kommer att utsättas för stora påfrestningar - även i hittills välordnade samhällen. Valutasystemen kan komma att kollapsa för att ersättas av byteshandel, helt eller delvis. 

En omedelbar effekt av detta blir att den etik-, asyl- och flyktingdebatt som nu rasar i våra ”fina” media omedelbart blir överspelad. En annan och viktigare effekt blir att frågan inte längre kommer att handla om vem som ska hjälpas utan om vem som kan överleva. Några andra följder blir att om miljarder människor blir utan livsmedelsförsörjning kommer det att sätta djupa spår i världens vilda djurstammar och redan hårt ansträngda fiskbestånd.

Kanske kommer allt detta ändå att överspelas av att det går åt stora mängder energi till att höja havens temperaturer och till att smälta de stora glaciärerna. Dessa processer verkar dämpande på temperaturhöjningarna på jorden. När glaciärerna smält, helt eller delvis, kan vi förvänta oss att temperaturen kommer att stiga markant på jorden.

Allt detta vet vi sedan tidigare Det nya är att det inte tar hundra år som våra makthavare vill tuta i oss utan istället kanske bara något, eller några år. Någon tid för att flytta våra största städer kommer knappast att finnas. Enda fördelen som jag kan se med detta är att en massa skitpratare inte behöver flyga jorden runt för att äta, dricka och kopulera på skattebetalarnas bekostnad under förevändning att de försöker rädda klimatet. Men det är en ganska klen tröst.

Den Öst-Antarktiska isen smälter också och innehåller många gånger mer vatten än Väst-Antarktis. Det beräknas ta betydligt längre tid men redan den Väst-Antarktiska avsmältningen innebär nog så stora påfrestningar för mänskligheten.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

Löfven, Hultqvist och HitlerVad har de rubricerade gemensamt?

När Hitler hade förlorat kriget avslutade han och hans anhang med att införa ”Der totale krieg”, hindra tyskarna från att ge upp och istället genomdriva landets ödeläggande.

Nu när Löfven, Hultqvist och kompani kommit långt med att ödelägga landet på sitt eget sätt avslutar man med att släppa in de amerikanska krigshetsarna och överlåta till dem att bestämma när Sverige ska ödeläggas i demokratin och frihetens namn.

I det svenska fallet är orsaken välförtjänt miserabla opinionssiffror för S och skräck inför hur opinionssiffrorna skulle påverkas av uppsägningar till följd av amerikanska handelsrestriktioner. Hellre än att konfrontera det problemet ger man de amerikanska krigsgalningarna Carte Blanche att efter eget gottfinnande ödelägga hela landet.

Framtiden får utvisa om Löfven och Hultqvist kommer att omnämnas i samma andetag som Hitler och Goebbles. Avgörandet ligger numera i de amerikanska galningarnas händer. Löfven och Hultqvist har numera gjort sitt bästa för att det ska bli så.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

S vill ge politruker rätt att mjölka tiggare


Det går som en röd tråd genom allt som S åstadkommit hittills att partitrogna, partifunktionärer, eller om man så vill politruker, ges rätt att leva på andra människor - som parasiter. Man ägnar sig åt vad som i andra sammanhang kallas ”beskyddarverksamhet”. En sorts utpressning. I (S) fall kan det beskrivas som organiserad och legaliserad korruption.

Så har de, för att nu bara ta några exempel, gett ”gode män” möjlighet att plundra sina skyddslingar. Och det har kunnat ske utan minsta risk för att behöva skaka galler eller ersätta de plundrade. Ett annat exempel är alla stiftelser som är eller varit utsatta för plundring: Anna Johansson-Wisborgs stiftelse, Längmanska Företagarfonden osv. Ett tredje är alla hjälporganisationer som samvetslösa och egennyttiga politruker förvandlat till katastrofparasiter. Ett fjärde exempel är de förtroendevalda S-politiker som uppehåller sig på våra sjukhus, skenbart hjälper sjuka och åldrande att uträtta bank- och andra ärenden, för att sedan vid lämpligt tillfälle tömma offrens konton. Helt riskfritt! Kriminaliteten följer S vart partiet drar fram.

