torsdag 19 juli 2018

En sanning med modifikation…


De politiska spindoktorerna är i full färd med att manipulera och förvränga den mediala rapporteringen från skogsbränderna. En fråga som man försöker ”döda” är frågan om huruvida den amerikanska vasallstaten Sverige avböjde rysk hjälp i samband med den stora branden i Västmanland 2014.

Enligt uppgifter i media ska ryssarna ha erbjudit hjälp med brandsläckningsplan med kapacitet att bära fram 40-60 m3 vatten per gång. Detta har länge förnekats från officiellt svenskt håll.

Alldeles nyss fick vi oss serverad en modifierad lögn av SVT i Morgonstudion.

Enligt den nya, som det får förstås bekräftade, svenska lögnen erkänns det numera att rysk hjälp erbjöds 2014 men att den avböjdes eftersom det redan var så många luftfartyg i området. Det åberopas alltså säkerhetsskäl.

Man tackade således nej till flygplan med kapacitet att bära fram 40-60 m3 därför att man redan hade flera helikoptrar som kunde bära fram mindre än 1 m3 vatten per gång. - Vilken fullkomligt sagolik idioti och vilka fräcka lögner vi sedan serveras av skurkarna!

Som att tacka nej till en hink när man ska släcka törsten hos en kamel, för att man redan har flera kaffeskedar att bära fram vatten med…

Därmed var det inte slut med dårskapen 2014. För att ytterligare lägga lök på laxen tog man sedan in en amerikansk ”expert” på skogsbränder. Men när har amerikanerna någonsin framgångsrikt bekämpat en skogsbrand? Den amerikanska historien är full av bränder vid vilka tusentals hus brunnit upp - i Vietnam med hjälp av napalm och i USA genom dumhet och inkompetens. Man borde istället välja en expert som är bättre på att bekämpa bränder än på att bränna upp hus. 

Varifrån kom förslaget att välja en amerikansk expert? Från amerikanska ambassaden eller möjligen från Carl Bildt? Nåja, det är väl ungefär samma sak, åtminstone vad hederlighet, kompetens och integritet beträffar.

Falun torsdagen den 19 juli 2018
Mikael Styrman
.

Gör analfabeter till skollärareLåter det klokt? Skulle det bli bra, tror Du?

Det tror inte jag heller.

Ändå är det precis vad som pågår inom brandförsvaret.

Man borde inte få bli räddningsledare utan att ha varit med om, eller till och med planerat och lett, åtminstone tre hyggesbränningar. Det är svårt att förstå en skogsbrands väsen utan att ha varit med om hyggesbränningar och utan att under förberedda och organiserade former ha kunnat följa hur branden beter sig och vilken effekt olika åtgärder har på branden.

Resultatet kan vi alla se i våra skogar nu. Tusentals kvadratkilometer brinner upp till stora nationalekonomiska kostnader. Värdet av skogen går förlorat och allas försäkringspremier stiger. 

Hela byar brinner eller riskerar att brinna upp. Riktigt hur det förhåller sig är svårt att veta eftersom tecken tyder på att politisk censur påverkar den mediala rapporteringen.

Stora mänskliga resurser förbrukas, även det till stora kostnader, och helt i onödan. Ingen möda synes sparas för att snubbla omkring i skogarna med slangarna och eftersläcka bakom brandfronten. Men det är nitton gånger av tjugo helt meningslöst och kan till om med vara kontraproduktivt. Det ska nämligen inte släckas. Det ska brinna färdigt. Sedan självdör elden. För att släcka en skogsbrand på ett kompetent och erfaret sätt åtgår nästan inget vatten alls. I regel bara lite för att dämpa lågorna i början när man antänder motelden, för att den inte ska söka sig åt fel håll.

Resurserna ska istället läggas framför brandfronten, ganska långt framför. Man ska hinna gör brandgator och bränna av eldens näring i god tid innan fronten når brandgatan. Motelden startas från brandgatan och får söka sig mot brandfronten. När brandfronten når brandgatan är det för sent. Den åtföljs av den vind som elden själv skapar och av röken. Då går det inte längre att vistas där.

Det är bisarrt att via media kunna följa detta oduglighetens skådespel. Brandbekämpare som intervjuas i media klagar över vinden och hoppas att det ska sluta blåsa. Men bilderna visar att det är vindstilla, eller nästan vindstilla. Det innebär att de inte alls har förstått vad det handlar om, att en stor brand skapar sin egen vind.

Falun torsdagen den 19 juli 2018
Mikael Styrman
.

onsdag 18 juli 2018

Stephen Hawkings profetior


Läste i någon tidning igår om den eminente men numera hädangångne fysikern Stephen Hawkings framtidsprofetior. Alla minns nog Hawking - om inte annat så för att han levde länge med ALS.

Han ska enligt artikeln jag skummade ha förutspått att mänskligheten inom 1000 år måste kolonisera en ny planet, för att överleva som art. Senare ska han ha ändrat det till 100 år. Om Hawking hade levt idag är det möjligt att han hade varit framme vid 1 år, eller kanske redan framme vid att det aldrig kommer att ske - att det bara var en vacker dröm, från ett forskningsinstitut, fjärmat från verkligheten. En del saker är lättare att utröna ute i den jordnära verkligheten än i forskningsinstituten, all deras samlade lärdom till trots.

Sedan kan man diskutera om det är bra eller dåligt. Människans framfart på jorden förskräcker och föranleder, av det mesta att döma, naturen att snart börja om på nytt - utan människan. Det har skett förr, men kanske inte föranlett av någon arts egna göranden? För de eventuella planeter som annars skulle ha koloniserats av människan är det nog att föredra att det inte blir av. Om det skulle ha blivit av skulle knappast alla nu nio miljarder människor ha fått följa med. Det finns väl knappt resurser att skicka iväg en farkost med en mindre grupp? Hur intressant är det för oss? Vi vill leva vårt eget liv och vi vill att våra efterlevande ska kunna leva goda liv. Men att få arten att överleva utan oss - det kan kvitta, tycker jag.

Med de rekryteringsmetoder vi med fördel använder oss av, skulle en sådan farkost förmodligen komma att bemannas med en mix av elitpsykopater och politiska myglare. Hurdan värld skulle de skapa? Det är nog bra att det inte blir av…

Falun onsdagen den 18 juli 2018
Mikael Styrman
.

