tisdag 15 april 2008

Medlemsras

.
Norrbottens nationalsozialdemokrater hade sektmöte i Haparanda sistlidna helgen. Ikea-falangen fronderade och uteblev nästan helt från mötet. Endast Kamprads sändebud deltog. Han var ju styrelseledamot så han var ju tvungen att delta, gubevars. Centralkommittén representerades av Skrynkliga Vargen som läxade upp kamraterna med anledning av det pågående medlemsraset. Partiets kassor sinar och det hotar att påverka levnadsstandarden ända upp på pampnivå. Nu ska partiet ta medlemsfrågan på allvar. Landets ålderdomshem kommer att dammsugas av sektens gräsrötter i jakten på nya medlemmar som kan säkra partiets fortbestånd.

söndag 13 april 2008

Rättsväsendet firar nya triumfer

.
Enligt kvällens nyhetssändningar har ”42-åringen” erkänt morden på 10-åriga Engla och Pernilla Hellgren i Falun år 2000.

Trots att han, enligt vad som rapporterats, har blivit dömd för upprepade grova brott i samma riktning, går en så sjuk människa dels utan vård och dels lös, utan att allmänheten skyddas från honom.

Själv har jag blivit dömd till ett års fängelse för att ha lämnat in några felfria skattedeklarationer för sent, efter sju år av massiva myndighetstrakasserier.

Det är för sorgligt att oskyldiga människor får våldtas och mördas, att deras anhöriga måste drabbas av sådan sorg – alltihop för att nationalsozialdemokraterna använt rättsväsendets resurser till att förfölja oliktänkande, istället för att skydda allmänheten.

Rädda EU-samarbetet

.
Enligt norrbottniska media överväger (s)-ledningen i norrbotten att placera Sven-Erich Bucht på valbar plats på listan till EU-valet. Det är signifikativt för sosseriet att det är partipåvar som bestämmer det. I demokratiska länder och dito partier får istället människor kandidera till en plats som EU-parlamentariker.

Men, är detta verkligen välbetänkt? Jag har naturligtvis klart för mig vilken nytta det medför för sosseriet i norrbotten att skeppa iväg Bucht till Bryssel. Jag inser också att vi försörjer så mycket (s)-märkt dödkött att det vore svårt att propagera för att vi inte ska försörja någon som gjort så mycket skada som Sven-Erich Bucht.

En viktig sak gör dock att vi måste hejda oss och tänka efter. Sven-Erich har ju den egenskapen att en stund efter att han kommit in i ett rum slåss alla i rummet så att hårtestarna flyger. EU-samarbetet fungerar ju numera riktigt bra. Det är ju inte heller så att vi befinner oss i krig med EU. Om Sven-Erich Bucht slipper lös i Bryssel kan han ju åstadkomma en katastrof med europeiska dimensioner.

Vi måste istället besinna oss. Om vi ska försörja Sven-Erich bör vi som motprestation åtminstone begära att han håller sig hemma och inte gör någonting. Man bör dock inte helt släppa kontakten med honom. Han kan vara bra att ha. Ifall vi blir ockuperade skulle han kunna göra mycket nytta som ledare av en Quisling-ministär.

Framtidsstad utan monument

.
Alla ”stora” städer har monument – varför inte Haparanda? Det bör man råda bot på.


Äras den som äras bör

Nu när 300 (s)-delegater samlas i Haparanda bör man ta upp frågan om man bör resa en staty i Leninklass i rondellen på torget i Haparanda föreställande ingen annan än Sven-Erich Bucht, mannen som fick IKEA till Haparanda. Då kan alla förbipasserande på samma gång se både de tomma butikslokalerna och mannen som tömde dem.


Tankeförbudslagens skapare

En annan stor socialdemokrat som inte uppmärksammats tillräckligt är Birgitta Dahl. Dahl är tankeförbudslagens skapare som kastade den svenska forskningen om säker kärnkraftsproduktion minst 25 år bakåt i tiden. Det skedde under 1980-talet.


Folkmördarens försvarare

Hon har också gjort sig känd som folkmördaren Pol Pots främsta försvarare. Pol Pot var en galning som mördade två miljoner Kambodjaner i slutet av 1970-talet.

Att Birgitta Dahl också fick Ekfors koncession helt olagligt indragen vid ingången till 1990-talet är naturligtvis en parentes i hennes digra register på alla sätt utom ett: Det konfirmerar att tankeförbudslagen och hennes försvar av Pol Pot inte var enstaka ”lyckträffar” utan ett uttryck för att hon var, är, och förmodligen alltid kommer att vara, en anhängare av nazistiska system. Hennes gärning består av i vart fall tre decenniers främjande av kriminalitet.


Belönad med talmansjobbet

Som belöning gav de svenska nazisterna henne rikets finaste jobb – hon blev riksdagens talman!


Monument i E4-rondellen

Jag föreslår att (s)-ledamöterna i Haparanda beslutar om att uppföra ett Leninmonument över Birgitta Dahl, en av våra mest framstående socialdemokrater. Lämpligen placeras monumentet i E4-rondellen i Haparanda. För att rätt ära Birgitta Dahl kan den utformas som en staty föreställande Birgitta Dahl och Pol Pot, dansande hambo på ett berg av Kambodjanska dödskallar.

För att visa att socialdemokraterna hänger med sin tid kan monumentet göras interaktivt – varför inte spela internationalen i hambotakt varje gång någon passerar?


