måndag 21 januari 2019

Om Stefan Löfven menar allvar med regeringsdeklarationens kamp mot den grova kriminaliteten:


.
Det måste vara tillåtet att kameraövervaka på enskild mark utan tids- och kostnadskrävande byråkrati.
I sin nuvarande form skyddar gällande regler inte den personliga integriteten. De skyddar istället grova kriminella och deras värv, på hederliga människors bekostnad.

Många inbrott, och andra brott som grov stöld, häleri och mord föregås av rekognosering. Nuvarande lagstiftning skyddar grova förbrytares ”rätt” till anonym rekognosering inför och under brottslig verksamhet. Uppsåtligt intrång bör kriminaliseras om man menar allvar med att stävja brottsligheten.

Grova brottslingar, som storhälare, narkotikalangare eller mördare, gömmer sig idag bakom anonyma bilregistreringar. Det går inte idag att se vem som kör en viss bil. Ofta är de företagsregistrerade och man kan inte se vem föraren är eller var han hör hemma. Inte ens vem som vanligtvis kör fordonet går att utreda trots att tekniken för att synliggöra det finns. Det räcker inte med att man inte kan se vem föraren är. Man kan inte ens se vilket företag som hyrt, leasat, lånat eller köpt fordonet. Det står helt anonymt registrerat på ett företag som inte ger några som helst ledtrådar om vem som är ute och åker. Anonymiteten används helt ogenerat som försäljningsargument av oseriösa aktörer som riktar sig till kriminella. Det förekommer till och med att anställda vid bilsäljande företag satt i system att svart hyra ut bilar till bland annat narkotikalangare. Man betalar en liten slant svart till handlaren och får låna en demobil, utan avsikt att köpa någon bil. Det finns ingen uppföljning på bilföretagen av vad korrumperade säljare ägnar sig åt under sken av att man försöker sälja bilar.

Det måste vara möjligt  för allmänheten, fastighetsägare, företagare, privatpersoner att online inhämta uppgifter om vem som är ute och rekognoserar. Tekniken finns idag. Alla handlare och näringsidkare är eller har möjlighet att vara uppkopplade online mot bilregistret och aktuella data kan uppdateras i realtid, men det kommer naturligtvis inte att ske om det inte krävs.

Sedan måste naturligtvis regeringen minska sitt eget samröre med den grova organiserade brottsligheten. Mer om detta en annan gång.

Falun måndagen den 21 januari 2019
Mikael Styrman
.

Då vann socialdemokraterna valet 2018


.
Socialdemokraterna vann inte inte valet 2018 på valdagen. De vann inte heller valet när Liberalerna och Centern än en gång visade sig svika sina väljare. De vann valet när en mix av moderata mutkolvar som samarbetar mycket nära med socialdemokratin, på båda sidor om lagens råmärken, fick inbilska moderata karriärhungriga strebrar att intrigera bort Anna Kinberg Batra.

Den ganska verklighetsfrämmande bilden som hade slagit rot inom Moderaterna var att det var öppet mål. Efter regeringens många katastrofer, inte minst på migrations- och brottsbekämpningsområdena, de många rättsskandalerna och vårdhaveriet var det självklart att Alliansen skulle komma till makten och moderatledaren bli statsminister. Denna uppfattning i dagens bunkergäng i moderaterna var lätt för socialdemokraterna att underblåsa med hjälp av sina moderata underhuggare. Anna Kinberg Batra, hade förstått att man inte kan komma till makten genom att utesluta en femtedel av Sveriges väljare och deras valda representanter från den politiska diskussionen med hjälp av mobbningsmetoder. Den enda kraft som gynnas av om man försöker göra det är socialdemokraterna. Hon närmade sig SverigeDemokraterna och det utlöste en lätt panik i två läger: det socialdemokratiska lägret och bland moderata karriärhungriga strebrar som såg framför sig att det skulle bli mycket svårt att klättra förbi AKB om hon väl blev statsminister. Här någonstans fick förståndet och analysförmågan vika, till förmån för den egna karriärlystnaden, och så vidtog arbetet med att underminera AKB:s ställning.

Den felaktiga analysen var, att det var öppet mål, att Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade placerat bollen på straffpunkten och kallat bort målvakten. Och det hade de också. Det var bara det att de karriärsugna blindstyrena i Moderaterna inte begrep att det var deras eget mål och deras egen målvakt. Obekymrade om detta tog man sats och dundrade framåt som en flock blinda elefanter, utmanövrerade AKB, tillägnade sig socialdemokraternas hållning visavi SverigeDemokraterna, galopperade fram till bollen och slog in den i eget mål. Mycket skickligt gjort! - Grattis Socialdemokraterna!

Nu återstår för klantarna i Moderaterna som med hull och hår svalde socialdemokraternas retorik och dysfynktionella demokratisyn att ta konsekvenserna av detta och ta sin Mats ur skolan. Det är dags för de ledande moderaterna som inte kan, eller låtsas inte kunna, skilja på vad som är bra för Moderaterna och vad som är bra för Socialdemokraterna, att lämna sina uppdrag. Det är förmodligen nödvändigt om inte Moderaterna ska förvandlas till en före detta politisk kraft i Sverige.

De satsade friskt. Men de satsade fel. Det är dags för dem att lämna politiken och ge plats för skickligare folk med en mer stringent hållning, inte minst gentemot väljarna.

Falun måndagen den 21 januari 2019
Mikael Styrman
.

Det nya parlamentariska landskapet


.
Nu börjar man kunna sammanfatta det nya parlamentariska landskap som uppstått efter politikernas omtolkning av valresultatet.

Vi har således en regering bestående av två partier: Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vi har tre partier som är infiltrerade med och ledda av socialdemokratiska femtekolonnare och som åter igen inte tar något ansvar för att leverera det de lovat väljarna: Vänsterpartiet, Centern och Liberalerna.

Vi har tre oppositionspartier: Moderaterna, Kristdemokraterna och SverigeDemokraterna, av vilka åtminstone Moderaterna är så upptagna av internt klättrande och av att följa socialdemokratiska riktlinjer att någon politisk opposition över huvud taget inte blir möjlig att bedriva.

Falun måndagen den 21 januari 2019
Mikael Styrman
.

onsdag 16 januari 2019

Världen väntar på Jonas Sjöstedt


.
Vart tar Jonas Sjöstedt vägen?

Knappast till Moskva?

Det brukar inte passa sentida svenska vänsterledares livsstil.

Rom kanske? Eller Paris, Warszawa, Madrid eller Lissabon?
Eller kanske har vi här en blivande Generaldirektör till någon av elefantkyrkogårdens många verk och departement? Myndigheter som väntar på att föda elefanter som varit nyttiga för rörelsen finns det ju 13 på dussinet i det här landet.

Någonting ska väl en femtekolonnares insats vara värd?

Falun onsdagen den 16 januari 2019
Mikael Styrman
.

Pampigt men falskt av Jonas Sjöstedt


.
Det låter ju pampigt när Jonas Sjöstedt lurar sina väljare. De släpper fram ”högerregeringen” men om de tar bort hyressubventionerna kommer Vänsterpartiet att ställa misstroendevotum och fälla regeringen.

