söndag 31 januari 2016

Sanera Karolinska

.
I Expressen läste jag att forskningsministern, Helene Hellmark Knutsson (S), befarar att katastrofen på Karolinska riskerar att skada Sveriges anseende som forskningsnation. Det är långt ifrån säkert menar jag. Med ett system som innebär att det i praktiken är omöjligt att avskeda oduglingar, myglare och andra brottslingar från höga positioner på våra institutioner, är sådana farhågor nog kraftigt överdrivna. Däremot är risken uppenbar för att det förpassar förtroendet för Sverige som forskningsnation till sin rätta nivå.

Det är inte ”stjärnprofessorn” Paolo Macchiarinis fel att Karolinska Institutet skenar och att dess ledning och styrelse inte kan hålla sig till sanningen. Det är naturligtvis styrelsen och rektorn som har anställt Macchiarini. Till och med rekryterat honom. Han har ju knappast anställt sig själv? Det är ju inte heller Macchiarinis sak att kontrollera sina egna referenser. Det är Karolinskas sak att göra. Och det är styrelsens sak att övervaka hur bland annat Macchiarini sköter sitt arbete. Det har man gjort på det märkliga sättet att man hotat de läkare som påtalat forskningsfusk med varning.

Den som är verksam som sköterska eller undersköterska må undra idag. När de söker jobb måste de samla ihop alla sina betyg, i original eller bestyrkta avskrifter, springa på intervjuer, bli omfrågade hos tidigare arbetsgivare av nya arbetsgivare in spe, innan de, i bästa fall, får sticka nålar i folk och byta bäcken.

Nog måste de undra över tingens ordning när de ser att styrelsen för KI kan rekrytera en chefskirurg och låta honom börja byta delar i folk - till oprövade mekaniska och kroppsfrämmande delar - utan att ens ha undersökt vad han är för en juvel. När man når samhällets toppar behöver man tydligen inte ens klara av de mest rudimentära arbetsuppgifter. Men löner, extraknäck, fringisar och inbjudningar till allehanda kattdop är sannolikt på en nivå som exempelvis en sköterska aldrig kan drömma om. Ändå skulle nära nog vilken undersköterska som helst med största sannolikhet klara av att genomföra ett kompetentare rekryteringsarbete än KI:s styrelse visat sig kapabel till.

Det är kanske omöjligt att sparka den odugliga styrelsen och rektorn. Så brukar det vara i Sverige. Men då kanske man kan förstärka den nuvarande styrelsen. Här är mina förslag och en del ännu obekräftade rykten som nått mig genom ”vanligtvis välunderrättad källa”:
Rektorn Anders Hamsten behöver uppenbarligen hjälp. I branschen har ”Joker”, se bild, namn om sig att vara en fena på snarlika uppgifter som rektorn gjort sig känd för. Ett klart ämne för tjänsten som biträdande rektor.
Forskningschefsfunktionen behöver också förstärkas. En person som sedan många decennier har namn om sig att kunna förvandla de enklaste problem till komplicerade icke fungerande lösningar och som skulle passa på KI är Kalle Anka. Som framgår av bilden är han en kraft att räkna med även när det allt mer amerikanska nobelpriset ska delas ut.
Om Macchiarini ska sluta behövs en erfaren och kvalificerad kraft som transplantationschef. Enligt vanligtvis välunderrättad källa föreställer bilden KI:s nästa rekrytering till tjänsten. Min källa kunde inte uppge namnet men går i god för personens erfarenhet.
De senaste åren med förskingringar i 20-30 miljardersklassen har plågat KI och stört navelskåderiet och det viktiga arbetet för inbördes beundran, som man vanligen hänger sig åt. Anders  Sundström är definitivt kraften att som finans- och placeringschef lösa styrelsernas problem med den hittillsvarande förskingringsplågan. Med Sundström på posten, vem kommer då om några år att komma ihåg en förskingring av futtiga 30 miljarder?

Södertälje söndagen den 31 januari 2016
Mikael Styrman

.

Makaronen på KI ett stickspår

.
Katastrofen på Karolinska Institutet och Sjukhuset, handlar inte om stjärnprofessorn Paolo Macchiarini. Den handlar om rektorn, styrelsen och det svenska systemet. 

Macchiarini har rekryterats till KI av en berömmelsehungrig och skrupelfri styrelse. De har antingen inte brytt sig om att kontrollera hans referenser, eller har, hemska tanke, kontrollerat hans referenser - men struntat i utfallet. Det senare kan förefalla både absurt och osannolikt för den som inte känner till hur det svenska systemet arbetar.

