söndag 18 mars 2018

Det är ett klassiskt moderat problem…


.
…att hänsyn till sosseriet styr moderaterna.

Återigen demonstrerat i helgen i fallet Hanif Bali.

Problemet synes lika aktuellt vare sig partiet är i opposition eller har makten.

Falun söndagen den 18 mars 2018
Mikael Styrman.

Theresa May gör en Maggie Thatcher?


.
Det har varit oklart vilken roll Theresa May spelar i eftersvallet till nervgas-attentatet i Salisbury. Efter hennes militanta uttalande igår, som följde på ryssarnas svar på hennes utvisningar av ryssar, finns ganska litet utrymme för att tro annat än att Theresa May försöker kopiera Thatchers framgång genom Falklandskriget mot Argentina år 1982.

Thatcher’s opinionssiffror var usla. När generalerna i den argentinska juntan tog Falklandsöarna kom det som på beställning. Thatcher grep tillfället i flykten och mobiliserade genast. Inget är bättre för opinionssiffrorna än en gemensam yttre fiende, som man dessutom agerar kraftfullt emot.

Rent hypotetiskt kan det faktiskt ha skett en sorts beställning innan. Även den argentinska juntan var impopulär. Att erövra eller återta Falklandsöarna, eller Islas Malvinas, som de också heter, skulle kunna höja den argentinska självkänslan och bidra till nationell enighet genom skapandet av en gemensam yttre fiende.

Om någon liten fågel viskade i generalernas öron vad de skulle göra kommer vi förmodligen aldrig att få veta. Ingen står i kö för att tala om det. För de argentinska generalerna skulle det ju, till övriga missgrepp, måsta läggas att de även var lättlurade. Långsökt? Kanske? Men tanken kittlar nyfikenheten. Aktionen var åtminstone skenbart en tulipanaros som passade alla parter utomordentligt väl. Så lurade amerikanerna Saddam Hussein inför hans ockupation av Kuwait. Och nu upprepar Theresa May det gamla tricket att skaffa nationen en yttre fiende att kanalisera missnöjet mot.

Det går an att skenbart vara både tuff och militant mot Ryssland och Putin. Britterna litar på att ryssarna är tillräckligt kloka för att inte ställa till med något. Annat är det ju med USA som har en diger lista med grova brott mot mänskligheten på sitt samvete: Napalm och Agent Orange över civilbefolkningar, Hiroshima, drönare mot civilbefolkningar osv.

Med de mentalt labila fullblodspsykopater som innehar den verkliga makten i USA vågar inte britterna reta USA. Det kan ju sluta med en napalmbombning eller en kärnvapenattack mot London eller varför inte giftbesprutning över engelska åkrar. Kommer man bara på ett sätt att lyckas skylla det på ryssarna så finns nog inte så många spärrar…

Summa summarum: Theresa May tror inte att ryssarna under pågående blockader och kostsamma ekonomiska sanktioner från USA och deras underlydande tar sig för att ta livet av en pensionerad spion av ringa betydelse, vilken man dessutom tidigare utlämnat. Särskilt inte på ett sätt som är skräddarsytt för att skrämma livet ur den brittiska allmänheten. Troligen vet hon att inte ryssarna ligger bakom. Men hon utmanar inte den USA-kontrollerade propaganda-apparaten. Hon gör även med största sannolikhet bedömningen att hennes ställning kan förbättras av att hon kraftfullt ansluter sig till drevet.

Falun söndagen den 18 mars 2018
Mikael Styrman
.

Salisbury, Novichok och Estonia


.
Russia Today (RT) uppgav igår att förutom Ryssland har även Storbritannien, Slovakien, Tjeckien, Sverige och USA haft tillgång till nervgiftet ”Novichok” som angetts ha använts vid förgiftningsattentatet i Salisbury för en vecka sedan. Vid attentatet förgiftades Julia och Sergei Skripal. Sergei var före sin pensionering verksam som brittisk spion i Ryssland och ska ha överlämnats till Storbritannien i samband med en fångutväxling.

Mången naiv svensk lyfter förmodligen överraskat på ögonbrynen av att Sverige nämns i sammanhanget. Att Sverige ägnar sig åt sådant har man minsann inte nämnt vare sig i Let’s Dance, Bingolotto, Robinson eller någon av de många viktiga och allmänbildande sportsändningar genom vilka svensken inhämtar sin omvärldsinformation.

Men då har man förstås läst sin historia dåligt.

Med början under 1980-talet uppstod under ett par decennier ett betydande antal rättshaverier vilka kom att bli uppmärksammade under 2000-talet. Det innebär inte att sådana inte fanns tidigare. Inte heller att sådana inte fortsatt att uppstå senare. Men det innebär - möjligen - att under den här tiden hade man accepterat att förfallet inom polis och rättsväsende efter lång tid av politisk målstyrning hade nått en grad som innebar att om några uppmärksammade brott över huvud taget skulle kunna klaras upp så fick man vända på arbetsmetoden.

Tidigare hade svenska polisen och åklagarna, efter sannolikt bästa förmåga, försökt arbeta som polis och åklagare i andra länder gör. Mord och grövre brott klarades upp - i den mån så skedde - genom spaning. Det nya innebar, att efter en lång tid av politiska utnämningar som var resultatet av att politisk lojalitet värdesattes högre än yrkeskunnande och skicklighet klarades inte längre grövre brott upp. Arbetsmetoderna förändrades så att man istället valde ut en lämplig syndabock och sedan konstruerade en polisutredningsattrapp som kunde läggas till grund för en fällande dom i en politiskt lojal domstol. En förutsättning var att inte utredningarna utsattes för någon kritisk granskning av exempelvis media. Någon sådan risk visade sig länge inte finnas. Men så kom Hannes Råstam och började granska Tomas Quick-justitiemorden…

Makten drar till sig kriminellt slödder. Så har det alltid varit. Så är det överallt. Skillnaden mellan Sverige och andra länder som vi gärna jämför oss med är att i Sverige förekommer inget arbete som syftar till att klara upp och beivra brott som begås i den offentliga förvaltningen. Rättsväsendets roll har kommit att bli att istället sopa igen spåren och skydda brottslingar med politiskt kontaktnät.

Vad har nu detta att göra med nervgiftsattentatet i Salisbury, undrar kanske någon?

Jo, ett av dessa många rättshaverier var kryssningsfärjan Estonia’s haveri den 28 september 1994. Inte så mycket haveriet som sådant, utan den fullständigt obegripliga mörkläggningen som skedde efteråt. När färjan förliste hade vi en pro-amerikansk regim under ledning av Carl Bildt. Dagarna efter haveriet lämnades makten över till en nästan lika pro-amerikansk regim under ledning av Ingvar Carlsson. Det resulterade i den helt makalösa åtgärden att utlysa gravfrid över haveriplatsen och täcka över färjan med sand och betong. Varför? Ja, det undrade många men någon begriplig förklaring fick vi aldrig.

Vid den tiden pågick plundringen av det kollapsade Sovjetunionen med avseende på vapen, militärhemligheter och dylikt, med hjälp av ”agent dollar”. En del av spekulationerna i kölvattnet orsakades av att svensk säkerhetspersonal var med på färjan. Jag minns inte i skrivande stund om det var polisiär eller militär säkerhetspersonal, men en stor del av fokus låg på frågan om de hade haft med sig något som inte borde finnas på en civil färja och som kunde ha orsakat haveriet. Men det är möjligt, kanske till och med troligt, mot bakgrund av uppgifterna i Russia Today, att fokus i frågan låg fel.

Det handlade nog inte om sprängämnen. Novichok utvecklades under åren 1971-1993. När Ingvar Carlsson & Co 1995 vidtog den för oinvigda helt obegripliga mörkläggningen av haveriet genom utlysning av gravfrid och övertäckning av vraket, ligger det i farans riktning att syftet var både att dölja att Sverige deltog i svart handel, medelst mutor, och smuggling av kemiska stridsmedel från det kollapsade Sovjetunionen och att skydda allmänheten från kemiska stridsmedel, vilka till följd av haveriet befarades kunna skada dykare och andra, i eller i närheten av vraket. Kanske inte så mycket av omsorg om de människor som kunde skadas, som av rädsla för den politiska skandal som kunde bli följden och resultera i att den politiska makten riskerade att gå förlorad. Över allt låg även som en våt filt svenska politikers önskan att hålla uppe en fasad av alliansfrihet. Nu var det väl inte så många som trodde på den där alliansfriheten. Men det kan nog ha undgått våra ”stjärnpolitiker” som under sitt vimsande där uppe i elfenbenstornet bara umgicks med meningsfränder.

Var det plundringen av Sovjetunionen på amerikanskt uppdrag och farhågor för vad Novichok eller andra gifter skulle ställa till med, blir ju plötsligt den befängda övertäckningen av Estonia begriplig, rent av omtänksam.

Falun söndagen den 18 mars 2018
Mikael Styrman
.

lördag 17 mars 2018

Minareter, böneutrop och religiöst förtryck


.
Debatten rasar nu om minareter och böneutrop - i Sverige. Tillåtas eller inte? Ett religionsfrihetskrav? Ett intrång i den privata integriteten, som KD-ledaren Ebba Busch Thor framfört? Eller ett glädjens budskap som Nalin Pekgul sa i Aktuellt 21 på fredagskvällen?

