måndag 23 juli 2018

Skog och gårdar brinner - det mesta i onödanHej Lotta!

Helikoptrarna hjälper inte mot skogsbränderna.
Men det vet Du väl redan vid det här laget?
De är bara ett redskap, en symbol, som ansvarslösa politiker 
och inkompetenta brandbefäl gömmer sig bakom.
Det är som med helikoptrar och elavbrott.
Har man satt in helikoptrar har man gjort "allt som kan göras”.
Media förstärker den myten.
Det är ju väldigt medialt och dramatiskt med helikoptrar.
De säljer förstås tidningar, 
även om de inte kan släcka skogsbränder.

Däremot skulle helikoptrarna, 
sin ringa kapacitet till trots, 
vara ett verksamt medel när det ”hoppar över”  
och gnistor startar en ny brand, en bit bort, kanske otillgängligt.
Då skulle helikoptrar vara bra, om de kunde sättas in snabbt,
innan den nya branden hunnit växa sig stor.
De är även bra till att snabbt upptäcka att så skett.
Men till det används de inte.
De är istället strängt upptagna med att göra meningslösa arbeten.

De ryska brandbekämpningsflygplanen vore mycket bättre.
Men inte heller de biter naturligtvis på stora bränder.
Dessa fick väl inte användas 2014 på grund av de svenska
USA-slickande vasallernas order från USA?
Eller var det ett utslag av Bror Duktigs självcensur?
Det skulle ju inte se bra ut, om ryssarna fick göra något,
som var bra i allmänhetens ögon.
Istället tog man hit en amerikan.
Men de har aldrig kunnat hantera någon skogsbrand
- åtminstone inte i modern tid.
Då är jänkarna bättre på att tända på - med eller utan napalm.

Det är sant som MSB numera snappat upp
- det går inte att släcka de stora bränderna.
Vad de däremot inte verkar ha förstått,
är att man släcker aldrig fullt utvecklade skogsbränder.
Det är till och med livsfarligt att försöka.
Man låter dem brinna färdigt.
Men man begränsar deras spridning.
Det går att göra.
Dock inte med de Kalle Anka-metoder 
som massmedias ”hjältar” i brandförsvaret ägnar sig åt.

Det är extremt skamligt att politikerna – av alla färger - lurat folket
att man i MSB gjort något för att lösa problemet.
Men även bortsett från att MSB inte har några som helst befogenheter,
inte har någon operativ roll,
bemannats av lojala men i sammanhanget okunniga stadsbeduiner
och leds av en även i detta sammanhang oduglig chef,
hur politiskt lojal han än må vara,
och hur länge han än må kunna prata,
ytterst välartikulerat, utan att säga något,
så kan ändå inte MSB hantera skogsbränder.

En skogsbrand är ungefär samma sak som en hyggesbränning.
Men det finns vissa skillnader.
En hyggesbränning är en planerad och förberedd åtgärd
som utförs av kunniga och erfarna skogsmän,
med ganska begränsade resurser.
En skogsbrand är en oplanerad brand
som man inte kunnat förbereda i detalj
och som missköts (åtminstone än så länge)
av okunniga och oerfarna räddningsledare,
som på sin höjd kan hantera en brand i en soptunna
eller en gräsbrand som smiter på en villatomt,
trots i princip obegränsade resurser.
Man har nu gått från hela kommunens resurser,
via hela landets resurser,
mot hela EU:s resurser.
Vissa i media vill även sylta in NATO.
Men NATO har i alla fall inte kunnat hjälpa USA
där tusentals hus återkommande brinner upp i skogsbränder.
Det brukar inte heller gå bra för de länder som får ”hjälp” av NATO.
De brukar förvandlas till brända högar av grus och aska.

Vi har i Sverige nu levande, erfarna hyggesbrännare.
Inte så många kanske.
De flesta har hunnit dö bort.
Förr var metoden standard vid föryngring av skog.
På grund av svag lönsamhet inom skogsbruket
under lång tid efter Koreakriget
upphörde metoden att användas.
Det har under senare tid pratats mycket
om metodens förträfflighet,
inte minst av naturvänner.
Men för de flesta har det stannat vid en välvillig ambition och ordbajs.
Det hindrar inte att det ändå finns svenskar,
och andra, som besitter denna kunskap.
Hyggesbränning är en åtgärd som man utför när det är torrt.
Den misslyckas om det är för blött,
då brinner det inte tillräckligt djupt.
Den kan misslyckas även om det är för torrt,
då kan det brinna för djupt
och skapa långvariga produktionsnedsättningar.