Men det betyder ju ingenting. Vänsterpartiet kan inte fälla regeringen på den frågan eftersom den frågan med största sannolikhet har stöd av en majoritet i Riksdagen.

Sedan är det svårare att vinna ett misstroendevotum än en statsministeromröstning. Statsministern måste tolereras av en majoritet och kan avsättas av en majoritet. Men det är stor skillnad på tolereras och avsättas.

Vänsterpartiet har sin chans nu, sedan går den förlorad.

Det är svårt att säga vad Vänsterpartiet skulle vinna på att inte släppa fram Stefan Löfven. Att socialdemokraterna har mycket att vinna på att Stefan Löfven blir statsminister är uppenbart. Det ligger i sakens natur, att även om det inte är bra för Vänsterpartiet att släppa Stefan Löfven, kan det vara mycket bra för Jonas Sjöstedt personligen. Men det är naturligtvis inget som basuneras ut på gator och torg åt oss andra. 

Samtidigt måste man beundra Jonas Sjöstedts teatraliska begåvning. Om han ledsnar på att vara vänsterledare har han säkert en strålande framtid som skådespelare. En stor talang för filmen och teatern som för närvarande slösas bort i Vänsterpartiet. Men naturligtvis en gudagåva åt sosseeliten.

Sedan är det en annan sak att systemet med hyressubventioner bara fjättrar fattiga människor i förorterna och garanterar dem fortsatt fattigdom. Reglerad hyressättning resulterar i att fattiga människor i förorterna med sina höga hyror och pendlingskostnader, samt betydande tidsspill, subventionerar billigare boende åt bättre bemedlade i innerstäderna. Även i övrigt föder systemet korruption i den bransch som redan är en av de mest korrumperade vi har - byggbranschen.

Falun onsdagen den 16 januari 2019
Mikael Styrman
.

tisdag 15 januari 2019

Vattenfalls miss i Roslagen


.
Vattenfall har gjort en stor miss under reparationsarbetet i Roslagen. Man har nämligen glömt att gå upp i stabsläge. Det gör annars den offentliga sektorns fåntrattar när de vet med sig att de har klantat till det. Det går inte fortare att reparera i stabsläge - snarare tvärt om. Men det är ju så mycket tuffare och förmedlar ju en falsk aura av handlingskraft och duglighet som man älskar i den offentliga sektorn - och i media…

Falun tisdagen den 15 januari 2019
Mikael Styrman
.

Kongos maktelit valde ”svensk” lösning


.
I Kongo myglades oppositionens jordskredsseger i valet bort. Till vinnare utsågs istället en annan, diktaturen närstående, kandidat till segrare. Det vill säga en ganska svensk lösning. I Sverige fördelades SD:s röster på Miljöpartiet, Liberalerna och Centern efter ett panikartat valfusk som krävde att man stängde valmyndighetens dator hela valdagens kväll. Orsaken är förmodligen densamma. Ett valfusk som skulle resulterat i att diktaturens egen kandidat hade vunnit skulle helt enkelt inte upplevts trovärdig.

Falun tisdagen den 15 januari 2019
Mikael Styrman
.

måndag 14 januari 2019

Behandla andra som du själv vill bli behandlad...


.
Jaha, så gick vänsterpartiet i taket. Djup indignation har man uttryckt idag över att bli nonchalerade och utfrusna av de andra mobbarna. V dessutom - som är större än både Miljöpartiet och Liberalerna! Ska inte deras väljare räknas?

Att V själva, tillsammans med de andra mobbarna, flitigt drivit samma utfrysning mot SD, som är mer än dubbelt så stora som V, verkar man inte reflektera över.

V måste nog mobbas mer för att bli kapabla att göra några intelligenta reflektioner?

Falun måndagen den 14 januari 2019
Mikael Styrman
.

söndag 13 januari 2019

Och så en korvbit åt V…


.
Så var det bara V kvar som kan oroa sosseriet och deras underhuggare. Media vill gärna sälja tidningar och V vill gärna framstå som självständiga. Därför vill man gärna behålla spänningen och framställa det som möjligt att V skulle rösta mot en regering bestående av MP och S, med stöd av L och C. Men den risken är nog inte särskilt stor. Det finns en lång tradition som innebär att V alltid accepterar att vara sosseriets dörrmatta. Skulle vänsterpartisterna konstra är det bara att skramla lite grand med högerspöket. Man kan därför utgå från att Jonas Sjöstedt kommer att gå igenom mycket stora svårigheter för att tygla vänsterpartisterna och hjälpa sosseriet framåt. I allra värsta fall får väl sosseriet slänga någon liten korvbit till vänsterpartisterna.

Falun söndagen den 13 januari 2019
Mikael Styrman
.

Naturskövlarna Bucht och Sundström turismens värsta fiender


.
Enligt uppgifter i media idag var de sex ungdomar som omkom i frontalkrocken med malmtransporten från katastrofgruvan i Kaunisvaara schweiziska norrskensturister.

Det är mycket tråkigt för de många entreprenörer som försöker skapa sig en uthållig försörjning i norra Sverige, i samklang med naturen, att alla deras strävanden så uppenbart får grusas av naturskövlarna Bucht och Sundströms girighet. En uthållig försörjning får stryka på foten till förmån för en mycket kortvarig verksamhet - en parentes i historien -  som efterlämnar skövlad natur, stora miljöproblem och kostnader, en förgiftad älv och dessutom bedrivs med stora samhällsekonomiska förluster och med inpendlad personal.

Kan verkligen inte Nationalsocialdemokraterna tygla sina kriminella skövlare?

Falun söndagen den 13 januari 2019
Mikael Styrman
.

C och L bluffar om orsaken till regeringsuppgörelsen


.
Så har då Centern och Liberalerna gjort upp med sosseriet - som väntat.

Lika väntat är att man åberopar samma lögner som man hittills gömt sig bakom och skenbart låtit styra sin politik när man nu för andra gången låtsas sträva mot regeringsmakten, bara för att sedan släppa fram sosseriet till makten. Tidigare, liksom nu, gömmer man sig bakom det löjliga motivet att man gör allt för att förhindra att SD ska få inflytande. Det är naturligtvis bara trams. Det är dessutom trams som det verkliga gamla svenska nazistpartiet, socialdemokraterna, tänkt ut - i brist på vettiga och trovärdiga argument.

Det blir naturligtvis extra tydligt av att cirka 35 framgångar som man gentemot väljarna påstår sig ha vunnit i förhandlingarna med Sosseriet är ren och skär bluff. Sosseriet har inte behövt gå med på någonting som man inte själva ville ha. Allt är på låtsas. Frågorna ska låtsasutredas - innan man begraver dem.

Varför gör då C och L på det här sättet?