”En gång per vecka”…säger enstaka muslimer nu. Om man tutar i luren och ylar för att hålla befolkningen i herrens tukt och förmaning i muslimska länder fem gånger per dag, måste man då inte vara mer än lovligt naiv, eller rent av stupid, för att tro att det skulle stanna vid en gång per vecka i Sverige?

Det saknas inte länder som man kan bosätta sig i, om man saknar minareter och böneutrop i Sverige. Hela Nordafrika, Mellanöstern, Sydvästra Asien, Sydostasien och delar av Balkan för att bara nämna några områden, med åtminstone femtiotalet länder. Så om den frågan är viktig för en, varför i all världen ska man då prompt bo här, om man inte är en missionerande typ som vill sprida sin lära även här?

Som ett streck genom islam verkar kvinnoföraktet gå, med allt vad det innebär. Jag har inte själv besökt något av de länder i vilka mer eller mindre efterblivna fanatiker under psykopaters ledning förföljer kvinnor som inte rätt följer medeltida påbud om hur de ska uppträda och klä sig. Efter att ha läst om dessa länder har jag mycket liten lust att besöka dem. Och jag vill absolut inte att vi på grund av missriktad humanitet och välvilja ska släppa lös de där stollarna att även förfölja sina och våra kvinnor här.

Jag besökte Egypten vid ett tillfälle och kunde på ort och ställe se människorna krypa ned på marken med pempan i värdet, för att manifestera sin underkastelse när förtryckets lurar tutade. Jag måste säga att jag mådde riktigt, riktigt dåligt av att se under hurdana förhållanden de levde och kontrollerades av ”religiösa” maktpsykopater.

Exemplen är bara allt för många på att islam används som ett maktinstrument för att kontrollera och förtrycka sina medmänniskor med. Inte helt olikt den katolska kyrkan under inkvisitionens tidevarv. Vad hjälper det att konstatera eller anse att det är irrläror och vantolkningar av islam när det är dessa läror som tillämpas? Jag tycker att vi ska betacka oss för detta eko från medeltiden och dess maktutövare. Det är nämligen mycket lätt att bjuda in dem i vårt samhälle. Men det är garanterat inte lätt att bli av med dem, sedan, när även de mest godhjärtade av alla godhjärtade inser vad de har ställt till med. Då låter ondskan sig inte avhysas utan gråt, tandagnisslan och ond bråd död i kolossal omfattning. Vårt samhälles samlade resurser i form av delvis politiserade låtsaspoliser, politiskt korrumperade åklagare och dito domare klarar ju inte ens av att hantera några i huvudsak oorganiserade snorungar och pubertetsligister i några förorter.

Erfarenheterna från andra länder indikerar att det skulle resultera i att även Sverige blev ett land till vilket fanatiker skulle komma resande från alla håll, för att föra religionskampen och samla ihop till sina 72 oskulder i paradiset. Den siste idioten är ju inte ens född ännu.

Har vi det verkligen så bra, och så tråkigt, att vi med vett och vilja måste kasta in vårt land och vårt folk i inbördeskrig - i religiöst inbördeskrig - i vilket man systematiskt spränger bomber på gatorna, rövar bort kvinnor och skär halsen av folk? Räcker det inte med det slödder och de gruppvåldtäktsmän som ”Tjuren Ferdinand” och de andra idioterna har släpat hit, allt medan de pöser över av självgodhet och präktighet, trots att samhället redan har förlorat kontrollen över deras skyddslingar?

Jag måste säga, att om vi har den minsta lilla gnutta självbevarelsedrift, eller omsorg om våra barn, och framför allt våra kvinnor, hustrur och döttrar, då visar vi muslimerna på porten när de börjar svamla om sina minareter. Om de ska komma till Sverige ska det vara för att de vill omfamna och omfattas av den kultur vi har här. Annars bör de få hjälp att söka sig något annanstans, där det finns sådan kultur som de föredrar. Vad de gjort av sina egna länder med hjälp av sin religion talar bara ett allt för tydligt språk för att ignoreras eller förnekas.

Falun lördagen den 17 mars 2018
Mikael Styrman
.

torsdag 15 mars 2018

Maffian skapar "ordning" bland hamnarbetarna


.


Nu tar maffians maktapparat och dess lagstiftningsmakt itu med "oordningen" bland hamnarbetarna.

Hittills har det funnits två fackföreningar bland hamnarbetarna. Dels den maffiaanslutna och dito kontrollerade fackföreningen som följer eller bär upp ”den svenska modellen” och dels det medlemskontrollerade Hamnarbetareförbundet.

Så kan vi naturligtvis inte ha det. Det kan skapa stor oro bland maffiakontrollerade och andra arbetsgivare. Hur skulle det se ut om fackets medlemmar plötsligt skulle ta sig för att  själva bestämma vad facket ska jobba för och vilka frågor som är viktiga för hamnarbetarna?

Hur ska man kunna bedriva effektiv utpressningsverksamhet gentemot kunderna utan att ha kontroll över alla hamnarbete? Det är en viktig uppgift för lagstiftaren att ta itu med.

Den nuvarande ordningen som innebär att förbundets fotsoldater ofta tvingas köpa mobiltelefoner, TV-apparater, vodka och avsugningar för egna skattade pengar är naturligtvis också djupt störande och en direkt följd av att förbundet inte har kontroll över alla hamnarbetare.

Nu kastar de av maffian direkt och/eller indirekt kontrollerade arbetsgivarna ut Hamnarbetareförbundet, samtidigt som lagstiftningsmakten jobbar för fullt på ett nytt lagförslag som ska stänga dörren för andra än maffians fackföreningar.

Någon jävla ordning måste det vara i ett fackförbund och helst ska det vara ensamt och maffiakontrollerat, som gamle kommunistledaren CH Hermansson kunde ha uttryckt saken om han varit nationalsocialdemokrat.

Umeå torsdagen den 15 mars 2018
Mikael Styrman
.

Ryskt gångbroattentat i Miami?


.
En nybyggd gångbro har rasat över en motorväg i Miami, Florida. Flera döda. Att döma av den senaste tidens kampanjer i media är det förstås ryssarna som ska hållas ansvariga. Och av de förklaringar vi brukar serveras handlar det förstås om något nyutvecklat ryskt massförstörelsevapen.

Nu kan vi förstås förvänta oss nya repressalier från en enad västvärld mot Ryssland samt nya ”insiktsfulla” och kritiska artiklar i den fria svenska pressen, om vilket hemligt nyutvecklat massförstörelsevapen som är på rymmen och märkligt nog, enligt samma källor, vanligtvis från en usel och vanskött rysk fabrik.

Vad skulle vi göra utan den fria svenska pressen och deras osjälviska kamp på det fria ordets barrikader?

Umeå torsdagen den 15 mars 2018
Mikael Styrman
.

Prestige ofta sanningens fiende


.
Det är gammal känd kunskap att prestige och sanning sällan går hand i hand.

Den svenska regeringen verkar ibland vara benägen att gå i döden för att väna sin prestige när man antingen haft fel eller uppsåtligt ljugit för befolkningen. Den sjukan har Sverige ingen ensamrätt till. Vår moderna historia är välförsedd med exempel på att regeringar hemligstämplar sina skurkstreck så länge att det inte finns någon levande själv kvar som minns vad regeringen egentligen ljugit om.

Något mindre ruttet verkar det vara i Storbritannien. Åtminstone förstörde det återstoden av Tony Blairs liv när han klev upp på vagnen och hjälpte ärkeskurken George W Bush att ljuga om Iraks påstådda massförstörelsevapen.

Därför förvånar det när Theresa May nu av allt att döma synes vara på väg att upprepa Tony Blairs misstag. Har hon ingenting lärt av sin företrädares misstag? Eller av USA:s administrations otaliga gånger väldokumenterade benägenhet att ägna sig åt falskspel? Eller är hon för inkompetent för att inse släktskapen mellan ärendena?

Det blir intressant att se vad det innebär för den brittiska regeringens förhållande till sanningen framöver. Kommer man att göra avbön som Tony Blair gjorde, eller kommer man att blåneka intill döden?

Falun torsdagen den 15 mars 2018
Mikael Styrman
.

onsdag 14 mars 2018

Ståltullarna krigshetsarnas setup


.
Mycket talar för att ståltullarna som Trump vips drog upp ur hatten som en trollkonstnär egentligen är en del av de amerikanska krigsgalningarnas setup. Syftet är att tygla europeiska politiker så att de lydigt spelar med i de amerikanska galningarnas intrig mot Ryssland, varav false flag-operationen i Salisbury är en viktig ingrediens.

När det ser ut att vara lite för mycket av en slump att de inträffar ungefär samtidigt, beror det antagligen på att det inte är någon slump.

Jag tvivlar på att Trump är invigd i intrigen. Han har troligen blivit manipulerad, sig själv ovetande. Han är helt enkelt för infantil och labil för att psykopaterna skulle våga inviga honom i planen. Han skulle kunna sabba alltihop.

Det visar på vådan av att världens viktigaste ämbete innehas av någon som tycks befinna sig på en femårings nivå. USA:s president bör vara en stark, lugn, klok och eftertänksam humanist för att kunna tygla det militärindustriella komplexets galningar. Inget av de kriterierna synes vara uppfyllt idag.

I den USA-kontrollerade mediastormen som härskar idag kan vi bara vara säker på en sak. Inga andra åsikter än den amerikanska doa-doakörens uppfattningar kommer att släppas fram i svenska media. Kanske inte ens i internationella media. Salisbury-upplägget är rafflande, säljer tidningar och reklam varför det tilltalar kommersiella mediaintressens girighet - oavsett de humanitära konsekvenserna på sikt.