Själv har jag deltagit lite i andras hyggesbränningar, redan som mycket ung.
På egna marker låtit utföra tre hyggesbränningar.
En på 10 hektar som genomfördes av två skogsentreprenörer.
En på 5 hektar som jag själv genomförde med två medarbetare.
En på drygt 50 hektar som jag själv genomförde med samma två medarbetare.
Jag förmodar att det gör mig till en av Sveriges mest erfarna
nu levande och ännu verksamma hyggesbrännare.

Jag kan förstå att det är mycket känsligt för en regering,
särskilt med skurken Bucht på en taburett,
att vända sig till mig för att be om hjälp,
när de på grund av ansvarslöshet och inkompetens
håller på att bränna upp hela landet
och driva människor från gård och grund.
Särskilt mot bakgrund av hur man
med hjälp av ett korrumperat rättsväsende
och lika korrumperade massmedia
drev Ekfors Kraft AB i konkurs
och skinnade familjen Styrman
och övriga ägare till bolaget.
Men är det så angeläget att skydda skurken Bucht
att man hellre bränner upp hela landet än tar hjälp?

Jag kan som sagt förstå,
att de har svårt för att vända sig till mig, av nämnda skäl.
Likaledes kan jag räkna ut,
att samma korrupta mediala arv hindrar Dig
från att skriva i tidningen
om vad som verkligen pågår i våra skogar.
Men jag kan inte acceptera,
att media tiger och ljuger
och att journalister som vet bättre
inte får föra fram sanningen till folket.

Så, att de inte använt de fyra åren till att fråga mig, det kan jag förstå.
Men jag kan inte mot bakgrund av verkligheten
förlåta att de politiska skurkarna inte ens försökt söka rätt på
och fråga någon av mina kollegor,
för att med deras hjälp utbilda brandkåren i hyggesbränning
och därmed skogsbrandsbekämpning,
inklusive anläggande av moteld,
som är en beprövad metod
och den enda fungerande
för begränsning av skogsbränder.

Är fyra år verkligen för kort tid för en så enkel åtgärd
mot bakgrund av att landet står i brand
och mot bakgrund av det totala fiasko
som brandförsvaret är kapabelt till
varje gång det brinner i skogen?

Förr i tiden skulle man ha hängt de ansvariga i närmaste träd.
Med nuvarande korrumperade polis, åklagar- och domarkår lär alla gå fria
och landet fortsätta brinna.

Falun lördagen den 21 juli 2018
Mikael Styrman
Skogsägare, Hyggesbrännare, Helikopterpilot, fd Skogsentreprenör, fd Elverkschef

lördag 21 juli 2018

Har den politiska censuren tagit brandjournalistiken?


Alldeles nyss läste jag i Aftonbladet att ”brandförsvaret” - om vi nu ska kalla dem så, i brist på annat - hade röjt en ”gigantisk” brandgata nära ”Ängra”, läs här. Den uppges vara 60 m bred och 6-7 km lång.

–  Vi har bestämt oss. Hit men inte längre ska den komma, säger Hans Nornholm, operativ chef vid räddningstjänsten.

Lite längre ned i samma artikel kan vi läsa:

Under fredagseftermiddagen togs Aftonbladets team ut till en väg öster om Enskogen där det steg rök ur marken. Vägen är en naturlig begränsningslinje som elden inte får ta sig över.

Om den studsar över här har vi inget naturligt stopp för den, säger Mats Åberg som är stabschef på räddningstjänsten i Ljusdal.

Om denna rapportering kan jag säga följande:

Vad är det för fel på journalistiken? Aftonbladet skriver att man har ”röjt” en brandgata. Men vad innebär det? Har man fällt träd? Röjt sly? Burit bort brännbart material? Avtäckt marken med markberedare, grävmaskiner eller bandtraktorer? Vad har man gjort av brännbart material från gatan? Ligger det kvar eller har man lagt det före eller efter ”brandgatan”? Har man tänt moteld?

Den här rapporteringen är ur journalistisk synvinkel värdelös. Här bränner ”brandförsvaret” upp skogar och gårdar för miljarder för enskilda människor. Man förbrukar hundratals miljoner kronor per dag för skattebetalarna genom i stort sett meningslöst inkompetent lallande i skogarna. Man använder snart helikoptrar från hela den civiliserade världen - till uppgifter som de inte kan lösa. Men man använder dem inte till uppgifter som de kan lösa. Den svenska journalistiken, som gärna omtalar sig själv som ”fri och kritiskt granskande” mörklägger hela lallandet istället för att kritiskt granska det.

