torsdag 25 maj 2017

Svenska Maffian tar hand om de sina

.
En av många upprörande saker som kommit fram genom SVT:s och DN:s granskning av Kevinfallet är att Rolf Sandberg, som ledde, eller snarare avsiktligt havererade, utredningen av mordet på 4-årige Kevin, efteråt belönades med att bli operativ chef för Värmlandspolisen.

Om sådana dilletanter utses till viktiga operativa tjänster inom den svenska polisen är det ju inte så konstigt att uppklarningsprocenten blir låg, på gränsen till obefintlig. Faktiskt är det konstigt att några brott över huvud taget kan klaras upp. Men de som klaras upp enligt statistiken är nog inte till någon större del spaningsuppklarningar. Det är nog mest fråga om brott som egentligen är uppklarade av allmänheten redan när de anmäls.

För övrigt spelar det ju kanske inte så stor roll om de klaras upp? Om de inte klaras upp slipper ju allmänheten den plågsamma resan att följa hur vårt dysfunktionella åklagar- och domstolsväsende, efter mångårig väntan och med påtaglig mängdrabatt förvandlar påföljden för gärningsmännen till löjeväckande pajaserier. Det sker sedan, när ungdomsbrottslingen hunnit växa upp i väntan på samhällets reaktion, för att istället ha förvandlats till en fullfjädrad yrkeskriminell.

Nu har mörkermännen i vårt kriminella rättsväsende börjat återhämta sig från chocken och har tilldelat Rolf Sandberg skyddad identitet samt rensat internet från uppgifter om hur Sandberg ödelade ett flertal familjers liv i Arvika för att att behaga politiska yrkeskriminella på hög nivå.

Sandberg borde inte ha skyddad identitet. Han borde sitta i stupstock på torget i Arvika till allmän bespottning och det gäller naturligtvis hans uppdragsgivare och beskyddare på Justitiedepartementet också.

Häv den skyddade identiteten för Sandberg och sök rätt på och offentliggör vilka hans uppdragsgivare och beskyddare är.

Falun torsdagen den 25 maj 2017
Mikael Styrman
.

Gamar på Psyk-Akuten borde föranleda lagändring

.
En av många motbjudande saker som kom i dagen genom de nu så uppmärksammade Kevin-dokumentärerna är att polisen, under ledning av den karriärsugne psykopaten som senare belönades med att bli operativ chef för Värmlandspolisen, sökte upp föräldrarna på psykakuten för att där fortsätta sin terror mot familjen och sitt sabotage mot mordutredningen.

Alla skurkstreck som Arvika-polisen ägnade sig åt, med Justitiedepartementets beskydd, är det numera omöjligt att åtala dem för på grund av preskription.

Det är naturligtvis helt omoraliskt att brottslingar i staten, kan förfoga över sekretessbeläggningsverktyget samtidigt som preskriptionstiden löper ut för deras brott. Det är idag ett regelverk skapat av brottslingar för att skydda brottslingar. Det borde ju naturligtvis skydda brottsoffer mot brottslingar.

Den av kriminell Arvika-polis drabbade familjen förvägrades att ta del av förundersökningen som hemligstämplades utan rättegång. Men polisen upplevde sig oförhindrade att häva sekretessen i Kevinfallet när det skulle göras hjältereportage om polisen. Då behövde inte längre de unga misstänkta skyddas. Uppenbarligen är uppfattningen inom polisen och Justitiedepartementet att sekretess- och hemligstämpling är till för att skydda dem själva - inte eventuella inblandade unga personer.

Självklart ska preskriptionen upphävas om brottslingen sekretessbelägger sina gärningar eller konsekvenserna av dem så att brottet undgår upptäckt. Det ska också vara tydligt att brottslingar i regeringskansliet, verk, departement, riksdag och regering, som begagnar sig av sin maktposition till att förmå andra att begå brott ska kunna straffas -  strängt - inte symboliskt som det på sin höjd brukar bli när makthavare ska ”straffas” i Sverige.

De hittills kända stora rättsskandalerna emanerar till stora delar från grov kriminalitet i maktens boningar. I något fall har det ganska tydligt gläntats till det, som i fallet Kevin där det uttalats att Justitiedepartementet ringde varje dag till Arvika-polisen. I andra fall kan vi ännu bara ana det, utan ha fått bevis eller tydliga belägg för det. Det gäller exempelvis morden och utredningarna rörande Catrine Da Costa, rättsläkaren och obducenten, Tomas Quick, Carl Fredrik Algernon m fl.

Skurkarna, eller deras efterträdare, i Justitiedepartementet bör ta fram lagändringar som stävjar kriminaliteten i de egna leden. Om det inte sker bör det undersökas om det går att skapa en kommission genom medborgarinitiativ för att tvinga fram en sanering. Det är många saker man i USA gör sämre än vi gör dem i Sverige men just sådana här fall av rättsröta är de faktiskt ganska bra på att hantera i USA. Där har vi mycket att ta efter USA, men brottslingar i verk, departement och politiska församlingar är naturligtvis inte så pigga på att göra det.

