lördag 26 december 2015

Julen, en maffians och kleptokratins högtid

.
Inför Jul- och Nyårshelgerna, liksom inför andra forna kristna storhelger, numera konsumtionshögtider, såsom Påsk, Pingst, Allhelgona samt även inför eller under semestern, rensar maffian och kleptokratin bordet.

Samhällskontraktet - det verkliga inofficiella - inte det officiella låtsaskontraktet - bjuder att då får alla besvärande ärenden som åker runt som en het potatis i munnen, klaras av den offentliga smygvägen.

Makthavarna och byråkratin skickar ut känsliga beslut och domar, avhandlade långt i förväg, men i smyg offentliggjorda och låtsaspublicerade under dessa tider.

Medborgarnas del i samhällskontraktet är att inte fördjupa sig i vad kleptokratin håller på med när medborgarna ska konsumera sig lyckliga.

”Den tredje statsmakten” kallar skurkarna i media sig. Deras del i samhällskontraktet är dels att inte störa medborgare och kleptokrati under konsumtionshögtid men också att låta bli att göra det efter högtiden. I kontraktet ingår nämligen att allt som publiceras inför stora konsumtionshögtider har Carte Blanche och därför inte får granskas, kritiseras eller i onödan offentliggöras - inte heller efter konsumtionsfesten.

En annan fördel för kleptokratin med dessa konsumtionsfester är att då får man enligt känt och beprövat mönster trakassera dissidenterna som annars lägger sig i och kritiserar tjuveriet. Då får man ta gamla ärenden - ofta flera år gamla - skicka ut dem lagom till jul för att trakassera de förhatliga dissidenterna. Det är då för sent för dissidenterna att hinna svara inför jul. Chefskleptomanerna är på långsemester och smutsgörat genomförs av nyanställda eller politiskt pålitliga och lojala fotsoldater, varför chefskleptomanerna genom kleoptokratins etablerade dramaturgi kan undgå varje form av ansvar, även det moraliska. Det juridiska undgår man ju genom att rättsväsendet är en del, och en viktig del, av kleptokratin. Sedan räknas tiden fram till verkställande av kleptokraternas åtgärder under jul- och nyårshelgerna, medan människorna är på semester, inte varseblir vad som pågår och inte heller hinner vidta åtgärder för att förhindra skadan. Det blir inte som lagstiftarna låtsats gentemot folket att det ska bli. Men det på ett utmärkt sätt för alla skurkar i den kleptokrati som övertagit vårt samhälle.

Umeå lördagen den 26 december 2015
Mikael Styrman

.

onsdag 23 december 2015

Svenska skolan och journalistiken

.
Även journalister har gått i den svenska skolan. Åtminstone de som jobbar på SVT.

Minns Ni den gamla historien om procenträkning? Jag minns inte riktigt, men det är nog inte så viktigt eftersom den cirkulerat i flera versioner. En version, som jag hört, var i alla fall som följer:

Bosse, hade varit så svag i matematik i skolan, att hans lärarinna bekymrat hade uttryckt farhågor om hur det skulle komma att gå för honom i livet. När han i vuxen ålder träffade lärarinnan och hon bekymrat frågade honom hur det går för honom, svarade han:

- Tackar som frågar. Jag gör affärer numera. Jag köper in smådelar för en krona per styck och säljer dem för tre kronor och på de två procenten klarar jag mig bra….

I SVT:s nyheter idag på morgonen visade man en skylt, av vilken framgick att antalet misstänkta fall av människosmuggling i Sverige ökat från 14 st förra året till, hittills, 98 st i år. Det är sju gånger fler än tidigare sa nyhetsuppläsaren i en sändning. Tydligen föranledde ökningen osäkerhet på redaktionen för till nästa sändning hade man ändrat sig. Då var kommentaren att antalet fall ökat med sjuhundra procent, bara för att i nästföljande sändning ändras till att ökningen är sexhundra procent. 

Nu hoppas jag att de inte ändrar sig fler gånger. Ökningen är nämligen sexhundra procent. Det blir sjuhundra med utgångsårets värde, men det var ju förändringen från föregående år som skulle beskrivas. Säkert inte så lätt alla gånger, att i stridens hetta, få det rätt…

Skulle å andra sidan gränskontrollerna fungera, skulle sannolikt även sjuhundra procents ökning utan problem överträffas, men det är ju inte en fråga om procenträkning, utan snarare om andra kompetensbrister.

Man måste naturligtvis fråga sig vilken inkompetens som är värre? En som leder till att människosmugglingen ökar starkt, en som leder till att den inte avslöjas mer än delvis, eller en som leder till att den inte genast beskrivs med rätt procenttal i nyheterna? Där har nog de flesta sin uppfattning klar. Däremot är det inte klarlagt huruvida kaoset skapats på grund av makthavarnas svagheter i procenträkning.

Södertälje onsdagen den 23 december 2015
Mikael Styrman

.

torsdag 17 december 2015

Även en blind höna…

.
…hittar ibland ett korn, brukar det heta. Talesättet är i hög grad applicerbart på den svenska regeringen. Inte nödvändigtvis heller begränsat till regeringen Löfven, även om jag nu ska uppehålla mig vid den.

Regeringen fick en tveksam start. Det var allmänt bekant att i regeringen även togs in fullblodspsykopater och skurkar. Inte roligt för dem som inte hör till dessa kategorier. Alliansens skräck, för att fortsätta regera med många obekväma beslut framför sig, hjälpte regeringen Löfven till makten. Ett åsidosättande av grundlagens intentioner gav minoriteten majoritetens inflytande - i strid med grundlagen. 

Regeringen Löfven har fullföljt tidigare regeringars tradition att inte ens våga ta med tång i rättsröta och korruption i den offentliga förvaltningen. Säkert är det åtminstone delvis föranlett av att regeringen närstående intressen drar personlig nytta av båda fenomenen.

Den riktigt stora katastrofen har man naturligtvis gjort på immigrationsområdet som, om man inte vill vara helt snäll, skulle kunna sammanfattas med, att det som kan göras fel, också har gjorts fel. Det stämmer åtminstone utmärkt på regeringschefens insatser på området. Alla media har under lång tid dominerats av regeringens äventyr på immigrationsområdet. Det skulle därför både vara opåkallat och bära för långt, att här behandla frågorna annat än i förbigående.

Men på ett område har regeringen gjort ansatser till en hederlig insats - utrikespolitiken. Må vara att man inte alltid orkat i mål, men man har åtminstone försökt. Ett sådant är relationen till skurkregimen i Saudi-Arabien. Nu tycks även den insatsen solkas av att man gör en desto svagare insats i fråga om Väst-Sahara och Marocko. Insatser mot inblandning med olika skurkstater tycks dock inte stå till närmelsevis lika högt på agendan, som viljan att få en plats i FN:s säkerhetsråd, för att där fungera som amerikanska stödtrupper.