Straffriheten garanteras av det politiskt kontrollerade skräpfolk som vi är begåvade med istället för åklagare och domstolar med integritet.

Nu vill S öka floran av födokällor för sina parasiter. S-märkta vill att tiggarfrågan ska ”lösas” genom att tiggarna ska måsta, eller ges rätt att, söka tillstånd att tigga. Det är helt i enlighet med S vanliga modus operandi. Det är lätt att räkna ut att det inte löser några problem för tiggarna. Det befriar dem inte från människohandlare, inte heller från fattigdom. Men det legaliserar människohandeln och det ger en mängd S-politruker runt om i landet möjlighet att tvinga av tiggarna mutor och beskyddarpengar. Så om S får som de vill måste tiggarna inte bara tigga ihop till människohandlarna utan även till politrukerna.

Sedan kan de kriminella pösmunkarna i vanlig ordning bjuda in resten av världen hit på studiebesök för att visa hur fint och humant vi har löst tiggarproblemet. Jämför gärna med hur Nazi-Tyskland bjöd in Röda Korset till koncentrationslägret Theresienstadt för att visa hur väl man behandlade judarna.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

Liberala groupies och amerikanska StasiMan tar sig för pannan när man ser vad jubelidioterna i Europa-Parlamentet kan åstadkomma.

Liberalernas Cecilia Wikström har lett en utfrågning i Parlamentet av det amerikanska Stasi-företaget Facebook’s ägare och chef Mark Zuckerberg. Bara en sådan sak! Vem kommer på idén att låta Cecilia Wikström leda en sådan utfrågning?

Nå, det gick väl ungefär som man kunde förvänta sig.

Den som har sett en utfrågning i den amerikanska kongressen eller senaten skulle nog inte känna igen sig i Europa-Parlamentet. Wikström avslutade utfrågningen som skulle ha handlat om Facebook’s  Stasi-verksamhet med att ta en idolbild, en selfie, med sig själv och Mark ”Zuckenberg” och därefter lägga ut den på Twitter…

Det utlöste - med rätta - en Twitter-storm som i princip idiotförklarade henne, kallade henne för groupie, påminde henne om att hon inte var på en Beyonce-konsert osv.

Cecilia Wikström tar saken med ro och upplyser om att hon upplevt värre. Ja, efter att ha sett hur hon ödelade Europa-Parlamentets trovärdighet i Facebook-frågan finns det väl ingen anledning att tvivla på det. Och hon har förstås ingen tanke på att lämna guldsitsen i Parlamentet frivilligt.

Förr brukade vi skoja om att Nationalsocialdemokraterna hade en trogen väljarskara som skulle rösta på partiet om så partiledaren vore en häst. Uppenbarligen har fler partier samma problem. Åtminstone skulle en häst utföra ett bättre arbete i Parlamentet än det stolpskott som Liberalerna skickat dit. Om man överväger att rösta på Liberalerna kan man uppenbarligen lika gärna slänga sin röst i sjön.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

Svamligt om ”Öppen vägg”Exempel på Glasgows vackrare alternativ till svenskt klotter
Det är ibland väldigt svårt när en dum idé väcks. När väl obegåvade människor får tag i den får den nästan eget liv och lever vidare av sig själv, för att ingen verkar begripa att förpassa den till papperskorgen. Ett sådant exempel är ”Öppen Vägg” som nu ska uppföras i Farsta och blir Stockholms läns femte.

Media skrev om det i slutet av april. Det är, får man förmoda, ett försök att kanalisera konstnärligt obegåvade målarkluddars skapandekraft till harmlösa ytor, så kallade öppna väggar. Tanken är förstås att få vandalerna att kludda där istället för att göra skada på annan plats.

