torsdag 24 maj 2018

Västra Antarktis avsmältning


Jag har skrivit det förut och kan göra det igen. När snö och is smälter syns det länge ingenting. Men när avsmältningen gått långt, så långt att man kan se på snön och isen att avsmältningen pågår, då går resten av processen mycket fort och den accelererar kraftigt mot slutet.

För bara något år sedan uppskattade forskare att den väst-antarktiska shelf-isen skulle kolla kollapsa inom 60 år. Nu uppskattar forskare att det kan ta ca 20 år. Oklart om det är samma forskare som gjort uppskattningarna. Men forskarna har hittills konsekvent underskattat tiden det tar för isen att smälta i ett klimat med stigande temperaturer. Mot bakrund av forskarnas tidigare underskattningar ligger det nära till hands att anta att den väst-antarktiska shelf-isen kan kollapsa redan inom något år. Kanske redan i år, helt eller delvis? Men tidpunkten låter sig bara anas eftersom vi endast kan förhålla oss till forskarnas gissningar.

När det sker ändras agendan totalt för mänskligheten och inte minst för flyktingdebatten. Jag har sett uppskattningar som innebär att den väst-antarktiska shelf-isen höjer havens nivåer med ca 3 m när de smälter. Till det kommer naturligtvis den avsmältning som sker på annat håll.

Om, eller rättare sagt när, det sker blir sannolikt miljarder människor bosatta längs havskusterna påverkade. Dels blir de utan bostäder, dels utan vattenförsörjning och dels blir stora och viktiga jordbruksarealer, främst vid stora floders deltan, satta under vatten.

Samhällsordningen, sådan vi känner den, kommer att utsättas för stora påfrestningar - även i hittills välordnade samhällen. Valutasystemen kan komma att kollapsa för att ersättas av byteshandel, helt eller delvis. 

En omedelbar effekt av detta blir att den etik-, asyl- och flyktingdebatt som nu rasar i våra ”fina” media omedelbart blir överspelad. En annan och viktigare effekt blir att frågan inte längre kommer att handla om vem som ska hjälpas utan om vem som kan överleva. Några andra följder blir att om miljarder människor blir utan livsmedelsförsörjning kommer det att sätta djupa spår i världens vilda djurstammar och redan hårt ansträngda fiskbestånd.

Kanske kommer allt detta ändå att överspelas av att det går åt stora mängder energi till att höja havens temperaturer och till att smälta de stora glaciärerna. Dessa processer verkar dämpande på temperaturhöjningarna på jorden. När glaciärerna smält, helt eller delvis, kan vi förvänta oss att temperaturen kommer att stiga markant på jorden.

Allt detta vet vi sedan tidigare Det nya är att det inte tar hundra år som våra makthavare vill tuta i oss utan istället kanske bara något, eller några år. Någon tid för att flytta våra största städer kommer knappast att finnas. Enda fördelen som jag kan se med detta är att en massa skitpratare inte behöver flyga jorden runt för att äta, dricka och kopulera på skattebetalarnas bekostnad under förevändning att de försöker rädda klimatet. Men det är en ganska klen tröst.

Den Öst-Antarktiska isen smälter också och innehåller många gånger mer vatten än Väst-Antarktis. Det beräknas ta betydligt längre tid men redan den Väst-Antarktiska avsmältningen innebär nog så stora påfrestningar för mänskligheten.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

Löfven, Hultqvist och HitlerVad har de rubricerade gemensamt?

När Hitler hade förlorat kriget avslutade han och hans anhang med att införa ”Der totale krieg”, hindra tyskarna från att ge upp och istället genomdriva landets ödeläggande.

Nu när Löfven, Hultqvist och kompani kommit långt med att ödelägga landet på sitt eget sätt avslutar man med att släppa in de amerikanska krigshetsarna och överlåta till dem att bestämma när Sverige ska ödeläggas i demokratin och frihetens namn.

I det svenska fallet är orsaken välförtjänt miserabla opinionssiffror för S och skräck inför hur opinionssiffrorna skulle påverkas av uppsägningar till följd av amerikanska handelsrestriktioner. Hellre än att konfrontera det problemet ger man de amerikanska krigsgalningarna Carte Blanche att efter eget gottfinnande ödelägga hela landet.

Framtiden får utvisa om Löfven och Hultqvist kommer att omnämnas i samma andetag som Hitler och Goebbles. Avgörandet ligger numera i de amerikanska galningarnas händer. Löfven och Hultqvist har numera gjort sitt bästa för att det ska bli så.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

S vill ge politruker rätt att mjölka tiggare


Det går som en röd tråd genom allt som S åstadkommit hittills att partitrogna, partifunktionärer, eller om man så vill politruker, ges rätt att leva på andra människor - som parasiter. Man ägnar sig åt vad som i andra sammanhang kallas ”beskyddarverksamhet”. En sorts utpressning. I (S) fall kan det beskrivas som organiserad och legaliserad korruption.

Så har de, för att nu bara ta några exempel, gett ”gode män” möjlighet att plundra sina skyddslingar. Och det har kunnat ske utan minsta risk för att behöva skaka galler eller ersätta de plundrade. Ett annat exempel är alla stiftelser som är eller varit utsatta för plundring: Anna Johansson-Wisborgs stiftelse, Längmanska Företagarfonden osv. Ett tredje är alla hjälporganisationer som samvetslösa och egennyttiga politruker förvandlat till katastrofparasiter. Ett fjärde exempel är de förtroendevalda S-politiker som uppehåller sig på våra sjukhus, skenbart hjälper sjuka och åldrande att uträtta bank- och andra ärenden, för att sedan vid lämpligt tillfälle tömma offrens konton. Helt riskfritt! Kriminaliteten följer S vart partiet drar fram.

Straffriheten garanteras av det politiskt kontrollerade skräpfolk som vi är begåvade med istället för åklagare och domstolar med integritet.

Nu vill S öka floran av födokällor för sina parasiter. S-märkta vill att tiggarfrågan ska ”lösas” genom att tiggarna ska måsta, eller ges rätt att, söka tillstånd att tigga. Det är helt i enlighet med S vanliga modus operandi. Det är lätt att räkna ut att det inte löser några problem för tiggarna. Det befriar dem inte från människohandlare, inte heller från fattigdom. Men det legaliserar människohandeln och det ger en mängd S-politruker runt om i landet möjlighet att tvinga av tiggarna mutor och beskyddarpengar. Så om S får som de vill måste tiggarna inte bara tigga ihop till människohandlarna utan även till politrukerna.

Sedan kan de kriminella pösmunkarna i vanlig ordning bjuda in resten av världen hit på studiebesök för att visa hur fint och humant vi har löst tiggarproblemet. Jämför gärna med hur Nazi-Tyskland bjöd in Röda Korset till koncentrationslägret Theresienstadt för att visa hur väl man behandlade judarna.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

Liberala groupies och amerikanska StasiMan tar sig för pannan när man ser vad jubelidioterna i Europa-Parlamentet kan åstadkomma.

Liberalernas Cecilia Wikström har lett en utfrågning i Parlamentet av det amerikanska Stasi-företaget Facebook’s ägare och chef Mark Zuckerberg. Bara en sådan sak! Vem kommer på idén att låta Cecilia Wikström leda en sådan utfrågning?

Nå, det gick väl ungefär som man kunde förvänta sig.

