fredag 27 juni 2008

Svar till Arne Hietala

.

Hej Arne!

Tack för Din fråga bland kommentarerna till bloggen ”Inte rätt att fly”.


Lägre priser - ändå underkända

År 2000 hade vi lägre tariffer än de stora drakarna, vars ärenden våra myndigheter springer. Vi hade legat stilla med våra tariffer sedan 1996, medan priserna, inte minst de olika statliga pålagorna ökade, i vissa fall så mycket som 170%. När vi så småningom höjde våra priser, bara 5% och endast för att täcka ökade regionnätskostnader och fortfarande efter höjningen låg under de stora drakarnas priser underkändes vår höjning. Energimarknadsinspektionen vill nu tvinga oss att betala tillbaka 1,5 Mkr, trots att vi då inte har kostnadstäckning. Enligt lagen har vi rätt till kostnadstäckning.


Låga priser – ändå bara gnäll

Långa tider har vi legat under t ex Vattenfalls prisnivå. Periodvis, även under senare tid, har vi haft anmärkningsvärt låga priser, ibland landets lägsta. Då skulle man tro att det möttes av gillande och uppskattning. Tvärtom har de kommentarer jag då hört varit muttrande, på temat att priserna är alldeles för höga. Det tycks vara någonting som man har ”rätt” att alltid framföra beträffande Ekfors priser, vare sig de är höga eller låga. Det tycks också vara ”rätt” att alltid, och offentligt, utan skam påstå, att i princip vad som helst som vi gör alltid är olagligt, felaktigt, oskäligt, är själsvåldigt eller skall leda till återbetalningsskyldighet m.m.


Rätt för en - fel för en annan

Som Ekfors chef är det min skyldighet, att ta ut de priser som behövs, för att verksamheten och därmed samhället ska kunna fungera. Det är ju faktiskt på det sättet, att om inte elförsörjningen fungerar, så fungerar ingenting annat i samhället heller. Härav följer, att det är en klen tröst, att det är billigt, om det inte fungerar. Ekfors kunder är, menar jag, sedan lång tid tillbaka, bortskämda med god service och tar den för given. Det finns stora områden i landet, som återkommande utsätts för flera dygn långa elavbrott. De har det gemensamt, att det alltid är de tre stora som myndigheterna gullar med, som missköter eldistributionen i de områdena. Ibland tvingas människor evakueras från sina hem, för att deras elleverantör hoppat över nästan två generationers förnyelse och underhåll av elnätet. Deras intäkter går åt till allt möjligt svammel, inte minst bonusar i miljardklassen. Ändå får de hålla högre priser än vi gör, och får ingen kritik från myndigheterna, blir inte tvångsförvaltade, inte anhållna, inte tvångsinlösta och inte trakasserade på annat sätt heller.


Skygglappar på

Under lång tid har en allt ineffektivare offentlig sektor höjt priser och skatter på snart sagt alla områden. Samtidigt har verksamheten och servicen till medborgarna försämrats. Detta tenderar man, åtminstone i Tornedalen, att tiga om. När det kommer på tal tittar man på fötterna, tittar bort, byter samtalsämne och så vidare. Det tycks vara så, att man tar på sig ett personligt ansvar, för vad ens politiker ställt till med. Kritik mot det politiska systemet blir man personligen kränkt av. Man kan inte erkänna det politiska svammel som pågår, framför allt i Övertorneå kommun. Alla möjliga förklaringar kan man tänka sig: naturkatastrof, den nyss tillträdda alliansregeringen eller till och med EU. Men man kan inte tänka sig, att man kan ändra på ordningen genom att lägga sin röst på någon annan än farfar röstade på. Det går till och med att se på världen med sådana ögon, att det är Ekfors fel att mamma har ont om pengar, trots att Ekfors bara har höjt nätavgiften och trots att den höjningen bara är en liten del av alla kostnadshöjningar, som mamma drabbas av. Det går inte heller att ta till sig, att man faktiskt är medskyldig när man står vid sidan av och ser vad som pågår, men inte gör något.


Gemensamt ansvarstagande

Beträffande bolagets prisnivå gäller, att bolaget enligt lag och rättstradition har rätt till kostnadstäckning. Om bolagets kostnader ökar, har bolaget rätt att öka priserna. Så enkelt är det. Kan vi gemensamt ta ansvar och medverka till låga kostnader, så blir priserna låga.