Falun onsdagen den 14 mars 2018
Mikael Styrman
.

Skolgårdsmobbningslogik styr Theresa May


.
När man nu följer rapporteringen om efterspelet till nervgiftincidenten i Salisbury, Storbritannien, kan man inte låta bli att le igenkännande.

Man vill gärna få oss att tro, att Storbritannien satt ned foten och bestämt sagt ifrån mot Ryssland. Att man djärvt och utan rädsla protesterat.

I själva verket är det nog så att Storbritanniens agerande styrs av vanlig skolgårdsmobbningslogik. Man vågar inte säga ifrån mot den stora busen på skolgården som har skapat problemet. Men man vågar ta i på skarpen mot den som den stora busen mobbar - av de enkla anledningarna att man dels inte är rädd för den mobbade och dels inte själv vill bli mobbad av den stora busen.

De flesta växer så småningom upp. En del lämnar skolgårdsmobbningen bakom sig. Andra blir vuxenmobbare och kliver själva in i skolgårdsmobbarens roll. Andra fortsätter att vara mobbande skolbarn hela livet.

Att Storbritannien nu är lydiga och mobbar Ryssland beror således på den sedan tidigare etablerade rädslan för att själva bli mobbade av den stora skolgårdsbusen. Möjligen även på att britterna är aningslösa och naiva, konfronterade med den amerikanska gränslösheten.

Det fanns en tid då solen aldrig gick ned över det brittiska imperiet. Jag antar att man kan säga att Storbritannien då var den stora skolgårdsmobbaren. Sedan befriade tyskar och japaner Storbritannien från imperiet. Tyska kärnfysiker i amerikansk exil befriade britterna från japanerna. Ryssar med industriell amerikansk hjälp befriade britterna från tyskarna. Det fungerade så länge en stark, hyggligt hederlig och humanistisk man som Roosevelt tyglade busarna. Men efter Roosevelt gick hela landet åt helvete och förvandlades till en militärdiktatur styrd av höggradigt kriminella. Och nu mobbar därför Storbritannien och andra amerikanska vasaller sin räddare Ryssland av rädsla för den nuvarande skolgårdsmobbaren, USA. Busarna har redan viftat med tullvapnet för att hålla småpojkarna och småflickorna i skinnet.

Vuxna britter, sådana som hade upplevt Andra Världskriget, brukade aldrig göra någon hemlighet av att de tyckte att amerikaner över lag var fåntrattar som klev in i kriget sedan britter, ryssar och andra redan hade vunnit det. Britterna har numera degenererats, eller mognat, till nostalgiker som sjunger ”Rule Britannia” några gånger om året i Royal Albert Hall. Inte så olika de inbilska fåntrattar som den förra generationen britter föraktade.

Efter sig lämnade det brittiska imperiet mängder av konflikthärdar eftersom man tillsammans med andra kolonialister drog nya gränser med linjal vid skrivbordet, korsande alla etniska gränser. USA har tagit vid där Storbritannien lämnade. Där britterna skapade ett slags Pax Britannia, samt ordning och byråkrati, skapar USA istället ett allas krig mot alla där USA är garanterad att ”vinna” därför att USA deltar på alla sidor och deras krigsindustri och hemliga organisationer beväpnar alla sidor - i vanlig ordning finansierat med lånade medel i utbyte mot bakom polityren värdelösa dollar. Förlorare är alla människor bosatta i områdena. Indirekta förlorare är vi alla som får ta emot flyktingsströmmarna, därför att våra politiker är sådana fega, ryggradslösa krakar att de inte vågar säga ifrån när USA gång efter annan terroriserar befolkningen i andra länder - i demokratin och frihetens namn.

Falun onsdagen den 14 mars 2018
Mikael Styrman
.

Bucht testamenterade Kamprads förmögenhet till Längmanska Företagarfonden?


Tittade på SVT:s Nordnytt för några timmar sedan.

Om man får tro Nordnytt, så som det framställdes i inslaget, har Sven-Erik Bucht testamenterat halva Ingvar Kamprads förmögenhet till företagande i Norrland.

Alla erfarenheter från det politiska systemets hantering av bidrag och lån till nyföretagande i Norrland, under de senaste åtminstone fem decennierna, talar för att Kamprad lika gärna kunde ha kastat pengarna i sjön.

Men Ingvar Kamprad, skickligare än kanske någon annan, har kanske insett riskerna med att ösa ut pengar som kleptomanerna i det politiska systemet kan komma över. Åtminstone får man väl förmoda, konfronterad som han varit med Sven-Erik Bucht, att han låtit ombesörja så pass mycket ”due diligence” att inte pengarna hamnar i Kaunisvaara, Barents Center, Längmanska Företagarfonden och LKAB vilka alla tidigare välsignats med Buchts omsorger, må vara delvis kamouflerade till OBOL-operationer.

Falun tisdagen den 13 mars 2018
Mikael Styrman
..

Salisbury - ännu en false slag operation?


.
I Salisbury, Storbritannien, har en rysk man och hans dotter, och ett antal andra personer, skadats av giftgas. Mannen i fråga är en före detta spion för brittiska intressen, som britterna bytt till sig vid en fångutväxling.

Nu görs gällande att ryssarna har utsatt mannen för en giftattack, som det får förstås, som någon repressalie- eller hämndåtgärd.

Kanske är det så, kanske inte, och kanske får vi aldrig säkert veta.

Men innan man låter sig ryckas med av propagandamaskineriet bör man ställa sig några frågor:

  • Om ryssarna anser att Skripal, som mannen uppges heta, är så viktig att hämnas på - skulle man då ha lämnat ifrån sig honom, en rysk medborgare, vid en fångutväxling?

  • Skulle ett Ryssland, redan hårt trängt av den amerikanska, och deras vasallstaters, ekonomiska blockad landa i att det är viktigare att hämnas på en före detta spion än att få blockaden hävd?

  • Om ryssarna trots ovan antydda tveksamheter ändå skulle välja att försöka förgifta den pensionerade spionen - skulle man då välja en metod som extremt tydligt pekar ut dem själva?

Jag har svårt att se annat än att det vore fullständigt befängt att göra på det sätt som våra av den amerikanska militärdiktaturen kontrollerade media nu trummar ut. Man må tycka vad man vill om Putin och hans sätt att styra Ryssland men jag tror att man måste vara väldigt barnslig för att tro att han och hans medarbetare är intelligensbefriade puckon. Om de vore sådana skulle de inte sitta vid makten i Kreml, och kanske ingen annanstans heller. Möjligen med ett undantag.

Det förvånar mig föga att Theresa May inte vågar hålla distans och vara kritiskt mot sådana här operationer. Om Storbritannien är så illa skött, att jänkarna mördar vem de vill och hur de vill i Storbritannien, återstår väl inte så mycket annat än att spela med like a puppet on a string.

Vi har i många decennier suttit på parkett och åsett hur amerikanska psykopater undergrävt de flesta demokratiska regeringars ställning i först Syd- och Mellanamerika och successivt i allt större delar av världen. Vi, eller våra politiker och media, har valt att titta bort och låtsas som om problemet inte fanns. Men den som inte stämmer i bäcken måste vara beredd på att förr eller senare stämma i ån. Osökt kommer jag att tänka på ett citat som Winston Churchill brukar tillskrivas, om Chamberlains appeasement-politik gentemot Hitler. Numera tycks det råda delade meningar om huruvida Churchill verkligen var citatets upphovsman, åtminstone till dess exakta lydelse. Icke desto mindre beskriver det mycket träffsäkert västvärldens hantering av de amerikanska psykopaternas false flag-operationer:

”You choosed between war and shame. You choosed shame, and You will have war.”

(Sv: Ni valde mellan krig och skam. Ni valde skam, och Ni kommer att få krig.)

Med detta vill jag naturligtvis inte att resten av världen ska gå i krig mot USA, även om USA lägger ned mer pengar på sin militär än alla andra länder tillsammans. Men jag vill ha sagt att vi löper allt större risk att bli indragna i förödande amerikanska proxykrig ju längre våra ryggradslösa politiker och mediapolitruker ägnar sig åt att titta bort när USA systemet kränker mänskliga rättigheter världen över - i demokratin och frihetens namn. En sak kan vi vara säkra på. De amerikanska krigsmakarna strävar inte mot att krigen ska utkämpas på amerikansk mark. Står vi till tjänst med krigsskådeplats för amerikanska proxykrig, så kommer vi att få krig.

För övrigt så anser jag, att om inte amerikanerna kan hålla ordning på sina giftampuller så bör man kasta ut amerikanerna - allihop!

Falun tisdagen den 13 mars 2018
Mikael Styrman
.

söndag 25 februari 2018

Politisk indoktrinering av Akilov


.
Rakhmat Akilov känner nog nästan alla svenskar till namnet på. Fast inte riktigt alla och alla vet kanske inte heller varför de i så fall känner igen namnet. Det är begripligt. Om vår lätta underhållning i form av  massproducerade och fördummande TV-distribuerade Kallokain-såpor, och all mycket viktig sport, som tränger undan det mesta annat på bra sändningstid, tar upp allt för stor plats i vårt medvetande blir det inte så lätt hålla reda på vem Akilov är.