Den som har sett en utfrågning i den amerikanska kongressen eller senaten skulle nog inte känna igen sig i Europa-Parlamentet. Wikström avslutade utfrågningen som skulle ha handlat om Facebook’s  Stasi-verksamhet med att ta en idolbild, en selfie, med sig själv och Mark ”Zuckenberg” och därefter lägga ut den på Twitter…

Det utlöste - med rätta - en Twitter-storm som i princip idiotförklarade henne, kallade henne för groupie, påminde henne om att hon inte var på en Beyonce-konsert osv.

Cecilia Wikström tar saken med ro och upplyser om att hon upplevt värre. Ja, efter att ha sett hur hon ödelade Europa-Parlamentets trovärdighet i Facebook-frågan finns det väl ingen anledning att tvivla på det. Och hon har förstås ingen tanke på att lämna guldsitsen i Parlamentet frivilligt.

Förr brukade vi skoja om att Nationalsocialdemokraterna hade en trogen väljarskara som skulle rösta på partiet om så partiledaren vore en häst. Uppenbarligen har fler partier samma problem. Åtminstone skulle en häst utföra ett bättre arbete i Parlamentet än det stolpskott som Liberalerna skickat dit. Om man överväger att rösta på Liberalerna kan man uppenbarligen lika gärna slänga sin röst i sjön.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

Svamligt om ”Öppen vägg”Exempel på Glasgows vackrare alternativ till svenskt klotter
Det är ibland väldigt svårt när en dum idé väcks. När väl obegåvade människor får tag i den får den nästan eget liv och lever vidare av sig själv, för att ingen verkar begripa att förpassa den till papperskorgen. Ett sådant exempel är ”Öppen Vägg” som nu ska uppföras i Farsta och blir Stockholms läns femte.

Media skrev om det i slutet av april. Det är, får man förmoda, ett försök att kanalisera konstnärligt obegåvade målarkluddars skapandekraft till harmlösa ytor, så kallade öppna väggar. Tanken är förstås att få vandalerna att kludda där istället för att göra skada på annan plats.

- Jag säger bara: Lycka till!

Det är helt osannolikt att det kommer att lösa några problem - snarare kommer det att förvärra problemet med obegåvade kluddars vandalisering av det offentliga rummet. Graffitins själva väsen är det anarkistiska draget, det otillåtna, förbjudna, trotset. Den som håller till godo med en tillåten vägg är ingen riktig graffiti-kludd. Därför kommer det inte att lösa några problem, men det kommer - möjligen - att värva fler till verksamheten. Sådana som annars inte skulle dra runt och klottra ned vårt samhälle kommer på detta sätt att lockas och tränas att bli kluddande vandaler.

Sedan är det en annan sak att de flesta av dessa kluddar är så obegåvade att de inte borde måla någonting alls. Deras alster visar bara att de inte kan måla och inte fått lära sig att skilja på mitt och ditt. Annat vore om de hade dugit till att åstadkomma något vackert. Något sådant som man kan se på väggarna i till exempel Glasgow, se ovan. Men det duger inte våra nollor till.

Obegåvade kluddar som inte kan skilja på mitt och ditt ska inte övas på skattefinansierade öppna väggar. De ska befrias från sina sprayburkar och låsas in på lämpligt lång tid tills de lär sig skilja på mitt och ditt.

Vad är det då som får dessa tomtar till kommunaltjänstemän och politiker att göra sådana lösningar? Jag skulle inte inte bli jätteförvånad om man någonstans i näringskedjan runt den aktuella kommunen hittar någon ägare till eller anställd på en klottersaneringsfirma som skapar marknad åt sig själv - klädsamt kamouflerat till motsatsen.

Vad blir nästa korkade idé från kommunerna i Stockholms län? Övningsfält där araberna får lära sig att kasta handgranater så att de träffar polisbilarna eller övningsbanor där de får lära sig att träffa bättre med maskingevär när de jagar varandra med bil i våra städer? Eller kanske övningsfält med balkonger på olika höjder så att de får lära sig att skiljas utan komplikationer?

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman

onsdag 23 maj 2018

Hans Rosling och verkligheten


Lördagen den 19 maj 2018 kunde vi läsa en ledare i Svenska Dagbladet vilken hade rubriken ”Gitarrer hjälper oss att förstå världen”.

Författaren redogör, måhända sig själv ovetande, för hur hon aningslöst låtit sig förföras av Hans Roslings lyckobesked om den ljusnande framtid och ökande rikedom som väntar oss alla. Hans Rosling var en strålande estradör som på ett fantastiskt sätt kunde slå blå dunster i ögonen på folk genom att inlindat i en del kvasivetenskapligt lull-lull kunde meddela att vi alla blir rikare och rikare och bara kommer att få det bättre. Kort sagt: Hans Rosling talade om det vi alla ville höra, vanliga människor såväl som makthavare. Allt är bra och ska bli ännu bättre.

Artikelförfattaren tar ett exempel på Hans Roslings enkla pedagogik. Man kan mäta välstånd genom att mäta antalet gitarrer. Finns det fler gitarrer har vi blivit rikare. Klart som korvspad.

Men har det egentligen någon betydelse för vår rikedom hur många gitarrer vi har, om vi har skaffat oss dem genom överbefolkning och rovdrift av jorden och skapelsen? Om det i själva verket förhåller sig så, att det snart inte finns några vilda djur att tala om - i någon världsdel över huvud taget, därför att människan breder ut sig på den övriga skapelsens bekostnad? Eller om fiskbestånd efter fiskbestånd, näringskedja efter näringskedja, redan har kollapsat eller hotar att kollapsa? Om klimatet skenar, isarna smälter, och våra möjligheter att bedriva jordbruk eller i förlängningen existera över huvud taget hotas? Om bina och våra andra pollinatörer är på väg mot utrotning på grund av absurda jordbruksmetoder med utbredda monokulturer och oförståndig användning av bekämpningsmedel? Om lika tokig användning av konstgödning förvandlar jordbruksmarken till steril jord som bara kan duga till att hålla grödornas strån upprätt, men i övrigt inte bidrar med något som gör odling möjlig? Om människorna inte kan göra något åt överbefolkningen annat än att föreslå att vi ska börja äta insekter - som långsiktig lösning på jordens problem? Vad har vi för nytta av alla gitarrerna då? Hur rika gör de oss?

Kan vi verkligen använda antalet gitarrer eller någon annan av Hans Roslings roliga, men svamliga, metoder för att mäta rikedom? Är inte problemet i så fall att det är fel på mätmetoden? Att Hans Rosling, och hans likar, suttit för länge inne i sin akademiska bubbla, isolerade från omvärlden, innan han kom ut och berättade sagor åt oss andra? Sagor som alla ville höra - inte minst våra makthavare som styr mänskligheten och jorden mot undergången.

Vi ska minnas estradören Hans Rosling för att hans strålande föreställningar men vi gör klokt i att glömma han förföriska, felaktiga och farliga sagor som användes till att hålla verkligheten på behörigt avstånd. Åtminstone om vi har ambitionen att försöka mota katastrofen innan det är för sent.

Falun onsdagen den 23 maj 2018
Mikael Styrman
.

Opinionsinstituten rättar sig hals över huvud


Får man tro på opinionsinstituten har regeringskatastrofen förlorat sitt stöd mer eller mindre över en natt. Men så är det naturligtvis inte.

