onsdag 30 september 2015

VW: Avgasfifflet en krusning på ytan

.
Mycket fokus har, med all rätt, riktats mot fifflet inom VW-koncernen. Än så länge är strålkastarljuset riktat mot VW-chefen Martin Winterkorn, men det är svårt att ta på allvar. Det mesta tyder på att han är ett bondeoffer, att han får bra betalt för att ta kulan istället för den verkliga beslutsfattaren.

Ändå är det bara en krusning på ytan jämfört med de svindlerier och de suboptimeringar som numera präglar världens moraliskt urspårade bilindustri. Några exempel:

För 20 år sedan var bilbränder så unika att man från försäkringsbolagen uttalade att bilbränder var så ovanliga att de nästan alltid handlar om försäkringsbedrägerier. Den som krockar idag löper en mycket stor risk att brinna till döds eller bli brandskadad för livet - mycket värre skadad av branden än av krocken. Varje vecka passerar man numera brinnande bilar om man rör sig i Stockholmsområdet - bilar som inte krockat utan bara börjat spontanbrinna.

Bilarna är numera i hög grad utrustade med elektronik som blir otillförlitlig efter bara några år och leder till bilens skrotning. Det är naturligtvis resultatet av ett medvetet val och innebär en form av programmerat åldrande som syftar till att tvinga ägaren att köpa en ny bil, med allt vad det innebär av miljöbelastning. Länder som är beroende av bilindustrin väljer naturligtvis att inte se detta. Att leva rövare om VW:s avgasfiffel samtidigt som detta pågår är naturligtvis att gråta krokodiltårar.

Dagens biltillverkares serviceorganisationer är alldeles utomordentliga. Rent, fräscht och flashigt. De har egentligen bara ett fel: De kan inte laga bilar. Det beror på att de inte har några mekaniker, utöver några av de äldre som ännu inte har gått i pension. Men det utbildas inga nya. Istället har de mekaniker-attrapper som kan ansluta en dator till bilen vilken ställer diagnos. Om då tillverkaren har förutsett att felet kan uppstå och mätas fram är allt gott och väl. Delen beställes från centrallager i Europa och byts ut för upprörande mycket pengar någon vecka senare. Om datorn inte hittar felet blir organisationen handfallen. I den bästa av världar talar de då om vad som hänt - i sämre fall startar en lång cirkus bestående av kostsamma och för kunden besvärliga undanflykter som inte sällan resulterar i att en mängd felfria delar byts ut utan att felet avhjälps.

i de fall verkstads-attrappen hittar något att byta ut startar nästa cirkus. Då ska två man demontera plast och skydd och kjolar och fan och hans moster i två timmar för att en man sedan ska ägna max tio minuter åt att byta den förhoppningvis felaktiga delen. Sedan ska hela skrothögen skruvas ihop igen, helst utan att det blir några delar över. Allt för att tillverkare och verkstad ska tjäna pengar på kontraproduktivt arbete och kunden ska avhålla sig från att utföra enklare arbeten själv. Att exempelvis göra en så enkel sak som byta en ljuskälla kan ta avsevärd tid för en erfaren montör på grund av allt onödigt och brandfarligt skrot som tillverkaren placerat i bilen, för att hindra ägaren från att göra någonting själv. Den bil som ägaren själv inte kan byta vilken lampa som helst i på 30 sekunder borde inte få säljas. Det är fullt möjligt att bygga bilarna så, men tillverkarna vill inte. De är mer intresserade av att plundra sina kunder.

Det borde finnas en lag mot onödig resursförbrukning genom tillkrångling av produkter eller programmerat åldrande. Men att vi skulle få se något sådant är väl lika osannolikt som att vi ska få en fungerande antikorruptionslagstiftning som resulterar i att korrupta politiker, åklagare och domare hamnar i fängelse. 

Södertälje onsdagen den 30 september 2015
Mikael Styrman

.

Falskt om Sveriges säkerhet

.
Från NATO-ivrarna görs gällande att Sveriges säkerhet är beroende av säkerhetsgarantier från USA. Det är mycket troligt att det har funnits och finns en sådan garanti. Det är dock att kraftigt övervärdera den att påstå att den skyddar Sverige från ett ryskt angrepp. Den skyddar inte Sverige mer än den skyddade Sydvietnam.

Sveriges säkerhet, i förhållande till den eventuella risken för ett ryskt angrepp, garanteras av en omständighet och av den allena, nämligen av att ryssarna inte vill angripa Sverige. Hundratals års erfarenheter talar för att det inte finns något ryskt intresse för att anfalla Sverige. Däremot har Sverige många gånger demonstrerat sina stormaktsambitioner genom anfall mot Ryssland.

Ett neutralt, även ett bristfälligt neutralt, Sverige verkar avspännande på förhållandena i Nordeuropa. Man måste nog vara ganska så korkad för att svälja den amerikanska propagandan innebärande att ryssarna längtar efter motsättningar och krig. Applicera samma tankesätt på USA och Ni finner ett land som planerar att ockupera Kanada och Mexico… Kuba har de ju redan prövat med. Och Grenada klarade de av. Det är framför allt USA som sedan länge förlorat kontrollen över sitt militärindustriella komplex, som blivit en stat i staten. Spåren förskräcker varhelst de drar fram runt om i världen och det är inte ryska spår.

Men att gå med i militäralliansen NATO som en del av våra av USA mutade politiker och media vill skulle i ett slag förändra spelplanen och kraftigt öka risken för ett framtida stormaktskrig - på svensk mark.

Behåll vänskapliga relationer med Ryssland. Ge inte ryssarna anledning att med fog betrakta Sverige som en fiende.

- Håll Sverige utanför de amerikanska galningarnas och deras marionetters hänsynslösa maktspel!

Södertälje onsdags den 30 september 2015
Mikael Styrman

.

Med egen ko i diket

.

För några dagar sedan var det val i den spanska regionen Katalonien. Spanien, och Katalonien, har länge plågats av ett påtagligt vanstyre och en utbredd grov korruption i de politiska kretsarna i Madrid. Officiellt handlade valet om något annat, men inofficiellt betraktades det som en omröstning om huruvida Katalonien ska bli självständigt.

Vi har återkommande kunnat läsa om hur det ena projektet vansinnigare än det andra sjösatts i Spanien. Onödiga städer har byggts, som ingen har behövt eller haft råd att bosätta sig i. Flygplatser har byggts som aldrig har tagits i drift, därför att de byggts på platser där ingen behöver flyga. Officiellt har de byggts av privata och oberoende affärsmän. Men bakom kulisserna döljer sig en annan sanning. Den att notan plockas upp av sparare och skattebetalare och att det ibland var planerat att ske från första början.

Ungefär så fungerar det i Sverige också, om än i lite mindre skala. Mindre land - mindre prislapp på stollerierna. Men för den skull inte på något sätt oansenliga projekt. Kring huvudstaden bygger politikerna arenor, den ena dyrare än den andra - alla drivna av mutor. Och de som inte plockar ut mutor via arenor tycks med förkärlek göra det via sjukhus, som nya Karolinska.

Dessa fantasiprojekt runt huvudstaden, som endast har ett berättigande som en fond bakom vilken man plundrar skattebetalarna, har naturligtvis sin motsvarighet på landsbygden. Fast där kallas de i enlighet med gammalt betongsocialistiskt språkbruk för infrastrukturprojekt. I Norrbotten har Anders Sundström och PEAB-Pålsson blåst Folksam-spararna på 14 miljarder i Northland. Skurk-Erik Bucht har byggt en järnväg till Haparanda som är lika onödig som de spanska flygplatserna som vi kunnat läsa om. En järnväg för gods som inte finns. Gods som inte finns behöver inte heller transporteras. Men en av skattebetalarna finansierad järnväg som inte används behövdes åtminstone - utan infrastrukturprojekt inga mutor. I utkanten av Haparanda kan man förledas att tro att där har avhållits VM i rondellbyggnad. Men egentligen handlar det om DM i svindleri. Och riksvägen längs älvdalen kantas av dubbla vägbelysningsanläggningar - parallellt - eftersom skurken Bucht använt vägbelysningen och skattebetalarnas pengar till att stjäla det lokala privatägda elverket. Det bådar inte gott för bönderna som så länge Bucht är landsbygdsminister bör frukta stoppade offentliga utbetalningar, tvångsförvaltning som tar hand om intäkterna men inte kostnaderna och konkurs med förskingring av gårdarna för bönderna. Istället för att fängslas har skurken blivit minister. Har det blivit fullständigt omöjligt att fängsla grova brottslingar i Sverige? Duger verkligen vårt rättsväsende numera bara till att låsa in politiska fångar? Det bor inte många människor i Norrbotten men den politiska elitens förmåga att trots obefintligt väljarunderlag åstadkomma ekonomiska katastrofer skulle få till och med de luttrade katalanerna att blekna. Men så länge som de svenska skattebetalarna går med på att plocka upp räkningen lär skurkarna få hållas.