Desto mer förvånande var det, att inte regeringen ställde upp med JAS-plan för att bomba araber till evigheten - paradiset eller helvetet utifrån egna förtjänster, eller terrorsektens funktionärers utfästelser. Man får väl förmoda att beslutet påverkats av insikten om att problemen i Frankrike inte har särskilt mycket med problemen i Syrien att göra?

Just det avslaget blir inte mindre märkligt av att både Frankrike och USA framställde en begäran om ”hjälp”. Det är ju svårt för en utomstående att veta, men man måste åtminstone tänka tanken att alltihop var arrangerat. En fejkad ”begäran om hjälp” från USA, som Sveriges regering får svara nej på, för att demonstrera sin självständighet…? Fejk eller inte så ser det ju i alla fall bättre ut än att alltid svansa framför jänkarna, hur tokiga order de än delar ut.

Emellertid verkar ledande företrädare för oppositionen inte så roade. De hade hellre skickat JAS-plan för att mörda lite araber godtyckligt. Och kanske hade man gärna sett att vi fått igång lite terrordåd i Sverige också, så att vi framstår som riktiga amerikanska allierade?

Men det kan gå att tillfredsställa alla parter i denna fråga. Svenska parlamentariker och/eller regeringsledamöter har tidigare, när jänkarna har haft charmoffensiv, fått besöka amerikanska hangarfartyg, flyga stridsplan och bli fotograferade i ”häftiga” sammanhang. Det torde väl inte vara omöjligt att rikta en förfrågan till USA, om huruvida de missnöjda allianspolitikerna också kan få besöka ett hangarfartyg och kanske delta i ett bombuppdrag över Syrien eller Irak. Som krona på verket kanske de till och med kunde få trycka på bombfällningsknappen och själva döda lite araber. Alla som framgångsrikt deltar i uppdrag kanske kunde få ett diplom om genomfört anti-terroruppdrag, med uppgift om hur många de lyckades döda. Det skulle förstås smälla högt om det var undertecknat ”Barack Obama, Fredspristagare”.

För att öka uppdragets attraktivitet kunde kanske den som lyckas döda flest få ett presentkort som berättigar innehavaren att få vara med och fälla bomber över franska getton, sedan, när det blir aktuellt. Det är ju trots allt från de ointegrerade franska gettona, och inte från Syrien eller Irak, som de franska problemen emanerar. Självfallet bör presentkortet vara undertecknat av, och överlämnas av, republikens president Francois Hollande, i Paris den 14 juli, när Frankrike högtidlighåller parollerna ”Frihet, Jämlikhet och Broderskap”. Skulle inte det vara det absoluta krönet på en svensk demokratisk parlamentarikers karriär så säg…

Mikael Oskarsson, KD:s försvarspolitiske talesman, Hans Wallmark (M), Allan Widman (L) och Kerstin Lundgren (C) skulle få chansen att känna sig som moderna korstågsriddare. Någon av dem bekymrade sig för hur Sverige förhåller sig till solidaritetsförklaringen, om inte vi är med och bombar i Syrien, för att Frankrike misskött sin integration. De har i alla fall goda möjligheter att läka relationerna till EU och Frankrike. Förslagsvis kan de av symbolikskäl göra Dumas’s musketörers valspråk till sitt:

”En för alla - alla för en.”

En fråga återstår dock, som pockar på ett svar. Antag att amerikaner och fransmän är med på noterna och ställer upp med en sådan här charmoffensiv. Blir då dessa svenska parlamentariker de första svenska parlamentariker som fäller bomber över oskyldiga människor från amerikanska stridsflygplan?

Södertälje torsdagen den 17 december 2015
Mikael Styrman

.

Apropå att fastna i medeltiden

.
Att olika grenar av islam låst fast sig i medeltiden och vägrar sina bekännare, eller de som underkastat sig, att ta sig därifrån, känner vi ju till.

Men nu visar den romersk-katolska kyrkan att de minsann inte tolererar att islam härskar ensamma i medeltiden. Måhända anar vi en nostalgisk avsaknad av inkvisitionen och processerna mot Gallileo Gallilei, och andra ”hädiska” vetenskapsmän som bland annat gjorde gällande att jorden inte stod i universums centrum?

Hur ska vi annars tolka att kyrkan, som om vi ännu lever i medeltiden, helgonförklarar folk som dött för hundratalet år sedan och vilkas gärning närmast kan beskrivas som kyrkobyråkratiska insatser? Sådana som exempelvis den nu aktuella Elisabeth Hesselblad. Hennes gärning beskrivs till stor del som hyllande av tidigare kyrkobyråkrater och kyrkoadel, genom exempelvis återstarten av den heliga Birgittas sekt. Nog verkar den heliga stolen ha fastnat i medeltidens inskränkta världsbild när kyrkoärenden uträttade mellan Palazzo Farnese och Vatikanen föranleder helgonförklaring. Sällan har avståndet tett sig så långt mellan den högkyrkliga klubben för inbördes beundran och människornas verklighet. Men det kanske är själva syftet, att ta avstånd från mobbens och de lättlurades trivialiteter, och därigenom framhäva sin särart. Det har ju fungerat förr….åtminstone under medeltiden.

Vad kommer de nästa hundra åren att föra med sig? Kanske helgonförklaring av den straffimmuna sol-och-våraren och kyrkokleptomanen Ulf Ekman?

Södertälje torsdagen den 17 december 2015
Mikael Styrman

.

onsdag 16 december 2015

Censur räddade vacklande TV-politruk

.

När den gamla TV-politruken Marianne Rundström och hennes kollega Pelle Nilsson, i Gomorron Sverige, idag, intervjuade Aftonbladets hittillsvarande chefredaktör Jan Helin (publisher på amerika-krypande journalistisk svengelska), nu blivande programdirektör på SVT, passade han på att replikera på någon pik om kvällstidningsjournalistik. Han sade något om att det anses att alla på SVT är miljöpartister…

Det fick Marianne Rundström att både gunga till ordentligt och tappa mimiken så till den milda grad att censuren i kontrollrummet var tvungen att styra om kamerorna. Det var tydligen inte så populärt, men uppenbarligen desto träffsäkrare.

Marianne Rundström får väl försöka lugna ner och rehabilitera sig. Kanske kan hon ta ett nytt varv på veven med rehabiliteringen av maffians handgångne man, förre Jämo:n Clas Borgström, känd för sin roll i justitiemorden mot Thomas Quick, som dömdes för åtta mord för att skydda maffiafolket som verkligen var inblandade i morden och deras efterspel. Då kan man igen, under avspända former, och hemma hos-reportage, spela lite piano och föra förfinade diskussioner, så att alla förstår vilken fin politruk Borgström är. Då är förstås Rundström på sin mammas gata.

Södertälje onsdagen den 16 december 2015
Mikael Styrman

.

Spark snett nedåt för Jan Helin?

.
Jan Helin lämnar ett välbetalt jobb som högsta hönset på Aftonbladet för att gå till ett lite sämre betalt jobb som mellanchef på SVT. Orsaken är inte känd för Kreti & Pleti, även om det framskymtar i diskussionerna att hans hållning gentemot SD kan ha med saken att göra.