Rätt eller fel

Beträffande Din fråga, om jag tycker att det är rätt att höja nätavgiften, vill jag säga så här: Det är rätt att ta ut ett sådant pris av kunderna, att samhället kan fortsätta att fungera. Det är fel, att ta så lite betalt, att elförsörjningen och därmed samhället kan sluta fungera. Märk väl, Du frågade inte om det är önskvärt, rättvist eller bra – Du frågade om det är rätt.


Söken i Era hjärtan

Jag tror att Du bär med Dig svaret i Ditt hjärta om vad som är rätt och vad som är fel i det här fallet och jag ska försöka hjälpa Dig, att kalla fram svaret, genom att ställa några motfrågor till Dig, som jag tycker att Du gärna kan fundera på:

- Är det jag eller Din mamma som ska betala hennes elkostnader?

- Är det rätt av Dina förtroendevalda, och de myndigheter som de styr, att utsätta ett litet privatföretag för så höga merkostnader för den här häxjakten, att allas kostnader ökar kraftigt?

- Vem ska betala bolagets rättegångskostnader – varifrån kan pengarna komma annat från bolagets kunder – alla bolagets intäkter kommer ju alltid från kunderna?

- Om Du blir anklagad för något, en enstaka anklagelse, eller som i mitt fall en formlig flod av anklagelser, kommer Du då att tycka att Du slåss mot väderkvarnar om Du försvarar Dig?

- I Din frågas förlängning ligger, att det är fel om man får försvara sig. En privatperson har sin lön, ett företag har sina inkomster från sina kunder. Om Du blir anklagad för något, kommer Du att tycka att det är fel om Du får använda Din inkomst till Ditt försvar?

Och Arne, jag tycker att det är hedervärt att Du sätter ut Ditt namn.

Hälsa mamma. Jag hoppas att vi snart ska få komma tillbaka till en tingens ordning, där hon kan få njuta av en driftsäker elförsörjning, utan att drabbas av onödiga merkostnader.

.

Inte rätt att fly

.

Signaturen ”Ötåbo” har lämnat en kommentar till min blogg ”Vad medför Arne Honkamaas avgång” som är så intressant att jag tycker att diskussion kan lyftas fram.


Tjat om nazistsamhälle?

Alla länder blir offer för olika former av totalitära system – om länderna förlorar ett erforderligt tryck på politiker, statsförvaltning och rättssystem. I vår typ av demokrati förväntades detta tryck utövas genom ”den tredje statsmakten” dvs massmedia. Efter hand som allt större del av ekonomin, till följd av övertaxering av skattebetalarna, blev offentlig ökade politikens resurser och medborgarnas resurser minskade. Det och annat gjorde det möjligt för politiken att korrumpera massmedia. Numera är svenska media till stora delar jämförbara med de som fanns i Sovjetunionen före dess fall.


Kuriren åter kuvad

Efter en kort ”Pragvår” tycks den organiserade brottsligheten ha återtagit kontrollen över Norrbottens-Kuriren och de lokala TV-kanalerna i Norrbotten. Kuriren ”köpte” man. Köpeskillingen var tidningen NSD. Kuriren ägnar sig numera till stor del åt att torgföra maktens berättelser.


Lösningen inte att fly

Lösningen på detta är inte att flytta för det här händer överallt, där man låter det hända. Istället ska vi bekämpa det kriminella patrasket och införa obegränsat personval. En politiker får vara med i vilket parti han vill men mandatet ska komma från folket - inte från en halvmaffia på partikansliet.


Statsapparaten blir hederlig när politiken blir det

När folket får, eller tar sig, rätten att själv välja sina representanter kommer utrensning av oduglingar och kriminella element från statsförvaltningen per automatik.


Propaganda om min lön

Sen har Du fel beträffande min lön. Du vet inte alls vad jag har för lön. Du känner bara till de fantasibelopp som sosseriet skönat mig för och som Du kanske själv glatt och villigt torgför medveten om att de är fel – hej å hå!


Du borde kanske sitta i fängelse?

