måndag 5 november 2018

OS i kapitalförstöring, korruption och kemi


.
Det fanns en tid då olympiska spelen var en internationell idrottsfest som hyllade folklig idrott och sportighet, fair play, hederlighet och amatörism. Med tiden har dock de olympiska spelen vuxit i ihjäl sig. De är numera så stora arrangemang att det är nästan omöjligt att besöka olympiska spelen för att följa mer än någon enstaka gren. Det är så många sporter, så många deltagare och utspelas på så kort tid.

Inför nära nog varje OS måste göras enorma investeringar vilka ofta inte kommer till någon eller bara begränsad nytta efter OS.

Fair play och hederlighet får numera stå tillbaka för mutor och korruption. OS är numera i hög grad kemiindustrins OS i vilka man mäter vem som bäst kan ta fram preparat och metoder vilka effektivt lägger idrottens ”renlevnadsmän” i en för tidig grav, men först vinner en medalj i OS och/eller VM.

När OS går av stapeln, efter att ofta hundratals miljarder forsat iväg, blir den ort där spelen äger rum i det närmaste belägrad och allra minst utsatta för en trafikinfarkt. Lokalbefolkningen och tillresta besökare kan gästa spelen. Men inte ens på orten boende kan med någon större framgång följa spelen ”live”. Lokalbefolkningen följer lättare spelen i TV, hemma eller på den ort till vilken de flytt för att komma undan spektaklets avigsidor. Även tillresta besökare följer i allt högre grad tävlingarna från hotellrummet på tävlingsorten.

Naturligtvis borde spelen för länge sedan ha brutits isär så att inte alla grenar tävlar nästan samtidigt och nästan allt på samma geografiska plats. Exempelvis borde det inte vara ett sommar-OS utan snarare tre eller fyra, kanske fler. Och varför i all världen måste de utspela sig samtidigt? Det går ju bra att ha ett sommar- och ett vinter-OS. Tiden mellan två OS är fyra år. Varför måste alla grenar vara med under samma år? Varför kan inte en del sporter ha sitt OS år 1, andra år 2 osv?

När OS i sin nuvarande form drabbar oss tränger det ut nära nog allt annat från alla media. De som inte vill följa OS natt och dag gives få alternativ. De som å andra sidan vill fylla sitt liv med idrotts-kallokain kan bara följa delar av OS på grund av överutbudet.

Marknadsekonomi skapar ofta effektivare lösningar än andra system. Ibland skapar den istället katastrofer. De ekonomiska intressen som uppehåller sig på skuggsidan av idrottens potemkinkuliss och numera är dess verkliga själ har förvandlat OS till ett jättespektakel som upprepar sig vart fjärde år, som om alla som sysslar med idrottsarrangemang är helt oförmögna att lära sig av tidigare års katastrofer. Det sägs att galenskap är när man gör om samma sak, gång efter gång, alla förutsättningar lika, och förväntar sig ett annat resultat. I just OS-sammanhang kan man säga att det är girighet som är motorn bakom katastrofen. Men girighet är ju också ett utslag av en sorts galenskap.

Falun måndagen den 5 november 2018
Mikael Styrman
.

Polariserad rovdjursdebatt


.
Jag har inte följt rovdjursdebatten dess mer, men länsstyrelsens vargkramares hänsynslösa behandling av fårfarmarna utanför Södertälje har inte gått att undvika att lägga märke till. När nu Karl Hedin häktades med buller och bång av tjänstemannapartiets maktapparat roade jag mig med att titta lite på debatten. De inlägg jag såg, som var publicerade i en av de stora tidningarna, tyder på att debatten är väldigt polariserad. Den tycks innebära att på ena sidan står människor som vill ha en stark vargstam, men inte själva drabbas av den. Inte sällan tycks det vara stadsbeduiner som har ett egenintresse i frågan, som får sin utkomst från vargarna. På andra sidan verkar finnas människor som påverkas negativt, människor på landsbygden, djurhållare, jägare men också oroliga föräldrar.

Jag har sett länsstyrelsens vargkramare i aktion tidigare. För ett antal år sedan vandrade en ensam varg igenom samhället i Övertorneå, genom centrala samhället, över Konsums parkering, skolgården, sjukstugans parkering osv, om man nu kan säga att det längre finns något som är centralt i det, sina många offentliga projekt till trots, döende Övertorneå. Det gav upphov till viss förvåning, men just den gången tror jag inte det blev någon fart på vargkramarna. Det var förmodligen helg. Jag nämner det ändå för att sätta fingret på att det faktiskt inte är särskilt unikt att vargarna tar sig in i bebyggda trakter. Sådana rapporter kommer från hela landet, men förklaras alltid med att de utgör undantag, vargar som beter sig onormalt. I själva verket är de inte undantag och det är vargar som i högsta grad beter sig normalt.

Vid ett annat tillfälle hade man sett en varg utanför Övertorneå och då strömmade det till ca 15-20 vargkramande ungdomar från länsstyrelsen i fyrhjulsdrivna hyrbilar vilka de framförde i det vackra vädret, på de överallt mycket väl framkomliga vägarna. De vägar som lokalbefolkningen som regel trafikerar med vanliga tvåhjulsdrivna bilar. Emellanåt stannade de till och gick ett par meter från bilen, till vägkanten och pejlade, eller lyssnade, eller vad de nu gjorde. Mitt på dagen blev det lunchdags och då strömmade de in på hotellets restaurant - som dåförtiden ännu var öppen - hela flocken, alla iklädda knallröda Fjällräven expeditionsdunjackor. Sådana som nästan ingen på landsbygden anser sig ha råd att unna sig. Men de kommer förstås väl till pass, när man ska förflytta sig mellan SUV:en och vägkanten och mellan parkeringen och hotelldörren. Det är för väl att de är utrustade av landets skattebetalare så att inte deras överlevnad i ”vildmarken” äventyras. Säkert utgör de ingen skattepliktig förmån mot bakgrund av vilka svåra påfrestningar de måste uthärda i sitt arbete. Och det är ju säkert mycket viktigt att en eventuell varg i området pejlas på längden och på tvären. Konstigt att det knappa tjoget människor räckte för denna viktiga och krävande uppgift?

Nå, för att återvända till debattinläggen. Vilka skrev? De inlägg ”för” som jag läste i en av rikstidningarna var dels skrivna av en viltvårdare och dels av en journalist, ordförande i naturskyddsföreningen, bosatt i Karlstad, 100 m från domkyrkan. Jag vet inte hur stort obehag man har av vargstammen 100 m från domkyrkan i Karlstad, men jag föreställer mig att det inte är så omfattande. Det är naturligtvis inget stort underlag att dra slutsatser av och det går naturligtvis inte heller att veta vilka inlägg som media släpper fram eller inte släpper fram. Men motsvarande iakttagelser har jag tyckt mig göra tidigare. En stark vargstam försvaras av människor som inte själva drabbas av vargen, eller som drar nytta av vargen, och som tycker att de som de facto drabbas gott ska kunna stå ut med det. Och föga förvånande tycks motståndarna finnas bland de människor som drabbas av vargens närvaro.