Varför?

Är det medveten politisk mörkläggning? Är det följden av att alla erfarna journalister är på semester? Flyttar i så fall inte de sin semester när något sådant inträffar? Kallar de sig ändå journalister? Finns det inga erfarna handledare som kan vägleda journalisteleverna om det är det som är problemet?

Falun lördagen den 21 juli 2018
Mikael Styrman
.

torsdag 19 juli 2018

En sanning med modifikation…


De politiska spindoktorerna är i full färd med att manipulera och förvränga den mediala rapporteringen från skogsbränderna. En fråga som man försöker ”döda” är frågan om huruvida den amerikanska vasallstaten Sverige avböjde rysk hjälp i samband med den stora branden i Västmanland 2014.

Enligt uppgifter i media ska ryssarna ha erbjudit hjälp med brandsläckningsplan med kapacitet att bära fram 40-60 m3 vatten per gång. Detta har länge förnekats från officiellt svenskt håll.

Alldeles nyss fick vi oss serverad en modifierad lögn av SVT i Morgonstudion.

Enligt den nya, som det får förstås bekräftade, svenska lögnen erkänns det numera att rysk hjälp erbjöds 2014 men att den avböjdes eftersom det redan var så många luftfartyg i området. Det åberopas alltså säkerhetsskäl.

Man tackade således nej till flygplan med kapacitet att bära fram 40-60 m3 därför att man redan hade flera helikoptrar som kunde bära fram mindre än 1 m3 vatten per gång. - Vilken fullkomligt sagolik idioti och vilka fräcka lögner vi sedan serveras av skurkarna!

Som att tacka nej till en hink när man ska släcka törsten hos en kamel, för att man redan har flera kaffeskedar att bära fram vatten med…

Därmed var det inte slut med dårskapen 2014. För att ytterligare lägga lök på laxen tog man sedan in en amerikansk ”expert” på skogsbränder. Men när har amerikanerna någonsin framgångsrikt bekämpat en skogsbrand? Den amerikanska historien är full av bränder vid vilka tusentals hus brunnit upp - i Vietnam med hjälp av napalm och i USA genom dumhet och inkompetens. Man borde istället välja en expert som är bättre på att bekämpa bränder än på att bränna upp hus. 

Varifrån kom förslaget att välja en amerikansk expert? Från amerikanska ambassaden eller möjligen från Carl Bildt? Nåja, det är väl ungefär samma sak, åtminstone vad hederlighet, kompetens och integritet beträffar.

Falun torsdagen den 19 juli 2018
Mikael Styrman
.

Gör analfabeter till skollärareLåter det klokt? Skulle det bli bra, tror Du?

Det tror inte jag heller.

Ändå är det precis vad som pågår inom brandförsvaret.

Man borde inte få bli räddningsledare utan att ha varit med om, eller till och med planerat och lett, åtminstone tre hyggesbränningar. Det är svårt att förstå en skogsbrands väsen utan att ha varit med om hyggesbränningar och utan att under förberedda och organiserade former ha kunnat följa hur branden beter sig och vilken effekt olika åtgärder har på branden.

Resultatet kan vi alla se i våra skogar nu. Tusentals kvadratkilometer brinner upp till stora nationalekonomiska kostnader. Värdet av skogen går förlorat och allas försäkringspremier stiger. 

Hela byar brinner eller riskerar att brinna upp. Riktigt hur det förhåller sig är svårt att veta eftersom tecken tyder på att politisk censur påverkar den mediala rapporteringen.

Stora mänskliga resurser förbrukas, även det till stora kostnader, och helt i onödan. Ingen möda synes sparas för att snubbla omkring i skogarna med slangarna och eftersläcka bakom brandfronten. Men det är nitton gånger av tjugo helt meningslöst och kan till om med vara kontraproduktivt. Det ska nämligen inte släckas. Det ska brinna färdigt. Sedan självdör elden. För att släcka en skogsbrand på ett kompetent och erfaret sätt åtgår nästan inget vatten alls. I regel bara lite för att dämpa lågorna i början när man antänder motelden, för att den inte ska söka sig åt fel håll.

Resurserna ska istället läggas framför brandfronten, ganska långt framför. Man ska hinna gör brandgator och bränna av eldens näring i god tid innan fronten når brandgatan. Motelden startas från brandgatan och får söka sig mot brandfronten. När brandfronten når brandgatan är det för sent. Den åtföljs av den vind som elden själv skapar och av röken. Då går det inte längre att vistas där.

