torsdag 23 april 2015

Europa måste rädda Afrika för att rädda sig självt

.
Det är minst sagt fånigt att, som våra politiker försöker göra nu, skylla flyktingtragedierna vid Medelhavet på människosmugglarna. Det är ju inte smugglarnas fel att stora delar av befolkningen i Afrika och Mellanöstern vill söka sig till Europa. De tillfredsställer ju bara efterfrågan. Dessutom är de ju billigast, kanske till och med billigast och säkrast. Annars skulle ju flyktingarna och migranterna vända sig till någon annan. Och ingen har väl än så länge försökt påstå att smugglarna tvingar människorna till Europa? Fanns inte smugglarna skulle människorna kapa eller stjäla båtar, bygga egna ”båtar” eller ta sig runt Medelhavet, antingen via Gibraltar eller Turkiet. Att jaga smugglarna är att försöka komma åt symptomen utan att bota sjukdomen.

Man måste fråga sig varför en allt större del av befolkningen vill emigrera för att komma åt de bakomliggande orsakerna och därigenom få människorna att vilja stanna hemma. För många är det uppenbart varför folkvandringarna har kommit igång. Amerikanska intressen, med hjälp av sina europeiska drängar har ödelagt statsbildningarna i Nordafrika och Mellanöstern. Kaos, våldsdåd och terror har ersatt den relativa ordning som de störtade diktaturerna trots allt innebar. Framför allt den västerländska industrin har dränkt området i vapen - ofta helt gratis. Människor, män och pojkar, som inte alls borde ha vapen härjar beväpnade till tänderna och driver iväg fredliga människor från sina hembygder. Av korruption och okontrollerad vapenexport söndertrasade nationer förmår inte skydda befolkningen mot brottslingar och särskilt kvinnor är illa utsatta över stora områden. Andra drivs iväg på grund av framför allt europeiska, kinesiska och amerikanska intressens land-grabbing. Tidigare genom fiske välförsörjda människor har förlorat sin utkomst genom att industriländerna utrotar fiskbestånden längs Afrikas kuster. Inte ens Afrikas insjöar som exempelvis Victoriasjön klarar sig ifrån EU:s roffande. Fisken flyger till Europa, endast fiskrensen blir kvar till lokalbefolkningen.

Kan man få stopp för denna rovdrift och detta roffande kan man rädda både Afrika och Mellanöstern och dessutom, vilket förmodligen många inte förstår, rädda Europa.

Att ta emot hundratals miljoner flyktingar och migranter till Europa är inte lösningen, utan leder bara till att problemen importeras till Europa, med förutsägbart resultat. I egenprotektionistisk nit väljer nu sannolikt Europas politiker att se till att inte afrikanerna kan ta sig till Europa i stor skala och skapa negativa rubriker och andra problem. Inte heller det är någon lösning. Det köper möjligen, men bara möjligen, en kort frist inför galgen för Europa. Däremot kommer det göra ont värre. Inom ganska kort tid kommer Nordafrika att berövas alla sin fungerande båtar och fartyg. Det kommer att skada det fiske och den handel som finns och göra det än svårare för människorna i Nordafrika att försörja sig.

I det lite längre perspektivet kommer Europa att förlora. Den som har en fungerande verksamhet att få att fungera och att skydda, som de Europeiska länderna, kan aldrig vinna mot den som inte har något att skydda, men väl något att angripa. Det går därför inte i längden för Europa att vinna. Det är så mycket tydligare som det numera finns afrikaner och från Mellanöstern emigrerade överallt i Europa. Det spelar förmodligen ingen roll om man låter afrikanerna dränka sig på väg till Europa, om man hjälper till att dränka dem eller om man långsamt svälter ihjäl dem på den afrikanska kusten. Ingen av åtgärderna gör deras landsmän, stamfränder och släktingar i Europa till nöjda, glada och fridsamma medborgare.

Europa kan inte klara sig mot ett Afrika och ett Mellanöstern som ödelagts så till en milda grad att människorna måste bort därifrån. Men Europa kan, kanske, rädda sig självt genom att rädda Afrika från de amerikanska, europeiska och kinesiska psykopater som plundrar Afrika. Men det brådskar.

Södertälje torsdagen den 23 april 2015
Mikael Styrman
.

Upprörande etnisk diskriminering inom Socialdemokraterna

.
Nationalsocialdemokraterna gör sitt bästa för att fortsätta att bevara illusionen av sig som en brett förankrad folkrörelse. HBT-rörelsen ska nu ta plats i Verkställande Utskottet. Det är upprörande. HBT-rörelsen får vara med medan Balkanromernas Centralorganisation fortsatt diskrimineras, trots omfattande verksamhet. Skärpning (S)!

Södertälje torsdagen den 23 april 2015
Mikael Styrman
.

Amnesty lever!

.
Ryktena om Amnestys död har visat vara kraftigt överdrivna. Den som hade trott att Amnesty har gått i graven, att det bara återstår en tiggarorganisation med vältrimmad bidragsadministration hade fel. Nu har det börjat röra sig i Amnestys krypta. Det finns åtminstone en generalsekreterare kvar, mellan sextio och döden. Våldtäkter i miljoner, tioåringar med maskingevär och handgranater, utfiskade vatten runt Afrika samt land-grabbing i all ära, men afrikaner som drunknar istället för att stillsamt svälta ihjäl - det är grejer det! Det kan man tjäna pengar på.

Välkommen tillbaka Amnesty. Den senaste tiggarorganisationen att återuppstå likt en ”Fågel Fenix”.

Södertälje torsdagen den 23 april 2015
Mikael Styrman
.

onsdag 22 april 2015

Fler behöver ta ansvar, säger Löfven…

.

(Uppdaterad 22/4-15, kl 09:23)

 …med hänvisning till de mängder människor som väller in i Europa varje dag och förstås med hänvisning till att en del av dem drunknar på vägen. Han syftar förstås på att han, eller de som styr vad han tycker, menar att fler Europeiska länder bör följa Sveriges exempel och ta emot okontrollerat med flyktingar.

Men vad menar människan egentligen?

Under förutsättning att man inte har orsakat de förhållanden, som lett till att en stor del av den dryga miljard människor som bor i Afrika numera hellre vill bo någon annanstans - varför skulle det då vara någon annans sak att ta ansvar för afrikanernas boende? Vart folk har att ta ansvar för det område de bebor, inte för andras områden. Och om de inte kan leva i det vidsträckta och bördiga Afrika - hur ska de kunna leva i Europa, där de ska trängas med en halv miljard européer, som ännu inte alls är vana vid att tioåringar springer runt på gatorna med maskingevär och handgranater?

Om man som Stefan Löfven är ledare för en nazistorganisation i vilken framträdande medlemmar ägnat sig åt ”land-grabbing” vilket berövat afrikaner deras möjlighet att försörja sig, kan man förstås ha dåligt samvete. Särskilt dåligt samvete kan man ha för att de nationalsocialdemokratiska skurkarna inte ställs inför rätta, för brott mot mänskligheten, och straffas på ett sätt som är adekvat mot bakgrund av det lidande de orsakat. Halshuggning eller giljotinering ligger nära till hands, eller möjligen att överlämna skurkarna till afrikanerna och låta dem skipa rättvisa - långsamt.

En annan sak som möjligen borde ge fler nazister än Löfven dåligt samvete är det svenska deltagandet i det amerikanska militärindustriella etablissemangets söndertrasande av statsbildningarna i Nordafrika och Mellanöstern. De må ha varit diktaturer, men det som Löfven, Bildt och det övriga samvetslösa slöddret åstadkommit imponerar inte. Under diktaturerna kunde människor leva, om än i ofrihet. Nu blir de mördade och våldtagna, berövade sina hem och sin jordar samt tvingas på flykt.

Och Ni har stillatigande åsett hur vapenindustrin utrustat var och varannan tioåring i Afrika med maskingevär och satt dem i position att terrorisera befolkningen. För Er har det bara varit viktigt att få en bra plats vid honnörsbordet, fina bilder av Er själva i tidningar och TV och ett ord från den amerikanska höjdare som för stunden är på besök, för att lura med Er i nästa samvetslösa vansinnesdåd.

Att göra något åt krigshetsen och land-grabbing har Ni inte brytt Er om. Men att få en meningslös plats i FN:s säkerhetsråd - det har tilltalat Era egon.