Falun torsdagen den 25 maj 2017
Mikael Styrman
.

Samma tandlösa vapenskrammel efter varje attentat

.
Samma procedur upprepar sig efter varje attentat. Ut med massor av poliser med maskingevär på gator och torg, för att vara ”synliga”. Sedan runt med piketer, bemannade av förmodade poliser, maskerade som andra brottslingar, för att sparka in dörrarna och kasta distraktionsgranater för att skrämma livet ur småbarn, hemma hos godtyckligt valda familjer. Därefter samlar man in mängder av slumpmässigt utvalda personer, för att visa pressen och allmänheten att man ”gör något”. Det är personer som sedan trakasseras en tid för att så småningom släppas - sedan - när media fått vittring på nästa kadaver och dragit vidare. Hos de familjer som oskyldigt drabbas tror jag inte att det fostrar någon gentemot samhället välvillig inställning.

När man reagerar på attentat genom att slentrianmässigt skicka ut tungt beväpnad polis för att vifta med sina vapen bland allmänheten för att ”visa närvaro” närmar vi oss en situation som innebär att polisen kan bli ett större hot mot befolkningen än några enstaka terrorister. Beväpnade ”Rolf Sandberg-typer”, stressade av politiska krav på att göra någonting kan ställa till med vad som helst.

Regeringen har lagt ned den attrapp till gränskontroll som vi haft. Okontrollerade mängder av såväl vanliga människor som grova brottslingar väller in över våra gränser. De som inte ger sig till känna jobbar svart och undergräver finansieringen av välfärdsstaten. De som ger sig till känna drabbas av invandringsbyråkratin. Den försöker i åratal både pissa och hålla igen, oförmögen att säga nej. Så småningom ska nej sägas, om man hittar personen i fråga. Först ska saken helt meningslöst tröskas fem, sex varv i migrationsdomstolar. Hur många konsertterrorister skapas inte av den svenska offentliga idiotin?

Vårt samhälle är näst intill värnlöst mot människor som gömmer sig bland allmänheten, för att i smyg utföra attentat. Det gäller för all gerillakrigföring att en reguljär polis- eller militärmakt har svårt att bekämpa en fiende som inte ger sig till känna. Länge var vi skyddade mot den här sortens verksamhet genom vårt geografiska läge. Även genom att vi inte deltog i jänkarnas terror mot olika grupper av försvarslösa människor och länder. Sedan de hopplösa fåntrattar som våra politiker i huvudsak är öppnade våra gränser och började delta i den amerikanska terrorn mot fattiga människor har vi inget sådant skydd längre.

Det är ett problem för demokratin att både vad gäller utseende och beteende blir det allt svårare att skilja på poliser och brottslingar när polisen maskerar sig på samma sätt som brottslingar. Dessutom är det helt onödigt, eller till och med fel medicin mot fel sjukdom. Att polisen klär ut sig på brottslingars vis beror på att poliser är rädda för att de själva och deras familjer ska bli föremål för den grova brottslighetens hämnd. Inte bara grova brottslingar kan vara farliga för polisen. Även oskyldiga terroriserade kan bli det. Det löser inte problemet att poliserna klär ut sig och beter sig som brottslingar. Åklagare och domare är inte utklädda, så rättsväsendets kvarnar stannar i alla fall. Det blir bara allt för attraktivt för åklagare och domare att inte konfrontera brottsligheten utan istället ta emot deras mutor. Om Du har sett domslut som Du upplevt som konstiga är chansen stor för att Du bevittnat ett utslag påverkat av en mix av rädsla och mutor. Och varför tror Du egentligen att grova brott bara stannar i pappershögen utan att komma vidare och istället blir preskriberade? Anonyma vittnen i rättegångar är förmodligen ännu snäppet värre för rättssäkerheten.

Vi har så grov, hänsynslös och importerad brottslighet numera, att det som behövs är så kännbara påföljder att det alltid blir ett sämre alternativ för brottsligheten att hota, eller hämnas på rättsväsendets representanter. Men våra lagstiftare och vårt rättsväsende beter sig som om de har till uppgift att hålla ordning i en söndagsskoleklass.

Men, det är klart, utser man bara odugliga, men politiskt lojala, chefer inom polis och rättsväsende, då blir man så småningom oförmögna att klara upp ett endaste brott. Har väl förfallet nått den nivån är det ju inte lätt att utsätta den grova brottsligheten för samhällets repressalier ifall de hotar eller skadar poliser och deras familjer.