Det är bisarrt att via media kunna följa detta oduglighetens skådespel. Brandbekämpare som intervjuas i media klagar över vinden och hoppas att det ska sluta blåsa. Men bilderna visar att det är vindstilla, eller nästan vindstilla. Det innebär att de inte alls har förstått vad det handlar om, att en stor brand skapar sin egen vind.

Falun torsdagen den 19 juli 2018
Mikael Styrman
.

onsdag 18 juli 2018

Stephen Hawkings profetior


Läste i någon tidning igår om den eminente men numera hädangångne fysikern Stephen Hawkings framtidsprofetior. Alla minns nog Hawking - om inte annat så för att han levde länge med ALS.

Han ska enligt artikeln jag skummade ha förutspått att mänskligheten inom 1000 år måste kolonisera en ny planet, för att överleva som art. Senare ska han ha ändrat det till 100 år. Om Hawking hade levt idag är det möjligt att han hade varit framme vid 1 år, eller kanske redan framme vid att det aldrig kommer att ske - att det bara var en vacker dröm, från ett forskningsinstitut, fjärmat från verkligheten. En del saker är lättare att utröna ute i den jordnära verkligheten än i forskningsinstituten, all deras samlade lärdom till trots.

Sedan kan man diskutera om det är bra eller dåligt. Människans framfart på jorden förskräcker och föranleder, av det mesta att döma, naturen att snart börja om på nytt - utan människan. Det har skett förr, men kanske inte föranlett av någon arts egna göranden? För de eventuella planeter som annars skulle ha koloniserats av människan är det nog att föredra att det inte blir av. Om det skulle ha blivit av skulle knappast alla nu nio miljarder människor ha fått följa med. Det finns väl knappt resurser att skicka iväg en farkost med en mindre grupp? Hur intressant är det för oss? Vi vill leva vårt eget liv och vi vill att våra efterlevande ska kunna leva goda liv. Men att få arten att överleva utan oss - det kan kvitta, tycker jag.

Med de rekryteringsmetoder vi med fördel använder oss av, skulle en sådan farkost förmodligen komma att bemannas med en mix av elitpsykopater och politiska myglare. Hurdan värld skulle de skapa? Det är nog bra att det inte blir av…

Falun onsdagen den 18 juli 2018
Mikael Styrman
.

Brandförsvarets lallande i skogarna


Den synbarligen enda lärdom MSB och brandförsvaret gjorde av Västmanlandsbranden sommaren 2014 var att begränsa massmedias insyn och därmed möjligheter att rapportera. Det är naturligtvis vetskapen om att man håller på och lallar med något vilket man inte vet hur det ska skötas, som leder till mörkläggningen. Annars kan ju människor som vet bättre både förfasas och roas av det som pågår. Just det senare är viktigt. Det värsta som kan hända dessa män ”av det rätta virket” är att någon skrattar åt dem. Det klarar inte det manliga egot.

Men när bränderna blir för många och för stora, vilket de blir när man lallar tillräckligt mycket, blir situationen kaotisk och man förlorar kontrollen över censuren. Det är bra. Det är ett förstadium till att man kan göra någonting åt lallandet.

Falun onsdagen den 18 juli 2018
Mikael Styrman
.

Fylla badkaret med en kaffesked


Hur många av Er gör så?

Ingen, förmodar jag.

Men det är ungefär vad brandförsvaret ägnar sig åt när de bekämpar fullt utvecklade skogsbränder med helikopter. Den metoden har så dålig effektivitet att den, för att ställa saker och ting på sin spets, är helt meningslös.

Det hindrar inte att det kan finnas specialsituationer när helikopter kan vara en ändamålsenlig metod. Men som generell metod för att bekämpa skogsbränder är det barnsligheter.

Likadant är det med vatten i allmänhet. Det är trams att försöka släcka skogsbränder med vatten, som generell metod. Däremot finns det vissa specialfall där vatten är utmärkt att använda. Exempelvis när man ska tända moteld är vatten bra. Med hjälp av vatten kan motelden hållas under kontroll.

Skogsbrand bekämpas istället med svält. Man tänder moteld på lämpligt avstånd framför fronten och bränner bort näringen för branden. När skogsbranden når det avbrända området självdör den. Sedan går man inte runt och släcker utan man låter branden brinna färdigt - med brandvakt.