Nej, Stefan Löfven, vi är inte skyldiga att ta ansvar för vad NI har ställt till med. Det finns de i Europa som är medansvariga med Er, men de är knappast intresserade av att hjälpa till. Många andra har inte alls något ansvar för Era samvetslösa stolligheter. Vad Er själva beträffar, den svenska politiska eliten, så borde Ni buntas ihop, hängas upp i taket i CIA-planet, förses med huva, lavemang och blöja och skickas till Afrika, utan att passera honnörsbordet, för att svara för Era skurkstreck!

Södertälje onsdagen den 22 april 2015
Mikael Styrman
.

tisdag 21 april 2015

Löfven vill skicka ett svenskt kustbevakningsfartyg

.
(Uppdaterad 22/4-15, kl 00:25)

De senaste dagarnas sjunkande flyktingbåtar, mellan Libyen och Italien, föranleder statsminister Stefan Löfven att vilja demonstrera handlingskraft genom att skicka ett svenskt kustbevakningsfartyg. Sverige har ju tidigare, inte utan politikens påtagliga stolthet, varit med och stöttat, och även deltagit i, den amerikanska expeditionen för att störta Gaddafi. Det skapade ett lovande inbördeskrig i vilket alla libyer i sann demokratisk anda kan vara med och skjuta skallen av varandra, ett nöje som förr var förbehållet ett privilegierat fåtal.

Och det är inte alla framgångar. Följden av svenskarnas, och deras kumpaners, inblandning i Libyska förhållanden har förutom en ”decentralisering” av oljeutvinningen även blivit att flyktingar numera kan dränka sig i tusental på väg till Europa. Inte det sämsta i en överbefolkad värld. Men jag tvivlar på att våra politiker vill kliva fram ur skuggan och ta åt sig äran.

Ännu är det oklart vad Löfven tänker sig att kustbevakningsfartyget ska göra. Ska den sänka flyktingbåtarna, sänka andra båtar eller ordna skyddskonvoj för hugade flyktingtransporter? Ett moraliskt dilemma kan redan nu förutses. Ska svenskarna hjälpa flyktingarna ta sig över Medelhavet eller ska man hindra dem ifall de försöker gå ut med överlastade eller icke sjövärdiga båtar? Eller ska svenska skattebetalarna rent av betala fördyringen till människosmugglarna om antalet resenärer begränsas? Och om nu någon båt ändå lägger ut överlastad - vad ska svenskarna göra då? Ska man skjuta den i sank eller ska man åka efter och kasta i flytvästar? Och om den nu sjunker - ska man ta upp flyktingarna då? Ska det i så fall ske enligt beprövad svensk modell - dvs att man tar upp så många att den egna båten också sjunker?

Blir det som Cecilia Wikström, fp, vill så kommer den att agera resebyrå och gratis skjutsa flyktingar till Europa. Det känns tryggt om svenskarna ska bygga upp världens största resebyrå. Dessutom gratis. Då kan vi känna trygghet i att andelen kvinnor på båtarna kommer att kvoteras liksom mindre etniska grupper som det eventuellt är särskilt synd om. Vi kan också vara förvissade om att alla flyktingar kommer att ha flytväst. Troligen kommer det även att finnas plats för Balkantiggare på fartygen så att flyktingarna redan på väg till Italien får bekanta sig med svenska förhållanden. Ja, det kommer säkert att sätta Sverige på kartan.

En mindre komplikation kan förutses. Det kan bli krig mellan Sverige och Italien om ”Cecilias Gratisresor” börjar skeppa flyktingar dit. Men det får väl Margot Wallström ta hand om.

Jag tror att Löfven helt har missförstått och underskattat situationen om han tror sig komma undan med hjälp av ett kustbevakningsfartyg. Det behövs betydligt tyngre aktörer som dessutom är bekanta med den svenska modellen och de problem som uppenbarligen finns i området. Löfven bör naturligtvis skicka Ingvar Carlsson, NCC och rikligt med betong. Aktörer som väl behärskar den svenska modellen och vet vad som behöver mörkläggas vid varje enskilt vrak.

Känner inte detta politiska hyckleri några gränser?

Södertälje tisdagen den 21 april 2015
Mikael Styrman
.

Gripen-flyplatser nya flugan

.
Enligt kvällens TV4-Nyheter kl 22 är det SAAB och Luftfartsverket i förening som har utvecklat fjärrstyrningen av Örnsköldsviks flygplats. Lite tidigare i samma program fick vi veta hur JAS Gripen FORTFARANDE fungerar - eller rättare sagt INTE fungerar. Det påminde inte så lite om min första bil. En SAAB 99, som jag köpte ny 1975 och som på lite drygt ett år hade 110 olika fel. Många av dem återkom flera gånger men i de 110 är inget räknat mer än en gång. Zebran är ett randigt djur, ränderna går aldrig ur.

Jahapp, då vet man ju vart det där med fjärrstyrda flygplatser kommer att ta vägen…

Och i rättvisans namn - varför ska flyget bara fungera och fungera och fungera i ett land där allting annat står stilla?

Södertälje tisdagen den 21 april 2015
Mikael Styrman
.

Ett mystiskt paket

.
Säpos utrymmen stängdes av igår. De hade kommit ett mystiskt paket. Förmodligen från Putin. Ofarligt för brevbäraren, men livsfarligt för Säpo. Det är nog bäst att byta till tjockare säkerhetsglas i kontorsfönstren. Vem vet när det kommer ett mystiskt paket nästa gång?

Och rimligen bör man införa tillträdeskontroll enligt flygplatsmodell, helst flera i rad, om man inte har det redan. Det är viktigt att kunna prioritera vad anslagen ska användas till. Vem vet vilken dag någon av arbetskamraterna har blivit värvad av Putin och kommer in och skjuter vilt?

Södertälje måndagen den 21 april 2015
Mikael Styrman
.

Har vi fått en parallell zigenarekonomi?

.
Härom veckan skrev media om svartförsäljning av tidningar. Det handlade om försäljning för drygt fem miljoner som av allt att döma sker helt svart. Ur allmän konkurrenssynpunkt är det naturligtvis fördelaktigt att distributionen skattebefrias, för den gynnade. Det är också bra om kommunen håller gratis bostad och betalar bussbiljetten till jobbet. Är denna skattefrihet tillgänglig för alla tidningar? Och för alla som säljer tidningar? Eller måste man vara tiggare? Hur länge måste man i så fall tigga för att kvalificera sig för skattefrihet? Eller måste man vara zigenare för att få sälja svart? Eller utlänning, eller möjligen både och? Var finns detta reglerat som gör att just den här gruppen människor får göra vad de vill på alla andras bekostnad? Är det just skattefriheten som berättigar en att gå runt och skita precis var som helst? Gäller skattefriheten annan näringsverksamhet också? Finns det rentav en generell skattefrihet för just zigenare som det finns en generell straffrihet för zigenare som snattar i flock? När andra snattar åker de fast medan butikskedjorna instruerar sin personal att titta bort när zigenare snattar i flock, för inte bli uthängda i media som rasister.

Jag tror att det är viktigt att klara ut vad som gäller i Sverige numera, så att även vi andra vet vad vi har att rätta oss efter.

Och en sak till:

Är det ett oavvisligt krav numera att vara en komplett idiot för att få vara politiker i Sverige eller räcker det om man är bara lite dum i huvudet - och lättlurad?

Södertälje tisdagen den 21 april 2015
Mikael Styrman
.

måndag 20 april 2015

Skurkarna har gjort kapitalismen självförstörande

.
Svar till ”Peter’s” kommentar till inlägget ”Blindbock eller flygplanskonstruktör”:

Väl sammanfattat. Låt mig fylla på med följande:

Vi fick lära oss att kapitalismen var en god kraft som skulle garantera ”survival of the fittest”. De mest konkurrenskraftiga skulle överleva. De som tillverkade de bästa produkterna på det effektivaste sättet vilket skulle ge konsumenterna bra varor till lägre priser. Så har det säkert många gånger fungerat. Men numera har skurkarna kommit på metoder att nästan alltid sätta kapitalismens goda krafter ur spel.

När det gäller offentliga upphandlingar fungerar det likadant. Kapitalismen har förvandlats till en sorts kineseri som lite föraktfullt kan beskrivas som ”Yes sir, can do”. Det vill säga man får det man frågar efter. Om lågt pris är det enda som betyder något när man upphandlar en tjänst får man en oduglig tjänst, men till lågt pris. Det är dessutom riskfritt att fuska på det sättet eftersom våra korrumperade politiker har satt rättsväsendet ur spel. Det finns därför inga renande krafter kvar. Väljarna röstar ju på färdiga listor som de inte kan påverka och för säkerhets skull är det politikerna och deras underhuggare som räknar rösterna. Den som fuskar mest och får ihop det lägsta priset för uppdraget och den offentliga sektorn är på väg att helt upphöra att fungera, bland annat på grund av dessa fuskgubbar.