Jo, de gillar läget. De vet att socialdemokraterna fuskar med rösträkningen i allmänna val. De vet också att de själva ligger väldigt illa till vare sig rösträkningen sker på det vanliga korrupta socialdemokratiska sättet eller hederligt. Givet den politik man fört i regeringsställning, och som är stor orsak till de många stora problem som vårt samhälle ställs inför nu, känner man med rätta en betydande oro inför hur många som skulle rösta på dem. Många risker att förlora sina taburetter. Apspelet om regeringsmakten har inte precis gjort saken bättre. Till detta ska läggas den ganska tydliga ångest man dessutom känner inför att komma till den verkliga makten och försöka styra landet med socialdemokraternas efter decennier ordentligt korrumperade förvaltning, som man dessutom inte vågar sanera på grund av rädsla för att de ska sätta sig på bakhasorna och börja sätta käppar i hjulen. En del sådant fick de säkert uppleva under tiden vid makten. Tyvärr ligger det i sakens natur att de hellre tiger om sina tillkortakommanden än ger offentlighet åt att de i praktiken var ganska maktlösa i många fall.

Nu är det inte så dumt ”bara” vara låtsasoppositionspolitiker. För alla, eller åtminstone nästan alla, är det bra mycket bättre än att gå tillbaka till sitt vanliga arbete. Dessutom slipper man stå uppe på barrikaderna och ta emot en massa skit för det ganska otacksamma jobb som det innebär att sanera efter de senaste årens klantigheter. Alternativet att inte sanera, utan bara åse den fortsatta marschen mot statskollapsen, är inte bättre.

Därför lägger sig C och L som flickorna i Paris för sosseriet. Det har ingenting med Sverige-Demokraterna att göra. Det är helt styrt av den egna plånboken, den egna sociala positionen och fringisarna som den för med sig, eller platserna vid köttgrytorna för att uttryckliga sig på vardaglig och begriplig svenska.

Falun den 13 januari 2019
Mikael Styrman
.

Lite om den svenska korruptionen


.
Svar till Anonym kommentar till inlägget ”Statstelevisionens politruker förnekar sig inte”.

Du frågar när vi får tjänstemannaansvaret återinfört?

Det skulle kunna besvaras helt kort med: det kommer nog inte att ske. Men svaret kan utvecklas lite. Åtminstone tror jag att kommer kollapsen före. Förmodligen är det den vi kan se utspela sig nu, med alla morden på öppen gata som rättsväsendet står handfallna inför.

Vi har ett finmaskigt nät av korruption i Sverige. Politiker och tjänstemän är i hög grad korrumperade. Kanske är de korrumperade numera i majoritet på lite högre nivå? Alla behöver dock inte vara korrumperade för att systemet ska upplevas som helt korrupt av de som utsätts för det. De korrupta är nog åtminstone i majoritet bland de som är kapabla. Många av de andra är ju bara statister. Om statisterna är korrupta eller inte spelar obetydlig roll eftersom ingen bryr sig om att korrumpera dem då de ju är ofarliga.

Korrupta högre tjänstemän, som ju är de som i realiteten styr Sverige, vill inte ha okorrumperade tjänstemän eftersom de är vana vid att dra nytta av korrumperade tjänstemän. Dessa går att förstå, kontrollera och ta sig förbi när så är önskvärt, men inte lagligt. Okorrumperade kan ju hitta på vad som helst. Alla möjliga sorters ideologiska låsningar eller allmänt hög moral kan uppträda och ställa till problem.

Höga politiker drar ofta nytta av korrumperade tjänstemän. De vill ofta inte heller ha okorrumperade sådana. Därför kommer inga beslut att fattas som riskerar att sätta stopp för korruptionen. Den är helt eget ett nyttig redskap för förslagna skurkar i den offentliga förvaltningen.

Det korrupta nätverket är så finmaskigt att få eller ingen försöker dra sig ur det eller ändra det. Alla har hållhakar på varandra. Ingen vill eller vågar försöka få stopp på systemet eftersom risken upplevs som väldigt stor att man själv faller fritt, medan de andra klarar sig kvar vid köttgrytorna. Massmedias oförmåga att granska korruptionen förstärker den effekten.

Vi saknar nämligen den avgörande funktionen i vårt samhälle, i kampen mot korruptionen: en fri och granskande press. Våra media går tyvärr nästan alltid i korruptionens koppel. Det nästan enda undantaget är den ”jakt på liten tjänsteman” som man ibland kan bedriva och som aldrig sträcker sig högre upp i hierarkin samt sällan resulterar i vare sig fällande domar eller mer än försumbara straff. 

Vi haft några ganska lysande massmediala undantag, men inte heller de har nått ända fram. Exempelvis gjorde Hannes Råstam en enastående insats i fallet Tomas Quick. DN och SVT gjorde bra ifrån sig i fallet Kevin. Men det är väl värt att märka att inte heller något av dessa fall ”lyfte” den journalistiska insatsen upp till den samhällsnivå på vilken den verkliga korrumperande verksamheten fanns. Regeringskansliet i fallet Kevin och de mördare i Quickfallen som var i position att få rättsväsendets insats i Quickfallen att vältas över ända.

I den andra vågskålen finns mängder av rättsskandaler i vilka media spelat en helt annan och mindre hedrande roll, exempelvis fallet med Catrin Da Costa, rättsläkaren och obducenten, för att nu nämna ett exempel. Sannolikt finns det mängder av rättsskandaler och justitiemord som våra i stora stycken korrumperade media undanhållit från den breda allmänheten.

Många tror nog, eller väljer att tro, att vi har både en fri och granskande press och några kanske till och med tror att vi har en korruptionsbekämpning värd namnet. Någon kanske tror att förekomsten av sådana fall i media som Quick och Kevin i själva verket är bevis för att vi har en fri press. Riktigt så är det nog inte. Den som är korrumperad och har något innanför pannbenet - det finns inget motsatsförhållande mellan dessa egenskaper - inser naturligtvis att om befolkningen upplever eller inser att det inte finns någon korruptionsbekämpning eller någon fri press är risken betydande för att sådana funktioner kommer att uppstå. En sådan risk kan förstås, om man är tillräckligt korrumperad och har tillräckligt mycket på sitt samvete upplevas som ett kraftfullt hot. Om befolkningen däremot kan duperas att tro att vi redan har sådana funktion är det naturligtvis lugnande. Det är därför i högsta grad i korruptionens intresse att viss granskning och viss korruptionsbekämpning får pågå, bara den inte blir besvärande. Därför har våra media visst utrymme att ägna sig åt sådant och polis och rättsväsende tillåts också lalla lite grann med dylika ärenden. Man kan säga att korruptionen inom den offentliga förvaltningen och korrumperade media existerar i symbios med varandra. Vad gäller de ovan nämnda fallen, Quick och Kevin, kan man se varför just de tillåts att sändas och publiceras. Ingenting nämnvärt har nämligen drabbat de verkliga förbrytarna. Reportagen har på så sätt varit ofarliga. Visst, de gläntar till korruptionen, men å andra sidan lugnar de ju den stora massan genom att visa att en granskning finns.