Inte lätt för Akilov heller att tolka en vimsig nations signaler

Det är inte så lätt för Akilov heller att veta vem han är. Det var svårt så det räckte till redan för ett år sedan då han var en, av flera, dödssura lösa existenser som först fått komma till Sverige utan varje ansats till kontroll. Därefter ha fått röra sig fritt bland den svenska allmänheten, finansierad och försörjd av de svenska skattebetalarna, sig själva ovetande, utan krav på motprestationer, oförhindrad att dryga ut det magra statliga brödet med allehanda lukrativa men möjligen ljusskygga verksamheter i parallellsamhället. Sedan plötsligt nekad uppehållstillstånd i landet som flödade av mjölk och honung, men som saknade varje ansats till organiserad kontroll av utifrån kommande brottslingar. Klart Akilov blir förbannad.


150 manårs indoktrinering

Men det är ändå bara förnamnet jämfört med hur svårt det är nu, när 150 svenska poliser, flertalet oförvitliga och gentemot den politiska makten utomordentligt lyhörda politruker, under snart ett års tid, efter hans massmord på Drottninggatan, systematiskt indoktrinerat honom och medelst ledande frågor förmedlat till honom vilken roll den svenska politiska makten vill att han ska spela.

Det går ju inte an, att nära inpå det svenska valet, tala om att han är en vanlig gränslös och egennyttig brottsling som våra odugliga stollar till politiker bjudit hit. 


Tjuren Ferdinand

SD:s partiledare Jimmy Åkesson jämförde visst statsminister Stefan Löfven med Disney’s tjuren Ferdinand, som sitter fridfullt under sin korkek och doftar på sina blommor, allt medan omvärlden rasar ihop runt omkring honom. Det var en både underhållande och inte minst träffsäker jämförelse. Men i rättvisans namn är ju inte Stefan Löfven den enda tjuren Ferdinand. Beskrivningen träffar många andra lika säkert. Men som statsminister förtjänar naturligtvis Löfven ett särskilt omnämnande. 


Massivt navelskådande ska förvandla förutsägbart gangsterdåd till oförutsägbart terrordåd

Ingen polisiär möda har sparats för att undanhålla sig från riktigt polisarbete ute bland nysvenskar och andra som stjäl, våldtar, mördar och bombar, genom att istället navelskåda attentatet på Drottninggatan i nästan ett års tid och genom nedläggandet av hundratals manår. Det uppenbara syftet har varit - och är - att få Akilov medgörlig, så att han också tycker att det han gjorde på Drottninggatan var ett jättemärkvärdigt terrordåd med internationella trådar, omöjligt att förutse.


Bara ännu en skurk

I själva var det ju bara ännu en skurk som Löfven, Romson, Reinfeldt, Lööv och kompani släpat hit, som passade på att tacka för gästfriheten genom att mörda några svenskar, enligt numera känt mönster.

Det man borde ha gjort istället är naturligtvis att efter någon vecka ha åtalat honom och antingen låst in honom och kastat bort nyckeln eller kastat ut honom, samt satt de 150 poliserna i arbete med att hitta och utvisa de tiotusental Akilov-typer som finns nära nog överallt i det svarta parallellsamhället i vårt land. I en fungerande stat, skulle det naturligtvis vara stötande att han skulle låsas in i ett svenskt fängelse, som för många uzbeker nog är jämförbart med ett liv i lyx. Men givet de inkompetenta pajaserierna som utgör den svenska staten är det nog ändå bättre att låsa in honom i fängelse än att kasta ut honom. Om man kastar ut honom resulterar det sannolikt i att han kommer tillbaka och lever fritt, på skattebetalarnas bekostnad, under ny identitet - utan att pajasarna vare sig märker eller bryr sig om det. Allt medan stora summor bränns inom det så kallade rättsväsendet för att utröna om han ska få uppehållstillstånd under sin senaste identitet, i ett oräkneligt antal processer.


Livstid i uzbekiskt fängelse

Optimalt vore naturligtvis att se till att han fick avtjäna ett livstidsstraff i uzbekiskt fängelse, eller något motsvarande någon annanstans. Livstidsstraff fick ju de oskyldiga människorna på Drottninggatan som han körde ihjäl för att få stanna i landet. Men nu när tjuren Stefan ”Ferdinand” Löfven och de andra clownerna är beroende av Akilovs välvilja för att skylla det hänsynslösa skurkstreck på IS, eller något annat för gemene man obegripligt, då måste det ju gullas med honom.

Och det är klart - inte fanken vill de 150 poliserna ut och leta efter farliga brottslingar när man kan sitta inne på kontoret och låtsas arbeta genom att vända papper och gulla med Akilov istället.

Södertälje söndagen den 25 februari 2018
Mikael Styrman
.

Amerikanska skolskjutningar - varför?


.
Av och till skjuts det i USA, under senare tid allt oftare på skolor och konserter. Inte särskilt konstigt mot bakgrund av att amerikanerna är beväpnade i så stor utsträckning…skulle man kunna tro. Det är också den förenklade bild som gärna trumpetas ut till oss av propagandaorganen. Men är det sant? Är det förklaringen?


Tre procent av amerikanerna äger hälften av vapnen

En artikel i Dagens Nyheter den 28 augusti 2007 talar ett delvis annat språk. Det går 90 skjutvapen på 100 amerikaner. Det innebär mer än ett vapen per vuxen amerikan. 270 miljoner av världens 875 miljoner kända skjutvapen ägs av amerikaner. Enligt ett inslag i SVT från 19 september 2016 ökar mängden handeldvapen i USA, vilket anses bero på rädsla. Men en del är räddare än andra enligt samma inslag i SVT:s nyheter. Tre procent av amerikanerna äger nämligen hälften av alla vapen.


Ungefär 44 av 100 amerikaner är beväpnade

Tre procent av 323 miljoner amerikaner är ungefär 9,69 miljoner. Om vi, för att göra ett mycket förenklat överslag gör antagandet att övriga vapenägare har ett vapen vardera, innebär det att 135 miljoner amerikaner har ETT vapen och att ungefär 44 amerikaner av 100 är beväpnade. Om vi använder ungefär samma förenklade metod i bedömningen av övriga länder kan vi utgå ifrån att ingen har mer än ett vapen. Det blir naturligtvis inte rätt, men det blir inte heller så fel som man vid en hastig och ytlig betraktelse skulle kunna tro. Möjligheterna att samla på sig stora mängder vapen per person är väsentligt mer begränsade i andra länder än USA. I Sverige får ju exempelvis en jägare ligga i ordentligt för att komma upp i sex vapen och att komma upp i högre antal är nästan omöjligt för de flesta. Det beror inte på att man i Sverige tror att jägare ska gå ut och skjuta på skolorna om de får fler vapen. Istället beror det på att svenska polispolitruker finner viss njutning i att agera översittare gentemot dem som betalar deras löner.


Stulna polisvapen försvårade för privata vapen

Ett argument som åberopats för att begränsa antalet privata vapen i Sverige är stöldrisken. Men den helt dominerande mängden stulna vapen kom länge från polis och militär. Det var under flera år ”svängdörrar” in till deras vapenförråd. Enligt svensk polispolitruklogik är stölder av vapen från polis och militär ett argument så gott som något för att begränsa mängden privata vapen. Det fungerar förmodligen som ett sätt för den ofantliga sektorn att hantera skammen över den egna oförmågan att hantera vapnen på ett säkert sätt. Numera är det även allmänt känt, att vapen som används i samband med brottslig verksamhet kommer från Balkan, delvis för att gränserna står på vid gavel och delvis för att svenska jägare har jävligt ont om handgranater, AK4:or och Kalasjnikovs. Även om svenska jägare hade haft sådana, hade det förmodligen varit lättare och billigare att hämta dem från Balkan. Det beror på att svenska jägare vaktar sina vapen medan det är den ofantliga sektorn som vaktar gränserna… 


Vapnens eldhastighet en pseudofråga

En annan sak som debatten om de amerikanska vapnen felaktigt riktar in sig på är möjligheterna att legalt förvärva och inneha automatvapen med hög eldhastighet. Men det finns inget sådant samband som innebär att om man kan skjuta snabbare så går man till en skola och skjuter obeväpnade barn. Om man däremot av andra skäl går till en skola och skjuter barn kan man skjuta snabbare med sådana vapen. Men man ska nog vara mycket försiktig med att dra långt gående slutsatser om den omständighetens betydelse. Det går att skjuta mycket snabbt med vanliga vapen också. Är offren både obeväpnade och oförberedda spelar det nog inte så stor roll hurdant vapen gärningsmannen har. Offren är ju inte närstridsutbildade kommandosoldater med hög handlingsberedskap utan istället oförberedda barn. 


Mer vapen i Finland än i USA

Enligt den ovan nämnda DN-artikeln kommer Jemen tvåa med 61 skjutvapen per 100 invånare, vilket kanske inte är lika förvånande som att Finland kommer trea med 56 skjutvapen per 100 invånare. Det har visst varit någon enstaka skolskjutning i Finland, men inget antal som på något rimligt sätt korrelerar till antalet i USA. Krigsdrabbade Irak kommer femma med 39 medan Sverige med sina 31 vapen per 100 invånare delar åttondeplatsen med Österrike och Kanada. Ett lite lustigt förhållande är kanske att man i Nigeria enligt samma artikel har 1 vapen per 100 invånare.


Mängden vapen i samhället har underordnad betydelse för skolskjutningarna

Inget av de nämnda länderna uppvisar tillnärmelsevis sådana mängder skolskjutningar som USA. Att mängden skjutvapen skulle ha någon nämnvärd betydelse för antalet skolskjutningar kan nog redan nu kastas i papperskorgen som trovärdig teori betraktad. Det är uppenbart att det istället måste finnas en, eller flera, andra förklaringar.