Det svenska systemet är uppbyggt så att det förföljer och mal ner eventuella visselblåsare och skyddar skurkar. Åtminstone om skurkarna är män och högt upp i hierarkin. Är de däremot kvinnor och längre ned i hierarkin faller de fritt.

I Sverige saknas inte exempel på yrkesverksamma läkare som inte är läkarutbildade. Sådana fall avslöjas då och då. Det finns även ett mörkertal eftersom fallen tystas ned om så är möjligt. Det finns också läkarutbildade psykopater i stort antal vilka inte borde vara läkare. Det är förenat med stora svårigheter att komma till rätta med dessa problem på grund av den mörkläggningskultur som råder inom sjukvården.

Ett annat aktuellt exempel är det som inträffade för ett knappt år sedan i Eskilstuna. En liten arabisk pojke förvandlades till en grönsak i vad som skulle ha varit ett okomplicerat ingrepp. Men operationen missköttes. Den nedsövda pojken drabbades av ett långvarigt andnings- och hjärtstopp resulterande i grava hjärnskador. Landstinget i Södermanland har sedan gått igenom stora svårigheter för att skydda den försumlige. Så stora att praktiskt taget hela den akuta barnsjukvården satts ur spel. En professor från KS i Stockholm har mobiliserats fram för att komma till slutsatsen att allt gick åt helvete, men ingen har gjort fel. Numera får bara tre av 20 överläkare söva barn dagtid. Övriga får inte göra det. Alla sablas ned för att skydda en som brustit. Tre läkare kan inte upprätthålla jour och bakjour varför verksamheten i princip ligger nere och patienterna är utan akut barnoperationssjukvård. Så fungerar det svenska systemet.

Det är detta system som gör det möjligt för KI att anställa charlataner och ge dem fria händer, även innefattande att vidta olagliga åtgärder. Systemet skyddar dem.

Nu görs det gällande från KI:s styrelse att man inte har kontrollerat Macchiarinis referenser med de institutioner på vilka han varit verksam tidigare. Fallet Macchiarini har varit på tapeten under mycket lång tid. Det har mycket låg trovärdighet att KI:s styrelse under dessa åtminstone två turbulenta år inte skulle ha undersökt Macchiarinis bakgrund, särskilt med beaktande av de grava misstankar som riktats mot honom. Det bär helt enkelt inte sanningens prägel.

Det blir naturligtvis inte trovärdigare av att KI:s styrelse och ledning, mot bättre vetande, friat Macchiarini och förklarat sig ha obrutet förtroende för honom, trots att KI:s egna undersökningar sågat Macchiarinis åtgärder jäms med fotknölarna. Det ledde istället till att de medarbetare som påvisade oegentligheterna i Macchiarinis verksamhet hotades med varning och skulle skrämmas till tystnad.

KI:s styrelse och ledning har egentligen inte friat Macchiarini. De har i själva verket friat sig själva. Det bör de få tillfälle att göra på Arbetsförmedlingen i fortsättningen. Personer som inte har egna intressen i hanteringen av dessa frågor bör istället få förtroendet att försöka återuppbygga Karolinska Institutets anseende. Den nuvarande styrelsen bör komma i fråga för allmänt åtal.

Södertälje söndagen den 31januari 2016
Mikael Styrman

.

Snabbspåret på Karolinska Institutet

.
Jag såg tredje och avslutande delen av dokumentären om pajaserierna på Karolinska Institutet, med rektorn Anders Hamsten, institutets styrelse samt stjärnprofessorn Paolo Macchiarini i huvudrollerna och förmodligen ansvariga ungefär i nämnd ordning.

Det är svårt att landa i någon annan slutsats än att man med vett och vilja lurat människor, vilka inte var dödligt sjuka, till en operation med en oprövad metod, vilken inom kort orsakade patienternas död. Dessutom utan att ha upplyst dem om riskerna, för att istället ha bombarderat dem med övertalning.

Ett amerikanskt läkemedelsföretag var inblandat, Harvard Bioscience - varför blir jag inte förvånad? Företaget hoppades slå mynt av avrättningsmetoden. Bolagsrepresentanten, VD:n och delägaren David Green, fungerade som coach för att övertala ängsliga patienter att hoppa på tåget till sin snara död.