Korruption i någon form och omfattning finns förmodligen i alla samhällen. I en del fall tyglar man den, som i Italien till exempel, som har flera olika poliskårer som håller ordning på varandra. Där har man insatt faran med korruption och bekämpar den - inte utan framgång. Men i länder som är mer korrumperade, där korruptionen tagit över den offentliga förvaltningen, finns ingen korruptionsbekämpning, som i Sverige till exempel.

Givet Sverige, som den offentliga förvaltningen ser ut idag - vem skulle svara för korruptionsbekämpningen? Hur ska vi hitta de oförstörda som kan föra kampen? Det blir ju helt meningslöst om korrumperade poliser ska utreda korruption åt korrumperade åklagare för att de anklagade sedan - eventuellt - ska dömas till obetydliga straff av korrumperade domare, utsedda av ett korrumperat domstolsverk som i sin tur kontrolleras av korrumperade politiker.

Därför kommer förfallet sannolikt att fortsätta tills Sverige blir mer likt Libanon, Palestina, Irak eller Syrien. Då kommer viss ”korruptionsbekämpning” att ske, som förmodligen redan tagit sin början. Men den sker inte i statens regi och inte heller under särskilt ordnade former. Men den är förmodligen ganska effektiv, åtminstone ur utövarens perspektiv. Men alla effekter av den är inte önskvärda ur ett samhällsbevarande perspektiv. Det finns inte heller någon garanti för att den ”korruptionsbekämpningen” är till nytta för samhället. I farans riktning ligger nämligen att den leder ännu värre element till makten.

Vi ser flera sådana effekter idag, även om det inte ännu är riktigt rumsrent att tala högt om det.

Våldsmonopolet tillhör den som utövar det. Tidigare var det staten, med vissa korrupta inslag, som förfogade över det. Numera är det mer ”decentraliserat”. Statens våldsmonopol respekteras inte när andra våldsbenägna ”entreprenörer” ser att statens våldsmonopol missbrukas av kriminella poliser, åklagare och andra, till kriminell verksamhet som konkurrerar med deras egen.

I längden föröder korruptionen ett samhälle. Det krävs ett visst mått av både bildning och intelligens för att inse det. Det är därför inte konstigt att socialdemokraternas välorganiserade maktinnehav resulterat i galloperande korruption. Lättledda och okritiska trygghetstörstande svenskar, livrädda för att sticka ut, har av allt att döma mycket svårt för att inför sig själva erkänna att de röstat fram ett koppel skurkar till makten. Det är något av en ödets ironi att människor med minst sagt tveksam vandel som sosseriet, miljöpartiet och vänsterpartiet med glatt humör importerat från Mellanöstern har lättare att se igenom det svenska systemet och ser ut att bli de som sätter punkt för den svenska tokvänsterns - och Åsa-Nisse-Marxisternas - korrupta vanstyre. Redan nu ser vi att polisen inte vågar leda utredningar mot militanta ungdomsligor fram till åtal med fällande dom. De sitter hellre inne i åratal och vänder papper eller trakasserar småföretagare på korrupta politikers uppdrag. Kanske vågar inte heller åklagare och domare ta i fallen. Återstår ännu att se om det blir bättre för oss andra, det som kommer efter det korrupta vanstyret. Det mesta tyder väl på att det snarare bäddar för att vi hamnar ur askan i elden.

Falun söndagen den 13 januari 2019
Mikael Styrman
.

lördag 12 januari 2019

Sundström och Buchts blodspengar kostar fler liv


.
Varje S-pamp tömmer bygden - och pensionsfonderna - på sitt sätt.

De som inte plundras och drivs i exil av S-pampar och deras underhuggare tas av flyttågen eller malmbilarna.


Falun lördagen den 12 januari 2019
Mikael Styrman
.

fredag 11 januari 2019

Bråda dagar på SVT:s propagandaredaktioner


.
Man har fortsatt tuffa dagar på SVT:s propagandaredaktioner. Till varje pris ska nu döljas att det av politiker och tjänstemän plundrade Vattenfall nu för andra veckan har över 100.000 människor i mörker, bara några mil från landets huvudstad.

Frågan är som bekant känslig eftersom politiker och tjänstemän plundrade Vattenfall inför öppen ridå, allt medan rättsväsendet stod och tittade på, utan att vidta några åtgärder. Sedan har man chockhöjt priserna - flera gånger. Officiellt har det skett för att höja leveranssäkerheten. Sannolikt har pengarna i sin helhet istället gått till att täppa igen svarta hål efter plundringen - såvida inte plundringen alltjämt pågår.

SVT:s morgonnyheter har idag handlat om att det är orkan i fjällen, med vindar på 40-50 m/s. Fokus har legat på att man stängt skolan i Saxnäs. Saxnäs är en liten by 85 km väster om Vilhelmina. Orten har enligt Wikipedia 134 invånare. Finns det ens någon skola i Saxnäs? Nå i alla fall har skolan i Saxnäs knuffat ut Vattenfalls haveri i Roslagen från nyhetsfokus på SVT.

Det säger förmodligen en hel del om hur mycket skumt det finns att uppmärksamma i Vattenfall och hur rädda skurkarna är för att förlora kontrollen över mörkläggningen.

Falun fredagen den 11 januari 2019
Mikael Styrman
.

torsdag 10 januari 2019

Alla dessa S-märkta skurkar


.
Vi kan nära nog dagligen ta del av nya avslöjanden om vad olika skurkar i den offentliga sektorn ägnat sig åt. Mer sällan, kanske aldrig, kan vi läsa om att de ställs inför rätta och låses in. De tycks alltid vara straffriförklarade. Se bara på Sven-Erik Bucht och Anders Sundström och deras svindlerier eller cheferna som lät sig mutas om järnvägsunderhållet eller cheferna på Sjöfartsverket som tog mutor i samband med helikopterupphandlingarna. Rättsväsendet har och har haft sin beskärda del av korrumperade politruker som Göran Lambertz och Anna Skarhed samt åklagaren Christer van der Kwast, för att nu bara nämna några.

När DN nu uppmärksammar skurkarna i Svenska Kraftnät är det svårt inte dra sig till minnes hur Chefs-JO:n Per-Erik Nilsson myglade med lägenheter tillhöriga Pressens Pensionskassa och åkte på semester med sin älskarinna till Portugal, på ämbetets bekostnad, för att sedan låtsas att det skulle skett på inbjudan från Portugals JO. Det var bara det att Portugals JO inte var med på noterna. Nilsson borde naturligtvis ha åtalats och låsts in. Istället belönades han med att bli överdirektör för Statens Invandrarverk. Han hade väl hjälpt mången S-märkt skurk av kroken under sin tid som JO? Och journalisterna var måttligt intresserade av att gräva i sin egen dynga.

Det finns naturligtvis större skurkar i den offentliga förvaltningen än förre Chefs-JO:n, varav jag redan nämnt flera. Men man måste naturligtvis med rätta ställa stora krav på moralen hos den arbetar inom rättsväsendet och särskilt hos den som är satt att övervaka andras efterlevnad av lagar och regler. Det finns också en annan omständighet som gör JO-Nilsson intressant.