Att inte samhället vill kasta Dig i fängelse imponerar inte heller. I Sovjetunionen, Tyskland och för övrigt hela Östeuropa var det mycket hederligt folk, som kunde tänka själva, som slängdes i fängelse, medan allsköns slödder fick gå lösa och innehade höga befattningar. Med tanke på hur Du förvaltat de generösa bidrag Du fått borde Du kanske sitta i fängelse. Att Du inte sitter där beror nog snarast på att Du anses ofarlig för den organiserade brottsligheten.

Vi närmar oss en situation där det sitter mer hederliga människor än brottslingar i fängelse. Det är väl inte rätt att säga att vi där ännu men som sagt, det närmar sig.

För övrigt tycker jag inte att Du ska lasta mig för Dina egna tillkortakommanden.

.

tisdag 24 juni 2008

Vad medför Arne Honkamaas avgång?

.

Norrbottensmedia har rapporterat om att Arne Honkamaa lämnar sin plats i Kommunstyrelsen och sitt uppdrag som Kommunalråd i Övertorneå. Han sitter kvar tills hans efterträdare utses.


Bakbundet kommunalråd

Arnes avgång är att beklaga. Jag har alltid uppfattat honom som en rättrådig person, uppfylld av en önskan att utveckla Övertorneå kommun i samförstånd mellan de många, ofta motstående, intressen som ryms i kommunen. Tyvärr har inte Arnes önskan om samförstånd delats av (s)-partiet i Övertorneå. Det har i hög grad bakbundit Arne.


När katten är borta dansar råttorna på bordet

I samband med Arnes konvalescens i början 2005 ställde Sven-Erich Bucht (Haparandas kommunalråd), Kurt Larsson (fullmäktiges ordförande) och Sven Kostenius (vice kommunalråd) till med sina nu riksbekanta vägbelysningsintriger i Övertorneå och Haparanda kommuner. Från att ha varit en angelägenhet enbart för de tongivande illvilliga krafter som styr (s) i Nedre Tornedalen, lyckades de göra ärendet till en angelägenhet för hela partiet.


Kurt engagerar Mona

Vem minns inte när Kurt Larsson skulle visa sig på styva linan och skriva till Mona (Sahlin) och även besöka henne. Förmodligen kan ingen som Kurt och Sven-Erich få NationalSocialdemokraterna att tappa såväl vett och sans liksom den demokratiska masken. De tycks ha samma inflytande över vissa till namnet borgerliga politiker, som har till vana att leva av smulorna från det NationalSocialdemokratiska bordet.


SveKo öser på

Sven Kostenius & Co fyllde på med att slarva bort ungefär åtta miljoner av kommunens pengar i Pullinkiärendet – till nytta för vem?Grå eminens

Jag som kommit att ha en hel del med kommunen att göra har kunnat se hur svår Arnes situation varit. Kurt Larsson har styrt kommunen direkt på tjänstemännen, som en grå eminens, bakom ryggen på Arne. När Ekfors översände servitutskontrakt som inte passade Kurts syften, fick någon slänga dem i papperskorgen, utan att ha diariefört dem – tre gånger!

Man kan nog säga om Arne, att med sådana vänner behöver han inga fiender. Han har tålmodigt burit sitt ok i missriktad lojalitet. Det hade kanske varit bättre, både för kommunen och Arne själv, om han hade sagt ifrån istället.


Diger meritlista

Den förnuftige och välvillige Arne lämnar nu scenen men de missunnsamma och illvilliga krafterna blir kvar. Den som vill kan se sig om i samhället och kommunen och se vad dessa hittills åstadkommit i Övertorneå:

- kommunen har tömts på 2/3 av sin befolkning

- alla unga flyttar, bara åldringar blir kvar

- Hedenäset, tidigare ett livaktigt kommuncentra, har dött, saknar numera nästan all samhällsservice

- attraktiva tomter vid älvstranden har använts till industriområden och villatomterna har förlagts i skogen vid gamla soptippen

- den numera blomstrande nepotismen har undanträngt alla kommuninvånare som inte har släktingar i partiet