För att återvända till produktutveckling och tillverkningsindustrin och även knyta an till Ditt resonemang om vinstoptimering istället för produktoptimering kan jag ta följande exempel. Igår behövde jag köpa ett antal persiennknappar. Ni vet den lilla fyrkantiga plastknappen som man lindar persiennlinan kring för att hålla persiennen uppe. Det är en mycket enkel sak, utan rörliga delar. De sprutar ut ur maskiner i långa serier och packas automatiskt. Att döma av andra plastkomponenter kan tillverkningskostnaden rimligen uppgå till något eller några öre. Ett rimligt pris sedan alla mellanhänder fått sitt och transporter betalats kan vara några tiotal ören. Ett högt pris närmare kronan per st. Förr kunde man köpa dessa i en ask eller låda, i betryggande antal till ett överkomligt pris. Idag, när kvartalskapitalismen gjort sitt och vinstoptimerat produkten, kan man köpa dessa i förpackningar om 2 st för ett pris om närmare 30 kr. Det är naturligtvis helt stick i stäv med vad vi har fått lära oss om kapitalismens förtjänster. Det skulle inte kunna fungera så om man inte, exempelvis genom korruption, satt konkurrensen ur spel. Intresset för att konkurrera måste vara måttligt eller obefintligt för att något sådant ska kunna pågå. Tillverkare och försäljare i ohelig allians hjälps åt för att plundra deras gemensamma kunder på så mycket pengar som möjligt. När man förstår vad som pågår blir man, som jag blev igår, förbannad. Jag köpte inget utan lämnade affären. Därmed hade det kapitalistiska systemet misslyckats med sin viktigaste uppgift. Den att få tillgång och efterfrågan att mötas. Mitt problem är olöst. Men jag kommer att lösa det på något annat sätt. I så måtto fungerar ännu kapitalismen. Jag är inte, åtminstone inte ännu, tvungen att köpa dessa enkla produkter till ockerpris utan är ännu fri att göra på något annat sätt. Men kapitalismen har blivit sin egen fiende.

När det sedan gäller ansvaret för vad dysfunktionella, uppsåtligt suboptimerade, produkter ställer till med så är det ju rättsrötan, korruptionen och avsaknaden av fungerade myndigheter och domstolar som är problemet. Med haverikommissioner som är politiskt styrda blir det varken lätt eller smärtfritt att komma till rätta med dessa sofistikerade men suboptimerade flygplan, om vi nu håller oss till den branschen. Om de är byggda för att vara elektronikbetjänade är det inte så ”bara” att konvertera till annan teknik. Det är förmodligen möjligt att göra, men kommer att kosta avsevärda summor i ombyggnadskostnader och prestandaförluster. Av tillverkarna utlovade kostnadsnivåer och livslängder kommer inte att kunna infrias. Flygplanen kommer, efter hand som de åldras, att fortsätta att singla ned som höstlöv. Korrumperade myndigheter, haverikommissioner, domstolar och media i förening kommer att hjälpas åt att hemlighålla de verkliga orsakerna. Psykopaterna hoppas på att det är en slump att deras skräpprodukter störtar och myndigheterna hjälper till att mörklägga genom att exempelvis skylla på piloterna. De intalar sig nog alla att det sker med de bästa av uppsåt. Men det gör väl alla skurkar? Det mest troliga är dock att det är en trend. Frågan är hur stark trenden blir. Kommer även i fortsättningen endast enstaka plan att störta då och då, eller kommer det att ske oftare? Med kännedom om hur åldrande elektronik fungerar får vi nog vara inställda på att begravningarna kommer tätare i framtiden.

Men vilka blir påfrestningarna på ekonomin och vår civilisation om, eller när, det kommer fram att myndigheter, media med flera hela tiden känt till vad som pågått? Kommer förtroendet för flyget att vara lättreparerat eller kommer marknaden för trafikflygplan som konverterats till ”hostel” att snabbt överetableras? Det är en sak att flyga när risken att förolyckas är försumbar. Förmodligen en helt annan sak om oddsen utjämnas. Kommer människor som i onödan berövats sina nära och kära att rycka på axlarna och gå hem? Eller kommer de att själva utföra det arbete som politiker, myndigheter, domstolsväsende och media låtsats utföra? Det kommer ju knappast att räcka att haverikommissionen ber om ursäkt och förbinder sig att inte skurka sig i fortsättningen.

Södertälje måndagen den 20 april 2015
Mikael Styrman
.

Det finns Live och det finns ”TV4 Live”...

.
...och så finns det bandade sändningar. De bandade är enklast. Där tar man bort grodorna före sändning. Tyvärr leder det till gäspiga och tillrättalagda program utan nerv.

Live har mer nerv, åtminstone enligt vad de säger som är i branschen. Även tittarna kan känna av nerven. Känslan är att lite vad som helst kan hända.

Och så finns det ”TV4 Live”. Det innebär att man sänder Live. Sedan går man in i efterhand och klipper bort det som stör finansiären eller makthavaren. Därefter låtsas man bara ha sänt de meningslösa stumpar som blev kvar sedan censuren tagit sitt.

Ungefär som när Torgny Segerstedt, under kriget och kampen mot nazisterna och deras svenska medhjälpare, lämnade platsen tom i tidningen för att visa läsarna att tidningen var censurerad. Fast inte lika tydligt...

Södertälje måndagen den 20 april 2015
Mikael Styrman
.

Blindbock eller flygplanskonstruktör?

.
Det brukar sägas, till försvar för vikten av att kunna sin historia, att den som inte vet var han kommer ifrån, vet inte heller var han är, eller vart han är på väg. Talesättet kan även appliceras på den nära historien eller på det vi med andra ord kallar för erfarenhet. Bristen på historisk återkoppling och avsaknad av tillvaratagande av beprövad erfarenhet rymmer sannolikt en stor del av förklaringen till att moderna trafikflygplan, ofta av Airbus tillverkning, antingen försvinner spårlöst eller dalar till marken likt höstlöv - i samtliga fall utan överlevande. Låt mig utveckla detta:

Den som har hunnit samla på sig lite erfarenhet kan förmodligen känna igen sig i det som följer. I början av 1960-talet var en bil som gått 15.000 mil ganska slut. En riktig skrammelburk. Bilarna hade ännu inte säkerhetsbälten, deformationszoner var ett okänt begrepp, dubbdäck kom i början av 1960-talet, vägarna var i dåligt skick, biltillverkningen ännu inte så utvecklad.

En bil som i slutet av 1960-talet hade körts 30.000 mil och ännu gick att använda väckte beundran och nästan vördnad.

På 1980-talet hade både vägar och bilar blivit bättre. Att bilar kördes över 30.000 mil hade blivit vardagsmat. En bil som hade kört 50.000 mil avslöjade sig genom att ha blivit mjuk i chassiet, men kunde ännu vara fullt fungerande.

På 2010-talet har elektroniken gjort sitt intåg i bilarna, på gott och ont. Allt, både nyttigt och onyttigt, styrs elektroniskt. Gaspedalen, som förr via en vajer påverkade förgasaren direkt, är nu elektronisk. Många gånger, och i kombination med långa tillverkningsserier, pressar det priserna på tekniklösningen, men begagnatköparen betalar ”priset”. Priset i det här fallet utgörs av att första ägaren har en bil som är fylld av finesser som är tillförlitliga upp till ca 15-20.000 mil, beroende på fabrikat. Begagnatköparen som tar över bilen därefter får räkna med att bilen kan hemsökas av otaliga abstrakta och intermittenta fel som kommer och går och gör att finesser, eller nödvändigheter, fungerar ibland, ibland inte. Jag som kör en tysk kvalitetsbil, som har gått lite över 12.000 mil, kan ibland råka ut för att det inte händer något när jag trycker på den elektroniska gaspedalen. Ibland piggnar den till efter ett tag, med ett ryck, ibland inte. Detta måste måste man som konstruktör ha kännedom och kunskap om, erfarenhet av och respekt för. Det är elektronikens baksida och förutsättningar. Förutom ålder och förslitning påverkas elektronikens tillförlitlighet av buggar till följd av komponentbrister, den mänskliga faktorn och uppsåtlig skadegörelse men även av störningar i strömförsörjningen och av yttre faktorer som exempelvis åska. Man kan inte som konstruktör ha erfarenhet av sådant om ens yrkesbana är kortare än den tid det tar för dessa brister att utvecklas och blomma ut. Men det räcker inte med det. Man måste också ha en företagsledning som inte består av ansvarslösa psykopater och/eller styrs av kvartalsekonomi.

