måndag 31 mars 2008

Invandringspolitiken

.

Den tidigare förda politiken befrämjar rasism

Fackföreningarna och det övriga sosseriet har fört en politik där man medvetet utestängt invandrare från arbetsmarknaden. Det har skett av egoistiska och partitaktiska skäl för att hålla uppe lönenivåerna, inte bara men främst, på okvalificerade arbeten.

Förmöget folk tvingas bo i läger och leva på bidrag

Följden har blivit en närmast absurd situation. Hit till byn har vi fått välutbildade och ekonomiskt väl skickade läkarsöner m.m. från bland annat Iran som hade kunnat köpa sig en lägenhet på Strandvägen i Stockholm men av den förda politiken förhindrats att söka och utföra arbete och tvingats bo på förläggning och lyfta bidrag. Numera får det ju framföras till och med i Bonniermedia att invandrade akademiker inte kan få jobb annat än som typ spärrvakt i Sverige.

Det är självklart, och det kan inte ha varit obekant för sosseriet, att en situation där friska, starka och välutbildade invandrare inte släpps in på arbetsmarknaden och tvingas leva på bidrag skulle befrämja en tilltagande rasism i landet.

Sosseriet Sverigedemokraternas bästa vän

Nationalsocialdemokratiska partiet hotar, enligt hemliga opinionsundersökningar, att klyvas itu genom att den av de själva på detta sätt framodlade rasismen driver iväg väljare i stora skaror till Sverigedemokraterna. Att även övriga partier hotar att åderlåtas svårt till rasistiska partier flaggar för ett svårförutsägbart valresultat nästa gång. Mycket talar även för att nästa val sker i skuggan av en svår recession eller till och med en depression. Möjligen blir skälet åter igen bankerna som dels varit för giriga och dels visat sig för hemfallna åt politiskt och annat mygel samtidigt som de varit oförmögna att syssla med vanlig bankverksamhet med stöd av sunt förnuft. Antagligen ska bankerna även denna gång köras i konkurs och bankernas ägare räddas mygelvägen med skattebetalarnas pengar. Det bör i sammanhanget ihågkommas att Hitler kom till makten i Tyskland under sådana betingelser.

Motverka social misär.

Det måste bli slut på svamlet att tvinga invandrare till bidragsberoende. Det kan inte heller vara rätt att utestänga människor från den öppna arbetsmarknaden genom att försöka stänga gränserna. Det inbjuder till att alla dessa människor, som ändå kommer att komma, fast illegalt, kommer att utnyttjas av skrupelfria personer. De kommer då inte heller att betala skatt och den vita sektorns ekonomi kommer snabbt att undergrävas av en lika snabbt växande svart ekonomi. Betydande skevheter som leder till omfattande kriminalitet blir följden. Illegalt invandrade små flickor och pojkar riskerar att utsättas för riksdagsmän, domare, åklagare och andra pampar som vill sätta på dem.

Folkvandringar följer av överlevnadsinstinkt

Europas, liksom för övrigt även andra världsdelars historia är folkvandringarnas historia. Människor har i alla tider sökt sig från sämre livsbetingelser till bättre. Så har det alltid varit, så kommer det alltid att vara, så länge det finns människor. Vi är genetiskt programmerade att göra så, att försöka överleva. Det är en naturkraft som inte går att stoppa.

Öppna gränserna

Man kan gärna jämföra med spritförbud och narkotikaförbud trots att de inte alls har lika starka drivkrafter. Begränsningar i tillgång på tobak, sprit och narkotika verkar endast prisdrivande och befrämjar bara kriminalitet. Det är inte eventuell tillgång som bestämmer om man röker, super eller knarkar – det är vad man fått lära sig att göra hemma under sin uppväxttid som räknas. Förbuden skapar bara möjligheter för gangsters och mutade politiker att tjäna pengar på tobak, sprit, knark och mutor. De skapar även motiv hos skrupelfria personer att lura ungdomar in i narkotikaberoende. Såldes knarket på apotek till självkostnadspris försvann nästan all kriminalitet som drabbar vanligt folk i form av inbrott och stölder. Redan beroende personers livskvalitet skulle öka högst märkbart när de inte behövde dra omkring på nätterna och stjäla ihop till sin nästa fix.

Öppna istället gränserna och släpp in alla som vill arbeta för sin försörjning.

Man kan ju göra som på krogen när det börjar bli fullt: en in/en ut.

Skicka iväg en lat ombudsman som vill leva gott på andras arbete utan att göra något själv för varje flitig invandrare som kommer hit.

Aktuella riksdags- och regeringsfrågor

.