Svenskarna misstror försvaret

Om vi för ett ögonblick uppehåller oss vid övriga nämnda länder kan man nog beträffande Finland spekulera i, att mängden vapen står i visst beroende till landets närhet till Ryssland, mot bakgrund av de många krig landet varit i mot Ryssland/Sovjetunionen - många av dem svenska. Kanada har koloniserats av européerna på sätt och vid tid som visar stor släktskap med USA. Landet består till stor del av glest befolkad vildmark, vilket också i viss mån kan sägas gälla för Sverige och Finland. Österrike har en vild natur. Om det påverkar mängden vapen har jag ingen uppfattning om. Det förefaller rimligt att anta att förekomsten av glesbygd och vildmark ökar antalet vapen, inte bara på grund av jakt, utan möjligen även på grund av långt avstånd till ett eventuellt rättsväsende. Möjligen kan man tycka att det är Sverige som är katten bland hermelinerna. Övriga nämnda länder har varit i krig ett flertal gånger de senaste hundra åren, men Sverige har inte varit i krig på över 200 år - om man undantar svenska politikers servila deltagande i USA’s anfallskrig mot Afghanistan på 2000-talet. Mängden svenska vapen tycks inte heller ha satt några spår i antalet skolskjutningar. Möjligen andas antalet i Sverige viss misstro mot våra politikers förmåga att bygga upp ett försvar, som duger till något annat än att dels vara skyltfönster åt den svenska krigsindustrin och dels lägga stödbeställningar av oanvändbara grejor, till grova överpriser, hos företag som sysselsätter nationalsocialdemokratiska väljare.


Anpassning till den amerikanska diktaturen resulterar i svensk mörkläggning

Mycket talar således för att mängden privatägda skjutvapen har mycket lite att göra med antalet skolskjutningar i ett land. Varför tjatar då svenska media med en drucken papegojas envishet om mängden vapen i USA, som förklaring till skolskjutningarna? Personligen tror jag att det är av samma skäl som många andra nyheter får slagsida i svenska media - inhemska såväl som internationella nyheter. I synnerhet nyheter som direkt eller indirekt berör Ryssland. Även andra länder som inte tydligt slickar de amerikanska stövlarna får en släng av sleven. Orsaken är helt enkelt att den amerikanska militärdiktaturen tilltalas av en sådan förklaring, eftersom den döljer de verkliga orsakerna, vilka inte är lika smickrande för militärdiktaturen.


Exemplets makt

Vilken är då orsaken till skolskjutningarna? Min uppfattning är att förklaringen är mycket enkel. Det är med uppfostran av vuxna barn - och amerikaner är i hög grad barn - som med uppfostran av små barn. Exemplets makt är mycket starkt. Om man vill uppnå avsedda resultat hjälper det inte att säga: ”gör inte som jag gör - utan gör som jag säger”.


USA har inget försvar - bara anfall

USA är på pappret - kanske även i verkligheten - väldens starkaste militärmakt. USA lägger ut mer pengar på ”försvar” än alla andra världens länder tillsammans. Jag skriver ”försvar” inom situationstecken därför att det inte är något försvar USA finansierar. USA är inte, och har inte varit, hotat i modern tid. Det är en anfallsapparat USA bekostar - en anfalls- och plundringsapparat, som ska göra det möjligt för USA att fortsätta att förbruka mer av jordens resurser än någon annan. I en del sammanhang nästan mer än alla andra tillsammans.


Maktens moras blir folkets moras

Denna krigsmakt kontrolleras - om nu någon egentligen har någon kontroll över den - genom ett ganska uppenbart korrumperat och skendemokratiskt system. Krigsmakten används för omoraliska syften. Min uppfattning är att det i det långa loppet är fåfängt att tro, att staten kan agera omoraliskt utan att det åtminstone på sikt ska smitta medborgarna och deras moral. Det är sannolikt vad som sker nu i USA. Enstaka medborgares skolskjutningar riktade mot försvarslösa människor speglar den amerikanska statens användning av sin krigsmakt mot försvarslösa människor världen över, vilkas enda ”brott” oftast utgörs av att inte vara amerikaner. Skolskyttarna kopierar bara sina politikers och sin krigsmakts göranden. Eftersom amerikaner itutas från barnsben, att de har rätt att urskiljningslöst döda andra människor, skapas en legitimitetens prägel, som även smittar skolskjutningarna, eller beslutet att genomföra sådana. Vi är amerikaner, därför har vi rätt att mörda andra utan orsak. Om vi som amerikaner har rätt att mörda människor av andra nationaliteter, eller annan etnicitet, är tröskeln låg för att utöka rätten att mörda, till att gälla även under andra omständigheter, såsom skolskjutningar. Det är väldigt logiskt resonerat. I synnerhet för en självständigt tänkande människa. Varför skulle det vara mer rätt att mörda någon, som man kanske inte ens är arg på, bara för att någon annan ber en mörda, än det är att själv fatta beslutet om vem som behöver mördas och när? Det är ju bara slavar som inte kan hantera den frågan. 


Fånigt att beväpna lärare

Med illa dold förtjusning rapporterade svenska media, efter den senaste skolskjutningen, om att president Trump hade kastat fram, att man kunde beväpna lärarna som ett motmedel mot skolskjutningarna. Om man inte vågar käftas mot den verkliga makten, vågar svenska media i alla fall håna Trump, särskilt som man då har den verkliga makten i ryggen. Det militärindustriella komplexet ser inte med blida ögon på att Trump försöker förbättra relationerna till Ryssland.

Att Trump kan ha föreslagit att man skulle beväpna lärarna är inte osannolikt. Det stämmer mycket väl med amerikanernas vanliga sätt att lösa problem på. Men det är ju ingen lösning att beväpna lärarna. Nästa gång kan det vara en beväpnad lärare som flippar ur. Hur blir det då? Ska man beväpna eleverna för att de ska kunna försvara sig mot lärare som flippar ur?


Man måste fråga sig varifrån exemplet kommer

Det är naturligtvis bara dumheter att tro att dessa problem löses genom att föra in mer vapen i skolan. Det man måste göra är ringa in vad det är som sätter i huvudet på allt fler amerikaner att det är rätt att gå till skolan och skjuta ihjäl obeväpnade människor. Man måste fråga sig varifrån exemplet kommer som triggar människor att göra så.


Mörklagda militärutgifter

USA lägger enligt officiella siffror (år 2016) ut ca 15% av statsbudgeten på sitt ”försvar”, eller över 500 miljarder dollar. Men det kan lika gärna vara över 30% eller över 45% eftersom hemlighetsmakeriet är så etablerat i fråga om försvars-, spionage- och övervakningskostnader - som brukligt är i militärdiktaturer. Att få någon klarhet i vilka siffror som gäller är inte så lätt, eftersom kriminaliteten är så etablerad i maktapparaten, vilket också gör den svårkontrollerad. Det är helt enkelt svårt att finna media som vågar granska amerikanska militärkostnader. Oavsett om det är 15, 30 eller 45% av budgeten som går till att finansiera anfallskrig mot fattiga länder, innebär det att det finns många småpåvar som är rädda för att förlora sina privilegier, om Trump lyckas förbättra relationerna till Ryssland. Till sitt förfogande har de gott om folk som drillats att lämna hjärnan hemma och låna sig till omoraliska och olagliga handlingar en masse.


Orättvis frälsning i frihetens och demokratins namn

Hittills har vi bara sett ganska beskedliga skolskjutningar i USA. Mer som en dålig dag på skjutbanan. När den amerikanska staten själv frälser fattiga människor runt om i världen från kommunistisk diktatur, i frihetens och demokratins namn, kommer även drönare, napalm och Agent Orange till användning - direkt eller indirekt. Det innebär onekligen en betydande orättvisa, att den amerikanska militärdiktaturen gärna använder sig av drönare, napalm och Agent Orange i frihetens och demokratins namn, i tredje land, medan de som betalar kalaset hittills tvingas hålla till godo med att bli mördade med gevär. Är inte deras frihet och demokrati lika viktig som allehanda fattiga människors runt om i världen?


Skolskjutningar ok - om de sker utomlands

Verksamheten finansieras av de amerikanska skattebetalarna som enligt tillgängliga uppgifter - sanna eller ej - inte påstås ha något att invända mot det. Det är stötande om det är sant att de inte har några invändningar mot den egna statens framfart internationellt, medan de surnar till när deras egna barn omkommer i ganska oskyldiga skolskjutningar. Det finns ett uttryck som de själva brukar använda sig av och som sammanfattar fenomenet skolskjutningar i USA och amerikanernas förhållningssätt till dem: 

  • They had it coming!

Skolskjutningarna är således en naturlig konsekvens av den amerikanska framfarten i välden. Därför vill militärdiktaturen istället rikta fokus mot NRA och därför matas vi av våra fega och ohederliga krakar till journalister och redaktörer med den amerikanska militärdiktaturens lögner. Förmodligen måste väldigt många amerikanska barn dö i skjutningar i skolan och på andra offentliga platser innan trycket på politikerna blir så stort att de tar sig i kragen och styr upp det militärindustriella komplexets psykopaters verksamhet, vilken är det som triggar skolskjutningarna. Kanske kommer man i framtiden att tala om en förlorad generation. Så skulle det i alla fall gå om problemet hade funnits i Sverige. Möjligen går det fortare i USA. De brukar ju vara handlingskraftiga när de sätter den sidan till.