När gaspedalen klickar i en bil är det en källa till irritation. I ogynnsamma fall leder det till en olycka.

När elektroniken klickar i ett flygplans styrsystem omkommer alla ombordvarande.

Dessa är förutsättningarna för användning av elektronik i flygplan och det är i mycket liten grad förenligt med hittills normala brukningstider för trafikflygplan om 40.000-60.000 flygtimmar, eller mer.

Den som ger sig på att konstruera invecklade tekniska produkter som flygplan, som dessutom är avsedda att användas under avsevärd tid, utan att ha dessa förhållanden klara för sig leker blindbock. Med vilken insats man leker blindbock behöver nog inte förklaras…

Södertälje måndagen den 20 april 2015
Mikael Styrman
.

Germanwings: Ett konkursmässigt Frankrike värnar ”flygande likkiste-fabriken" till varje pris

.
Om det skulle förhålla sig så - vilket vi inte vet - att säkerhetsdörren in till cockpit spelat roll för Germanwings 4U 9525’s krasch skulle det innebära att ytterligare 150 personer dött på grund av firma Cheney & Bush’s strävanden att mörklägga vad som egentligen hände 9/11. Hela apspelet om säkerhetsdörrarna föranleddes nämligen av en vilja att understödja lögnerna om vem som egentligen rev World Trade Center.

Vi vet däremot att mäktiga intressen vill att vi ska tro att dörren spelat roll. Frankrike är illa trängt. Statskonkursen tuffar närmare för var dag som går. Det är ett understatement att påstå att Airbus är en betydande arbetsgivare. I skrivande stund vet jag inte hur stor men lätt tillgängliga uppgifter på nätet talar om allt ifrån ca 60.000 till ca 150.000 anställda runt om i Europa. Oavsett vilken siffra som kommer verkligheten närmast kan vi nog utgå från att minst lika många arbetstillfällen ytterligare påverkas indirekt.

Under senare tid har det visat sig att Airbus flygplans säkerhet måste sättas i fråga - åtminstone under vissa betingelser. Exempelvis när för en säker flygning i instrumentflygförhållanden nödvändiga och för allt modernt flyg grundläggande utrustning sätts ur spel exempelvis av isbildning i statiska och dynamiska intagen. För säker flygning nödvändig utrustning som försummats till förmån för strävandena att förvandla flygplanen till flygande nöjesfält. Slutprodukten är absurd. Flygplanen kostar - i grundutförande - över tvåtusen miljoner kronor. Men när de kommer in i isbildningsväder är risken betydande för att statiska och dynamiska intagen - som man satsat några hundra kronor på - täpps till. Och om de täpps till under instrumentflygförhållanden är sannolikheten nära hundra procent för att planen störtar och alla ombord omkommer.

Förutom de många engagerade i tillverkningen av dessa, av allt att döma, felkonstruerade flygplan riskerar självfallet många operatörer att påverkas på ett avgörande sätt om flygplanen hamnar i vanrykte, ehuru välförtjänt. Hur påverkas operatörerna om resenärerna börjar ställa frågan före inköp av resan: vilket flygplan ska vi åka med? Låt oss därför inte underskatta de ekonomiska krafter som har intresse av att mörklägga eventuella säkerhetsbrister hos flygplanen. Viljan att bortförklara säkerhetsbrister hos berörda flygplan med ”pilotfel” kan förmodligen inte överdrivas. Hur många haverier som man hittills lyckats bortförklara som pilotfel vet vi inte. Men vi vet om några uppmärksammade haverier under senare år vilka man försökt skylla på pilotfel. Exempelvis AH447 på väg från Rio de Janeiro till Paris och Air Asias QZ8501 på väg från Surabaya till Singapore, vilka jag tidigare skrivit om här på bloggen. Även den alltjämt försvunna MH370 på väg från Kuala Lumpur till Peking var man tidigt ut och skyllde på piloterna. Den senare visserligen en Boeing, men med vissa systemfel gemensamma med Airbus. I det här sammanhanget är den mest intressant för att det sällan är så uppenbart att man döljer konstruktionsfel hos flygplanen genom att skylla haverierna på pilotfel.

Södertälje måndagen den 20 april 2015
Mikael Styrman
.

MH370 söks i större område

.
I dagarna offentliggjordes att man överväger att utöka området inom vilket man söker efter det ännu försvunna planet MH370.

En konstig omständighet kring MH370’s försvinnande är den uppgift som släpptes ut för viss tid sedan om att batterierna till nödsändarna, åtminstone det ena, redan ett år före försvinnandet ska ha passerat sin maximala tillåtna ålder. När man smälter den uppgiften en tid ter den sig allt mer osannolik. Ett flygplan av den aktuella sorten kostar mer än tvåtusen miljoner kronor och är underställd ett minutiöst och detaljerat underhållsprogram. Hur sannolikt ter det sig, mot den bakgrunden, att man inte byter batteri i nödsändaren?

Det är en typ av uppgift som skulle kunna släppas ut av någon som vet att planet inte kommer att hittas och känner ett behov av att förklara varför.

Kanske ska dessa uppgifter vägas samman med de fynd som gjordes i pilotens simulator, i dennes bostad, av vilken framgått att han övat inflygningar till den ensligt belägna amerikanska flygbasen Diego Garcia samt de vittnesuppgifter som finns om att planet setts passerande nära belägna Maldiverna på låg höjd?

1988 sköt den amerikanska robotkryssaren USS Vincennes ned det Iranska passagerarplanet IR655 ovanför Persiska Viken, med 290 döda som följd. Planet befanns sig på känd rutt och höjd men befälhavaren på Vincennes påstod ändå att man trodde sig vara föremål för anfall. Så skjutkåta amerikaner är ju i och för sig inget nytt här i världen. Och Diego Garcia ligger väldigt, väldigt isolerat.

Södertälje måndagen den 20 april 2015
Mikael Styrman
.

söndag 19 april 2015

Fridolinjen Ikaros

.

Jag har länge förundrat mig över hur man använder pengarna i kommuner och landsting. Sjukvården går på knäna. Allt fler sjukhus går in i ”stabsläge”. Stabsläge är nysvenska och betyder att man har klantat till det så totalt att man slutar att över huvud taget tillhandahålla vård, för att istället gå och gömma sig för att prata med varandra och överlåta åt sjuka människor att vårda sig själva efter förmåga. Kommunerna, exempelvis Piteå, låser in åldringarna på nätterna och lämnar hela avdelningar obevakade. På fängelser har man det bättre. Maten är bättre och det finns personal, även på nätterna.

Samtidigt tävlar politikens oduglingar om att överträffa varandra vad gäller omdömeslösa stolligheter. Sven-Erik Bucht, på den tiden han var den som ödelade Haparanda, brände kommunala medel på att försöka få igång en flyglinje mellan Kemi och Stockholm, samtidigt som sjukvården avlövades och industrierna lades ned i Haparanda. Norrbottens Läns Landsting driver tåg och flyglinjer. Eller rättare sagt: erfarenheten visar att man sprider ut dysfunktionella tåg mellan Umeå och Luleå för att sedan hyra in bussar för att transportera passagerarna. På flygsidan subventionerar man en flyglinje mellan Uleåborg, Luleå och Tromsö. Trots skattesubventionerade biljetter kan man åka fram och tillbaka till Italien för samma pengar som man tar sig enkel resa Luleå-Uleåborg. Luleå-Tromsö räcker nästan till klippkort på Italienflyget. Ändå är priset ointressant eftersom flyglinjen nästan bara används av politruker som reser på skattebetalarnas bekostnad, för att under trevliga former träffa andra politruker, istället för att arbeta.

Men allt överträffas nu av regeringen. Är det ”Bucht-effekten” vi kan skönja? Knappt har bilderna från Uppdrag Granskning’s Northland-reportage tonat ut, med Sven-Erik Bucht och nuvarande statsministern Stefan Löfven. Den senare uttalande ”det luktar pengar” från en näve Pajala-malm, vars gruva en vecka senare gick åt fanders och blottade den största ekonomiska svindeln genom tiderna i Sverige, med Anders Sundström som maestro i bakgrunden. Det var något som vid den tidpunkten förmodligen alla förstod att skulle hända - utom Stefan Löfven. Det är till att besitta kompetens och analysförmåga i regeringen.