Brandförsvarets lallande i skogarna


Den synbarligen enda lärdom MSB och brandförsvaret gjorde av Västmanlandsbranden sommaren 2014 var att begränsa massmedias insyn och därmed möjligheter att rapportera. Det är naturligtvis vetskapen om att man håller på och lallar med något vilket man inte vet hur det ska skötas, som leder till mörkläggningen. Annars kan ju människor som vet bättre både förfasas och roas av det som pågår. Just det senare är viktigt. Det värsta som kan hända dessa män ”av det rätta virket” är att någon skrattar åt dem. Det klarar inte det manliga egot.

Men när bränderna blir för många och för stora, vilket de blir när man lallar tillräckligt mycket, blir situationen kaotisk och man förlorar kontrollen över censuren. Det är bra. Det är ett förstadium till att man kan göra någonting åt lallandet.

Falun onsdagen den 18 juli 2018
Mikael Styrman
.

Fylla badkaret med en kaffesked


Hur många av Er gör så?

Ingen, förmodar jag.

Men det är ungefär vad brandförsvaret ägnar sig åt när de bekämpar fullt utvecklade skogsbränder med helikopter. Den metoden har så dålig effektivitet att den, för att ställa saker och ting på sin spets, är helt meningslös.

Det hindrar inte att det kan finnas specialsituationer när helikopter kan vara en ändamålsenlig metod. Men som generell metod för att bekämpa skogsbränder är det barnsligheter.

Likadant är det med vatten i allmänhet. Det är trams att försöka släcka skogsbränder med vatten, som generell metod. Däremot finns det vissa specialfall där vatten är utmärkt att använda. Exempelvis när man ska tända moteld är vatten bra. Med hjälp av vatten kan motelden hållas under kontroll.

Skogsbrand bekämpas istället med svält. Man tänder moteld på lämpligt avstånd framför fronten och bränner bort näringen för branden. När skogsbranden når det avbrända området självdör den. Sedan går man inte runt och släcker utan man låter branden brinna färdigt - med brandvakt.

Det räcker således inte med till exempel en väg. Däremot är en väg ett bra ställe att börja motelden därför att det vid vägen är lättare att hålla motelden under kontroll och få den att brinna i rätt riktning.

Man kan inte anlägga moteld för nära brandfronten och det av flera skäl. Ett är att röken gör det omöjligt - och farligt - att vistas och arbeta framför brandfronten. Ett annat är att en skogsbrand skapar sin egen vind och sätter iväg i vindens riktning. Påbörjar man motelden för nära riskerar man att inte hinna bränna av tillräckligt mycket samt att tvingas ha motelden i ogynnsam vind. Det säger sig självt att arbetet då blir svårare och i värsta fall kan göra mer skada än nytta.

Vårt samhälle är fullt av fullt av markberedare, traktorburna jordfräsar, bandtraktorer och skördare. Varför är de inte på plats för att skapa brandgator på ändamålsenliga platser? Det går på nolltid med dagens maskinella resurser.

Vatten tycks vara brandkårens främsta instrument mot skogsbrand. Men vid en kompetent bekämpad skogsbrand går det inte åt många droppar vatten.

Falun onsdagen den 18 juli 2018
Mikael Styrman
.

Fånigt om brandflyg


Politikerna, dessa av naturliga skäl ofta inkompetenta sloganpickers, missar hela poängen när de nu gapar i media om att vi ska köpa svenskt brandflyg.

Låt oss skilja på brandflyg och brandflyg. Vi hade tidigare brandflyg i betydelsen att man spanade efter bränder för att upptäcka dem i ett tidigt stadium. Staten subventionerade frivilliga privatflygare som fick gratis flygtid för att förkovra sig och bibehålla sina flygcertifikat, om de flög brandflyg. Denna verksamhet är numera nedlagd eftersom de många maffiabröder som dränerar våra offentliga verksamheter anses behöva pengarna bättre.

Sedan finns det brandbekämpande flyg som bär fram och dumpar vatten och används i områden med extrem torka OCH mycket svåra terrängförhållanden, där brandbekämpning annars är nästan omöjlig. Jämfört med dessa områden är våra svenska skogsbränder sällan i så torra områden och nästan aldrig i lika svår terräng. Våra skogsbränder äger som regel rum i terräng som nästan kan liknas vid salsgolv, vid en jämförelse med områdena där brandbekämpande flyg vanligen används.

Problemet vi har i Sverige är inte att vi saknar brandbekämpande flyg. Problemet är att brandkåren inte vet hur man bekämpar skogsbränder. Enligt de ganska varierande uppgifterna i media de senaste dagarna har vi haft ca 75 skogsbränder samtidigt i landet. Det är inte lösningen att köpa in några brandbekämpningsplan. Lösningen är istället att lära brandkåren hur man hanterar skogsbränder.

Förr fanns det inte

kommunikationsradio,
mobiltelefoner,
skogsbilvägar,
flygplan,
helikoptrar,
drönare,
lätta motordrivna pumpar,
motorsågar,
terrrängframkomliga fordon och maskiner med 
plogblad,
jordfräsar,
markberedare
samt,
fyrhjuliga terrängfordon,

med mera, med mera, bara för att ge några exempel.

Men man kunde hantera skogsbränder, trots bara ruskor, handsågar, spadar och yxor till sitt förfogande.

Det beror med andra ord på ”den nya hjälplösheten” att brandkåren numera inte klarar av det. Det i sin tur är följden av att politiskt lojala, men odugliga, personer prioriteras i den ”demokratiska” men egentligen korrumperade rekryteringsprocessen. En lojal odugling med rätt lojaliteter är att föredra framför en dugande brandman. De egenskaperna låter sig sällan förenas under samma hatt.

Under överskådlig tid kommer det inte heller att bli bättre. Utser man en inkompetent men lojal rikspolischef till inkompetent men lojal chef för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, så borgar det för att status quo bibehålls. Som alla trappor städas naturligtvis även MSB bäst uppifrån.

Lösningen på problemet är istället att utbilda och kontinuerligt öva brandförsvaret att hantera hyggesbränningar och skogsbränder. Det är egentligen förbluffande att 2-3 man med rätt förberedelser, kunskaper och erfarenhet, kan hantera en hyggesbränning, men landets samlade brandförsvar kan det inte. 