De svenska opinionsinstituten har länge smekt våra makthavare medhårs och presenterat manipulerade siffror. Det är ett sätt att påverka opinionen. Men nu börjar det osa katt. Valet närmar sig med stormsteg och regeringskatastrofens siffror blir inte bättre - sannolikt tvärtom.

För våra korrupta opinionsinstitut är det inga glädjande nyheter. Om man ligger kvar med uppenbart felaktiga siffror över valet kommer det att se mycket, mycket konstigt ut. Tilltron till opinionsinstituten kan få sig en allvarlig och välförtjänt knäck då. Sannolikt sågar opinionsinstituten då av den gren de sitter på. Vem vill anlita opinionsinstitut som inte haft en aning om hur opinionen ligger?

Därför är det nu bråttom att rätta värdena och närma sig det verkliga opinionsläget.

Falun onsdagen den 23 maj 2018
Mikael Styrman
.

tisdag 22 maj 2018

Ingen vill bygga åt de fattiga


Dansen kring guldkalven saktar in. Guldkalven är insatslägenheter i eller nära Stockholm, i tätt exploaterade områden, vilka lägenheter man med stöd av olika skojarmetoder kunnat sälja till generande höga priser. Köpare är människor som flyttar till Stockholmsområdet, eller redan bor där och vanligtvis behöver större bostad. 

Men det är bara en mindre del av de som behöver bostad som har kunnat köpa en i de nyexploaterade områdena. I skrivande stund är det inte lätt att avgöra vem som blev sittande med Svarte-Petter. Den som kunde köpa en lägenhet eller den som inte kunde köpa en? Flera exploatörer av lyxlägenheter hänger i gärdesgården nu. I flera föreningar pågår eller förbereds rättstvister efter att det framkommit att exploatören ägnat sig åt tvivelaktiga metoder.

Nu i eftertankens kranka blekhet har man kommit på att ingen har byggt åt de fattiga, åt de som inte har råd, eller får låna till, att köpa lyxlägenheterna. ”Alla” sätter upp samma bekymrade min. Men ingen vill bygga åt de fattiga. Ingen vill ens ha dem i sin kommun. De är bara till besvär, belastar socialen och befrämjar kriminaliteten. Men det säger förstås ingen. Alla hycklar.

En annan sida av myntet är att ingen varken kan eller vill bygga åt fattiga, eftersom vi har ett regelverk som gör att det inte går att bygga billiga bostäder åt fattiga. Åtminstone går det inte att bygga åt dem och tjäna pengar. Vem vill bygga och förlora pengar? Ingen, naturligtvis. Det går bara att bygga dyra bostäder åt dem och de har de fattiga inte råd att köpa. Regelverket är tillkommet i bästa välmening. Ingen skulle vara fattig i Sverige. Alla skulle vara rika. Partiet och staten, i nämnd ordning, skulle göra dem rika. Sedan tog ”andras pengar” slut och alla blev allt fattigare efter åratal av årliga smygdevalveringar av valutan för att exportera arbetslösheten. Sedan importerade våra politiker en miljon människor från tredje världen. Alla är inte fattiga, men de flesta.

Nomenklaturan, mest sosseadel i andra och tredje generationen, som levt gott på systemet, förlorade tron på systemet och började plundra det, väl medvetna om att det är riskfritt. Som i Sovjetunionen när den föll samman. Nu i den sista sovjetstaten. En korp hackar inte en korp. Sosseadel i rättsväsendet sätter inte åt sosseadel i den offentliga förvaltningen.

Där är vi nu. En miljon trångbodda fattiga och osäljbara bostäder byggda åt de rika. En offentlig sektor i fritt fall. Snart ingenting som fungerar i landet.

Våra politiker går inte riktigt i takt med verkligheten.

Falun tisdagen den 22 maj 2018
Mikael Styrman
.

måndag 21 maj 2018

Det är inte antalet poliser som är problemet


.

Eller lite mer precist uttryckt. Det är inte antalet poliser som är det STORA problemet. För visst är det ett problem att det finns för lite poliser. Ett större problem är att majoriteten av poliskåren - enligt min egen på basis av personlig erfarenheter baserade bedömning - är lata oduglingar som varken kan eller vill utföra polisarbete. Många är dessutom mer intresserade av att begå brott än att lösa dem, i den skyddade miljö de befinner sig. Det lämnar de hederliga och ambitiösa poliserna, som ännu inte blivit förstörda, luttrade och avtrubbade, i en mycket bekymmersam situation. De har förutom brottsligheten ute i samhället även sina lata och kriminella kollegor att kämpa emot.

Det största problemet är dock vårt dysfunktionella och korrumperade rättsväsende. Våra hel- och halvkriminella lagstiftare, våra korrumperade åklagare och domare och våra clowner till nämndemän som gör katastrofen total.

Sosseriet har metodiskt bytt ut kunniga domare med integritet - och förmodligen även dito åklagare - mot svaga politiskt toppstyrda låtsasdomare som inte är några domare - endast politiska marionetter.

Det har gett oss ett låtsasrättsväsende som legaliserar maffians plundrande av företagare, som dömer hederliga företagare för grovt bokföringsbrott för att de lämnar in ett ur alla synvinklar betydelselöst papper för sent, men istället låter alla grova brottslingar löpa. Ett rättsväsende som låter människor som Krister van Der Kwast och Göran Lambertz härja och som dömer exempelvis Thomas Quick i åtta enhälliga domar för mord vilka han alldeles uppenbart inte kan ha begått och vilka brottsoffer delvis är i livet. Alla inblandade korrumperade stackare i dessa justitiemord har jobbet kvar och har inte ens fått en knäpp på näsan.

För att vi ska få ordning på det här haveriet som kriminella delar av nationalsocialdemokratin åstadkommit krävs radikala grepp. Det är en extrem undantagssituation. En påstådd demokrati och rättsstat som helt saknar rättsväsende.

Ett sätt att få ordning på det är att avskeda alla kriminella domare och åklagare. Ett annat sätt - minst lika viktigt - är att ta bort preskriptionstiden för brott begångna i tjänsten av åklagare och domare - retroaktivt. Att inneha ett sådant ämbete innebär ett mycket stort förtroende. Så stort att det är stötande att det finns en preskriptionstid över huvud taget.

Det kan inte uteslutas att det kan bli så i Sverige - så småningom. Men först ska de kriminella stollarna toka till det ännu värre.

Falun måndagen den 21 maj 2018
Mikael Styrman
.

Helan och Halvan polisens arbetsmiljöspecialister?


.

När man läser ovanstående nyhet från SVT:s Text-TV är det lätt att baxna. Kan någon verkligen tro att en endaste medarbetare vid polisen svarar sanningsenligt när svaren måste lämnas till chefen utan skydd genom anonymitet? Knappast! Snarare är det väl ett utslag av det åsiktsförtryck som tenderar att finnas i alla totalitära organisationer, vare sig det är en fascistorganisation, en fackförening, en arbetarekommun eller en polisorganisation.

Men att det går så långt, och är så tydligt, som i det här fallet måste väl vara ovanligt?