Till oss har det naturligtvis inte rapporterats att denna skevhet funnits, att katalanerna betalar och de andra slösar bort pengarna. Men nu när vi fått veta det blir motsättningarna i Spanien begripliga för oss. De har blivit begripliga för fler. Även Stefan Löfvens chef, Barack Obama, har insett vad som pågår och har gått ut med ett uttalande till stöd för ett sammanhållet Spanien - i denna inrikespolitiska spanska fråga…

Varför gör Obama så kanske någon frågar sig? Förmodligen därför att han har ”egen ko i diket”. Bakom all den nationalistiska retorik och propaganda som trummas ut i USA, döljer sig det faktum att USA är en förbundsstat som i allt högre grad hålls ihop av paramilitära kårer och gravt kriminella Gestapo-liknande underrättelsetjänster. Även i officiella - och möjligen manipulerade - undersökningar framkommer ett stort och växande missnöje med vad brottslingarna i Washington ställer till med. USA är ursprungligen bildat av kolonier som tillsammans slog sig fria från engelsk kolonial utsugning. Obama, och krafterna bakom Obama, som han måste hålla på gott humör, inser naturligtvis att om Katalonien kan slita sig loss från Spanien kan USA komma att gå samma väg som det kollapsade Sovjetunionen. Skillnaden är möjligen att USA består av ännu fler förbundsstater. Ett upplöst USA, som avlöses av helt självständiga delstater skulle sannolikt leda till att antalet statskupper skulle minska i världen, liksom antalet länder där oskyldiga människor behöver leva sina liv i fruktan för drönare. Utan amerikanska statskupper troligen snabbt minskande flyktingströmmar. Åtminstone skulle antalet länder med utifrån söndertrasade statsbildningar inte fortsätta att snabbt öka. Bättre tider för alla - utom möjligen för Quisling-regimer som Stefan Löfvens. Utan kriminell uppbackning från USA skulle sannolikt förutsättningarna att komma åt den svenska korruptionen och kriminaliteten inom politiken, regeringen och statsapparaten med annat än utomparlamentariska metoder sannolikt förbättras.

Södertälje onsdagen den 30 september 2015
Mikael Styrman

.

Inte lätt att vara åklagare i Sverige…

.
…åtminstone inte om man vill framstå som något annat än en politisk vindstrut. Det fick åklagare Agnetha Hilding Qvarnström erfara härom dagen.

Dels ska man framstå som en saklig företrädare för ett rättsväsende som vill ge sken av att vara fritt från politisk styrning och otillbörlig påverkan och som sådan ha till uppgift att ”vinna rättvisans seger”. 

Än ska man dämpa ned hysterin kring våra svenska självmordsbombare och tona ned deras professionalitet och deras betydelse i internationella nätverk. 

Än ska man snabbt byta fot när ockupationsmakten tycker att det istället är läge att blåsa upp svenska självmordsbombares betydelse.

Det blir ju jobbigt att retroaktivt göra om tidigare utredningar. Men historierevisioner har gjorts förr när stollar har fått makten och förfallet har tilltagit. Då börjar personer bli icke-personer, de raderas från officiella foton och handlingar, de publiceras inte, de får ”berufsverbot”, deras böcker bränns och där man bränner böcker bränner man så småningom människor.

Då är det lättare att vara journalist och redaktör. De kan alltid helt skamlöst lämpa gårdagens sanning över bord och med all kraft okritiskt hänge ge sig åt den nya sanningen, när dekret kommer från Washington.

Södertälje onsdagen den 30 september 2015
Mikael Styrman

.

Historien upprepar sig

.
Barack Obama och Stefan Löfven har träffats snabbt och berömt varandra. Det är ganska naturligt att de gör.  Och varför skulle inte Obama berömma denna nutida motsvarighet till Frankrikes marskalk Pétain, när han besöker dagens motsvarighet till 1930- och 1940-talens Berlin? I den amerikanska administrationens ögon är naturligtvis Löfven värd allt beröm i världen.

Södertälje onsdagen den 30 september 2015
Mikael Styrman

.

När arseniken träffar fläkten

.
Ris innehåller så mycket arsenik att det för många är hälsovådligt att äta ris. Är det något att bli förvånad över? 

FN:s skurkar drog för ett antal år sedan runt i Bangladesh och borrade brunnar åt fattigt folk. Brunnarna befanns ha arsenik i vattnet. Det ledde till att FN tystade ned saken och fortsatte att borra brunnar med arsenikvatten - vad annars? Om vattnet innehåller arsenik låter det i mina öron som världens naturligaste sak att även riset som människorna odlar kommer att innehålla arsenik. Om fattiga människor odlar ris med arsenik i kommer det att säljas ris med arsenik i. Antingen säljs det med berått mod av utåt sett helt legitima multinationella livsmedelsföretag. Eller så säljs det av statliga företag under ledning av politiker som alltid är programmerade att dämpa ned och hemlighålla katastrofer. Och om inget av det nyssnämnda fungerar tar maffian hand om distributionen. Naturligtvis kommer välpolerade affärsmän att upplysa de fattiga människorna om att de inte kan få fullt betalt emedan riset inte är prima. Sedan kommer de att sälja riset vidare till fullt pris så som varande prima.

Men om ”våra” psykopater borrar arsenikvattenbrunnar i tredje världen, utan att vi gör något åt saken, finns det väl en viss rättvisa i att vi så småningom ger våra barn ris med arsenik att äta - eller hur?

Det är lika självklart som att när industrin svinar ned Östersjön med sina giftiga utsläpp - med politikens goda minne - ger vi så småningom våra barn giftig lax att äta.

Södertälje onsdagen den 30 september 2015
Mikael Styrman

.

VW ur askan i elden?

.
VW återkallar ca fem miljoner bilar för att avlägsna fiffelprogrammet. Som det får förstås, utifrån den rapportering som varit i media, kommer dessa bilar att få väsentligt ökad bränsleförbrukning. En förbrukning som inte stämmer med vad som utlovades dem när de köpte sin bil.

Har VW löst problemet då? Eller har man skaffat sig fem miljoner fiender?

Södertälje onsdagen den 30 september 2015
Mikael Styrman

.

tisdag 29 september 2015

Svenskarnas favoritsysselsättningar

.
Just nu ägnar sig svenskarna, åtminstone Mediasverige, åt en av sina favoritsysselsättningar: att framhäva sin egen förträfflighet genom att racka ned på sina grannländer. Just nu är det Finland som får klä skott för det svenska självförhärligandet. Det tar sig närmast uttrycken att finnarna får veta att svenskarna är mycket bättre människor, därför att svenskarna tog emot finnarna när de hemsöktes av krig och behövde fly. Finnarna däremot vill inte ta emot pakistanier, afghaner, syrier och afrikaner, för att nu bara nämna några grupper som just nu tycker att det är en bra idé att bo i Finland, istället för i sitt hemland, som genom deras befolkningars försorg, med lite amerikansk och NATO-hjälp, gjorts mer eller mindre motbjudande att bo i. Lägg märke till detta. Länderna har i de flesta fall inte blivit oattraktiva av sig själva utan av människorna som bebor dem, ibland med hjälp av föremålen för den svenska elitens beundran. Ofta har det spelat roll att människorna förökat sig ohejdat, istället för att rätta munnen efter matsäcken.

Eftersom svenskarna tog emot finnarna, menar storsvenskens språkrör nu, att finnarna i sin tur är moraliskt förpliktigade att ta emot människor i svårfattlig mängd, vilka tar sig genom tio till femton länder för att komma just till Finland, där de anser sig ha rätt att bosätta sig enligt eget gottfinnande.

Men, att mot bakgrund av den finska evakueringen rikta ett sådant krav mot finnarna är antingen väldig ohederligt eller djupt okunnigt. Bortsett från nyss nämnda faktum, att nyfinländarna in spe ratar mängder av länder längs sin väg, för att bli försörjda av just finnarna, så haltar jämförelsen även ur fler aspekter.

Delar av Finland koloniserades från Sverige. Finnar, som på den tiden var svenskar, lockades till vad som idag är Sverige, med skattefrihet, för att odla upp delar av landet. Finland har varit svenskt och det var svenskt från den svenska nationalstatens framväxt, ända tills ryske tsar Alexander genomskådade att den svenska samhällseliten utkämpade varje krig, i vilka de sökte berika sig genom plundring av andra folk, till den sista finnen. Ofta berikade sig delar av den svenska eliten, eller adeln som politiker och byråkrater kallades på den tiden, även när landet krigade sig fattigt. För finnarna gick det sämre. De förlorade alltid familjeförsörjare och arbetsföra, makar, bröder och söner, vilket tryckte ned Finland i armod. Det var inget som finnarna önskade, inget utslag av svensk generositet. Valet stod mellan att dödas eller lemlästas på slagfältet efter svåra umbäranden, med en liten chans att överleva, eller att mördas direkt av de svenska fogdarna. Den tidens motsvarighet till Kronofogden.

1939, när kriget kom till Finland, hade det gått 130 år sedan Finland, till följd av svensk girighet och svenskt vanstyre, slutade att vara svenskt. Det är inte särskilt lång tid. Visserligen ryms det inte i mannaminne, men människor, som inte stördes av katastrofparasiternas tiggargalor med mimande bluffartister, filmande fotbollsspelare, drogade idrottsmän och ljugande massmedia, höll traditionen vid liv. Före 1809 års gränsdragning var finnarna svenskar. Samma släkter bebodde båda sidor av Torne-, Muonio- och Könkämä älvdalar och människor talade samma språk, eftersom språkgränsen gick längs vattendelaren mellan Kalix- och Torne älvar. Samma fastigheters skiften bredde ut sig på bägge sidor av älvarna som var den tidens landsvägar, på vilka alla transporter av betydelse ägde rum. Även om samhällselitens klantigheter resulterade i att riket delades, fortsatte naturligtvis människorna att vara släkt och att umgås, samt inte minst att knyta hymnens band över den nytillkomna riksgränsen.

Nu görs av stollarna i svenska media gällande att det är helt jämförbart att ta emot människor från Långtbortistan vilka ödelagt sina hemländer, med att hjälpa sina vänner och släktingar med vilka man delar språk, arv och kultur.

Det är naturligtvis dumheter, utslungade av människor vilka i bästa fall inte känner sin historia, inte förstår vad som händer runt omkring oss, samt är aningslösa inför vad som väntar oss redan i den nära framtiden. I sämre fall vet de bättre men är bara vanliga skurkar.

Ohederligt eller svamligt? - Bestäm själv.

Det skulle faktiskt vara på sin plats om finnarna, sin just nu dåliga ekonomi till trots, för en gångs skull bad storsvenskarna hålla klaffen och sluta med sitt överlägsna svammel.