Det skulle innebära att det på Aftonbladet, bland ägare och/eller journalister finns krafter som tycker att man, förmodligen givet den senaste tidens samhällsutveckling och det faktum att minst 1/3 av landets befolkning är välvilligt inställda till SD, måste låta frågornas utveckling få ett visst genomslag i den politiska debatten.

Det här är ju naturligtvis bara mina spekulationer. Men om de är riktiga kan man ju dra vissa slutsatser om hur Helin uppfattat politikens påverkan på programdirektörsjobbet på SVT. I så fall knappast smickrande för public service:s oväld.

Södertälje onsdagen den 16 december 2015
Mikael Styrman

.

Amerikansk terroristteater drar på

.

Igår stängde man 1.500 skolor i Los Angeles-området, Kalifornien, USA, och ställde 650.000 elever utan undervisning. Varför? Anledningen förefaller ha varit att någon lymmel i Tyskland påstås ha skickat något diffust hot mot några skolor. Tydligen oklart mot vilka skolor eftersom 1.500 skolor stängdes.

Det är naturligtvis ingen vettig reaktion på något sådant. Uppenbarligen är myndigheternas överreaktion inte föranledd av hotet utan av en vilja att med hjälp av hotet påverka den amerikanska opinionen på ett otillbörligt sätt. Man kan ju inte stänga tusentals skolor så fort någon kantstött lymmel någonstans i världen vill jävlas.

Dessutom tror jag att åtgärden inte nådde upp till normal amerikansk propagandastandard. Nästa gång man får ett hot, vilket som helst, bör man stänga ALLA skolor i åtminstone västra USA. Minst tio miljoner elever bör beröras.

Hjälper inte det heller får man göra som man brukar. Statens yrkesmördare får ta på sig säckar, ropa ”Allah Akbar” och rusa in någonstans och skjuta lite oskyldiga amerikaner. Det är ju inte acceptabelt att amerikanerna börjar tänka själva och bilda sig åsikter kritiska mot statens manipulationer.

Södertälje onsdagen den 16 december 2015
Mikael Styrman

.

Banansvampen en förvarning

.
En svamp har, enligt media, slagit ut bananodlingar, för den banansort vi äter, Cavendish - över hela världen. Hittills har Latinamerika klarat sig. Men det är väl bara en tidsfråga? Något botemedel finns inte.

Det är naturligtvis allvarligt. Men det som är riktigt allvarligt, är att kemi- och livsmedelsindustrins genmanipulation så framgångsrikt slagit ut den genetiska basen och variationen för i stort sett alla våra viktiga grödor. Det är därför sannolikt bara en tidsfråga innan något liknande drabbar alla våra viktigaste grödor - globalt. 

Det är en sak att vara utan bananer, något helt annat att vara utan mat.

Södertälje onsdagen den 16 december 2015
Mikael Styrman

.

tisdag 15 december 2015

Miljövännerna prioriterade i Paris

.
Miljövännerna som hade någon sorts möte för inbördes beundran i Paris i förra veckan, prioriterade när mötets handlingsplan skulle antas. Åsa Romson och hennes likasinnade valde mellan sådant som var mer respektive mindre viktigt. 

Följaktligen prioriterade de börsens kortsiktiga utveckling framför människosläktets långsiktiga överlevnad. Vad skönt det är med politiker som verkligen är trogna sina ideal och kan skilja på viktigt och oviktigt.

Åsa Romson går från klarhet till klarhet.

Södertälje tisdagen den 15 december 2015
Mikael Styrman

.

måndag 14 december 2015

Klimathotet - reellt eller hjärnspöke

.
Ändrad 14/12-15, kl 10:25

(Svar på anonym kommentar till inlägget ”Varför så viktigt att luras av klimatavtalet?”.)

Jag håller med om att politikeradeln är ett akut hot mot mänskligheten. Klimatförändringarna är lite långsiktigare, men kräver förmodligen ändå åtgärder nu, för att inte döda oss lite senare.

Klimatfrågan, eller frågan om klimatets uppvärmning genom mänsklig inverkan, är en svår fråga.

Vi människor har olika böjelser eller svagheter som begränsar vår förmåga att klart och kritiskt ta till oss information i frågan och bilda oss en rättvisande uppfattning.

Många människor har, åtminstone delvis genom fostran, en förmåga att ha dåligt samvete och piska sig själva, vare sig de har skäl till det eller ej. Av den anledningen kan de ha lätt att falla in i att vi måste plåga oss - även när det inte behövs.

Många människor har svårt att ta in existensiella hot.

Åter andra, delvis samma, människor har en förmåga att alltid tro på det alternativ som är bäst för dem.

Forskarna går inte att lita till. Klimathotet är inget majoritetsbeslut. De flesta forskare är så svaga att de lyssnar väldigt lyhört till den som tillför dem pengar. Om pengarna av någon anledning inte spelar någon roll tenderar de att titta efter vilken linje som förefaller starkast, och därigenom minst kontroversiell, för att sedan ansluta sig till den. Det är tryggast.

Få eller inga forskare har någon heltäckande historisk eller förhistorisk bild med vars hjälp de kan fatta ett väl underbyggt beslut i frågan. En del har information, men fragmentarisk information, om en mycket komplex fråga.

Förmodligen är flertalet forskare stadsbeduiner, vilka gästar naturen i samband med olika kortvariga projekt, som uppenbart gränsar till välbetalda semestrar och påminner om överlevnadsäventyr. Inte sällan med kejserlig budget, tycks det. Deras aptit på flygresor är omvittnad och imponerande - klimathotet till trots.

Koldioxid är livets gas säger en del, därför inget klimathot. Men å andra sidan dödar mjölk och hårt bröd också, om än långsamt. Vatten som mer än något annat är livets dryck dödar samma dag, i samband med överdrivet intag av vatten. Javisst är koldioxid livets gas - på rätt plats och i rätt koncentration.

Vi måste med andra ord bilda oss en egen uppfattning om dessa svåra frågor.

Själv har jag landat i att klimathotet är reellt. Och dessutom att det är mycket akutare än de flesta debattörer tycks anse. Den verkliga temperaturen, som redan gjorda utsläpp genererar, dröjer en tid innan den syns, eftersom processen tar en viss tid, och den döljs av den energi som nu går åt till att smälta glaciärer och värma upp haven.

Människan ser på sig själv som en harmlös klok liten varelse på ett stort klot, dessutom skapat till sin guds avbild. Men det är inte det frågan gäller. Det handlar om det ytterligt tunna skikt som vår atmosfär utgör å den ena sidan. Och å den andra sidan den samlade och delvis ackumulerade verkan av nio miljarder människors ödeläggelse och framför allt deras två miljarder bilar som åker runt hela tiden och bränner olja och skitar ned luften, på i huvudsak onödiga resor. Vidare deras industriella processer en masse som spyr ut föroreningar dygnet runt och tiotusentals flygresor som är igång hela tiden. Detta bara för att nämna några exempel. Människan beter sig dessutom på jorden, som en svärm kackerlackor som sluppit lös i ett skafferi. På massor av ställen samtidigt försvagar människorna jordens ekologiska systems förmåga att stå emot påfrestningar och läka sig självt.