Vem ska man straffa när den skyldige är lika svår att identifiera som ”terrorister”? Det blir ju inte heller lättare av att verklighetsfrånvarande domar-stollar drivna av vilja till politisk korrekthet utdömer 35.000 kr per person i skadestånd när polisen försöker spana för att nysta upp livsstilskriminella nätverk?

Det är ett svårt streck i räkningen för vår polis och vårt rättsväsende att brottslingar inte är uppfunna ännu, på vilka det står ”Bov” med stora bokstäver i pannan…

Falun torsdagen den 25 maj 2017
Mikael Styrman
.

fredag 19 maj 2017

Ännu mer apspel från ett kollapsat rättsväsende

.
Nu ska man tydligen låtsas att inte Julian Assange och hans groupies trasiga kondomer och svartsjukeaffärer längre ska tröskas i svenska domstolar. Åtminstone vill man ge sken av det.

Upprepade fall av grov kriminalitet i myndigheter, polis och rättsväsende medför att pajaserierna i Assange-fallet som det svenska rättsväsendet ägnat sig åt, på den amerikanska maffians uppdrag, ändrar karaktär.

Eftersom vägledande domslut inte tillåter så lång häktning i sin frånvaro, i ärenden av bullshitkaraktär som svartsjukegrälet mellan Assange och hans svenska groupie, lägger man ned utredningen. Men om någon får tag i Assange så öppnas utredningen igen.

Det blir med andra ord ungefär som Kevin-fallet. Någon straffas och frihetsberövas utan att ha dömts och dessutom hur länge som helst.

Fyra personer, med Marianne Ny i spetsen, sammankallar hela den svenska och utländska journalistkåren för att meddela att man fattat ett beslut som i praktiken inte betyder ett piss. Åtminstone inget annat än att man kringgår vägledande domar. Det speglar väl den svenska systemkollapsen på ett alldeles utmärkt sätt?

Innebörden är i så fall att Assange-ärendet fortsätter av vara en utredning, men ändå inte. En nedlagd utredning, men ändå inte. De moraliska likheterna med Quickf-fallen och Kevin-fallet är påtagliga.

Det var med andra ord ”mycket väsen för lite ull som gumman sa när hon rakat grisen”. Ganska typiskt för det svenska rättsväsendet. Världens pådrag för att meddela teknikaliteter av ren nonsenskaraktär.

Sveriges slickande av den grova organiserade amerikanska brottsligheten är fortsatt besvärande.
Samma gäller för det svenska rättsväsendets moraliska vilsenhet.

Falun fredagen den 19 maj 2017
Mikael Styrman
.

tisdag 16 maj 2017

Absurt Rysslandsdrev i USA

.
Det är märkligt så stark kontroll maffian och deras krigsmakare har över den offentliga diskussionen i USA, åtminstone så fort som Ryssland kommer på tal. Drevet i den maffiakontrollerade ”fria” pressen är så starkt att presidenten - vad man än må tycka om honom i övrigt - stigmatiseras bara att för att han för en någotsånär normal diskussion med ryssarna.

Att maffians och det militärindustriella komplexets lobbyister - i olika skepnader - tycker att det är ett normalt beteende att diskutera åtal mot presidenten för att ha talat med ryssarna, det må ju vara, men hur kan den "fria" pressens många medarbetare för sig själva förklara och rättfärdiga sitt beteende?

Nog är det tur att Internet finns, med alla dess fel och brister, när media helt kontrolleras av och består av sådana krigsmånglare.

Falun tisdagen den 16 maj 2017
Mikael Styrman
.

onsdag 10 maj 2017

De hundra partifunktionärerna

.
Den nationalsocialdemokratiska maktapparaten och propagandaapparaten fortsätter att tröska Akilov-ärendet. Lögnkokeriet är i full gång och nästan dagligen matas vi med nya fantastiska historier, enligt känd Amerikansk förebild. Dumsvensken ska matas med trams tills vi blir alldeles vimsiga och tror att Akilovs hänsynslöshetsdåd på Drottninggatan inte kunde förutses, utan var helt oförklarligt.

Jag menar naturligtvis inte att det gick att förutse att just Akilov skulle slå till och just på Drottninggatan. Men jag menar att det är lätt att inse att om man låter det sitta obevakade svängdörrar i gränsen och skickar ut signalen att Sverige försörjer alla som tar sig hit - halta, blinda, lytta, lata, psykopater med mera - alla får det bättre än de någonsin kan få hemma - då kommer det att hända grejor.

Att nu hundra partifunktionärer sysselsätter sig med att sitta på kontoret i ett år och leka polis i Akilov-ärendet beror ju främst på två saker. Löfven och hans kumpaner behöver hjälp med att föra folk bakom ljuset. De hundra partifunktionärerna inom Stockholmspolisen sitter gärna på kontoret och gömmer sig för verkligheten. Hellre det än att vara ute i skala 1:1 och jaga Löfvens importerade psykopater. Förmodligen kan de väl inget annat? Det är ju det som är problemet. Ingen avkrävs att leverera i det här landets offentliga sektor.

