söndag 23 februari 2014

Vilka poliser ska vi omhulda?

.
Efter det mycket både avslöjande och upprörande inslaget i Uppdrag Granskning för två veckor sedan, om det polisiära mordet på en medborgare i Husby, ställs den rubricerade frågan på sin spets.

Som med skoningslös tydlighet framgår av reportaget talar mycket för att en, eller flera, av piketpoliserna sköt mannen i fråga till döds med ett skott i huvudet, i hans eget vardagsrum, efter att ha slagit in dörren till hans bostad, avfyrat chockgranater och utan att han vid tillfället var farlig för någon enda människa. Med andra ord, det mesta talar för att mannen mördades av en mördare som gömmer sig bland poliser.

En polis agerar i en mycket tydlig maktposition utöver det rent fysiska och psykologiska övertag som en stormande och maskerad piketgrupp har. Medborgaren har mycket svårt att värja sig mot en kriminell polis på grund av det stora förtroende och det starka stöd lagen ger polisen. Medborgaren har mycket svårt för att värja sig mot en kriminell polis och kanske ännu svårare att försvara sina åtgärder efteråt.

Därför måste en polis som missbrukar sin ställning och begår brott, särskilt grova sådana, dömas och dömas strängare än, i det här fallet, vanliga mördare.

Antingen slår vi vakt om poliskåren och de många hederliga poliserna eller så omhuldar vi mördaren. Om inte mördaren, eller mördarna, i detta fall rannsakas, och rimligen döms, har ”vi” eller rättare sagt rättsväsendet, ställt oss solidariska med mördande poliser och slagit in en kil mellan dels medborgarna och dels poliser och rättsväsende.  Eller så ställer ”vi” oss solidariska med alla hederliga poliser som med rätta upprörs av mordet i Husby.

Mot bakgrund av polisens särställning och om inte en mycket tydlig och transparent polisutredning friar poliserna genom att vederlägga Uppdrag Gransknings reportage, är allt annat än livstids fängelse för mördaren som under polisiär beklädnad mördade mannen i Husby en pyrrhusseger för polisen och rättsväsendet. Utredningen bör i rimligaste mån klarlägga i vad mån övriga piketpoliser ska dömas till långa fängelsestraff för medhjälp till mord eller frikännas.

En viktig pusselbit saknas, tycker jag. Hur ser berörda polisers livssituation, föreningsliv, och så vidare ut. Finns i den berörda polisens vardagsliv måhända förklaringen till att pensionären i Husby sköts till döds med ett skott i huvudet i sitt vardagsrum istället för att gripas?

Idag har vi kanske ett fåtal poliser som är så kriminella att de efter eget gottfinnande, eller efter otillbörlig påverkan, kan mörda en medborgare. Men om samhället ställer sig solidarisk med mördaren istället för med våra hederliga poliser är snart alla poliser mördare och grova brottslingar. Vi borde ha allt för många exempel från andra länder för att själva vilja hamna i den situationen.

Mutholm söndagen den 23 februari 2014
Mikael Styrman
.

tisdag 18 februari 2014

Lite om renhållningen på bloggen

.
Det kommer en del kommentarer på bloggen som ställer mig inför besvärliga överväganden. Jag vill därför på detta sätt försöka tydliggöra min inställning.

Jag kritiserar gärna avarter ikring den svenska invandringen. Det kan handla om misshushållning av allmänna medel, plundring i bästa Sotji-stil eller ett verklighetsfrånvarande rättsväsende som dömer gruppvåldtäktsmän som tar med sig sin brist på kulturell förfining hemifrån hit och som av det svenska rättsväsendet behandlas på ett sätt som de kommer att uppleva som att de blir belönade för sina våldtäkter. Det kan också, om tillfälle ges, handla om att kritisera eller hänga ut muslimska, eller andra, religiösa brottslingar som söker sig hit i syfte att fortsätta förtrycka sin landsmän i deras nya hemland.