Många tycks mena att klimathotet är skapat av människor som vill tjäna på det. Sådana finns säkert. Men de är garanterat försvinnande få jämfört med de många som tjänar på ett bibehållande av status quo, innebärande fortsatt mord på klimatet och människans överlevnadsförutsättningar.

En enskild människa är en harmlös stackare i förhållande till det stora jordklotet. Den samlade verkan av all mänsklig verksamhet är däremot en effektiv massförstörelseapparat mot en värnlös liten planet. Det är mot den bakgrunden inte konstigt om människan hotar klimatet. Det konstiga är att klimatet klarat sig så länge innan tecknen blivit synliga.

Jag landar i att man måste ägna sig åt en rejäl portion självbedrägerier för att kunna intala sig att klimathotet inte finns.

Södertälje måndagen den 14 december 2015
Mikael Styrman

.

Dagen då franska socialister stoppade sig själva?

.
Ledande franska socialister slår sig på bröstet över gårdagens regionval. ”Dagen då vi stoppade Front National”, säger de.

Frågan är, om det inte kommer att visa sig, att det istället var dagen då de stoppade sig själva?

Södertälje måndagen den 14 december 2015
Mikael Styrman

.

Varför så viktigt att luras om klimatavtalet?

.
(Uppdaterad 14/12-15, kl 03:23)

Den ena politruken efter den andra intervjuas nu om klimatavtalet och förklarar med ett strålande leende hur glada de är över att mänskligheten har löst klimatproblemet. Så även Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson som intervjuades i P4 på söndagen. Och Åsa Romson förstås, som var lycklig i Agenda på kvällen. Men hon tycks ju vara oförmögen att tala sanning, så det är kanske inte så konstigt i just hennes fall. 

De påstår att man nu avtalat om att temperaturen inte ska öka mer än två grader och då kommer den inte att göra det. Så behändigt! Det är bara det att det inte fungerar så i verkligheten. I verkligheten måste man också göra något för att dämpa temperaturökningen. Det räcker inte med att bara komma överens om att problemet är löst.

Man har inte kommit överens om några mätbara åtgärder. Och ingenting av betydelse ska göras före år 2050. Då ska våra barn vidta åtgärder som snabbt får ned utsläppen till noll. Hur ska det gå till? När vi, eller våra svaga politiker, inte ens kan minska utsläppen. Det finns bara ett scenario i vilket människans utsläpp kommer ned till noll år 2050 och det är om det inte längre finns några människor kvar då. Är det vad som åsyftas eller handlar det om det gamla politikerpsykopattricket att lämpa över problemen till våra barn?

I själva verket är det väl så, att temperaturen redan har ökat för mycket, att glaciärerna redan smälter i accelererande takt och att temperaturen i haven som då borde sjunka, istället ökar. Vad blir då följden sedan, när det inte finns någon is kvar att smälta - om inte en snabb temperaturökning? Konsekvenserna av detta är sannolikt, mot bakgrund av utsläppens långtidsverkan, att både diskuterade 1,5 och 2 grader, kanske även tre grader sprängs - även om inga ytterligare utsläpp sker?

Är det anledningen till detta monumentala bedrägeri - att man insett att vi är bortom the ”point of no return”? När tänker man i så fall tala om sanningen för oss? Vad tänker man skylla på? Vi visste inte, förstod inte….forskarna sa…? Vad ska vi göra nu, vi som inte var med i Paris? Ska vi dansa av glädje på gatorna, runt guldkalven, för att hylla Romson och de andra, som räddat oss - bara genom att komma överens om att temperaturen inte kommer att öka?

Åtminstone om vi inte är bortom punkten från vilken det inte finns någon återvändo, finns det all anledning att tala sanning i en så viktig fråga istället för att ljuga. Då kan människor som kan mer, och vill mer, än att lura till sig oförtjänt beröm, förstå att de behövs för att göra en bättre insats för mänsklighetens överlevnad.

Södertälje måndagen den 14 december 2015
Mikael Styrman

.

fredag 11 december 2015

Hittapåjobb tacken till Reinfeldt

.

Ett påhittat internationellt bullshitjobb blev tacken till Reinfeldt. För vad? För att ha satt Sveriges intressen åt sidan? Reinfeldt går därmed i ungefär samma fotspår som sina nordiska företrädare som valt Quislingvägen och sedan belönats av USA med bullshitjobb eller välbetalda drängjobb, vilka även om de inte ger något att känna stolthet över så åtminstone ger god försörjning livet ut.

Reinfeldt uttrycker att frågor om öppenhet, transparens och ansvar alltid legat honom varmt om hjärtat. Men vi som sett saken ur verklighetens perspektiv landar nog gärna i slutsatsen att slutenhet, hemlighetsmakeri och ansvarslöshet varit Reinfeldts käpphästar.

Att utnämningen eller nomineringen avser ett hittapåjobb tyder inte på någon större respekt från uppdragsgivarens sida. Snarare ett tecken på förakt?

Södertälje fredagen den 11 december 2015
Mikael Styrman

.

Terroristjakten är inte vad den utger sig för att vara

.
(Svar på Anonym kommentar till inlägget ”Ilija Bataljan i maffians skamvrå”.)

Du är på rätt spår.

Framför allt inom tjänstemannaskrået skulle jag vilja säga. Politiker kommer och går, men tjänstemännen består. Politikerna är som regel ganska ensamma och utan resurser. De saknar ofta direkt inflytande och de saknar helt inflytande när de hamnar i maffians onåd. Då vänder alla kollegor dem ryggen - som en man - livrädda för att själva hamna i onåd. Därför försöker aldrig politiker focka kriminella tjänstemän, hur kriminella de än är. Istället smeks de medhårs för att bli allierade, istället för farliga fiender, eller för att politikerna ska få vara med och dela på stöldgodset. Bra för politikern, men illa för landet och väljarna. Maffian styr ju, genom vårt partivalsystem vilka politiker som ska bli omvalda och folket låtsas gå och välja dem vart fjärde år.

Hela systemet är naturligtvis korrupt. Nyanställda korrumperas av de som redan finns i systemet. Den som inte låter sig korrumperas blir farlig för de som är det och därför väntar en dyster karriär i periferin någonstans, förbigången i karriärstegen och missgynnad lönemässigt - i värsta fall sparken under misskrediterande former.

Valet står mellan en ljus och korrumperad framtid, alternativt en dyster och hederlig. Vad kan en människa förväntas välja då, om inga andra arbeten kommer i närheten av den levnadsstandard som ett arbete i maffians tjänst erbjuder?

Jag vet inte vad som finns att läsa på området. Säkert finns det något. Knappast något mer heltäckande, sådant som ger ett begripligt sammanhang och struktur. Jag har inte sökt aktivt men har bara snubblat över sådant som ängsligt, försiktigt och krypterat, antydande att här kan finnas något bakom kulisserna. 