Fjollträsk tisdagen den 29 september 2025
Mikael Styrman
.

fredag 25 september 2015

Löfven till Mecka?

.
Över sjuhundra döda och över åttahundra skadade i Mecka, Saudiarabien. Våldsverkare? Terrorister? Nej, vanliga kuvade religiösa människor, i Mecka för betyga sin totala underkastelse. Allt för att inte den lokala religiösa förtryckaren ska nedkalla alla onda makter att hemsöka dem.

Att pilgrimer kommer till Mecka i stora mängder är ungefär lika förutsägbart som att sjuksköterskor behöver semester, att studenter behöver bostäder och att gamla kontaktledningar behöver bytas. Men Saudi-Arabien är ingen halvt konkursmässig av maffian dränerad stat, i vilken polisen behöver samtalsterapi och krisgrupp, om de så mycket som ser en zigenare på gatan och i vilken järnvägen vittrar sönder där det bor människor, medan Skurk-Erik Bucht vill bygga järnväg för miljarder där det inte finns en käft. Nej Saudi-Arabien är förmodligen världens mest bemedlade nation. Därtill en diktatur av känt nazistiskt snitt, i vilken man stenar folk till döds och korsfäster dem - men man duger däremot inte till att skydda pilgrimer.

Det är, med all rätt, ett himla liv i Europa, om de människor som amerikanska intressen drivit på flykt hemifrån. Inte för att jänkarna drivit dem på flykt. Det säger man inget om. Men det upprör människor att en del av dem dränker sig i Medelhavet. Och att de kravlar iland och förstör Greklands-semestern. Det upprör människor så mycket, att de redan skickat miljarder till katastrofparasiterna och deras lyxliv. Det får ju inte flyktingar och emigranter att sluta dränka sig i Medelhavet. Men det vill man inte höra talas om. Bidragen är inte till för flyktingar och emigranter. De är till för givarens sinnesfrid. Att de sedan går till ett liv i sus och dus och stenhus för politikeravkomma i andra och tredje generation, det kan man leva med och kanske till och med känna viss stolthet över. ”Den där fina hjälporganisationen som skulle kunna hjälpa människor i nöd har jag varit med och byggt upp”.

Människorna upprörs också av att Ungern och andra fattiga östländer hittar på att följa EU:s regelverk och vakta den yttre gränsen. Va? Har de inte fattat någonting om EU-tanken? Det har ju aldrig varit meningen att flyktingarna ska ta sig till Nord- och Västeuropa. Det är ju för fanken meningen att de ska stanna i det fattiga Syd- och Östeuropa. Men det ska skötas snyggt så att inte väljarna i Nord- och Västeuropa möts av några upprörande bilder över desperata människor.

Stefan Löfven har nu ränt runt i Europa för att fixa sinnesfrid åt såväl jänkarna och NATO som ställt till med alltihop som åt de politiker som känner marken gunga under sin plats vid köttgrytorna när väljare upprörs. Mantrat som upprepats har varit att 120.000 tvångsfördelade migranter löser problemet med tiotals miljoner som är på väg. Kanske bidrar även insikten om att den svenska politiska elitens NATO-slickande gjort oss delaktiga. I eftertankens bleka ljus framstår inte JAS-insatsen i Libyen som något att vara stolt över. Störtandet av Gadaffi blev startskottet för de storskaliga folkvandringarna. Insatsen framstår på ren och oförställd svenska som inte bara barnslig utan även förbannat korkad.

Men nu behövs Stefan Löfvens insatser i Saudi-Arabien. Där skulle Stefan kunna deklarera för saudierna att ”i mitt Mecka” är det inte rätt att låta pilgrimer ta livet av varandra. Säkert kan också Löfven lära saudierna ett och annat om könskvotering i bolag och HBTQ-rättigheter. Det senare något som ligger svenska politiker varmt om hjärtat och som har föranlett dem att återkommande kritisera Ryssland.

Allt det här kommer Stefan Löfven att göra. För det är väl inte så att saudierna är fredade från svensk kritik på grund av sina nära relationer till USA-NATO? Och att saudierna bombar i Jemen och spär på flyktingströmmarna till Europa på amerikanskt uppdrag ska väl inte heller freda dem från en principfast, orädd och rakryggad man som Stefan Löfven?

Om, eller när, Löfven reser till Saudi-Arabien för att mästra dem, kan det vara ett bra tillfälle att ta upp frågan om bindande kvotering av flyktingar även till världens rikaste nationer. Eller hur, Stefan?

Vilhelmina fredagen den 25 september 2015
Mikael Styrman

.

torsdag 24 september 2015

VW: De vanliga linslusarna syns inte nu

.
Vem ligger egentligen bakom VW:s manipulationer? Tyska företag är extremt patriarkaliskt styrda. Det förefaller mig ytterst osannolikt att sådana manipulationer som nu kommit i dagen skulle kunnat genomföras utan att högsta hönset fattat det avgörande beslutet.

Vd:n Martin Winterkorn är det bondeoffer som VW-koncernen bjuder världen. Men att Winterkorn skulle ha vågat eller ens velat genomföra en sådan manipulation, utan att högsta ledningen fått säga sitt, finns nog inte på kartan, tror jag. Och minst lika osannolikt är nog att det skulle genomförts utan att ha kontrollerats med högsta hönset, huruvida Winterkorn verkligen haft välsignelse att beordra något sådant.

Winterkorn avgår och bedyrar samtidigt sin oskuld. Minst lika sannolikt som att han skulle vara den som beordrat åtgärden är nog att han sig själv ovetande agerat rundningsmärke åt någon driftig och företagsam krabat. Det är nog inte bara i de kommunalägda bolagen i Luleå som företagens befattningshavare får finna sig i att vara rundningsmärken åt gränslösa personer som begåvats med mer makt än omdöme.

En annan sak som man naturligtvis kan fundera över, är varför detta blir offentligt och varför det blir det just nu? För att en oförvitlig tjänsteman avslöjade ett bedrägeri? Kanske det? Eller kanske var det känt sedan länge och används nu som en bricka i det politiska eller ekonomiska spelet?

Att driva företag är att utkämpa ekonomiskt krig. Åtminstone i en mjukisversion i vilken man inte avsiktligt dödar folk. Det är nästan bara i vissa amerikanska och japanska kretsar som mord ingår i företagsledningens verktygslåda. Och det är nog bara svenska bönder som är så socialistiskt indoktrinerade att de tror att om man tar in konkurrenter från lågprisländer i sin ekonomiska förening så kommer de inte att konkurrera med en.

Att tyska myndigheter tittar bort när inhemska tillverkare fuskar är inte konstigare än att varje svensk bruksort favoriserar bruket och motarbetar alla andra. Tysklands beroende av bilindustrin är minst lika stort som den svenska bruksortens beroende av bruket. Det känns inte helt övertygande att amerikanska kontrollanter genomskådar något som tyska kontrollanter inte hittar. Något mer sannolikt blir det om man ser respektive lands kontrollanter som deltagare i en landskamp i biltillverkning.

En sak som man kan ägna en tanke är hur den framtida karriären ser ut för en tysk kontrollant som lägger krokben för VW?

Sådana här avslöjanden har vi sett nyligt även inom den svenska maffiakontrollerade industrin. Då emanerade de från en intern maktkamp inom maffian.

En sådan här sak skulle också kunna användas som politisk påtryckning mot ett kraftigt bilindustriberoende Tyskland, om landets politiska ledning försöker befria sig från kopplet. Det är långt ifrån säkert att vi skulle få veta om det ifall det skulle vara förklaringen. Om man låter främmande makt spionera fritt i det egna landet så riskerar man just att sådan här information kommer i vänners, eller egentligen i fienders, händer.

Som bedrägeri betraktat är det väl inte märkvärdigare än att sälja bilar utan rostskydd eller sälja ”miljöbilar” utrustade med bensinmotor och elmotor med batterier som väger 600 kg, inte gör någon nytta men ökar förbrukningen med en halv liter per mil.

Om man har kört bil i trafikinfarkternas USA och Europa, med all sin okynnestrafik, får man lite perspektiv på det här. För att inte tala om Thailändska Bangkok och Kina som jag dock inte själv kört i. Om man ville göra något åt detta införde man åtgärder som gav incitament åt människorna att köra mindre, bo eller jobba på rätt ställe osv. Men det gör man inte. Istället håller man på med meningslös petimetermätning av avgaserna, vilkas mätningar inte syftar till att minska utsläppen eller minska oljeförbrukningen. Istället syftar den till att lura konsumenterna att man verkligen gör något, så att de fortsätter att okynnesköra och konsumera.

När man sedan kommer hem från trafikmetropolerna och råkar köra genom Västerbottens inland, där det knappt finns någon trafik, där det kan vara nästan tio mil mellan byarna, som är så små att det knappt finns en bil i dem och där det går en gubbe över vägen max var tredje dag - det är då man ser den - skylten som säger:

Tomgångskörning mer än en minut förbjuden.

Det är då man förstår att det är idiotin som driver hela systemet. Och om linslusarna håller sig undan en stund så förstår idioterna inte att de finns, eftersom en höna har längre minne än konsumenter och väljare.

Vilhelmina torsdagen den 24 september 2015
Mikael Styrman

.

En skam för Pen-klubben

.
Masha Gessen uttrycker på bokmässan sin aversion mot ungrarna som försöker värna sitt land mot konsekvenserna av den amerikanska inblandningen i Mellanöstern, vilken drivit miljoner människor på flykt från sina hem. 

Att hon gör det när Ungern är landet som uppmärksammas på Bokmässan är väl inte ägnat förvåna? Skamlöshet, gränslöshet och allt ljus på mig är ju de viktigaste amerikanska dygderna.