Jag tycker att Sverige ska vara svenskt och att vi ska slå vakt om vår egen kultur. Den som kommer hit lever på vårt sätt eller åker någon annanstans, eller stannar hemma, punkt.

Men jag tänker inte delta i någon onyanserad, rent av svart-vit, förföljelse av muslimer eller andra invandrare för att svenskar beter sig enfaldigt i umgänget med invandrare, inte sällan med skattebetalarnas pengar. Om svenskar beter sig enfaldigt - kritisera svenskarna - inte invandrarna.

Jag tänker inte bli någon lakej åt det militärindustriella komplexet och jag tänker inte låta min blogg bli spelrum för någon sorts fördummat muslimhat  som syftar till att mänsklighetens resurser ska användas till meningslös krigföring.

Den som vill kritisera eller tipsa om missmanagement och vanskötsel i Sverige är vällkommen att höra av sig. Även i ”känsliga” frågor.  Men den som vill ta över min blogg och fylla den med länkar med försåtligt material som börjar helt ok men sedan visar sig vara fördummande och manipulativ propaganda kan lämpligen skicka det någon annanstans istället.

Det mesta som är fel med invandringen är svenskar pappa till. Kritiken som framförs riktar sig nästan helt mot invandrarna. Det är inte acceptabelt.

Mutholm tisdagen den 18 februari 2014
Mikael Styrman
.

Vilket polisiärt mörker

.
Uppdrag Gransknings inslag i förra veckan och bakgrunden till Husbykravallerna var som vanligt välgjort. Och kanske var det ännu lite mer välgjort än vanligt. Det är förståeligt. Om man ska göra ett inslag som så tydligt visar på grov kriminalitet i poliskåren är det nog bra att torrt på fötterna.

Och att UG inte överdrev visades ju ganska tydligt av de polisiära psykopaterna som framställde en propagandafilm i mörkläggningssyfte för att ”möta” UG:s reportage redan innan det var sänt. Så polisen, polisbefäl och polisledning har numera anammat den ordning som redan länge rått på departements- och politikernivå:

- Skit samma om det du gör är bra eller dåligt - försök att få det att SE bra ut.

Den närmaste tiden kommer att visa riktigt hur kriminellt polisväsendet blivit. Sitter odugliga eller kriminella polisbefäl, polisledning och i vissa fall till och med samvetslösa mördare kvar i orubbat bo finns det nog inte mycket hopp för vare sig polisväsende eller rättssäkerhet i Sverige. Psykopaterna måste lämna poliskåren. De och rättssäkerhet och förtroende för rättsväsendet ryms inte i samma hus.

Under en längre tid har vi haft anledning att känna stegrande oro över polisens insatser i landet. En del oro född ur polisiär inkompetens, annan oro född ur polisiär kriminalitet.

Några fall som är lätta att dra sig till minnes är naturligtvis de saboterade utredningarna av morden på Catrine da Costa, Olof Palme, Carl Fredrik Algernon och de många Thomas Quick-fallen.
Det ökade användandet av polisiära resurser till att politiskt trakassera svenska dissidenter.
Likgömman på norra begravningsplatsen och den därpå följande mörkläggningen.
De notoriska lögnerna från polisens informatör som närmast har fått polisens information till pressen att innebära ett klarläggande - ett klarläggande om hur det i alla fall inte har gått till. Ett slags inverterad information.

Jag kan medge att jag inte längre har något stort förtroende för polisen. Ändå baxnar jag när ser hur man med vett och vilja, synbarligen drivna att ett okontrollerat tittande på amerikanska polisserier, bryter sig in hos pensionärer och med vett och vilja skjuter ihjäl en av dem i sitt vardagsrum under former som är svåra att skilja från en regelrätt avrättning.