Staten är en stor och viktig spelare i Sverige. De flesta, kanske alla, har svårt att stå emot kriminella element som direkt eller indirekt kontrollerar staten. Det är ju inte bara staten som sådan som kontrolleras. Facken behöver väl knappast nämnas. En arbetskonflikt kan alltid skapas för att slå ut en företagare som sätter sig till motvärn. En obekväm anställd som mobbas får lamt eller obefintligt stöd från facket. Genom staten kontrollerar maffian exempelvis offentliga företag, bankerna, större kunder och leverantörer. En lindrig tillrättavisning är höga räntor på lånen. Andra banker finns inte att tillgå i en sådan situation, de vidtalas och anpassar sin policy gentemot kunden i fråga. En strängare bestraffning är krav på amortering eller uppsägning av lånen.

Trehundra personer menar man mobbas till självmord årligen i Sverige i den offentliga sektorn. Det är alltid chefen som mobbar genom ombud, underhuggare som får göra jobbet. Alla europeiska länder har lagstiftning på området. Frankrike har en utmärkt lagstiftning mot arbetsplatsmobbning. England har en som inte är lika bra men som ändå har tio års fängelse som maxstraff i skalan. Alldeles nyligt föranledde det en ledande Tory-medarbetare att snabbt som ögat sluta jobbet sitt för att förekomma ett åtal efter att ha mobbat ihjäl en Tory-medarbetare. I Sverige har vi också en lagstiftning på området. Men den används aldrig eftersom det är maffian som använder metoden i sin maktutövning.

Media som lever på presstöd är alltid oproblematiska. Media som inte gör det utan försöker försvara det fria ordet och ”den tredje statsmaktens” roll, råkar ut för att annonsörer avbokar annonser utan förklaring i stor skala. De som ska belönas däremot kan få annonser som är helt inaktuella införda mycket förmånligt, om de inte har något nytt på hyllan.

Det jag skriver om är sådant som jag i mer än 40 år sett när vi försökt värja oss mot förbrytare i den offentliga sektorn och som gör att jag kan känna igen metoder som använts mot oss. Något rättsväsende att vända sig till finns inte. De kontrollerar rättsväsendet också, naturligtvis.

Nu stärker de sitt grepp. En allt mer sönderplundrad, ineffektiv och sönderfallande offentlig sektor känner det ökande folkliga missnöjet och markens gungande under fötterna. ”Terroristjakten” kommer därför väl till pass. Inte som terroristjakt dock, utan för att den underlättar för maffian att kontrollera folkets bildande av nätverk, dels digitalt, men även genom buggning av bostäder, bilar, arbetsplatser, offentliga lokaler osv. Terroristjakten är inte terroristjakt. Den är dissidentjakt. Ju tidigare man vet om vad människor tänker göra, desto tidigare kan man sätta in motåtgärder som påtryckningar, förtal och hot i syfte att bryta sönder bildande av nätverk som hotar maffian.

Därför är den till synes okontrollerade invandringen och tidigare Reinfeldts, numera Löfvens, vimsande, inte alls okontrollerad. Invandringen är i högsta grad kontrollerad och önskvärd eftersom syftet är att skapa utanförskap och därav följande olägenheter som ger stöd för utökade befogenheter för maffian. Invandrarna bryr staten sig inte om. De är maffians kanonmat och kan slängas ut när som helst när inte maffian behöver dem. Det är ett mycket litet problem för maffian i elfenbenstornet om det oskyddade folket drabbas av lite inbrott, stölder, misshandel och våldtäkter. Därför är det bra med öppna gränser och obefintlig kontroll av grova brottslingar och jihadister som osedda tar sig in i landet. Det är i högsta grad i maffians intresse att dessa problem finns. Ett folk som inte drabbas av några problem är ju inte benäget att gå med på utökade befogenheter i psykopaters händer. De problemen söker sig inte förbi MÖP:arna vid de skottsäkra glasväggarna i elfenbenstornets portar.

När jag blev utsatt för husrannsakningar och anhållande efter uppenbart påhittade anklagelser om skattebrott, som ett led i försöken att tysta mig och stjäla mitt företag, visade det sig att det som var mest intressant och föranledde hela expeditionen var att leta igenom min hårddisk för att ta reda på vilka jag kommunicerade med.

Terroristjakt i alla ära. Men risken för att råka ut för ett terroristdåd i traditionell mening är nästan försumbar och kommer, för de flesta, att fortsätta att vara det, även om ett och annat dåd kommer att släppas igenom, eller arrangeras, för att bevara folkligt stöd för förtrycket av dem själva. Risken för att råka ut för maffians offentliganställda terrorister är däremot nära hundra procent. Åtminstone om man envisas med att vilja tänka själv och inte bli plundrad av i övrigt odugliga kleptomaner.

Södertälje fredagen den 11 december 2015
Mikael Styrman
.

torsdag 10 december 2015

Hårklyverier i tidsnöd i Paris

I kvällens Aktuellt 21 diskuterades huruvida man skulle få till ett avtal innan miljökonferensen i Paris är slut. I så fall brådskar det. Åtminstone de svenska skatteavlönade drönarna brukar åka hem redan på torsdag. På dagtid. Och det är idag.

I övrigt fortgår hårklyverierna om huruvida man ska sikta på 1,5 eller 2 graders maximal temperaturhöjning. Extra viktigt är också hur man ska kunna formulera avtalet så att alla andra blir bundna av det, medan man själv inte blir bunden alls. Allt är dessutom redan överspelat.

Hela diskussionen är nämligen befängd eftersom de temperaturhöjningar som redan inträffat innebär att mänskligt liv blir omöjligt på stora delar av jordklotet. Det är ju inte så att dagens klimatsituation är stabil. Vi ser ännu inte alla förändringar som blir följden av dagens temperatur. Glaciärer smälter hela tiden. Efter hand som de smält bort ökar temperaturen ytterligare. Förmodligen smälter alla glaciärer redan med de utsläpp som redan skett. De behöver bara lite tid på sig. Men processen accelererar av sig självt utan ytterligare utsläpp. Dagens tillkommande utsläpp ger ytterligare skjuts på färden mot undergången.

Efter hand som koralldöden och de nya havsnivåerna får verka, blir allt fler tättbefolkade kustområden obeboeliga. Och efter hand som jordbruksförutsättningarna försämras och vattentillgången blir osäker, ökar trycket ytterligare på redan utfiskade hav, tills bestånden helt kollapsar. Gissa vad som händer då i världen?

De lyckliga eloanerna flyter omkring i TV och tror att vi ska bli 11 miljarder och äta skalbaggar på en jord som inte kunde föda mer än 2,5 miljarder människor uthålligt - när den var i bra trim - innan människorna förstörde den.

Drönarna i Paris jobbar på för att få sitt låtsasavtal klart i tid för att hinna med flyget hem. Svårt att säga om de tror på vad de håller på med, eller om de som vanligt bara spelar teater. Men mänskligheten har inte 20 år på sig, inte 10 eller ens ett år eller en vecka - tåget gick igår. Det är utomordentligt stor långtidsverkan i utsläppen innan effekten klingar av och redan det som hunnit släppas ut fram till idag utrotar mänskligheten.