Det bakomliggande problemet som skapar alla dess polisiära och juridiska katastrofer är ju att vi inte har något polisväsende, inget åklagarväsende och inget domstolsväsende. Istället har vi en nationalsocialdemokratisk maktapparat. Men en sådan klarar bara undantagsvis av att utföra polisiärt arbete och utreda brott samt döma. Det krävs dessutom en rejäl portion tur, annars kan det sluta hur som helst, som verkligen nära nog dagligen påminner oss om.

Konsekvenserna av detta har vi ju kunnat se länge: poliser som kuskar bonuslik som dyker upp på gravplatser och sedan trollar bort dem, makar som förklaras drunknade nästan på torra land (vilken kroppsdel har då varit i arbete, måntro?), småbarn som pådyvlas vuxna pedofilers mord (vem skyddades av ”polisen” i det fallet?), läkare som frikänns men ändå inte, som i Catrin Da Costa-fallet, domstolar som drabbas av kollektiv hjärnblödning resulterande i att åtta domstolar dömer någon uppenbart oskyldig, vidare grovt kriminella justitiekanslers som istället för att sparkas och låsas in blir justitieråd. Alla nämnda fallen har det gemensamt att de riktiga gärningsmännen skyddats från rättslig påföljd. Ja, anställer man clowner på nyckelpositioner så blir det naturligtvis mycket cirkus.

För att inte göra det här blogginlägget längre än det behöver vara, ska jag sammanfatta genom att säga, att av de 100 ”poliser” som låtsas utreda Akilov-fallet, kan, och bör, man omedelbart sparka 98 för att sedan sätta resten i arbete. Resultatet kommer att bli mycket mindre bullshit och propaganda producerat, men minst lika mycket polisiärt arbete utfört. Akilov-fallet är nämligen uppklarat och behöver komma fram till en domstol - nu - inte om fem år. Man bör omedelbart sätta stopp för Löfvens och Eliassons Stasi-inspirerade häxprocess. De 98 partifunktionärerna, eller sagofarbröderna om man så vill, finns det mycket angelägnare uppgifter för. Skicka ut dem på gatan för att leta rätt på de många psykopater som gömmer sig i landet undan utvisning, eller varför inte låta dem jaga arabiska ligister i Fittja? Då gör de åtminstone lite nytta. Om inte polismyndighetens fantasi och ledaregenskaper duger till att nyttiggöra sig dessa 98 partifunktionärer kan man ställa dem i någon gatukorsning i Stockholm, så kan de stå där och vinka. Då hindrar de åtminstone inte lagföringen av Akilov. Löfvens Amerika-inspirerade hokus-pokus-konster avbryts dock, men de får väl hitta på något annat att ljuga om. Det har ju gått bra hittills.

Falun onsdagen den 10 maj 2017
Mikael Styrman
.

Hot eller räddning?

.
Såg i ett vetenskapsprogram på SVT att det numera finns forskare som, sannolikt inspirerade av diverse av Hollywoods Science Fiction-filmer, vill forska i hur man ska upptäcka asteroider och kometer på väg mot jorden. Idén är att även flyga dem till mötes och sedan med hjälp av till exempel kärnvapen få dem att ändra sin kurs, förhoppningsvis så att de missar jorden.

Det som först slår en är naturligtvis att här är fråga om bondfångeri av den gamla klassiska modellen. Man lurar till sig pengar, vanligen ”andras pengar”, vilka olika förvaltare är vårdslösare med än egna pengar. Försåtligt och förslaget kallas det forskningsanslag hellre än stöldgods, trots att skillnaden på sin höjd är hårfin.

Men låt oss lämna bedrägerierna därhän och istället fråga oss om målsättningen. Är den ens önskvärd att lyckas med? Är en annalkande asteroid eller komet ett hot mot Jorden och Mänskligheten? Eller är det istället en möjlighet?

Om man ser sig om på jorden blir man inte precis uppiggad. Människan har förökat sig så till den milda gräns att det snart inte längre finns plats på jorden för andra existenser. Näringskedjor och biosystem slås i spillror, djurart efter djurart utrotas slutgiltigt. Fiskebestånden är i många fall nära utrotning, bestånd efter bestånd kollapsar. Halva mänskligheten lever på vad havet ger, vilket innebär att minst halva mänskligheten snart svälter redan av den anledningen. Problemet förvärras av av okontrollerade och massiva utsläpp av plastprodukter i haven vilket sannolikt kommer att leda till utrotning av många arter, möjligen med kollaps av näringskedjor som konsekvens. Uppvärmningen av haven kommer, trots att många gärna vill inbilla sig att den inte existerar, eller att mänsklig verksamhet inte orsakat den, att slå ut koraller och sannolikt många fler livsformer, vilket kommer att påskynda massvält för stora delar av mänskligheten.