Men det riktiga bottenskrapet möter vi när det visar sig att det är satt i system att låta poliser som begått brott sabotera utredningen. Att man har satt i system att låta brottslingarna, mördarna inom poliskåren, prata ihop sig för att dölja sitt brott. Uppenbarligen sker det med polisledningens goda vilja. Det ligger i luften att initiativet dessutom kommer från politiska psykopater på höga positioner inom poliskåren och justitiedepartementet, eller möjligen ännu högre upp.

Man kan antingen stämma i bäcken eller i ån. Antingen tar man itu på skarpen med mördarna i Husbyfallet, med en polisledning som sanktionerar grov kriminalitet i poliskåren och med moraliskt fördunklade psykopater på justitiedepartementet eller så väntar man tills man fullständigt förlorar kontrollen över situationen och överlåter problemet åt allmänheten att hantera. Jag tror, och nästan hoppas att det blir det senare. Då blir det i alla fall ordentligt gjort. Den senare metoden har dessvärre den nackdelen att den är ostyrbar och kan drabba många oskyldiga. Men det kan vara ofrånkomligt. Sådana här psykopater som det är fråga om brukar vara duktiga på att gömma sig bakom personer utan mentalt lyte.

Mutholm fredagen den 18 februari 2014
Mikael Styrman
.

Höger-Vänsterdebatten endast historisk propaganda

.
(Svar till anonym kommentar till bloggen ”Raka spåret till maffians funktionärer”.)

Jag tror inte på det där längre.

Det stämmer naturligtvis att nationalsocialdemokraterna profilerar sig gentemot en väljargrupp som tycker att andra ska beskattas hårdare, i tron att de ska få det bättre själva. Tyvärr leder högre skatteintäkter bara till att maffian, vare sig de är nationalsocialdemokrater eller ej, bara får mer pengar att plundra statskassan på. Några förbättringar för medborgarna infinner sig inte längre med högre skatter. Ofta är det till och med tvärtom. Mer pengar får verksamheterna att fungera ännu sämre.

Det stämmer också att borgerliga politiker gärna profilerar sig som lågskattepolitiker och värnande den fria företagsamheten. Men i praktisk går de inte att skilja från nationalsocialdemokraterna. Tvärtom kan man säga, att flera stora rättsövergrepp har skett, eller fullföljts under borgerligt styre.

Exempelvis fullföljdes nationalsocialdemokratins konfiskation av apoteken under den sittande regimen Reinfeldt.

Det var borgerliga politiker som lät kompisar plundra löntagarfonderna trots att de dyrt och heligt lovat att varenda krona skulle betalas tillbaka.

De maffiakontrollerade bankerna har i princip ”Carte Blanche” och fri tillgång till statskassan oavsett det är borgerliga eller socialistiska politiker som för tillfället ska mutas.

Socialiseringen av elnäten till några odugliga oligopolistiska kolosser har fortsatt på samma sätt oavsett ministär. Naturligtvis krönt av stölden av Ekfors-bolagen som är väl i nivå med de tyska nazisternas stölder i slutet av 1930-talet - genomförs under regimen Reinfeldt.

Det är inte längre adekvat att tala om ideologier eller höger-vänster i svensk politik. Det gör bara kriminella politiker för att få fårskallarna till valurnorna för det vart fjärde år avhållna låtsasvalet och därigenom lura i dumskallarna att demokratin fungerar.

Närmare verkligheten kommer man om man gör uppdelningen: S-, M-, C-, Fp-, Kd-, V- och MP-tjuvar i det ena lägret mot befolkningen i det andra lägret. Det är klart att en del politiker är tjuvaktigare än andra. Men det hjälper föga att en del inte deltar så aktivt i tjuveriet när de fogligt betraktar stölden under tysthet för att inte äventyra den egna platsen vid köttgrytorna. Och många av de som inte stjäl aktivt gör ju dessutom det för att mer framgångsrika tjuvar trängt undan dem från bättre platser vid köttgrytorna.