Hur många inkompetenta men välvilliga brandmän och andra människor måste dö i skogsbränder? Hur mycket egendom måste förstöras, innan vi kan få ett brandförsvar som fungerar? Nu fungerar det ju lika illa som vår polis, våra åklagare och våra domstolar. Politiserade pajaserier odugliga för sitt officiella ändamål.

Vem har släppt ut alla dessa inkompetenta idioter ”av det rätta virket” i våra skogar?

Jag läste en skojig artikel igår om ett närbesläktat tema. En av poängerna var att det naturligtvis är mycket begärt av en idiot att han ska förstå att han är en idiot. Gör han det är han ju ingen idiot.

Varje större skogsbrand tycks avslutas av dessa hollywood-inspirerade reportage om hjältarna av ”det rätta virket” i våra media, vilka istället för att kritiskt granska den politiska maktens förehavanden slickar stollarna där bak och vilseleder folket/väljarna. Det smickrar det manliga egot och missleder folket att tro att våra makthavare sköter brandförsvaret på bästa sätt. Ytterst beror därför det kollapsade brandförsvaret på att även våra massmedia är korrumperade.

Falun onsdagen den 18 juli 2018
Mikael Styrman
.

lördag 23 juni 2018

Operation Playa - bakom kulisserna


Det är en mycket bra serie program som SVT och journalisten Bodil Appelquist har gjort om ”Operation Playa”. Den är osvensk, i så måtto att den faktiskt granskar en del av polisens oegentligheter. Polisens, Åklagarmyndighetens och domstolarnas brottsliga verksamhet för att uttrycka sig lite tydligare. Det normala är ju annars att ryggradslösa eller eljest odugliga svenska journalister bara torgför de lögner som gangsters på myndigheter matar dem med och vill få ut.

Det finns mycket att säga om Operation Playa och de mer eller mindre skumma poliser och åklagare som figurerar där. Man får en känsla av att berörda personer har tittat för mycket på James Bond-filmer och förlorat kontakten med verkligheten - eller fastnat i tidiga tonårens pojkboksvärld. Om andan faller på och tiden medger det kanske jag återkommer till ämnet. Men en sak vill jag kommentera redan nu.

Jag förstår att ett sådant ämne som Operation Playa är mycket yvigt och att man måste begränsa sig för att över huvud taget kunna göra programmen begripliga, särskilt för människor som inte har egna erfarenheter av hur kriminaliteten kan se ut i myndighets-Sverige.

En speciell fråga gläntas till i programmen, som upphovsmannen kanske inte borrat djupare i. Möjligen har man inte kunnat belägga vad som utspelat sig bakom kulisserna? Det är naturligtvis svårt att ta upp en spektakulär omständighet om den inte kan beläggas. Det skulle riskera att göra det allt för lätt att misskreditera programmen. Troligen har inte heller någon inblandad känt någon lust att skylta med frågan eftersom det skulle kunna vara ganska generande för många inblandade.

Att svenska polisen fick låna knark från amerikanska DEA för att plantera i Mauritz Anderssons båt i Göteborg, bebodd av polisbrottslingar, uppfattar jag som hyggligt väl belagt, trots de omfattande försöken att mörklägga det. Sannolikt gick det även så att det i slutändan återlämnades till DEA även om det i programmet sägs att det förstördes. När väl alla offentliganställda brottslingar förlorat oskulden och börjat ljuga för att skydda varandra, är det bara allt för lätt att ljuga lite till. När de väl anträtt den vägen förefaller det mycket osannolikt att man sedan plötsligt, efter all mörkläggning och alla lögner, skulle hitta på att förstöra partiet. Det handlar inte så mycket om värdet av partiet för utlånaren, amerikanska DEA. De kan nog ta smällen - vare sig det är DEA eller korrupta medarbetare på DEA som själva lånat ut det. Vi har allt för många kriminella poliser i Sverige som gärna skulle dela med sig furstligt till den som hjälpte dem att komma över partiet. Om det nu - mot all förmodan - skulle vara så att man förstört partiet - på vilket konto bokför den svenska polisen i så fall ersättningen till DEA för det förstörda partiet?

Det må vara hur det vill med den saken. Den allt överskuggande frågan, som man i programmen duckar för, är istället varifrån de 1,3 ton kokain kom, vilka Mauritz Andersson hade i båten när han greps utanför franska Martinique? Uppgifterna om värdet varierar, men mycket pekar mot att det handlar om miljarder. Hur kunde svenska polisen och åklagaren ha så ingående kunskaper om ett brott som ännu inte utförts? Var det i själva verket så, att den liga som genomförde kokainsmugglingen inte alls gjorde affärer med några Syd- eller Mellanamerikanska narkotikasyndikat utan istället med den svenska Polisen och Åklagarmyndigheten, genom, eller med hjälp av, amerikanska DEA? Var det i så fall en olaglig brottsprovokation, planerad och styrd från Sverige men delvis genomförd utomlands?

Hur mycket av polisens och åklagarens arbete har utgjorts av ”riktigt” polisarbete och hur mycket har utförts för att skydda den egna narkotikahandeln genom att sätta dit en lämplig syndabock och skapa en illusion av att polisen med framgång bekämpar narkotikalangning - i högre grad än man själva bedriver den? Jag har kunnat följa svensk narkotikalangning från nära åskådarplats en längre tid, så nära att jag kan säga att frågan är mycket väl motiverad.

Falun lördagen den 23 juni 2018
Mikael Styrman
.

onsdag 6 juni 2018

Anlagda bränder i Sala?


Cui bono?

Falun onsdagen den 6 juni 2018
Mikael Styrman
.

tisdag 5 juni 2018

Rwanda, Sida, Jämtin och SahlinRwanda, i Afrika, får 230 miljoner kronor av de svenska skattebetalarna, förmedlade av Sida under ledning av sosseriets tidigare partisekreterare Carin Jämtin. Alla 230 miljonerna, plus 120 miljoner ytterligare, som  några andra ansvarslösa tomtar delar ut, använder man till att stötta en av världens rikaste fotbollsklubbar - Londonklubben Arsenal.

Vad får Rwandierna för pengarna? Förmodligen ingenting.

Vad får Rwanda för pengarna? Arsenalspelarna ska bära en armbindel på vilken det står ”Visit Rwanda”.