Det räcker således inte med till exempel en väg. Däremot är en väg ett bra ställe att börja motelden därför att det vid vägen är lättare att hålla motelden under kontroll och få den att brinna i rätt riktning.

Man kan inte anlägga moteld för nära brandfronten och det av flera skäl. Ett är att röken gör det omöjligt - och farligt - att vistas och arbeta framför brandfronten. Ett annat är att en skogsbrand skapar sin egen vind och sätter iväg i vindens riktning. Påbörjar man motelden för nära riskerar man att inte hinna bränna av tillräckligt mycket samt att tvingas ha motelden i ogynnsam vind. Det säger sig självt att arbetet då blir svårare och i värsta fall kan göra mer skada än nytta.

Vårt samhälle är fullt av fullt av markberedare, traktorburna jordfräsar, bandtraktorer och skördare. Varför är de inte på plats för att skapa brandgator på ändamålsenliga platser? Det går på nolltid med dagens maskinella resurser.

Vatten tycks vara brandkårens främsta instrument mot skogsbrand. Men vid en kompetent bekämpad skogsbrand går det inte åt många droppar vatten.

Falun onsdagen den 18 juli 2018
Mikael Styrman
.

Fånigt om brandflyg


Politikerna, dessa av naturliga skäl ofta inkompetenta sloganpickers, missar hela poängen när de nu gapar i media om att vi ska köpa svenskt brandflyg.

Låt oss skilja på brandflyg och brandflyg. Vi hade tidigare brandflyg i betydelsen att man spanade efter bränder för att upptäcka dem i ett tidigt stadium. Staten subventionerade frivilliga privatflygare som fick gratis flygtid för att förkovra sig och bibehålla sina flygcertifikat, om de flög brandflyg. Denna verksamhet är numera nedlagd eftersom de många maffiabröder som dränerar våra offentliga verksamheter anses behöva pengarna bättre.

Sedan finns det brandbekämpande flyg som bär fram och dumpar vatten och används i områden med extrem torka OCH mycket svåra terrängförhållanden, där brandbekämpning annars är nästan omöjlig. Jämfört med dessa områden är våra svenska skogsbränder sällan i så torra områden och nästan aldrig i lika svår terräng. Våra skogsbränder äger som regel rum i terräng som nästan kan liknas vid salsgolv, vid en jämförelse med områdena där brandbekämpande flyg vanligen används.

Problemet vi har i Sverige är inte att vi saknar brandbekämpande flyg. Problemet är att brandkåren inte vet hur man bekämpar skogsbränder. Enligt de ganska varierande uppgifterna i media de senaste dagarna har vi haft ca 75 skogsbränder samtidigt i landet. Det är inte lösningen att köpa in några brandbekämpningsplan. Lösningen är istället att lära brandkåren hur man hanterar skogsbränder.

Förr fanns det inte

kommunikationsradio,
mobiltelefoner,
skogsbilvägar,
flygplan,
helikoptrar,
drönare,
lätta motordrivna pumpar,
motorsågar,
terrrängframkomliga fordon och maskiner med 
plogblad,
jordfräsar,
markberedare
samt,
fyrhjuliga terrängfordon,

med mera, med mera, bara för att ge några exempel.

Men man kunde hantera skogsbränder, trots bara ruskor, handsågar, spadar och yxor till sitt förfogande.

Det beror med andra ord på ”den nya hjälplösheten” att brandkåren numera inte klarar av det. Det i sin tur är följden av att politiskt lojala, men odugliga, personer prioriteras i den ”demokratiska” men egentligen korrumperade rekryteringsprocessen. En lojal odugling med rätt lojaliteter är att föredra framför en dugande brandman. De egenskaperna låter sig sällan förenas under samma hatt.

Under överskådlig tid kommer det inte heller att bli bättre. Utser man en inkompetent men lojal rikspolischef till inkompetent men lojal chef för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, så borgar det för att status quo bibehålls. Som alla trappor städas naturligtvis även MSB bäst uppifrån.

Lösningen på problemet är istället att utbilda och kontinuerligt öva brandförsvaret att hantera hyggesbränningar och skogsbränder. Det är egentligen förbluffande att 2-3 man med rätt förberedelser, kunskaper och erfarenhet, kan hantera en hyggesbränning, men landets samlade brandförsvar kan det inte. 

Hur många inkompetenta men välvilliga brandmän och andra människor måste dö i skogsbränder? Hur mycket egendom måste förstöras, innan vi kan få ett brandförsvar som fungerar? Nu fungerar det ju lika illa som vår polis, våra åklagare och våra domstolar. Politiserade pajaserier odugliga för sitt officiella ändamål.