- Jag säger bara: Lycka till!

Det är helt osannolikt att det kommer att lösa några problem - snarare kommer det att förvärra problemet med obegåvade kluddars vandalisering av det offentliga rummet. Graffitins själva väsen är det anarkistiska draget, det otillåtna, förbjudna, trotset. Den som håller till godo med en tillåten vägg är ingen riktig graffiti-kludd. Därför kommer det inte att lösa några problem, men det kommer - möjligen - att värva fler till verksamheten. Sådana som annars inte skulle dra runt och klottra ned vårt samhälle kommer på detta sätt att lockas och tränas att bli kluddande vandaler.

Sedan är det en annan sak att de flesta av dessa kluddar är så obegåvade att de inte borde måla någonting alls. Deras alster visar bara att de inte kan måla och inte fått lära sig att skilja på mitt och ditt. Annat vore om de hade dugit till att åstadkomma något vackert. Något sådant som man kan se på väggarna i till exempel Glasgow, se ovan. Men det duger inte våra nollor till.

Obegåvade kluddar som inte kan skilja på mitt och ditt ska inte övas på skattefinansierade öppna väggar. De ska befrias från sina sprayburkar och låsas in på lämpligt lång tid tills de lär sig skilja på mitt och ditt.

Vad är det då som får dessa tomtar till kommunaltjänstemän och politiker att göra sådana lösningar? Jag skulle inte inte bli jätteförvånad om man någonstans i näringskedjan runt den aktuella kommunen hittar någon ägare till eller anställd på en klottersaneringsfirma som skapar marknad åt sig själv - klädsamt kamouflerat till motsatsen.

Vad blir nästa korkade idé från kommunerna i Stockholms län? Övningsfält där araberna får lära sig att kasta handgranater så att de träffar polisbilarna eller övningsbanor där de får lära sig att träffa bättre med maskingevär när de jagar varandra med bil i våra städer? Eller kanske övningsfält med balkonger på olika höjder så att de får lära sig att skiljas utan komplikationer?

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman

onsdag 23 maj 2018

Hans Rosling och verkligheten


Lördagen den 19 maj 2018 kunde vi läsa en ledare i Svenska Dagbladet vilken hade rubriken ”Gitarrer hjälper oss att förstå världen”.

Författaren redogör, måhända sig själv ovetande, för hur hon aningslöst låtit sig förföras av Hans Roslings lyckobesked om den ljusnande framtid och ökande rikedom som väntar oss alla. Hans Rosling var en strålande estradör som på ett fantastiskt sätt kunde slå blå dunster i ögonen på folk genom att inlindat i en del kvasivetenskapligt lull-lull kunde meddela att vi alla blir rikare och rikare och bara kommer att få det bättre. Kort sagt: Hans Rosling talade om det vi alla ville höra, vanliga människor såväl som makthavare. Allt är bra och ska bli ännu bättre.

Artikelförfattaren tar ett exempel på Hans Roslings enkla pedagogik. Man kan mäta välstånd genom att mäta antalet gitarrer. Finns det fler gitarrer har vi blivit rikare. Klart som korvspad.

Men har det egentligen någon betydelse för vår rikedom hur många gitarrer vi har, om vi har skaffat oss dem genom överbefolkning och rovdrift av jorden och skapelsen? Om det i själva verket förhåller sig så, att det snart inte finns några vilda djur att tala om - i någon världsdel över huvud taget, därför att människan breder ut sig på den övriga skapelsens bekostnad? Eller om fiskbestånd efter fiskbestånd, näringskedja efter näringskedja, redan har kollapsat eller hotar att kollapsa? Om klimatet skenar, isarna smälter, och våra möjligheter att bedriva jordbruk eller i förlängningen existera över huvud taget hotas? Om bina och våra andra pollinatörer är på väg mot utrotning på grund av absurda jordbruksmetoder med utbredda monokulturer och oförståndig användning av bekämpningsmedel? Om lika tokig användning av konstgödning förvandlar jordbruksmarken till steril jord som bara kan duga till att hålla grödornas strån upprätt, men i övrigt inte bidrar med något som gör odling möjlig? Om människorna inte kan göra något åt överbefolkningen annat än att föreslå att vi ska börja äta insekter - som långsiktig lösning på jordens problem? Vad har vi för nytta av alla gitarrerna då? Hur rika gör de oss?