Jag tror inte att det är särskilt många som kommer att besöka Rwanda för att Arsenalspelarna bär en armbindel med budskapet. Om man i Rwanda däremot avhöll sig från att massmörda varandra eller förskingra biståndspengarna skulle det antagligen innebära mycket kraftfullare marknadsföring.

Glädjer det svenska skattebetalare, som dör i sjukvårdsköer, att Jämtin och kompani springer med skattepengarna till afrikanska skurkar? Är det en tröst mitt i hopplösheten? Morsan dog, men pengarna gick i alla fall till behövande afrikanska skurkar och korrumperade brittiska fotbollsklubbar som tvättar pengarna åt dem…?

Vad får Sverige eller enskilda svenskar för pengarna? Är det bara givandets glädje som infinner sig när man konfiskerar andras pengar och ger bort dem? Eller är det som förr i tiden, att länder i Afrika används för att tvätta pengar åt givaren?

Carin Jämtin är illa skolad att förvalta skattemedel. Mona Sahlin borde få överta Jämtins jobb och styra upp verksamheten. Tänk så mycket korrumperade polis-gigolos man kunde köpa för 230 miljoner? Eller myslyor i exklusiva stadsdelar som det anstår en svensk arbetarledare att kuckla i. Eller trevliga resor till charmiga hotell runt om i världen, på skattebetalarnas bekostnad, för att se unga svettiga män brottas.

Finns det någon i den socialdemokratiska adeln som är bättre skolad i förvaltande av skattemedel? Det ligger väl i farans riktning att man har rekryterat den mest kompetente till uppdraget…?

Falun tisdagen den 5 juni 2018
Mikael Styrman
.

Löfven drar rasistkortet


Sosseriet har övertagit Sverige-Demokraternas migrationspolitik och delvis påstås de ha gått längre än SD. Det har väckt ont blod bland indoktrinerade godhjärtade personer som av sosseriets propaganda fått lära sig att tycka illa om sådan politik.

Löfvens dilemma är - hur överta SD:s migrationspolitik utan att smittas av rasiststämpeln som man själva med stor möda klistrat på den? Igår fick vi veta att psykopaterna i partihögkvarteret har tänkt färdigt. Då presenterades nämligen en möjligen riggad SSU-styrelse från Halland som man - riggad eller ej - kan använda för att fortsätta bedriva ”rasistpolitiken” men ändå tvätta bort rasiststämpeln. - Ja, man försöker till och med kliva upp på barrikaden och driva kampen mot ”rasismen”. Det där lyckades aldrig Hitler med. Men med partilojala svenska media kanske det visar sig möjligt.


I och för sig är det kanske inte så dumt med en styrelse som bara består av nysvenskar. Det finns väl nästan inga svenskar som sympatiserar med partiet längre? Åtminstone inte sådana som ”byggde landet”. De som låg på sofflocket och lyfte bidrag istället för att arbeta är naturligtvis partiet trogna.


Låter människorna sig kollras bort ännu en gång?

Falun tisdagen den 5 juni 2018
Mikael Styrman
.

Sosseriet leker skogsbrand igen!


Även denna gång nära Sala. Nå, de får väl hålla på tills de lär sig hur man bekämpar skogsbrand. Roligt har de ju i alla fall. Det är grabbars lek. Det är lite mer resurskrävande än flickors lek. Kunde man lära sig skogsbrandbekämpning förr, när det inte fanns vägar, telefoner, drönare, helikoptrar och terrängframkomliga maskiner men man kontinuerligt bedrev hyggesbränning, så ska det väl gå att lära sig samma sak igen. Men det kan sägas, att det sker inte genom att anställa okunniga urbana partinära politruker och tro att kompetensen ska infinna sig som en gåva från en högre hand. Det blir istället som om en blind leder en blind. Liknelsen med 1980-talet är slående. Då trodde nationalsocialdemokratins tomtar (tomtar på mellannivå - knappast gräsrötterna?) att man kunde anställa vem som helst från gatan - som uppfinnare. Det enda som behövdes var att man skulle vräka skattepengar över vederbörande. Man behöver inte ha varit med på den tiden för att förstå hur det lyckades - bortsett från att skattepengarna förbrukades.

Igår rapporterades att branden omfattade 2x1 km. Nu idag, på morgonen har man lyckats ”begränsa” den till 1,5x1,5 km. De har i alla fall ingen matematiklärare med i skogen. Kanske har de någon som vanligen jobbar i detaljhandeln och är van att sätta lockpriser?

Vädret har gjort ett märkligt omslag igår kväll. Det blev MYCKET svalare och vinden ökade påtagligt. Att vinden ökade har förmodligen inte så stor betydelse som förra gången. En skogsbrand skapar sin egen vind och om det är en skogsbrand värd namnet är vinden kraftig i brandfronten. Däremot har den lägre temperaturen stor betydelse eftersom den kraftigt minskar spridningsrisken. Minskar - inte utesluter. Det krävs nämligen mycket mer energi för att antända en ny brandhärd när det är svalt. Skillnaden mot förra gången är påtaglig. Då var var det torrt, blåsigt OCH varmt. När det är varmt kan man släppa en tändsticka var som helst, från brösthöjd, och det börjar omedelbart att brinna. Om det däremot inte är någon ”riktig” skogsbrand utan en där det bara pyr gör vinden betydande skillnad.

Falun tisdagen den 5 juni 2018
Mikael Styrman
.

måndag 4 juni 2018

EU-idiotin och verklighetenEfter några år med Löfven, Romson, Sjöstedt och likasinnade vid makten skenar grova våldsdåd i Sverige. Lastbilar används till att köra ihjäl människor en masse, slöddret jagar vandra med maskingevär, i trafiken, bland alla andra människor, handgranater kastas mot polisen och mammor blir knivmördade på IKEA.

Den i rådande världsläge tämligen verklighetsfrånvarande världsbild som tycks vara förhärskande i Elfenbenstornet i Bryssel, långt, mycket långt från den verklighet vi andra lever i, gör sitt bästa för att identifiera problem och lösa dem.

Vad har man då gjort åt saken?

Jo, härom dagen fick vi veta att EU-parlamentet kritiserar Sverige för den inre gränskontrollen. Det sker samtidigt som EU inte klarar av den yttre gränskontrollen. Det luktar lång väg att det är ett beställningsverk från svenska rödingar, vilka har fastnat i gårdagens retorik och inte inser hur passé den är.