Birgitta Dahls eftermäle

Hade Dahl varit född 20 år tidigare och i ett annat land hade hon kunnat stå jämte Doktor Mengele och skilja ut vilka som skulle till arbetsläger och vilka som skulle till gaskamrarna.

Jag har tidigare, när någon skurk gjort sig särskilt förtjänt därav, citerat en strof ur Hávamál, en dikt i den fornisländska Eddan. Det ska jag göra nu också, men med en liten, liten, förvanskning av den ursprungliga texten:

Fä dör, fränder dö,
själv dör du likaledes.
Ett vet jag som aldrig dör:
dom över död kvinna.

lördag 12 april 2008

Den svenska sjukan

.
Alla som varit och handlat på IKEA torde veta vad det innebär. Det betyder att man handlar på en butik, som ingår i en kedja, som präglas av osannolikt hög grad av skicklighet – i alla led. Man leds genom en labyrint förbi ett överflöd av varor som bjuds ut till priser som man inte kan motstå. Priserna är låga delvis därför att företaget kräver så mycket av sina underleverantörer att de flesta av dem bara stoppar några år, sedan har IKEA sugit ut dem. Delvis är priserna låga för att delar av varorna tillverkas av flitiga asiatiska barn, som är inlåsta i fabrikerna, för att inte springa ut i trafiken och skada sig, om fabriken tar eld, men det bekommer inte den typiske IKEA-kunden, som till vardags är mån om att berömma sig om att vara solidarisk.


Urvriden skurtrasa

Rundturen i butiken tar så lång tid, och är så ansträngande, att man måste äta inne på IKEA. Sedan kommer man ut, fullständigt utmattad och överhopad med grejor, av vilka man bara tänkte köpa en liten del, när man åkte till affären. När man så sitter där i bilen, ofta med paket i famnen och ända upp på bilrutorna och känner sig som en urvriden skurtrasa, då tror cheferna för många svenska affärskedjor att man längtar efter att kasta sig in i nästa butik, för att göra av med mer pengar. Eller tror de det egentligen? – Det gör de inte!


Svenska sjukan

De lider av den svenska sjukan som slagit rot i landet efter 70 års socialdemokrati – korruptionen. De tror nämligen inte alls att de ska lyckas sälja någonting på närheten till IKEA. De tror istället att nationalsocialdemokratin ska hjälpa dem till ett bättre jobb mygelvägen, om de ställer upp och stöttar sosseriets planekonomiska mastodontprojekt i Haparanda.

Vi har kunnat iaktta detta för öppen ridå under en längre tid. När man ska köpa ett svenskt företag, t.ex. Astra, köper man inte längre företaget utan man köper företagsledningen. Det blir mycket billigare – för köparen. Det börjar vara brist på hederliga företagsledningar i Sverige, som är lojala mot sin arbetsgivare och inte bara ser sitt jobb som en språngbräda till ett nytt, förmodat bättre, jobb.


Stampa fram efterfrågan ur jorden

Det är svårt att finna någon trovärdig förklaring till att kedjor, som finns representerade på alla orter av betydelse, annars skulle etablera sig på en ort med så svag köpkraft som Haparanda. För att de butiker som nu etableras i Haparanda och Torneå ska överleva och ge vinst, krävs att någon stampar fram efterfrågan ur jorden, högkonjunktur eller ej.


Haparanda by night

Jag kan inte heller tro att kvalificerat folk skulle vara så lättlurat att de trodde på sagorna om IKEA-turisterna som skulle översvämma Haparanda. Att det sker utflykter till Sundsvall beror ju inte på IKEA utan på Sundsvalls nattliv. Mot det har ju Haparanda inget att sätta emot. Haparanda kommuns egen personal åker ju till Ryssland och drar över minderåriga prostituerade på kommunens bekostnad när de ska roa sig.

IKEA ödelägger Haparanda

.

Näringslivet ödeläggs

Etableringen av IKEA i Haparanda åstadkommer en ödeläggelse av det privata näringslivet. Man kan jämföra det med att släppa lös en västkusttrålare i en insjö, det går fort, den tar allt och det blir nästan omöjligt att reparera skadan.

Tidigare fanns ett privat näringsliv och en handel väl i nivå med den inte särskilt stora köpkraft som fanns på orten. Följderna av IKEA-etableringen börjar vi kunna urskilja nu. IKEA försvagar ekonomin så mycket för ett stort antal lokala butiker att de tvingas stänga eller går i konkurs.

Tidigare har skett en lokal förmögenhetsbildning som möjliggjorde investeringar i Haparanda utifrån lokala beslut. IKEA-etableringen medför att denna lokala förmögenhetsbildning upphör och istället sker utanför kommunen, till och med så långt bort som i Holland.

Haparanda blir därmed, redan i ett kort tidsperspektiv, helt beroende av beslut som fattas utanför kommunen.


Nyttigare branscher hamnar i skugga av handeln

Fokuseringen på handeln och IKEA har ställt övriga branscher med högre löner och mer kvalificerade tjänster, ofta kvinnliga eller könsneutrala tjänster, i skuggan. Kvalificerade tjänster genererar ofta avknoppningseffekter i form av nya företag och mer jobb. Avknoppningseffekterna från de förhållandevis lågavlönade deltidstjänsterna i handeln torde vara näst intill obefintliga.