Kan vi verkligen använda antalet gitarrer eller någon annan av Hans Roslings roliga, men svamliga, metoder för att mäta rikedom? Är inte problemet i så fall att det är fel på mätmetoden? Att Hans Rosling, och hans likar, suttit för länge inne i sin akademiska bubbla, isolerade från omvärlden, innan han kom ut och berättade sagor åt oss andra? Sagor som alla ville höra - inte minst våra makthavare som styr mänskligheten och jorden mot undergången.

Vi ska minnas estradören Hans Rosling för att hans strålande föreställningar men vi gör klokt i att glömma han förföriska, felaktiga och farliga sagor som användes till att hålla verkligheten på behörigt avstånd. Åtminstone om vi har ambitionen att försöka mota katastrofen innan det är för sent.

Falun onsdagen den 23 maj 2018
Mikael Styrman
.

Opinionsinstituten rättar sig hals över huvud


Får man tro på opinionsinstituten har regeringskatastrofen förlorat sitt stöd mer eller mindre över en natt. Men så är det naturligtvis inte.

De svenska opinionsinstituten har länge smekt våra makthavare medhårs och presenterat manipulerade siffror. Det är ett sätt att påverka opinionen. Men nu börjar det osa katt. Valet närmar sig med stormsteg och regeringskatastrofens siffror blir inte bättre - sannolikt tvärtom.

För våra korrupta opinionsinstitut är det inga glädjande nyheter. Om man ligger kvar med uppenbart felaktiga siffror över valet kommer det att se mycket, mycket konstigt ut. Tilltron till opinionsinstituten kan få sig en allvarlig och välförtjänt knäck då. Sannolikt sågar opinionsinstituten då av den gren de sitter på. Vem vill anlita opinionsinstitut som inte haft en aning om hur opinionen ligger?

Därför är det nu bråttom att rätta värdena och närma sig det verkliga opinionsläget.

Falun onsdagen den 23 maj 2018
Mikael Styrman
.

tisdag 22 maj 2018

Ingen vill bygga åt de fattiga


Dansen kring guldkalven saktar in. Guldkalven är insatslägenheter i eller nära Stockholm, i tätt exploaterade områden, vilka lägenheter man med stöd av olika skojarmetoder kunnat sälja till generande höga priser. Köpare är människor som flyttar till Stockholmsområdet, eller redan bor där och vanligtvis behöver större bostad. 

Men det är bara en mindre del av de som behöver bostad som har kunnat köpa en i de nyexploaterade områdena. I skrivande stund är det inte lätt att avgöra vem som blev sittande med Svarte-Petter. Den som kunde köpa en lägenhet eller den som inte kunde köpa en? Flera exploatörer av lyxlägenheter hänger i gärdesgården nu. I flera föreningar pågår eller förbereds rättstvister efter att det framkommit att exploatören ägnat sig åt tvivelaktiga metoder.

Nu i eftertankens kranka blekhet har man kommit på att ingen har byggt åt de fattiga, åt de som inte har råd, eller får låna till, att köpa lyxlägenheterna. ”Alla” sätter upp samma bekymrade min. Men ingen vill bygga åt de fattiga. Ingen vill ens ha dem i sin kommun. De är bara till besvär, belastar socialen och befrämjar kriminaliteten. Men det säger förstås ingen. Alla hycklar.