Vem har släppt ut alla dessa inkompetenta idioter ”av det rätta virket” i våra skogar?

Jag läste en skojig artikel igår om ett närbesläktat tema. En av poängerna var att det naturligtvis är mycket begärt av en idiot att han ska förstå att han är en idiot. Gör han det är han ju ingen idiot.

Varje större skogsbrand tycks avslutas av dessa hollywood-inspirerade reportage om hjältarna av ”det rätta virket” i våra media, vilka istället för att kritiskt granska den politiska maktens förehavanden slickar stollarna där bak och vilseleder folket/väljarna. Det smickrar det manliga egot och missleder folket att tro att våra makthavare sköter brandförsvaret på bästa sätt. Ytterst beror därför det kollapsade brandförsvaret på att även våra massmedia är korrumperade.

Falun onsdagen den 18 juli 2018
Mikael Styrman
.

lördag 23 juni 2018

Operation Playa - bakom kulisserna


Det är en mycket bra serie program som SVT och journalisten Bodil Appelquist har gjort om ”Operation Playa”. Den är osvensk, i så måtto att den faktiskt granskar en del av polisens oegentligheter. Polisens, Åklagarmyndighetens och domstolarnas brottsliga verksamhet för att uttrycka sig lite tydligare. Det normala är ju annars att ryggradslösa eller eljest odugliga svenska journalister bara torgför de lögner som gangsters på myndigheter matar dem med och vill få ut.

Det finns mycket att säga om Operation Playa och de mer eller mindre skumma poliser och åklagare som figurerar där. Man får en känsla av att berörda personer har tittat för mycket på James Bond-filmer och förlorat kontakten med verkligheten - eller fastnat i tidiga tonårens pojkboksvärld. Om andan faller på och tiden medger det kanske jag återkommer till ämnet. Men en sak vill jag kommentera redan nu.

Jag förstår att ett sådant ämne som Operation Playa är mycket yvigt och att man måste begränsa sig för att över huvud taget kunna göra programmen begripliga, särskilt för människor som inte har egna erfarenheter av hur kriminaliteten kan se ut i myndighets-Sverige.

En speciell fråga gläntas till i programmen, som upphovsmannen kanske inte borrat djupare i. Möjligen har man inte kunnat belägga vad som utspelat sig bakom kulisserna? Det är naturligtvis svårt att ta upp en spektakulär omständighet om den inte kan beläggas. Det skulle riskera att göra det allt för lätt att misskreditera programmen. Troligen har inte heller någon inblandad känt någon lust att skylta med frågan eftersom det skulle kunna vara ganska generande för många inblandade.

Att svenska polisen fick låna knark från amerikanska DEA för att plantera i Mauritz Anderssons båt i Göteborg, bebodd av polisbrottslingar, uppfattar jag som hyggligt väl belagt, trots de omfattande försöken att mörklägga det. Sannolikt gick det även så att det i slutändan återlämnades till DEA även om det i programmet sägs att det förstördes. När väl alla offentliganställda brottslingar förlorat oskulden och börjat ljuga för att skydda varandra, är det bara allt för lätt att ljuga lite till. När de väl anträtt den vägen förefaller det mycket osannolikt att man sedan plötsligt, efter all mörkläggning och alla lögner, skulle hitta på att förstöra partiet. Det handlar inte så mycket om värdet av partiet för utlånaren, amerikanska DEA. De kan nog ta smällen - vare sig det är DEA eller korrupta medarbetare på DEA som själva lånat ut det. Vi har allt för många kriminella poliser i Sverige som gärna skulle dela med sig furstligt till den som hjälpte dem att komma över partiet. Om det nu - mot all förmodan - skulle vara så att man förstört partiet - på vilket konto bokför den svenska polisen i så fall ersättningen till DEA för det förstörda partiet?

Det må vara hur det vill med den saken. Den allt överskuggande frågan, som man i programmen duckar för, är istället varifrån de 1,3 ton kokain kom, vilka Mauritz Andersson hade i båten när han greps utanför franska Martinique? Uppgifterna om värdet varierar, men mycket pekar mot att det handlar om miljarder. Hur kunde svenska polisen och åklagaren ha så ingående kunskaper om ett brott som ännu inte utförts? Var det i själva verket så, att den liga som genomförde kokainsmugglingen inte alls gjorde affärer med några Syd- eller Mellanamerikanska narkotikasyndikat utan istället med den svenska Polisen och Åklagarmyndigheten, genom, eller med hjälp av, amerikanska DEA? Var det i så fall en olaglig brottsprovokation, planerad och styrd från Sverige men delvis genomförd utomlands?