Stora infrastrukturinvesteringar till ingen nytta

Vad ligger det för samhällsekonomi i att företagare luras att överinvestera? I kölvattnet på stora investeringar som inte grundar sig på jordnära kalkyler följer konkurser och social misär. Det innebär ingen samhällsekonomisk fördel att obehövliga lokaler byggs i stor utsträckning. Koncentration av dagligvaruhandeln utanför stadskärnan leder till ökad miljöpåverkan och försämrad livskvalitet hos de pensionärer som i Haparanda utgör en dominerande invånargrupp. Om dagligvaruhandelns struktur istället anpassades till invånarnas behov blev följden istället fler lokala butiker.


Illusionerna kolliderar med verkligheten

Priserna på lägenheter och villor har sjunkit. Uppförda lägenheter går inte att sälja. Sålda lägenheter i nyproduktion leder till tomma lägenheter i det befintliga fastighetsbeståndet. Exploaterade tomter går inte att sälja. Uppförda hotell står tomma. Lokala butiker tvingas stänga. Invånarnas service försämras när centrum dör och handeln flyttas ut ur staden. Centrum förslummas osv.


Verkligheten bakom papegojmärkena

Märkligt nog sker detta samtidigt som riksmedia ännu basunerar ut framgångsbudskapet från Haparanda och kommunalrådet allt mer tyngs av nationalsozialdemokratiska papegojmärken. Stockholmsmedia har ju numera slutat rapportera från andra världskriget så det kan väl vara dags att de uppdaterar sin Haparandabild också.

Sven-Erich Bucht och vägbelysningen

.
Tidigare betalade Vägverket för vägbelysningen i Mattila, Vojakkala och Karungi byar. Det innebär att kommunen bara betalade för Kukkola och Korpikylä byar.
För att komma åt mig och Ekfors slutade Sven-Erich Bucht & Co att betala för vägbelysningen under framställande av grundlösa påståenden om oskäliga priser.


Överfallslarm i vägbelysning

I samband med att kommunen mörklade vägbelysningen gick Sven-Erich Bucht ut med att man skulle bygga ny vägbelysning som även skulle innefatta överfallslarm för kvinnor och att det därför var en fördel att belysningen var mörk(!) Vi har en medicinsk term för människor som kan häva ur sig vad som helst för att gagna sina syften utan ha minsta avsikt att fullfölja något.

Och vad skulle det hjälpa med överfallslarm i vägbelysningen om man så hade åstadkommit något? Haparandaborna spöar ju upp och överfaller sina kvinnor i hemmet.


Facit syns

Nu börjar vi se facit av Sven-Erichs åtgärder:

  • Kommuninvånarna har varit utan vägbelysning i två år och är så alltjämt.
  • En omfattande och meningslös process har kostat många miljoner för kommuninvånarna dels i egenskap av skattebetalare och dels i egenskap av elkonsumenter.
  • Vägverket har slutat att betala då kommunen inte tillhandahåller vägbelysning längre.
  • Eftersom kommunen inte tillhandahåller belysning kliver Vägverket av vägbelysningssamarbetet.

Kommunen får ta över kostnaderna

Följden av Sven-Erichs åtgärder har således, förutom att kommuninvånarna sitter i mörker, blivit att kommunen, eller skattebetalarna, numera ska betala själva för belysningen även i Mattila, Vojakkala och Karungi. Framgång eller inte för Haparanda kommun? Det här har nog inte Sven-Erich informerat väljarna om.

Det har gått som det brukar gå med Sven-Erich. Bra för Sven-Erich och dåligt för alla andra. Hans förmåga att lämna efter sig brända högar av grus och aska är omvittnad och endast överträffad av hans förmåga att dra till sig nationalsozialdemokratiska papegojmärken. Endast ett märke fattas honom än och vi förväntar oss att Rapportredaktionen visar samhällsansvar och utser Sven-Erich till årets svensk.

Cape East och framtiden

.
Enligt uppgifter i media sällar sig f d Sundholmens Camping, numera Cape East, till problemföretagen i Haparanda. Anläggningen som ursprungligen var studentbostäder i Hammarbyhamnen i Stockholm plockades ned och flyttades till Haparanda under den värsta IKEA-febern. Man må vara av olika åsikt om hur den ser ut och passar in i Tornedalen. Själv tycker jag nog att man kunde fortsatt till Murmansk med den när man en gång fått upp den på lastbil. Den är ju nämligen mer lik en rysk militärförläggning än ett hotell.

Nåväl, det sägs att man investerat 60 miljoner i anläggningen. Varför, kan man fråga sig. Sedan IKEA-turisterna uteblev har olika alternativa inriktningar föreslagits. Såväl konferensanläggning som SPA har diskuterats. Landet är dock fullt av fina, väl skötta, konferensanläggningar som av historiska skäl har låga anläggningskostnader och som ändå går dåligt. De saknar som regel inte entreprenörer heller. Konkurrensen på SPA-området ska nog inte heller underskattas.

Det framgår inte av uppgifterna i media om Akelius tagit i anspråk en pant, eller gjort ett konventionellt förvärv, efter upprättande av en avkastningskalkyl. Om det är en avkastningskalkyl kan det nog vara klokt för Akelius att satsa på att ge personalen en ekonomisk repetitionskurs på skolbänken.

Innan man kastar goda pengar efter dåliga, kan det nog vara klokt att ta en kall dusch och skaka på huvudet. Kan det finnas alternativa användningar för anläggningen?