För att riktigt manifestera sitt avstånd till verkligheten förbjuder man kruksallad. Av allt att döma ett annat beställningsverk. Denna gång från länder med goda förutsättningar för frilandsodling. 

Vad har då vårt stjärnskott till minister att säga om den saken? Ja, han ryckte på axlarna och konstaterade att det kunde blivit värre.

Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.

Sista unset av anständighet på väg lämna rättsväsendet?Borgerliga politiker - åtminstone en del av dem - och SD - flaggar för att tillåta anonyma vittnen i våra domstolar.

Om det genomförs lämnar det sista unset av anständighet de rester som återstår av våra domstolar och vårt rättsväsende.

Då kan vem som helst dömas för vad som helst - helt godtyckligt. Då kommer vem som helst att dömas för vad som helst - helt godtyckligt.

Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.

söndag 3 juni 2018

Ångestfyllda gammelsossar på rad i TV-nyheterna


Gammelsossarna har radats upp i TV. Ångesten är så tät att man nästan kan ta på den.

Man vill tillbaka till den gamla goda tiden, när man kunde samla alla åsikter i sitt parti. Även diametralt motstående åsikter fick plats. Alla lurades att de skulle få sin politik och nästan alla sveks.

För någon vecka sedan kom S ut ur skåpet och lovade att ta itu med sin förda migrationspolitiks avigsidor - för att hålla emot Sverige-Demokraterna. Och några dagar senare kom man ut och tog tillbaka. Man skulle istället prata om välfärden. Hur mycket trovärdighet skapar det?

Gammelsossarna vars intervjuer sändes i TV vill tillbaka till tiden då Nationalsocialdemokraterna var ett välfärdsparti. De vill att partiet ska återgå till att lova att höja skatterna för att finansiera vård, skola och omsorg. Sedan haverera vården, centralisera vården genom att lägga ned sjukhus och vårdcentraler, skapa allt längre sjukhusköer, så långa att folk dör väntande på sin tur, avlöna erfaren sjukhuspersonal så dåligt att ingen vill ta jobbet, avlöna nyanställda som inte kan någonting bättre än deras erfarna handledare, dränera vården på miljardbelopp i samband med nära nog varenda upphandling, leka stillastående tåg istället för att bedriva sjukvård, använda sjukvårdens pengar till offentligt klotter, forma skolelever till underkända analfabeter och så vidare. Och så framför allt leka ”stabsläge”. Den kanske löjligaste lek som dessa inkompetenta lallare hittat på.

Dessa lögner har alltid gått hem, menar man. Dumjävlarna som röstar har alltid svalt allt med hull och hår.

S har väldigt låga tankar om valmanskåren om man tror att man ska kunna lura människorna igen. I och för sig så har de ju lurat folket många gånger tidigare. Så varför skulle det inte lyckas en gång till? Kanske är inte svensken intelligentare än att det går att lura dem igen..?

Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.

Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam


Så lät det plötsligt på natten när jag satt och läste, för öppet fönster, när jag besökte Södertälje. Mycket högt. Metalliskt. Som om någon stod och bankade i rask takt med en slägga på ett gjutjärnsstaket. Troligen automateld.

Någon satte en kärve i Croc’s Inn mitt i stan, mitt i natten. Grova hål i fönstren. Om man av hålens storlek kan utläsa vapnets kaliber handlar det om elefantkaliber.

Jag frågade en på orten sedan länge bofast vad det handlar om. ”Det brukar betyda att någon vill köpa inrättningen, men att ägaren inte ville sälja”, blev svaret.

Så går det till i Sverige efter fyra års tokerier, initierade av Fredrik Reinfeldt och genomförda av Stefan Löfven, Åsa Romson, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt, Annie Lööf och en del andra ljushuvuden av snarlik kvalitet.

Det är inget speciellt för Södertälje. Så går det till i många svenska städer. Det som är speciellt för Södertälje är att politiken, rättsväsendet och polisen inte missar en chans att sitta i TV-rutan och skrävla om hur de knäckte maffian i Södertälje. Men det gjorde de aldrig. De gjorde en massiv kortvarig insats och låste in några busar, för att därefter dra vidare. Men maffian knäcker man inte med ett kortvarigt besök. Det är ett långsiktigt kontinuerligt arbete och sådant ägnar sig inte den svenska polisen åt. De åker hellre utomlands och lever lyxliv på skattebetalarnas bekostnad, på ett sätt som får kriminalvårdens utvisare, som åker bizjet till Mellanöstern och bor en vecka på lyxhotell på skattebetalarnas bekostnad - men har glömt den som skulle utvisas i Sverige - att framstå som ansvarsfulla kamrerstyper.


Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.

Ibland ett helvete att vara USA-styrd utrikespolitisk kommentator


Vanligtvis nås vi av samordnade väldresserade amerikanska propagandabudskap som serveras till oss av svenska media vars ”journalister” alltid självbelåtet låtsas vara självständiga ”granskare”. Den tredje statsmakten istället för den tredje mutkolven.

Men ibland blir det bara för löjligt. 

I veckan som gick fick vi veta att den regimkritiske ryske journalisten Arkadij Babtjenko, tidigare hade blivit hotad till livet och därför flyttat till Ukraina och nu hade blivit mördad där. Senare kom det fram att han inte alls hade blivit mördad. Det hela utvecklade sig till en både fantastisk och obegriplig historia med ett iscensatt falskt mord, med ketchup som blod och så vidare.

Ännu har vi inte fått någon rimlig förklaring till de ukrainska äventyren. Kanske har ukrainarna översatt de amerikanska instruktionerna felaktigt? De kanske har gått samma engelskakurs som Sven-Erik Bucht?

Men innan vi fick veta mer kom de vanliga budskapen från den amerikanska propagandaapparaten, serverade till oss av svenska media som låtsas vara nyss nämnda självständiga granskare. Så här skrev exempelvis Aftonbladets kolumnist Wolfgang Hansson:


Nu, när man försöker läsa samma artikel kommer istället den här bilden upp:

Det blev helt enkelt för löjligt...

Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.