Det hade varit mer klädsamt om hon hade kritiserat sig själv och alla andra amerikaner som godtar den amerikanska samhällsomstörtande verksamheten i andra länder och blundar för den terror de utsätter andra folk för. Felet är inte den amerikanska regimens. Det är inte heller den kriminella maktapparatens eller ens den amerikanska krigsindustrins. Felet är alla hycklande vanliga amerikaners, som inte ser något fel hos sig själva, som alltid sätter sig själva i främsta rummet, på alla andras bekostnad och som låter det hela pågå för att de själva gagnas av det.

- Du är en skam för Pen-klubben, Masha Gessen!

Vilhelmina torsdagen den 24 september 2015
Mikael Styrman

.

tisdag 22 september 2015

Arrogant och okunnigt om flyktingarna och Finland

.
Jag ser att Expressen gör ett nummer av att man i finska Torneå demonstrerar mot invandringen, eller ”flyktingarna” som Expressen vill kalla dem.

Massmedias osakliga bevakning av ”flyktingkrisen” skapar mer oklarheter än den undanröjer. Medvetet eller av oförstånd? Därom tvista de vise. Under alla förhållanden skapar det mycket missuppfattningar hos allmänheten.

Till att börja med kan man av medias bevakning få intrycket att det är en flyktingkris som pågår. Delvis är det naturligtvis också fråga om det, men till den helt övervägande delen handlar det om något helt annat - nämligen en migrationskris. Merparten, enligt vissa uppgifter över 70% av ”flyktingarna” är nämligen män. Resterande, mindre än 30% är till ungefär lika stora delar kvinnor och barn. Så ser inte fördelningen ut i någon befolkning. När finska flyktingar kom till Sverige dominerade kvinnor och barn. Under krigen mot Sovjetunionen kom finska flyktingbarn till Sverige. I slutet av Andra Världskriget flydde den Nordfinska befolkningen de forna vapenbröderna - nazisterna. De flydde till sitt grannland. Ett grannland som de delvis delade språk och gener med, efter att i många hundra år tillhört Sverige.

De migranter som nu anländer påstår media att är syriska flyktingar. Och visst, en del av dem är det, även om de flesta syrier som är på flykt är på flykt inom Syrien, eller - i likhet med finnarna under Andra Världskriget - i till hemlandet gränsande länder. Den helt övervägande delen av de som nu söker sig till Sverige, Finland och Tyskland är istället Afghaner, Bangladeshier, Pakistanier och Afrikaner, som förstör sina ID-handlingar och som oäkta syrier vill emigrera till Utopia, som storsvensken länge har marknadsfört världen över. Utopia - landet som flödar av mjölk och honung. Landet där man får bo på hotell på statens bekostnad, inte behöver arbeta eller ens laga maten själv och till vilket man får ta med sig sin religion och sin kvinnosyn - svenskarna anpassar sig. Inte så konstigt att miljonerna människor så småningom satt sig i rörelse. Särskilt inte som EU:s fiskepolitik länge gått ut på att fiska afrikanska fiskevatten tomma och flyga fisken till Europa, möjligen efter att ha varit en sväng till Kina för att där bli rensad och filéad. Inte ens fisken från den afrikanska insjön Victoriasjön, namngiven efter en engelsk drottning, fick afrikanerna behålla. Den flögs också till Europa. Bara fiskrensen lämnades till afrikanerna.

”Storsvensken” skriver arrogant, okunnigt och osakligt, nu i Britta Svenssons skepnad i Expressen den 19/9, om de finska flyktingarna och den finska invandringen till Sverige som enbart en hjälp till Finland. Invandringen från Asien och Afrika till Finland ställs emot den finska invandringen till Sverige, som vore de jämbördiga. Men för att kunna förstå måste man fråga sig hur de finska flyktingarna skulle ha tagits emot om de istället ”flytt” från en annan världsdel, genom 10-15 länder till sin ”exil”. Hur skulle de ha tagits emot om de istället hade flytt till Afghanistan, Nigeria eller Syrien utan att det var krig i Finland?

Visst tog Sverige emot många flyktingbarn från Finland. Det ska inte bestridas. Men många av dem hamnade hos barnlösa svenska familjer och andra blev andra klassens familjemedlemmar eller gratis pigor och drängar. Det var naturligtvis en hjälp till Finnarna. Men det var i många fall också en självhjälp till svenskarna.

Vad den finska arbetskraftsinvandringen beträffar, så var det inte precis så att finnarna trängde sig på. Sverige hade stått utanför Andra Världskriget och stod med en intakt industri i en värld i ruiner. Den svenska industri- och finanselitens psykopater såg goda förtjänstmöjligheter för sig själva och indirekt för landet. För att få arbetskraft nyttjade man sitt inflytande över de politiska marionetterna, vilket resulterade i att landsbygdens och glesbygdens småjordbruk gjordes olönsamma och befolkningen tvingades i inre exil i våra industristäder. 

När detta tillskott inte förslog gick industrins värvningsresor till Finland. Finnarna trängde sig inte på - de värvades. När inte heller finnarna förmådde mätta den svenska industrins behov gick värvningsresorna till Italien, Grekland och Jugoslavien.

Finnarna värvades inte till ett land i kris, med stor arbetslöshet, som inte längre klarar vare sig att få skolor, sjukvård eller järnvägar att fungera. De värvades till ett blomstrande industriland i vilket de gick direkt till det löpande bandet, eller jobbet i skogen, utan några som helst språkkurser. Faktum är, att många av finnarna jobbade hela sitt yrkesverksamma liv i Sverige utan att lära sig svenska. De kom inte heller för att bo på hotell på statens bekostnad utan inkvarterades ofta i baracker, för vilka de fick betala hyra och i vilka de inte sällan blev alkoholiserade. Eftersom spritskatten alltid varit hög i Sverige var staten nog så god profitör som industrin på dessa finnars arbete i Sverige.

En fördel som Sverige kunde bjuda på var att de efter en tid i Sverige kunde besöka sina cyklande landsmän i hemlandet i egen Volvo. En betydande fördel, i synnerhet för de yngre. Men det var en lyx som skulle stå de fördrivna dyrt. De långsinta cyklande landsmännen hämnades genom att dubbelbeskatta deras pensioner varför de inte kunde flytta hem efter pensioneringen. De flyttar istället till Tornedalen. Så nära man kan komma Finland utan att drabbas av dubbelbeskattningen. Utan den finska invandringen från Sverige skulle Dödens Dal vara ännu dödare.

De pakistanier, afghaner, araber och afrikaner som nu flyttar hit, under förespegling att de är syrier, inkvarteras på hotell och matas av de som ännu arbetar. De kommer till ett land som är en spillra av sitt forna jag. Om storsvensken skulle kliva ned från sina höga hästar och åtminstone kortare stunder gästa verkligheten, skulle det gagna en migrationspolitik vilken skulle vara till fördel för såväl landet, ursprungsbefolkningen som de inflyttande. Då kunde också resurserna användas till de som bäst behöver dem och där de gör mest nytta. Så är det inte idag.

Det känns onödigt att Expressen skriver så inkompetent och osakligt i ämnet.

Death Valley, Norrbotten, tisdagen den 22 september 2015
Mikael Styrman

.

onsdag 16 september 2015

Är alla kommuner skyldiga hjälpa till?

.
Rubriken syftar naturligtvis på flyktingmottagningen. Och så säger Stefan Löfven i alla fall att de är. 

Men det är naturligtvis svammel. Sveriges kommuner har skyldighet att agera som dess kommuninvånare vill, eftersom vi har kommunal självbestämmanderätt och i kommunen bestämmer ytterst de medborgare som är bosatta i kommunen och har rösträtt i den. 

Att ägna sig åt sådant som äger rum utanför kommunen angår över huvud taget inte kommunen. Vare sig det är någon annanstans i Sverige, i ett annat land eller en annan världsdel. Vi har visserligen sett ett antal kleptomaner, partivänner till Löfven för övrigt, stjäla miljarder av sina kommuninvånare under förevändning att de skulle odla etanol i Tanzania. I verkligheten berövade de bara fattiga tanzanier sina försörjningsmöjligheter. Med ett fungerande rättsväsende skulle de ansvariga naturligtvis suttit på livstid eller näst intill. Det kan ifrågasättas om de inte även skulle åtalats för brott mot mänskligheten. Konsekvenserna av deras brott syns vid Europas gränser. Istället är de naturligtvis ostraffade. Det brukar nationalsocialdemokratiska tjuvar vara, vare sig de hamnar i regeringen eller ej.

Men stöld och rovdrift utförd av nationalsocialdemokratiska kleptomaner blir inte bestraffade av den politiska parodi till rättsväsende som vi är begåvade med. Så det är väl ingen som på allvar tror att Stefan Löfven och de andra brottslingarna vare sig kommer att följa lagen eller låta skriva om den för att kunna lagligt genomdriva sina stolligheter. Det är väl som hans landsbygdsminister brukar säga: ”Lägger lagen hinder i vägen kringgår vi den.”

Finnarna stänger sina gränser mot Sverige. Det är nog klokt det. Med vänner som Löfven och hans kumpaner behöver ett land inga fiender.

Södertälje onsdagen den 16 september 2015
Mikael Styrman

.

tisdag 15 september 2015

Neger, neger, neger

.
Så var det sagt. Ungefär som Astrid Lindgren och hennes systrars sätt att förhålla sig till döden, när de talades vid på äldre dagar. Den här rubriken är det som Aftonbladet inte fick ur sig igår, trots fyra artiklar om ämnet. Det blev bara som bäst ”N-ordet”. Resten fick man gissa av sammanhanget. Artiklarna kan läsas här, här, här och här. (Kompletterar senare - finns på Aftonbladet.)