I efterspelet i media skymtar fram en vilja från KI:s ledning och styrelse att skjuta över skulden på Macchiarini. Visst, han är natuligtvis inte oskyldig. En karriär- och berömmelsesugen psykopat beredd att gå över lik för att nå sina mål, att döma av vad som hittills framkommit. Enligt Vanity Fair möjligen även mytoman. Tyvärr visar dokumentären att KI:s styrelse och rektor är minst lika skrupelfria i sin strävan att framhäva sig själva och KI.

Allt tyder på att Karolinska antingen har struntat i att kontrollera Macchiarinis referenser eller att man struntat i utfallet av kontrollen. Nu i dagarna säger man att Karolinska ska kontakta andra institut för att kontrollera Macchiarinis referenser. Det är så dags, när patienterna dött som flugor i åratal.

Man skulle kunna säga att KI tillhandahållit Macchiarini ett akademiskt snabbspår, på det sätt som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vurmar för.

Södertälje söndagen den 31 januari 2016
Mikael Styrman

.

KI - En gyllene chans för veterinärer?

.
Ännu vet vi inte riktigt vidden av den katastrof som styrelsen och ledningen för Karolinska Institutet ställt till med. Förhoppningsvis vet de som kokat soppan mer än allmänheten. Men styrelsen vill utan att skämmas påskina att de själva inte vet mer än mannen på gatan. Det skulle förstås vara ett understatement att säga att det inte vore så bra. 

Vi vet att KI har rekryterat Paolo Macchiarini till institutet för att bedriva häftig forskning med vars hjälp institutets namn ärat kan flyga över jorden. Vidare vet vi att Macchiarini tillåtits agera i någon sorts laglöst ingenmansland. Den behandling som tillhandahållits har varit vetenskaplig forskning, men ändå inte, eftersom den saknat för forskningen erforderliga tillstånd och dessutom bedrivits i strid med etablerad praxis för hur sådan forskning vanligen bedrivs. Dokumentationen av patienternas tillstånd efter ingreppen har manipulerats och förskönats. Samtidigt har, för att undvika anklagelser om, eller möjligen åtal för, olaglig forskning behandlingen påståtts vara akut sjukvård tillhandahållen i Karolinska Universitetssjukhusets regi. De två utomordentligt självgoda institutionerna, ur vilka skattemedlen forsar på ett sätt som världen knappt skådat sedan syndafloden, kör samtidigt sin personal ”på golvet”, på sjukhuset, så hårt att det kan ifrågasättas om sjukhuset verkligen räddar livet på fler människor än det förbrukar. 

Trots att pengarna forsar iväg till långfingrade politiker och deras dito medbrottslingar i byggmaffian, bedrivs verksamheten i en dimma som gör det omöjligt att veta vem som gör vad, på vems uppdrag, med vilket tillstånd och med vilket syfte. Åtminstone vet man i efterhand på vilka patienter. Men det kan bero på att namnen stod i dödsannonserna. Patienterna har nämligen dött som flugor. Sex av åtta patienter har dött. Återstående två är beroende av ständig vård.

Karolinska Institutets rektor, Anders Hamsten, är inte alls med i matchen. Konfronterad med resultatet av institutets verksamhet säger han:

– Jag har tankar om att KI skulle kunna ha ett bättre kontrollsystem när det gäller bisysslor.

Det är intressant och avslöjande att han uttrycker sig just så. Att Karolinska Institutet rekryterat en ”stjärnkirurg”, som att döma av ”Vanity Fairs” granskning inte bara förefaller vara mytoman, utan dessutom varken tycks vara stjärna eller kirurg, bekommer inte den självupptagne Hamsten nämnvärt. Däremot tycks det vara utomordentligt sårande att en i det närmast identisk verksamhet bedrivits i Ryssland.

Hanteringen av hela Macchiarini-ärendet präglas av en påtaglig inkompetens. Det vore intressant att veta om odugligheten funnits hos styrelse och ledning hela tiden eller om möjligen den upphöjda tillvaron på KI resulterade i hybris, med oduglighet som slutprodukt.

Vanity Fairs granskning antyder att det inte bara är på Karolinska Institutet som styrelse och ledning har en släng av samma sjuka. En väsentlig skillnad tycks dock finnas mot utländska institutioner. Paolo Macchiarini har sökt sig till de övriga och också sökt sig bort, efter att antingen ha avslöjats eller varit oförmögen att presentera bevis på erforderliga meriter. Mellan raderna kan möjligen anas att de institut, som före Karolinska fått påhälsning av Macchiarini, kan ha upplevt situationen som så generande att man valt att skiljas från Macchiarini i tysthet.