Rovdjurspolitiken präglas av ett ganska tydligt drag av översitteri. Människor lyfter sig själva genom att trycka ned andra. Samma fenomen återfinns inom arkeologins utmarker. Det finns nio miljarder människor på jorden. Ändå agerar man som om det är en mindre sensation när man kan finna spår av människor från förr i tiden.

Falun måndagen den 5 november 2018
Mikael Styrman
.

Klart med USA:s straff med anledning av saudiernas journaliststyckmord?


.
Enligt uppgifter i svenska media är det mer eller mindre klart hur lämpligt straff ska utmätas för det saudiska styckmordet mot journalisten Jamal Khashoggi på det saudiska konsulatet i Istanbul.

Som väntat tycks det bli fundamentalisterna i Iran som straffas av fundamentalisterna i USA, för styckmordet begånget av de saudiska fundamentalisterna - föga förvånande…

Falun måndagen den 5 november 2018
Mikael Styrman
.

fredag 2 november 2018

Politisk tomtevarning i Karl Hedin-fallet?


.
Nog köper jag att Karl Hedin som nu häktats under uppseendeväckande former kan vara varghatare. Man behöver inte vara avogt inställd till vargen för att bli varghatare i Sverige. Det räcker med att följa hur slöddret i natursvängen behandlar de fårfarmare som drabbas av de Disneyfierade stollarnas vargpolitik.

Vargen är ett rovdjur, men de som utformar vargpolitiken tycks tro att de är ofarliga hundvalpar. 

Visst kan man ha varg där det finns människor. Men man kan inte leva som vanligt, som vi är vana vid, om det finns varg i bygden. Man kan exempelvis inte ha barn ute på tomten eller terassen om det finns varg i bygden. Det är till och med tveksamt om barn ens kan gå ensamma till och från skolan. Skolbarn kan inte under säkra former leka i närliggande parker och skogsområden eller ens på större tomter. Fårfarmare terroriseras och drivs i konkurs av stollar, drönare och politruker i natursvängen, vilka tvingar fårfarmarna att bära hela kostnaden för en verklighetsfrämmande rovdjurspolitik.

Det är naturligtvis inte så att alla barn är akut hotade av att bli tagna av vargar. Men det är bara märkligt att det inte ännu hänt i Sverige. Vargen är ett flockdjur. Om det ska finnas varg på ett naturligt sätt i Sverige innebär det att det ska finnas vargflockar. Inte ens om det finns vargflockar där det finns människor kommer det att finnas ett överhängande hot mot alla barn. Men det kommer att vara en klen tröst för de föräldrar vars barn blir tagna av vargar. Tagna därför att en generation tjänstemän på länsstyrelsernas naturvårdsenheter och en militant grupp vargkramande stadsbeduiner i olika naturinriktade föreningar vuxit upp framför TV-apparater som visat Disneys romantiserade tecknade filmer i vilka rovdjur tillmäts mänskliga egenskaper. Naturflummare som därefter saknar förmåga att skilja på romantiska drömmar och verkligheten.

Jag känner inte Karl Hedin. Att döma av vad som skrivits i media under senare tid har jag inga problem med att tro att hans syn på vargen skiljer sig väsentligt från vargkramarnas. Kanske gäller det också lodjur? Men när jag läser att kungsörn också ingår bland de rovdjur han påstås ha jagat då blinkar lampan för ”van der Kwastvarning”. Och när jag ser att man samlat in aska i ett sågverks torkugn då blinkar ”van der Kwastvarningen” intensivt.

I de politiska målen i Sveriges domstolar är domslutet bestämt i förväg, hela processen riggad och bevisningen därför inget problem. I det fall det inte handlar om någon blankett som är för sent ingiven får den fria bevisprövningen träda in för att ”rätt” domslut ska kunna åtminstone skenbart rättfärdigas. Andra mål klaras normalt bara upp i undantagsfall och då tack vare stasimetoder som inbrott, buggning av bostäder, kontor, bilar och telefoner mm. Riktig brottslighet skyr polis och åklagare som pesten. Sådant som grova våldtäkter, bilbränder, grov narkotikabrottslighet, skjutning på gator och torg samt handgranatskastning bland allmänheten. Mycket trevligare då att sysselsätta sig med att trakassera företagare som man kan lita på att inte trakasserar tillbaka.

Det kommer att bli mycket intressant att följa den fortsatta processen för att se om Karl Hedin är en naiv och godtrogen figur med bristande iakttagelseförmåga, eller om polis och åklagare som vanligt ramlat in som en flock elefanter i ett växthus med sina integritetskränkande stasimetoder, på ett sätt som bara ständigt påtända knarklangare kan undgå att märka.

Lars Magnusson som är åklagare i fallet var tidigare miljöåklagare i Norrbotten. Men han flyttade söderut när Vattenfall klantade ut stora mängder hydraulolja i Luleälven, röjde undan alla bevis, journaler, loggar mm och han inte fick vidta normala utrednings- och bevissäkringsmetoder eftersom skurkarna fanns på det maffiaskyddade Vattenfall. Karl Hedin verkar inte åtnjuta samma skydd…

Jag är nog beredd att satsa en slant på att Karl Hedin inte uttryckt politiskt korrekta åsikter och att den nationalsocialdemokratiska maktapparaten, vår motsvarighet till Östtysklands Stasi, fått i uppdrag att sätta dit honom. Det tror jag faktiskt är en lågoddsare. Lite intressantare blir om övriga delar av maktapparaten också tas i bruk, som exempelvis Skatteverket och Kronofogden. Nassarna brukar inte ge sig i första taget i Sverige, hur fel de än har. Kanske det egentliga syftet är att plundra även Karl Hedin med hjälp av "rättsväsendet"?

Falun fredagen den 2 november 2018
Mikael Styrman
.

Idiotvarning på vårdhem


.
Uppdrag Granskning handlade i onsdags denna vecka om olika övergrepp, olycksfall, vanvård mm, även resulterande i dödsfall, som patienter och vårdtagare på olika boenden utsätts för. Det verkar inte finnas några gränser för hur korkad man får vara som anställd på vårdhem för att där vårda andra. Man får till och med intrycket att många av de anställda själva skulle behöva vara intagna? Hur kan det accepteras? Hur vågar man driva boenden med inkompetent personal? Varför sker det? Är det för att det är riskfritt och man därför kan vinstoptimera verksamheten? Eller är det istället så att priserna är så nedtrampade att det inte går att rekrytera några kvalificerade medarbetare? Eller är det bara så att vårdyrken över lag är så dåligt betalda att det inte finns kvalificerade sökande till dem?

Falun fredagen den 2 november 2018
Mikael Styrman
.

Dyrt för saudierna?


.
Tidigare lämnade turkiska uppgifter, från Erdogan, innebar att Jamal Khashoggi först blev torterad, fick fingrarna avklippta, sedan blev halshuggen.

Enligt en turkisk åklagare som refererades i svenska media den 31 oktober blev Jamal Khashoggi strypt genast när han anlände till saudiska konsulatet.