Polisen övar nationella insatsstyrkan i det tättbefolkade Göteborg. På Cape East skulle nationella insatsstyrkan kunna öva krigföring mot civilbefolkning i stadsmiljö. Vid Cape East är det dessutom så gott om plats att polisen kan skjuta ned sin helikopter utifrån. Inte så många gånger dock på grund av det sätt som sosseriet använt polisflygets pengar. Med tanke på det senare kan det dock finnas förutsättningar att göra en god affär. Annars återstår väl bara att göra den till flyktingförläggning.

fredag 11 april 2008

Morgan Tsvangirais helikopter

.
Nu tycks det som om de norrländska nationalsozialdemokratiska valarbetarna anlänt till Zimbabwe. Den av den svenska ”rörelsen” skolade Robert Mugabe har nämligen begärt omräkning av rösterna i presidentvalet, dock utan att det första resultatet ännu offentliggjorts. Så det ser ut att ordna sig för sosseriet i Zimbabwe.


Mikael Styrmans helikopter

Här har rörelsen förföljt mig/oss i många år. Bland annat har det tagit sig uttrycken att Rabarber-Matti vid den Kinesiska Folkdomstolen utdömt ett olagligt förskott från Ekfors Kraft AB till Vattenfall Gestapo-Kraft, som senare konfirmerades av Hovrätten (det var före valet). Med denna olagliga dom i bagaget utmätte nationalsozialdemokratin genom kronofogden vår helikopter och skulle stup i kvarten hämta den, uppenbarligen för att trakassera mig.


Morgan Tsvangirais helikopter

Bud når oss om att Zimbabwisk polis har gripit oppositionsledaren Morgan Tsvangirais advokat Innocent Chagonda, enligt SVT Text-TV. Gripandet kopplas till att Chagonda krävt att polisen ska lämna tillbaka en beslagtagen helikopter som använts i oppositionens valkampanj.


Fler likheter mellan Sverige och Zimbabwe

Vår advokat har ännu inte blivit arresterad för att han försvarar oss. Däremot utsätts vår revisor för trakasserier av nationalsozialdemokratiska politruker. Det råder missnöje i rörelsen med att vår revisor inte tvingat något av våra bolag att söka sig i konkurs. Det beror i sin tur på att inget av bolagen är skyldigt att söka sig i konkurs och vår revisor följer det regelverk som gäller. Det accepteras uppenbarligen inte av politrukerna på Revisorsnämnden som arbetar efter den inarbetade tesen att om svensk lag och sosseriets vilja divergerar äger nationalsozialdemokratisk vilja företräde framför svensk lag.

Likheterna mellan Sverige och Zimbabwe är slående. Nazisterna är mycket intresserade av att stjäla helikoptrar i bägge länderna.

lördag 5 april 2008

Och så här gick det egentligen i hovrätten…klicka här för att läsa hela domen

.

Bakgrund

I snart sju år har den flerfaldigt belönade och samvetslöse Sven-Erich Scurc på "firmans" uppdrag med hjälp av sina medarbetare vid den statsfinansierade Haparandabladet; kommunisten Lars Pekkari, ägaren/profitören Örjan-Smörjan och den nationalsocialdemokratiska ”stjärnreportern” Marianne Berglund, förföljt mig med en systematisk kampanj som gått ut på att jag skulle förfarit oegentligt när jag överlät en rotpost för stolptillverkning, från min Rottnebyfastighet till Ekfors Kraft AB.


Styrman friad och skatteverket kritiseras

Igår kom Hovrättens, i denna del, helt friande dom, som dessutom andas skarp kritik mot såväl skatteverkets som åklagarens hantering av ärendet. Det var den enda åtalspunkt jag själv i tillräcklig mån kunnat påverka och som jag tycker att skulle ha fläckat min heder om jag inte lyckats värja mig mot anklagelserna.


Åklagare i ond tro

Man kan ana att även hovrätten insett att såväl skatteverk som åklagare drivit målet i ond tro. Skatteverket har gjort som man brukar ibland. Trakasserat en frispråkig företagare på den organiserade brottslighetens uppdrag. Åklagaren som i avsaknad av erforderlig integritet och civilkurage även han agerat på sosseriets uppdrag har sitt eget intresse av att dölja att han vidtog helt grundlöst övervåld mot mig, min familj och våra företag, när han på påhittade grunder lät göra husrannsakningar i vårt hem och våra lokaler och för ett och ett halvt dygn även anhålla mig. Inte ett enda dokument har framkommit genom husrannsakningar som inte redan varit ingivet till berörda myndigheter. Möjligen saknar han det rättspatos som skiljer ett lovande åklagarämne från ett samvetslöst dito.


Kriminella myndighetsanställda

Tillslaget skulle stödja Vattenfalls övertagande av vårt nät som skedde samtidigt. Ett korrumperat rättsväsende utsåg vår värsta konkurrent till något så absurt som ”tvångsförvaltare” – av ett av landets bäst skötta elnät. Bland annat överläts all vår bokföring till Vattenfall i samband med detta, vilket inte kan vara något annat än medhjälp till grovt företagsspioneri. Mängden grova brott förövade i samband med detta av statliga tjänstemän är helt enkelt för lång för att kunna räknas upp här, men det kommer att bli ett omfattande rättsligt efterspel.


Redan 70% rabatt på Rabarber-Mattis dom

Hovrätten satte ned straffet med 70% redan med nuvarande domslut. Jag tillerkändes alla mina försvararkostnader i hovrätten och allt utom 20.000 kr i Tingsrätten - resten stannar på statsverket.