Det är inte för inte som man i Sydamerika skämtsamt frågar varför det aldrig är någon statskuppp i Washington. Svaret är att det inte finns någon amerikansk ambassad där…
Det är en rolig historia, men den är ju inte alldeles historiskt riktig. De hade ju en statskupp 1963, men man kan väl säga att den åtminstone till vitala delar utspelade sig i Dallas, så behöver man inte förstöra en bra historia.

Jänkarna behöver lära sig respektera sina medmänniskor och internationell lag - även om de inte har fler hangarfartyg än de har själva. Det är naturligtvis ingen lätt läxa att lära för en statsapparat som har ljugit, mördat och plundrat i mer än hundra år. Kanske måste en generation amerikanska barn och ungdomar dö i en ny sorts inbördeskrig i skolor samt på gator, torg och idrottsanläggningar innan amerikanerna lär sig skilja på grundläggande sociala termer som Rätt och Fel respektive Mitt och Ditt?

Södertälje söndagen den 25 februari 2018
Mikael Styrman
.

söndag 15 oktober 2017

Varför lallar svenska media med Ubåts-Madsen?

.
Det är en märklig ton när media skriver om den danske ubåts-psykopaten. Det daltas och argumenteras som om han är någon slags filmstjärna. Han behandlas som OJ Simpson i USA, men det hade väl att göra med att man inte vågade döma Simpson för mord på grund av rädslan för raskravaller?
Och när man diskuterar bevisningen i media låter det som om det är omöjligt att döma honom om inte rättens ledamöter har suttit med i ubåten och sett honom våldta, mörda och stycka.

Är det så, att omständigheterna omkring honom är så märkliga att han säljer bra och att omdömet därför går helt förlorat i media och får vika för den mediala egennyttan?

Falun söndagen den 15 oktober 2017
Mikael Styrman
.

lördag 14 oktober 2017

Hela svetsutrustningen åkte ned i pensionsklaveret

.
Länge försökte regeringen tiga ihjäl motståndet mot att utse den halvlyckade placeringsnasaren Tomas Bodström till Landshövding i Stockholms län. Han med lockfilmerna, Ni vet. Det har ju alltid funkat förr. Man bara tiger ihjäl saken och förlitar sig på att människorna både är rädda och inte har längre minnen än hönor. Och så litar man förstås på pressens lojalitet.

Men att inte inse att de stora pensionspengar som Bodström & Co i Allra lagt rabarber på skulle uppröra är tecken på ganska påtaglig tondövhet i regeringen. Kanske extra fräckt eller korkat eftersom många nationalsocialdemokrater antingen förlorat stora summor genom Allra eller är utsatta för snarlik svindel och/eller inkompetens gränsande till ren dumhet hos andra aktörer i pensionsdjungeln. Att man dessutom trodde sig komma undan med att kicka Ebba Lindsö från AP-fonden men göra Tomas Bodström till landshövding är ju så klantigt att hälften vore nog.

Man kan annars förstå att sosseriet vill ha en lojal och hanterlig person på taburetten i Stockholm. Ingen annanstans i landet åker det omkring så mycket herrelösa pengar som i Stockholms län. Självfallet vill man att de ska hamna hos de egna vasallerna. De kan ju inte få åka omkring hur som helst. Någon jävla ordning måste det vara även på stulna skattemedel.

Hade det inte varit för det här med Allra så hade det väl inte varit så omoraliskt. En avdankad fotbollsspelare med en misslyckad amerikansk avgiftning i bagaget, som sitter i TV och vinglar med huvudet med halvt igenfallna ögonlock är väl inte värre än de kriminella fyllon som brukar ha till uppgift att rulla ned för trapporna i Norrbotten när ”kungen” kommer på besök.

Förr om åren hade det lyckats och ingen hade fått reda på något heller. Sakta, sakta håller Sverige på att vakna ur sin naiva Törnrosasömn.

Från Tomas Bodström är det inte långt till Mona Sahlin. Det är väldigt tyst om henne numera. Vanligtvis betyder det att de röda bröderna hittat på ett nytt sätt att vräka skattemedel över henne utan något samhällsnyttigt som motprestation. Annars kanske hon är nästa landshövdingekandidat? Regeringen tycks ju lika ha släppt markkontakten…

Falun lördagen den 14 oktober 2017
Mikael Styrman
.

fredag 13 oktober 2017

En oärlig TV-politruk har gått ur tiden

.
Men han skapar inget tomrum efter sig.
Den sista TV-skurken är inte född ännu.

Falun fredagen den 13 oktober 2017
Mikael Styrman
.

torsdag 12 oktober 2017

Statens Politiska Renommétvättsmyndighet och Karolinska

.
Idag kom då beskedet om nedläggning av åtalen mot Macchiarini - indirekt mot Karolinska. Beslutet kom från Åklagarmyndigheten. Eller lite vårdslösare - men kanske tydligare - uttryckt: från Statens Politiska Renommétvättsmyndighet.

För det här handlar naturligtvis inte om Macchiarini. Det handlar om Karolinskas renommé. Rättare sagt den politiska nomenklaturan i Karolinskas ledning och deras bekräftelsekåthet som drev dem att anställa Macchiarini utan att bry sig om att han bluffat om sin utbildning och sin yrkeserfarenhet.

Det är lättare för kamelen att ta sig genom nålens öga än det är för ett vårdbiträde eller en sjuksköterska att få arbete utan ordentliga papper vilka nagelfars och vilkas referenser noggrant kontrolleras genom personliga samtal. Men vem som helst som har häftiga idéer och medvind i media kan få jobb som opererande experimentell kirurg utan några som helst kontroller på Karolinska. Som vanligt förlitade sig pamparna på att de andra grabbarna skyddar dem.

”Ställ inga frågor” svarade den nationalsocialdemokratiskt dominerade regeringen under ledning av Per Albin Hansson när Riksbanken vände sig till Regeringen för rådgivning, efter att ha fått veta att Nazi-Tyskland betalade svenska malmleveranser med judiskt tandguld. Så resonerade även Karolinska när Macchiarini skulle rekryteras och nu hjälper den politiska renommétvättsmyndigheten till att sopa igen spåren och sabotera anhörigas skadeståndsyrkanden och övrigt räfst och rättarting.

Hur skulle ”åklagarmyndigheten” agerat om det istället för samhällselitens karriäristiska strävanden handlat om en vanlig svetsare - för att nu ta ett aktuellt exempel från politiken? Inte en fackpamp in spe som framlever sina dagar i de politiska kanslierna, utan en riktig svetsare. Om denne svetsare - utan att ha något körkort sökte och fick jobb som busschaufför och även fick arbete som busschaufför - utan körkort. Om han sedan körde ihjäl flera personer, vid flera olika tillfällen, men dessa var allvarligt sjuka och förväntades kunna dö inom den relativt nära framtiden och sedan dog någon månad efter påkörningarna - skulle åklagarmyndigheten ha lagt ned åtalen då också, med motiveringen att det inte går att styrka att de påkörda dog just på grund av påkörningen? De skulle ju ändå kanske dö…? Är det fritt fram även att köra på sjukliga människor - inte bara döda dem med experimentell kirurgi med den politiska samhällselitens beskydd?

Falun torsdagen den 12 oktober 2017
Mikael Styrman
.

måndag 2 oktober 2017

58 döda och 500 skadade

.
Senaste ”skjutningen” i USA har inträffat i Las Vegas idag med hittills 58 döda och över 500 skadade.

När jänkarna inte är ute i världen och mördar försvarslösa människor godtyckligt blir de så otåliga att de mördar varandra.

I de flesta länder - åtminstone i de länder i vilka människorna inte står på medeltida nivå - skulle upprepade sådana våldsdåd, som man återkommande begår både utomlands och i det egna landet, resultera i att man skulle fråga sig vad som är fel i landet.

Men, eftersom det nu sker i USA är det troligare att man beväpnar festival- och konsertbesökarna och uppmanar dem att skjuta tillbaka.

Falun måndagen den 2 oktober 2017
Mikael Styrman
.

onsdag 16 augusti 2017

”Svenska” Charlottesville och Huddinge i Långtbortistan

.
Igår satt jag i den av mobbens dumhet, missunnsamhet och tjuvaktighet utarmade och ödelagda Tornedalen och läste om hur svartskallarna åter skjuter på öppen gata i Sverige. Den här gången i Östberga söder om Stockholm och med maskingevär. Sedan kröner Stefan Löfvens ”utsatta” verket med att storma akutmottagningen på Huddinge sjukhus. Det är nationalsocialdemokratiskt, centerpartistiskt och miljöpartistiskt vanstyre i sitt esse.

Vad handlade då nyheterna om på kvällen? Jo om extremistdemonstrationer i Charlottesville, USA. Rasister enligt svenska media. Jaha, kanske det. Men man kan inte så noga veta eftersom svenska media allt som oftast numera ljuger som hästar travar.

Och Charlottesville? En så okänd liten amerikansk småstad att nästan ingen svensk har hört talas om den. Men i svensk journalistisk sanningssökande prövning slår en demonstration i Charlottesville ut nysvenskarnas mord och skjutning med maskingevär på gatorna i Stockholm samt stormning av akutmottagningen i Huddinge.