Minst en av versionerna är fel. Var den först lämnade uppgiften överdriven? Är den andra en förskönad renommétvättande version? Om det senare alternativet är riktigt blev nog den renommétvätten kostsam för saudierna - på ett eller annat sätt.

Falun fredagen den 2 november 2018
Mikael Styrman
.

tisdag 30 oktober 2018

Antiapartheidkampens mörka baksida


.

Under lång tid har vi sett följderna av antiapartheidrörelsens arbete. Den vita minoritetens apartheidsystem, som var ett rött skynke för många människor, inte minst i västvärlden, kollapsade så småningom under trycket från idealister i västvärlden, under ledning av politiker som hellre diskuterade problem i Södra Afrika än problem i sina hemländer.

Det rasistiska och hårdhänta apartheidsystemet avvecklades och ersattes av vad?

Hårdhänta ljushyade politiker och industrialister ersattes av mörkhyade långfingrade och hänsynslösa gangsters. Sydafrika är ett av de länder i världen som numera är mest utsatt för grov kriminalitet. Över 20.000 mord begicks i landet under 2017 enligt en artikel i Aftonbladet den 11 sep 2018. 57 mord varje dag. Även om vita i högre grad har mer tillgångar än svarta ger det sig självt att den svarta befolkningen har svårare att skydda sig mot kriminaliteten.

Ett annat exempel är pendeltågen i Kapstaden. Av stadens mer än 80 pendeltåg har mer än 40 brunnit upp under de senaste fem månaderna, rapporterar BBC som inte är lika hårt knutna till ANC som svenska media. Det ställer naturligtvis till ett elände för befolkningen. Ännu vet man inte vem eller vilka som bränner upp tågen, ännu mindre vet man varför. Kapstaden styrs av landets ledande oppositionsparti, vilket måhända ger en ledtråd i fråga om vem som ligger bakom skadegörelsen? Det gör det förstås ännu svårare för svenska media att ta upp ämnet eftersom de i regel är nära knutna till majoritetspartiet ANC och svenska politiska gangsters i decennier tvättat skattemedel genom att låtsas skänka dem till antiapartheidkrafter i Sydafrika. Helt utan pengar har inte ANC och antiapartheidkrafter blivit. Svenska sändebud har rest till Södra Afrika med stora kappsäckar med pengar. De har sedan rest hem igen, via bankpalatsen i Centraleuropa med en litet mindre väska medan en ännu mindre väska lämnats kvar i Sydafrika. Den intressegemenskap som detta inneburit bestämmer formatet på den svenska åsiktskorridoren och resulterar i att ANC inte kritiseras av Sverige vad de än ställer till med.

Den en gång så stolta antiapartheidrörelsen tiger. Rörelsen var aldrig till för att hjälpa afrikanerna. Den var till för att framhäva antiapartheidaktivisternas egna förträfflighet och förstås till för att tvätta skattepengar. Att ANC:s framgång har gjort livet till ett ännu värre helvete för den sydafrikanska befolkningen talar man mycket, mycket tyst om. Mord, våldtäkter, stölder och skadegörelse riktad mot afrikaner är helt ok för antiapartheidrörelsen så länge den utövas av svarta gangsters. Antiapartheidrörelsen har besegrat de vita men skadat de svarta mer än apartheidsystemet gjorde.

- Skäms på Er, hycklare!
Falun tisdagen den 30 oktober 2018
Mikael Styrman

.

Kamp om talmansfunktionen


.
Det verkar pågå någon sorts dragkamp om talmansfunktionen nu. En del tycks verka för att talmannen ska vara en politruk. I det aktuella fallet en moderat politruk som försvarar S lite korkade dogm som härskar även bland våra andra politiska partier och som bjuder att man inte ska respektera väljarnas utslag i allmänna val. Andra tycks försvara traditionen som bjuder att talmannen ska agera neutralt och opolitiskt och stå över partipolitiskt käbbel. Nu tycks någon form att tillnyktring ha skett eftersom talmannen Andreas Norlén även ska träffa Jimmie Åkesson som leder Sveriges tredje största parti, större än C och L tillsammans, men som hittills på ur demokratisk synvinkel obegripliga grunder utestängts från alla samtal.

Falun tisdagen den 30 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Klimatförändringar även i Nordamerika


.

Naturligtvis känner man av klimatförändringarna även på den nordamerikanska kontinenten. Svenska media är ganska enögt koncentrerade på orkaner. Finns det kraftigare orkaner finns det klimatförändringar. Finns det inte kraftigare orkaner finns det inte klimatförändringar. Punkt. Men riktigt så enkelt är det förstås inte ens i Nordamerika.

Svenska medias förhållningssätt till klimatförändringarna är, och har framför allt varit, ganska kluvet. En del saker får stort genomslag, andra litet. Så är det väl kanske med allt här i världen. En sak som mer eller mindre försvann i media, såvitt jag kunnat se, är att det härom året var så varmt runt Persiska Viken sommartid att även araberna hade svårt att vara ute. När det begav sig teg svenska media. Följande vinter kom saken fram som sidoinformation i samband med att andra ärenden behandlades. För någon dag sedan fick jag även saken bekräftad från annat håll, från personer som själva upplevt att man hade över 50 grader varmt i området. Många av ett modernt samhälles funktioner är då på kanten till att upphöra att fungera.

Många inflytelserika amerikaner tycks neka i sten till att klimatförändringarna verkligen sker. Så inte de väl bemedlade araberna runt Persiska Viken. De har redan sedan länge köpt upp såväl företag som framför allt exklusiva fastigheter i Europas större städer. Kvar runt Persiska Viken blir de som inte gynnats av den rådande samhällsordningen.

Svenska media är som redan nämnts beträffande det nordamerikanska klimatet helt fokuserade på den lite ofarliga orkanfrågan. Utländska media har lite vidare horisont. Brittiska The Guardian skriver om snabbt smältande kanadensiska glaciärer. Först ökar avrinningen medan glaciärerna smälter, sedan minskar den. I värsta fall kanske den upphör i det närmaste helt sedan glaciärerna smält. Det ger sig självt att det skapar många svåra och oöverskådliga problem om floderna torkar ut helt eller periodvis . Dricksvatten, jordbrukförutsättningar, skogsproduktion, fiskbestånd - allt kommer att påverkas, på sätt som vi kan ha svårt att förutse idag.

Förhållandena i Kanada påminner en liten aning om vattenförsörjningen i Asien, där nära nog alla floder i Asien har sitt källflöde i Himalayas glaciärer. Skillnaden är att förhållandena är så mycket svårare i Asien och befolkningen så mycket större. Vart ska den asiatiska befolkningen ta vägen när deras floder sinar? Miljarder människor. Ska de söka asyl i Sverige eller rent av anmäla sitt intresse för gymnasiestudier?

En konsekvens som borde vara lätt att inse, är att ett land som för sin försörjning med livsmedel till stor del är beroende av import av det asiatiska och afrikanska, för att inte även nämna Sydamerikanska livsmedelsöverskottet kommer att ställas inför stora svårigheter när det inte längre kommer några livsmedel från nämnda områden.