Feldömt - kommer att överklagas

I övrigt dömdes jag i tingsrätten, inte för att ha deklarerat fel, falskt, oriktigt eller på något annat sätt oärligt, utan för att jag lämnat in energiskattedeklarationer för sent! Vi anser att hovrätten har gjort en domvilla. Enligt lagen och arbetena ikring dennas tillkomst ska jag frias även på denna punkt. Det framgår även av formuleringarna i domen att Hovrätten varit detta förhållande på spåren.

Det må vara Hovrätten förlåtet efter 70 års sosseri och den delvis upprörda debatten som varit, där jag påtalat hur socialdemokraterna successivt förvandlats till ett hänsynslöst och egennyttigt nazistparti eller brottssyndikat om man så vill. Med alla chefer i Övre Norrland tillsatta av sosseriet, med hela organisationen i upplösningstillstånd och med all reklam som gjorts i flera år för att jag ska skickas till saltgruvorna så nog kan det vara jobbigt att släppa mig helt utan pisk. Vi kommer dock att klaga och begära prövningstillstånd till Högsta Domstolen – rätt ska vara rätt!


Politiska futtigheter

I Tingsrätten dömdes jag även för att ha lämnat in årsredovisningar försenat och Hovrätten ändrade inte heller den punkten. Häri döljer sig både ett rättsövergrepp och en utomordentligt löjlig och småaktig omständighet. Jag vågar påstå att ingen någonsin kommer att erkänna det men anledningen till att jag blev fälld på denna punkt är att Högsta Domstolen för några år sedan, efter påtryckningar från sosseriet, ändrade tolkningen av bokföringslagen för att sosseriet helt enkelt inte kom åt mig annars. Sedan har man tillämpat detta mot en och annan mer eller mindre oskyldig stackare som kommit att stå i vägen. Det har mest skett för att dölja, att den förra regeringens, Högsta Domstolens och det övriga sosseriets verksamhet i så grad kommit att styras av en så total maktfullkomlighet att sådana åtgärder måste vidtas i så ynkliga anledningar. Rena dagisnivån!


Lucka i lagen bör täppas till

I det att jag dömdes för skatte- och bokföringsbrott endast för att handlingar getts in sent döljer sig även en mycket stor brist i den svenska lagstiftningen som bör täppas till om vi ska kunna bekämpa den organiserade brottsligheten. Idag kläms hederliga företagare, kanske även enskilda, mellan maffian å den ena sidan och staten och rättsväsendet å den andra sidan. Om en svensk blir utsatt för ligorna genom olika hot, tvångsåtgärder och lagbrott så att denne inte kan fullgöra allt som krävs av honom träder rättsväsendet in och straffar denne kanske helt oskyldige person. Istället måste vi ändra lagen så att rättsväsendet är lojal med den som blir utsatt för busarna. Lagen bör ändras så att den/de som deltar i sådana brottsliga åtgärder, som syftar till att försätta annan i vanmakt, eller eljest få annan att bryta mot lagen, döms till ansvar i dennes ställe, enligt vad som stadgas om påföljd för fullgånget brott. Då får vi ett redskap med vars hjälp vi kan få ordning på dessa organiserade ligor och myndighetsanställda med böjelse för kriminalitet.


Några exempel på vad som förevarit, huvudsakligen i sken av att vara ”myndighetsutövning”:

Upprepade husrannsakningar; upprepade och långvariga beslag av räkenskaper med åtföljande förseningar, även så långvarigt att tvångslikvidation blivit följden; opåkallad uppsägning av banklån; politiskt organiserad förtalskampanj i Falun med hatkampanj i skolorna; vandalisering (utradering) av ädelträhäck; kommunal/statlig stöld av skog för 12 miljoner; vandalisering av herrgårdstomt genom anläggande av naturreservatets parkeringsplats inne på gården; fusk med elförbrukning och elabonnemang i Falun; omfattande buggning och telefonavlyssning långa perioder; systematiska okynnesstämningar till arbetsdomstolen; facklig blockad med åtföljande organiserade uppsägningar av nyckelpersonal; sabotage mot elanläggning; inbrott med stöld av räkenskapsmaterial som förberedelse för justitiemord; stöld av distributionsområden; olovlig kraftavledning i upprepade fall av kommun; upprepade ogrundade konkursansökningar; konfiskation/stöld av ärvda vapen; utmätning av alla tillgångar i flera år utan laglig grund; godtyckligt ändrade tariffbeslut; godtyckligt ändrade anslutningsavgifter; turné från tillsynsmyndigheten bland kunderna i uppviglingssyfte; särskilda granskningar; ogrundad betalningsvägran av kommunerna gällande vägbelysning med åtföljande omfattande processer, kostnader och merarbete; ogrundad betalningsvägran av kommunerna gällande förbrukningsavgifter; olagligt utdömt förskott; olaglig utmätning av helikopter; upprepade hot om och förberedelser för rasering av nödvändiga kraftledningar; frekventa falska tillvitelser och därav följande förhör; upprepade tvångsförvaltningar av elnät; långvarig och systematisk utdelning av delgivningar lördags- och söndagsmorgnar i bostaden; olaglig brottsprovokation; tvångsinlösenprocess angående elnätet; upprepade processer om personligt betalningsansvar utan att skatter lämnats obetalda genom konkurs; grovt bedrägeri från skatteverksanställda och tvångslikvidator; ogrundad dom för arbetsmiljöbrott och nu senast otillständig dom för skatte- och bokföringsbrott. Listan avser den senaste tioårsperioden och är fritt ur minnet i skrivande stund. Den gör inte på något vis anspråk på att vara komplett.