Våra jordbruksmetoder får grundvattenreserverna att sina i rask takt. Länge trodde vi att det var ett amerikanskt problem att överexploatera sina grundvattenreserver. Nu vet vi bättre. Vi är lika goda kålsupare. En annan konsekvens av våra jordbruksmetoder - av att vi odlar ettåriga monokulturer - är att våra pollinatörer, bin och humlor dör. När kilometer efter kilometer, mil efter mil, i jordbrukslandskapet bara består av en och samma gröda - besprutad gröda - måste man vara väldigt välvilligt inställd till självbedrägeri för att kunna intala sig att det ska vara nyttigt för våra livsviktiga pollinatörer. För att ytterligare lägga lök på laxen måste jordbruksmark och grödor besprutas och gödslas allt mer. Det är en konsekvens av att monokulturer är känsliga för smittspridning. Följden av besprutandet blir att de för jordbruksmarken nödvändiga daggmaskarna och snart sagt alla andra för oss livsviktiga livsformer dör, varefter jordbruksmarken blir steril för lång tid framåt. När allt fler människor behöver födas blir nu konsekvensen istället att förmågan att producera livsmedel snabbt avtar.

Fler samverkande hot finns, exempelvis klimatförändringar och jordbruksindustrins förmåga att förstöra jordbruksprodukter genom ”förädling” till vattenstinna, utspädda, vackra men ur näringssynpunkt värdelösa bluffgrönsaker. Trots att vi äter allt mer får vi i oss allt mindre näringsämnen. Nämnas bör även kemiindustrins ödeläggelse av våra grödors genetiska bas genom kloning vilket utan minsta tvekan kommer att resultera i att viktiga grödor kommer att slås ut på kort tid - globalt - när det oväntade inträffar. Orsaken är enkel. Det är människans inbilskhet och dumhet som fått människan att tro att man under några år på högskola kan lära sig att göra ett bättre jobb än naturen kan efter hundratusentals år av experimenterande. Den halvan av mänskligheten som lever av jordbruksprodukter går således också emot massvält.

I stort sett hela mänskligheten går därmed mot en sannolikt inte avlägsen massvält. Det är mer än inbilskt att tro att det sker lugnt och fredligt. Istället kommer det naturligtvis att ske under former som sannolikt kommer att få våra samhällssystem att kollapsa. Hittills har vi sett amerikaner massmörda försvarslösa människor godtyckligt världen över - för sitt nöje och för sitt välstånd. När vi drabbas av ”naturens hämnd” vilket redan pågår, om än ännu med låg intensitet, kommer var och varannan att slå ihjäl och plundra varann. Inte bara Anders Sundström, Mona Sahlin och Sven-Erik Bucht kommer att stjäla och plundra, för att nu bara ta några exempel. Alla kommer att göra det. Men till skillnad från dagens amerikaner kommer morgondagens svältande att göra det för att överleva. De viktigaste orsakerna är att människan valt icke hållbara jordbruks- och fiskemetoder, att vi använder olja på ett sätt som vi inte förstått att ödelägger skapelsen samt framför allt att vi inte förmått att anpassa folkmängden efter maten, därför att vi varit för duktiga på att dölja vad som pågår.

En del extremt naiva optimister tror att människan ska gå över till att äta skalbaggar och larver när maten inte räcker. Som om det skulle kunna vara en lösning med det stora problemet kvar - en ständigt ökande mänsklig befolkning. På sin höjd kan det ge en kortare stunds anstånd inför galgen. Troligen kan det bara bli aktuellt i vissa begränsade intellektuella kretsar, i vissa stadskärnor där man saknar kontakt med verkligheten. Själv tror jag mycket lite på det scenariot. Istället tror jag att vi kan lära oss av historien hur det kommer att gå. När människan har ställt till det tillräckligt jävligt, så att det inte längre finns mat åt en ständigt växande befolkning, omgiven av kollapsade näringskedjor och ekosystem, då går det som i Stalingrad. Då kommer människorna att äta varandra. Åtminstone om det inte hinner bli så varmt, att törst och slöhet gör att vi inte orkar äta varandra innan vi dör.

Mot denna bakgrund - hur ska vi se på asteroider, kometer och andra himlakroppar som kan träffa oss? Är det verkligen ett hot? Är det inte snarare en möjlighet? En nåd att stilla be om? Människan har snart, mycket snart, ödelagt hela skapelsen. Vi vet att om människan får hållas kommer människan utan minsta tvekan att ödelägga hela skapelsen och därigenom även sig själv. Men om vi träffas av en himlakropp som kraftigt decimerar mänskligheten till ett uthålligt antal - det som andra ”lägre stående” livsformer gör hela tiden, men som den ”fantastiska" människan inte klarar - då finns ju alltid hoppet att någon spillra av mänskligheten överlever och att naturen kan återhämta sig.