Bakgrunden är att den nationalsocialdemokratiska ordföranden för kommunstyrelsen i Lidköping, Kjell Hedvall, lyckats få det att blåsa upp till full indignationsstorm i partiet. Paniken är av allt att döma total efter att Hedvall varit plump nog att kalla en negerboll för negerboll. Hedvall avser bakverket som av de finkänsligaste av alla finkänsliga människor endast kallas för chokladboll. Detta för att inte genom sitt språkbruk kränka människor som kommer från Afrika där människor mördas i miljoner i stamkrig och av barnsoldater samt där kvinnor våldtas med järnrör och flaskor, men man i Sverige påstås inte få säga neger, för att inte kränka dem.

Sedan har en negerboll blivit väldigt ”kränkt” av Hedvalls uttalande. Denna gång tyvärr inget bakverk. Istället handlar det om en av de många som insett att man i Sverige kan få bidrag och göra karriär, genom att ruta in sitt eget revir och inom reviret hävda indignationsprivilegiet och bevaka alla möjligheter att känna sig kränkt och att nyttja kränktheten i utpressningssyfte.

Detta fåniga fenomen - denna gång avses ingen av negerbollarna, varken bakverket eller icke-bakverket - kan alltså skapa en betydande politisk turbulens, vilken kan avsluta karriärer och/eller lyfta bidragsparasitorganisationer till skyarna. Det går väl inte riktigt säkert att lista ut om det blåser en panikstorm på Aftonbladets redaktion också, eller om de bara har väldigt roligt på redaktionen, när de driver de ängsliga politiska fåntrattarna framför sig med N-ordets hjälp. Ett kan vi nog i alla fall vara säkra på. När de får reda på detta i Danmark kommer de att ha väldigt roligt på alla PK-svenskars bekostnad.

Detta fenomen, att bli kränkta för ingenting och kräva att andra ska begränsa sitt språkbruk, kan jämföras med idrottens filmningar. Idrotten, eller sporten, som aldrig är sen att hylla sig själv för sina höga ideal, är numera full av utövare, skurkar, som i syfte att skaffa sig otillbörliga fördelar genom att låtsas bil fällda, flyger som vantar i avgörande lägen, ibland utan att ens ha blivit vidrörda av motståndare, krävande att domaren ska blåsa till straff. Denna låtsade språkliga överkänslighet som vi möter, främst från människor från områden där finkänslighet knappast står högt på dagordningen, är inte inte bara olustig att iaktta. Den är också samhällsskadlig.

Om ordet neger inte kan användas utan istället exempelvis mörkhyad eller färgad måste tillgripas går det inte att veta om man avser en afrikan, pakistanier/indier, arab eller exempelvis polynesier. För några år sedan blev en polis i Uppsala straffad på den politiska korrekthetens altare, efter att i en eftersökssituation via kommunikationsradion ha uttalat: Obs, ej blåneger - brunneger. Eller något liknande. Det var en alldeles utmärkt kärnfull beskrivning som omedelbart förmedlade till kollegorna en bra beskrivning av hur den misstänkte gärningsmannen såg ut. Det är, menar jag, uppenbart att uttalandet inte skedde för att kränka någon, utan istället för att kortfattat förmedla en beskrivning till kollegorna om den misstänkte gärningsmannens hudfärg. Polismannen blev ändå straffad av ängsliga rättsskipare eftersträvande den politiska korrekthetens Nirvana.

Det här må vara utomordentligt fånigt men tyvärr har det allvarliga konsekvenser. Språket blir ineffektivt och oskyldiga människor blir trakasserade med domar och anklagelser om att ha kränkt andra. Dessutom ofta utslungade av människor som i andra sammanhang är allt annat än finkänsliga.

Vi ska inte ge efter för ordfascisterna och deras vilja att ta sig fram i samhället genom att sätta sig på andra människor. Det är inte orden som är rasistiska, varken ord som neger eller zigenare. Det är sammanhanget och sättet som de används på. Det är sorgligt att många människor tycks vara så urbota korkade att de inte begriper det. Därför kanske vi behöver få en lagstiftning på plats mot språklig ”filmning” i personligt vinstintresse.

Om vi nu skulle sluta använda neger och zigenare - blir det bra då? Blir inte följden istället att ersättningsorden också snart blir kränkande och måste förbjudas? Jag menar att man inte blir vit för att man förbjuder andra att i något som helst sammanhang, vare sig det är riktat till en själv eller ej, använda ordet neger. Är man svart så är man svart. Blir man kränkt är det för att man är svart eller för att man själv ser ned på svarta. Inte för att ordet neger är kränkande. Michael Jackson försökte bli vit, men det gick ju som det gick. Det är det man behöver terapi emot. Inte mot att andra använder ordet neger.

Den som är från Afrika och saknar svenskt medborgarskap, som kan fördra att kvinnor våldtas med järnstänger och flaskor, men piper i högan sky om någon använder ordet neger, kan lämpligen utan större dröjsmål skickas tillbaka till Afrika, där man tydligen är finkänsligare. Den som har svenskt medborgarskap och drar sig fram på bidrag eller projektanställningar kan lämpligen befrias från dem. Den som försörjer sig själv kan lämpligen drabbas av böter. I svåra fall kan inlåsning tillsammans med mängder av Negerbollar, Musta Pekka och TinTin-album tillgripas i terapeutiskt syfte.

Södertälje tisdagen den 15 september 2015
Mikael Styrman

.

måndag 14 september 2015

I Kalifornien brinner husen…

.
…som vanligt nödgas jag tillägga. Och när som helst kan vi förvänta oss att svenska brandkårer hämtar sakkunniga därifrån till hjälp vid skogsbränder här. Hjälp som de sedan kan betrakta med samma blick som riktigt små barn studerar jultomten. Även när de svenska gjusen brinner.

Men om man i USA använde mindre än hälften av de dollar som går åt till att spränga bilar vid grönsaksmarknader i arabvärlden till brandbekämpning värd namnet skulle inga amerikaner behöva överge sina hem. Men den amerikanska eliten använder nationens dollar till det som hjärtat är fullt av: mord, våldsam död och vapenförsäljning.

Och i den amerikanska lydstaten Sverige har av allt att döma nationalsocialdemokraten Peter Hultqvist numera axlat Carl Bildts mantel som ställföreträdande amerikansk mutkolv och går med liv och lust upp i det amerikanska hedersuppdraget att förvandla den fredliga Östersjön till Dödens Hav. Fast det görs smygvägen, via Polen, för att vi inte ska förstå vad som pågår.

Södertälje måndagen den 14 september 2015
Mikael Styrman

.

söndag 13 september 2015

Tyskland lämnar Schengen TILLFÄLLIGT…

.
Det kan visa sig bli lika tillfälligt som de många tillfälliga skatterna som nationalsocialdemokratin infört under hela min levnad. De flesta - kanske alla - finns ännu kvar. 

EU:s fria rörelsefrihet har naturligtvis blivit överkörd av verkligheten. Den var till för att välartade Européer skulle kunna röra sig fritt inom Europa. Redan Balkantiggarnas inträde på scenen var en sådan förändring som man inte hade förutsett och inte heller kunde hantera i Bryssel och Strasbourg. Det fenomenet hade redan startat en process, som med tiden skulle ha förändrat Schengenavtalet. Nu gick det så mycket snabbare när vågor av afghaner, pakistanier, afrikaner och araber sköljer över Europa.

Stängsel har redan byggts här och där i Europa, enligt amerikansk modell. Men nu satte väl Tyskland, EU:s mest centrala land, punkt för Schengen?

Jag tycker att det verkar vara ganska långt mellan den tyska verkligheten, så som den rapporteras till oss idag, åtminstone i internationella media, och den tyska verkligheten, så som som den rapporterades till oss i svenska media för någon dag sedan, då kungen av Europa, Stefan Löfven, drog runt i världsdelen på sin flykting-Eriksgata. Fast det visar kanske bara på vådan av att tro för mycket på vår svenska maffiakontrollerade press?

Södertälje söndagen den 13 september 2015
Mikel Styrman

.

Inte bara flyktingar behöver livboj

.
Att flyktingarna och migranterna behöver en livboj, det har vi noggrant blivit informerade av media om. En del av de berörda har med tiden och med massmedias dramaturgi nästan utvecklats till vänner till familjen, trots att vi egentligen aldrig träffat dem. Men det finns fler som drar runt i världen på jakt efter en livboj att hålla fast vid. Våra politiker, Europas ”ledare”, pressens skållade råttor, eller vad man nu ska kalla dem, behöver också hjälp. De skenar nu runt i Europa med någonting jagat i blicken. Livrädda som de är, för att media ska peka ut dem som syndabockar, försöker de övertrumfa varandra i allmän medmänsklighet och förklara hur de ska ta ned månen åt dessa fantastiska mängder människor, som de vet att de egentligen inte alls kommer att kunna hantera. Helt enkelt därför att amerikanerna jagar iväg dem hemifrån i många gånger snabbare takt än de kan tas om hand. Och det blir ju inte lättare av att detta - det mest förbjudna - inte får nämnas.

De söker stöd hos varandra, i hopp om att någon av de andra ska säga de förlösande orden: 

- Det här går inte! Det här löser inte problemet! Det här har vi inte ställt till med och det här kan vi inte ta ansvar för!

Men ännu har de inte hos varandra funnit frälsaren, som ska säga de förlösande orden. De har bara funnit fler skräckslagna politiker, som med lika jagad blick lovar allt åt alla - nu med detsamma! Bara fler politiker som är lika rädda för USA-maffian och inte vågar säga som det är, i tron att det bara är de själva som vacklar i övertygelsen, och att de andra genast skvallrar för amerikanerna om de så mycket som antyder att de själva vacklar. Vem vill väl bli en utskämd före detta toppolitiker, kanske med betongstövlar, i åtminstone det symboliska Medelhavet…livboj eller inte? För en politiker är det nästan lika illa att inte bli bjuden till nästa ”toppmöte” eller få audiens hos ”GUD” nästa gång hemmaopinionen jävlas. Inte så roligt att måsta komma hem från Washington utan att ha blivit insläppt…

Så det blir en massa skräckslagna människor som återkommande samlas till ”toppmöten” och är rädda tillsammans, allt medan de försöker övertyga varandra om att de ser ljuset i tunneln, trots att allting talar för att det är ett expresslok med flyktingar som närmar sig med accelererande hastighet och som inte kommer att lämna kvar annat än i bästa fall en blöt fläck efter deras styre.