- Helt eller nästan helt? Det är väl en fråga som knappast har mer än akademiskt intresse? Det kan man diskutera på nästa jätteviktiga konferens när man besöker någon annan attraktiv världsstad för att äta, dricka och kopulera på skattebetalarnas bekostnad, medan man låtsas rädda världen.

Södertälje torsdagen den 10 december 2015
Mikael Styrman

.

onsdag 9 december 2015

Ilija Bataljan i maffians skamvrå


Det är naturligtvis en händelse som ser ut som en tanke, att dagen efter att SKL och byggföretagen torgför sin låtsaskamp mot korruptionen får Ilija Bataljan silkessnöret från maffians senaste projekt: Rikshem. Han går av allt att döma inte lottlös, om än vingklippt. Som vanligt när andras pengar förvaltas har ledningen varit mycket generös mot sig själv.

För den som inte vet vem Ilija Bataljan är kan jag nämna att han är född i Montenegro och tidigare var socialdemokratiskt kommunalråd i Nynäshamn, åren 2005-2009, där han verkade för en effektiv offentlig sektor. Många såg i honom en potentiell blivande socialdemokratisk partiordförande. Han var sedan oppositionslandstingsråd i Stockholms län, vilket kostade maffian 7-9 miljarder när han genomskådade skumraskaffärerna kring Nya Karolinska och drev fram en omförhandling som sänkte kostnaden för skattebetalarna något. Allt detta kan man läsa på Wikipedia. Men det man, av förklarliga skäl, inte kan läsa på Wikipedia, är att när han sa det alla visste, att landstinget skulle vinna på om man sparkade hälften av byråkraterna, tog det bara en vecka innan han var före detta politiker.

Utan inside information om turerna när han klev över till det Akelius-inspirerade Rikshem, kan vi inte veta om det skedde på hans eget initiativ. Mer troligt är att maffian gav honom ett erbjudande som han inte kunde tacka nej till. Sannolikt kamouflerat, för att dölja rädslan för vad han kunde komma att kosta den svenska organiserade brottsligheten om han fortsatte som politiker - det brukar vara så.

Vi kan inte heller veta om turerna som nu lett till hans silkessnöre från Rikshem också lagts i hans väg eller om han hjälpt till själv. Kanske sitter Ilija Bataljan också och funderar över den saken nu?

Det är naturligtvis i skenet av den politiska likvideringen av Bataljan som gårdagens nyhet om SKL och de andra skurkarnas låtsaskamp mot korruptionen ska ses. Gårdagen bäddade för dagens nyhet. Bataljan görs till ställföreträdande korruptionsskurk - skyldig eller inte. Det är genomfört med sedvanlig elegans. Genom den skenbara boskillnaden mellan SKL och Rikshem anar inte naiva svenskar nätverkets samordnade operation.

Oskyldig, lite skyldig eller mycket skyldig undandrar sig en utomstående betraktares bedömning. Men en sak är säker. Det var inte den största skurken som fick sluta i AB Svensk Korruption - snarare tvärtom.

Södertälje onsdagen den 9 december 2015
Mikael Styrman

.

Vuxna barns lek med vår framtid i Paris

Om det nu är som det sades i SVT:s nyheter ikväll, att den amerikanska kongressen sagt absolut nej till bindande avtal på miljökonferensen i Paris, vad är det då som pågår i Paris? Är det vuxna barns lek med för oss alla livsavgörande frågor eller kan den amerikanska kongressen komma att ändra sig, så att ett bindande avtal blir följden? Svar på det får vi kanske redan imorgon?

Svar som visar att ingen respekterar avtalet kommer något senare.

Södertälje onsdagen den 9 december 2015
Mikael Styrman

.

SKL och byggföretagen tar itu med småfifflet

Nu vill SKL och Byggföretagen ta itu med småfifflet. Det kunde vi läsa om igår. Riktiga svindlerier i storleksordningen tiotals och hundratals miljoner eller som i Solna miljarder ska inte längre äventyras av att fotsoldaterna fuskar till sig gratisresor med finlandsfärjorna. Det ska bli klarare regler för hur mycket man får muta fotsoldaterna, för att det inte ska hota stortjuvarnas verksamhet.

Ordning och reda, som Stefan Löfven brukar uttrycka det.

Södertälje onsdagen den 9 december 2015
Mikael Styrman

.

Pentagon och "The Donald Trump Show"

.
Donald Trump är en mindre blygsam amerikansk affärsman som försöker bli det republikanska partiets presidentkandidat. Som de flesta vet leder han i opinionsundersökningarna efter att ha avgett ett antal uppseendeväckande uttalanden. Ett sådant var att han härom dagen tyckte att USA inte ska bevilja muslimer inresetillstånd. Det låter som ett uttalande i samma anda och med samma syfte som när Ryanairs vd Michael O’Leary sa att man skulle ta bort toaletterna ur planen.

Men det finns tydligen fler som försöker bli president i USA med samma taktik som Trump. Enligt svenska media har Pentagon deklarerat att Trump genom sitt senaste uttalande hotar USA:s säkerhet. Det är ju minst lika uppseendeväckande som Trumps uttalanden. 

Det hotar i så fall USA:s säkerhet att neka muslimer inresetillstånd. Men det hotar inte USA:s säkerhet att USA godtyckligt mördar muslimer med drönare styrda från Virginia.

Då vet vi det.

Södertälje onsdagen den 9 december 2015
Mikael Styrman

.

”Kräket” vill ha fler poliser

.
Den politruk som i poliskretsar begåvats med smeknamnet ”Kräket”, efter sitt skamlösa sätt att klättra på karriärstegen, genom att utnyttja vår tids motsvarighet till Hitlertysklands judeförföljelser, vill nu ha fler poliser.

Smeknamnet kommer sig av politrukens skamlösa sätt att klättra på karriärstegen genom att stämma in i åsiktsförtrycket och på Twitter uttrycka ”Jimmie Åkesson i debatt gör att jag kräks”. En sådan skam- och gränslös person har vi alltså gjort till rikspolischef. Nu är han förstås inte den enda politruk med ledande befattning som döljer en hänsynslös nazist om man skrapar på polityren. Men att vara rikspolischef är naturligtvis en alldeles för viktig befattning för att i en demokrati få upprätthållas av sådana hänsynslösa och egennyttiga personer.

Nu vill Kräket i alla fall ha 1.000 poliser till. Sanningen är väl att 1.000 poliser inte räcker någonstans. Talet är sannolikt bestämt i samarbete med den innersta maktklicken. Det skulle vara oseriöst att under rådande förhållanden inte begära fler polistjänster. Det är icke önskvärt ur regeringens synpunkt att begära ännu fler.