Språk-Bucht på nya äventyr
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som hittills mest gjord sig känd för att ha klantat till det så att Findus-fabriken i Bjuv lades ned och för att med diverse ljusskygga vapendragare ha plockat ut en halv miljon svart ur staten - kamouflerat till kurs i engelska - har nu varit på jobbet igen.

Den här gången har han ställt till det så att våra odlare av kruksallad blir förbjudna av EU att sälja sina produkter. Det ligger väl i farans riktning att något eller några länder med goda betingelser för frilandsodling var ute på jakt efter EU-sändebud vilka står till förfogande för att bli mutade och att de också hittat sådana.

Vi vet ännu inte hur det går för de svenska krukodlarna. Men med Buchts CV i bagaget, och hans samarbete med den tjuvjagande bizjetåkande bank- och pensionskleptomanen, tillika gruvsvindlaren, från Piteå vet vi ju att det kunde ha gått ännu mycket värre för dem. De kunde ju ha blivit buggade och filmade i sina hem och bilar av politiska polisen SSI, fått sina lån uppsagda och sina jordbruk tvångsförvaltade och några kriminella generaldirektörer och advokatämnen kunde ha fått kalasa på kadavret. Men det är ju inte för sent än.

Bucht säger i TV att de ska trösta sig med att det kunde ha blivit mycket värre. Och det finns det ju ingen anledning att tvivla på, med en regering i vilken Sven-Erik Bucht platsar.

Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.

Fler kaniner ur hatten i GöteborgI Göteborg håller det gamla 40-procentspartiet Socialdemokraterna på att förvandla sig själv till ett 15-procentsparti - eller ännu mindre.

Många - inte minst tunga socialdemokrater - tror att det som händer i Göteborg också kommer att hända i resten av Sverige. I ett försök att mota Olle i grind sockrar man nu infrastrukturpaketet i Göteborg med 3,8 Miljarder skattekronor.

Det kan med rätta jämföras med att likt en trollkarl dra kaniner ur hatten. Särskilt som miljarderna inte ska investeras förrän med början år 2024, då många av dem som av fostran och gammal vana röstar på socialdemokraterna sedan länge är döda. Det blir inte så lätt för den som ska ljuga väljarna fulla för att bli vald år 2022, när socialdemokraterna dragit de här kaninerna ur hatten redan år 2018. Men man måste förstå dem. Som Socialdemokraterna och Miljöpartiet skött landet den här mandatperioden kan det knappast finnas några kaniner kvar i hatten för det här året. Men det är ju inte som att det saknas mutor i byggindustrin sedan tidigare - särskilt inte i Muteborg. Man skulle kunna tro att det bara är byggmästare som har rösträtt i Göteborg.

Visserligen var man ut i veckan och lovade undersköterskorna 1.000 kr mer i månaden, så där rätt upp och ned. Men sedan ångrade man sig visst för man lovade att undersköterskorna skulle få jobba ännu mer helger och obekväma tider för att man vill börja ha vårdcentralerna öppna under helgerna. I skrivande stund är det inte så lätt att bli klok på om undersköterskorna kommer att få det bättre eller sämre?

När politiker har ljugit för mycket och för länge och därför förlorar makten brukar de - och socialdemokraterna i synnerhet - säga att de ”inte nått ut med sin berättelse”. Det har de redan börjat säga i år. Men det kanske är så, att de svikande opinionssiffrorna som länge mörkats, men som man nu tvingas smyga fram lite i sänder, beror på att man HAR nått ut med sin berättelse, men att allt fler väljare inser att det är just en berättelse - varken mer eller mindre.

Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.

Kaniner ur hatten i StockholmHittills har tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala bestått av tre spår, trafikerade av Arlanda Express och vanliga långsamtgående tåg. Ibland - inte så sällan - står alla stilla.

Så här inför valet drar politiker gärna kaniner ur hatten för att lura oss vanliga dumjävlar att rösta på dem igen.

Nu senast drog regeringen, genom sina tjänstemän, ett fjärde spår mellan Stockholm och Uppsala ur hatten. Så någon gång i framtiden ska långsamma såväl som snabba tåg emellanåt stå stilla på fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. Så bra det kommer att bli…

Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.

Löfven störtar landet i inbördeskrig


Steg för steg, med stadig kurs, lotsar Stefan Löfven och det övriga sosseriet Sverige mot en situation där Sverige uppdelas i olika ”utländska” enklaver, kontinuerligt i konflikt med varandra.

Ett första avgörande steg är taget när någon befolkningsgrupp - från Mellanöstern, naturligtvis - blir så stor att de är i majoritet i någon kommun eller kommundel. Så är redan på väg att ske på många håll. Då är det inte längre, eller bara i undantagsfall, möjligt att få jobb åt kommunen om man bara kan svenska. Man måste kunna det nya lokala majoritetsspråket och i situationer där den svenska majoritetsbefolkningen och den lokala majoritetsbefolkningen har motstående intressen måste man vara lojal men den lokala majoritetsgruppen. Det ger sig självt att dessa enklaver inte så lätt kommer att låta sig styras av den svenska statsmakten, som successivt kommer att falla sönder - om inte något avgörande görs åt saken.

I Mellanöstern har dessa befolkningsgrupper bekrigat varandra i tusentals år. Det kommer de att göra i Sverige också. Det har redan börjat på många håll. Tydligast framträder det i Malmö.

En del minoritetsgrupper har tidigare flyttat till Sverige för att komma undan sina besegrare, som nu flyttar efter.

Dumskallar till svenska politiker har dansat efter den amerikanska pipan och varit med om att ödelägga Mellanöstern. Gud, så präktiga och märkvärdiga de har känt sig, svenska politiker, militärer och journalister. Följden blir föga förvånade svenskt självmål och svensk ödeläggelse. De amerikanska psykopaterna har svårt att hålla sig för skratt när de åser vad de fått de svenska dumjävlarna att göra. Och dumjävlarna å sin sida går på i ullstrumporna och de amerikanska provokationerna mot Ryssland, för att få amerikanerna att göra i Sverige vad de redan gjort i Mellanöstern.

Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.

fredag 1 juni 2018

Bussolycka triggar politisk klåfingrighet


Förra året åkte en buss av vägen utanför Sveg och några skolbarn från Skene, på väg till skidsemester omkom. Bussen färdades nattetid och gick av vägen på småtimmarna. Åtal väcks nu mot föraren för vårdslöshet i trafik. En tragedi naturligtvis, på flera sätt.