Och för att hålla hjärnblödningen borta en dag till, enas de om någon annan som de inför massmedia kan peka finger åt, för att skydda sig själva: Han är omänsklig! Just nu är det Ungerns premiärminister Viktor Orbán som har den viktiga sociala uppgiften att hjälpa de ängsligaste av alla ängsliga politiker att överleva till nästa dag, i skräck inför den mediala klappjakten. Den som för varje dag kommer allt närmare, i kölvattnet på den förestående kollapsen - den mänskliga, den humanitära, den ekonomiska, den praktiska och den totala kollapsen, med de stora sociala oroligheterna i släptåg. Den som följer när den humanitära världsmästarkandidaten visar sig inte ens ha kommit upp på prispallen i kommunmästerskapet.

För varje dag som går, med allt pompösare uttalanden om den egna medmänskligheten och förträffligheten och andras förkastlighet, desto smärtsammare blir det att krypa till korset. Kanske är det redan så långt gånget att det inte finns något annat sätt än efter det totala fiaskot? Det som för tid och evighet skriver in en i historieböckerna som klåparen som körde hela nationen och välfärden åt helvete.

Södertälje söndagen den 13 september 2015
Mikael Styrman

.

Inte hållbart för Europa att vara amerikansk slasktratt

.
Europas verklighet har kommit att bli att vara amerikansk slasktratt i den meningen att Europa förväntas ta emot alla tiotals miljoner människor som amerikansk terror driver från sina hem och hemländer, bland annat genom att vapenbestycka allehanda galningar. De som inte amerikanerna själva driver iväg med slumpmässigt mördande med drönare och ”false flag-bomber” på grönsaksmarknader, gator och torg, de drivs iväg av galningar, religiösa fundamentalister såväl som ateister, vilka plötsligt finner sig bada i gratis bomber och granater, vilka bara väntar på att sättas in mot någon - vem som helst.

Och Europas ryggradslösa drägg till politiker, numera med fåntratten Löfven i spetsen, vare sig de är mutade eller amerikanerna har hållhakar på dem efter avlyssning, eller bara har halvt skrämt livet ur dem, ägnar sig åt att försöka tuta i oss att det är en god gärning av oss att inte sätta stopp för Ondskans Imperium, utan istället kasta oss själva in i fattigdom för att trösta en del av de som drabbats av Ondskans Imperiums terror.

Men att på detta sätt använda våra resurser till att trösta en del, medan alla andra får fortsätta att drabbas av terrorn, är inte ett verk av godhet - det är ett verk av en kombination av feghet och dumhet.

Europas politiker måste istället konfrontera USA och begära att svinerierna omedelbart ska upphöra. Om inte USA omedelbart tyglar sin krigsindustri bör Europa - och resten av världens länder  - utan dröjsmål:

  • Bojkotta alla amerikanska varor.
  • Konfiskera alla amerikanska tillgångar - såväl företag som fastigheter och banktillgodohavanden.
  • Be USA ta sina samhällsomstörtande ambassader och fara åt helvete med dem och upplysa dem om att om deras undergrävande terrorister åter sätter sin fot på Europeisk jord kommer de att interneras på obestämd tid - som i Guantanamo med flera koncentrationsläger, där långt oskyldigare människor lider.
  • Belägga alla amerikaner med inreseförbud.
  • Upplysa dem om att alla amerikanska flottenheter som uppehåller sig inom räckhåll för vårt territorium riskerar att sänkas.
  • Utfärda flygförbud för allt amerikanskt flyg i Europeiskt luftrum.
  • Utveckla drönare specialiserade på att sänka amerikanska flottenheter.
  • Finansiera och vapenbestycka allehanda interna amerikanska befrielserörelser.

Om den amerikanska statsterrorismen ändå inte upphör bör Europas länder finansiera drönare som sätts in i USA och utsätter den amerikanska politiska, finansiella och industriella eliten och deras familjer för samma terror som de själva utsätter försvarslösa människor för. Det är troligt att den amerikanska staten och befolkningen lider av ett kollektivt lyte, som i kombination med deras oförmåga att känna empati, helt enkelt innebär att de bara kan förstå vad klockan är slagen om man sätter hårt mot hårt. USA är övermäktigt, ställt mot vilket som helst annat land, utom möjligen Ryssland, på egen mark. Men ett USA ställt mot resten av världen kommer tvåa och ska bära sig civiliserat åt.

Alltsammans bör ske tills USA tyglar sin statsterrorism, ställer de amerikanska nazisterna inför rätta för brott mot mänskligheten och utmäter straff lika bra mot nazisterna som de lyckas göra mot värnlösa människor.

Södertälje söndagen den 13 september 2015
Mikael Styrman
.

fredag 11 september 2015

Imponerande MYCKET propaganda - men inte mycket journalistik

.
Nu när flyktingpropagandan formligen väller över oss kan jag inte låta bli att spekulera i hur mycket av den som har blivit producerad i förväg, som legat och väntat på besked om när den ska användas? Inte för att den nödvändigtvis är särskilt bra, för det är den inte. Det är klassisk propaganda. Samma typ som användes av Stalin, Hitler och George Bush. Den fungerar förmodligen på en aningslös publik, men avslöjas lätt av den som har mental beredskap för att propaganda kan förekomma och dessutom kanske lite livserfarenhet, som hjälper en att känna igen den. Det är så mycket och klassiska propagandaknep, bitvis nästan så tydliga att de kliver över gränsen till satir.

Nu är miljoner flyktingar i rörelse efter att ha fått sin tillvaro sönderslagen och efter att ha drivits iväg från sina hem. Hur går det då till på svenska media? Styrs de från amerikanska propagandaorgan eller handlar det om någon sorts frihet under ansvar? Får svenska propagandaorgan själva producera materialet genom någon sorts frihet under ansvar? Eller sitter det särskilt pålitliga Carl Bildt-typer och övervakar verksamheten?  Eller räcker det med att den som inte gör tillräckligt starka halleluja-inslag får sparken i efterhand? I lindriga fall stannar man kanske bara i befordringsgången?

Nåja vare det hur det vill med den saken. Mycket propaganda blir det i alla fall. Mycket gråtande politiker och som vanligt ingen kritik mot galningarna som ödelägger världen. Det är egentligen det vi saknar. Den kritiska journalistiska granskningen som ifrågasätter vad stollarna i riksdagen och regeringen håller på med och vem de egentligen tjänar.

Nu när våra politiker åter är ute och åker på USA:s ärenden slår det mig att det inte alltid har varit så. Det har funnits en period då svensk politik hade lite integritet. Det har sagts mycket ont om Palme. Av mig också. Aldrig hade jag kunna tänka mig att jag skulle berömma honom. Men då hade jag ju inte sett vad folk som som Reinfeldt och Löfven var kapabla till. Eller rättare sagt inte var kapabla till. Mycket kritik gjorde Palme rätt för också. Men till hans försvar ska sägas att han förstod hur farligt ett USA som löper amok är för resten av världen. Han förstod också hur nödvändigt det är att världens övriga nationer och deras ledare har förstånd och civilkurage att sätta sig till motvärn mot USA:s övergrepp och folkmord. Det är det vi saknar nu, när våra ledare allihop är så ryggradslösa att en skumbanan har mer ryggrad.

Det är möjligt att Palme så småningom fick plikta med sitt liv för sitt motstånd mot den amerikanska maffian. Det har spekulerats vilt om vem som mördade Palme. Men det är tyst om USA. Så tyst att det nästan får tolkas som - om inte bevis så åtminstone ett indicium. Och det är egentligen väldigt märkligt att en nation som har hundratals politiska mord och statskupper på sitt samvete inte förekommer frekvent i spekulationerna. Det är så anmärkningsvärt att det nästan i sig är ett bevis. Åtminstone tyder det på att det är en vanlig uppfattning (den vanligaste?) i media att det faktiskt var jänkarna som tog Palme av daga. Därför vågar de inte släppa fram sådana spekulationer. Istället lämnar media plats åt desinformerande trams som Sydafrikanska apartheidregimen. Nå, den är det ju riskfritt att anklaga eftersom den inte ens finns kvar.  Annat larv som sysselsatt anti-journalisterna och anti-poliserna har varit kurderna.

Många har säkert funderat mycket över varför polisen så systematiskt saboterade mordutredningen. Man saboterade ju konfrontationen med Lisbeth Palme och gjorde henne oanvändbar som vittne i alla framtida rättegångar. Och varför satte man ökända gangsters som Ebbe Carlsson och Hans Holmer att fingra i utredningen? Naturligtvis för att de var pålitliga. Värdelösa som poliser men pålitliga gangsters. De hade ju sedan tidigare ett digert register som mörkläggare av nationalsocialdemokratins skumrask- och spioneriaffärer. Just detta att dessa ökända politiska tomtar fick sköta utredningen i kombination med framför allt en omständighet till, visar att regeringen inte ville klara upp mordet. Nämligen den både olagliga och absurda åtgärden att regeringen tillsatte en spion i Palme-gruppen vars uppgift naturligtvis var att ringa i klockan om man kom farligt nära mördaren för att se till att utredningen sysslade med trams.

Förutom Palmes uppmärksammade insatser när han gick med Nordvietnams ambassadör i demonstrationståg och när han höll sitt berömda tal om bombningarna av Hanoi julen 1972, var Palme även medlare i det åttaåriga kriget mellan Iran och Irak, vilket i vanlig ordning utkämpades med amerikanska vapen på bägge sidor. Tidigare var väl inte sambandet mellan USA och mordet på Palme så tydligt. Men nu när USA  - i avsaknad på demokratiska politiker i omvärlden som duger någonting till - fått möjlighet att utveckla sin mellanösternpolitik blir sambandet, eller det möjliga sambandet, desto tydligare. Nu är de flesta av de oljerika länder USA tidigare försökt få att förgöra varandra med amerikanska vapen ganska långt komna på den resan.