Nu skojar folkhumorn friskt med regeringen på sociala media, trots att regeringen förstås gör sitt bästa(?) för att hantera skattebetalarnas medel på ett klokt sätt, sedan det visat sig att regeringen kör taxiflyg åt regeringsledamöterna mellan Bromma och Arlanda, 4 mil. Men folkhumorns ”MP Airlines”, som syns på sociala media i all ära, kanske ändå överglänses av ”Fridolinjen” som också cirkulerar på sociala media. Kanske vore tillägget Ikaros på sin plats?

”Fridolinjen Ikaros” samtidigt både ungdomligt och intellektuellt, med avstamp i historien men ändå futuristiskt.

Södertälje söndagen den 19 april 2015
Mikael Styrman
.

De inbillade godhjärtade våndas med tiggarfrågan och folket demoraliseras

.
För hundra år sedan hade svenskarna förmågan att lyfta sig ur fattigdom och armod. Då kunde man även hantera tiggarfrågan eftersom man lyckades bygga upp ett samhälle fritt från tiggeri. Idag har den förmågan fallit i glömska eller eljest förlorats. Vårt samhälle tycks idag vara värnlöst mot människor som vill exploatera vårt kollektiva dåliga samvete, för att vara födda av förfäder som valde att istället för att frysa ihjäl arbeta sig bort från nöden. Idag påminner den svenska gatubilden om skildringar från biblisk tid. Tiggare vart man ser och inte ens svenska tiggare, utan huvudsakligen rumänska tiggare, som en del svenska debattörer anser att vi är skyldiga att sörja för - med andra svenskars pengar givetvis. Med pengar som är avsedda att användas till att sörja för vård, skola och omsorg till vår egen befolkning.

Sent omsider börjar de inbillade godhjärtade inse att deras metod i tiggarfrågan, att gulla med människor som hellre tigger på gatorna än försörjer sig på annat sätt, inte fungerar. Eller rättare sagt, den fungerar - om målsättningen är att dra hit all världens tiggare, och annat löst folk, som inte respekterar några sociala konventioner. Men om målsättningen är att vi inte ska fylla våra gator med tiggare och våra kommuners bostäder med icke-betalande hyresgäster, då fungerar deras metod inte.

Frågorna är svåra, för att inte säga ångestfyllda att hantera. Ingen politiker vill pekas ut i media som hjärtlös. Särskilt inte när det kan undvikas genom att sätta sprätt på andras pengar. Men något kan behöva göras. Invandringsnotan, som ännu förnekas i sten, skenar. 265 miljarder enligt nyss lagda budgetförslag. Pensionärerna får nog bereda sig på att äta foder som inte kräver tänder. Åtminstone pursvenska pensionärer. Och de lär inte äta så mycket. Det ser Anders Sundström till. Allt fler inser vad som är på väg att hända. Allt färre vill arbeta för att våra politiker ska kunna leka jultomte och föda all världens tiggare. Sjukskrivningarna ökar lavinartat. Kom sedan och säg att det inte finns något samband mellan dessa fenomen… Mer än ett decenniums arbete för att minska den svenska ”ohälsan” är utraderat.

Ingen politiker står ännu på barrikaderna för att ta sig i kragen och ändra politiken. Allra svårast torde det vara för vänsterpartierna som alltid kan göra vad dumt som helst för andras pengar. I migrations- och tiggarfrågorna överträffas de endast av folkpartisterna, som alltid lägger sig vinn om att vara de finaste av alla fina människor och de mest godhjärtade av alla godhjärtade människor, och som vanligt med andras pengar.

Den rödgröna regeringen har bestämt sig för att satsa 90 miljoner skattekoronor för att öka rumänska tiggares välbefinnande i Sverige. Bland annat ska man ordna skolgång i Sverige för tiggarnas barn, vilka de flesta idag lämnar hemma i Rumänien när de åker till Sverige för att ”jobba”. Det är inte självklart att syftet är att ragga tiggare till Sverige, men det kommer tveklöst att bli följden av stollarnas framfart. Som bekant fungerar den svenska politiken så, att alternativet till ett dåligt förslag inte är att slänga det i papperskorgen utan att istället lägga ett annat dåligt förslag. Därför vill nu Erik Ullenhag, fp, som är mest känd för att ha gjort ofantlig skada på migrationsområdet, tillsammans med partivännen Tina Acketoft, i Svenska Dagbladet, att pengarna ska användas för att öka de rumänska tiggarnas välbefinnande i sina hembyar.

Det finns hundratals miljoner människor som lider nöd i världen, kanske miljarder. Många av dem är människor som sliter hårt för att klara livhanken för sig själva och sina anförvanter. Det återstår att förklara varför just dessa rumänska tiggare, som satt i system att exploatera svenskarnas dumhet och dåliga samvete, skulle vara mer värda våra omsorger än alla dessa andra, sannolikt betydligt mer nödlidande människor.

Södertälje söndagen den 19 april 2015
Mikael Styrman
.

Sanningen var för känslig för TV4

.
I fredags morse sände TV4’s Nyhetsmorgon en intervju med Syriens president eller diktator Bashar al-Assad. Intervjun, som var intressant i sig, var utförd av en Expressen-reporter. Men det var ändå inte intervjun som var den stora behållningen. Det var istället TV4-folkets ängsliga uppträdande i samband med intervjun, och kanske framför allt före den, som var den stora behållningen. Inte så konstigt att man har censurerat bort sändningen från TV4 Play. Nu finns bara sönderredigerade klipp från morgonsändningen med och de är inte alls lika roliga och avslöjande som den tidiga morgonsändningen var.

Det var tydligen nödvändigt att mycket noggrant och tydligt tala som för oss tittare att Assad både är galen och att man inte alls ska bry sig om vad han säger. Att Assad talade om, vad de flesta som har ögon att se med och huvud att tänka själv med redan vet, var tydligen väldigt, väldigt farligt. Nämligen att Sverige är en fristad för islamistiska fundamentalister som i Sverige får organisera sin internationella verksamhet, som i sin tur driver på flyktingströmmarna till Sverige. För det var väl det som var så farligt att sända?

Därtill kommer förstås att invandringen kommer att kosta 265 miljarder nästa år, samtidigt som viktiga samhällsfunktioner går på knäna. Att då låta Assad tala om att Svenska politiker i sin iver att tillfredsställa det amerikanska militärindustriella etablissemanget, till stor del själva skapar flyktingströmmarna kan förstås vara känsligt, särskilt när man själva är en del av ett statsbidragsstött mediaetablissemang.

Invandrings- och flyktingkostnader tränger ut vård, skola och omsorg ur de offentliga budgetarna. Istället går pengarna till att föda internationella migrantsmugglare och inhemska flyktingbaroner. Om man skrapar på ytan lite är det troligt att man kommer att finna nära band mellan flyktingindustrin och ledande politiker. Det är något helt annat än stollarnas svammel om att ”öppna era hjärtan”.

Först tänkte att jag att de har ringt från Washington när paniken av allt att döma var så nära i TV-studion. Men när man funderar över cirkusen en stund räcker det nog med att låta Assad tala om i Svensk TV vad våra politiska stollar håller på med för att mediacheferna ska råka i panik.

Södertälje söndagen den 19 april 2015
Mikael Styrman
.

fredag 17 april 2015

Synen på ”flyktingars” beteende varierar

.
Synen på migrantrelaterade frågor tycks skilja sig påtagligt mellan olika Europeiska länder.

På en båt med ”flyktingar”, som färdades på Medelhavet härom dagen, från Libyen till Italien, kastades 12 personer över bord, till en säker död. Deras enda brott var att de var kristna. Italienska myndigheter har gripit 15 av de andra flyktingarna, som nu är misstänkta för mord.

Om, eller när, de istället för Italien kommer till Sverige, kommer det att gullas med dem, för att de enligt vedertaget synsätt alltid är ”flyktingar” som det är synd om. Och det är naturligtvis synd om dem. Åtminstone i så måtto att de haft oturen att födas i de ca 90% av världen där man ännu har sämre levnadsförhållanden än man har i Sverige.

Skulle samma mord ha aktualiserats i Sverige är det mycket sannolikt att ärendena skulle ha ”försvunnit” i polisens eller åklagarnas skrivbordslådor, i strävan efter politisk korrekthet. De skulle ha stämplats ”Ej brott” eller ”Ej spaningsresultat” eller bara ha glömts bort.