- vägbelysningen är i mörker sedan flera år

- järnvägen är nedlagd och uppriven

- de lokala brandkårerna är nedlagda

- vägnätet är i sämre skick än någonsin

- butiksdöden är utbredd och tilltar

- sågarna är nedlagda

- mejeriet är nedlagt

- Plantingska gården ödelades (revs i gryningen efter att man först gått ut i Haparandabladet med att den blivit skyddad – Kurt och Viktor visade att Stockholm inte var den enda ort i landet som hade en ”Almar Ner”, eller Hjalmar Mehr som dopnamnet var)

- Särkivaaragården byggs om till högre kostnader än nyproduktion

- sjukvården kommer med nuvarande utveckling snart att vara nedlagd

- skolor läggs ned i rasande takt – nybyggda eller ej


Flygfältsprojektet skjutet i sank

Ett alldeles särskilt kapitel är flygplatsen som skulle byggas av ideella krafter. Det projektet tog Kurt över och förvandlade från ett mindre flygfält, på en för orten realistisk nivå, till ett internationellt jättejippo ägnat att främja den egna karriären. Följden blev att Ylitornio kommun köpte mark för flygplatsändamålet. Marken var orienterad i öst-västlig riktning, dvs tvärs den förhärskande vindriktningen. Den vanligaste landningen skulle därmed bli en sidvindslandning. Placeringen strax söder om berget Aavasaksa gjorde den oanvändbar som flygplatsmark då det inte anses acceptabelt flyga in i ett berg vid vart- och vartannat försök till start eller landning.


Onödigt med flygplats norr om Pajala

Den (s)-styrda staten tillsköt stora medel till Pajala kommun vilka kunde använts till en gemensam flygplats för Övertorneå, Ylitornio, Pajala och Pello kommuner. Av det blev en närmast onödig flygplats flera mil norr om Pajala.


Städgumman Arne

Arnes situation har varit märklig. Titt som tätt har hans tillvaro störts av att de mer självupptagna och karriärsugna partivännerna Sven-Erich Bucht och Kurt Larsson, med stöd av den ständige populisten Sven Kostenius, har ställt till det för honom. Det har sedan kommit att hamna på Arnes lott att försöka rätta till efter narrarnas framfart.

För en i grunden vänligt sinnad och ansvarskännande samarbetspolitiker, som jag uppfattat att Arne Honkamaa är, måste det vara psykiskt påfrestande att lojalitet med partiet innebär att tvingas springa Sven-Erich, Kurt & Co:s ondskefulla och illvilliga ärenden. Jag är därför inte ett dugg förvånad över att Arne kastar in handduken.


Väckarklocka

I det korta perspektivet innebär Arnes avgång en försämring i så måtto, att Arne säkert varit en modererande kraft. I det lite längre perspektivet kanske Arnes avgång kan vara den väckarklocka som behövs för att befria (s) i Tornedalen från de missunnsamma krafter som dominerar partiet idag.


(s) kan, men vill man?

(s) har en lång väg att gå för att bli ett demokratiskt och konstruktivt parti som kan arbeta för en positiv utveckling i bygden. Först måste man bestämma sig för om man vill anträda den långa vägen eller om man hellre fortsätter mot hela bygdens och den egna undergången.

.

tisdag 17 juni 2008

Vägbelysningsröran i Övertorneå

.

Övertorneå kommuns politiker har nu hållit kommuninvånarna utan vägbelysning i åratal för att elbolagets ägare jämförde s-partiets arbetssätt med nazisternas arbetssätt. I vägbelysningsfrågan har kommunens politiker av Energimarknadsinspektionen (EMI) begärt att få omkullkasta den praxis och de regler som finns i fråga om gränsdragning mellan eldistributören och andra aktörer i fråga om belysningsanläggningar. De reglerna är till för att tillförsäkra att elleverantörerna har möjligt att hålla anläggningar och elförsörjningen igång i ekonomiskt svaga områden som ingen annars skulle kunna distribuera inom. Samtidigt med ansökan till EMI har kommunen gjort en upphandling som skulle kunna ersätta en mindre del av de mörklagda armaturerna med nya i ett parallellt nät. Upphandlingen har man villkorat till ett för kommunen gynnsamt svar från EMI.


Anbudssummor läcks?