En skillnad till finns mot de övriga institutionerna. På KI fick Macchiarini alla behörigheter - utan knussel. 

Undrar om man kan bli professor där om man är veterinär - om man inte själv betonar det? Kanske bäst att grunda med lite positiv PR först? Det tycks ju vara det enda kriteriet som räknas på KI… 

I djursjukhusvärlden är det nog inte lika lätt att bli professor.

Södertälje söndagen den 31 januari 2016
Mikael Styrman

.

Turkiet, immigrantströmmarna och mutorna

.
Från turkiskt och EU-politikerhåll propageras för att EU-länderna ska betala tiotals miljarder årligen för att turkarna ska ”hålla kvar” immigrantströmmarna i Turkiet.

Turkarna kommer naturligtvis att med ena handen ta emot miljarderna och med den andra handen att schasa iväg immigranter till Europa.

Långfingrade EU-parlamentariker kommer för sin del inte att vara sena med att ta åt sig äran över att bidraget kommer till stånd och kräva ”sin” del av bytet, medan turkarna kommer att tillhandahålla diskreta banktjänster.

Skenheliga kriminella EU-parlamentariker kommer som lök på laxen att banna européerna.

Södertälje söndagen den 31januari 2016
Mikael Styrman

.

lördag 30 januari 2016

”Whiskey Trio” - fackets krishantering?

.
Det luktar krishantering och manipulationer lång väg om fackets insats och intriger på och omkring fartyget ”Whiskey Trio” i Varbergs hamn.

Utan Kommunal-avslöjandet, lyxlägenheter, Metropol Palais och fackliga lyxresor samt horor skrivna på rummet, så att sjukvårdsbiträdena får betala dem, skulle det nog inte ha varit några problem för Whiskey Trio att segla vidare. Men givet omständigheterna - i Sverige - är det förstås ett mycket allvarligt problem att personalen inte städar på båten.

Södertälje lördagen den 30 januari 2016
Mikael Styrman

.

fredag 29 januari 2016

5.000 polismörkläggningar sedan oktober

.
Svenskan rapporterar idag att polisen mörklagt över 5.000 flyktingrelaterade polisärenden bara sedan oktober.

Har sossemaffian fullständigt förlorat förståndet?

Södertälje fredagen den 29 januari 2016
Mikael Styrman

.

Idésprutan

.

Stefan Löfven blev tillfrågad av media härom dagen, angående huruvida han hade planer på att ombilda regeringen. Han svarade enligt DN: 

– Jag tackar för alla goda råd, men skulle jag ha några idéer så meddelar jag det då.

Den risken är ju inte särskilt stor…

Men någon tycks tänka åt honom. Men ingen hederlig. Undrar vem som är hans mentor? Kanske Anders Sundström? Det skulle kunna förklara ett och annat tokigt som Löfven ställer till med.

Södertälje fredagen den 29 januari 2016
Mikael Styrman

.

En ny Thomas Quick i Mölndal

.

Få se om vi någonsin får veta vad som verkligen hände i HVB-boendet i Mölndal?

Nyligen har Thomas Quick-härvan utspelat sig. En neddrogad patient pådyvlades åtta mord av korrumperade svenska domstolar, utan minsta tillstymmelse till bevis. Och naturligtvis har ingen korrumperad polis, domare eller åklagare ställts till svars, trots att alla inblandade rätteligen hör hemma bakom galler. Inte ens den som mer än andra kom att symbolisera mutor och rättsröta i Sverige - justitierådet Göran Lambertz - har drabbats av minsta påföljd.

Att Lambertz går fri är ett genomkorrumperat systems naturliga konsekvens. Ingen kan avsättas, dömas eller straffas, eftersom var och en kan dra med sig många andra, som i sin tur kan dra med sig ännu fler. Enda sättet att avsätta någon i det korrumperade brödraskapet är hela systemets kollaps. Nåja, det behöver ju i och för sig inte vara så långt borta som nomenklaturan sköter landet.

Men våra fifflare har inget lärt av Quick-härvan. Eller är det egentligen tvärt om? Har de egentligen än en gång fått bekräftat att de sitter tryggt, att ingen kommer åt dem? Åtminstone inte genom ”rättsväsendet”. De kan fiffla så mycket de vill. Det är naturligtvis den slutsats de rimligen kan dra av hur Quick-härvan utvecklades. Mot den bakgrunden är det fullt begripligt att man gör en ny Thomas Quick av den gatubrottsling som tog på sig mordet på den 22-åriga kvinnan på HVB-boendet i Mölndal. Anledningen till att det blev just han är uppenbart. Som påstådd 15-åring är han också oåtkomlig för den svenska rättvisan.