En annan sida av myntet är att ingen varken kan eller vill bygga åt fattiga, eftersom vi har ett regelverk som gör att det inte går att bygga billiga bostäder åt fattiga. Åtminstone går det inte att bygga åt dem och tjäna pengar. Vem vill bygga och förlora pengar? Ingen, naturligtvis. Det går bara att bygga dyra bostäder åt dem och de har de fattiga inte råd att köpa. Regelverket är tillkommet i bästa välmening. Ingen skulle vara fattig i Sverige. Alla skulle vara rika. Partiet och staten, i nämnd ordning, skulle göra dem rika. Sedan tog ”andras pengar” slut och alla blev allt fattigare efter åratal av årliga smygdevalveringar av valutan för att exportera arbetslösheten. Sedan importerade våra politiker en miljon människor från tredje världen. Alla är inte fattiga, men de flesta.

Nomenklaturan, mest sosseadel i andra och tredje generationen, som levt gott på systemet, förlorade tron på systemet och började plundra det, väl medvetna om att det är riskfritt. Som i Sovjetunionen när den föll samman. Nu i den sista sovjetstaten. En korp hackar inte en korp. Sosseadel i rättsväsendet sätter inte åt sosseadel i den offentliga förvaltningen.

Där är vi nu. En miljon trångbodda fattiga och osäljbara bostäder byggda åt de rika. En offentlig sektor i fritt fall. Snart ingenting som fungerar i landet.

Våra politiker går inte riktigt i takt med verkligheten.

Falun tisdagen den 22 maj 2018
Mikael Styrman
.

måndag 21 maj 2018

Det är inte antalet poliser som är problemet


.

Eller lite mer precist uttryckt. Det är inte antalet poliser som är det STORA problemet. För visst är det ett problem att det finns för lite poliser. Ett större problem är att majoriteten av poliskåren - enligt min egen på basis av personlig erfarenheter baserade bedömning - är lata oduglingar som varken kan eller vill utföra polisarbete. Många är dessutom mer intresserade av att begå brott än att lösa dem, i den skyddade miljö de befinner sig. Det lämnar de hederliga och ambitiösa poliserna, som ännu inte blivit förstörda, luttrade och avtrubbade, i en mycket bekymmersam situation. De har förutom brottsligheten ute i samhället även sina lata och kriminella kollegor att kämpa emot.

Det största problemet är dock vårt dysfunktionella och korrumperade rättsväsende. Våra hel- och halvkriminella lagstiftare, våra korrumperade åklagare och domare och våra clowner till nämndemän som gör katastrofen total.

Sosseriet har metodiskt bytt ut kunniga domare med integritet - och förmodligen även dito åklagare - mot svaga politiskt toppstyrda låtsasdomare som inte är några domare - endast politiska marionetter.

Det har gett oss ett låtsasrättsväsende som legaliserar maffians plundrande av företagare, som dömer hederliga företagare för grovt bokföringsbrott för att de lämnar in ett ur alla synvinklar betydelselöst papper för sent, men istället låter alla grova brottslingar löpa. Ett rättsväsende som låter människor som Krister van Der Kwast och Göran Lambertz härja och som dömer exempelvis Thomas Quick i åtta enhälliga domar för mord vilka han alldeles uppenbart inte kan ha begått och vilka brottsoffer delvis är i livet. Alla inblandade korrumperade stackare i dessa justitiemord har jobbet kvar och har inte ens fått en knäpp på näsan.

För att vi ska få ordning på det här haveriet som kriminella delar av nationalsocialdemokratin åstadkommit krävs radikala grepp. Det är en extrem undantagssituation. En påstådd demokrati och rättsstat som helt saknar rättsväsende.

Ett sätt att få ordning på det är att avskeda alla kriminella domare och åklagare. Ett annat sätt - minst lika viktigt - är att ta bort preskriptionstiden för brott begångna i tjänsten av åklagare och domare - retroaktivt. Att inneha ett sådant ämbete innebär ett mycket stort förtroende. Så stort att det är stötande att det finns en preskriptionstid över huvud taget.