Jag tror, som framgår av föregående stycke, att 1.000 nya tjänster är otillräckligt. Men det är ändå inte där skon klämmer. Problemet är istället att polisen använder sina resurser till fel saker och används till politisk verksamhet. Fler poliser kommer inte till rätta med brottsligheten, framför allt inte vardagsbrottsligheten. Men det ger fler poliser som kan användas till politisk förföljelse, trakasserier mot dissidenter mm.

Det blir med nödvändighet så när man istället för att utse kompetenta och hederliga chefer i den offentliga sektorn utser pålitliga och servila karriärister som just Kräket. Sannolikt gör det mer nytta för polisens förmåga att utföra sina uppgifter att sparka Kräket och utse en riktig hederlig yrkesman till polischef, än att anställa 1.000 nya poliser. Det hindrar inte att man kommer att behöva anställa fler poliser. Men man bör börja med det som gör mest nytta. Om man först anställer 1.000 nya och ger även dem dålig skolning i fråga om vad som är polisens uppgift, har man bara bundit ris åt egen rygg och gjort nästa, riktiga, rikspolischefs arbete än svårare.

Södertälje onsdagen den 9 december 2015
Mikael Styrman

.

Regeringen sin egen retoriks fånge och motståndare

Det har sina sidor att ta sig fram genom livet med hjälp av manipulation av massorna. Regeringen, och ”oppositionen”, som hoppade i galen tunna i fråga om migrationen, ägnade sig länge åt att hålla samman sina väljarskaror genom att peka ut alla som ifrågasatte den förda migrationspolitiken som rasister. Men det var inte människovänlighet utan makthunger och partitaktiska överväganden som styrde handlingsmönstret. Nu får regeringen äta upp sin egen drakskörd. Efter att i åratal ha piskat opinionen har man nu själv uppgiften att omskola mobben. Det var roligt så länge extremvänsterns anarkister kunde riktas mot Sverigedemokraterna och användas för ”nazistbekämpning”. Det är förmodligen inte lika roligt nu när man, enligt egen tidigare etablerad definition, själva är nazister. 

Det är inte första gången mobben visar sig svårstyrd. Hitler kom till makten genom att skylla allt ont på judarna. Till skillnad från många andra tror jag inte att judehatet var särskilt fanatiskt i de ledande kretsarna. Men det var mycket verksamt i maktkampen och för att hålla ihop maktbasen. Efter åratal av intensiv propaganda hade det tyska folket lärt sig sin läxa och att man för att vara rättrogen och framgångsrik skulle ta täten i judejakten. Då var det inte lätt att styra om opinionen. Det var förmodligen omöjligt och hur det slutade vet vi numera, även om en del försöker förneka att holocast över huvud taget inträffade. 

Människor som är hemfallna åt fanatism har alltid funnits och kommer att finnas så länge det finns människor. De står och väntar på att någon stark eller hänsynslös person ska peka ut färdriktningen med hela handen. Slumpen och omständigheterna avgör vad det blir. Judehat, armenier, andra religioner, migrationskritiker, invandrare eller elverkschefer som man är avundsjuk på. Allt beror på nazisten som ställer sig upp och pekar. Och mobben lyder troget, om den tror att det gagnar dem själva. Inte för att de nödvändigtvis tror på propagandan, utan just på grund av egennyttan som hägrar i förföljelsens förlängning. Först avhumanisering med propagandaorganen, sedan plundring med maktapparatens hjälp.

Regeringen och det nationalsocialdemokratiska partiet har inte dragit sig för att använda Hitlers retoriska metoder tidigare. Det som är lite roligt nu är att det gått upp för dem att allt håller på att gå åt helvete på grund av deras egen propaganda och att det har fallit på deras egen lott att försöka vrida utvecklingen rätt. En sorts gudomlig rättvisa skulle man kunna säga. Inte så roligt för Sven-Erik Bucht och de andra riktiga egennyttiga nazisterna. Men ganska underhållande att följa om man förstår vad det är som pågår.

Södertälje onsdagen den 9 december 2015
Mikael Styrman

.

1,5 eller 2,0 grader kan kvitta

.
(Ändrad 9/12-15, kl 10:38)

I Paris diskuteras nu om man ska höja sin målsättning, genom att sänka den största tillåtna globala temperaturhöjningen från max två grader till en och en halv grads max höjning. Djupa diskussioner förs på erfaret byråkratvis om hur det skulle kunna formuleras.

- Som om det spelar någon roll! Som om mänskligheten kontrollerar frågan. Bara vi bestämmer oss för ett gradtal så blir det så…

Förmodligen spelar det ingen roll vad man beslutar. Därför kan man lika gärna besluta om bara en halv grads höjning eller varför inte en halv grads sänkning, så att jorden blir kallare än nu? Ingen kommer ändå att följa det man kommer överens om. Däremot kommer ingen möda att sparas för att försöka lura andra att man själv lyckats bättre än målsättningen.

Förmodligen spelar det ingen roll vad man eventuellt bestämmer i Paris och det av en ytterligare anledning. Vi är sannolikt redan ”beyond the point of no return” på grund av redan gjorda utsläpp och deras kvardröjande verkan.

Södertälje onsdagen den 9 december 2015
Mikael Styrman

.

Obama: Gör som jag säger!

I USA ägde i veckan årets 336:e masskjutning rum. Det innebär ungefär en per dag. Inte längre någon spektakulär undantagshändelse utan istället på väg att bli ett för landet ganska normalt och typiskt beteende.

Om man beaktar landets vapenfascination och historia är det inte konstigt att det blivit så. Snarare en naturlig följd av förutsättningarna. USA koloniserades av européerna i en tid då skjutvapnen tagits i bruk. De vita hade skjutvapen men inte indianerna. Affärsidén var att indianerna fick lämna ifrån sig sin mark, levande eller döda. Oftast det senare. Något rättsväsende fanns inte, utan var och en bevakade sin rätt med sina egna skjutvapen, vilket förstås ofta innebar att inte den som hade rätt nödvändigtvis fick rätt, utan istället den som kunde mobilisera mest vapenkraft. En nation uppbyggd kring stöld med vapenmakt, som så många andra länder. Möjligen med den skillnaden att i USA var beväpningen mycket mer allmän än i exempelvis Europa vid samma tid, där beväpningen kommit att utgöra besuttna klassers privilegium och utövat av deras ”ordningsmakt”. Kanske var det därför oundvikligt att USA utvecklades till en polisstat. Fasciststat skulle andra säga och jag har inget att invända mot någon av beteckningarna. Att tygla en skjutglad befolkning beväpnad till tänderna kräver möjligen metoder anpassade till uppgiften. 

