lördag 9 februari 2008

Sosseriet behåller greppet om Bonnier-media.

.

När DN:s journalist fredagen den 9 februari 2008 intervjuar mig, letar sig diskussionen in på de bakomliggande orsakerna till bråket mellan dels sosseriet i Haparanda och Övertorneå kommuner och dels Ekfors-bolagen. Journalisten konstaterar att de informationer som jag lämnar honom inte framkommit hittills. Mycket riktigt, instämmer jag. (De har framförts av mig men konsekvent valts bort i de flesta media, dock inte alla.)

På fredagen publicerar DN.SE en artikel i ämnet. Att den lite senare flyttas över enbart till ekonomisidan är kanske inte så mycket att säga om, så ska ske när fler nyheter inflyter. Att artikeln med det, ur vår synvinkel sett, mindre vinklade innehållet sedan inte ”orkar” in i papperstidningen på lördag trots flitigt flaggande i DN för beslagtagen bokföring och konkurshot, mot än det ena och än det andra Ekfors-bolaget, förvånar i alla fall inte mig.

Att artikeln inte heller går att hitta med DN:s sökmotor är bara konsekvent. När väl den NationalSocialdemokratiska korruptionen slagit klorna i något släpper den inte så gärna greppet.

Värst är nog ändå ”Dina Pengar” som helt skamlöst bara publicerar ensidigt material utan att ens låtsas försöka minska slagsidan i den egna politiserade rapporteringen. Till och med NationalSocialdemokraternas egna ”Aktuellt i politiken” skulle rodna om man publicerade samma politiserade smörja som Dina Pengar.

- Än har den svenska Perestrojkan lång väg att vandra innan diktaturen är helt avvecklad.