Enligt uppgift har ett 20-tal entreprenörer köpt ut anbudshandlingarna. Likaså enligt uppgift har fyra anbud inkommit. Ihärdiga rykten gör gällande att en i Övertorneå kommun bosatt och verksam elinstallatör haft det lägsta anbudet och att detta sedan ”läckts” till Vattenfall som beretts möjlighet att inkomma med ett anbud som var ca 100.000 kr lägre än den lokala entreprenörens.


Parallell till Vattenfalls lagbrott i Mattila?

Utan att ärendet varit föremål för rättslig utredning är det naturligtvis svårt att bedöma om det kan ligga någon sanningshalt i ryktena. Känt är emellertid att inte vägbelysningen är något högt prioriterat hos Vattenfall. För den som är lite ekonomiskt bevandrad framstår det naturligtvis som en aning osannolikt att Vattenfall, med stor överrock och utan verksamhet på orten, skulle kunna båda räkna sitt anbud på ett sunt sätt och komma fram till lägre kostnader än den lokala entreprenören. Att det finns en vilja hos vissa lokala/regionala Vattenfallpolitruker att visa framfötterna i det nationalsocialdemokratiska propagandakriget är ju uppenbart. Det framkom om inte annat så av den olagligt nedlagda högspänningskabeln på vårt område i Mattila, utanför Haparanda, härom året.


Övertorneå kommun ödelägger sitt förtroende

Det är naturligtvis mycket allvarligt om det visar sig vara sant, att ordningen och rättsuppfattningen samt respekten för upphandlingsreglerna är så svag i Övertorneå kommun

att upphandling görs av inte genomförbara projekt,

att entreprenörer lägger ned kostnader på att ta ut handlingarna, helt i onödan som det skulle visa sig,

att företagare, som tror sig om att vara potentiella uppdragstagare, lägger ned betydande arbete och kostnader, både själva och genom underentreprenörer, leverantörer mm, på att räkna på projekt, som är avgjorda redan i förväg.


Kommuninvånarna betalar

Övertorneå kommunpolitikers uppdragsgivare är kommuninvånarna som betalar den kommunala lekstugan. Det här må vara en liten affär men om politikerna föröder förtroendet för Övertorneå kommun som upphandlare kan det slå hårt mot kommuninvånarnas plånböcker. Då blir det ju bara myglare som finner anledning att lämna anbud när Övertorneå kommun begär det. Då försvinner ju all konkurrens och kostnadspress som är själva syftet med upphandlingsförfarandet.


Ersätter kommunen entreprenörerna?

Jag anser att de som räknat på vägbelysningsjobbet bör pröva, om de ska framställa ett skadeståndsyrkande mot Övertorneå kommun, dels för nedlagt arbete och kostnader i anledning av offererandet och dels för utebliven vinst, på grund av den korrupta upphandlingen.


Vägbelysningsfifflet och Vattenfalls heder

Det är märkligt att gigantiska Vattenfall inte är mer rädda om sin renommé än att de är beredda att solka sin skjorta och sin heder på dylikt ankdammsmygel. Kanske har EU-kommissionen låtit de stora kraftbolagen härja fritt i Europa allt för länge. Hur kommer det sig att Vattenfall är förskonad från de krav på transparens och insyn som är så viktiga för våra myndigheter när det gäller lilla Ekfors med 1/3 promille av Sveriges elnät? Är det av samma anledning som de stora kraftbolagen nu får sälja el till Europas elkunder för 70 öre och mer per kWh trots att det fortfarande kostar mellan 8 och 12 öre/kWh att producera el? Det torde finnas all anledning att borra lite djupare i detta.

Sveriges Riksdag gör oss till George W Bush vän men USA:s fiende?

.

Sverige, och framför allt dess förvaltning och nomenklatura, ser sig som, i allt väsentligt, USA:s siamesiska tvilling. Viljan att vara USA till lags och distansera sig från Sovjetunionen, numera Ryssland, tar sig ibland charmigt naiva och till och med rent löjliga uttryck.

Jämför man Sverige, USA och Sovjet kan man finna att alla dumheter som görs i USA även görs i Sverige, men ca 20 år senare. Såväl när det gäller författningen som statens och rättsväsendets förhållande till sina medborgare har Sverige dock väsentligt mer med Sovjet att göra än med USA.