Vi har begåvats med ett rättsväsende och en polismakt i vilket polis och åklagare gör gemensam sak med grova gatubrottslingar, importerade av en inkompetent statsminister och hans likar i den politiska och byråkratiska eliten, för att rädda Stefan Löfven från konsekvenserna av de vettlösa intervjuer han lämnade åt internationella media i Davos.

Det är lätt att förstå att Löfven drar till Mölndal som en skållad råtta när budet om den officiella hemligheten når honom, om ännu en gruppvåldtäkt, denna gång med dödlig utgång, bara några dagar efter hans absurda CNBC-intervju. Att slöddret efter nattens gruppvåldtäkt mördade kvinnan är inte konstigt. Fråga är sannolikt om brottslingar vilka hela sitt liv levt utanför samhället och det i länder i vilka ordet samhälle har en annan innebörd än i Sverige - än så länge. Det är därför en naturlig konsekvens av den rådande situationen efter att den kollektiva erektionen avklingat. Kvinnan kan vittna - därför måste hon dö!

Korrumperade poliser och åklagare manipulerar bevis för att fantisera ihop en hjältehistoria i vilken våldtäktsmännen och mördarna blir hjältar till stöd för Stefan Löfvens lögner i Davos, istället för att avslöja dem i deras prydno.

Att åklagaren fyllde på med ett åtal mot 15-åringen, gällande ett mordförsök riktat mot en av medbrottslingarna, är typiskt för hur den korrumperade svenska eliten opererar. Det är inte argumentens tyngd som räknas, utan istället antalet argument. I långa tider har den sosseledda byråkratin arbetat så att det tarvligast ihopljugna argument kan användas för att desavouera ett sakligt och besvärande argument. I det här fallet var åtalet om mordförsök till för att manipulera allmänheten, för att ge den förljugna polisversionen mer trovärdighet. Det skulle stärka den officiella lögnen att 15-åringen minsann var så grov brottsling att han även försökte mörda en av de boende.

Det är naturligtvis mycket tråkigt att vi har en så korrumperad polis och åklagarmyndighet i Göteborg att sju våldtäktsmän och mördare får gå fria för att skydda en vettlös stolle till statsminister som på ett rent absurt sätt ljugit fast sig i CNBC.

De på detta sätt friade våldtäktsmännen och mördarna kommer att våldta och mörda igen. Tack vare vår polis och våra åklagare, inte minst tack vare vår statsminister. När det sker kommer ”samhället” åter att gå igenom stora svårigheter för att sopa igen spåren som leder till Mölndal. Räkna med att alla får uppehållstillstånd och skyddad identitet för att sopa igen spåren. Så fungerar nämligen vårt system - med grova kriminella som utgör rättsväsendet.

Södertälje fredagen den 29 januari 2016
Mikael Styrman

.

Rullande miljarder och stillastående tåg

.
Dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år pågår det. Ständigt återkommande tågstopp. Tusentals, tiotusentals och hundratusentals resenärer och pendlare står och trampar i snön och snålblåsten, utan att komma till jobbet, komma hem eller nå målet för sin resa. 

Samtidigt rullar skattemiljarderna iväg, i en till synes aldrig sinande ström: Vattenfalls utlandsaffärer - räcker 300 miljarder? Tunneln  genom Hallandsåsen som för 25 miljarder ska spara 6 minuters restid för ett mindre antal Västsvenska pensionärer som inte har bråttom. Bottniabanan som trots att den bara byggdes som enkelspår sannolikt kostade minst lika mycket, även om officiella siffror är förskönade. Ändå krävs att den gamla utnötta och kostsamma stambanan bibehålls för att trafiken ska fungera. I nya Karolinska rinner 25 miljarder iväg utöver kostnaden för sjukhuset. De näst intill imbecilla ”investeringarna” avlöser varandra utan några synliga fördelar vare sig för skattebetalarna eller resenärerna. Men kriminella byggare och politiker skrattar hela vägen till banken.