Det kan inte uteslutas att det kan bli så i Sverige - så småningom. Men först ska de kriminella stollarna toka till det ännu värre.

Falun måndagen den 21 maj 2018
Mikael Styrman
.

Helan och Halvan polisens arbetsmiljöspecialister?


.

När man läser ovanstående nyhet från SVT:s Text-TV är det lätt att baxna. Kan någon verkligen tro att en endaste medarbetare vid polisen svarar sanningsenligt när svaren måste lämnas till chefen utan skydd genom anonymitet? Knappast! Snarare är det väl ett utslag för det åsiktsförtryck som tenderar att finnas i alla totalitära organisationer, vare sig det är en fascistorganisation, en fackförening, en arbetarekommun eller en polisorganisation.

Men att det går så långt, och är så tydligt, som i det här fallet måste väl vara ovanligt?

Jag tyckte på skoj att man kunde tolka det som ett uttryck för extrem klantighet och associerade till Helan och Halvan. Men det är nog mycket värre än så. Särskilt som det rör en för rättsstaten så viktig organisation som polisen. Det hade nog varit mer på sin plats att associera till Josef Goebbles. Ungefär så kunde han nog ha gjort en enkät bland sina polisstyrkor.

Falun måndagen den 21 maj 2018
Mikael Styrman
.

Normal-amerikansk klåfingrighet och gränslöshet?


.

Ett fyrtiotal USA-senatorer ger åter uttryck för amerikanernas bristande förmåga att veta sin plats och veta att inte inte lägga sig i andras angelägenheter. Dessa mutkolvar, som det ju vanligen handlar om i amerikansk politik, utsätter nu Tyskland och andra europeiska länder för ytterst opassande påtryckningar gällande den ryska gasledningen, avsedd att bli en ytterligare väg att försörja Europa med naturgas - rysk gas denna gång.

En del av argumenten är på en ganska barnslig - nästan imbecill - nivå. Till exempel såg jag i en tidning att det hade kastats fram att gasledningen skulle komma att användas för spioneri.

Om analysförmågan och argumentationsförmågan befinner sig på denna låga nivå i den amerikanska senaten är det ju inte så konstigt att Donald Trump är president. Han är ju rena krutuppfinnaren vid en jämförelse. I de blindas rike är den enögde kung, brukar man säga. Men det kanske allra värsta är väl den till synes helt obefintliga integriteten som dessa senatorer ger prov på.

I demokratins väsen ligger naturligtvis att väljarna ska kunna välja vem helst. Vem väljarna har valt säger förstås något om dem själva. Men ibland känns det som om även demokratin skulle vinna på att den som önskar kandidera borde få genomgå ett enkelt idiot-test. Då kanske vi slapp sådana amerikanska grodor?

Det kan tyckas att amerikanska senatorer skulle ha större problem att ägna sig åt än om Europa köper gas även från Ryssland. Exempelvis kunde man försöka komma till rätta med sina banksters eller den omfattande narkotika-brottsligheten. Men det går förstås inte som narkotika-branschen är en stor bidragsgivare till amerikanska folkvalda. Då är det förstås väldigt viktigt att hålla uppe priset och hålla nere narkotikatillgången. Annars sinar mutorna.

En annan sak de kunde ägna sig åt är massmorden på amerikanska skolor som numera sker nästan varje vecka. Den senast drabbade skolan hade beväpnade vakter. Kanske att ljushuvudena i den amerikanska politiken hade glömt att beväpna skolkökspersonalen?
Falun måndagen den 21 maj 2018
Mikael Styrman
.

Dyra kameror?


.Jag såg i en liten nyhet på SVT:s Text-TV om att justitieminister Morgan Johansson berättade att polisen nu har 131 kamerapunkter i drift och fler på väg att installeras.