Emancipationen har nu gått så långt att socialdemokraterna utser kvinnliga chefer i hög utsträckning. Men likt zebran som aldrig förlorar sina ränder tycks nationalsocialdemokratin ha en förkärlek för att utse just kriminella kvinnor till chefer. Man får onekligen det intrycket när man läser i DN om äventyren på Svenska Kraftnät. Där har man begåvats med en kvinnlig chef som lejer ett eget luder och låter skattebetalarna stå för notan, som stannar på miljonbelopp. Sedan åker hon med sitt manliga skattebetalarfinansierade luder till Brasilien på semester. När andra medarbetare på Svenska Kraftnät invänder köper hon ut dem från Svenska Kraftnät. Skattebetalarna betalar förstås utan att veta bättre eller kunna göra något åt saken.

I sjuttonhundratalets Frankrike skulle Ulla Sandborgh säkert blivit giljotinerad. I tjugohundratalets socialistiska Sverige får hon nog i värsta fall en ny chefspost.Falun torsdagen den 10 januari 2019
Mikael Styrman
.

Statstelevisionens politruker förnekar sig inte


.
Statstelevisionen har ”bevakat” elavbrotten i Roslagen. 

I tisdags gjorde man det genom att gräva fram ett par små byar inom Skellefteå Kraft:s område vilka enligt inslaget var drabbade av återkommande avbrott. Skellefteå Kraft är ett rikt företag och det intryck man som tittare lämnas med är att man inte varit särskilt engagerade i hur människor påverkas av bolagets service. Men vare det hur det vill med den saken så hade nog inslaget aldrig sänts om inte det hade varit användbart för att skyla över Vattenfalls misskötsel av elnäten i Roslagen.

På onsdagen fick Skellefteå Kraft sedan ge vika för att lämna plats åt ett riktigt gulle-gull-reportage hos 90-åriga Britt på Tjockö. Då fick vi veta hur trevligt det är när strömmen är borta. Det är svårt att inte associera till skyltarna man använde i Storbritannien under Blitzen 1940:


Politrukerna på SVT går igenom stora svårigheter för att skydda de funktionärer, byråkrater och politiker som plundrade Vattenfall i bland annat Nuon-affären och lämnade oss ett utplundrat Vattenfall med uttjänta tyska kärnkraftverk som ska saneras för fantastiska kostnader. Det blir inte så lätt att upprätthålla en fungerande eldistribution under sådana förhållanden. Med sådana vänner behöver vi inga fiender…

Falun torsdagen den 10 januari 2019
Mikael Styrman
.

söndag 6 januari 2019

Oduglighet gränsande till idioti bakom långa elavbrott


.
Jag blir alltid lika frustrerad över den tafatta journalistiska granskningen av den dysfunktionella eldistributionen. Att det blir fel på elnät i samband med stormar och andra väderpåfrestningar är inte konstigt. Men när det blir väldigt långa elavbrott betyder det att någon inte har gjort sitt arbete. Och när det förhållandet inte uppmärksammas betyder det att några andra - våra massmedia - inte gör sitt arbete.

Media uppmärksammar avbrotten lite tafatt de första dagarna, utan att ställa några känsliga frågor eller ställa någon till svars, för att sedan dra vidare i jakten på nästa kadaver. Att sedan tusentals människor är utan ström i veckor, kanske månader, blundar man så småningom för.

Kraftindustrin tillåts i det närmaste helt undkomma en kritisk granskning trots att det skulle vara ganska lätt för kraftindustrin med sina stora resurser att lösa de problem som deras kunder återkommande drabbas av. Man kan jämföra med nära nog vilken bransch som helst och finna att det är tydligt att någon kritisk journalistisk granskning inte sker av kraftindustrins verksamhet. Skulle vi till exempel acceptera att åka taxi om taxibilarna sköttes så illa av sina ägare att de rosade dikeskanterna och vi tvingades gå till flygplatsen när vi är på väg att flyga någonstans? Skulle vi acceptera att alla flygresor från Arlanda återkommande skulle ställas in i flera veckor för att flygplatsen inte har tagit hem bränsle trots att det tagit slut flera gånger tidigare? Skulle vi acceptera att viktiga vägar togs ur bruk under överskådlig tid därför att stormar återkommande blåste ned broarna? Broar är som kraftledningar. Må vara med den skillnaden att medan broarna dimensioneras för att hålla, dimensioneras kraftledningarna för att gå sönder. Det är väl nästan bara polis- och rättsväsendena som fungerar lika illa som kraftbolagens dimensionering av sina ledningar. Polisen med nära noll i uppklarningsprocent - med undantag för politiska justitiemord - och domstolsväsendet med snarlika resultat om inte inte justitiemorden friserade siffrorna.

Alla reparationsarbeten på nedrivna kraftledningar bedrivs på ungefär samma sätt. Man skjuter in sig på de ställen där man kan göra mest nytta med minst resurser. Naturligtvis. Konstigt vore väl annars. Men den självklara konsekvensen av detta är att man fixar de enkla, lätta och snabba problemen och de fel som blir kvar till sist blir mycket dryga och tidsödande.

Massmedia har påtaglig beröringsskräck visavi elnätsbolagen - trots att de bedriver en verksamhet som vi alla är så extremt beroende av. Ingen granskar om det verkligen måste bli så långa avbrott. Man skulle kunna tro att elnäten dragits med av ett vulkanutbrott eller svepts med av en tsunami. Något som inte alls går att påverka. Men så är det ju inte. Det har fallit lite träd på ledningarna och de har därför gått sönder. Och det leder oss fram till pudelns kärna. Media och elnätsbolagen hjälps alltid åt med en cover up. Fokus läggs på elmontörernas heroiska insats med att resa upp företagens skitlinjer. Kritik mot elnätsbolagen blir därför inte rumsren. Man vinklar frågan i media så att kritiken riktas mot arbetets hjältar.

Men det är inte EFTER stormen det bestäms hur långa elavbrotten ska bli. Då är möjligheterna att påverka situationen mycket begränsad. Det är FÖRE stormen det avgörs. Då, när elnätsbolagen är fullt upptagna med att höja taxorna för att ”höja leveranssäkerheten”, men inte gör det. Pengarna förskingras, svindlas och slarvas bort. De begränsade summor som ändå återstår till att bygga linjer för används till att bygga nya skitlinjer som kommer att gå sönder i nästa storm. Så går det nämligen till i kraftindustrin. Det är inget stort hokus pokus att bygga kraftledningar som håller. Vi har inga tornados här, som sliter upp ledningarna ur marken och kastar iväg dem. Vi har vindlaster som inte alls är imponerande. Och vi har trädpåfall. Men det är kända fenomen som är lätta att beräkna. Det är inga problem att fastställa hur en kraftledning behöver byggas för att den ska hålla för en storm. Men trots samhällets extremt stora elberoende bygger våra kraftbolag sina ledningar som om vi fortfarande levde på 1800-talet och ingen egentligen är beroende av el. För den som kan jobbet är det självklart att det går åt helvete när man använder sig av dimensioneringsregler som inte alls tar hänsyn vare sig till att det finns skog eller till att man vill att linjerna ska hålla.