Några begrepp har vi lärt oss känna igen. Kontaktledningsfel, växelfel och signalfel är alla återkommande för den som försöker åka tåg. Tänk att felen finns kvar år efter år. Ingen skulle kunna driva ett privat företag så. Två gånger, kanske tre, skulle ett fel få återkomma. Sedan skulle man bygga om hela anläggningen. De järnvägssträckor som spökar runt Stockholm skulle alla ha kunnat förnyas för en procent av vad våra imbecilla politiker strött över den övriga maffian bara i de projekt som jag räknade upp i föregående stycke.

Det skulle dessutom vara helt otänkbart på den privata sidan att man skulle försöka driva järnväg utan att kunna underhålla och reparera signalsystemen. Men i den kommunala och statliga verksamheten behöver uppenbarligen inte finnas någon som kan sitt jobb. Okunnigheten om de egna systemen är av allt att dömas monumental att cheferna går och väntar på att Trollkarlen från Oz ska fixa signalsystemet åt dem.

Till synes helt fjärmade från verkligheten går politikerna och krutuppfinnarna inom järnvägsbyråkratin och väntar på att en snabbtågslinje genom några större skogsbyar längs Östra Stambanan ska lösa problemet. Men problemet är till att börja med inte att tågen inte går tillräckligt snabbt. Problemet är att de allt som oftast står still. Och det är inte Östra Stambanan som behöver åtgärdas. Det är sträckorna genom och nära Stockholm.

Runt Stockholm fick vi veta att Södra Länken skulle lösa problemen. Det gjorde den inte. Sedan var det Norra Länken, med samma resultat. Att man nu stängt Slussen innan man byggt ersättningsleder torde knappast hjälpa. Inte heller vare sig Förbifart Stockholm eller Östra Stambanan kommer att hjälpa. De kommer bara att fylla fickorna med svarta pengar åt Stockholms politiker, byråkrater och byggfuskare.

Ett tåligt men fegt folk står och huttrar på perrongen i snålblåsten för att de inte vågar ta itu med maffian i politiken, byråkratin och byggföretagen. Det kan de gott göra. De har de politiker, byråkrater, byggföretagare och den järnväg de gjort sig förtjänta av.

Vi har rullande miljarder och stillastående tåg i Sverige - det borde vara tvärtom!

Södertälje fredagen den 29 januari 2016
Mikael Styrman

.

tisdag 26 januari 2016

Bocken till kött- och trädgårdsmästare

.
Idag kom det fram att ett fall av storskaligt fusk med ursprungsmärkning av kött avslöjats. Föga förvånad blir man över att det pågår. Mer förvånad då över att det avslöjas.

Det där tänker åtminstone jag på varje gång jag är och handlar. Man vill gärna köpa bra och giftfria livsmedel, men hur mycket av allt som bjuds ut och påstås vara det, är verkligen vad det ger sig ut för att vara? Ibland finns det helt perfekta grönsaker och frukter att köpa, som påstås vara ekologiskt odlade. Men så ser nog sällan ekologiska grödor ut. Förmodligen har de ofta bara det höga priset gemensamt med ekologiskt odlade livsmedel.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht reagerar med skärpa mot det inträffade i TV4:Men Sven-Erik säger inget om den som fuskar med ursprungsmärkning av kött ska straffas mer eller mindre än den som exempelvis

  • svindlar skattebetalarna genom Vattenfall på tvåhundratusen miljoner,
  • svindlar tornedalingar och pensionssparare på fjortontusen miljoner med dödfödda gruvor,
  • svindlar Stockholms skattebetalare på tjugotusen miljoner genom Nya Karolinska, eller,
  • stjäl Ekfors-bolagen med hjälp av korrumperad skatte-, kronofogde- och Vattenfallsmedarbetare, för att inte tala om rättsväsendets allt annat än hedrande insatser i alla nämnda exempel.

Eftersom ingen av de nämnda straffats, eller kommer att straffas, och Bucht knappast kommer att medverka till att han själv får sin rättvisa belöning, för sin inblandning i två av de ovan nämnda exemplen, finns det väl all anledning att ta Buchts uttalanden för vad de verkligen är - betydelselöst munväder från en maffians hantlangare.

Det är nog så, att med en landsbygdsminister som Sven-Erik Bucht är de svenskar som vill äta gift- och hormonfri mat, hänvisade till att odla och föda upp den själv. En i andra sammanhang genomkriminell och korrumperad minister är nog ingen bra gårdvar till skydd mot livsmedelsskurkar.

Södertälje tisdagen den 26 januari 2016
Mikael Styrman
.