I ljuset av vad vi vet idag om USA:s Mellanösternpolitik får Palmes roll som medlare i det åttaåriga kriget mellan Iran och Irak en helt annan betydelse. Om USA då som nu låg bakom krigen i Mellanöstern var ett medlingsuppdrag i den konflikten liktydigt med att beträda minerad mark.

En liten detalj som man kan - och bör - spekulera i är om det fanns svenska politiker och höga tjänstemän som i förväg visste om att Palme skulle mördas. För den som levt ett liv skyddad från den politiska brottslighetens tassemarker kan en sådan tanke förefalla främmande. Men faktum är, att om en nations moraliska förfall har gått så långt att den mördar andra länders statschefer, då överlåter den inte åt slumpen att bestämma vad och vem som ska ta vid efteråt. Istället skaffar de sig samarbetspartners som vet sin uppgift när planerna sätts i verket. 

Att USA mördade Palme förefaller i ljuset av vad vi vet idag mer än troligt. Vilka var i så fall de politiker och högre tjänstemän som var invigda och skulle ta vid, vilka sedan upprättade en amerikansk lydregim i Sverige? Det förefaller minst sagt osannolikt att Ingvar Carlsson inte skulle ha varit invigd och vidtalad. Likadant med Carl Bildt som sedan unga år gått i USA:s koppel. Men vilka fler? Svenskt styrelseskick var möjligen en enmansshow under Palmes tid. Men inte före och efter Palme. Det är förmodligen en fråga som Ingvar Carlsson och Carl Bildt är bäst skickade att svara på.

För att man riktigt ska förstå det här måste man sätta de politiska morden in i sitt rätta sammanhang. Den amerikanska utrikespolitiken. Den amerikanske författaren, journalisten och historikern, William Blum, med ett förflutet i USA:s utrikesdepartement har skrivit ett antal böcker i ämnet och deltar livligt i samhällsdebatten. Det är kanske inte fel att kalla honom för dissident?

Han har bland annat publicerat en lista över prominenta personer om USA mördat, eller försökt mörda efter Andra Världskriget:

1949 - Kim Koo, Korean opposition leader
1950s - CIA/Neo-Nazi hit list of numerous political figures in West Germany
1950s - Chou En-lai, Prime minister of China, several attempts on his life
1950s - Sukarno, President of Indonesia
1951 - Kim Il Sung, Premier of North Korea
1950s (mid) - Claro M. Recto, Philippines opposition leader
1955 - Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India
1957 - Gamal Abdul Nasser, President of Egypt
1959 - Norodom Sihanouk, leader of Cambodia
1960 - Brig. Gen. Abdul Karim Kassem, leader of Iraq
1950s-70s - José Figueres, President of Costa Rica, two attempts on his life
1961 - Francois "Papa Doc" Duvalier, leader of Haiti
1961 - Patrice Lumumba, Prime Minister of the Congo (Zaire)
1961 - Gen. Rafael Trujillo, leader of Dominican Republic
1963 - Ngo Dinh Diem, President of South Vietnam
1960s - Fidel Castro, President of Cuba, many attempts on his life
1960s - Raúl Castro, high official in government of Cuba
1965 - Francisco Caamaño, Dominican Republic opposition leader
1965-6 - Charles de Gaulle, President of France
1967 - Che Guevara, Cuban leader
1970 - Salvador Allende, President of Chile
1970 - Gen. Rene Schneider, Commander-in-Chief of Army, Chile
1970s, 1981 - General Omar Torrijos, leader of Panama
1972 - General Manuel Noriega, Chief of Panama Intelligence
1975 - Mobutu Sese Seko, President of Zaire
1976 - Michael Manley, Prime Minister of Jamaica
1980-1986 - Muammar Qaddafi, leader of Libya, several plots and attempts upon his life
1982 - Ayatollah Khomeini, leader of Iran
1983 - Gen. Ahmed Dlimi, Moroccan Army commander
1983 - Miguel d'Escoto, Foreign Minister of Nicaragua
1984 - The nine comandantes of the Sandinista National Directorate
1985 - Sheikh Mohammed Hussein Fadlallah, Lebanese Shiite leader (80 people killed in the attempt)
1991 - Saddam Hussein, leader of Iraq

Listan är inte nödvändigtvis komplett. Den ska förmodligen kompletteras med Olof Palme 1986 och Fredrik Reinfeldts säkerhetsvakt 2012, vare sig det var ett mord på Reinfeldt som gick fel eller bara ett sätt att skrämma honom. Ungefär som hästhuvudet i sängen i Gudfadern-filmen. Det spelar egentligen ingen roll vilket det var. Uppenbarligen fungerade det. Men listan är knappast komplett ändå….

Litteraturprofessorn emeritus Noam Chomsky, känd dissident och flitig deltagare i samhällsdebatten har uttalat att ”om Nürnberg-lagarna tillämpades skulle varenda amerikansk president efter Andra Världskriget ha blivit hängd.”

De må synas märkligt, men i USA där all denna brottslighet frodas är ändå yttrande- och tryckfriheten så mycket starkare än i Sverige att sådana uppfattningar får uttryckas och publiceras. Tänk Er vad som skulle hända i Sverige om man försökte uttrycka något liknande. Det skulle knappast nå läsarna.

Det slår mig för övrigt när jag söker fakta hur svårt det börjar bli att hitta fakta på nätet på grund av EU-domstolens beslut att politiska skurkar i EU har rätt att glömmas bort. I Europa är därför Internet numera ihåligt som en Schweizerost.

Allt det här skulle en riktig journalist berätta om.

Göteborg fredagen den 11 september 2015
Mikael Styrman

.

torsdag 10 september 2015

Less på storsvenskens skrävlande?

.
Det är inte utan att det verkar som om danskarna ledsnat på storsvenskens skrävlande. Sin ringa höjd över havet till trots har storsvensken länge åkt runt och mässat för alla andra om hur de ska sköta SIN politik och hur svenskarna är mycket bättre. Nu tycks danskarna i alla fall ha ledsnat på att hjälpa hycklande svenska politiker ur den knipa de återkommande sätter sig själva och synes förbundna att även försätta alla andra i. Danska polisen har sträckt vapen, ställt sig i givakt och låter flyktingtågen passera så att svenskarna får visa hur duktiga de är. Den svenska planen var naturligtvis att låta danskarna ta besväret och kostnaderna för att sedan utgjuta sitt förakt över danskarna.

Efter åratal av jultomteverksamhet och internationellt marknadsförande av sin förmåga att plundra svenskarna för att vara älskad jultomte åt alla andra, kommer nu hela bingovinsten farande. Och nu får Löfven och kompani ta hand om de problem som de skapat själva. Dansken är av allt döma leds på att både vara städgumma åt storsvensken och vara spottkopp åt Löfven och kompani.

Södertälje torsdagen den 10 september 2015
Mikael Styrman

.

Kurder, Judar och Carl Bildt

.
Igår sände svenska TV-nyheter, SVT tror jag det var, ett inslag om oroligheterna i Alanya, Turkiet. Det visade hur kurdiska butiksinnehavare fick vara ställföreträdande syndabockar för det attentat som skedde för några dagar sedan i östra Turkiet mot ett turkiskt polisfordon. Attentatet påstås vara utfört av PKK. Butiksinnehavarna fick sina affärer och varor ödelagda.

Men kravallerna, eller terrorn om man så vill, mot de kurdiska butiksinnehavarna, kunde lika gärna ha skett i Tyskland 1936. Med den skillnaden att där var butiksinnehavarna judar.

Det säger förmodligen oss en del om det Turkiet som Carl Bildt, på amerikanskt uppdrag, lobbade intensivt för att få med i EU. Det hade varit grejor nu, att ha Turkiet med i EU…

Hur är det det står i ”Fader vår”? Fräls oss ifrån ondo. Kanske även kristna böner behöver följa med sin tid för att inte med tiden framstå som medeltida? Vad sägs om ”fräls oss ifrån ondo och Carl Bildt?

Södertälje torsdagen den 10 september 2015
Mikael Styrman

.

Det finns ingen flyktingkris

.
Det vi bevittnar nu i Europa, och i de områden från vilka människor nu strömmar till Europa, är ingen flyktingkris i normal mening. Åtminstone inte i den meningen att det inte var förutsett vart flyktingarna skulle komma att ta vägen, när man väl undergrävt framför allt de arabiska nationernas existens. Det är istället en av maffian iscensatt maktkupp som syftar till att beröva Europas länder sin självständighet och tvinga in dem i en av maffian kontrollerad federation. Om man ska sätta en etikett på det som händer, stämmer både ledarskapskris och maktkupp bättre än flyktingkris.

Med berått mod och öppna ögon har Europas maktgalnaste politiker deltagit i de amerikanska kampanjerna för att undergräva de arabiska nationernas stabilitet. Svenska intressen har till och med deltagit och inte utan att i vissa fall pösa över av stolthet. Det är förstås svårt att veta hur många som varit invigda och hur många som bara utnyttjats av de mer förslagna, men så är det förstås alltid.

De godhjärtade, eller godtrogna, är lätta att utnyttja för psykopaterna, eftersom de inte ens kan tänka sig att det finns människor som kan bete sig så hänsynslöst mot andra människor, för att vinna något som i slutändan ändå är så osäkert i framgång och så kortvarigt. Inte ens i gynnsammaste fall blir en mänsklig framgång så långvarig att den som har fått lära sig veta hut av sina föräldrar, kan finna att lidandet som de orsakar andra, uppvägs av fördelarna de själva vinner - för den som är vettig i huvudet. Men jämförelsen haltar eftersom många av de drivande helt saknar empati med andra människor. I deras fall väger därför den ena vågskålen ingenting.