Falun tisdagen den 30 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Mellanamerikaner klarar inte både träldom och klimatförändringar


.

I hundratalet år har stora amerikanska jordbruksmonopol och oligopol med stöd av USA:s arme, dess underrättelsetjänst och allehanda både hemliga och suspekta organisationer förslavat den Syd- och Mellanamerikanska landsbygdsbefolkningen.

De tycks ha hankat sig fram trots svåra förhållanden. Men nu tillkommer klimatförändringarna och då verkar det bli för mycket eftersom folkvandringarna som vi kunde se i Europa härom året, i kölvattnet skapat av  USA:s krig i Mellanöstern, nu även tycks vara på väg att nå den amerikanska kontinenten.

Det blir intressant att följa hur den den dumdryga amerikanska översittarmentaliteten, företrädd bland annat av Donald Trump, ska hantera problemet. Jag tror inte att problemet är ofarligt även om jänkarna av tradition ser ned på fattiga och obeväpnade och jag är inte heller övertygad om att deras vanliga sätt att hantera migrationsfrågor i längden är till deras fördel. Den som lever får se…

Falun tisdagen den 30 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Av Kirunas stadsflytt bidde ett tältläger


.


Så kom den då på fredagen, förklaringen som några fruktat och fler gått och väntat på - inte längtat, men väntat. Malmen är snart slut i Kiruna. Med nuvarande brytningstakt räcker malmen till år 2030. Därefter sjunker produktionen till 2/3 av dagens nivå under 3-4 år. Sedan är det slut. Som i sagan om Mäster Skräddare och rocken som skulle sys, vilken i slutänden decimerades till en fingertutt. Av Kirunas stolta stadsflytt, som man försökt att med medias hjälp tuta i oss att ska göras, blir inte mycket mer än ett tältläger kvar, när sanningen till sist kommer fram.

Vi har undrat över sosseriets styvmoderliga behandling av Kiruna sjukhus. Vad visste man, som man inte talade om för oss, men som fick dem att börja plocka ned sjukhuset?

Varför allt svammel om stadsflytten? Varför behövde man hålla på och tjafsa om vem som skulle betala stadsflytten? Frågan var ju alldeles självklar. Finns det brytningsvärd malm under staden som motiverar stadens flytt så betalar malmen flytten. Finns det inte malm som täcker kostnaderna flyttar man inte staden och bryter heller inte malmen. Och LKAB hade pengar. Eller skulle ha haft pengar, om inte bolaget drabbats av Obol och Anders Sundström, Sven-Erik Bucht, Per-Ola Eriksson samt Wall-Enberg och om inte vidden av  katastrofen dolts genom statlig bluffbokföring. Men det är klart, finns det varken malm eller pengar då blir ju frågan om vem som ska stå för fiolerna mer svårlöst.

Kunskap om hur mycket malm som finns i Kirunagruvan är inte en sak som slår ned som en blixt från en klar himmel. Det fungerar inte så att man inte vet någonting på torsdag, men plötsligt vet allt på fredag. Att inhämta kunskap om hur mycket malm som finns under Kiruna är en ganska tidsödande historia, vars svar inkommer successivt under en längre tid. Det är en kunskap som man inhämtar INNAN man bestämmer sig för att riva eller flytta staden. Att påstå något annat - för den händelse någon vill göra det - är inget annat än barnsligheter. Därför kan man sluta sig till att denna kunskap har funnits mycket lång tid, men hemlighållits.

Att LKAB och sosseriet samt kanske en del andra politiker inte skulle ha vetat faller på sin egen orimlighet. Man har ju nästan inte gjort annat än prospekterat och letat efter malm. Självklart har man tagit reda på hur mycket malm som finns under staden innan man bestämmer sig för att riva staden. Men statliga LKAB:s ledning har naturligtvis varit belagd med politisk munkavle över valet och troligen mycket lång tid dessförinnan.

Vilken krutuppfinnare har bestämt att man ska hemlighålla saken och vad har man uppnått eller trott sig uppnå med det? Det är klart att man kan tänka sig att sosseriet kan ha ansett sig vinna på att det inte kommer fram före valet, men det här handlar ju om mycket längre tidsperiod. Vad i hela fridens namn har dessa dårar och psykopater tänkt sig vinna på hemlighållandet?

Är det så att man mot bakgrund av andra kostsamma åtaganden som staten iklätt sig under senare år inte vågat klämma fram med sanningen? Har man trott sig kunna vänta in andra ännu okända fyndigheter? Hur har man i så fall tänkt försvara alla äventyren man satt igång i Kiruna för att komma åt en ganska begränsad malmfyndighet?

Politikerna har sparkat den här plåtburken framför sig i åratal för att bomben helst ska brisera på någon annans vakt. Men nu har det nyss varit allmänna val och situationen blir allt mer ohållbar. Nya fyndigheter som kan ta vid har inte hittats och så småningom måste man klämma ur sig hur läget är.

Det finns gott om före detta gruvsamhällen runt om i världen vilka alla förvandlats till spökstäder när malmen tagit slut. I Kiruna är kanske frågan om staden successivt ska förvandlas till en allt tommare spökstad eller om staden ska utplånas och ersättas av ett tältläger eller en kåkstad, som när staden en gång anlades.

Det en gång så stolta och välmående LKAB påminner allt mer om ett utsuget skal. Som rovspindlars byte lämnas i naturen. LKAB är inte utsuget av rovspindlar utan av den politiska maffian. Symboliken är tydlig. Resterna de lämnar efter sig påminner mycket om varandra. Det är naturligtvis ingen slump att ”nyheten” att malmen är på väg att ta slut släpps på en fredag. Lika lite förvånande är att det sedan dess är tyst i media. Inga frågor ställs, ingen granskning sker. Svenska media tittar ängsligt bort när maffian härjar. Samma sak med polis, åklagare och domstolar. De är alla maffiakontrollerade.

Inte ens idioter bygger en ny stad för 12-16 års gruvdrift, med i allt högre grad inpendlad personal - och, kan man förvänta - successivt avflyttande lokalbefolkning, som ersätts av inpendlad arbetskraft. Och alla erfarenheter från andra gruvstäder, särskilt isolerade sådana i svåra klimatlägen, som Kiruna, talar för att de förvandlas till spökstäder när malmen sinar. Men i fallet Kiruna vågar inte de som plundrat LKAB tala klarspråk och våra media vågar som vanligt inte göra det jobb som media i andra länder gör.

Falun tisdagen den 30 oktober 2018
Mikael Styrman
.

onsdag 24 oktober 2018

Sverige vs Saudiarabien


.
Det är intressant att jämföra Sverige och Saudiarabien, kanske framför allt nu, när Sverige är nära nog det enda land som inte tar avstånd från banditerna i Riyad efter styckmordet i Istanbul.

Liksom i Saudiarabien är polis- och åklagarmyndigheterna samt domstolarna korrupta i Sverige och är i själva verket en del av den banditorganisation som kontrollerar landet.

I Sverige, i likhet med Saudiarabien, saknas en fri press som granskar makten och skulle kunna hjälpa till att hålla den fri från banditer.