Det framgick inte var de finns. Är det 131 i hela Sverige så låter det inte som särskilt imponerande. Men det är klart. Sosseriet har ju ända till helt nyligen kämpat med näbbar och klor för att istället värna tjuvarnas integritet. Och en fastighetsägare i Sverige som tar fast inbrottstjuvar eller andra kriminella inne på sina ägor får inte veta vad de heter. Det tycker polisen att omfattas av förundersökningssekretess och den skyddar tjuvarna på detta sätt mot brottsoffret. Eftersom brottsoffret undanhålls väsentlig information av polisen kan han inte heller veta när någon brottsling återkommande skövlar hans egendom. Med sådana poliser - ytterst ledda av Morgan Johansson och sosseriet behöver vi inga brottslingar. Med hänsyn till sosseriets ända till nyligen omfamnade inställning till kameror ligger det i sakens natur att byråkratin är kluvet inställd till den pågående installationen av kameror. Kan vi tippa att ungefär hälften kämpar för installation av kameror och ungefär hälften stretar emot?

Om det är samma upphandlare som handlar upp kamerorna som det var som köpte in drönarna till polisen då räcker inte den svenska statskassan till så många kameror.

Polisen betalade 2 miljoner kronor per drönare. Ett mer rimligt pris hamnar i intervallet 20-50 tusen kronor. Det är vad vi vanliga dödliga betalar när vi köper för egna pengar. En latent storkund som polisen borde naturligtvis kunna tillgodoräkna sig betydande rabatter, som inte kommer vanliga hushållskunder till del. Men polisens drönare blev istället 40 gånger dyrare.

Någon har med andra ord sannolikt skurit emellan riktigt ordentligt.

Undrar hur mycket skattebetalarna pungslås på för inköp av polisens kameror?

Om även kamerorna hade upphandlats enligt sunda ekonomiska premisser - utan korruption - skulle det finnas många tusen i landet och det skulle inte nödvändigtvis ha märkts i statsbudgeten.

Falun måndagen den 21 maj 2018
Mikael Styrman
.

söndag 20 maj 2018

Varifrån kommer sosseriets panik?


.

Det går dåligt för Sosseriet och det är ingen hemlighet.  Men, det har väl knappast undgått någon att sosseriet drabbats av påtaglig panik och delvis uppgivenhet, nästan depression. Uttrycken det tar sig är naturligtvis väldigt varierande, ibland överraskande. Uppgivenheten kommer kanske från den tråkiga insikten att man gjort pajaskonster av landets regerande och att verkligheten nu knackar allt hårdare på dörren, ackompanjerad av skrik från våldtagna kvinnor, maskingevärseld från ”utsatta” som jagar varandra med bil i våra städer på 1920-talets Chiago-vis samt handgranater som allsköns importerade yrkeskriminella slynglar numera använder istället för Kina-puff, vilket var det som användes i min ungdom.

På punkt efter punkt konfronteras Sosseriet med sina lögner och skönmålningar, som man nu får tugga i sig. Det har nog helt enkelt blivit för många lögner och för många skönmålningar under de senaste åren. Allt större resursbrist, allt fler nedskärningar och allt större plundring av den offentliga sektorn utförd av politiker och deras skyddslingar - alltid ostraffat! Men varför sådan panik? De presenterade opinionssiffrorna ger åtminstone i otolkat skick ingen förklaring.

Kanske är det vetskapen om, eller tron på, att många av Sverige-Demokraternas sympatisörer misstror politiskt kontrollerade journalister och media samt politiskt styrda opinionsundersökningar. Därför tros SD-sympatisörer i hög grad inte delta i eller svara på opinionsundersökningar, varför undersökningarnas resultat tros ge en skev bild som missgynnar Sverige-Demokraterna. Sosseriets tapp är i så fall större än det som opinionsundersökningarna visar. Om det är Sosseriets egen analys blir paniken begriplig.

En annan faktor är förstås att man länge, med medias hjälp, lyckades stigmatisera SD-sympatisörer. Folk vågade helt enkelt inte tala om att de var SD-anhängare. Den effekten klingar nog av ganska snabbt när var fjärde väljare, eller mer, kan vara SD.