Mutholm tisdagen den 18 februari 2014
Mikael Styrman
.

fredag 14 februari 2014

Raka spåret till maffians funktionärer

.
Maffian vädrar morgonluft i det politiska kaos som råder efter partiledardiktaturens införande med åtföljande kollaps och det bakomliggande amerikanska maktövertagandet.

LO föreslår därför, enligt SVT, att arvsskatten återinförs. Det skulle förstås förenkla maffians tillvaro högst väsentligt och leda tillbaka till ett samhälle där maffian tar över alla tillgångar i landet och ingen verksamhet kan bedrivas utan dess välsignelse. Det ger oss rika och mäktiga ombudsmän eller maffiasoldater men fattiga och förslavade svenskar.

Idag tar en mindre del av tillgångarna omvägen via fysiska personer, ofta vanliga medborgare, innan de så småningom söker sig till pampar, ombudsmän och andra politruker. Det är klart att det är en vagel i ögat på maffians funktionärer och att längtan efter en återställare är stark.

Mutholm fredagen den 14 februari 2014
Mikael Styrman
.

måndag 10 februari 2014

Quo Vadis - Vart går Du?

.
Jag fick ett mail idag, från en bekant. Jag återger mailet men anonymiserat:

”Hej, jag har ibland tyckt att du borde byta fokus. Från att du blivit rånad av ett korruppterat samhälle – du lär aldrig få upprättelse om än välmotiverat. Vad säger du då om att hela landet håller på att bli rånat att ett gäng blåögda politiker och en massmedial uppslutning till detta?

Fick idag en sällsynt rak text i min hand som borde få även dig att känna kalla rysningar in i märgen.Av en tidigare blogg från dig fick jag intrycket att du gillar “alla goda vänner bland dessa nysvenskar” som förgyller tillvaron. Liksom du rånades av “samhället” en gång är landet Sverige på väg gå samma till mötes.

Kanske dags för ett större fokus på tillvaron än Rånet i Övertorneå?

Hälsningar” NN


Och här mitt svar:

Hej NN!

Kanske att både Du och jag är så upptagna av var och en sin egen kamp, att vi inte lyckas sätta oss in i varandras situationer?

"Rånet i Övertorneå" är inget rån i Övertorneå.  Sådana befogenheter har ingen i Övertorneå.  Det är Sverige, eller den kriminella politiska eliten i Sverige, som rånat mig. Aktörerna i Övertorneå är bara obetydliga underhuggare. Och övriga svenskar tittar likgiltigt på, utom de som är framme och försöker roffa åt sig av bytet. Sverige är som Nazityskland i slutet av 1930-talet, men "Ni" fattar inte det.

Och Du förstår inte heller, att när Du skriver till mig och ber mig byta fokus, beter Du Dig som en tysk, som 1938, efter att först förstrött och oengagerat tittat på, eller hjälpt till, när juden plundrades på sina tillgångar, sedan skriver till juden och ber honom bli upprörd över att nazisterna, och den fina naziststaten, kanske tvingas dela med sig av stöldgodset till några helt oförtjänta invandrare, som inte gjort ett vitten för att stjäla ihop till stöldgodset.

Men NN, som jag säkert har framfört någon gång:

Det är inte invandrarna som i åtminstone trettio år terroriserat och bestulit min familj - det är ursvenskarna. De "goda" människorna, som vet vad som händer, men väljer att titta bort. Och nu drabbas de "goda" svenskarna av sin egen draksådd. Och det kommer att bli värre, för ett genomkorrumperat system saknar förmåga att hela sig. Det kan bara ske genom att det förfaller och kollapsar varefter ett nytt och förhoppningsvis hederligare system kan ta vid. Men den vägen kan vara både lång och smärtsam.

Svenskarna inbillade sig, därtill lurade av bedrägliga politiker, att de kunde bygga upp ett tjuvaktigt och korrumperat system i vilket ändamålen fick helga medlen. Men nu visar det sig att ett korrumperat och egennyttigt rättsväsende och en dito byråkrati inte nödvändigtvis begränsar sig till att kränka, stjäla och plundra åt "ursvenskarna".