Sedan skiljer det sig på vissa punkter. Den svenska staten hjälpte på sin tid maffian att dräpa och plundra Ivar Kreuger. Han blev inte styckmördad, men han blev mördad i Paris, så det påminner ändå en hel del om fallet Jamal Khashoggi.

Styckmord har den svenska maffian ännu inte ägnat sig åt - såvitt vi vet. Det har dykt en del överraskade lik, bland annat på norra begravningsplatsen i Solna, som polisen och rättsmedicin sedan hjälpt till att ”förklara” och gömma. En krigsmaterialinspektör har man knuffat framför tunnelbanetåget och en journalist och hennes kompis rullade man ned i Hammarbykanalen. En speciell historia är de många oskyldigt dömda som döms mot bättre vetande av korrupta domstolar för att skydda de verkliga brottslingarna och skapa en illusion av att rättsväsende-attrappen fungerar.

Sedan finns det ganska många grova ekonomiska brott som inte nödvändigtvis innefattar mord. Dessa kan jag återkomma till vid senare tillfälle.

I Sverige mördar statens maffiaspringpojkar sällan dissidenter. Istället smutskastar man dem i media med hjälpa av olika riggade anklagelser, ofta kamouflerade till autentiska undersökningar utförda av organisationer som den oinvigde tror att är fristående och opåverkade. Dessa lanserar man sedan i den maffiatrogna pressen, företrädesvis inför större helger. Dissidenter, eller bara kompetenta och kritiska medarbetare som vill väl, men har offentlig anställning, drivs ofta till självmord. Flera hundra svenskar drivs på det sättet till självmord varje år, allt medan den offentliga sektorn förfaller och det ena efter det andra fungerar allt sämre.

Men min poäng är, att det inte är konstigt att regeringen Löfven inte tar avstånd från Saudiarabien. Det vore som att ta avstånd från sitt eget kött och blod.

Falun onsdagen den 24 oktober 2018
Mikael Styrman
.

tisdag 23 oktober 2018

Ingen förändring av nazisternas Saudi-relation


.
Ett flertal länder flaggar för olika sorters repressalier mot Saudiarabien efter lönnmordet på Jamal Khashoggi i Istanbul. Bland annat talas det om strypning av vapenexporten. Så inte i Sverige. De svenska nazisterna har en lång tradition vars innebörd är att vara lojal mot andra nazister. Som man var det mot Nazi-Tyskland när det begav sig. Någon svensk avkylning av Saudiarabien-affärerna är därför inte att vänta. Åtminstone inte frivilligt. Snarare kan vi förvänta oss att Sverige flyttar fram positionerna och ökar samarbetet med Saudiarabien - i hemlighet förstås. Det är nästan lika säkert som att de svenska nazisterna inte kan tala med Sverige-Demokraterna eftersom de ju är ”rasister”…

Förmodligen sitter den palestinska tortyrapparaten också lika tryggt i den svenska sadeln.

Det är lätt att slå sig för bröstet av präktighet och försvara mänskliga rättigheter och stå upp för förföljda människor - på andra sidan jordklotet - när det inte kostar en något…

Falun tisdagen den 23 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Giftigt av Erdogan


.
Det är intressant att följa, efter hand som det kommer fram hur saudierna planerade och genomförde mordet på Jamal Khashoggi. Man kan fråga sig hur många gånger konceptet använts? Av vem eller vilka, och var? Det är inte lite fräckt av saudierna att ägna sig åt sådant i Turkiet där man är gäst. 

Nu när saudierna torskat är det också giftigt av Erdogan att ”föreslå” att rättegången ska hållas i Turkiet. Det lär väl inte vara precis de stödorden som de saudiska bandithövdingarna önskar höra när de planerar den förestående halshuggningen av diverse underhuggare för att rentvå sig själva.

Falun tisdagen den 23 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Vilka sparare ska nu stötta Saab…


.
…sig själva ovetande?

Vi känner igen mönstret från bland annat Ericsson. Nyemission efter nyemission för ”progressiva nysatsningar”. Det är nysvenska och betyder att småspararna ska pytsa in ännu mera pengar för att täcka gamla förluster i Saab. Därutöver kommer de - sig själva ovetande - att få vara med om att attrapperna som ”förvaltar” deras pensionspengar även de skyfflar in mer pengar i det svarta hålet. För att det är politiskt önskvärt. I vanliga fall brukar man också plundra någon offentligägd kassako, exempelvis LKAB eller Vattenfall. Men nu har väl nassarna redan klarat av det? Det finns väl inte så många offentligägda kassakor kvar som man kan mjölka? De flesta har väl redan sinat?

Som vanligt skönmålar man verkliga förhållanden. Nyss har vi fått veta att man nått en ”jätteframgång” med skolflygplan till den amerikanska terrorapparaten - tillsammans med Boeing. Lite senare kom också fram att man förmodligen ”prisat” sig till ordern. Att man lagt offertpriset uppseendeväckande lågt. Mindre än hälften av närmaste konkurrents bud. Om det är sant betalar man kanske för att jobba. Man jobbar tills småspararnas pengar är slut. Sedan tar man in nya pengar och jobbar tills de också är slut.

Dessutom verkar man förhålla sig lika flexibelt till sanningen som man gjorde i Sundströms Northland-gruva. Mönstret känns igen.


Och nu får vi veta att 850 personer ska sägas upp. Det är något motstridiga besked man lämnar.

Staten och kapitalet…som rödingarna sjöng förr i tiden, innan de fann sin kugge i maskineriet.

Falun tisdagen den 23 oktober 2018
Mikael Styrman
.

söndag 21 oktober 2018

Vem lyssnade på tortyren i Istanbul?


.
En sak som man kan roa sig med att fundera över är vem det var som lyssnade på tortyren och mordet i det saudiska konsulatet i Istanbul. Då menar jag inte den officiella versionen utan vem det egentligen var som lyssnade.

Det är inte så att jag underskattar turkarna, eller tror att de inte skulle ha kapaciteten att bugga och smygfilma alla intressanta utländska beskickningar, eller att de inte skulle vara beredda att göra det. Européer har underskattat turkarna förr med katastrof som följd. Jag behöver väl bara nämna Gallipoli, för att man ska förstå vad jag menar.

Men var det verkligen så det gick till? När man väcker frågan i Sverige resulterar det lätt i svaret att ”ryssarna kan ha gjort det”. Det är följden av decennier av USA-styrd indoktrinering via svenska media. Och visst, ryssarna kan ha gjort det. Men mer troligt är nog att jänkarna har gjort det, av det enkla skälet att de har så oerhört mycket mer pengar att leka med än alla andra. De har råd att lyssna på alla och det gör de också. De lyssnar på sina vasaller med samma glada humör som de lyssnar på sina verkliga eller inbillade fiender. Alla andra måste prioritera och tvingas välja bort en hel del meningslös stasi-avlyssning. Då är det inte säkert att ett saudiskt konsulat i Istanbul tar sig över tröskeln.