Jag tyckte på skoj att man kunde tolka det som ett uttryck för extrem klantighet och associerade till Helan och Halvan. Men det är nog mycket värre än så. Särskilt som det rör en för rättsstaten så viktig organisation som polisen. Det hade nog varit mer på sin plats att associera till Josef Goebbles. Ungefär så kunde han nog ha gjort en enkät bland sina polisstyrkor.

Falun måndagen den 21 maj 2018
Mikael Styrman
.

Normal-amerikansk klåfingrighet och gränslöshet?


.

Ett fyrtiotal USA-senatorer ger åter uttryck för amerikanernas bristande förmåga att veta sin plats och veta att inte inte lägga sig i andras angelägenheter. Dessa mutkolvar, som det ju vanligen handlar om i amerikansk politik, utsätter nu Tyskland och andra europeiska länder för ytterst opassande påtryckningar gällande den ryska gasledningen, avsedd att bli en ytterligare väg att försörja Europa med naturgas - rysk gas denna gång.

En del av argumenten är på en ganska barnslig - nästan imbecill - nivå. Till exempel såg jag i en tidning att det hade kastats fram att gasledningen skulle komma att användas för spioneri.

Om analysförmågan och argumentationsförmågan befinner sig på denna låga nivå i den amerikanska senaten är det ju inte så konstigt att Donald Trump är president. Han är ju rena krutuppfinnaren vid en jämförelse. I de blindas rike är den enögde kung, brukar man säga. Men det kanske allra värsta är väl den till synes helt obefintliga integriteten som dessa senatorer ger prov på.

I demokratins väsen ligger naturligtvis att väljarna ska kunna välja vem helst. Vem väljarna har valt säger förstås något om dem själva. Men ibland känns det som om även demokratin skulle vinna på att den som önskar kandidera borde få genomgå ett enkelt idiot-test. Då kanske vi slapp sådana amerikanska grodor?

Det kan tyckas att amerikanska senatorer skulle ha större problem att ägna sig åt än om Europa köper gas även från Ryssland. Exempelvis kunde man försöka komma till rätta med sina banksters eller den omfattande narkotika-brottsligheten. Men det går förstås inte som narkotika-branschen är en stor bidragsgivare till amerikanska folkvalda. Då är det förstås väldigt viktigt att hålla uppe priset och hålla nere narkotikatillgången. Annars sinar mutorna.

En annan sak de kunde ägna sig åt är massmorden på amerikanska skolor som numera sker nästan varje vecka. Den senast drabbade skolan hade beväpnade vakter. Kanske att ljushuvudena i den amerikanska politiken hade glömt att beväpna skolkökspersonalen?
Falun måndagen den 21 maj 2018
Mikael Styrman
.

Dyra kameror?


.Jag såg i en liten nyhet på SVT:s Text-TV om att justitieminister Morgan Johansson berättade att polisen nu har 131 kamerapunkter i drift och fler på väg att installeras.

Det framgick inte var de finns. Är det 131 i hela Sverige så låter det inte som särskilt imponerande. Men det är klart. Sosseriet har ju ända till helt nyligen kämpat med näbbar och klor för att istället värna tjuvarnas integritet. Och en fastighetsägare i Sverige som tar fast inbrottstjuvar eller andra kriminella inne på sina ägor får inte veta vad de heter. Det tycker polisen att omfattas av förundersökningssekretess och den skyddar tjuvarna på detta sätt mot brottsoffret. Eftersom brottsoffret undanhålls väsentlig information av polisen kan han inte heller veta när någon brottsling återkommande skövlar hans egendom. Med sådana poliser - ytterst ledda av Morgan Johansson och sosseriet behöver vi inga brottslingar. Med hänsyn till sosseriets ända till nyligen omfamnade inställning till kameror ligger det i sakens natur att byråkratin är kluvet inställd till den pågående installationen av kameror. Kan vi tippa att ungefär hälften kämpar för installation av kameror och ungefär hälften stretar emot?

Om det är samma upphandlare som handlar upp kamerorna som det var som köpte in drönarna till polisen då räcker inte den svenska statskassan till så många kameror.

Polisen betalade 2 miljoner kronor per drönare. Ett mer rimligt pris hamnar i intervallet 20-50 tusen kronor. Det är vad vi vanliga dödliga betalar när vi köper för egna pengar. En latent storkund som polisen borde naturligtvis kunna tillgodoräkna sig betydande rabatter, som inte kommer vanliga hushållskunder till del. Men polisens drönare blev istället 40 gånger dyrare.

Någon har med andra ord sannolikt skurit emellan riktigt ordentligt.

Undrar hur mycket skattebetalarna pungslås på för inköp av polisens kameror?

Om även kamerorna hade upphandlats enligt sunda ekonomiska premisser - utan korruption - skulle det finnas många tusen i landet och det skulle inte nödvändigtvis ha märkts i statsbudgeten.

Falun måndagen den 21 maj 2018
Mikael Styrman
.

söndag 20 maj 2018

Varifrån kommer sosseriets panik?


.

Det går dåligt för Sosseriet och det är ingen hemlighet.  Men, det har väl knappast undgått någon att sosseriet drabbats av påtaglig panik och delvis uppgivenhet, nästan depression. Uttrycken det tar sig är naturligtvis väldigt varierande, ibland överraskande. Uppgivenheten kommer kanske från den tråkiga insikten att man gjort pajaskonster av landets regerande och att verkligheten nu knackar allt hårdare på dörren, ackompanjerad av skrik från våldtagna kvinnor, maskingevärseld från ”utsatta” som jagar varandra med bil i våra städer på 1920-talets Chiago-vis samt handgranater som allsköns importerade yrkeskriminella slynglar numera använder istället för Kina-puff, vilket var det som användes i min ungdom.

På punkt efter punkt konfronteras Sosseriet med sina lögner och skönmålningar, som man nu får tugga i sig. Det har nog helt enkelt blivit för många lögner och för många skönmålningar under de senaste åren. Allt större resursbrist, allt fler nedskärningar och allt större plundring av den offentliga sektorn utförd av politiker och deras skyddslingar - alltid ostraffat! Men varför sådan panik? De presenterade opinionssiffrorna ger åtminstone i otolkat skick ingen förklaring.

Kanske är det vetskapen om, eller tron på, att många av Sverige-Demokraternas sympatisörer misstror politiskt kontrollerade journalister och media samt politiskt styrda opinionsundersökningar. Därför tros SD-sympatisörer i hög grad inte delta i eller svara på opinionsundersökningar, varför undersökningarnas resultat tros ge en skev bild som missgynnar Sverige-Demokraterna. Sosseriets tapp är i så fall större än det som opinionsundersökningarna visar. Om det är Sosseriets egen analys blir paniken begriplig.

En annan faktor är förstås att man länge, med medias hjälp, lyckades stigmatisera SD-sympatisörer. Folk vågade helt enkelt inte tala om att de var SD-anhängare. Den effekten klingar nog av ganska snabbt när var fjärde väljare, eller mer, kan vara SD.

Något som uppmärksammats i dagarna är att SD tidigare inte attraherade kvinnor, något som uppges numera ha förändrats. Jag kan tänka mig att sosseriets (Kommunals?) propagandafilm i vilken en småpamp fick utge sig för att vara vårdbiträde och sedan visade sig inte vara det, har haft stort symbolvärde. Det blir helt enkelt för falskt och manipulativt. Inte ens i en valfilm kan en vanlig gräsrot respekteras. Till och med i det sammanhanget är en kamouflerad politruk att föredra.