Hur mycket av polisens och åklagarens arbete har utgjorts av ”riktigt” polisarbete och hur mycket har utförts för att skydda den egna narkotikahandeln genom att sätta dit en lämplig syndabock och skapa en illusion av att polisen med framgång bekämpar narkotikalangning - i högre grad än man själva bedriver den? Jag har kunnat följa svensk narkotikalangning från nära åskådarplats en längre tid, så nära att jag kan säga att frågan är mycket väl motiverad.

Falun lördagen den 23 juni 2018
Mikael Styrman
.

onsdag 6 juni 2018

Anlagda bränder i Sala?


Cui bono?

Falun onsdagen den 6 juni 2018
Mikael Styrman
.

tisdag 5 juni 2018

Rwanda, Sida, Jämtin och SahlinRwanda, i Afrika, får 230 miljoner kronor av de svenska skattebetalarna, förmedlade av Sida under ledning av sosseriets tidigare partisekreterare Carin Jämtin. Alla 230 miljonerna, plus 120 miljoner ytterligare, som  några andra ansvarslösa tomtar delar ut, använder man till att stötta en av världens rikaste fotbollsklubbar - Londonklubben Arsenal.

Vad får Rwandierna för pengarna? Förmodligen ingenting.

Vad får Rwanda för pengarna? Arsenalspelarna ska bära en armbindel på vilken det står ”Visit Rwanda”.

Jag tror inte att det är särskilt många som kommer att besöka Rwanda för att Arsenalspelarna bär en armbindel med budskapet. Om man i Rwanda däremot avhöll sig från att massmörda varandra eller förskingra biståndspengarna skulle det antagligen innebära mycket kraftfullare marknadsföring.

Glädjer det svenska skattebetalare, som dör i sjukvårdsköer, att Jämtin och kompani springer med skattepengarna till afrikanska skurkar? Är det en tröst mitt i hopplösheten? Morsan dog, men pengarna gick i alla fall till behövande afrikanska skurkar och korrumperade brittiska fotbollsklubbar som tvättar pengarna åt dem…?

Vad får Sverige eller enskilda svenskar för pengarna? Är det bara givandets glädje som infinner sig när man konfiskerar andras pengar och ger bort dem? Eller är det som förr i tiden, att länder i Afrika används för att tvätta pengar åt givaren?

Carin Jämtin är illa skolad att förvalta skattemedel. Mona Sahlin borde få överta Jämtins jobb och styra upp verksamheten. Tänk så mycket korrumperade polis-gigolos man kunde köpa för 230 miljoner? Eller myslyor i exklusiva stadsdelar som det anstår en svensk arbetarledare att kuckla i. Eller trevliga resor till charmiga hotell runt om i världen, på skattebetalarnas bekostnad, för att se unga svettiga män brottas.

Finns det någon i den socialdemokratiska adeln som är bättre skolad i förvaltande av skattemedel? Det ligger väl i farans riktning att man har rekryterat den mest kompetente till uppdraget…?

Falun tisdagen den 5 juni 2018
Mikael Styrman
.

Löfven drar rasistkortet


Sosseriet har övertagit Sverige-Demokraternas migrationspolitik och delvis påstås de ha gått längre än SD. Det har väckt ont blod bland indoktrinerade godhjärtade personer som av sosseriets propaganda fått lära sig att tycka illa om sådan politik.

Löfvens dilemma är - hur överta SD:s migrationspolitik utan att smittas av rasiststämpeln som man själva med stor möda klistrat på den? Igår fick vi veta att psykopaterna i partihögkvarteret har tänkt färdigt. Då presenterades nämligen en möjligen riggad SSU-styrelse från Halland som man - riggad eller ej - kan använda för att fortsätta bedriva ”rasistpolitiken” men ändå tvätta bort rasiststämpeln. - Ja, man försöker till och med kliva upp på barrikaden och driva kampen mot ”rasismen”. Det där lyckades aldrig Hitler med. Men med partilojala svenska media kanske det visar sig möjligt.


I och för sig är det kanske inte så dumt med en styrelse som bara består av nysvenskar. Det finns väl nästan inga svenskar som sympatiserar med partiet längre? Åtminstone inte sådana som ”byggde landet”. De som låg på sofflocket och lyfte bidrag istället för att arbeta är naturligtvis partiet trogna.