Jorden överlever alltid, men det är inte säkert, kanske inte ens troligt, att människan gör det. När klåparen människan stökat till den underbara skapelsen tillräckligt illa, då börjar naturen om - utan människan.

Falun onsdagen den 10 maj 2017
Mikael Styrman
.

Politiska välfärdsbedrägerier

.
Den ena efter den andra politiska potentaten rycker nu ut till sosseriets allt snabbare sjunkande välfärdssufflés försvar. Nu senast var det den av många goda middagar för medlemmarnas pengar välgödda LO-chefen. En pamp av Hasse ”Hoffa” Ericssons snitt, skulle man kunna säga.

Den som har sett ”Falling Down”, med Michael Douglas i huvudrollen, kan nog le lätt igenkännande åt skillnaden mellan propagandans bild av välfärden och verkligheten. I nämnda film snear huvudrollsinnehavarens karaktär till ordentligt när han jämför reklamaffischens fräscha och luftiga hamburgare med den ihoppressade och brända lilla ynkliga rest av en hamburgare som han blir serverad.

Åldringsvården är satt på undantag på ort efter ort. Man kan säga att pluggen drogs ur åldringsvården när den av Vattenfalls helikopter burna tjuvjägaren från naturreservatet i Kaitumdalen började låsa in åldringarna i Piteå och lämna dem ensamma på nätterna. Det är ju svårslaget.

Sjukvården är på allt fler platser en hårsmån från sammanbrott, allt medan skurkarna i nomenklaturan och tjänstemannamaffian mobbar visselblåsarna i vården, inte sällan till döds och som regel till svåra psykiska men. Massmedia tittar bort. Då och då skriver man lite vackert i allmänna ordalag om att försvara visselblåsarna, men i alla konkreta ärenden vänder man dem ryggen och låter skurkarna mala ned visselblåsarna i mobbningskvarnen.

Då är media bättre på att hålla igång den förljugna pseudodebatten om vinsterna i välfärden som roten till allt ont. I den offentliga vården måste man ställa till med vansinnesbyggen typ Karolinska eller stora upphandlingar av tåg och liknande för att lyckas stjäla ihop till en guldkantad ålderdom. Säg den politiker eller högre tjänsteman som inte blir avundsjuk när han ser att på den privata sidan kan man sköta vården nästan lika illa och få ihop en jättevinst utan att vare sig leka Byggmästare eller Stins för massor av miljarder. Sällan lyser väl odugligheten så tydligt igenom.

- Tacka fan för att man blir avundsjuk!

Falun onsdagen den 10 maj 2017
Mikael Styrman
.

Ett stort steg mot riksrätt?

.
Media rapporterar om att Trump fockar FBI-chefen James Comey, samtidigt som han själv är föremål för utredning av FBI för det kanske grövsta brott en amerikan kan begå, enligt rådande dogmer - att ha talat med en ryss, samtidigt som bannlysning enligt medeltida metoder är påbjuden. Det låter som att be om problem och som ett stort steg mot en riksrättsprocess. Det kan nog också uttryckas som att det blir ”vinna eller försvinna” som gäller för Trumps del.

Falun onsdagen den 10 maj 2017
Mikael Styrman
.

Gränslöst svammel vid gränsen

.
Det kändes nästan obegripligt när regeringen för ca en vecka sedan meddelade att ID-kontrollen vid gränsen mot Danmark skulle upphöra. Naturligtvis var det inte obegripligt att regeringen ville avskaffa den. En politikers natur är sådan att de vill hålla sig väl med alla. - Allt åt alla - nu, med detsamma! Det är konceptet. Och det är ju ingen hemlighet att det har muttrats över gränskontrollerna i Sveriges största socialfall, Malmö. Där har Nationalsocialdemokratin lekt gränslöst tattarläger och integration, med sådan framgång att hela Malmö håller på att förvandlas till ett getto, där de lata men ”utsatta” tigger på gatorna och både bajsar och kopulerar mot betalning på kyrkogårdarna, medan importerade araber skjuter varandra på gatan och förföljer judar. Samtidigt smugglar man in landsmän så mycket man hinner - mot rundlig betalning naturligtvis. De är ju araber och inga korkade svenskar som gör sådant gratis. Verksamheten är lukrativ och riskfri, dessutom svart som sot - naturligtvis. Den svenska gränskontrollen kan ju jämföras med att försöka fiska strömming med nät avsedda för valar.