Bråttom till Mölndal för att mörklägga

.
Knappt hade Löfven ljugit färdigt i Davos inför utländska media, om svenskarnas beteende mot kvinnor, så fick han hasta iväg till Mölndal. För att undersöka om svenskar kan beskyllas även för det dådet? Eller för att se till att det mörkläggs ordentligt vad som egentligen inträffat?

Kanske litar inte rikslögnaren på rikspolispolitrukens försäkringar om att polisen ska mörklägga allt som har med invandrare att göra?

Sanningen om vad som egentligen hänt i Mölndal är av allt att döma i betydande uppförsbacke, eller ”mot” som det tydligen heter i den delen av landet.

Den hittills presenterade versionen, som polisen verkar vilja göra till sin, har nog inte mycket med sanningen att göra. Jag tror inte att jag sticker ut hakan allt för mycket om jag påstår att det inte hör till vanligheterna att unga män knivhugger unga kvinnor till döds vid åttatiden på morgonen. 

Mer troligt är då att något helt annat har inträffat under natten och att en utsetts att ta på sig skulden. Det är naturligtvis frestande för polisen att ta på sig de politiskt färgade glasögonen, bortse från allt som tyder på något annat och i vanlig ordning klanta till brottsplatsundersökningen, när både statsministern och rikspolispolitruken ryckt ut och mycket tydligt lockar med morot och hotar med piska. Konstigare polisiära kollapser har minsann inträffat i Sverige.

Södertälje tisdagen den 26 januari 2016
Mikael Styrman

.

Ensam 22-årig flicka mot sju män

.
Hur kan man sätta en ensam 22-årig flicka att nattetid sköta ett boende med sju nordafrikanska uteliggare?

Hur kan man organisera sin verksamhet så?

Hur kan Löfven och de andra skurkarna komma undan med att organisera sådant?

Hela den här hanteringen är en oansvarig cirkus med andras liv och säkerhet som insats.

Södertälje tisdagen den 26 januari 2016
Mikael Styrman

.

måndag 25 januari 2016

Terrorhoten har kommit för att stanna

.


Vi får leva med de återkommande terrorhoten i fortsättningen. Orsaken är uppenbar. Det är alldeles för stora ekonomiska intressen på spel. Snart är det lika otänkbart att minska säkerhetskontrollerna på flyget som det är för Obama att minska antalet amerikanska krig.

Efter hand kommer säkerhetspsykopatin att breda ut sig som en våt filt över alla samhällssektorer. Ingen verksamhet är för blygsam eller fånig för att ha en egen liten säkerhetskontroll: tåg, järnvägar, bussar, båtar, banker utan kontanter, kommunkontor osv. Då och då ett litet terrordåd för att hålla efterfrågan och humöret uppe.

Skrapar man lite på ytan av ägandeförhållandena i säkerhetsbranschen ska man inte bli förvånad om det tittar fram ett amerikanskt intresse. Möjligen finns ett ganska linjärt förhållande mellan andelen amerikanskt ägande och mängden samt graden av terrorhot.

Vem behöver terrororganisationer så länge våra dagstidningar finns?

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

Ännu fler brott som polisen överger

.
Polisen varnar nu för att man inte hinner med alla incidenter på asylboenden, uppger Aftonbladet.

Nej, varför skulle polisen hinna med dem? De hinner ju inte med särskilt många andra brott heller.

Brotten som begås på asylanläggningarna sällar sig därmed till snatterier, inbrott, cykelstölder, storsvindlerier i kommuner, landsting och statliga affärsdrivande verk, länsstyrelser, gruvsvindlerier, trolöshet mot huvudman, mutbrott, skadegörelse med flera brott, som polisen redan dragit sig undan från.

En effektivisering av polisens verksamhet skulle kunna vara att förse brottsanmälningsblanketterna redan från tryckeriet med en av slumptalsgenerator vald stämpel: Nedlagt - ej spaningsresultat, Nedlagt - ej brott, Nedlagt - brott kan ej styrkas. Det skulle innebära att den för en betryggande majoritet av polisanmälningarna mest resurskrävande åtgärden kan rationaliseras med hundra procent.

Det kommer att frigöra betydande resurser som kan användas till förbättrad bevakning vid större idrottsevenemang, mer omfattande avspärrningar i samband med statsbesök och andra kattdop samt till att formulera varför uppenbara grova politiska brott, svindlerier och mutbrott inte är några brott - åtminstone inte i polisiär mening.

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

Hur många innan du gör något, Löfven?

.
Hur många människor måste få sina liv förstörda innan du gör något åt skräpfolket som lever utanför samhället och som du har släpat hit från bland annat Nordafrika, Stefan Löfven?