Låter människorna sig kollras bort ännu en gång?

Falun tisdagen den 5 juni 2018
Mikael Styrman
.

Sosseriet leker skogsbrand igen!


Även denna gång nära Sala. Nå, de får väl hålla på tills de lär sig hur man bekämpar skogsbrand. Roligt har de ju i alla fall. Det är grabbars lek. Det är lite mer resurskrävande än flickors lek. Kunde man lära sig skogsbrandbekämpning förr, när det inte fanns vägar, telefoner, drönare, helikoptrar och terrängframkomliga maskiner men man kontinuerligt bedrev hyggesbränning, så ska det väl gå att lära sig samma sak igen. Men det kan sägas, att det sker inte genom att anställa okunniga urbana partinära politruker och tro att kompetensen ska infinna sig som en gåva från en högre hand. Det blir istället som om en blind leder en blind. Liknelsen med 1980-talet är slående. Då trodde nationalsocialdemokratins tomtar (tomtar på mellannivå - knappast gräsrötterna?) att man kunde anställa vem som helst från gatan - som uppfinnare. Det enda som behövdes var att man skulle vräka skattepengar över vederbörande. Man behöver inte ha varit med på den tiden för att förstå hur det lyckades - bortsett från att skattepengarna förbrukades.

Igår rapporterades att branden omfattade 2x1 km. Nu idag, på morgonen har man lyckats ”begränsa” den till 1,5x1,5 km. De har i alla fall ingen matematiklärare med i skogen. Kanske har de någon som vanligen jobbar i detaljhandeln och är van att sätta lockpriser?

Vädret har gjort ett märkligt omslag igår kväll. Det blev MYCKET svalare och vinden ökade påtagligt. Att vinden ökade har förmodligen inte så stor betydelse som förra gången. En skogsbrand skapar sin egen vind och om det är en skogsbrand värd namnet är vinden kraftig i brandfronten. Däremot har den lägre temperaturen stor betydelse eftersom den kraftigt minskar spridningsrisken. Minskar - inte utesluter. Det krävs nämligen mycket mer energi för att antända en ny brandhärd när det är svalt. Skillnaden mot förra gången är påtaglig. Då var var det torrt, blåsigt OCH varmt. När det är varmt kan man släppa en tändsticka var som helst, från brösthöjd, och det börjar omedelbart att brinna. Om det däremot inte är någon ”riktig” skogsbrand utan en där det bara pyr gör vinden betydande skillnad.

Falun tisdagen den 5 juni 2018
Mikael Styrman
.

måndag 4 juni 2018

EU-idiotin och verklighetenEfter några år med Löfven, Romson, Sjöstedt och likasinnade vid makten skenar grova våldsdåd i Sverige. Lastbilar används till att köra ihjäl människor en masse, slöddret jagar vandra med maskingevär, i trafiken, bland alla andra människor, handgranater kastas mot polisen och mammor blir knivmördade på IKEA.

Den i rådande världsläge tämligen verklighetsfrånvarande världsbild som tycks vara förhärskande i Elfenbenstornet i Bryssel, långt, mycket långt från den verklighet vi andra lever i, gör sitt bästa för att identifiera problem och lösa dem.

Vad har man då gjort åt saken?

Jo, härom dagen fick vi veta att EU-parlamentet kritiserar Sverige för den inre gränskontrollen. Det sker samtidigt som EU inte klarar av den yttre gränskontrollen. Det luktar lång väg att det är ett beställningsverk från svenska rödingar, vilka har fastnat i gårdagens retorik och inte inser hur passé den är.

För att riktigt manifestera sitt avstånd till verkligheten förbjuder man kruksallad. Av allt att döma ett annat beställningsverk. Denna gång från länder med goda förutsättningar för frilandsodling. 

Vad har då vårt stjärnskott till minister att säga om den saken? Ja, han ryckte på axlarna och konstaterade att det kunde blivit värre.

Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.

Sista unset av anständighet på väg lämna rättsväsendet?Borgerliga politiker - åtminstone en del av dem - och SD - flaggar för att tillåta anonyma vittnen i våra domstolar.

Om det genomförs lämnar det sista unset av anständighet de rester som återstår av våra domstolar och vårt rättsväsende.

Då kan vem som helst dömas för vad som helst - helt godtyckligt. Då kommer vem som helst att dömas för vad som helst - helt godtyckligt.

Falun söndagen den 3 juni 2018
Mikael Styrman
.