Givet strömningarna i Sverige går de nyanlända genast under jorden och börjar arbeta svart. Det bygger på ett parallellsamhälle som kommer att konkurrera ut alla vita verksamheter och fullständigt föröda skattebasen. Vad det kommer att göra för vård, skola och omsorg kan ju vem som helst räkna ut. Samtidigt gaggar imbecilla rikspolitiker om vinster i välfärden som om det vore landets problem. Många nyanlända försörjer sig på narkotikalangning och skyddas av mutade poliser. De som inte mutar polisen riskerar att åka dit. Eller skulle riskera att göra det om polisen skulle veta hur man gör. Men den imaginära risken för att åka dit håller i alla fall uppe priserna på knark och håller igång stölder, rån och inbrott, varav snart inga klaras upp.

Det som framför allt föreföll obegripligt var att man spred ut via propagandaorganen att ID-kontrollen på svenska sidan skulle bli bättre. Vattentät skulle den bli. Det lät för bra för att vara sant. Ganska snart sipprade det mycket riktigt ut att det varken fanns resurser till ID-kontrollerna eller någon som hade en susning om hur det skulle gå till. Varför går man då ut och säger något sådant? Det är ju bara ägnat att göra oss fly förbannade att behandla oss alla som om vi vore efterblivna.

Efter långvarigt nationalsocialdemokratiskt verklighetsfrånvarande lallande i Malmö kan staden snart liknas vid Gaza-remsan. Största skillnaden mot Mellanösterns Gazaremsa är att judarna i Malmö inte är så militanta  - ännu. Men om Reepalu och hans arvtagare får hållas har nog judarna i Malmö snart att välja på att bli militanta eller dö.

Eftersom det inte är den här regeringens paradnummer att göra någonting ordentligt - till och med sjukvårdsministern är ju sjukskriven på grund av att vården är sjuk - så kommer det att te sig lockande att förklara Malmö för ”ingenmansland” och bygga ett staket eller en mur runt Malmö, för att isolera problemet. Efter att ha misslyckats med att hindra araberna från att ta sig in i, och ta över, Malmö blir nästa dilemma för ljushuvudet Löfven att försöka hålla araberna kvar i Malmö, så att de inte även förstör resten av landet. Det ska bli intressant att se hur han ska hantera det Löfven, han som brukar blåsa upp sig alldeles särskilt märkvärdig och utbrista: vi bygger inga murar i MITT EUROPA! På sätt och vis är det synd om honom. Han förstår väl inte alls vad det är som pågår? Men han och hans kumpaner kommer förstås att ha det bra. Det är alla andra som det blir synd om.

Falun onsdagen den 10 maj 2017
Mikael Styrman
.

söndag 7 maj 2017

Mungiporna vid örsnibbarna…

.
…hade man vid SVT:s bevakning av det franska presidentvalet ikväll.

Man kan undra varför? Vet de ens själva varför? Är det bara flockbeteende? Att de glädjer sig för att alla kollegor glädjer sig och de därför tror att kollegorna måste veta någonting som de inte själva vet, samtidigt som de är livrädda för att visa åt kollegor och chefer att de inte själva fattat vad alla glädjer sig åt?

Givet senare års politiska utveckling i Frankrike och rådande parlamentariska läge, finns det väl knappast någon anledning att glädja sig? Åtminstone inte om man inte är skadeglatt lagd. Det mesta talar väl snarare för att den hopplösa utvecklingen kommer att fortsätta och måhända även accelerera?

Det är visserligen parlamentsval snart i Frankrike och utgången av det kan vi ju inte veta. Men det kan ju inte vara det man gläds åt? Det vore ju att ta ut glädjen allt för mycket i förskott. Och sannolikheten för att parlamentsvalet ska ändra situationen till det bättre är väl inte större än sannolikheten för att jag imorgon dag ska bli förmögen på Lotto, vilket är en betydande högoddsare eftersom jag inte spelar på Lotto.

Snarare handlar det väl om att den politiskt korrekta kandidaten vunnit. Den enda utgång som kan omhuldas av en svensk som vill ”höra till” har inträffat och då måste man naturligtvis visa att man glädjer sig, oavsett om man begriper vilka konsekvenser det kommer att få eller ej. Man vill ju inte utmana det svenska kollektiva åsiktsförtrycket…eller tumla sig blodig mot åsiktskorridorens väggar.

Frankrike har stora problem och det franska konkursboet tuffar på mot avgrunden, ihärdigt släpande i repet som drar resten av EU med sig mot stupet. Nu har franska folket valt en visserligen ung president, men ändå en som representerar just de grupperingar som har skapat de nuvarande problemen. Våra kunniga klarsynta och integritetsfyllda journalister glädjer sig. Eller låtsas åtminstone glädja sig för att inte bli utmobbade. Varför kan jag inte bara dela deras glädje? Om det ändå ska gå åt helvete är det väl lika bra att stöka undan det?

