tisdag 27 maj 2008

Ekfors Kraft AB:s förvaltningsberättelse för 2006/2007.

.
Verksamhetsåret 2006/2007 går förmodligen till hävderna som ett av de händelserikaste i Ekfors Kraft AB:s historia.

Förvaltningsberättelsen innehåller en komprimerad och översiktlig beskrivning av vad som förevarit. Massmedias behandling av frågorna lider av medias benägenhet att bara kunna behandla en fråga åt gången. Medias hemfallenhet åt förenklade lösningar i kombination med visst effektsökeri, gör att komplicerade orsakssammanhang lätt går förlorade.

Ofta blir man som part i ärenden där mäktiga, eller tidigare mäktiga, intressen är motpart, slagen av tanken, att onödigt rädda journalister och redaktörer, nog ibland inte har något emot, om ärenden blir obegripliga för läsaren/betraktaren efter medias behandling.

Många av de rättsärenden, som ett för oss ibland nästan oräkneligt antal funktionärer driver mot oss, är så komplicerade eller tekniska, att de svårligen låter sig behandlas i en förvaltningsberättelse som är ägnad att ge en översikt över ett helt år. Vissa ärenden har tidigare behandlats på bloggen, i tidskriften Gränslös eller i läns- och/eller riksmedia. Åter andra kommer att behandlas senare.

Den massiva attack, som den organiserade brottsligheten utsätter oss för, har nu pågått sedan år 2000. Ta gärna del av förvaltningsberättelsen men betänk, att den är ett översiktligt sammandrag. Vidden av det merarbete, och den mänskliga påfrestning, som den organiserade brottslighetens samlade åtgärder resulterar i, låter sig dessvärre bara anas.

Efter ett hittills sjuårigt smakprov, på den organiserade politiska brottslighetens användande av våra gemensamma resurser till trakasserier mot medborgare och företagare, känns det viktigare än någonsin, att inte ge efter och låta de korrumperade krafterna helt överta och rasera rättssystemet.

(Klicka på det här inläggets rubrik för att läsa förvaltningsberättelsen)