Det är ganska komiskt att i rådande läge söker sig de gamla maktpartierna till varandra. De som har ställt till det. Moderater och Socialdemokrater talar allt högre om att regera tillsammans. Men det kan bli svårt. Om man inte lyckas hålla ihop valfusket som på den gamla goda tiden kan utfallet bli att moderater och socialdemokrater tillsammans inte blir lika stora som SD. Flera partier är även i farozonen för att åka ur Riksdagen vilket gör den politiska verkligheten efter valet svårare än vanligt att bedöma. KD har ängsligt närmat sig verkligheten. Liberalerna påminner om att de krävde att nysvenskar skulle lära sig språket för att kunna bli integrerade. Det fick de minsann veta hut för av det nationalsocialdemokratiska åsiktsförtrycket och den av dem ledda journalistiska mobbarkören. Samtidigt var det väl ungefär så långt som en folkpartist kan sträcka sig. De måste ju alltid vara lite finare och lite märkvärdigare än alla andra. Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet trängs på en gemensam gren där de slåss om alla godhjärtade och manipulerade som vägrar att ta till sig verkligheten. ”Allt åt alla, nu meddetsamma” är det som gäller - Sverige är rikt! Men åtminstone Centern och Miljöpartiet ligger nära till att åka ut. Det kan nog vara så med den gruppen väljare som de slåss om, att de till stor del är samma personer som blir drabbade när resursbrist gör sig påmind. Det finns ju alltid en risk med att berätta allt för mycket sagor om den ljusnande framtid och om hur bra allt ska bli för väljarna: risken är att de kommer på att man ljuger för att få deras röster.

I åratal har Sosseriet, med vissa stödpartier, indoktrinerat massorna att tro att allt ska gå bra med massmigration och assimilering - eller flyktingar och utsatta som Stefan Löfvén brukar säga. De som trodde annat skuldbelades och svartmålades som rasister. Och nu när verkligheten talar ett helt annat språk blir det svårt att programmera om de godhjärtade troende. De tycks istället söka sig till Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som satt sig på samma gren och vill ha mer av samma. Vad blir det då kvar åt S och M att dela på? Det kan bli partislakt.

Förr kunde man åtminstone lita på att kriminella småpampar räknade rösterna ”rätt” och att man ute i periferin ”brukade rösta åt sina väljare” när de inte kom till vallokalen, som (S)-kommunalrådet i Överkalix sa att man gjorde för några år sedan - utan att det föranledde någon granskning eller ändring av valresultatet. Det var helt enkelt ”business as usual”. Men vågar, eller vill, man ens göra så numera efter att ha misskött landet så till den milda grad att till och med journalisterna allt mer offentligt vill distansera sig från nationalsocialdemokratin?Till och med i den gamla nationalsocialdemokratiska bastionen Göteborg knakar det i fogarna. En allt för hårdhänt hantering av en stark folkopinion verkar slå en stor spik i nationalsocialdemokratins kista. Intressant blir att följa vad som händer i valet. Intressantare ändå blir att se hur opinionen mot Västlänken påverkar övriga partier. 

- Nå, huvudsaken att man hunnit få mutorna från byggbranschen, sen får det väl gå som det går med resten.

Falun söndagen den 20 maj 2018
Mikael Styrman
.

Sosseriets Sverige underkastar sig den amerikanska militärdiktaturen


.

Så då är vi i samma situation som exempelvis Pakistan. Snart kanske i samma situation som Irak och Syrien, när de amerikanska galningarna ges i praktiken fritt spelrum att ödelägga även Sverige.

Men vad är väl annat att göra för de som är helt odugliga att sköta landet, men envist biter sig fast vid makten, trots att man på kort tid fått landet att blir mer likt Pakistan än det Sverige som var.

Det är ganska tydligt vart vi är på väg, om vi inte lyckas hålla de amerikanska krigshetsarna på avstånd. Åtminstone för den som har ögon att se med.Falun söndagen den 20 maj 2018
Mikael Styrman
.

fredag 18 maj 2018

Maffian skyddar långfingrad Bucht - igen!

.
.

Så var det dags igen. Från regeringskatastrofkansliet meddelas via media att Buchts ”språkhjälps” räkningar prutats ned från en kvarts miljon till 74.000 kr. En minst sagt anmärkningsvärd prutning.

Det finns naturligtvis bara en rimlig förklaring till att räkningen kan prutas så mycket, nämligen att den bara bestod av luft. Men väldigt dyrbar luft.

Vi har med stigande häpnad följt den något varierande rapporteringen om den drygt halva miljon som skattebetalarna pungslagits på för att lära en analfabet till minister att tala engelska - något som vi andra fick lära oss i skolan - utan lön.

Sven-Erik Bucht’s fortfarande allt annat än briljanta kunskaper i det engelska språket - den dyrbara utbildningen till trots - har föranlett oss som betalar geniets utbildning att fråga oss hur mycket läraren fått av den halva miljonen. Med tanke på hur Sven-Erik Bucht talar engelska kan väl läraren max ha fått ca 500 - 700 kr. Så vad har då hänt med resten av den halva miljonen?

Vi som känner Sven-Erik vet att han inte bara är svag i engelska. Han skriver svenska som ett litet barn klottrar. Som tornedaling, eller ex-tornedaling i politisk och rättslig exil, blir man närmast generad när man får ett brev i handen som Sven-Erik har skrivit. Skratt ligger nära till hands och kan endast tyglas av att lyteskomik inte anses alldeles rumsrent.

Eftersom Sven-Erik inte ens lärt sig skriva enkla brev och det nu verkar ha försvunnit stora summor skattemedel - igen - leds tankarna osökt till Sven-Eriks spökskrivare. 

Inte bara förskingrar nationalsocialdemokratin 2,2 miljoner kronor årligen av skattebetalarna för att ”köpa” lojaliteten hos Örjan Pekkas illa kamouflerade partiorgan ”Haparandabladet”. Pappa Lars Pekka har i alla tider fungerat som Sven-Eriks Buchts spökskrivare. Om Sven-Erik har överlämnat en skrivelse till någon - utan att mottagaren tvingats åtminstone le - har man vetat att det är Lars Pekka som hållit i pennan och möjligen även stått för tänkandet.

Det leder oss vidare till frågan vem ”språkhjälpen” är. Vi vet redan att det inte är Företagsuniversitetet. De har bara utfärdat räkningarna. Det är en kuliss, en sorts ”målvakt”.  Så mycket har vi fått veta. Men varför får vi inte veta vem det är? Är det så genant att våra fega media inte vågar klämma ur sig det av rädsla för det sönderfallande sosseriet?

Mycket talar för att Lars Pekka fortfarande är Sven-Eriks spökskrivare. Man kan möjligen ana mellan raderna att regeringen, med eller mot sin vilja, avlönar honom, och då möjligen svart, för att skriva enkla brev åt Sven-Erik Bucht. Men vem är då ”språkhjälpen”?

Lars Pekka gifte sig för ett antal år sedan med en välutbildad rysk kvinna. Är det hon som är ”språkhjälpen”? Är det så att Sveriges jordbrukspolitik och framför allt dess internationella kontakter utformas av en rysk kvinna i hemlighet? Är det därför det är så genant att identiteten till varje pris måste hållas hemlig?