Jaha, tänkte jag, uppgiven, men inte förvånad. Då väntar vi bara på de falska opinionsundersökningarna som kommer att förklara att nationalsocialdemokraterna går allt starkare ju längre landet körs åt helvete.

Och se där! Idag på morgonen är minsann politrukerna på Aftonbladet framme och flaggar om hur nationalsocialdemokratin och Löfven går framåt.

Josef Stalin, en annan socialdemokrat, tillskrivs citatet ”personer som röstar avgör inte ett val, personerna som räknar rösterna gör det”. Det är väl vad som pågår just nu? Att vänja folket vid det förfalskade valresultatet som så småningom ska presenteras, när de falska opinionsundersökningarna gjort sitt, när vi har haft val och när maffians rösträknare har gjort sitt.

Så sorgligt det är att maktens boningar och deras underorganisationer har förorenats av sådant kriminellt slödder.

Övertorneå onsdagen den 16 augusti 2017
Mikael Styrman
.

lördag 5 augusti 2017

Bilkrock, barnkrock, kulturkrock

.
”Två barn puttade på en leksakstraktor och fyra satt på när de blev påkörda och skadades i den svåra trafikolyckan i Pilbo utanför Tierp…Barnen, mellan tre till elva år och som kommer från två bulgariska familjer, lekte vid vägkanten i närheten av den sommarstuga som en av familjerna hyr när olyckan inträffade. Alla sex barnen skadades när de blev påkörda av en man i 80-årsåldern i Pilbo utanför Tierp"
, skriver Aftonbladet.

Det är förstås en förskönande omskrivning för att barnen var lämnade vind för våg av föräldrarna och lekte på vägen.

Nu riskerar den 80-åriga föraren, som säger sig ha blivit bländad av solen, att bli misstänkt för vållande till kroppsskada och grov vårdslöshet i trafik. Den sidan av ärendet kommer säkert att tröskas så att det räcker och blir över, vare sig han är skyldig eller ej.

Enligt tidiga uppgifter i media pucklade föräldrarna på den chockade föraren efteråt. Oklart om det numera inte anses ha inträffat, eller om det inte är politiskt korrekt att nämna det? Det är inte säkert att den sidan av saken kommer att tröskas alls av Kalle Anka-polisen.

Barnen kom från två bulgariska familjer. Nu säger den ena pappan enligt Aftonbladet: ”Det är naturligt att barn leker en stund på vägen och går hem igen, så gör alla barn”.

Ja, så är det. Eller rättare sagt: så var det. På 1950-talet. Men om svenskar idag skulle hitta på att låta allmänna vägar vara barnvakt skulle det inte ta länge innan barnen blev omhändertagna.

Men Löfvens bulgarer får göra vad fan de vill och ingen vågar lägga näsan i blöt!

Falun lördagen den 5 augusti 2017
Mikael Styrman
.

lördag 29 juli 2017

Fånigt om Peter Hultkvist

.
Alla ”goda bröder” kallas nu fram att dra sitt strå till stacken för att rädda Peter Hultkvist kvar som ”nyckel” till försvarsanslagen.

Den ena efter den andra, exempelvis och föga förvånande även Dagens Industri, gör sig till språkrör för industrins åsikt att Peter Hultkvist är en hanterlig försvarsminister som man måste vara rädd om. Så säger man förstås inte rent ut. Som argument för sin åsikt förfäktas att det skulle äventyra rikets säkerhet att byta ut en försvarsminister som visat sig vara endast lojt intresserad av samma säkerhet. Nu skulle vi med andra ord vara särskilt hotade på grund av en övning i Östersjön :-D

Peter Hultkvist har varit mycket mån om goda relationer till krigsindustrin och de amerikanska yrkesterroristerna. Det ena efter det andra blindstyret med streck och stjärnor har vallats tillsammans med media på Gotland för att försöka slå i oss vanliga svenskar att Gotland är det bästa ryssarna vet och att kriget är nära förestående.

Men tvärtom mot vad våra politiker försöker få oss att tro är inte amerikanska militärer Sankte Pers ställföreträdare på jorden. De är alltid sig själva närmast, och ger påfallande ofta intrycket att vara psykopater. De sätter USA och sig själva främst, fast inte nödvändigtvis i den ordningen. Sverige är för dem en ganska ointressant provins som de kan dra nytta av. Sverige behöver inte hjälp av militärer som har andra intressen än Sveriges väl och ve. Det går inte att outsourca Sveriges försvar till andra. Det borde faktiskt minsta barn förstå.

Erfarenheten visar att det brukar gå åt helvete för små länder vars höga dignitärer övergår till att suga av amerikanska militärer. De länderna brukar ganska snart bli helt ödelagda, spelknappar som de är, på det amerikanska militärindustriella komplexets bräde.

Man kan inte klaga på krigsindustrins förmåga att mobilisera media till att producera fjantiga krigshots- och rysskräcksartiklar. Att man dessutom har mage att påstå att Sverige nu är i en så utsatt position att det skulle äventyra vår säkerhet att byta ut en högt uppsatt mutkolv eller en försvarsminister som inte fungerar eller som inte prioriterar landets säkerhet framför egna intressen, är ju inget annat än barnsligt.

Det är inte heller att ta miste på att Peter Hultkvist är mycket populär hos industrin. Men tyvärr är industrins egenintresse ett väl så stort hot mot landets säkerhet som en dysfunktionell försvarsminister. Åtminstone hela efterkrigstiden har vårt försvar varit helt odugligt. De har haft gott om utrustning. Maskiner och förnödenheter för miljarder har lagrats till förstörelse i mobförråd över hela landet. Nästan allting utformat för att vara osäljbart på den privata marknaden. Först sålt till överpriser, sedan konstaterat oanvändbart. Försvaret har i övrigt fungerat som ett skyltfönster för industrin, i syfte att hjälpa dem sälja krigsmateriel som inte utvecklats för svenska behov, utan med tanke på vad som kan gå att sälja till arméer internationellt. Nästan hela tiden har Nationalsocialdemokraterna haft makten och fått något lyckligt i blicken när försvarsindustrin talat om arbetstillfällen och fyllt plånböckerna med mutor.

Det är som finnarna har sagt i alla tider. Sveriges försvar har allt som ett försvar behöver - utom soldater.

Nu är en alldeles utmärkt tid att byta ut Peter Hultkvist. Det kommer inte att bli lättare om man låter honom hållas. Det kommer bara att bli värre. Vi behöver en försvarsminister som är folkets och nationens man i första hand - inte industrins, partiets och den egna plånbokens.

Om man menar minsta allvar med att landet ska ha ett försvar bör man göra boskillnad mellan industrin och staten, kasta ut de amerikanska krigshetsarna och börja utbilda soldater. Alla erfarenheter visar att den överstora, överbestyckade dollarimpregnerade amerikanska försvarsmakten, alla sina hjälmkameror, TV-spel och drönare till trots, alltid kommer tvåa när de ställs inför en handfull barfotakrigare med kalasjnikov.

Den insats som snabbast och mest verksamt skulle minska krigshotet för Sverige vore antagligen att stänga den amerikanska ambassaden i Stockholm. Det skulle förmodligen minska eller försvåra spionaget mot svenska myndigheter och företag. Tyvärr är det nog inte genomförbart eftersom det sannolikt skulle vara förenat som svåra följder för svenska företag som vill verka i USA. Ett argument nog så viktigt i ett folkhem i sönderfall, med allt svårare att tillhandahålla grundläggande service till sina egna medborgare.

Falun lördagen den 29 juli 2017
Mikael Styrman
.

Igår stod de fejkade opinionsundersökningarna som spön i backen

.
Idag är det lördagen den 29 juli 2017.

I förrgår var det torsdagen den 27 juli 2017.
Lite före lunch i förrgår meddelade Stefan Löfven att Peter Hultkvist ska sitta kvar som ”försvarsminister”…
…och redan på fredagsmorgonen den 28 juli presenterades ett flertal fejkade ”opinionsundersökningar” i våra media , vilka talade om för svenskarna hur rätt de tycker att det är att Hultkvist ska sitta kvar.

Nåväl, någon nytta ska man väl ha av att ha vallat den ena efter den andra krigshetsande amerikanen på olika platser i Sverige som de kan ödelägga för att ”hjälpa” oss mot den hemska Putin. För ödelagda brukar de länder bli som får amerikansk ”hjälp”, vare sig den maskeras med hjälp av NATO eller FN.

Hur skulle de gå för de stackars amerikanarna om Hultkvist tvingades bort? Då skulle de tvingas lära känna en ny rövslickande landsförrädare. Så obekvämt för dem. Bäst som nu, att våra propagandaorgan rycker ut till pro-amerikanernas försvar. De har ju ändå inte så mycket att förlora. Allt färre tror ju numera att de är något annat än propagandapamfletter.

Det är känt i vida kretsar att alla amerikanska presidenter under efterkrigstiden haft mycket svårt att tygla det militärindustriella komplexet. Barack Obama trodde sig nog kunna hantera det, men fick lägga sig som flickorna i Paris för grabbarna. Nu är han i hög grad ihågkommen för Hollywood-räden till Pakistan för att mörda Osama Bin Laden, eller vad det nu kan ha handlat om. I alla fall inte om att ställa Bin Laden inför rätta. Snarare handlade det om att ombesörja att sanningen om 9/11 och den amerikanska inblandningen inte skulle läcka ut. Därutöver kommer han nog att bli ihågkommen för tre saker: för sina utomrättsliga avrättningar, eller mord, med hjälp av drönare, för Obamacare samt för att norrmännen gav honom fredspriset innan han hunnit göra något.