Medias roll

Vi kommer nog inte att få läsa i särskilt många media hur Hovrättens i Umeå dom mot mig av den 4 april egentligen utföll. Det är tyvärr så att stora delar av den svenska pressen går den organiserade brottslighetens ärenden. Med det menar jag i just det här fallet den socialdemokratiska rörelsen. Jag ska försöka använda den termen alltid när den är tillämplig eftersom jag anser att det är den term som bäst beskriver vad socialdemokratin ägnar sig åt och står för numera.


Ryggradslösa mähän

Skrynkliga Vargen har under sommaren och hösten åkt runt och skrämt delar av ledningarna för svensk press. De har fått veta hur mycket (s)-funktionärer som finns utplacerade på offentliga chefspositioner med inflytande över annonsbudgetar och därmed pressens ekonomi. De var nog inte särskilt svåra att skrämma eftersom de av födsel och ohejdad vana redan tidigare i stor utsträckning utgjordes av ryggradslösa mähän.


Ladda ned domen

Den organiserade brottsligheten och deras handgångna män mörkar och skriver vinklat och vilseledande. Den som vill kan läsa hela domen genom att klicka på rubriken högst upp.


Hur länge ska det hålla på?

Jag frågar mig så här i en stund av eftertanke:

- Hur många som blev utsatta för en sådan förföljelse som jag och min familj blivit utsatta för, skulle klarat att över huvud taget få till vare sig deklarationer eller årsredovisningar?

- Hur länge ska det här hålla på innan vi får ordning på busarna i Sverige?

- Hur högt pris måste jag och min familj betala innan någon gör någonting åt det här?

fredag 4 april 2008

I väntan på mellantid

.

Idag kommer Hovrätten för Övre Norrland att ge sin syn på, om det även i det post-nazistiska Sverige är ett skattebrott

att sälja en sakkunnigt och opartiskt värderad tillgång, från en verksamhet före skatt till en annan verksamhet före skatt,

att ge in skattedeklarationer försenade, men korrekta, när hela den statsfinansierade politiserade förtryckarapparaten verkar för att omöjliggöra det,

att ge in årsredovisningar försenade (kan vara ett brott efter HD-politruken Muncks AD-Hoc-omtolkning av bokföringslagen) när den samlade styrkan hos hela ombudsmanna- och politrukväldet försöker omintetgöra ett litet företag med sex anställda.


Mellantid

Beskedet som kommer kl 14 ger oss en mellantid för den svenska perestrojkan och indikerar hur mycket som återstår, innan Sverige kan få ett rättsväsende enligt västerländsk modell, som tillgodoser den enskildes rätt till skydd mot övergrepp från det allmänna.


Från förtryckarapparat till rättsväsende

Det svenska rättsväsendet har lång tid, till stor del, varit en del av den socialdemokratiska maktapparaten, under senare tid även en del av den NationalSozialdemokratiska förtryckarapparaten.

Rättsväsendets reformering är sannolikt alliansregeringens viktigaste uppgift. Det har inte hörts mycket till gemene man om vad som händer i frågan. Justitieminister Beatrice Ask har en grannlaga uppgift och sannolikt många motståndare att övervinna i organisationen, vilka slår vakt om tidigare nätverk och privilegier. Vår hårfrisörska har tidigare visats sig ha både skinn på näsan och gott omdöme och det kan man uträtta stordåd med. Låt oss hoppas att tystnaden är ett tecken på att det viktiga reformarbetet sker med fast hand och noggrannhet till skillnad från det hafsiga och omdömeslösa lagstiftandet som kännetecknat senare decenniers lagstiftningsarbete.

torsdag 3 april 2008

Kungörelse

.

Kallelse av okända representanter för Sosse-Stasi

Jag får härmed informera om att vi nu åter lejt finska åkerier för att sprida grus på tillsynsvägarna i våra ledningsgator. Om NationalSocialdemokraternas medarbetare vid Skattemyndigheten, Polisen och Åklagarmyndigheten önskar ta tillfället i akt för att åter ”missuppfatta” det och ta det till intäkt för att anklaga mig för Polttoöljysmuggling, trakassera mig, min familj och mina företag, hämta mig i gryningen i vanlig ordning, paradera mig fram och tillbaka utanför polisstationens huvudentré samt olagligt frihetsberöva och anhålla mig något dygn, i ond tro, för att skrämma och hota mig och min familj, så är tidpunkten lämplig nu.

Om Skatteverket önskar göra en ny räd på sosseriets uppdrag och ligga så länge på bokföringen att något eller några bolag kan tvingas i tvångslikvidation är även detta lämpligt att göra nu. Vi har behållit flyttkartongerna från Skatteverkets senaste räd. De står uppradade i entrén till vårt kontor varför nya lådor inte behöver anskaffas.


Politiskt åtal i Finland

I höstas åtalades jag i Finland för bokföringsbrott. Jag anklagades bland annat, och främst, för att ha undanröjt ett antal månaders bokföringsmaterial. Stämningen till huvudförhandlingen erhölls en vecka före huvudförhandlingen och huvudförhandlingen föregicks inte av några polisförhör.