Mycket talar för att Sven-Erik Bucht sin vana trogen tvättat skattepengar - nu med hjälp av ”språkhjälpen”. Och sin vara trogen skyddar maffian sin handgångne man så att inget utreds, skurkarna går fria och får behålla pengarna  - som i Obol, Längmanska Företagarfonden och LKAB och förstås som när man genom missbruk av statens maktmonopol stal Ekfors-koncernen.

Och vad det resulterar i kan vi se runt omkring oss varenda dag. Det finns snart ingenting som fungerar i Sverige.

Falun fredagen den 18 maj 2018
Mikael Styrman
.

lördag 5 maj 2018

Kungen har bollen i Akademien


Kungen har visat att han förfogar över Svenska Akademiens stadgar. Få har invänt. Därmed äger han även resten av problemet.

Att låta dem som ”förväxlat sin egen och monarkens roll” utse nya ledamöter inom ”kretsen av släkt och vänner” som två av våra mest kända samhällsdebattörer ungefärligen uttryckt det, löser inte Akademiens problem. Det konserverar problemen, möjligen även förvärrar dem.

Kungen bör ta även nästa steg för att göra jobbet ordentligt. Inför en tidsgräns för hur länge man får sitta i Akademien. Akademieledamöterna ska vara arton personer. Avsätt samtliga akademieledamöter nu och utse nya på tidsbegränsade mandat med rullande tillsättning. Om sex års mandatperiod väljs ska tre nya ledamöter utses årligen. Personligen tror jag att sex år kan vara nog så lång tid. Risken är då stor för att problemet med kotterierna och egna agendor fortsätter. Tre års mandatperiod ger sex nya ledamöter varje år men känns i gengäld som en för kort period som kan skapa ett betydande arbete med att vaska fram nya ledamöter. 

Med kortare mandat finns ju möjligheten att man kan bli utsedd som ledamot flera gånger i livet. Dock bör det mot bakgrund av de stora lockelser som ligger i Akademiens stora tillgångar finnas en spärr som motverkar kotterier och korruption, exempelvis att man inte får sitta två perioder i rad. Man bör inte kunna återkomma till Akademien som ledamot inom kortare tid än den period man nyss suttit.

Om alla ledamöter nu ersätts för att sätta punkt för Akademiens problem bör inte alla nya ledamöter tillsättas på lika lång tid den första gången. Detta för att man ska komma in rätt i ett system med rullande tillsättning.

Självfallet bör Akademien bli utsatt för insyn och transparens samt vara försedd med auktoriserad revisor, som också bör ha tidsbegränsat mandat och inte heller bör utses av akademieledamöterna själva.

Gustaf III bildade Svenska Akademien. Om den istället hade varit instiftad i mitten av 1500-talet och befunnits av samhällsutvecklingen ha blivit dåligt rustad att möta dagens problem, moral osv, skulle Gustaf III då ha underlåtit att modernisera Akademien?

Falun lördagen den 5 maj 2018
Mikael Styrman
.

Det finns ännu pengar till utbrända langare…


…men inte till personlig assistent till barn som inte kan svälja själva.

Jag har en längre tid kunnat följa hur det ännu finns pengar till att betala sjukersättning till ”utbrända” människor och på det sättet göra det möjligt för dem att istället för att arbeta åka omkring i fina bilar och langa narkotika dagarna i ända. Samtidigt saknas det fungerande kontrollfunktioner som skulle förhindra det. Är orsaken ännu att skurkar som är nationalsocialdemokrater ännu är straffriförklarade, även maffians fotsoldater?

Det kan inte vara en angelägen uppgift för staten att på det sättet hålla igång narkotikalangningen.

Den som är frisk nog att langa narkotika under långa arbetsdagar är också frisk nog för att arbeta.

Under alla förhållanden känns det konstigt att knarklangare ska vara berättigade till både sjukersättning och de svarta inkomsterna från knarkhandeln. Till det kommer naturligtvis de samhällsskadliga effekterna av narkotikamissbruket som sådant.

Samtidigt finns det inte pengar till personlig assistans till svårt sjuka barn.

Något är allvarligt fel i den nationalsocialdemokratiska rörelsen.

Begreppet solidaritet behöver omvärderas. Solidaritet med vem?

Falun lördagen den 5 maj 2018
Mikael Styrman
.

Guldtacke-teater i propagandaorganen


Som brukligt har nationalsocialdemokraterna och deras hejdukar och kumpaner skött landets ekonomi så att de exporterar arbetslösheten genom att trampa ned kronans värde. Den möjligheten har ju inte exempelvis Finland som har snarlik exportproblematik men gjorde dumheten att gå med i euron. Ur makthavarnas synvinkel, som leker jultomte med skattebetalarnas medel, har det fördelen att folket inte begriper att det är politikerna som ställer till det. Istället tenderar man att uppfatta kronans värde som någon sorts utslag av en högre makt, något som det inte går att göra något åt, än mindre utkräva ansvar för. 

För folkets del blir de ju fattigare. Importerade varor blir dyrare liksom utlandsvistelser, på sikt även lånen.

Industrin behöver inte prestera, man bara sänker priset hela tiden. Tvärtom mot hur man hanterar problemet i Tyskland. Det leder till att vi hela tiden blir fattigare medan tyskarna blir rikare.

Staten å sin sida håller nere arbetslösheten, vilket håller väljarna lugna. På längre sikt minskar förmågan att ta upp och betala tillbaka internationella lån.

När man allt för länge och allt för mycket ägnar sig åt misshushållning med allmänna medel och döljer det genom att trampa ned kronans värde uppträder några problem. Människor som själva eller genom sina företag förfogar över stora medel vill inte gärna sitta stilla och se sina värden utraderas. Pengar strömmar därför ut ur landet. Andra som har utlandslån och ser skulderna öka i värde blir också nervösa. Särskilt i dessa tider då ingen kan vara säker på att man inte längre ska få betalt för att låna, utan istället kanske ska börja betala både räntor och amorteringar. Den minnesgode vet att låga räntor snabbt kan förvandlas till 500% räntor, bara någon stolle kläcker ur sig idén och pekar med hela handen. Det behöver inte heller bli höga räntor och amorteringar. Det räcker med att man inser att det KAN bli så, för att samhällsekonomin ska bli förlamad.

Länge var media fulla med hyllningsartiklar om hur rika svenskarna hade blivit när de köpte och sålde fastigheter av varandra, tack vare ränte- och amorteringsfria lån. Nu när man ”plötsligt” ska betala räntor och amorteringar och fastigheterna sjunker i värde har dessa artiklar upphört. Men ännu ser vi inga artiklar om hur fattiga vi har blivit. Kanske blir det inga sådana heller…

Kreti och Pleti har inte så lätt för att flytta sina pengar till olika skatteparadis. De reagerar förmodligen med att sluta konsumera och investera. Då stannar hjulen. Vi är på väg IN i en lågkonjunktur, med negativa räntor och hjulen stannar ändå. Det är i det ljuset gårdagens nationalsocialdemokratiska omvändelse inför galgen i migrationsfrågan ska ses. Hur ska staten klara av att garantera de finansiella korthusen efter att i åratal ha gjort landet fattigare genom att trampa ned valutans värde, samtidigt som de godhjärtade dumskallarna sitter fast i det förflutna och vill massimportera analfabeter, delvis inavlade eftersom de utvecklat en kultur som innebär att man gifter sig inom familjen, helt i strid med alla genetikens lagar?