Nu, i kölvattnet har åklagaren, förmodligen en del andra byråkrater, politiker och media upptäckt att det gäller samma arbetstidsregler på natten som på dagen - och en olycka har skett. ”Lagen om politisk klåfingrighet" bjuder att nu måste lagar ändras.

Minst hundratals bussar kör under nätterna, 365 dagar per år, år efter år sedan decennier tillbaka. Men så händer en olycka. Genast ska de rättrådiga idioterna visa framfötterna och framhäva sin egen förträfflighet genom att mästra andra.

Men livet är inte ofarligt. Det finns nästan nio miljarder människor i världen. Nio miljarder kommer att dö. Om våra politikers idol USA får hållas kommer en betryggande majoritet att dö i förtid. Kanske sker det även om galningarna i USA hejdar sig - om nu rådande antaganden om klimatförändringarna fortsätter att visa sig riktiga. I övrigt kan vi dö i sömnen. Om sömnen går bra kan vi halka på mattan vid sängen och ramla mot väggen och slå ihjäl oss. Nästa flaskhals där det kan gå åt helvete är när vi ska ned för trappan till köket för att äta frukost.

Världen är ingen säker plats. Det händer olyckor hela tiden. Det är svårt att ta sig genom livet med livet i behåll. Dumhetens arméer gör sitt bästa för att förbjuda inte bara olyckor utan all sorts obehag för oss. Det får ibland lustiga konsekvenser. Därför kan vi köra in i vilken by som helst, med två-tre hus, i Norrlands inland, där det i dagar, veckor och ibland månader kan vara över 30 grader kallt, och på en skylt vid vägen läsa att tomgångskörning mer än en minut är förbjuden, för att komma till rätta med byns luftföroreningar. 

Vi kan också sitta i timtal i långa bilköer, medan klockan går och flyget till långresan åker ifrån oss, därför att det skett en mindre sammanstötning lite längre fram och mitträckesvägen som sossekäringar av båda könen, vilka inte kör bil, har bestämt att är vad vi behöver istället för motorvägar, som kostar några kronor mer. Ändå kommer man att först lägga ut skattepengar på att bygga om vanliga vägar till mitträckesvägar, för att senare betala för samma arbete igen, med stora trafikstörningar, men nu för att bygga om mitträckesvägar till motorvägar. Och byggmaffian som styr processen i bakgrunden ler i mjugg.

Alla dessa omsorger till trots kan vi kliva ombord på ett flygplan som kostat två miljarder att köpa (två tusen miljoner) och är på väg till Peking, ta plats i ett säte medan flygplanet sätter kurs mod Diego Garcia för att så småningom helt försvinna. Varför? För att det skulle bli för dyrt att installera en utrustning som skulle kosta några hundra kronor och tala om var planet finns när det försvinner. Och naturligtvis också därför att alla världsförbättrare åker mot Sydpolen för att i åratal leta efter planet, där alla egentligen vet att det inte finns.

Det här blev en lång resa fram till den enkla slutsatsen att vi måste lägga band på idioternas välvilliga omsorger som komplicerar våra liv. Det går alldeles utmärkt att följa gällande arbetstidsregler och vara en säker förare. Det går också utmärkt att följa dem och vara fullständigt livsfarlig. Förarlösa fordon som den värsta sortens idioter sysselsätter sig med är inte heller någon lösning. För dem går det också åt fanders, varje gång en situation inträffar som konstruktören vid sitt skrivbord inte haft fantasi att förutse.

- Livet är livet - shit happens!

Falun fredagen den 1 juni 2018
Mikael Styrman
.

tisdag 29 maj 2018

Likhet inför lagen bland svenska skogsbränder?


Sommaren 2014 uppstod en liten obetydlig skogsbrand i Västmanland. Efter vad som bör beskrivas som lek och lallande samt inkompetens från den lokala brandkårens sida växte den till den största skogsbranden i Sverige i modern tid.

Den inkompetens som den lokala brandkåren gav prov på visade sig ha sin motsvarighet inom övriga brandkårer i området, inom Länsstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt naturligtvis inom regeringen. Åratal, kanske decennier, av anställning av partinära och lojala, men tyvärr helt inkompetenta och urbaniserade politruker visade sig ha resulterat i att kunskapen om hantering av skogsbränder, som förr var allmän, numera var helt utraderad i den offentliga sektorn.

Det illustrerades mycket väl av att kompetens på området senare hämtades från USA, där man har en lång tradition av att missköta och inte kunna hantera skogsbränder, med tusentals uppbrända hus vart och vart annat år, trots större resurser än i resten av världen sammantaget. Naturligtvis ska man hämta kompetens där vana finns att hantera skogsbränder - helst utan att de utvecklas till katastrofer.

Följaktligen skedde ”brandbekämpningen” under vimsiga förhållanden, i röken från brandfronten, i den hårda vind som en stor brand själv skapar nära brandfronten. Föga förvånande resulterade det i dödsoffer. Säkert kommer ingen att åtalas för det.

Det skapade en bitter tagg i sosseriets Sverige, att deras inkompetens på detta sätt drogs fram i öppen dager. En syndabock måste utses för att dölja sosse-systemets kollektiva inkompetens. Valet föll på skogsbolaget Stora Enso Skog AB och en skogsentreprenör från Hälsingland som ”rättsväsendet” fick i uppdrag att offentligt trakassera och förfölja. De hade i samband med markberedning genom gnistbildning orsakat den lilla brand som brandkåren lätt hade släckt om de hade varit mer intresserade av att göra sitt jobb än av att åka runt och tuta och visa upp sig.

Först blev det en rättegång i Mark- och Miljödomstolen som den politiserade åklagarsidan förlorade i oktober 2017. Den ska sedan följas upp med ytterligare trakasserier i allmän domstol. Men det är fortfarande skogsentreprenören och deras uppdragsgivare som förföljs - inte klåparna inom brandväsendet. Åtal väcktes i januari 2018 men rättegången har skjutits upp till januari 2019. Den halvofficiella förklaringen är att försvararna inte hinner med någon rättegång tidigare. Jag är nog lite tveksam till den förklaringen. Det luktar undanflykt. Mer troligt är att sosseriet inte offentligt vill påminnas om sin oduglighet under valåret. Skogsaktörerna kan se fram emot att förföljas efter valet istället. MSB och det odugliga brandväsendet kan fortsätta att åka omkring och lalla i all sin oduglighet. Inkompetensen döljs genom att allmänt eldningsförbud införs. Ibland hinner knappt snön smälta och stövelskaften räcker inte till i skog och mark när eldningsförbuden införs.