Apoteken

Regeringen vill sälja ut ett antal statliga företag. Det är ett välkommet initiativ. Allt för stor av den svenska ekonomin är offentlig efter decennier av statligt och kommunalt skatteroffande.

Många av de statliga företagen, liksom många andra svenska företag, är verksamma inom branscher där konkurrensen efter 70 år av sosseri är svag eller obefintlig. Enligt min enkla uppfattning är det poänglöst att ersätta ett statligt oligopol eller monopol med ett privat oligopol eller monopol. Staten bör uppmärksamma möjligheten att i samband med utförsäljningen återskapa konkurrens i de branscher som utförsäljningar sker.

Ett aktuellt exempel är apoteken. Innan sossarna stal apoteken i början av 1960-talet hade vi en mängd privatägda apotek. Apotekaren eller Farmaceuten ägde själv sitt apotek. Varje ort av betydelse hade ett apotek. På större orter konkurrerade många privatägda apotek med varandra.

Man ställer inte till rätta den svenska nazismens övergrepp mot landets farmaceuter och medicinköpande befolkning genom att byta ett förstockat statligt monopol mot ett privat dito. Vrid istället i detta fall klockan tillbaka. Många saker var faktiskt bättre förr.

Ge svenska farmaceuter möjlighet att starta eget genom att överta sitt lokala apotek. Låt farmaceuterna valfritt ensamma eller flera tillsammans lämna anbud på ”sitt” apotek.

Det torde inte finnas någon drivkraft som på samma sätt kan vitalisera apoteken som ett decentraliserat ägande och en riktig konkurrens, som man får på en marknad med många aktörer, inte med en-, två- eller tre stora aktörer i låtsaskonkurrens.

Åk gärna till Finland på studiebesök, granne med före detta Sovjetunionen, där är apoteken privatägda och har varit det i alla tider.

Våra folkvaldas alkoholproblem

Att riksdagens ledamöter är bekymrade över tillgången till sprit förstår när man tar del av TV-nyheternas inslag som behandlar riksdagsmännens alkoholproblem. För att inte den övriga befolkningen ska behöva lida, av de folkvaldas svaga karaktär och stora exponering mot alkohol, vill jag föreslå, att man stänger alla systembolag inom en radie av 3 km från Riksdagshuset, så att våra riksdagsmän inte behöver lukta vare sig ny eller gammal sprit ur munnen på jobbet.

Man bör införa nolltolerans i riksdagen, som det är på andra arbetsplatser, och nykterhetskontroller i riksdagshusets korridorer.

Framtida samarbetsformer i riksdagen

Eftersom sosseriet i sönderfall numera i huvudsak synes försöka lyssna till hur befolkningen vill ha det och kopierar de borgerliga partiernas partiprogram skulle kanske sosseriet kunna ingå i en borgerlig regerings stödgrupp i riksdagen efter nästa val. Något större hot kan de väl inte längre utgöra, nu när de är så få, men det vore ju åtminstone av sentimentala skäl tråkigt om de helt skulle försvinna. Hur skulle man då kunna komma ihåg vems fel allting är?

Sosseriets ökenvandring

.
Av sosseriets en gång så kraftfulla maktapparat återstår bara spillror, eller smulor, har det visat sig. Det stora medlemsantalet har sjunkit ihop som en sufflé och var bluff med statliga bidrag, som dessvärre alla bidragssystem genererar. Det som finns kvar av makten är ett stort antal på politisk servilitet tillsatta funktionärer. Förr behövde de inte kunna sitt jobb. Nu stundar säkert en annan verklighet. Successivt kommer säkert många att söka sig till arbeten som de klarar av. Många av dessa ser sig förvirrat omkring i en ny verklighet.

Skrynkliga Vargen

Vad som också finns kvar är ”propagandaministern” mediarussinet ”Skrynkliga Vargen”, för att tala indianspråk, som åker runt och försöker lappa ihop mediaembargot när det krackelerar. Skrynkliga Vargens kännetecken är en kind som efter frekventa besök (hos Landstinget?) är slät som Tutankhamuns begravningsmask men en lekamen i övrigt som får Tutankhamuns mumie att framstå som hade han druckit ur den eviga ungdomens källa.

Mediaembargot krackelerar i Norrbotten

Bonnierpressen är i vanlig ordning inget problem för sosseriet. Deras lojalitet gentemot den svenska nazismen är väl dokumenterad. I Norrbotten har debatten däremot varit fri en tid, bortsett då från den presstödsdrivna Nationalsozialdemokratiska pamfletten Haparandabladet. Uppenbarligen var den journalistiska traditionen och yrkesstoltheten för stark på NSD för att Skrynkliga Vargen i somras skulle få ”rätsida” på den fria debatten i NSD. Istället tog hon till det alternativa greppet att skänka NSD till de tidigare lättköpta kollaboratörerna inom Norrköpings Tidningar, självfallet mot vissa ”motprestationer”. Den tidigare redaktionsledningen inom Norrbottens-Kuriren var uppenbarligen inte med på noterna utan fick bytas ut mot en lagom karriärsugen och skrupelfri kandidat.