Medan italienska åklagare utreder nyss nämnda massmord, ägnar sig svenska åklagare åt att överklaga för att få en svensk dömd för hets mot folkgrupp efter att ha jämfört 1500 ylande muslimer på ett bönemöte med en magsjuk åsnas klagan.

Nu har inte jag hört hur de 1500 muslimerna lät. Jag har inte heller hört en magsjuk åsna klaga. Dock föreställer jag mig att ljuden mycket väl kan påminna om varandra. Men det är väl inte att ta miste på att ordvalet knappast är resultatet av en generös inställning. Jag har däremot hört muslimska böneutropares ylande flera gånger per dag. Och jag har sett muslimer en masse ligga på gatan med pempan i vädret för att manifestera sin totala underkastelse visavi den religiösa maktklicken. I en del länder, från vilka en del av ”flyktingarna” kommer, är det förenat med omedelbar risk för eget liv att avstå från att ligga där med ändan i vädret. Beteendet är, åtminstone för en man, det allra mest långtgående och totala uttrycket för underkastelse.

De nyss nämnda är två olika exempel på hur maktgalna psykopater kan ta sig fram till köttgrytorna med hjälp av att tvinga andra till underkastelse. Böneutropande är exempel på allestädes närvarande strukturellt förtryck som tjänar till att överallt påminna människorna om kravet på underkastelse. Indoktrinering är ett milt uttryck för vad det innebär. Religiös förföljelse stämmer bättre.

För egen del vill jag då inte leva i ett samhälle med detta överallt återkommande ylande och med svaga och rädda människor överallt, ängsligt demonstrerande sin underkastelse.

För en korrumperad svensk åklagare kan verkligheten naturligtvis te sig annorlunda. Den som är van att ställa lag, rätt och moral åt sidan, för att istället behaga den som för tillfället utövar makten, är naturligtvis potentiellt religiöst islamskt förtryck knappast något hot, snarare ett löfte om förnyelse.

Skillnaden mellan att döma oskyldiga för påhittade skattebrott eller för makthavares mord och styckmord (exempel Quick, Da Costa), eller att se bort medan makteliten plundrar folket (exempel Northland, Folksam, Swedbank), jämfört med att döma småfolk och oppositionella för häxeri eller hädande är väl bara en teknikalitet för en skurk till politisk åklagare….

Det här daltandet med illa kamouflerat ”religiöst” förtryck har förstås kommit för att stanna. En stor del av orsaken är att vi har ett systemfel som leder till att bara rättrogna och ryggradslösa, helt anpassade till ”stimmet” eller det politiskt korrekta, kan bli politiker eller exempelvis åklagare i vårt samhälle. Makteliten utser dem som utser dem själva. Politiken fungerar som en hajbur, som en Handelsbanks-, Industrivärden- och SCA-sfär i kolossalformat. De utvalda är ofta så fantasilösa att de inte kan förstå dessa fenomen eller sätta sig in i hur de kan fungera i andra sammanhang. Inte förrän de kommer tillräckligt nära dem själva blir de konkreta och begripliga. Så vi kommer att få leva med framväxande religiöst förtryck tills det drabbar dessa förment ”godhjärtade” politikers och politiskt korrekta åklagares egna och närståendes förhållanden. Då kommer synen på dessa samhällsfenomen att förändras radikalt, såvida inte den politiska makten då redan har förskjutits i samhället, på ett sådant sätt att det religiösa förtrycket blivit norm - i Sverige också - igen!

Ett land i vilket man inte får uttrycka sig förklenande om andra människors beredvillighet att överlåta bestämmandet över deras liv till maktgalna psykopater, vilka vill ta sig till köttgrytorna genom att förvandla de som underkastar sig till självutplånande kanonmat, med religiösa förtecken - ett sådant land har inte mycket av innebörden ”frihet” kvar. Opposition, eller kamp för individuell frihet, blir synonymt med opatriotiskt beteende - som i gårdagens Tyskland och i dagens USA.

Södertälje fredagen den 17 april 2015
Mikael Styrman
.

onsdag 15 april 2015

Svensk trupp bryter ny mark i Irak

.
(Uppdaterad 15 april 2015, kl 08:33)

I en debattartikel i Dagens Nyheter torsdagen den 9 april d å skriver Utrikesminister Margot Wallström och Försvarsminister Peter Hultkvist, båda nationalsocialdemokrater, att de vill skicka en väpnad svensk styrka om 35 man till norra Irak. Med ett roat leende på läpparna läser man strax vidare. Äntligen en rolig nyhet från regeringskansliet. 35 man - jajamän! Vad tror regeringen egentligen att det är som pågår i Irak? Ett familjebråk i Rosengård?

Det blir inte mindre roligt när man längre fram får läsa att syftet är att stötta främst de Irakiska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning. Men vad är det som händer på regeringskansliet? Är de höga av någonting?

I stora delar av Mellanöstern är ”fred” sedan decennier, sekler eller rent av millennium, ett tillstånd som är väl så blodigt som de blodigaste av de krig som Sverige deltagit i. Sverige för sin del, har inte varit i krig på över 200 år. Vad värre är - Sverige har inte vunnit ett krig sedan 1600-talet, även om vi på historielektionerna fått lära oss om framgångsrika svenska slag. Dessvärre visar sig historieskrivningen i andra länder göra gällande att en del av de stora svenska framgångarna istället varit inget mindre än svenska katastrofer. Kanske är det just därför krigen inte vunnits?

Värst av allt, det som får regeringens förslag att riktigt lysa av inkompetens, rent av enfald: Sverige har aldrig krigat i ökentrakter eller något liknande.

Sådana triviala omständigheter får naturligtvis inte hindra tron på den svenska överlägsenheten.

En titt bland kommentarerna till debattartikeln synes andas viss skepsis. Någon frågar, med tydlig underförstådd hänvisning till senare tiders svenska militära framgångar, om regeringen kommer att skicka med mat till truppen? En annan påpekar att svensk militär lider brist på så basala saker som uniformer och ifrågasätter om regeringen ska skicka musikkåren eller beridna högvakten? Någon ifrågasätter, om trupper från helt andra klimat- och terrängförhållanden, som dessutom aldrig varit i strid, och när deras föregångare, när de varit i strid de senaste nästan 400 åren förlorat, verkligen kan tillföra något? Den som lever får se. Säkert kan svenskarna tillföra något. Man kanske kan introducera pappaledighet bland de irakiska säkerhetsstyrkorna? Eller kanske lära dem köra tåg? Eller att bryta och transportera järnmalm, förvalta spararnas medel, jaga älg, kanske i Alaska, driva kärnkraftverk, kolkraftverk, gaskraftverk eller telefonnät? Kanske kan Telia bli IS mobiloperatör? De har ju nästan alla andra skurkar på sitt CV?

Man kan, och bör, naturligtvis ställa sig ett antal frågor med anledning av regeringens förslag. Är det i världssamfundets intresse att Sverige som inte vunnit ett krig på snart 400 år ska utbilda de som ska bekämpa IS? VEM har kommit på idén att Sverige är lämpligt för uppgiften och varför tar sig en sådan idé fram till DN:s debattsida utan att hamna i papperskorgen längs vägen dit?

Svaret på den första frågan är naturligtvis uppenbart. Om man önskar den civiliserade mänsklighetens undergång bör Sverige leda kampen mot IS. Istället borde naturligtvis svenskarna, mot bakgrund av Sveriges trac-record allt sedan Axel Oxenstiernas dagar, istället utbilda IS styrkor.

Svaren på de senare frågorna är kanske inte lika uppenbara. Men de är däremot typiska för den svenska offentliga sektorn. Av skäl som jag i skrivande stund inte vill ge mig in på att förklara är mobbning utbrett i Sverige, framför allt i den offentliga sektorn. Mobbningen bedrivs av underhuggare, men med svaga och ryggradslösa chefers välsignelse, och riktar sig mot kompetenta medarbetare med ryggrad. Fenomenet orsakar hundratals självmord varje år i Sverige och garanterar den offentliga sektorns oduglighet. Alla, eller nästan alla, svenskars strävan efter konformitet gör att dåliga förslag inte hittar till papperskorgen.

Det finns dock ett område inom vilket Sverige inte har något att tillföra IS och det är juridiken. Sverige tolkar lagen med samma frimodighet som IS tolkar koranen, deras egen lagbok.