Något som uppmärksammats i dagarna är att SD tidigare inte attraherade kvinnor, något som uppges numera ha förändrats. Jag kan tänka mig att sosseriets (Kommunals?) propagandafilm i vilken en småpamp fick utge sig för att vara vårdbiträde och sedan visade sig inte vara det, har haft stort symbolvärde. Det blir helt enkelt för falskt och manipulativt. Inte ens i en valfilm kan en vanlig gräsrot respekteras. Till och med i det sammanhanget är en kamouflerad politruk att föredra.

Det är ganska komiskt att i rådande läge söker sig de gamla maktpartierna till varandra. De som har ställt till det. Moderater och Socialdemokrater talar allt högre om att regera tillsammans. Men det kan bli svårt. Om man inte lyckas hålla ihop valfusket som på den gamla goda tiden kan utfallet bli att moderater och socialdemokrater tillsammans inte blir lika stora som SD. Flera partier är även i farozonen för att åka ur Riksdagen vilket gör den politiska verkligheten efter valet svårare än vanligt att bedöma. KD har ängsligt närmat sig verkligheten. Liberalerna påminner om att de krävde att nysvenskar skulle lära sig språket för att kunna bli integrerade. Det fick de minsann veta hut för av det nationalsocialdemokratiska åsiktsförtrycket och den av dem ledda journalistiska mobbarkören. Samtidigt var det väl ungefär så långt som en folkpartist kan sträcka sig. De måste ju alltid vara lite finare och lite märkvärdigare än alla andra. Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet trängs på en gemensam gren där de slåss om alla godhjärtade och manipulerade som vägrar att ta till sig verkligheten. ”Allt åt alla, nu meddetsamma” är det som gäller - Sverige är rikt! Men åtminstone Centern och Miljöpartiet ligger nära till att åka ut. Det kan nog vara så med den gruppen väljare som de slåss om, att de till stor del är samma personer som blir drabbade när resursbrist gör sig påmind. Det finns ju alltid en risk med att berätta allt för mycket sagor om den ljusnande framtid och om hur bra allt ska bli för väljarna: risken är att de kommer på att man ljuger för att få deras röster.

I åratal har Sosseriet, med vissa stödpartier, indoktrinerat massorna att tro att allt ska gå bra med massmigration och assimilering - eller flyktingar och utsatta som Stefan Löfvén brukar säga. De som trodde annat skuldbelades och svartmålades som rasister. Och nu när verkligheten talar ett helt annat språk blir det svårt att programmera om de godhjärtade troende. De tycks istället söka sig till Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som satt sig på samma gren och vill ha mer av samma. Vad blir det då kvar åt S och M att dela på? Det kan bli partislakt.

Förr kunde man åtminstone lita på att kriminella småpampar räknade rösterna ”rätt” och att man ute i periferin ”brukade rösta åt sina väljare” när de inte kom till vallokalen, som (S)-kommunalrådet i Överkalix sa att man gjorde för några år sedan - utan att det föranledde någon granskning eller ändring av valresultatet. Det var helt enkelt ”business as usual”. Men vågar, eller vill, man ens göra så numera efter att ha misskött landet så till den milda grad att till och med journalisterna allt mer offentligt vill distansera sig från nationalsocialdemokratin?Till och med i den gamla nationalsocialdemokratiska bastionen Göteborg knakar det i fogarna. En allt för hårdhänt hantering av en stark folkopinion verkar slå en stor spik i nationalsocialdemokratins kista. Intressant blir att följa vad som händer i valet. Intressantare ändå blir att se hur opinionen mot Västlänken påverkar övriga partier. 

- Nå, huvudsaken att man hunnit få mutorna från byggbranschen, sen får det väl gå som det går med resten.

Falun söndagen den 20 maj 2018
Mikael Styrman
.