Det är svårt att helt förhindra att träd faller på elledningar. Men man kan göra mycket för att minska risken och minska antalet träd som kommer att falla på ledningarna. De på kraftbolagen som återkommande klantar till det argumenterar emellertid alltid lika ohederligt i frågan. Man menar att man inte kan göra alla ledningar trädsäkra osv. Men det finns en mängd åtgärder man kan vidta för att minska trädpåfallen - utan att hugga upp extremt breda ledningsgator, men det ljuger oduglingarna som ställt till det alltid om. Och det är inte heller den viktigaste frågan att hindra träd att falla på linjerna. Träd går ganska fort att ta bort från linjer som är rätt byggda och därför håller sig hela. Det är när feldimensionerade ledningar går sönder som det tar lång tid.

Tyvärr har vi samma systemfel inom kraftindustrin som inom många andra branscher. Vi har en förmåga att tillsätta människor på ledande befattningar vilka inte har en aning om hur den egna verksamheten egentligen bedrivs, respektive borde bedrivas. Sådana människor blir svaga chefer och svaga chefer är rädda för kunniga medarbetare. När man tillsätter oduglingar på chefsbefattningar blir konsekvensen därför att de snabbt tömmer företagen på kompetens och efter ett tag lallar ett antal åtminstone symboliskt blinda omkring och försöker driva verksamheten.

Ungefär så gick det för branschen som helhet när mutade politiker och förskingrande chefer såg till att statens resurser användes till fälla och plundra Ekfors-företagen, med massmedias benägna bistånd, för att det var allt för farligt för långfingrat slödder att ha ett företag att jämföra sig med som faktiskt byggde sina linjer - inte för att gå sönder utan för att hålla.

Man kan jämföra det sätt kraftindustrin dimensionerar sina linjer på med en halvkänd definition på galenskap. Galenskap är, sägs det, att göra om samma sak gång på gång, med alla parametrar lika, och alltid förvänta sig ett annat utfall. Så gör man nämligen med linjerna. Man fortsätter att bygga linjerna på samma sätt, trots att de inte höll den här gången heller…

Men, skämt åsido, så tror jag inte att det är direkt galenskap som är problemet, men väl rejäla portioner av både inkompetens och kriminalitet.

Falun söndagen den 6 januari 2019
Mikael Styrman
.

Brigadfrågan


.
Media uppmärksammar ikväll oron i försvarskretsar kring att vi inte kommer att nå målet att ha två kompletta brigader inom den avsedda tiden, om några år, utan att politikerna skjuter till erforderliga resurser.

Tydligen har vi nu en brigad.

Jaha, vad innebär det då?

Om vi tar tidpunkten först. Har vi eller har vi inte ett fungerande försvar värt namnet nu? Om vi har det kan man undra över hur stort problem det är att vi inte har just två brigader. Om vi inte har ett försvar nu kan man undra över hur man kan resonera i termer som att det får ta 2-3 år att göra den andra brigaden färdig - från den tidpunkt vid vilken man tillförs erforderliga medel. Behövs den andra brigaden alls om det inte är mer bråttom än att man kan ta två till tre år på sig för att göra den färdig? Det låter ju närmast som någon sorts skyddad verkstad som ägnar sig åt något som i själva verket är helt onödigt.

Det finns nog bara en situation i vilken man kan ta några år på sig för att bygga upp ett försvar. Det är om man själv tänker starta kriget. Då är det ingen brådska. Man bestämmer ju själv när resurserna ska behövas.

Men hur långt kommer man då med en eller två brigader, mot bakgrund av hur omvärlden ser ut?

En brigad består, enligt nyhetsinslagen i TV av 4.500 man. Två brigader följaktligen 9.000 man. Vad kan man anfalla med det? Åland kanske? Fast det är nog inte värt att anfalla. Då blir nog finnarna förbannade och det finns det ju rika erfarenheter av i historien vad de kan åstadkomma. 

Danmark då? Dem har kronan kämpat mot många gånger. Men om man ska bedöma deras förmåga går det inte att blunda för vad danska polisen åstadkom i fallet med ubåtsmordet. Jämfört med det imponerar inte precis vår uppklarningsprocent för morden på öppen gata som ju är bra nära noll. En del vill införa anonyma vittnen och döma människor godtyckligt utan att de kan försvara sig. Det är ju en gammal paradgren för det svenska rättsväsendet. Tyvärr skiter sådana fall också sig - i princip varje gång en journalist faktiskt får för sig att sköta sitt jobb. Då visar de fällande domarna sig bestå av idel justitiemord och rättsövergrepp. Och polisutredningarna visar sig bestå av de vanliga politiska pajaserierna.

Norrmännen är nog inte heller värt att peta på. Det har gått dåligt förr och vi klarar ju inte ens av dem på skidor.

Återstår kanske bara San Marino? Eller Vatikanstaten? Så får det bli. Vi får sikta in oss på att anfalla San Marino. Sen när vi blir färdiga. Bara politikerna får ändan ur vagnen och skjuter till pengar till leksakerna.

Då har jag bara en undran kvar: Hur passar pride-paraden in i sammanhanget? Är det möjligen där man ska rekrytera soldaterna?

Falun söndagen den 6 januari 2019
Mikael Styrman
.lördag 5 januari 2019

De vanliga lögnerna under elavbrotten


.
Allt är som vanligt. När felbyggda och misskötta elnät tack vare vackert väder fungerar höjer elnätsbolagen taxorna med hänvisning till att de ska höja leveranssäkerheten. Sedan går pengarna åt i svindlerier och förskingringar. Sekunda och delvis uttjänta anläggningar utomlands köps upp till svindlande priser. Hundratals miljarder(!) förskingras i utbyte mot några enstaka miljoner under bordet. Chefer, högt uppsatta tjänstemän och politiker svindlar med samma glada humör. Kvar står elabonnenterna tillika skattebetalarna med hisnande saneringskostnader för uttjänta utländska kärnkraftverk.

När sedan stormen slår till matas elabonnenterna med de vanliga lögnerna. ”Elen snart tillbaka hos de flesta. En del kan få vänta till imorgon vid 18-tiden. En del kan få vänta ända upp till en vecka!”

Men den som säger det vet att det är lögn. Den som skriver det i tidningen och sänder det i radio och TV vet också att det är lögn. Förmodligen vet också nästan alla kunder att det är lögn. De som inte vet luras att vidta fel åtgärder. Nästan alla vet att det är lögn. Ändå får det pågå.

Sanningen är, som vi sett otaliga gånger tidigare, att det kommer att ta veckor, förmodligen många veckor.

Banditerna sitter i orubbat bo med skattebetalarnas pengar - helt obesvärade av våra maffiakontrollerade polis-, åklagar- och domarattrapper. De som betalar skurkarnas löner sitter som vanligt i mörkret.