Vi utmålas en förskönad beskrivning som går ut på att USA var en ganska hederlig stat fram till spritförbudstidens 1920-tal, varigenom den italienska maffian växte fram och tog över. Det är förmodligen inte helt sant. Snarare var landet en kriminell skurkstat redan tidigare. Italienarna, med viss förstärkning från andra nationaliteter, råkade bara vara framgångsrika i den miljö som spritförbudstiden innebar och som passade deras mentalitet väl. Spritförbudets konsekvenser var knappast någon slump. Snarare var de förutsedda av samma krafter som drev igenom förbudet. Det var inte de absolutistiskt lagda eloanerna som drev igenom spritförbudet. De var sannolikt bara nyttiga idioter åt mer förslagna och skrupelfria personer som vi med H G Wells terminologi kan kalla sin tids morlocker. Sannolikt upplever många som skulle kunna tänkas forska i och skriva om det, att de beträder minerad mark om de ifrågasätter den gängse bilden, som också är den självbild som den amerikanska nomenklaturan själva odlar. Det är typiskt sett inte befrämjande för en akademisk karriär att föra resonemang som mynnar ut i att tjuvaktighet och moraliskt förfall är ett amerikanskt karaktärsdrag, i synnerhet bland mer väletablerade medborgare. De tenderar att vilja beskriva sig själva i andra ordalag.

Snart sagt varje masskjutning resulterar i att president Barack Obama går ut och offentligt och pliktskyldigast, åtminstone lamt,  propagerar för begränsning av antalet skjutvapen i samhället. Men vad Obama därmed gör är att säga ”gör inte som jag gör utan gör som jag säger”. Men exemplets makt är starkare. Och Obamas exempel är att godtyckligt låta mörda och massmörda människor runt om i världen, bland annat med drönare. För detta har han även - i förskott - fått fredspriset till Alfred Nobels minne av det norska stortingets nobelkommitté. Diplomerad mördare skulle man kunna säga. Vad gör det norrmännen till? Anstiftare till folkmördare?

Amerikanerna är dock inte så imponerade av Obamas pliktskyldiga och lama ansatser till begränsning av antalet skjutvapen. Vapnen är så allmänt förekommande att en begränsning knappast är genomförbar.  För att den ska vara möjlig krävs att den har utbrett stöd hos befolkningen. Hos den amerikanska allmänheten tycks åtminstone finnas två hinder mot detta. Det ena är uppfattningen att om laglydiga medborgare ger upp sina vapen är det bara brottslingarna som är beväpnade, vilket gör allmänheten skyddslös mot brottslingar. Det andra är uppfattningen att vapnen även är ett skydd mot en kriminell polisstats statsanställda brottslingar.

Masskjutningar utförda av ”vanliga” människor som flippar ut är en ganska ny företeelse, men under kraftig tillväxt. Den beväpnade missdådaren som söker sig till en skola eller en biograf försätter sig i ett påtagligt överläge gentemot alla andra närvarande. Ett överläge som tycks tilltala det amerikanska kynnet. Ett överläge som påminner mer än en aning, om det överläge som den amerikanska statens tjänstemän befinner sig i, när de skjuter obeväpnade människor till döds, med hjälp av drönare vars existens de som ska dödas över huvud taget inte känner till. Det är troligt att det finns ett samband mellan den amerikanska statens omoraliska dödande och de tilltagande masskjutningarna. Det kan vara något att forska om, ifall det finns akademiker som har den erforderliga moraliska resningen och som kan finna finansiärer som besitter likadana kvalitéer.

Min tes är med andra ord att det är den amerikanska statens maktmissbruk som skapar och legitimerar masskjutandet. Allt tyder på att de kommer att fortsätta öka. Hittills utförs de av enskilda som flippar ut. I framtiden utvecklas det kanske till ett sätt att umgås även bland människor som inte i normal mening flippat ut. Om det anses vara ett hedervärt beteende att godtyckligt mörda någon man inte känner, på uppdrag av någon annan, som man inte heller känner, kan man förvänta sig att människor kommer fram till slutsatsen, att de lika gärna kan fatta beslutet själv som överlåta det till någon annan. Kanske kommer andra länder snart att stänga sina gränser för amerikaner, som generellt kommer att uppfattas som latenta mördare vilka man inte vill ha gående lösa i civiliserade länder?

Södertälje onsdagen den 9 december 2015
Mikael Styrman

.

tisdag 8 december 2015

Tack Bengt Toolanen, för tunneln!

.
Sådärja, nu är tunneln genom Hallandsåsen redan färdig och på min födelsedag dessutom. Tack Bengt Toolanen. Det tog bara 23 år och drygt 20 miljarder att läka Dina tokigheter. Officiella siffror talar om 11 miljarder vilket redan det är på tok för mycket. Men det är ju bara officiella bluffsiffror. Ni har faktiskt hållit på med det där stolleprojektet i nästan halva mitt liv och jag är snart en gammal man.

Skulle skurkarna i Vattenfall ha betalat Dig flera miljoner skattekronor i avgångsvederlag, för att Du skulle hålla käften, om de hade vetat att det skulle ta 23 år att läka vad Du ställde till med? - Ja, antagligen skulle de ha gjort det. Av två skäl. För det första visste Du för mycket om skurkarnas plundring av Vattenfall. För det andra var det inte deras egna pengar som användes för att få Dig att tiga.

Att döma av hur det har gått hittills i Hallandsåsen ska man nog inte vara helt överraskad om något snart skiter sig, så att man får ta den ur bruk några år.

Tänk vad världen skulle vara färglös, tråkig och förutsägbar utan alla dessa inkompetenta dårar som får allting att skita sig och skapar utmaningar åt alla dessa tråkiga och kompetenta människor som försöker få den här världen att fungera. Vem orkar stimuleras på väg till sjukhuset med hjärtinfarkten, om man vet att där väntar en massa kompetenta människor på att rädda ens liv. Nog är det betydligt mer spännande att veta att det nästan inte finns någon personal alls eftersom dårarna slösat bort alla pengar. Ja, man kanske snart inte ens vet om det finns något sjukhus att åka till, så som de går på…i Hallandsåsen, i Solna och i Northland för att nu bara ta några exempel som dränerat folkhushållet.

Södertälje tisdagen den 8 december 2015
Mikael Styrman

.

”USA ber Sverige om hjälp i IS-kampen”

.

Svenska media rapporterar nu om att USA ber Sverige om hjälp i IS-kampen. Det är naturligtvis mer än löjligt. USA behöver inte svensk hjälp för att skapa krig i Mellanöstern. Det gör man redan framgångsrikt utan vår hjälp.

Inte heller behövs svensk hjälp för att flytta fokus till andra länder som kan överta problemen som USA:s krig skapar. Man har redan många ställföreträdande syndabockar, som står i kö för att dra på sig eländet som det militärindustriella komplexet skapar.

Nej, här ligger en gravad hund, som Reefat El Sayed skulle ha sagt. Här vankas intriger som Sverige bör passa sig väldigt noggrant för. Möjligen går det ut på att sylta in Sverige i fler krig än det amerikanska IS-kriget. Kanske finns det i korten att arrangera en nedskjutning av svenska flygplan, för att sedan skylla på ryssarna, eller något liknande. Allt för att få igång krig i Europa mot Ryssland, vilket USA jobbat på länge.

Regeringen bör tacka nej, vänligt men bestämt. Vi kan skicka Carl Bildt. Han och hans långa tunga trivs ju i de amerikanska krigshetsarnas sällskap.

Södertälje tisdagen den 8 december 2015
Mikael Styrman

.