Några veckor innan stämningen erhölls gjorde Sosse-Stasi inbrott i vårt kontor och våra bostäder varvid man i hemlighet bortförde omfattande bokföringsmaterial i OY Ekobox AB. Inbrottet märkte vi aldrig men jag upptäckte att Ekobox bokföring som vi nyligt hade fått tillbaka från Skatteverket hade försvunnit och inte kunde återfinnas trots stor möda. Tack vare att vi hade kopierat allt bokföringsmaterial och även informerat skattemyndigheten om detta - dock utan att de begripit det - slutade detta justitiemord ändå med ett jättefiasko.

Intrigen som är både driven och ondskefull är i linje med såväl Sven-Erich Skurcs som Göran Mugabes och Skrynkliga Vargens arbetssätt. Hade planen lyckats, hade aktionen varit närmast genialisk. Finska rättsväsendet hade låst in mig på två till tre år och det hade varit en hart när omöjlig uppgift att visa att aktionen emanerade från det svenska sosseriet - ett sant Alexanderhugg.


Märklig föreställning

Rättegången i finska Kemi blev en märklig tillställning. Under förhandlingen, som pågick ungefär fem timmar skämdes åklagaren hela tiden. Nämndemännen följde förhandlingen intresserat och märkligt nog var det domaren som drev målet. Det framkom att all bokföring saknades för sammanlagt sju månader. Det var inte en eller två pärmar som var borta, vilket kan inträffa när det blir för många kockar i myndighetssoppan. Det var istället hela månader ur olika pärmar som var borta medan andra månader i dessa pärmar fanns kvar. Så kan inte bokföring spontant försvinna genom olyckshändelse utan att en eller flera fysiska personer aktivt hjälper bokföringen att försvinna.


Intrigen röjs

Under förhöret med taxeringsintendenten framkom att skattemyndigheten hade emottagit mina skrivelser där jag påtalat att jag hade kopior av all bokföring som de kunde få ta del utav om de så önskade. Tyvärr hade inte taxeringsintendenten förstått det ”krångliga” svenska språket och inte heller anlitat översättningshjälp trots att Finland är officiellt tvåspråkigt. Intrigen avslöjades i all sin ömklighet när taxeringsintendenten under förhöret sa: ”ingen har ju kopia av en hel bokföring”. Vi kunde dock lägga kopior av all bokföring på domarens bord vid sittande rätt. Jag berättade vid förhöret med mig, att vi varit företagare i åtminstone fem generationer och att både min far och min farfar lärde mig redan i unga år att i ett korrumperat rättssystem måste en företagare själv bevaka sin rättstrygghet – ingen annan gör det åt honom. Denna lärdom har vid det här laget många gånger burit syn för sägen.


Domen skriven i förväg

Efter förhandlingen fick jag, min advokat och åklagaren vänta utanför i 10-15 minuter. När vi fick komma in igen noterade jag omedelbart att nämndemännen skämdes så att det nästan blev besvärande. Den korta tiden till trots, efter den långa förhandlingen, hade domstolen hunnit analysera förhandlingen, enas i skuld- och påföljdsfrågan och skriva en lång och välformulerad dom som domaren Saarela läste upp.

Den långa frihetsberövande dom som Saarela hade tagit betalt för eller eljest ställt i utsikt kunde således inte levereras till hans svenska uppdragsgivare inför förhandlingarna om tvångsinlösen av Ekfors nät i Hovrätten, så den förhandlingen fick ställas in med stöd av en undanflykt och flyttas till försommaren 2008.


Mutad domare?

Det framgår inte så här långt om domaren Saarela är mutad och gör egna affärer med det svenska sosseriet eller om det är fråga om mer omfattande politisk korruption i Finland. Den närmaste tidens händelseutveckling kommer att indikera vilket som är fallet. Att vara domare och korrumperad är i vart fall ett mycket grovt brott. Det är svårt att överblicka hur många oskyldiga människors liv en korrumperad domare totalt kan ödelägga.

I Sverige saknar vi helt tradition på korruptionsbekämpningsområdet på grund av att maffian, eller den organiserade brottsligheten, till stora delar vuxit ihop med staten och rättsväsendet. Vi har visserligen en enhet under riksåklagaren som ska syssla med korruptionsbekämpning men den enheten är helt tandlös och bara intresserad av att självupptaget visa upp sig i media utan att utmana någon makthavare. Var väntar sig riksåklagaren och van der Kwast finna den svenska korruptionen? – Är det nån stackars lastbilsåkare eller kioskägare som ska få representera den eller hur ser strategin ut?


Dog 100.000 finnar i onödan?

I Finland ser det lite annorlunda ut. Där finns en tradition att faktiskt avslöja åtminstone ekonomisk korruption. Om korruptionsbekämpning även biter på politisk korruption i Finland känner jag inte till men Finland har ett, i förhållande till Sverige, annorlunda och förpliktigande förflutet. Finland har nyligt firat 90 år i frihet. I krigen mot Sovjetunionen dog 100.000 finnar. Det skulle vara en mycket grov kränkning mot deras minne och deras efterlevande, om det visade sig att de dog i onödan och att Finland trots deras offer ändå fick Sovjetunionens korrumperade rättsliga och politiska system.


Begäran om förhandsbesked

På förekommen anledningen får jag informera om, att det är omöjligt för oss att kopiera allt bokföringsmaterial i alla bolag. Om meningen är, att överdrivet James Bond-inspirerade Ebbe Carlsson-poliser ska försöka göra ett likadant inbrott och justitiemord igen, vill jag på detta sätt informera om, att vi önskar besked om vilket bokföringsmaterial som avses stjälas, så att vi kan kopiera det färdigt, så att de politiska och rättsliga pajaserierna kan fortsätta, på känt sosserimanér.