USA:s författning

USA:s författning präglas av att den är skriven av människor som flytt från eller frigjort sig från, som man själv uppfattade det, tyranneri och maktmissbruk. Författningen, ursprungligen antagen 17 september 1787, är ungefär samtida med franska revolutionen. Som tidens strömningar bjöd är ett viktigt fundament för USA:s konstitution, med dess senare tillägg, att skydda medborgarna från övergrepp från det allmänna.


Sverige USA:s motpol

I Sverige saknas denna rättstradition nästan helt. I umgänget med sina medborgare har stat och kommun i princip alltid rätt. Att föra process mot det allmänna i Sverige, kan liknas vid att spela en tennismatch, där motståndaren vid spelets början har ett handikapp i form av 2-0 i set, 5-0 i game och 40-0 i det pågående och kanske avgörande gamet.

Staten har, förutom att stjäla samernas rättigheter ungefär som man i USA stal indianernas mark (konstitutionen skyddade inte indianerna) i fall efter fall pungflått sina medborgare. Kronan har med ena handen delat ut förläningar åt dem som varit kronan nyttig, för att sedan med andra handen godtyckligt ta dem tillbaka.


McCarthys häxprocesser

Den amerikanska konstitutionen utsätts emellanåt för attacker. Ett känt sådant fall är den under 1950-talet av den republikanske senatorn Joseph McCarthy ledda häxprocessen, McCarthyismen. Liberala eller vänstersinnade utmålades som kommunister och fick såväl karriärer som liv ödelagda. Konkurrenter och fiender kunde skaffas undan genom att med rätt eller orätt anklagas för oamerikansk verksamhet. Den amerikanska konstitutionen är dock stark och efter en tid reste sig moderata krafter och man fick stopp på McCarthy och hans terror.


Bush 2000-talets McCarthy

Likheten mellan 1950-talets McCarthy och 2000-talets George W Bush är slående. Även nu spionerar staten på medborgarna. Människor fängslas godtyckligt och på lång tid utan att ställas inför rätta. Lismande småstater utvisar godtyckligt anklagade människor, vilka av USA:s säkerhetstjänst förses med en huva över ansiktet, kläs av nakna och förses med blöjor, hängs upp i flygplanstaket och torteras medan de flygs mellan olika länder i världen, i flygplan kamouflerade till affärsflyg. USA har av sin 43:e president, George W Bush, och de psykopater som håller honom kvar vid makten, förvandlats till den fasciststat som man säger sig vilja skydda USA ifrån att bli. Landet balanserar på kanten till ekonomiskt kaos och Bush är redan den impopuläraste presidenten någonsin.


Sverige positionerar sig fel

USA är ett dynamiskt land. Utan tvekan kommer USA, i en nära framtid, att resa sig och göra upp med Bush stolligheter, som man gjorde med Nazityskland och med McCarthyismen. Då vill inte Sverige vara det mest framträdande exemplet på ett land där medborgarnas fri- och rättigheter kränkts på grund av inställsamhet mot Bush. I kölvattnet efter andra världskriget riskerade svenska intressen att bli svartlistade i USA och att få sina tillgångar konfiskerade för påstått samarbete med nazismen. Det är inte alldeles osannolikt att USA:s kommande uppgörelse med Bush kan leda till att den som sprungit Bush och hans psykopaters ärenden på motsvarande sätt kan bli det amerikanska folkets och nationens fiende.


Ställ Bush inför riksrätt

Bush lär ha uttalat att Bin Ladin ska gripas innan Bush avgår. Om man jämför den ringa skada som Bin Ladin orsakat USA med den katastrof som Bush ställt till med, på snart sagt alla områden, så är det svårt att dra någon annan slutsats än att det är Bush som bör gripas och ställas inför riksrätt.


FRA-lagen i papperskorgen

Sveriges Riksdag bör besinna sig på onsdag. Ta den Bushinspirerade FRA-lagen och förpassa den dit den hör hemma – i papperskorgen! Starta en utredning om den olagliga verksamhet som påstås ha bedrivits i 10-talet år och ställ de ansvariga inför rätta – oavsett vems partivänner de är.

Använd den extremt kraftfulla dator som redan köpts in för ändamålet – trots att riksdagen ännu inte har fattat beslutat i frågan – till att främja svensk forskning och utbildning istället.