Vad USA beträffar kan man vara ganska säker på att de avlyssnat saudierna. Frågan är snarare hur många olika hemliga amerikanska spionorganisationer som varandra ovetande har lyssnat på saudierna samtidigt? Det har ingen kontroll på. Kanske amerikanerna mindre än någon annan. Men det är säkert trångt i väggarna i konsulatet.

I rapporteringen som varit har framskymtat vissa uppgifter som tyder på att det snarare är jänkarna än turkarna som lyssnat. En sådan omständighet är uppgiften att turkarna försökte sätta upp en vägspärr vid flygplatsen innan saudierna hinner lämna landet, men inte hann. Alla som varit i Istanbul vet att ett sådant uttalande inte bär sanningens prägel. Istanbul-trafiken är så trög att det inte finns på kartan att man inte skulle hinna genomföra en sådan operation. Man hinner nästan utbilda nya poliser på den tid det tar för saudierna att ta sig till flygplatsen. Är det dessutom så som det rapporterats, att man följde saudiernas bilar blir det ännu mer osannolikt.

Mer troligt är då, att någon annan än turkarna följde saudiernas bilar, någon som inte hade befogenhet att sätta upp vägspärrar vid flygplatsen. Tidsutdräkten förklaras av att informationen måste till USA och vända  flera gånger, att den inte kunde gå via officiella kanaler, varför nya sådana behövde öppnas osv. Dessutom är det inte självklart att den som lyssnade var förberedd på vad som skulle hända. Man kan ha varit, och var troligen, både oförberedda på yrkesmördarnas ankomst, Khashoggi’s ankomst, samt vad som skulle komma att hända. Det är inte ens säkert att man i realtid lyckades identifiera Khashoggi. Alla sådana oklarheter sinkar operationen.

Någon kan invända att USA inte skulle göra si eller så. Men USA är ingen homogen mekanism. De amerikanska spionorganisationerna är splittrade i ett flertal autonoma banditorganisationer, var och en med sin egen agenda. Det är långt ifrån säkert att exempelvis Donald Trump skulle få veta ifall jänkarna var de som hade lyssnat.

På motsvarande sätt kan någon förledas att tro att USA inte skulle lyssna på saudierna för att de är en för viktig allierad. Helt fel. Saudiarabien är inte någon allierad utan en vasall och USA lyssnar på alla vasaller. Om det är någonting USA eller någon av deras många hemliga organisationer inte vill, så är det att ha ett för starkt Saudiarabien att hantera. De ska hålla sig på mattan, annars blir de odrägliga att ha att göra med. Därför har jänkarna läckt detta.

Att man läckt det till Turkiet med vilket land samarbetet har knackat betänkligt under senare tid har flera skäl. Dels skedde alltihop i Turkiet varför det naturligtvis är näst intill omöjligt att runda dem. Dels vill jänkarna gärna läka förhållandet till Turkiet. Det finns många amerikanska baser i Turkiet som är högt prioriterade för att bevara möjligheten att bomba Ryssland till stenåldern när någon amerikansk galning kommer på idén.

Därför passade det här ärendet perfekt. Man fick möjlighet att kväsa saudierna samtidigt som man får läka relationerna till Turkiet.

Falun söndagen den 21 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Pajaskonster i USA också


.
Inte bara saudierna bjuder på tokshow. Även Donald Trump bjuder upp och sannolikt av motsvarande anledning. Han ska nu säga upp nedrustningsavtal med ryssarna för att de enligt honom ”brutit mot avtalet”.

Liksom saudierna känner uppenbarligen Trump sig mycket utsatt. I hans fall så utsatt att han behöver en yttre fiende. Kanske är det just det som ligger bakom saudiernas krig i Jemen. Att man behöver en yttre fiende för att ena landet.

I USA brukar det gå hem. Tillräckligt stor andel av befolkningen är lättlurade dumskallar för att det ska fungera. Det har fungerat bra för flera tidigare presidenter. Framtiden kommer att visa om det lyckas för Trump också. 

Falun söndagen den 21 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Pajaskonster i Riyadh


.
Så kom det då, det första steget mot ett saudiskt erkännande av vad man ägnat sig åt i Istanbul. Men det blev ju nästan bara pajaskonster.

Enligt det saudiska uttalandet, så som det återgivits i svenska media, ska gräl och senare slagsmål ha uppstått på det saudiska konsulatet, mellan Jamal Khashoggi och de 18 lönnmördarna och styckningsexperterna. 

Om man gör en fri tolkning och en sammanvägning av turkiska och saudiska uppgifter kan det bli som följer:

Först förhörde och torterade man Khashoggi, sedan klippte man av honom fingrarna, därefter uppstod det gräl och slagsmål mellan parterna varpå man högg av honom huvudet av misstag.

Något senare uttalar sig den amerikanska tomtepresidenten Donald Trump och tycker att det låter ”trovärdigt”. Tjaa…amerikanerna har väl fått den president de har gjort rätt för, antar jag.

Av detta, och den övriga rapporteringen som varit, kan man dra vissa hypotetiska slutsatser, dock inga säkra än så länge. Antingen har kronprinsen Mohammed Bin Salman ingen som helst kontroll över vad hans underhuggare åstadkommer, eller så har kronprinsen beordrat åtgärden.

Mot bakgrund av saudiernas beredvillighet att stympa och hugga huvudet av folk samt liknande traditionella nöjen förefaller det inte särskilt sannolikt att underhuggarna skulle ha skenat på egen hand. Men det är nog ganska mycket som talar för att det inte kommer att gå så bra för underhuggarna, trots att de ”bara” följt prinsens order. För att försöka värna prinsens anseende kan vi nog förvänta oss att knivarna kommer att gå varma i Saudiarabien. Och underhuggarna kan i båda alternativen trösta sig med att det inte kommer att drabba någon oskyldig. Yrkesmördande slödder är de, vare sig de fått order av prinsen eller ej. Man åker inte till Istanbul med styckningsmästare och bensågar i sällskap om syftet med besöket är att förhöra en kritisk journalist och debattör.

Det är slående hur löst den högsta ledningen i skurkstaten Saudiarabien måste uppleva sig sitta, när man tillgriper sådana här metoder. Jag hoppas att de har rätt.

Falun söndagen den 21 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Folkvandringar på väg även på de amerikanska kontinenterna


.
Enligt svenska media samlas allt större mängder framför allt mellanamerikanska migranter vid gränsen mellan Guatemala och Mexico. Avsikten torde väl för de flesta vara att söka sig till USA. Det ser således ut som om även USA är på väg att drabbas av en liknande migrantanstormning som den som utspelade sig i Europa härom året. Må vara något år senare än i Europa. Men då har ju inte USA startat några krig på de amerikanska kontinenterna under senare tid, vilket man däremot gjorde i Nordafrika och Mellanöstern och med vilkas hjälp man fick fart både på migranter och flyktingar. Detta något som våra ryggradslösa europeiska politiker inte vågat invända mot.

Det blir naturligtvis intressant att följa utvecklingen. Kanske inte roligt, men intressant. Jänkarna är ju skjutkåta och hänsynslösa på ett sätt som man vanligtvis inte är i Europa. 