Kallelse av okända Ebbe Carlsson-poliser

Eftersom inbrotten för buggning och stöld av räkenskapsmaterial sker i smyg, när vi inte finns på plats och berörda myndigheter är oförstående vid fråga, är vi tvungna att på detta sätt annonsera, för att komma i kontakt med de för oss okända Ebbe Carlsson-poliserna.

Svar emotses snarast till :
Ekfors Kraft AB
Mikael Styrman
Matarengivägen 15
957 31 ÖVERTORNEÅ

Ytterligare information kan inhämtas på: http://mikaelstyrman.blogspot.com

Kopia för kännedom och eventuell åtgärd till:
Republiken Finlands President, Tarja Halonen.

Riksdagsmännens alkoholproblem

.

Det har förvånat mig mycket hur en lag som den om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar har kunnat antas i Sveriges Riksdag.

En lag med så tydlig nazistisk anstrykning borde inte ha kunnat komma igenom riksdagen utan borde ha utlöst ett ramaskri, de röda lamporna borde ha blinkat, klockor borde ringt, sirener ljudit. Förslaget borde genast ha förpassats till papperskorgen. Göran Mugabe och Skurk-Maja som släpade kadavret till riksdagen borde ha blivit ombedda att ställa sin platser till förfogande.

Lagen är obehövlig, i vart fall om den ändå inte används mot de bolag som frekvent driver sina kunder till evakuering – under fredstid. Lagen motiveras endast av ett exempel och det dessutom välkänt lögnaktigt.

Jag har hittills föreställt mig att lagens antagande helt skulle bero på politiskt mygel, typ du får igenom det här men då ska mina grupper få igenom särregler som gör det möjligt för dem att undgå vissa elavgifter..osv.

Nu när jag varseblivit att våra riksdagsmän är på lyset dagarna i ända blir bilden mer differentierad. Är riksdagsmännen frekvent inne i dimman då kan ju vilken smörja som helst rinna igenom i riksdagen och det kan man ju säga att har skett i det här fallet. Även en del andra egenheter som inte anses som socialt acceptabla skulle kunna förklaras på detta sätt om än inte ursäktas.

Lagen bör omgående avskaffas och de riksdagsmän som varit med om att anta den bör ta sig en ordentlig funderare på vad deras uppgift i riksdagen är.

tisdag 1 april 2008

Hjälp Robert Mugabe!

.

Nationalsocialdemokratiskt föregångsland

Zimbabwe är ett välordnat nationalsocialdemokratiskt föregångsland där snart ingenting fungerar och inflationen nu är 100.000 % . Landet leds av en landsfader sedan 28 år tillbaka, den nu 84-årige karismatiske nationalsocialdemokratiske brodern Robert Mugabe, som alltid vinner alla val överlägset: en renässansfurste, som Pierre Schori skulle ha uttryckt det med beundran i rösten.

Bistånd med kick-back förpliktigar

I decennier har den svenska nationalsocialdemokratin tagit ett stort ansvar för samhällsordningen i många afrikanska länder, så även i Zimbabwe. I olika grad kriminella nationalsocialdemokratiska medarbetare har rest till Afrika med stora mängder biståndspengar med sig i en stor väska. En liten väska har lämnats kvar hos än den ena, än den andra, befrielseledaren (terrorister som de skulle kallas med dagens språkbruk och världsbild). Med en mellanstor väska med pengar vände sedan sändebudet tillbaka till Europa. Ibland gick hemresan via Schweiz, Luxemburg eller Liechtenstein. Aldrig nådde några pengar fram till de svenska skattebetalarna. En annan sak är också gemensam för alla tillfällen: Ingen som helst statlig kontroll, revision eller annan granskning utfördes. Det var/är ett långvarigt och lukrativt samarbete för alla utom de svenska skattebetalarna och sådant förpliktigar.

I de fall det nationalsocialdemokratiska sändebudet var ”entreprenör” stängdes pengarna in i en stiftelse vars grundare och ägare inte gick att spåra men en eller flera svenskar blev förmånstagare. Inte heller i detta avseende har funnits någon ansats till statlig kontroll – inte ens när sådana förhållanden blivit offentliga, ibland under de mest generande former.

Valarbetare till hjälp

Bud når oss om att den nationalsocialdemokratiska hegemonin i Zimbabwe nu är hotad och vår ideologiske broder i svårigheter. Han lyckas inte riktigt få till rösträkningen. Mona Stahlin eller Skrynkliga Vargen bör ingripa till hans hjälp. Varför inte sända ned ett par norrländska nationalsocialdemokratiska valarbetare till Robert Mugabes hjälp?


Bankuppgifter från Liechtenstein

Skatteverket har nu fått uppgift om svenska förmögenheter gömda i Liechtenstein. Vi avvaktar med intresse huruvida dessa nationalsocialdemokratiska brottslingar kommer att ställas till svars eller åtminstone beskattas? Blir det istället som med den kvittoklippande och klistrande, multifakturerande landshövdingebusen, den tidigare fackföreningsbusen Sigvard Marjasjin, att domstolen inte ser skogen ser för bara träden, när representanter för det straffbefriade nationalsocialdemokratiska frälset ställs till svars. Kanske är det ännu som förr i den nationalsocialdemokratiska hegemonin Sverige, att bara dissidenter trakasseras av våra myndigheter och domstolar?