Huvudproblemet i Frankrike är väl ungefär samma som i Sverige, fast värre. Ett finmaskigt nät av politiska och byråkratiska myglare som suger ut systemet för egen vinnings skull och som håller varandra om ryggen. Samma nät finns där och hindrar all förändring vare sig Macron eller Le Pen blir president. Ytterst få politiker är tillräckligt starka för att bryta sönder nätverket. Av det lilla fåtal politiker som är tillräckligt starka för att kunna göra det, är det förstås ännu färre som förstår att det faktiskt är det som måste till, för att bryta den franska dödsspiralen.

Våra övermogna, överbyråkratiserade och höggradigt korrumperade statsbildningar befinner sig i samma situation som det Romerska imperiet en gång gjorde, när det hade kommit långt i sitt förfall i form av lättja, oduglighet, mygel och korruption. Liksom med Rom är vår tids nationer som Frankrike, Sverige och framför allt USA så starka och väl organiserade att de är nära nog omöjliga att besegra utifrån. Samtidigt är de sina egna fiender genom att nätverkets styrka gör nationerna självförstörande. Den gör det svårt, kanske omöjligt, att stoppa de självförstörande mekanismerna. Den största skillnaden mot Romarikets förfall är att det går så mycket fortare i vår tid.

Falun söndagen den 7 maj 2017
Mikael Styrman
.

Sverige kräver ”alternativa nyheter”?

.
Nådde inte över nyhetströskeln.
För en tid sedan väckte det stort förakt bland, och stimulerade till hån från, svenska media när Donald Trump’s underhuggare i något ärende, i vilket han klantat till det, sa apropå journalisters påståenden, att Trump-sidan kunde presentera ”alternativa fakta”. Det var detsamma som lögn menade en ganska enig svensk mediakår. Men hur gör de själva då?

Under helgen ligger Löfvenska kanalerna 1 och 2 till stora delar nere. Man sänder exempelvis inte morgonprogrammen. På lördag kväll sänder man inte Aktuellt 21. Statsanställda nyhetsjournalister behöver inte arbeta på helgerna. Kanske hänger det samman med att man på verk, departement och i regeringen inte heller arbetar efter lunch på fredag. ingen propaganda behöver därför spridas under helgerna och då kan man ju lika gärna vara ledig.

Det gör att man har hela helgen på sig för att driva de privata produktionsbolagen som cheferna inom public service får driva och med vars hjälp de sedan får mjölka skattebetalarna. Allt får pågå under total tystnad från den församlade journalist- och redaktörskåren. Skulle någon annan, i någon annan bransch, ägnat sig åt något liknande skulle det naturligtvis resulterat i ett indignationsfyllt medialt ramaskri. Men en korp hackar inte en korp.

Morgonsoffan med tillhörande nyhetsinslag tillhandahålls därför under helgen av Löfvenska kanal 4 i ensamt majestät. Just idag leddes programmet av en ljushårig hoppa som lyckats med bedriften att på ett bräde gifta in sig i både mediaetablissemanget och kulturetablissemanget - i den mån de går att skilja åt. De är ju åtminstone till stor del överlappande.

Under kvällen och natten rapporterade kvällstidningarna på nätet om att 7-8 gangsters tidigt på lördagskvällen hade härjat vilt i Köpenhamns hamn och kanaler med vattenskotrar. Det bar sig inte bättre än att en eller flera vattenskotrar mejade ner en mindre picknickbåt med ett antal unga kvinnor. Tidigt rapporterades om att en av dem, en amerikanska, hade avlidit och att en annan var allvarligt skadad. Lite senare fick vi veta att två unga amerikanskor hade avlidit.

Till dagens Nyhetsmorgon hade man som huvuddragplåster ett inslag med rubriken ”Fikabordets Superhjälte” vilket handlade om en immigrant från Libanon. Man kan väl förstå dilemmat och ångesten hos TV4-folket när tillgängliga fakta pekade på att det var araber som härjat i Köpenhamn. Man skulle då i samma program sända ett feelgood-inslag om den arabiske ”superhjälten”, och i nyheterna ha som naturlig huvudnyhet de 7-8 enligt då tillgängliga uppgifter arabiska våldsverkare, som genom sin hänsynslöshet mördade två unga amerikanskor och skadade flera andra för att sedan kröna sitt verk med att smita från platsen. Till skillnad från vad som förmodligen skulle blivit fallet i Sverige lyckades dansk polis gripa nio personer. En av dem sprang till skogs men polisen letade reda på honom med hund.

Hur hanterade då TV4 problemet? Jo, man sände hjältereportaget men teg om morden. Det säger mycket om hedern hos den ljushåriga hoppan, hos hennes kollegor och hennes chefer. Det säger mycket om deras trovärdighet, men det säger inte mycket som är smickrande.

Politiskt korrekt Nyhetsmorgon-inslag.

Falun söndagen den 7 maj 2017
Mikael Styrman
.