Falun lördagen den 5 januari 2019
Mikael Styrman
.

torsdag 27 december 2018

Propaganda vid vägs ände


.
Advokaten Johan Eriksson intervjuades i SvD härom dagen. Han gav uttryck för åsikten att det är fel att förminska mord och mordförsök på öppen gata genom att kalla dem för ”skjutningar”. Den åsikten delar han säkert med många. Men den politiska maktapparaten och deras hejdukar i media kommer säkert gärna att försöka bita sig fast vid termen skjutningar. Det är ett självklart önskemål hos en politiker- och tjänstemannakår som fullständigt klantat till och kriminaliserat landets skötsel.

En förändring tycks i alla fall ha skett i den offentliga debatten. Tidigare uttryckte man alltid att det numera finns tecken på att antalet brott minskar. Även när det var uppenbart fel. Men det minskar ju aldrig. Och de klaras inte upp heller. Det är bara lögner. Kanske närmar vi oss en gräns vid vilken inte ens det offentliga Sveriges psykopater längre finner det lönt att försöka ljuga om den saken.

Falun torsdagen den 27 december 2018
Mikael Styrman
.

måndag 24 december 2018

SVT om Arktis is


.
SVT:s Text-TV publicerade en nyhet om avsmältningen av Arktis is igår, den 23 december.

I nyheten, som bifogas, påstås den sedan 1971 smälta isen i Arktis ha höjt havsnivåerna med 2,3 cm.

Enligt SVT Text-TV görs detta gällande i en studie som publicerats i Environmental Research Letters, vad det nu är för något. Om Text-TV inte fått saken om bakfoten är nog papperskorgen rätta platsen för dessa ”Letters”.

Det är naturligtvis bara dumheter eftersom Arktis is flyter. Den kan därför inte ha höjt havsnivåerna med en endaste millimeter.

Ume söndagen den 23 december 2018
Mikael Styrman

.

Julterroristernas årliga äventyr


.
Lördagen den 22 december 2018 var det dags igen för Sveriges sämsta bilförare att blockera våra vägar.

Vis av skadan från tidigare år hade jag inte för avsikt att utsätta mig för denna dårskapens excesser på våra vägar. Men jag skulle ändå låta lura mig. Dagarna innan talades mycket i propagandaorganen om att det skulle gå bättre i år. Eftersom julaftonen infaller på en måndag skulle trafiken till julfirandet fördelas på fredag, lördag och söndag, sa man. Jag körde från Stockholm till Falun på fredag eftermiddag och ja, det var en del jultrafik, om än inte så mycket. Man känner igen dem på att de samlas i långa köer bakom långtradare och plogbilar. De kan inte, eller vågar inte köra om, nästan oavsett före. Det behöver inte vara fel. Känner man att man inte kan, ska man naturligtvis inte. Jag nämner det bara för att man känner igen dem på det sättet. Vana bilister kör om lastbilar, plogbilar - om det inte snöar för mycket - och de mutade väghållarnas saltbilar som är ute och drar in mutor nästan oavsett före och temperatur.

Jag intalade mig att det inte skulle bli lika jävligt som vanligt och att jag skulle komma iväg innan nollåttorna korkat igen E4:an, om jag kom iväg från Falun i hygglig tid på lördag förmiddag. Det gick ju bra till Gävle och ungefär två kilometer till. Sedan var det som vanligt. Nästan stillastående bilar på E4:an. Farten varierade från ca 5 km/h till 15 km/h. Lustigt nog återfanns alla bilarna i högerfilen på de 2-filiga avsnitten, som ett pärlband. Eller som om alla stod i kö för att handla i en biljettlucka. Men det här var naturligtvis ingen biljettkö utan bilar på E4:an. Varför kör ingen om, tänkte jag för mig själv. Det finns ju inget hinder. Bara utomordentligt dåliga chaufförer ute och kör i en trafiksituation och ett vägföre som de inte behärskar.Mina frågor skulle få sina svar. När jag försiktigt lade mig i omkörningsfilen och började avancera blev det liv i kön i högerfilen. Någon eller några öppnade sidofönstret, sträckte upp armen och ett långfinger i luften. Någon annan öppnade rutan och skrek ut sin frustration, förmodligen kryddad med okvädningsord. Jag vet inte. Jag öppnade inte fönstret och stannade inte för att lyssna heller. Det lönar sig sällan att belöna inkompetens och idioti med överdriven uppmärksamhet. Andra gick ut till vänster och blockerade omkörningsfilen. Men de accelererade inte. De körde inte om. De ville bara bevaka sin plats i ”biljettkön”. En del lät sig drivas tillbaka till sina hålor, andra inte. 
Värsta exemplet var kanske föraren av en klarröd lastbil med någon sorts tankar eller foderbehållare eller liknande på bil och släp. Han lade sig mitt i och blockerade bägge filerna. Det må ju vara att stockholmare som aldrig kör bil inte har så lätt att begripa vad som händer på vägen, eller hur man ska bete sig - men en yrkesförare…! Och vad hade han där att göra, mitt i jultrafiken, på en lördag?

Det är klart att man tänka sig att de här stackars stollarna trodde att trafiken flyter så sakta för att det hänt en olycka längre fram. Är man aldrig ute och kör är det kanske inte så lätt att veta? Men om man aldrig är ute och kör, vad är det då som driver en att sätta sig i bilen och köra under årets sämsta trafikförhållanden? Varför har de inget omdöme, ingen självkritik som talar om för dem att klåpare inte har på vägarna att göra under årets värsta dag? Är det det att de är nollåttor, vana vid att ett tomt huvud alltid kan döljas av en stor käft och med hjälp av de senaste gångbara flosklerna som man plockat upp och sprider omkring sig på ett världsvant sätt?

Jag måste säga att jag tycker att det är väldigt konstigt att de inte tar buss, tåg eller flyg, eller samåker med någon som KAN köra bil. Vad driver dessa stackars inbilska dårar ut på E4:an för att där blockera vägarna i 5 -15 km/h i helt normala vinterförhållanden, när andra faktiskt har långt att köra och behöver komma fram? Och varför kör idioterna på vår kanske viktigaste trafikled i den farten?

Är det alla dessa ideliga meddelanden om att det är mycket halt på vägarna som avgör det? Helt felaktiga meddelanden som upprepas in absurdum och varnar för extrem halka trots att ingen märkvärdig halka finns? Jag inser naturligtvis att dessa falska varningar sprids med de bästa av avsikter: att undvika olyckor genom att lura trafikanterna att köra saktare än omständigheterna föranleder. Men upprepade grundlösa varningar fungerar som pojken och vargen i den grekiska fabeldiktaren Aisopos saga (källa: Wikipedia). Det har redan gått så långt att vi inte längre tar varningarna på allvar eftersom vi hela tiden överröses med falsklarm. När det till exempel ska snöa trummar man ut minst klass 1-varningar. I ett land som genomkorsas av Norra Polcirkeln! Ett land där snöfall är ett normalt väder som man inte ska behöva varna för.

Polisen uttryckte sig mycket diplomatiskt om trafikförhållandena i media, se bilden ovan. Man sade att trafiken flyter trögt utan att några olyckor skett.