Det betyder naturligtvis någonting att man nu är så stressade över det statsfinansiella läget att man måste ordna en propagandaföreställning i statstelevisionen och visa upp tre inlånade guldtackor. Länge har vi hört ifrågasättandena av huruvida Sverige verkligen har någon guldreserv kvar. Räcker det verkligen för att återställa förtroendet för statens ekonomi att visa upp tre inlånade guldtackor? Räcker det att Stefan Ingves presenterar alldeles ”rimliga" skäl till att man inte kan visa upp fler?

Varför kom nationalsocialdemokraterna sig för att igår plötsligt bryta sig lös ur sin lögnaktiga retorik som man fyllt väljarna med i åratal, för att börja hantera det trauma som den uppenbart orimliga migrationspolitiken utvecklats till? Och varför utspelar sig guldtacke-teatern i statstelevisionen samma dag? Befinner sig den oansvariga massimporten av analfabeter vid vägs ände? Får staten inte längre låna pengar? Har omvärlden förlorat tron på att Sverige kommer att klara upp sina av ansvarslösa politiker skapade problem?

Den som mot bättre vetande vill fortsätta analfabetimporten och bygga snabbtåg för eliten, mellan våra största städer, i ett land som inte har råd att ens få de långsamma tågen att fungera, är numera hänvisade till Jonas Sjöstedts Vänsterpartiet, Gustav Fridolins Miljöpartiet och Annie Lööfs Åsa-Nisse-Marxister.

Och vi är på väg in i lågkonjunkturen, med negativa räntor, finansiella korthus och en valuta i fritt fall.

Falun lördagen den 5 maj 2018
Mikael Styrman
.

Bakom migrationspolitikens kulisser


Ellwangen är en liten stad i Bayern, Tyskland. Den ligger ungefär mitt i en triangel med hörnen i Nürnberg, München och Stuttgart. Den har ca 24.000 invånare. I måndags skulle tyska polisen utvisa en migrant i Ellwangen till sitt hemland Togo, mellan Elfenbenskusten och Nigeria. Förmodligen agerar tyska polisen ännu ungefär lika naivt som den svenska. Det vill säga, när någon ska skickas hem får vederbörande ett meddelande: Var hemma på måndag så kommer vi och skickar Dig till Togo.

I måndags, den 30 april 2018, kom så fyra poliser till Ellwangen för att utföra sitt uppdrag. Och klienten var hemma. Men inte bara han. Ett betydande antal afrikaner var på plats. Det slutade med att polisens bil attackerades av ca 150-200 afrikaner som fritog den som skulle skickas iväg och tvingade polisen att lämna ifrån sig nycklarna till handbojorna. Man kan väl på ganska goda grunder anta att afrikanerna skrämde halvt ihjäl de tyska poliserna. Svenskan skrev lite om fallet - klicka här för att läsa. Många andra svenska tidningar har också skrivit om saken. Men hos TV och Radio verkar det inte ha nått över nyhetströskeln?

Det här är väl den verkliga - men inofficiella - förklaringen till att den svenska polisen aldrig lyckas hitta någon som ska utvisas. De törs helt enkelt inte hitta dem, utan åker ut och låtsas leta lite, innan de kommer tillbaka och uppgivet slår ut med armarna. De är bättre på att trakassera fridsamma svenskar och på att  langa knark.

Den svenska regeringen har med sin vimsiga och verklighetsfrämmande migrationspolitik hoppat i rejält galen tunna. Den här tyska händelsen, och förmodligen information om andra liknande händelser, har den svenska regeringen haft med sig när man idag hals över huvud gjorde sitt migrationspolitiska lappkast.

Men det är inte bara tyska erfarenheter som bidragit till lappkastet. Den svenska säkerhetspolisen har härom dagen fått tre personer häktade för misstänkt förberedelse till terrorbrott. Vi väntar med stort intresse för att få veta om man den här gången har mer på fötterna än man hade i Boliden-fiaskot härom året. Regeringens sits blev inte bättre av att tullen i natt hittade en beväpnad man i skyddsväst på tåget från Köpenhamn och en annan på samma tåg, med utrustning vars innehåll man ännu inte offentliggjort, utöver att han hade korantexter och en ritning över Åhléns varuhus i Uppsala.

Det talar till den svenska regeringens försvar att man faktiskt begrep att hamna i vild panik och ta itu med den godhjärtade dumheten vilken länge fått styra migrationspolitiken. Frekventa gruppvåldtäkter, återkommande krig mellan kriminella på våra gator samt kommunpolitiska stollar som leker jultomte med skattebetalarnas pengar till förmån för människor som inte har rätt att stanna i landet blir till slut för mycket.

Tydligen så har man i regeringskansliet lyckats tänka sig in i vilken situation man hamnar i om dessa nyss inträffade händelser visar sig vara toppen på ett isberg - på väg att landa i regeringens famn. Hur skulle det se ut om man inte gjort något? Om det händer något sådant som de flesta går och väntar på efter all okontrollerad import av grova brottslingar och möjliga fanatiker. Eller ”utsatta” som Löfven kallar skurkarna. Att försvaret med glatt humör lekt stjärtgossar åt amerikanerna i snart sagt varenda vansinnesäventyr i Mellanöstern har inte precis gjort saken bättre. Utan undantag resulterade de i sönderslitna länder - förvandlade till brända högar av grus och aska. Med ofattbart mänskligt lidande och flyktingkatastrofer som följd. Inte bara internflyktingar och till grannländer, utan även till nationer belägna 20-30 länder bort.

Hittills har naturligtvis inte regeringen gjort något substantiellt. Bara ordat lite obestämt om att gränskontrollerna ska fortsätt och så vidare. Och riktigt vad de i all hast har bestämt sig för tycks de inte veta själva heller, eftersom alla som uttalar sig verkar ha lite olika uppfattning om vad som gäller. Men med den vanliga portionen väljarförakt, som regeringen alltid utstrålar, litar man förstås på att dumjävlarna inte begriper det. Så småningom kommer Stefan ”Tjuren Ferdinand” Löfvén att slå sig på bröstet och helt skamlöst skrävla om hur kraftfullt regeringen agerat i ”den uppkomna situationen” som ingen kunde förutse.

Falun fredagen den 4 maj 2018
Mikael Styrman
.

fredag 4 maj 2018

Den felande länken i Svenska Akademien…


…är 1,7 Miljarder kronor i tillgångar plus en massa sociala fringisar.

Självfallet påkallar det en förstärkt sekretess.

Annars riskerar det att gå åt helvete för akademiledamöter med långa fingrar placerade allt för djupt nere i akademiens ”ägarlösa” syltburk.

Det är ungefär samma fenomen som i Rädda Barnen, Röda Korset med flera katastrofparasiter.

Pengar kan vara en bra morot, men de kan också attrahera fel sorts personer.

Poliser och åklagare - vänligen titta bort - i vanlig ordning.

Hur skulle det gå med Sverige-bilden utomlands om det visar sig att den svenska nomenklaturan består av kleptomaner och psykopater - som dessutom lagförs? Bättre att köra den nationalsocialdemokratiska modellen som innebär att sopa problemen under mattan och hålla myglarna om ryggen.