Bluffundersökning publiceras

Följden blev bland annat en ”nygammal” Norrbottens-Kuriren som till och med på julafton (årets mest lästa tidning) publicerar helt fabricerade utdrag ur en påstådd ”rikstäckande utredning” som sosseriets kamporganisation Villaägarnas Riksförbund påstås ha genomfört och som innebär ett frontalangrepp mot Ekfors. Redan en lätt skrapning på ytan visade att det inte fanns någon utredning alls. Det fanns bara en journalist vid Kuriren, bosatt inom Ekfors område, som skyller Ekfors för sina egna uteblivna framgångar som verksamhetschef vid hotellet Cape East i ”framtidsstaden”- det allt mer öde Haparanda. Med journalistens egna elräkning som enda underlag publicerar Kuriren på Julaftonen en helt lögnaktig och påhittad artikel som därtill underbyggs med påhittade tabeller som helt saknar beröring med den skrivna texten. Efter att ha fått möjlighet att ställa till rätta vidhåller den nya chefspolitruken Mats Ehnbom lögnen.

Nya tider, nya seder - men friare ord

När NSD och Kuriren skulle fusioneras, fanns oro för att NSD skulle komma att läggas ned. Med den låga journalistiska ambitionsnivå som den ”nygamla” Kuriren uppvisar är det nog snarare Kuriren som blir nedläggningshotad. Det må vara, att det en gång i tiden gick att styra svenskarna med nyhetsembargo, men den metoden fungerar nog bara på ålderdomshemmet numera. Ett folk som fått smak för det fria ordet och tillförts demokratiresurser som internet låter sig inte längre manipuleras som förr. Härvid lag låter sig nog inte tiden vridas tillbaka. Bonniermedia och Norrköpings Tidningar får nog ändå en nazistisk eloge för att de försöker i utbyte mot riklig ersättning i form av direkt och indirekt statlig stödannonsering. Norrköpings Tidningar får påtaglig del i sosseriets förmögenhet i snabb förskingring, i form av tidningen NSD.

Med framtiden bakom sig

Att Skrynkliga Vargen väljer att återgå till metoder som fungerade före järnridåns fall är nog inte så mycket att förundras över. Att kreativiteten inte är på topp förklaras nog av att det egna siktet är inställt på den raskt annalkande framtiden som vanskött patient på den allt sämre fungerande, men allt mer pengar slukande, sjuk- och åldringsvården. Det senare förklaras inte av att sjuk- och åldringsvården kostar utan av att konsekvent rekrytering av chefer på ideologisk grund lett till att sjuk- och åldringsvården tenderar att sluka de medel den tillförs på grund av vanstyre och korruption.

Naturhistoriska Museet eller Myglande Pyroman- och Konfiskationsmuseet?

.
Så drar då Don Quijote sina färde från Länsstyrelsen i Norrbotten den 1 april. Första april är en dag som förpliktigar och regeringen har härmed dragit sitt strå till stacken för att slå vakt om traditionen. Kvar i Norrbotten lämnas en maffiaorganisation tillfälligt utan styrning och i starkt behov av omstöpning.

Vad det kommer att innebära för Länsstyrelsens verksamhet kan man väl inte riktigt veta ännu.

För Naturhistoriska Riksmuseets del kan man på goda grunder förvänta sig att det för museet kommer att bli viktigare att i framtiden bränna andra tillhöriga stugor i Stockholms skärgård samt att konfiskera andras mark - helt i onödan, men med de ädlaste uppsåt som förklaring.

En allt större del av museets budget kommer också att gå åt till att uppföra hemskt viktiga naturbevakningsstugor i Stockholms skärgård, vilka sedan kommer att kostnadsfritt upplåtas som inofficiella sommarstugor åt allehanda mellanpampar ingående i det myglande sosseriet.

Dags för namnbyte på Naturhistoriska Riksmuseet – Myglande Pyroman- och Konfiskationsmuseet?

Bra för Länsstyrelsen, bra för Norrbotten, inte så bra för museets verksamhet och övriga personal kanske.

söndag 30 mars 2008

Ekfors och rättvisan

.

Åberopande politisk samhörighet

I slutet av 1980-talet vände sig lokala sossepolitruker i Övertorneå kommun till Thage G Petersons bror, Tore, som då var byråchef på koncessionsbyrån vid Statens Energiverk. Man begärde att han, med åberopande av att de alla var socialdemokrater, skulle hjälpa dem genom att dra in Ekfors koncession.