Ett sådant system jobbar åt vem som helst som gagnar de korrumperade i systemet. Bäst naturligtvis åt den som har mest pengar eller inflytande, oavsett varifrån det kommer. Vårt bankväsende, och vår byråkrati, bekymrar sig bara för varifrån pensionärerna fått sina nålpengar. Varifrån maffians miljarder kommer bryr man sig inte om och avkrävs heller inte av sina kriminella kollegor i staten att göra det.

Och det finns många, många, runt om i världen som har råd att betala bättre än moraliskt fördunklade svenskar som förväntar sig att systemet ska stjäla, men bara åt ”ursvenskarna" - helst gratis.

Så ett tjuvaktigt och moraliskt förtappat svenskt folk faller på eget grepp. Och jag skulle ljuga om jag sa att jag inte mitt i bedrövelsen är åtminstone lite skadeglad åt att tjuvarna, som med sin majoritets styrka har skapat förfallet, nu allt oftare går utan vård trots att de träffar ett oändligt antal läkare, alla för första gången, allt oftare ligger på lång-, eller äldre-, men allt oftare utan vård. Skolor kollapsar, tåg står stilla, tidningar rapporterar snart bara lögner och propaganda osv.

Det finns säkert ohederliga invandrare. Men de invandrare jag känner är över lag mycket hederligare, och flitigare, än de svenskar jag känner. Svenskarna har byggt upp ett tjuvaktigt system och upplever sig nu bli bestulna på det. Det kanske ligger en gudomlig rättvisa i det? Tyvärr drabbar inte systemkollapsen med någon millimeterprecision just dem som gjort sig mest förtjänta. Men här får väl enskilda medborgare öka precisionen i den gudomliga rättvisan genom riktade insatser.

Mutholm måndagen den 10 februari 2014
Mikael Styrman
.

onsdag 5 februari 2014

Det är jobbigt att vara politiker…

.
Riktigt hur jobbigt det är att vara politiker kan det vara svårt för oss vanliga dödliga att inse. Men ibland så blixtrar det till, ett fönster öppnas och vi får en inblick i politikernas allt annat än rosenbeströdda verklighet. Som nu när oppositionborgarrådet i Stockholm, Tomas Rudin (S), tvingades gå bakom en hylla på systemet och gömma en flaska Whiskey i jackan, för att lite senare passera kassan med ett par alkoholfria vinare som han betalade för.

Jag känner många alkoholister. En del riktigt rejält alkoholiserade. Men inga stjäl.

Det är bra med jämlikhet. Tur att en del dessutom är mer jämlika än andra och måste tygla sin alkoholism med stulna Whiskeyflaskor i femhundrakronorsklassen. Tur också att de som är lite mer jämlika än andra utan att blinka får sjukskriva sig, på andras bekostnad, för att vårda sin alkoholism när de har varit ute och stulit.

Jag tror inte att det skulle accepteras att ett sjukvårdsbiträde eller en kommunalarbetare skulle sjukskriva sig för att vårda sin alkoholism efter att ha varit ute och stulit Whiskeyflaskor i femhundrakronorsklassen. Därtill är de inte tillräckligt jämlika. De får i stället tygla sin alkoholism med sprit som de har råd med och som inte är stulen. De skulle nog ligga bra till för att få sparken utan att media skulle oja sig nämnvärt om det om de gjorde likadant som tjuvaktiga politiker.

Det är inget att plocka billiga poäng på sas det i TV4:s 22-nyheter - det är en tragedi. Skitprat! Men det var ju inte första gången politiker slickades där bak av TV4:s journalister. Och på sätt och vis stämmer det. Det är en tragedi för Stockholms kommun, för landstinget, för nationen och det är till och med en global tragedi.
Vadå? Att politiker är alkoholister?
Nej, att politiker stjäl!