Hur kommer man att hantera problemet i USA och hur kommer det att påverka USA:s roll i världen?

Falun söndagen den 21 oktober 2018
Mikael Styrman
.

fredag 19 oktober 2018

Sveriges och Saudiarabiens nazister


.
Svenska media granskar kritiskt hur Trump ska förhålla sig till Saudiarabiens banditer, som använder den saudiska statens våldsmonopol till att fängsla, tortera, stympa, mörda och stycka medborgare som inte har "rätt" åsikter.

Betydligt hovsammare granskar man de svenska nazisterna under Stefan Löfvéns ledning. Men precis som man troget samarbetade med de tyska nazisterna när de ödelade Europa och mördade miljoner människor kan vi nog förvänta oss att de svenska nazisterna blir de saudiska trogna.

Att saudierna ägnar sig åt att tortera, stympa, mörda och stycka medborgare får naturligtvis inte äventyra den svenska välfärden. Hur skulle det då gå med alla muslimska män och afghanska gymnasieelever som litar på att Annie Lööf och den svenska tokvänstern och S-nazisterna ska ta hand om dem?

Falun fredagen den 19 oktober 2018
Mikael Styrman
.

onsdag 17 oktober 2018

Inte bara Nordea

.
Det uppmärksammas nu att Nordea deltar i penningtvätt i stor skala. Men det är inte bara Nordea som gör sådant. Alla banker gör det. Bara det handlar om stora pengar. Men de håller skenet uppe genom att fittas med småkunders obetydliga in- och utbetalningar. Sådana som uppenbart inte ägnar sig åt grov kriminalitet. De ska minsann förklara på längden och på tvären varifrån deras pengar kommer. Av åtgärderna mot penningtvätt har blivit en gigantisk och meningslös Stasi-verksamhet med registrering av massor av onödiga uppgifter vilka inte fyller någon som helst funktion i ”kampen mot penningtvätt”.

Alla banker förmedlar svarta pengar. De får göra det. De förväntas göra det. Fick de inte göra det skulle korrumperade politiska makthavare och kriminella höga tjänstemän ha mycket svårt att hantera sina svarta inkomster och sitt stöldgods. Det ingår i maktmaffians utövande av kontroll över bankerna. Det är med andra inte en kamp MOT korruption och kriminalitet utan istället ett utslag AV korruption och kriminalitet. Det fungerar så att bankerna får bryta mot reglerna. De till och med förväntas bryta mot dem. Om de inte bryter mot dem har den korrumperade politiska maktapparaten sämre med hållhakar mot bankerna. Det är därför ett större problem för makten om banken inte bryter mot regelverket.

Att Nordea uppmärksammas för penningtvätt nu beror antagligen på att Björn Wahlroos varit olydig och kränkt den svenska maktapparaten genom att flytta huvudkontoret till Finland. Så det som pågår nu är inte en rättvisans kamp mot korruptionen inom banken. Det är snarare en uppgörelse i den undre världen. Det paradoxala är att vi kallar det för den undre världen trots att det egentligen är den övre världen. Ännu ett utslag av svenskt politiskt nyspråk? Man kallar något för någonting som betyder dess motsats. Som när socialdemokraterna kallar SD för rasister. Större rasister än socialdemokraterna måste man leta efter. Historien talar sitt tydliga språk. Och sosseriets underhuggare i C, L, MP och V är inte mycket bättre.

Falun onsdagen den 17 oktober 2018
Mikael Styrman
.

tisdag 16 oktober 2018

Det svenska valfusksystemet


.
Allt fler får allt svårare att blunda inför vårt svenska valfusksystem. Det säger inte lite. Vi har starka mekanismer som hjälper oss att blunda inför obehaglig information. Men nu blir det allt svårare.

I senaste valet överraskades sosseriet av de starka siffrorna för SD och av sina egna svaga siffror. Följden blev att brandlarmet gick, avstängning av valmyndighetens hemsida och fusk hals över huvud.

Man lyckades ”rädda” riksdagsvalet. Men kommun- och landstingsvalen sket sig i hög grad. De gläntar till hur riksdagsvalet skulle ha gått utan fuskarnas insats. Men ”Jimmie-effekten” är säkert inte lika stark i kommunal- och landstingsvalen som den skulle varit i riksdagsvalet. Många SD-kandidater är nya och långt ifrån alltid några klart lysande stjärnor.

Det svenska valsystemet är uppbyggt för att gå att fuska med, av den enkla anledningen att våra makthavare vill kunna fuska.

De svenska valnämnderna är attrapper bemannade med politruker vars enda uppgift är att dölja fusket.

Så småningom, när det tar hus i helvete, kommer vi att få ett valsystem som inte är lika lätt att fuska med. Men det kommer inte att ske förrän våra makthavare listat ut hur man kommer att kunna fuska även med det nya systemet.

Falun tisdagen den 16 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Skarpa ”frågor” vid saudiska förhör


.
Det spekuleras nu i internationella media i att Saudiarabien ska vara i färd med att erkänna att man mördat journalisten Jamal Kashoggi efter att ett förhör ”spårat ur”. Spekulationer är spekulationer. Vi får se vad det blir av saken.

Men det måste vara skarpa frågor som ställs vid saudiska förhör om det kan ”spåra ur” så att den man förhör blir mördad och styckad? En intressant fråga är naturligtvis varför i all världen en totalitär regim som sitter på en betydande del av världens oljetillgångar behöver förhöra en exil-journalist som tänker gifta sig? En sådan regim måste sitta, eller uppleva sig sitta, mycket löst i sadeln. Annars är beteendet obegripligt.

Hur förklarar man de chartrade privatplan med femtontalet man som media rapporterat om att flögs till och från Turkiet i samband med Kashoggi’s besök för att hämta ett hindersfriheftsbevis till sitt förestående bröllop? Det saudiska styret verkar ju vara rena rama Kalle Anka-verksamheten…

Men på något sätt kommer naturligtvis saudierna att vilja rädda ansiktet och oljeköparna kommer att vilja att det lyckas, nästan hur barnslig förklaringen än visar sig vara. 

Det ligger väl i farans riktning att högsta ledningens heder ska räddas genom att några underhuggare utses till syndabockar. Få se om de blir stympade som gamla fina traditioner i Saudiarabien bjuder? Eller mördade? Eller mördade och styckade - som Kashoggi - nu när man en gång fått upp ångan?

Om de gör som den svenska samlingsregeringens vänner gjorde när de anföll Polen 1939 så letar de upp några lämpliga offer i sina fängelser. De får sedan vara figuranter och så straffar man dem genom mord och/eller stympning.

Så konstig världen har blivit. Militärdiktaturen USA, som våra media och politiker fortfarande envisas med att kalla världens största demokrati, köper figuranter av slavhandlare, klär upp dem i orangefärgade overaller, huvar över huvudet, blöja och stolpiller i ändan, hänger upp dem i taket i privatjetar och flyger runt dem mellan hemliga fängelser runt om i världen där man sedan fortsätter sin hedervärda gärning genom att tortera dem - sannolikt oftast till döds.