Södertälje onsdagen den 15 april 2015
Mikael Styrman
.

tisdag 14 april 2015

Maffiateater om Northland i Folksam på torsdag

.
Den som besöker Folksams stämma på torsdag kan få bevittna en högklassig maffiateater ”live” av landets förnämsta bedragare.

Då kommer nämligen den infiltrerade Aktiespararnas Förening att låtsas ställa besvärliga frågor till Anders Sundström och Co om de ”150 miljonerna” som gick åt helvete i ett ”rekonstruktionsförsök” gällande Northland.

Men det är naturligtvis bara teater.

Dels handlade det inte om något rekonstruktionsförsök. Istället handlade det om att vinna tid för att sopa igen spåren från Folksam och Swedbank till Northland och vidare till Maffian.

Dels var Northland dödsdömt från start och det visste alla de närmast sörjande. Northland startade inte som ett försök att få igång en gruva utan som ett försök att komma åt pensionsspararnas pengar. Ett lyckosamt sådant skulle det visa sig, eftersom pensionsspararna är för dumma för att begripa att de blivit rånade och att de pliktar med sämre pensioner och minskade besparingar.

Hela den här expeditionen om de ”150 miljonerna” syftar till att dölja de miljarder som runnit från spararna via Northland till maffian. Genom att låtsas bråka om de ”150 miljonerna” legitimerar Aktiespararnas Förening att det inte kostat Folksam och Swedbank mer, vilket är det verkliga syftet med morgondagens apspel.

Och den som låtsas företräda spararna kan se fram emot en generös belöning och en god karriärutveckling medan Anders Sundström och Co skrattar gott åt de korkade spararna som än en gång låtit sig blåsas. Denna gång med Aktiespararnas Förenings och Uppdrag Gransknings hjälp.

150 miljoner är naturligtvis felräkningspengar i en stor svindelverksamhet som Folksam. Det är ingenting som man bråkar om annat än just som ett medel att dölja de tusentals miljoner som förslösats och förskingrats.

Södertälje tisdagen den 14 april 2015
Mikael Styrman
.

onsdag 8 april 2015

Orättvist av regeringen

.
Hela påskhelgen har den förnämsta kompetensen på järnvägsdrift i landet jobbat med att akut lappa ihop landets mest trafikerade järnväg. Knappt var påskhelgen till ända och reparationerna avslutade så klappade järnvägen ihop igen. Det var enligt uppgift en kontaktledning som gick av den här gången.

Det är svårt för en utomstående att veta säkert om det var slumpen eller förutseende, som gjorde att regeringen samma dag presenterade sitt nödpaket till järnvägen.

625 Miljoner kronor extra ska i alla fall gå till järnvägsunderhåll i år. Sedan flaggar regeringen för en dryg miljard per år de kommande åren. Det låter väl bra? Men det är naturligtvis detsamma om det blir en eller tio miljarder om man inte vet hur man ska använda dem bäst, vilket man inte tycks veta.

Det känns nästan tokgeneröst av regeringen att anslå hela 625 miljoner kronor till en järnväg som numera är tämligen otillförlitlig. Särskilt mot bakgrund av att Wall-Enberg bara fick sextusen miljoner kronor - formellt och officiellt för att leverera ubåtar med 1960-talsteknik till försvaret från det nystulna ubåtsföretaget. Inofficiellt för att hålla igång det Wall-Enbergska konkursboet. Ska verkligen järnvägen, alla pendlarna som arbetar in alla de pengar som politikerna sedan svamlar bort, och alla andra som behöver frakta på järnvägen, bada i så mycket pengar, medan Wall-Enberg och mutkolvarna som inte gör någon nytta tvingas hanka sig fram på en så snål budget?

I TV4:s 22-nyheter under tisdagskvällen intervjuades en flicka som enligt undertexten var ”Verksamhetsstyrningschef underhåll” på Trafikverket - bara en sådan sak. Vad är det för fel på att vara underhållschef? Nåväl, det var i alla fall en söt och behändig flicka som kanske såg ut att vara ca 30+. Det är trevligt både med unga medarbetare och med söta flickor. Och jag tvivlar inte en sekund på att hon säkert är både välutbildad och en dugande person. Ändå tror jag att hon kan symbolisera en stor del av järnvägsproblematiken. Det är nämligen så, att man kan vara praktiskt taget outbildad i betydelsen formell teoretisk utbildning. Men om man istället har en gedigen erfarenhet kan man ändå vara en utmärkt underhållschef på järnvägen. Men det går inte att vara underhållschef utan erfarenhet och då spelar det praktiskt taget ingen roll vilken formell utbildning man har. 30+ går dessvärre knappast att kombinera med att ha en gedigen erfarenhet.

Såg Ni förresten ”Dox” igår kväll? Japanska Olympus tycks ha använt sig av snarlika skurkmetoder som finsk-svenska Stora Enso gjort under Wall-Enbergs tid i styrelsen. Hur många fler stora företag finns det vars redovisning inte går att lita på? Eller är frågan fel ställd? Finns det några stora företag vars redovisning går att lita på? Är det kanske likadant överallt? Att myndigheterna trakasserar, förföljer och suger ut småföretagare, men sticker svansen mellan benen så snart storföretagens skurkmetoder kommer på tal?

Södertälje onsdagen den 8 april 2015
Mikael Styrman
.

lördag 4 april 2015

Germanwings: Fortsatta bedrägerier om haveriorsaken

.
För det första är det mer än konstigt att man nu ”hittat” den andra svarta lådan, eftersom man hittade den redan för en veckan sedan och den då saknade sitt minneskort. Det betyder förmodligen att det störtade planet var det första att, konstruktörer och operatörer ovetande, ha TRE svarta lådor. Det är naturligtvis bluff. Den nu hittade lådan och dess innehåll är utan tvekan ett falsifikat, inspelat i efterhand för att stödja de lögner man hittills fantiserat ihop om olycksorsaken.

Det är mer än en sak som talar för att det förhåller sig på det sättet - utöver det oförklarade förhållandet att det har funnits för många svarta lådor på planet.

En sådan omständighet som är mycket märklig är de påståenden som någon, förmodligen Airbus, sprider via media om att andrepiloten flera gånger ska ha skruvat på inställningarna för autopiloten för att, som man påstår, öka hastigheten inför kollisionsögonblicket. Jag vill nog med bestämdhet påstå, att så gör inte en pilot som har för avsikt att begå självmord. Om en pilot vill göra så stänger han naturligtvis av autopiloten och för höjdreglaget framåt.

Däremot kan någon som inte kan flyga möjligen vara hänvisad till att justera autopilotens höjdreglage. Jag menar att detta med tydlighet talar emot att andrepiloten avsiktligt störtat planet. Antingen har någon annan, icke flygkunnig person, gjort det och i så fall ljuger den franska haveriutredningen för oss, eller så har planets styrsystem löpt amok och då ljuger tyvärr haveriutredningen också.

En annan sak som är mer än konstig bland de uppgifter vi matas med är påståendet att den svarta lådan, oavsett om man nu vill kalla den för nummer två eller nummer tre, skulle visa att andrepiloten har gjort det ena eller det andra styrutslaget. Något sådant kan dessvärre inte den svarta lådan visa. Den kan bara visa vilka kommandon styrsystemet TROR sig ha tagit emot. Den kan dessvärre inte visa om kommandona är utförda av andrepiloten eller av någon annan eller om de är följden av att styrsystemet löper amok. Om det är det senast nämnda så är det ju inte första gången det sker i en Airbus. Som bevisning för att andrepiloten avsiktligt störtade planet är det emellertid av noll och intet värde. Detta vet haveriutredarna. Ändå matas vi med dessa ”bevis” som dels inte bevisar något och dels sannolikt är gripna ur luften. Det ger ett mycket nedslående besked om franska myndigheters trovärdighet och därmed även om flygsäkerhetens fortsatta utveckling.

Södertälje lördagen den 4 april 2015
Mikael Styrman
.

torsdag 2 april 2015

Uppdrag Granskning gjorde en White Wash åt maffian i Northland-skandalen

.

Jag såg i chatten efter programmet som sändes igår att Uppdrag Granskning fick beröm för ”granskningen” av Northland Resources.

Det är klart, att om man inte kan någonting om hur maffian opererar och hur den drar nytta av inkompetenta stollar och inte heller vet något sedan tidigare om Northland, så kan man väl tycka att reportaget var bra, med samma logik som den enögde är kung i de blindas rike.

Istället för att göra en granskning skyddade man de verkliga skurkarna och hängde ut några av de nyss nämnda stollarna och lite småskurkar. Jag ska återkomma till detta granskningarnas ängsliga lågvattenmärke.