Nu har fokus hamnat nära frågan igen efter att ett tåg satt eld på delar av Värmland. Det är, analogt med de politiserade åklagarnas agerade i fråga om Västmanlandsbranden, mycket märkligt att man får köra tåg när det är torrt i markerna trots att alla erfarenheter runt om i världen talar för att tåg ofta startar skogsbränder. 

Kommer de politiserade åklagarattrapperna nu att åtala SJ och Trafikverket? Inte troligt. De är ju på ett annat sätt del av det politiska systemet än en skogsentreprenör i Hälsingland.

Hur länge ska det här lallandet pågå innan man tar itu med de politiska idioterna inom MSB och våra brandkårer? De åker runt och bränner upp hundratals miljoner genom att försöka släcka skogsbränder med mark- och luftburna små vattentanker som kan jämföras med att spotta en törstig kamel i halsen.

Det finns en gedigen erfarenhet av hyggesbränder och skogsbränder. Men den finns inte bland de politiska urbaniserade nollor som genom sosseriets systemfel utses att vara brandbekämpningsexperter. Före sosseriets vanstyre kunde vi hantera sådant, trots att då varken fanns vägar, flyg, radiokommunikationer eller lätta och effektiva maskiner framkomliga i terräng.

Skogsbränder bekämpas inte i sin egen vind och rök och bara i ringa utsträckning med vatten. De bekämpas med brandgator och moteld, bortom brandfronten. De släcks inte - de får brinna färdig.

Alla brandkårer, åtminstone i skogsbygder, bör återkommande - kanske årligen - övas genom att genomföra hyggesbränningar under ordnade former. Det ger insikter och erfarenheter som hjälper dem att lyckas sköta sitt jobb.

Bekämpa den politiska idiotin inom civilförsvaret eller avsätt regeringen och tillsätt en annan som försöka ställa sosseriets klantigheter till rätta.

Falun tisdagen den 29 maj 2018
Mikael Styrman
.

söndag 27 maj 2018

Löfven och Romson SD:s bästa valarbetare


I åratal har sosseriet och MP, delvis i förening med andra partier, stått med Sveriges gränser på vid gavel och gör det på sätt och vis fortfarande. Hit har bara under de allra senaste åren kommit en miljon människor. Det är blandad kompott. Delvis flitigt och hederligt folk som söker en fristad från terror. Delvis välutbildade och välutrustade människor, varav en del även välbeställda. Andra varken hotade, flitiga, välutbildade, välutrustade eller välbeställda eller ens hederliga.

Det kanske mest anmärkningsvärda är att de som skulle ha haft ansvaret - om detta hade varit ett land i vilket normalt ansvar hade kunnat utkrävas - inte har brytt sig om att på minsta sätt kontrollera vad det är för folk som kommer. Ingen bryr sig om var de finns. Ingen ids eller vågar leta rätt på dem som inte ska vara här.

Följderna kan vi numera se varje dag. Det kastas sten på brandkåren, handgranater på polisen, hustrur kastas ut från balkongen, barnäktenskap framtvingas, hedersmord är etablerat, bilar bränns upp, gruppvåldtäkter är numera vardagsmat, man jagar varandra bland allmänheten med bil, granater och maskingevär, spottar på judar och kastar molotovcocktails mot synagogor samt bygger extremistfinansierade moskéer för att behålla greppet även om människor som flyr totalitära grenar av islam. För att inte tala om handeln med narkotika som ökat kraftigt liksom grova rån.

Mycket av detta hade vi sluppit om oduglingarna hade hållit lite ordning. Mycket mer hade vi sluppit och man hade varit och är tydlig med vad som gäller i Sverige och vad man förväntas göra för att integreras.

Det hade varit mer rättvist mot alla - inte bara mot svenskarna - kanske framför allt mot dem som kommit och som inte är gangsters.

Dessa våra politiska potentaters tillkortakommanden gör dem till Sverige-Demokraternas bästa valarbetare.

Falun söndagen den 27 maj 2018
Mikael Styrman
.

Naivt i SvD


Jag hakade upp mig på en ingress till en artikel i Svenskan. Ingen stor sak, naturligtvis, men förmodligen som toppen på isberget. Något som man talar vårdslöst om och sedan börjar tro på, utan att det egentligen finns vare sig tanke eller analys bakom.

Artikelns rubrik är ”Människor måste få veta varifrån pengarna till moskéer kommer”. Intressant rubrik. Artikeln handlar om en flitig persisk invandrare som intervjuas.

Det jag hakade upp mig på var formuleringen ”Dödsrycket stundar för populismen”. Om jag har förstått saken rätt är det den intervjuades tankar. 

Så skulle vi väl gärna alla vilja att det förhöll sig, eller kunde bli. Men dessvärre tror jag inte det. Populismen, från latinets popula = folk, har kommit för att stanna. Den har alltid funnits, finns nu och kommer alltid att finnas. Den är politikens eviga följeslagare och kan vara demokratins förbannelse, men också dess välsignelse. Det kommer alltid att finnas politiker och andra människor som är beredda att svinga populismens svärd och det är inte alltid av ondo.

Den ena gången är det en missdådare som utnyttjar folkets okunnighet eller andra tillkortakommanden för att skaffa sig själv fördelar. En annan gång är det en rättrådig och osjälvisk person som vänder sig till folket för att upplysa om och komma till rätta med en korrumperad eller inkompetent maktelit. Men populismen har kommit för att stanna. Den har vi att förhålla oss till.

Populisten vänder sig till folket och klandrar makteliten. Makteliten tenderar att kontrollera media och vänder sig till folket genom media. Media - särskilt svenska sådana - tenderar att framställa sig som folkets ombud och kritiska granskare, på intet sätt styrda av makteliten. Det är vår - folkets - sak att avgöra vem som talar mest sanning och vem som ljuger mest. 

Det svåra är att vi inte har något facit.

Falun söndagen den 27 maj 2018
Mikael Styrman
.