tisdag 3 maj 2016

Mycket väsen för lite ull…

.
…sa gumman som rakade grisen. Så kan man också säga om regeringens ambitioner att utvisa sådana som nekats uppehållstillstånd i landet. Regeringens ambition tycks enligt duon Ygeman och Johansson vara att antalet återförvisade ska öka från 1.000 per månad till 2.000 per månad. En betydande förändring sa Ygeman. Och det är klart, börjar man tillräckligt nära noll är varje förändring betydande.

Nu finns det några saker att komma ihåg apropå detta. Även om det inte skulle tillkomma en enda ytterligare att utvisa kommer det, om regeringens ambition infrias, att ta åtminstone 7-8 år att utvisa de som redan kommit och nekats uppehållstillstånd. Enligt svensk offentlig sektors oduglighetspraxis kommer skattebetalarna att tvingas försörja dem alla under tiden. I verkligheten kommer inte antalet outvisade att minska de närmaste åren utan istället kommer det sannolikt att öka kraftigt. Framför allt kommer antalet gökungar att öka. I den godhjärtade dårskapens välvilliga tecken upplever nämligen den svenska byråkratin det som sin uppgift att försörja och utbilda alla som sätts till världen i fattiga länder. Enbart de är betydligt fler årligen än regeringen planerar för att mäkta utvisa. Därtill kommer mängder av vuxna män, anhöriginvandrande och illegalt invandrande. Och så det slutliga dråpslaget: Regeringen kommer sannolikt inte att nå det uppställda målet. Det kan till och med ifrågasättas om den kommer att nå fjolårsnivån. Ska man utvisa all världens fattiga under miljardärsreseformer - som om det är Anders Sundström som är ute och åker på spararnas bekostnad - blir det både så ineffektivt och dyrt att en svensk ekonomi i fritt fall knappast mäktar med fjolårsnivån.

Det brukar sägas att frivillighet är bästa metoden. I Finlands tillämpas det i stor skala. Staten chartrar normalstora plan och skickar iväg folk. Även det får naturligtvis karaktären av gratis lyxsemester, men får man iväg dem går de i alla fall inte här och sparkar i sanden och kostar pengar.

En svensk variant som skulle kunna spara pengar vore att skattebetalarna subventioner den storviltjagande politisk/ekonomiska noblessens jaktresor till tredje världen, mot att de åtar sig att på varje resa ta med sig 5-6 personer under utvisning - från Bromma naturligtvis. Spararna/skattebetalarna betalar ju redan deras resor men det syns inte så tydligt. Med tanke på hur mycket tid och andras pengar de lagt ned genom åren på lyxresor, och lyxjakter, kan man anta att de skulle klara av att utvisa minst lika många som staten lyckas med.

Det skulle sannolikt bli mycket billigare än de lyxresor för utvisade som staten nu arrangerar. Jakten kan man se som en ren bonus, åtminstone om media blundar för troféerna.

Falun tisdagen den 3 maj 2016
Mikael Styrman
.

Att inte kunna se bjälken i det egna ögat

.
Åsa Romson är i blåsväder igen. Hon gör som andra politiker. Låter egennyttan styra och säger ett, men gör ett annat. Men hon verkar lida av någon sorts social dysfunktionalitet eftersom hon inte tycks förstå, att det inte passar sig att allt för tydligt visa vilka de egna egentliga drivkrafterna är.

En problemfylld Stefan Löfven tar tillfället i akt att styra över en del förakt mot Miljöpartiet och Romson. Men vad spelar det för roll om Romson sitter i regeringen så länge som maffians man i regeringen, Anders Sundströms dräng, Obol-, Northland- och Ekforsmannen, den ökända dubbelfakturerande föredragshållaren från Tillväxtverkets grandiosa fester Sven-Erik Bucht sitter i regeringen?

Löfven ser grandet i Miljöpartiets öga, men inte bjälken i Nationalsocialdemokratins.

70 års maktinnehav har dragit in en del skräp i det nationalsocialdemokratiska huset, som det inte är så lätt att bli av med.

Falun tisdagen den 3 maj 2016
Mikael Styrman

.

Miljarder för att byta araber mot turkar

.
Att turkarna utnyttjar europeiska politikers svaghet och lurar till sig miljarder för att minska inströmningen av araber, pakistanier och afghaner till Europa, har nog var och en förstått. Att EU-politiker och tjänstemän tillsammans med turkarna blåser Europas skattebetalare har nog nästan lika många räknat ut. Nu får de här bedrägerierna ännu en dimension. De stollar som låtsas representera oss vill nu att vi ska betala turkiska gangsters miljarder, för att stänga araberna ute, men ge turkarna fri inpassering till EU.

Nog borde politiker- och tjänstemannatattarnas privata förhållanden granskas.

Falun tisdagen den 3 maj 2016
Mikael Styrman

.

When in Rome…

.
Det pågår en lite märklig debatt i Sverige. I vanlig ordning, nödgas jag säga, är det multi-kulti som spökar igen. Det vill säga tron på att någon gemensam kultur inte behöver finnas i ett samhälle för att det ska fungera. Alla kan ha sin egen kultur menar man från flum- och anarkistvänstern. Och visst, var och en kan ha sin egen kultur - privat. Men i det offentliga rummet gagnar det sannolikt alla om inte varje minoritetsgrupp propsar på att till sista blodsdroppen hävda sin rätt att överallt leva i sin kultur och tvinga majoriteten att anpassa sig till den.

Att migranter över huvud taget gör så är i sig märkligt. Först bygger man upp en kultur och ett land som man inte själv vill eller kan leva i. Sedan flyttar man Västeuropa och insisterar på att få implementera sin kultur även här.

Så gör inte vi. Åtminstone inte som regel. Åker vi till ett strängt muslimskt land undviker våra kvinnor att gå med bara axlar och att bada toppless medan männen inte skyltar lika mycket med sitt supande. Vi åker inte heller till Indien för att nötkött eller till arabvärlden för att äta fläsk. Det går naturligtvis att rada upp mängder av exempel som beskriver hur man tar seden dit man kommer, dvs anpassar sig till människorna som redan bor i landet. Vi gör det av respekt för och hänsyn till invånarna och vi har, menar jag, rätt att förvänta oss att besökare, gäster och immigranter i vårt land visar oss samma respekt.

Redan under antiken förstod man att leva efter det, enligt Wikipedia av den brittisk-romerske ledaren Ambrosius Aurelianus formulerade ordspråket ”When in Rome, do as the Romans do”.

Men dagens illiterata halvanalfabetiska politiker och samhällsdebattörer kan lägga även detta hål i sina kunskaper till det svarta hål de redan släpar på, men som inte hindrar dem att högljutt kraxa på barrikaderna om allas rätt till allt - nu meddetsamma!

Det finns ett bra sätt att slippa leva enligt den västerländska kulturens seder: - Åk hem!

Falun tisdagen den 3 maj 2016
Mikael Styrman

.