Södertälje torsdagen den 2 april 2015
Mikael Styrman
.

April, April…

.
Återvinningscirkusminister

..om än lite i efterskott.

Ni kan fortsätta att sortera soporna helt i onödan.

Hela cirkusen är bara till för att några ”affärsmän” och ”politiker” ska kunna sko sig på Ert dåliga samvete över rovdriften på jordens resurser.

Men det kanske är en win-win situation. Ni får sinnesfrid, om än på falska grunder, och maffian får Era pengar. Som i Neapel.

Rovdriften och återvinningsbedrägeriet fortsätter och varken Åsa Romson eller någon annan miljöpartist är beredd att äventyra sina taburetter för miljöns skull.

Glöm inte att ge lite pengar åt balkan-tiggarna. De har visserligen ingen direkt kontroll över lagstiftare och översittare, men vill gärna bli försörjda ändå. Och det kan också öka Ditt välbefinnande att försörja lite fler som inte behöver försörjas.

Södertälje torsdagen den 2 april 2015
Mikael Styrman
.

Germanwings: Den andra ”svarta lådan” har hittats igen - i Hollywood!

.
Bild från "Wag The Dog" om ett annat bedrägeri.

I stort sett varje nyhetssändning sedan kraschen i alperna tjatas det om hur andrepiloten avsiktligt kört planet i backen och mördat alla passagerarna. Det är ett tecken så gott som något på att det inte är så det har gått till. Det läggs helt enkelt ned alldeles för mycket möda på att hamra in det budskapet.

Dagens A-nyhet på området är att den andra svarta lådan hittats och ger stöd för propagandans version av händelseförloppet. Det är mer än intressant att den nu hittats och kan tydas, eftersom den enligt tidigare offentliggjorda uppgifter hittades för några dagar sedan, men då var illa sargad och bland annat hade förlorat sina minneskort, som lagringen av data sker på.

Om den nu har hittats igen, och kunnat tydas, måste det ha skett i Hollywood. I dagens tider av moralisk upplösning och utbredd korruption och annan kriminalitet högt upp i samhällsapparaten är det kanske inte så konstigt att den flugit ända dit. Det var ju trots allt en hård landning.

Som tidigare sagt så blir det svårt att ljuga trovärdigt när man måste hitta på under resans gång.

Södertälje torsdagen den 2 april 2015
Mikael Styrman
.

Fler hycklare i kärntekniköverläggningar

.

USA, som är det enda land som använt kärnvapen, och som dessutom gjort det mot civilbefolkning, vill begränsa Irans kärnteknologi. Men USA är inte de enda hycklarna på banan. Frankrike som har svinat ned och delvis ödelagt ett av paradisen på jorden, Polynesien, med sina kärnvapenprov på Mururoa, är minsann också med och ”tar ansvar” för att inte andra ska bete sig som de själva.

Södertälje torsdagen den 2 april 2015
Mikael Styrman
.

Se upp där nere! Här kommer skolorna…

.
En vän till mig brukar säga att fördelen med att stå på botten är att man har fast mark under fötterna. I viss mån fungerar det nog även när man bara tror sig stå på botten. Så som tyckts ha varit fallet med de svenska skolorna. Men nu visar regeringen att dess förmåga att ytterligare försämra de svenska skolorna inte är på samma dekisnivå som skolorna själva.

Nu ska kommunerna, som (tillsamman med staten) misslyckats med att göra sina skolor till skolor som alla föräldrar vill låta sina barn gå i, få vetorätt mot friskolorna. Det ska även bli svårare för friskolorna att värja sig från i något eller några avseenden svaga elever.

Jag tror säkert att det sker i en uppenbar vilja att värna den kommunala skolan. Även i en önskan att tillförsäkra alla elever en helst lika bra skola. Men det kommer att leda till, att elever med bemedlade föräldrar, kommer att gå i skola utomlands. De mindre bemedlade, men ändå angelägna, kommer att välja de friskolor som på ett eller annat sätt lyckats värja sig mot svaga elever. Resten kommer att lalla runt i den kommunala flumskolan som våra politiker berövat alla möjligheter att vara annat än just flumskolor. Helst bör man ta bort betygen också, till förmån för ett intyg som säger att alla är lika bra. Det kommer säkert en del elever att tro på också, ända tills de kommer ut i kriminaliteten.

Det finns länder i vilka friskolor är en ickefråga. Länder i vilka alla går i den offentliga skolan. Länder i vilka lärarna inte avlövats sina möjligheter av välvilliga men inkompetenta och klåfingriga politiker. Som Finland exempelvis.

Södertälje torsdagen den 2 april 2015
Mikael Styrman
.

Mindre ROT - mer korruption, svartjobb och arbetskraftsimport

.
Magdalena Andersson svamlar om att regeringens avveckling av ROT-avdragen till förmån för subventioner och mutpengar till byggmaffian kommer att leda till att småhantverkarna flyttar till städerna och jobbar åt byggmaffian istället. Det lär inte ske. Hos byggmaffian jobbar svartavlönade, utlänningar och Hells Angels och liknande andliga bröder till byggmaffians psykopater.

Följden blir istället att den svarta marknaden växer igen. Men om det ändå ska avlönas svart går det lika bra att spara en slant genom att anlita en utlänning. Följaktligen mer svartjobb och mer arbetslöshet.

En positiv bieffekt kan vara att det blir mindre skatt till politiker och tjänstemän att svamla bort.

Södertälje torsdagen den 2 april 2015
Mikael Styrman
.

onsdag 1 april 2015

Principfast återvinningsminister

.
Som hundratusentals andra svenskar var jag till återvinningen idag och sorterade burkar, klara glas, färgade glas, plast, papper och så vidare enligt konstens alla regler. Lite modstulen på slutet, medveten som jag var om att lastbilen kommer om några timmar och tömmer över alla kärlen i en gemensam container, oavsett hur mycket möda vi i onödan lagt ned på att sortera skräpet, inklusive de tvättade returburkarna.

Men så fick jag höra att miljöminister Åsa Romson bestämt att det dagen till ära ska bli slut på återvinningsbedrägerierna, I fortsättningen ska vi antingen slippa det meningslösa sorterandet eller  slippa se att återvinningsparasiterna hånar oss genom att blanda allt när vi sorterat färdigt.

Skönt att det ändå finns ministrar som står för någonting och inte bara tänker på sig själva och sina taburetter.

Södertälje onsdagen den 1 april 2015
Mikael Styrman
.

Rimligare kärnenergibegränsning

.
Media rapporterar om överläggningar mellan bland annat Iran och USA, om kärnkraftsprogram och begränsning av sådana mm. Det enda rimliga utfallet av sådana överläggningar är förstås att USA förbinder sig att avveckla sina och utsätta sig för internationell kontroll under hot om att resten av världen annars överger dollarn som reservvaluta. Det senare skulle leda till att amerikanerna får börja betala sina räkningar själva och måste sluta parasitera på resten av världen.

USA är det enda land i världen som har satt in kärnvapen mot civila städer, dessutom i helt opåkallat läge, varigenom åtminstone 200.000 invånare mördades i Hiroshima och Nagasaki. USA har därmed naturligtvis gjort fortsatt innehav av kärnvapen och besläktade verksamheter orimligt.

Södertälje onsdagen den 1 april 2015
Mikael Styrman
.

I numera för Airbus vanlig ordning

.
I förrgår gick en Airbus A320 i backen igen, i numera vanlig ordning. Denna gång i Halifax, Kanada. Därför är det ännu lite svårt att veta vad som händer med haveriutredningen. Det är längre från Frankrike till Kanada än från Frankrike till Tyskland. Om några dagar, när den franska maffian hunnit arbeta med frågan, får vi veta om även detta plan flögs av en hemlighetsfull, suicidal sjukskriven och psyksjuk bigamist som levt dubbelliv och som just separerat från sin livskamrat och som är värdig allt förakt vi kan frammana.

Den Airbus-flygande delen av pilotkåren kan numera delas upp i två kategorier:

Dels de som redan befunnits vara hemlighetsfulla, suicidala, sjukskrivna och psyksjuka bigamister som lever dubbelliv och som just separerat från sina livskamrater,

och dels sådan som inte ännu befunnits vara hemlighetsfulla, suicidala, sjukskrivna och psyksjuka bigamister som lever dubbelliv och som just separerat från sina livskamrater.

Södertälje tisdagen den 31 mars 2015
Mikael Styrman


.