Trump brottas för fulla muggar med att försöka bevara freden med Ryssland, medan det militärindustriella komplexet sliter minst lika hårt med att ordna till krig med Ryssland. Trump är förstås i underläge. Hans möjligheter att muta mediafolk i erforderlig utsträckning är förstås begränsad i jämförelse med krigsindustrins.

Det är nog inte lika känt, åtminstone inte bland Kreti & Pleti, att vi i Sverige har vårt eget problem med det militärindustriella komplexet. Industrin må vara mindre än den amerikanska, men det är landet också. Psykopater finns på bägge håll.

Jag tror inte att jänkarna nödvändigtvis tycker att lilla Sverige eller Peter Hultkvist är så viktiga att man behöver trumma ihop falska opinionsundersökningar inom ett dygn för Hultkvists försvar. Om en mutkolv får gå träder strax en ny till. Samma rysslandsfientliga krigsmakande på amerikanskt initiativ pågår i alla Rysslands grannländer.

Däremot tror jag, att Jan Stenbeck inte var den enda svenska filuren som kunnat vara till USA och lära sig fräcka tricks. För det svenska militärindustriella komplexet som är helt skattefinansierat, och smort av mutor, är en Peter Hultkvist en viktig spelare. En Peter Hultkvist, liksom en Stefan Löfven, med tacksamhetsskuld är ännu viktigare. Våra media, som är starkt oligopoliserade är antingen helt eller delvis skattefinansierade eller verksamma på den ”fria” marknaden där de ska hålla sig på fötter genom att med lock och pock förhandla till sig annonser som ofta saknar försäljningspåverkande incitament. Det handlar i högre grad än de flesta skulle kunna tro om att man köper sig förmånlig behandling på nyhetsplats och betalar med annonsering. Den förmånliga behandlingen kan också - som nu - vara fejkade opinionsundersökningar till stöd för den som sitter på skattebetalarnas penningpung och är välvilligt inställd.

Den korta tiden från Löfvens tillkännagivande till publiceringen av de fejkade opinionsundersökningarna föranleder mig att tro, att ”beställningen” av de fejkade undersökningarna lades innan Löfven hållit sin presskonferens. Troligen redan dagen innan. De ingick i handlingsplanen och hade gått igång i god tid innan Stefan Löfven gick upp på podiet i torsdags.

Falun lördagen den 29 juli 2017
Mikael Styrman
.

tisdag 25 juli 2017

Om Stefan Löfven hade talat sanning…

.
.…skulle Anna Johansson, Peter Hultqvist och Anders Ygeman ha fått avsked på grått papper. Man får helt enkelt inte behålla ett ministerjobb om man under lång tid håller statsministern ovetande om något så katastrofalt som Transportstyrelsens spridning av sekretessbelagda uppgifter. Så är det bara. Men ingenting händer.

Därför bär inte Löfvens påståenden sanningens prägel när han påstår sig ha blivit informerad så sent som i januari. Sedan har han själv ändå mörklagt, sedan dess, till och med enligt egen utsaga…

Han har naturligtvis valt att vara ”oinformerad”. Det är med största sannolikhet så att han har varit involverad tidigt - mycket tidigt. Kanske till och med innan katastrofen var ett faktum. Transportstyrelsens agerande är ju helt i linje med hans egen syn på lagar som han tidigare gett uttryck för. Lagar som hindrar något man vill göra behöver inte ändras. Man kringgår dem bara.

Han fortsätter att tala osanning om varför han inte gjort något i ärendet och varför han har mörklagt katastrofen. Inget behövde göras, allt var redan gjort, har han uttalat. Men om allt som behövde göras var gjort redan tidigare - varför behöver man göra något nu?

Journalisterna är väldigt tillmötesgående gentemot den uppenbart ljugande statsministern. Rent av servila, med en ryggrad av geléhallon. Den journalistiska behandlingen av Löfven lämnar i så måtto inte mycket i övrigt att önska. Det skulle möjligen vara en avsugning då?

Falun tisdagen den 25 juli 2017
Mikael Styrman
.

fredag 21 juli 2017

Misstroendevotum bör ställas mot Stefan Löfven

.
Den senaste tiden har media ägnat stor uppmärksamhet åt den skada som Regeringen genom  Transportstyrelsen åsamkat Sveriges säkerhet. Av de uppgifter som förekommit i media kan slutsatsen dras att Regeringen har lämnat ut betydligt mer och känsligare uppgifter - utan att ens veta till vem - än den sammanlagda verkan orsakad av allt spionage mot Sverige, från alla länder och företag tillsammans, under hela efterkrigstiden.

Extremt känsliga uppgifter har lämnats ut. Ett komplett svenskt personregister med foton och adresser, skyddade identiteter, broars bärigheter, fordonsregistret, även det militära fordonsregistret osv.

En främmande makt, eller flera, som idag inte har några fientliga ambitioner gentemot Sverige skulle ändå kunna betala bra för uppgifterna. Mycket information som man spionerar fram kommer aldrig till användning utan är mer av karaktären ”bra-att-ha-uppgifter”. Kostnaderna för att själva hämta in sådana uppgifter skulle vara astronomiska - om det ens vore möjligt.

Uppgifter om personer som har skyddad identitet skulle säkert lätt finna köpare i kriminella kretsar. Likaså uppgifter om särskilt attraktiva och stöldbegärliga bilar. I ett svenskt körkortsregister finns rimligen en mängd invandrade personer som varit oppositionella, men som inte är förlåtna i sina hemländer, för att nu bara ta några exempel. Kort sagt: den som kommer över ett sådant register och har en kriminell läggning behöver aldrig mer arbeta i livet - inte kommande generationer heller.

Givet uppgifternas känslighet och värde kommer osökt frågan om läckaget skett av misstag eller om någon eller några ”affärat” med uppgifterna. Det är i så fall inte första gången statstjänstemän och politiker stjäl ur den stora syltburken utan att straffas och det lär inte vara sista gången heller. Absolut straffrihet är en betydelsefull förmån i skurkbranschen, men inte alla förunnat. Svenska politiker och tjänstemän är en sällsynt gynnad elit i skurkvärlden.

Den som på detta sätt kommit över uppgifterna kan inte med säkerhet straffas ens om man skulle veta vem det är. Enligt vilken lagstiftning skulle lagföring kunna ske? Eller vilket lands? Hur ska man leda i bevis vem som sålt vad när Regeringen sprider uppgifterna omkring sig som en gödselspridare?

I en avkunnad dom som är direkt hånfull mot mot alla svenskar får Generaldirektören ett närmast symboliskt straff. Dagsböter på 70.000 kr för något som andra får livslångt fängelse för. Det är för övrigt ”kaffepengar” ställt i relation till personens inkomstförhållanden. Dessutom kommer Sveriges skattebetalare på det ena eller andra sättet att betala böterna, för att vederbörande ska hålla tyst. Motiveringen för den lindriga domen var att hon inte haft för avsikt att begå brott. Hur vet man det när fråga är om sådana värden - dessutom rostfritt?  Det krypterade budskapet som detta skickar ut är att hon inte är den som ytterst fattat beslutet, men att hon får bära hundhuvudet för att skydda den som ligger bakom.

Av särskilt intresse är att uppgifterna lämnats ut genom att gällande lagstiftning avsiktligt rundats. Känns det igen? Varför bryter regeringsledamöter och deras underhuggare mot lagen i både viktiga och oviktiga ärenden? Vad har satt i huvudet på dem att det är ett acceptabelt beteende?

Av avgörande betydelse har helt klart varit de signaler som statsminister Stefan Löfven skickat ut.

Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Tidigare var han kommunalråd i Haparanda. När kommunalrådet Bucht tog död på Haparandas centrumhandel och ”skänkte” hela gränshandeln till IKEA uttalade han i norrbottenstidningarna: ”Om vi möter legala hinder kringgår vi dem”.

Uttalandet väckte stor uppmärksamhet, inte bara hos dem vars mark togs i anspråk genom ett forcerat förfarande utan även i vidare kretsar. I en normalt fungerande rättsstat skulle ett kommunalråd som redovisar en sådan rättsuppfattning och en sådan brist på respekt för våra gemensamt stiftade lagar ha satt ett tak för sin politiska karriär.

Men det stod inte i strid med Stefan Löfven’s rättsuppfattning. Han utsåg Sven-Erik Bucht till landsbygdsminister. Exemplets makt är stark. Man kan inte säga på ett sätt och sedan själv göra på ett annat sätt, med bevarad trovärdighet. Genom att utse Bucht skickade Stefan Löfven ut ett budskap till alla statliga myndigheter om att han ser med gillande på människor som kringgår lagstiftningen när den är besvärande. Därför är Stefan Löfven ansvarig för katastrofen i regeringskansliet och på Transportstyrelsen. Man kan faktiskt argumentera för att han är anstiftaren och att inblandade tjänstemän endast har utfört det som landets statsminister i aktiv handling visat att är önskvärt. Därför bör han tvingas avgå genom misstroendevotum och ta sina kriminella ministrar med sig. Sina okriminella också, i den mån det finns sådana.

Landets statsminister pläderar för kriminell attityd i regeringens och dess tjänstemäns arbete.

Nu återstår att se vad fegisarna som är livrädda för att få regeringsmakten ska göra.

Falun fredagen den 21 juli 2017
Mikael Styrman
.