Kränkt – men inte blindgångare

Tore P, som han allmänt kallades, hade visserligen som kutymen bjöd vid den tiden, en röd knappnål på kavajslaget för att visa att han var socialdemokrat. Det var en ”diskret” signal till andra socialdemokrater om var han hörde hemma politiskt och om att de därför skulle hjälpa honom i hans arbete. Han hade också varit med om att skrämma ihjäl ett inte obetydligt antal eldistributionsföretag eller tvinga dem att gå samman till större företag vare sig det var lämpligt eller inte. Aldrig, sade han sig dock ha träffat på sådana plumpa stollar som kommunpolitikerna i Övertorneå. Tore P var djupt kränkt över att man ville skriva honom på näsan, att han, som ville se sig själv som en saklig statlig tjänsteman på en specialmyndighet, skulle vara beredd att dra in en koncession, bara för att en kommunpolitiker ville det på grund av politisk samhörighet! Och det måste faktiskt sägas till Tores försvar, att någon sådan blindgångare var han inte, att han rätt upp och ned gjorde något sådant, av endast den anledningen. Sedan visste han alldeles för mycket om Ekfors nät, och vilja och förmåga att stå upp för sin sak, för att ens tro att det skulle gå att göra lagligen.

Inte kränkt men blindgångare

Kommunpolitikern gav sig inte. Han skrev till Hans Rode, generaldirektör för Statens Energiverk och tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö, och se, där satt det inte fast! En koncessionsindragning fixades snabbt fram utan grund. Vi överklagade, och förlorade naturligtvis hela vägen upp, som sig bör i ett genomkorrumperat rättsväsende. På den tiden skrev domstolarna ibland och visade när de varit utsatta för politiska påtryckningar. Det har de efter ytterligare femton korrumperande år med nationalsozialdemokratin slutat med. De skrev i domen, och markerade punkt efter punkt, att vi med skärpa tillbakavisat vad som lagts oss till last. De avslutade med att göra en ”samlad bedömning”, varvid vi förlorade.

Håkan Heden & Co

Nu, eller rättare sagt år 2000, fick korrumperade tjänstemän vid Energimyndigheten, Håkan Heden & Co, sosseriets uppdrag att trakassera oss. Vi hade höjt våra priser senast vid ”avregleringen ” 1996. Våra kostnader hade ökat varje år, 3-5% av våra kunder flyttade årligen, till stor del på grund av kommunpolitiskt vanstyre vilket även det får sådana effekter, staten höjde sina avgifter mot oss med 170%. Vattenfall höjde regionnätstaxan med ca 5%.
Vi hade inte tid att göra någon närmare utredning om hur mycket vi behövde höja men bestämde oss för att tills vidare i alla fall höja de 5% som Vattenfall höjde gentemot oss. Det är denna höjning som det korrumperade patrasket vid Energimyndigheten underkände och som de i vanlig ordning korrumperade domstolarna gjorde likadant med.

Ekfors kundnytta jämfört med de större kollegornas

Då ska man veta, att våra större kollegor hade högre tariffer än vi och att människor i deras områden frekvent tvingas leva länge i mörker eller evakueras från sina hem i samband med dåligt väder, vilket aldrig skett inom vårt område. Till skillnad från våra större kollegor som åtnjöt och alltjämt åtnjuter det korrumperade politiska systemets beskydd, har inte vi för vana att muta Energimyndighetens tjänstemän. Till skillnad från våra större kollegor hade, och har vi, bredare ledningsgator; vi bygger tillsynsvägar i våra ledningsgator; hela lågspänningsnätet är ombyggt till isolerat utförande; årliga avverkningar sker av farliga träd, torrträd etc. Vi har tätare underhållsröjningsintervall. Vi har utfört massiva byten av säkringsapparater och ventilavledare. Stor del av ledningsnätet har flyttats till allmän väg. Vi har skaffat egen helikopter. Alltsammans kostsamma åtgärder ägnade att höja driftsäkerheten och allt utfört till lägre kostnader för kunderna än våra mutande och bonusutdelande större kollegor tar ut, för sitt lallande efter bästa förmåga, som dock frekvent får alla samhällsfunktioner att stanna i stora områden.

Så ligger det till med den tariffhöjning som media i dagarna har informerat om att Energimyndigheten och ”rättsväsendet” kommit fram till att var oskälig.

Vi, eller rättare sagt regeringen, måste faktiskt göra något åt det korrumperade slöddret på Energimyndigheten. – Lägg ned skiten om det inte går att få ordning på den!

Beträffande det som återstår av vårt ”rättsväsende” kommer jag att återkomma på denna blogg.