Falun fredagen den 4 maj 2018
Mikael Styrman
.

lördag 28 april 2018

Låtsasutredning om Akademien


Det påstås pågå en brottsutredning om Svenska Akademien vilken ska genomföras av Ekobrottsmyndigheten. Men jag har mina dubier. Grundtipset måste vara att utredningen förloras i politiskt önskvärda pajaserier.

Det brukar gå till så i den svenska offentliga sektorn, att det som är uppenbart allvarligt ser man förbi. Det blir osynligt - existerar inte. Sedan tar utredningen sikte på något ganska obetydligt, något av trams-karaktär. Det sysselsätter sig sedan byråkratin med under avsevärd tid, innan man ängsligt lägger fram vad man kommit fram till - men först efter att ha stämt av att man inte retar någon makthavare.

Sannolikt kommer utredningen att gå samma väg som de flesta andra försök att komma till rätta med kriminaliteten i Offentlig-Sverige. Huvudtipset är fortsatt mörkläggning. De flesta - nästan alla - är kriminella. Må vara att en del upplever sig vara det ofrivilligt.

Efter lång tid av kriminalitet har de flesta hållhakar på varandra. Ingen kan veta vem som vet vad om vem, så ingenting vågar man utreda. Och förtroendet för Svenska Akademien, för Sverige osv kräver fortsatt mörkläggning. Sådana floskler brukar Stefan Löfvén och kompani sprida omkring sig. Om Sverige visar förmåga att avslöja och stävja kriminalitet i Offentlig-Sverige så skulle det skada Sverige-bilden. 

Så kan bara brottslingar resonera och det kan bara brottslingar rätta sig efter.

Falun lördagen den 28 april 2018
Mikael Styrman
.

SOM-Institutet ännu en opinionsmanipulatör?


I veckan har media uppmärksammat att SOM-Institutet vid Göteborgs universitet i sin årliga undersökning kommit fram till att efter hand som allt fler samhällsinstitutioner fungerar allt sämre, ökar befolkningens förtroende för dem…

DN skrev exempelvis den 24 april i en artikel med rubriken ”Svenskarna mer nöjda med samhället”:
Förtroendet för polisen har ökat från 52 till 58 procent.
Skolan har ökat från 42 till 48 procent.
Vården ökar en procent till 65 procent.
Försvaret har en positiv trend (vad som nu menas med det?).
Svenskarnas nöjdhet med demokratin ökar till 76 procent.
Förtroendet för politiker ökar också, om än från en blygsam nivå.
De som har positiva förväntningar om ekonomin ökar från 18 till 27 procent.

Undersökningen gjordes hösten 2017.
20.400 slumpvis utvalda tillfrågades.
Svarsfrekvensen var 55%.

- Inte ett kritiskt ord i DN. Så var det med den granskande journalistiken.

Det där får väl en att lyfta på ögonbrynen och le lite igenkännande,
när verkligheten innebär att det stormar kring polisens bristande effektivitet,
kanske mer än någonsin, medan rättsskandalerna avlöser varandra. 
När skolan präglas av en debatt om höga betyg och låga kunskaper,
i en skola med elever bland vilka provfusk tycks vara utbrett,
från både skolans och elevernas sida.
Vårdens köer ökar, människor dör i vårdköer, ambulanser kommer inte,
sjukvården går allt oftare upp i stabsläge, 
vilket i sjukvårdsmiljö tycks vara en militaristisk term,
som betyder att man övergår till navelskådning istället för att tillhandahålla vård.
Slutligen vad demokratin beträffar, har gränskontrollen brutit samman,
politiken har skapat ett svart,
men ändå ofta bidragsfinansierat, parallellsamhälle, 
vilket resulterat i nästan dagliga dödsskjutningar och gruppvåldtäkter,
statsministern talar inte med ett parti som förmodas appellera till var femte väljare,
eller snart fler än han själv har i ryggen,
och åtminstone tre partier riskerar åka ut ur riksdagen, 
men SOM-undersökningen kommer fram till 
att förtroendet för demokratin och politikerna har ökat…

Det här är ju ganska kul egentligen. Det är väl ungefär så här en mytoman skulle bete sig om han fick ljuga år efter år utan att någon påtalar att han faktiskt står och blåljuger. Det ska villigt erkännas att situationen är sämre i nu än i höstas. Men det är ju närmast en gradskillnad i förfallet. Det är ju inte så att allt var bra i höstas och att allt har gått åt helvete sedan dess. Så varför kör man ned sådant här svammel i halsen på oss? Är det valåret som spökar? Är det vanlig ohederlighet? Eller är det bara dumhet?

Om det är ohederlighet på SOM-Institutet som spökar så innebär det att någon sitter och manipulerar, eller ljuger ihop svaren. Att det skulle vara dumhet har jag svårt att tro. Det är väl inga mellanstadieelever som gör undersökningen utan handledare? Möjligen kan det vara fråga om ”funktionell dumhet”? Det vill i detta fall säga att man ställer frågorna på ett visst sätt, så att man styr svarens utformning, till exempel för att tillfredsställa intressen som har betydelse för institutets eller universitetets finansiering. Återstår även möjligheten att någon tar mutor eller gör affärer för egen räkning.

”Fake news” är ett alldeles adekvat begrepp som tyvärr håller på att få en dålig klang av att Donald Trump verkar använda uttrycket om allt som inte stämmer med hans världsbild - med beräkning, eller för att han av någon anledning inte förstår vad han gör. Den bild vi får av USA och Trump är inte nödvändigtvis objektiv. Vi får den bild som någon valt att vi ska få. I just fallet Trump och Fake News är det troligt att svenska makthavare och svensk mediaelit gärna ger oss en bild som förlöjligar eller eljest undergräver begreppet Fake News. Den som vant sig vid att kunna manipulera allmänheten bibehåller gärna status quo - till nästan vilket pris som helst… Makt över människor är makt och handelsvara även för den som inte råkar vara makthavare.

Jag vet inte hur hög svarsfrekvensen brukar vara på sådana undersökningar. Men jag vet att själv brukar jag aldrig svara på sådana. När jag ibland granskat någon undersökning har jag nästan alltid kommit fram till att den varit manipulativt utformat och har retat mig på att det varit så uppenbart vilket svar frågeställaren vill ha. Säkert har fler än jag tänkt likadant. Det skulle kunna innebära att en viss grupp människor som inte  ännu kommit i nära kontakt med media och politiker svarar, medan andra låter bli. Men det är svårt att veta vilka slutsatser man kan dra av den uppgivna svarsfrekvensen. Om inte svaren är pålitliga, kan man då ändå lita på den uppgivna svarsfrekvensen? Skulle någon anlita en institution för undersökningar om den svarsfrekvens de når upp till var väldigt låg? Finns det någon organiserad verksamhet som undersöker bedrägerier i samband med exempelvis politiska undersökningar? Naturligtvis inte. Vem skulle svara för den? Vår politiserade polis som bara kan genomföra utredningar i vilka utredningens slutresultat är i förväg bestämd eller våra korrupta åklagare? Om de ändå fick till en utredning - vem skulle döma? Samma politiserade domstolar som dömde Tomas Quick i åtta enhälliga domar - utan att i ett endaste fall få ens den minsta reprimand i efterhand för sina skurkstreck?

Falun lördagen den 28 april 2018
Mikael Styrman
.