Om man med svart på vitt kunde visa på vilka som har förstått och vilka som bara blivit utnyttjade, skulle nog de flesta bli förvånade över hur liten den förslagna gruppen är och hur många de ”nyttiga idioterna” är, som bara är rundningsmärken för den politiska eliten och knappt ens förstår att de blir rundade.

Det är mot den bakgrunden Jean-Claude Junckers måste ses när han tar tillfället i akt att försöka vingklippa Europas länders suveränitet och avtvinga dem deras självständighet i ”flyktingfrågan”, för att istället tvinga in dem under ett maffiakontrollerat federalt styre, under hans egen ledning.

Södertälje torsdagen den 10 september 2015
Mikael Styrman


.

Den moderna tidens ”Mayflower”

.
Det är inte alls konstigt att invandrare i första och andra generation startar luftbroar till Europa. Så gjorde européerna också när de tog USA från Nordamerikas indianer för att sedan utrota dem. Fast säkert hade ingen av dem då en tanke på att det skulle bli följden.

Skillnaden är att den gången använde man segelfartyg.

Historien går igen.

Historien lär oss att det inte går bra för folkstammar som blir i minoritet. Det bör man tänka på när man startar omflyttning av stora mängder människor till glest befolkade områden istället för att konfrontera de psykopater som med vett och vilja skapar krigen och ödelägger deras hemländer.

Att frivilliga kliver fram och hjälper till förvånar inte heller. Det har vi sett förr - i Waffen-SS. Att människor hjälper till med sin egen avrättning har vi också sett förr. Då var ledordet att samlas kring ”Arbeit macht frei”.

Om bara alla godhjärtade hjälper till att föra över väldigt mycket människor hit, från områden där man har vana att skjuta skallen av varandra och spränga bilar mitt i torghandeln, så kommer allting att bli så bra så.

Södertälje torsdagen den 10 september 2015
Mikael Styrman

.

Varför teg Du, Peter Kadhammar, Aftonbladet?

.
I Aftonbladet skriver Peter Kadhammar om den absurda tid vi lever i. Om övervakningsstaten med sina säkerhetskontroller, lämpligt nog illustrerad med ett exempel från frihetsgudinnans New York. Men där tycks den ängsliga gränsen ha dragits för vad tryckfriheten kan tillåta sig på Aftonbladet. 

Det är synd. Texten är bra annars. Men det intressantaste är det som inte står. 

Det är synd om svenska journalister. Nazister jagar dem, skriver Kadhammar. Underförstått är journalisterna oskyldiga, osjälviska och kritiskt granskande hedersmän till journalister. Därmed vill jag inte med nödvändighet ha sagt, att det faktum att en ganska samlad journalistkår är korrumperade propagandister i maffians tjänst, rättfärdigar att rasister hotar dem, eller häller färg framför pressombudsmannens bostad. Lågintensiv terrorism säger Kadhammar om det senare. 

Visst, det är inte snyggt att hälla färg framför en bostad. Inte ens om den tillhör en korrumperad attrapp till pressombudsman som, den fina titeln till trots, är yttrandefrihetens fiende och därför värd varje sann demokrats och liberals förakt. Men Kadhammars text har slagsida. Korrumperad journalistik - enhetligt och ensidigt korrumperad journalistik - är också terrorism. Och inte alls lika lågintensiv som enskilda ”rasister” som på ett burdust sätt uttrycker sitt missnöje, med journalister som har förvandlats till maffians nödtorftigt kamouflerade budbärare. Den individuella journalistens enskilda text må synas obetydlig. Men satt i sitt sammanhang är den lika viktig som - och är i sig själv - terrormaskineriets kugghjuls tänder. Vad återstår att göra för den medborgare som möter ett kompakt maskineri bestående av ett korrumperat rättsväsende som går maffians ärenden, skyddar brottslingar i offentlig tjänst och journalister som i bästa fall tiger om sanningen, men som i de flesta fall förvränger den och tar heder och ära av den som sätter sig emot maffian.

Kadhammar vrider och vänder på verkligheten som den värsta Vysjinskij eller Riefenstahl, när han sätter likhetstecken mellan judeförföljelsernas Tyskland och den drunknade treåriga Alan Kurdi. Men inte ett ord om varför Alan Kurdi och hans familj var på flykt, varför de hade tvingats hemifrån, varför kriget hade kommit till deras land, eller varför de åkte i en så dålig båt att Alan måste drunkna.

Underförstått antyds någon sorts diffust samband mellan svenska rasister och Alan Kurdis död. Men inte med ett ord nämner Kadhammar de skenheliga världsförbättrare som med läpparnas bekännelse vill att vi ”ska öppna våra hjärtan”, men mellan skål och vägg skapar ett regelverk som säger att man har rätt att söka asyl i Sverige men samtidigt förbjuder en att komma till Sverige för att söka asyl. 

Aldrig ett ont ord i svenska media om de skenheliga Jean-Claude Juncker och Cecilia Wikström-typerna i EU. Trots att de låtsas vara det godas företrädare i EU, ändå inte drar sig för att hota med diktatoriska böter som skulle förvandla EU till en nutida like till det hädangångna Sovjetunionen. Likaledes tyst om den verkliga orsaken till att Alan Kurdis familj var på flykt. Inte ett ord om de psykopater som förser alla sidor med vapen, fullt införstådda i att det resulterar i en sönderfallen stat och terror mot civilbefolkningen - inte ett ord - varken från de rättrogna präktiga politikerna eller de om möjligt ännu präktigare journalisterna.

Hycklande avslutar Kadhammar sin text:

”I framtiden kommer människor att säga: Vilken bisarr värld, ni såg vad som hände. Vad gjorde du? Vilket ­ansvar tog du?”

- Ja, Peter Kadhammar, vad gjorde Du? Varför teg Du? Varför ljög Du?

Södertälje torsdagen den 10 september 2015
Mikael Styrman

.

tisdag 8 september 2015

Löfven väver in sig i lögner

.
För var dag som går väver Stefan Löfven in sig i en allt tätare väv av lögner. Än är invandringen lönsam. Än ”ska ingen komma undan” för att bara ta ett exempel.

Hans Rosling var med i Aktuellt 21 igår kväll. Han är stimulerande att lyssna på. I en fråga full av nästan religiösa övertoner på bägge sidor, visar han att det går att vara klar och tydlig, samtidigt färgstark och med ett betydande mått av integritet uttala sig om våra politikers hycklande invandrings- och flyktingpolitik.

Stefan Löfven å sin sida drar runt med Bonnierpressen om halsen och gråter krokodiltårar. Han uppmanar oss att vara solidariska med flyktingarna. Det är man enligt honom genom att skicka sina pengar till katastrofparasiterna befolkade av sossepampar i andra och tredje generation. Bra för sossepamparna som istället för att hålla räkning över vilka kändisar de har knullat med istället kan övergå till att räkna pengar - som på den gamla goda tiden. Men flyktingarna har ju ingen hjälp av det.

Rosling lyfte fram några punkter som visar på det totala hyckleriet som Löfven och kompani ägnar sig åt, samtidigt som de låtsas värna om flyktingarna. Exempelvis att en flykting har rätt att söka asyl i Sverige. Men för att göra det måste han vara i Sverige. Det blir svårt eftersom han inte har rätt att ta sig till Sverige.

De skulle kunna flyga för en bråkdel av vad de får betala människosmugglare. Men det går inte för flygbolagen bötfälls om de låter dem flyga. Istället hänvisas de till människosmugglarna. Och Löfven utgjuter eder över de ”hänsynslösa” människosmugglarna som tar mycket betalt för att köra flyktingarna över Medelhavet i sjunkfärdiga skorvar. Men vad ska människosmugglarna göra? Myndigheterna hugger ju upp deras båtar när de når land. Därför måste de ha billiga båtar. De blir ju engångsbåtar. Det är därför det blir så dyrt. Stefan Löfven skäller på smugglarna som är människornas enda chans att klara livhanken. Ändå är det han själv och hans medbrottslingar som orsakar att människor drunknar i tusental när de försöker korsa Medelhavet. 

Vidare tog Rosling upp att pengarna till flyktingmottagandet tas från u-hjälpen. Så istället för att hjälpa dem i hemlandet tvingar politikerna dem att komma hit för att få hjälp. Så om USA startar krigen tvingar Löfven och kompani människorna att emigrera.

Löfven och hans kumpaner är med andra ord inte bara skurkar i största allmänhet - de är massmördare också - krokodiltårarna och de vackra orden om solidaritet till trots!

Södertälje tisdagen den 8 september 2015
Mikael Styrman

.

”Ingen ska komma undan”

.
Är vi mitt inne i en framgångsrik migrationsvåg eller i en flyktingkris? Det är inte så lätt att avgöra. Begreppen som den politiska ”eliten” sprider omkring sig flyter omkring. Flyktingar, migranter, EU-migranter och tiggarzigenare verkar liksom flyta ihop - inte minst för Stefan Löfven.

I månader har politikerna i samarbete med massmedia, anförda av Bonnierpressen, hamrat in i vårt medvetande att invandringen är samhällsekonomiskt lönsam.

Men så härom dagen sa plötsligt Stefan Löfven: ”Alla ska hjälpa till. Ingen ska komma undan.”
Uttalandena hänvisade till alla andra EU-länder.

Men det var väl ett märkligt uttalande? Om invandringen är ens hälften så lönsam som vi har fått lära oss - varför skulle någon då vilja komma undan?

För det är väl inte så att Du med vett och vilja har ljugit för oss, Stefan?

Du är väl inte en sådan som ljuger åt människor som sätter sin lit till Dig?

Södertälje tisdagen den 8 september 2015
Mikael Styrman

.