Saudierna å sin sida torterar, mördar och styckar sina medborgare, sedan flyger de runt sina offer i kappsäckar.

De amerikanska och saudiska diktaturerna tycks dela en faiblesse för att låta sin yrkesmördare flyga privatjet på skattebetalarnas bekostnad. De tycks vara en sorts resebyråer i tortyr, mord och styckning.

Det är förstås en stor fråga, men hur har det kunnat bli så?

Och en liten sak: C och L kommer inte att bli tillnärmelsevis lika upprörda över något av detta som de blir av tanken på att måsta regera med stöd av, eller lyhörda visavi, SD. Det gäller att ha ordning på sina prioriteringar…

Falun tisdagen den 16 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Sosseledares makthunger gör dem till antisemiter


.
Många har nog förundrat betraktat vad som utspelat sig i Malmö, hur antisemitismen kommat i dagen allt tydligare hos lokala politiska ledare, företrädesvis S-märkta. På motsvarande sätt har väldigt många, givet vad som händer i omvärlden och även i Sverige, svårt att förstå att våra politiker och tjänstemän är så generösa med skattemedel till uppenbart odemokratiska muslimska organisationer. Många av dem dessutom militanta och odlande en parallell rättsordning, i konflikt med svensk lag och svenska normer.

Muslimer är, som regel i högre grad än åtminstone västvärldens sekulariserade kristna, kraftigt indoktrinerade och utsatta för ett mycket starkare socialt tryck än vi är vana vid. Det tutas i luren flera gånger om dagen och då ska man släppa vad man har för händer, lägga sig på knä riktad mot Mekka med pempan i vädret och betyga sin underkastelse. I många länder är det förenat med omedelbar och konkret risk för förtryck, terror och till och med risk för att bli mördad om individen försöker att själv bestämma över sitt förhållande till religionen. Det är ”kärlekens religion” som en del indoktrinerade och förvirrade stackare ibland kallar det organiserade förtrycket som till stora delar tar över människornas självbestämmande.

Ledande socialdemokrater ler igenkännande. Det påminner mycket om hur de själva styr svagare och mer osjälvständiga människors liv. Inte bara svaga och osjälvständiga människor för övrigt. Alla människor som är i någon form av beroende till andra påverkas. Det kan handla om att behålla jobbet, bidraget, uppdraget, löneutvecklingen, barnens plats i idrottslaget mm. Men trots alla likheter kallar socialdemokraterna inte sin maktstruktur för religion. Man säger istället att man ”organiserar” människorna. Organiserandet leder till att människorna i alla möjliga och omöjliga sammanhang upphör att uppträda som individer och istället låter sig företrädas av mer eller mindre odemokratiskt utsedda politruker, som säger sig i allt väsentligt representera människorna.

Släktskapen mellan islams och sosseriets förtryck är slående. Det är därför inte förvånande att sosseriet vräker alla väljares skattemedel över allehanda muslimska organisationer i utbyte mot deras lojalitet gentemot sosseriet. I gengäld får muslimska småpampar köra sitt parallellsamhälle, sitt kvinnoförtryck, sin antisemitism mm utan svensk inblandning. Det är naturligtvis i realiteten en sorts röstfusk som inte är tydligt straffbar men som kränker demokratins väsen. Och vi har bara gläntat i svenska media till omfattningen av denna korruption. I förlängningen undergräver förhållandet vår samhällsordnings och vår demokratis fortbestånd.

Falun tisdagen den 16 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Alltid en röst på sosseriet


.
Ebba Busch-Thor uttrycker sig diplomatiskt, när hon säger att väljarna kan få svårt att förstå varför Centern och Liberalerna inte tar makten, när man kan, bara för att väljarna bestämt att de även behöver SD:s eller någon annans stöd. Men sådan är ju verkligheten när man inte har, eller förtjänar något förtroende. Då måste man ha stöd av andra. Att C och L skulle vara i tron att väljarna VILL att de ska sitta och tjura på sin kant är ju löjligt.

Men Ebba B-T:s farhågor är obefogade. Vi förstår precis. I likhet med förra mandatperioden är en röst på Centern eller Liberalerna i verkligheten en röst på sosseriet. Varför de är så svaga gentemot sosseriet har också en eller flera förklaringar. Men vi känner bara inte till dem ännu.

Förra gången lade de sig som flickorna i Paris, synbarligen livrädda för att ta makten. Att de av principskäl är ovilliga att ta makten duger inte som förklaring. Det här handlar ju om människor som saknar principer, eller vars enda princip är att göra det som är bäst för dem själva.

Deras princip bjuder dem nu att vara låtsaspolitiker istället och att för det bli belönade av sosseriet. Om vi får ordning på valfusket kommer de nog att bli belönade av väljarna också. Men kanske inte så som de är vana vid.

Falun tisdagen den 16 oktober 2018
Mikael Styrman
.

Svamlig sprängämnesamnesti


.
Våra makthavare och/eller vår polismakt tycks tro att de huvudsakligen nysvenska knarkhandlare och andra brottslingar som kastar brandbomber, handgranater och spränger sina offer i luften på annat sätt, känner sig tvingade att spränga någon i luften för att de inte har någonstans att lämna in sprängämnena.

Man bör dock inte peka ut dem genom att kalla dem araber, afghaner, somalier, afrikaner eller något annat. Gör man det blir de förvirrade hycklarna i tokvänstern, V, MP och S hysteriska och kallar en högljutt för rasist. Och C och L håller garanterat med. Bara för att man skjuter folk med maskingevär och spränger dem i luften i Afghanistan, Somalia, arabländerna och många andra afrikanska länder finns det ju ingen anledning att tro att det är de som beter sig så, menar de. Och det finns ju alltid dårar, som varit försörjda av skattebetalarna hela livet, som Gudrun Schyman till exempel, vilka är beredda att säga att svenska män alltid har betett sig så.

Och några får man säkert att lämna in någonting för att bevisa att metoden är en framgång. Men det lär väl bli några av de som opererar med polisens stöd eller goda minne eller sådana som lovat att rösta på ni vet vem. Men det blir ju inte gratis Om det blir något av betydelse som lämnas in, kan man vara säker på att den som gör det bytt till sig någon förmån som i slutändan skattebetalarna står för.

Blir det mycket och fina förmåner kommer det garanterat att resultera i en omfattande privatimport av krigsmaterial. Med tanke på de förhållanden som många nysvenskar kommer ifrån behövs det nog inte så märkvärdiga förmåner. Och inköpspriserna är ju låga eftersom västmakternas krigsindustrier delar ut ”varuprover” gratis i tredje världen, för att det i sin tur tvingar fattiga länder att beväpna sig för dyra pengar. Så det blir gott om sprängämnen i landet när våra makthavande dårar med de bästa av avsikter byter till sig sprängämnen mot PUT, förtur och vad allt det nu kan bli.

Den här sprängämnesamnestin kommer ganska säkert att resultera i att vi kommer ur askan i elden.

- Idioter!

Falun tisdagen den 16 oktober 2018
Mikael Styrman
.