Låt mig förtydliga att jag inte har några invändningar mot att man kör 5-15 km/h på E4:an om man känner att man inte är skickad att köra fortare. Dock tycker jag att man då verkligen bör fråga sig om man alls bör köra bil. Däremot har man ingen som helst rätt att insistera på att alla andra ska hålla samma hastighet som man själv håller. Och man har absolut ingen rätt att ta sig till att fysiskt hindra andra att själva välja en annan hastighet.

I alla fall så tyckte jag att det var otrevligt på E4:an med dessa labila och oberäkneliga dårar. Man vågar ju inte lita på, att puckon som sträcker upp långfinger när de blir omkörda, som öppnar fönstret och skriker samt går ut i omkörningsfilen och blockerar andras väg, inte också är kapabla att köra på och skada. Jag svängde därför av från E4:an och körde mindre vägar. Dock inte E45:an. Det skulle bli en för lång omväg. Men jag körde Ockelbo, Bollnäs, Ljusdal. Där fanns de riktiga bilförarna, som på vanliga vägar, utan vajerräcke, i påtagligare vinterförhållanden än på E4:an, framförde sina bilar i normal vintervägshastighet - utan olyckor.

Från Ljusdal mot Umeå finns mig veterligen inga bra alternativ varför jag körde mindre, ibland oplogade vägar, tills jag via Matfors kom fram till E4:an via Birsta. Det tog mig nog ca 3 h. När jag kom tillbaka till E4:an fanns det inte så många av dessa inkompetenta väglöss där. Jag vet inte om det berodde på att de droppat av längs vägen eller om de ännu inte hunnit dit. Ägnade de sig åt att köra 5-15 km/h i normala vinterförhållanden hade de nog en god stund kvar innan de skulle nå Birsta.

Att ligga kvar bland dårarna och hålla 5-15 km/h på E4:an är inget alternativ om man har 60-100 mil att köra, som många julfirare har. Det fanns en och annan nollåtta på E4:an även norr om Birsta. Man hittar dem i form av 0,5-2,0 km långa köer, främst bakom det fåtal lastbilar som var ute på vägarna i jultrafiken. Men norr om Birsta fanns inte de adrenalinstinna puckon som trodde sig befinna sig i kön till en biljettlucka, i sin fulla rätt att försvara sin plats i kön.

Häst och vagn är ett sätt att färdas som vi åtminstone temporärt har lämnat bakom oss. Nog tycker jag att det är en folkbildningsutmaning att få dessa företrädesvis Stockholms-puckon att förstå att de må köra 5-15 km/h, om de inte känner sig säkra nog att hålla en annan hastighet, men att de inte har någon rätt att tvinga andra att hålla deras tempo. Minst lika stor utmaning är nog att få dem att förstå att de med sin ytterst begränsade förarskicklighet nog inte bör köra alls, åtminstone inte i jultrafiken och inte utan att öva mer bilkörning, mer och regelbundet. Den största utmaningen ligger nog trots allt i att få en stockholmare att inse sin oduglighet.

Självfallet drar jag inte alla nollåttor över en kam. Men den här typen av människor är överrepresenterade bland nollåttorna och de förknippas därför med varandra.

Ume söndagen den 23 december 2018
Mikael Styrman
.

fredag 16 november 2018

Nya rösträkningsfusket ännu inte klart

.
Låtsasregeringsbildningen rullar vidare, om än på ganska fyrkantiga hjul, tycks det. S + C + L + MP + V vill så de skäms. Men hur i all världen ska framför allt L och C kunna försvara det för att det inte ska bli sista spiken i kistan? Den frågan tycks man inte ha löst eftersom låtsasregeringsbildningen fortsätter.

Nyval vill få eller ingen av dem ha. Liberalerna åker förmodligen ut om det blir extraval. De skulle förmodligen åkt ut redan i ordinarie valet i september om inte rösträkningsfusket varit.

C är svårare att bedöma. Får man tro propagandamedia är ju Annie Lööf nästan Sankte Per’s ställföreträdare på jorden, trots ganska måttligt opinionsstöd. Hur stora eller små deras nettosiffror är, efter korrigering för rösträkningsfusket, är svårt att veta. Att S skulle åkt på storstryk i valet om man inte hade stängt valdatorerna och panikfuskat är ganska uppenbart.

De vill så de skäms - men törs inte. Så kanske man ska sammanfatta det.  Hoppet för S + C + L + MP står till att man hinner utveckla en ny fuskmetod så att man inte en gång till behöver panikstänga datorerna. Det skulle nog allvarligt skada tilltron till systemet - kanske irreparabelt. Uppenbarligen har man ingen lösning än eftersom låtsasregeringsbildningen fortsätter.

Kanske blir det som förr. Att man har färdiga buntar, färdigräknade, lika antal i alla, med sig till rösträkningslokalen. Och sedan lägger man räknade röster i buntar med samma antal, så att man som förr lätt kan byta ut tillräckligt antal buntar. Kanske är vi på väg tillbaka till en tid då alla i byn ”röstade” på samma parti och ingen vågade protestera, hur säkra man än var på att man röstat på något annat?

Falun fredagen den 16 november 2018
Mikael Styrman

.

Översitteri och brottslighet maskerade till djurskydd

.
Länsstyrelsen i Norrbottens handläggares och deras kumpaners plundring av demente Ture Toolanen väcker onekligen frågan om det är ett exempel på en rånmetod som blivit vanligare. Få torde vara ovetande om hur svårt det är att få rätt mot stat och kommun i Sverige. Rättare sagt: Förr var det svårt - nu nästan omöjligt. Åtminstone är det omöjligt att få rätt om det finns ett politiskt intresse inblandat som påverkar processen. Det kan vara allt från att en fråga är ideologiskt intressant för en inflytelserik politisk organisation till att några förslagna politiska skurkar utnyttjar rätts- och maktapparaten för sin egen vinnings skull, som exempelvis fallet med Sven-Erik Bucht, Anders Sundström och Yvonne Fredriksson och deras plundring av Ekfors-bolagen.

Det man nu framför allt frågar sig är, om det numera är vanligare att äldre, sjuka eller eljest försvarslösa människor plundras av brottslingar i den offentliga sektorn även under djurskyddets täckmantel. Att ett godmanskap innebär fritt fram för politiska gräsrotspolitruker att ta för sig har vi ju fått lära oss. Samma sak med ett konkursförvaltarskap. Skillnaden är väl att det i dessa fall handlar om mer pengar, åtminstone om det som i Ekfors fall handlar om välmående företag som man med korrupta myndigheters hjälp tvingar i konkurs för att kunna plundra dem. Jag har inte följt djurskyddsärenden närmare, men i de fall där kostnaderna för ovanlighetens skull rapporterats av media lämnas man med en känsla av att man fläskat på och plundrat offret riktigt ordentligt när tillfälle givits.

Kanske är det regel att det går till så? I många fall vågar nog inte media granska saken, åtminstone inte publicera, därför att man är Du och Bror med systemet och då låtsas man att man inte sett uppgifterna eller inte haft förstånd att fråga efter dem.

Falun fredagen den 16 november 2018
Mikael Styrman
.