Mutholm onsdagen den 5 februari 2014
Mikael Styrman
.

söndag 2 februari 2014

Återvinn demokratin!

.
För att återvinna demokratin måste vi sätta stopp för partiledardiktaturen som ju faktiskt är brottslig enligt svensk lag. I det vidare perspektivet handlar det om partisekretariatsdiktaturen och innebär att personer som inte valts av väljarna utövar makten. Ett annat oskick är när både politiken och byråkratin styrs av utomstående krafter, som exempelvis när mäktiga finansintressen tillåts utforma lagstiftningen på finansområdet och andra områden, för att gynna sig själva, på andras bekostnad. Men det är en separat fråga som jag ska ta upp en annan gång.

En riksdagsman är vald av folket och får inte skrämmas, hotas, mutas eller på annat sätt otillbörligt påverkas inför röstning av fascister som eftersträvar partiledardiktatur.

Fenomenet, som det går till i verkligheten, är beskrivet på ett utmärkt sätt av riksdagskvinnan Ann-Marie Påhlsson i sin bok ”Knapptryckarkompaniet”. Innebörden är att politiska brottslingar idag sätter sig över lagarna vi har till skydd för demokratin.

Dessa politiska brottslingar förvandlar landet till en fasciststat. Agerande är i strid inte bara med grundlagen utan även med Brottsbalken som säger så här i 17 kap:


8 § Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av rösträtt i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess utgång eller annars otillbörligen inverka på omröstningen, döms för otillbörligt verkande vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas, om det förövats med våld eller hot om våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning.

Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller inte rösta, döms, om det inte är tagande av muta, för tagande av otillbörlig förmån vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2012:301).


Ett tillämpande av gällande lag skulle således, enligt vad som är känt, innebära att stora delar av den sittande regeringen egentligen skulle sitta i fängelse, möjligen dömda till fyraåriga straff.

För att återvinna demokratin är det naturligtvis nödvändigt att straffsatsen verklighetsanpassas. Ett straff, i värsta fall och i praktiken, uppgående till några månaders fängelse, när det finns miljoner kronor, kanske tiotals miljoner, att tjäna bara i ett enskilt fall, är naturligtvis inget annat än löjligt. Det är närmast liktydigt med att uppmana ledande politiker att begå brott. Självfallet bör straffskalan sträcka sig åtminstone upp till en 10-12 år. Den som på det beskrivna sättet kränker demokratin bör skiljas från sitt uppdrag för så lång tid att möjligheterna att hota demokratin elimineras. Åtminstone om avsikten är att slå vakt om demokratin. Detta är mycket viktigare att ändra än att göra livstid till normalstraff vid mord. Särskilt som det senare nu främst ändras för att försöka skydda maffians hantlangare i politiker- och tjänstemannakåren. Mer om det senare en annan gång.

Sen är det en annan sak att någon av ynkryggarna i riksdagsmannakåren måste våga stå upp för sin rätt att rösta efter eget förstånd och därmed även stå upp för demokratin. Och så måste vi gräva fram en så pass okorrumperad åklagare att han också vågar väcka åtal. I förlängningen kan frågan även kräva åtgärder bland de politiska brottslingarna som leker domare, nämndemännen, men det är just nu en separat fråga.

Kommer detta att ske och i så fall när?

Jag tror att det kommer att ske den dag en dugande person smyger sig in bland mähäna som partiledningar utser att vara med på listorna och som fårskocken sedan röstar på, eller tror sig rösta på, eftersom det är partifolket som räknar rösterna. Alternativt kan det ske när en eller flera riksdagsmän hamnar i en situation som innebär att alternativet är så mycket värre än att stå på upp mot führern.

Mutholm söndagen den 2 februari 2014
Mikael Styrman
.

En till Stasihall

.
En andra Stasihall ska nu byggas i Luleå rapporterar media, men i regimanpassade ordalag.

Mutholm söndagen den 2 februari 2014
Mikael Styrman
.