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

Ännu ett liv på Löfven och Romsons samvete

.
Den unga kvinnan som blev knivskuren på ett flyktingboende i Mölndal idag har avlidit.

Ännu ett liv på Löfven och Romsons samvete.

Tänk att det måste vara fullständigt omöjligt att göra någonting ordentligt.

Hur gick det för kommunalråden - klarade de sig?

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

Samer Abu Khalil och landet Odugligheten

.
Igår kväll, söndagen den 24 januari 2016, i SVT:s Rapport 19:30, och senare även i Aktuellt 21, fanns ett sevärt inslag. Det handlade om den syriske barnläkaren Samer Abu Khalil. Rättare sagt om det meningslösa limbo som väntar människor som låter sig luras hit till landet Odugligheten - Sverige. Se gärna inslaget själv. Bara för någon månad sedan hade det inte fått sändas. Inslaget visar på, eller påminner om, ett monumentalt slöseri med skattemedel och med människors tid, medan deras liv rinner förbi. Till ingen nytta tvingas de gå här och slå dank, samtidigt som statens ekonomi rasar samman, vård, omsorg och utbildning klappar ihop, med mera.

Hur mycket kravaller och misär ska den svenska odugligheten skapa i våra flyktingläger? Hur många dugande och välutbildade människor som kunde, och borde, vara till nytta för vårt samhälle, ska komma att drivas till självmord i omsorgsfanatikernas limbo?

Redan nu drivs 300 ambitiösa medarbetare per år till självmord av odugliga chefer i den offentliga sektorn, utan att någon ställs till svars.

Att vi behandlar dugande folk på detta för vårt land katastrofalt usla sätt är naturligtvis ett stort samhällsproblem. Nästan lika stort problem som det är att tusentals inkompetenta läkare arbetar utan att någon gör något åt det.

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

Lena Mellins förtvivlan

.
Lena Mellin skriver uppgivet i Aftonbladet om utsikterna för Stefan Löfven att vända raset för NationalSocialdemokraterna. Vad kan man annat än hålla med, när man ser vad han sagt i en intervju med CNBC i Davos?


Det hjälper föga att man talar hyggligt bra engelska när det bara kommer svammel ur munnen.

Det kriminella privilegiesamhällets maffiabärande väktare, det NationalSocialdemokratiska partiet, och dess främsta företrädare, värnar om de stollar som rutat in en tillvaro för sig själva, som innebär att lyfta bidrag och åka runt på olika skattefinansierade kattdop och tala om hur förföljda de är av svenska män. För alla dessa utgör arabiska och afghanska hel- och halvbrottslingars riktiga trakasserier ett existentiellt hot. Om dessa får den uppmärksamhet i media som saken förtjänar, riskerar väktarna av de kränktas privilegium att tvingas börja arbeta för sin försörjning.

Vad utspelar sig då i landet medan riksstollen är i Davos och ljuger omvärlden full? Idag åtalas en algerier som påstår sig vara 16 år, men som polisen tror är minst 21 år gammal. För vad? För att ha knivskurit en flicka i ansiktet för att hon inte ville ligga med honom. Och nyss flashade nyhetsmedia ut att en kvinna blivit knivskuren av en man på ett flyktingboende. För tidigt att säga om detta fall också handlar om sexövergrepp från skräpfolket som Löfven och kompani släpat hit. Det sätter dock fokus på att vi har en regering och en riksdag som låtsas vara godhjärtade och ta hand om utsatta människor. Bakom kulisserna slänger de in värnlösa människor av blandad etnicitet, på obevakade boenden, tillsammans med andra vars ursprung, mentala tillstånd och identitet är okänd. Det är viktigare att "Aktiebolaget Politikers Släkt och Vänner" får tjäna pengar än att människor på flykt får skydd.

Man ska inte ta emot människor och låtsas ge dem skydd när man inte duger till att verkligen göra det.

Mellin är likaledes missmodig om alliansens förutsättningar att regera landet. ”Alliansens fyra partier befinner sig i ett stadium av förnyelse” skriver Mellin artigt och diplomatiskt. På ren och begriplig svenska betyder det att alliansen är livrädda för att ta över det kaos som de själva och de rödgröna skapat. Dessutom fungerar ju allianspartiernas företrädare numera mest som den amerikanska maffians språkrör. Man skulle kunna tro att de alla är avlönade av NATO. En del är ju utan tvekan det, på ett eller annat sätt.

Detta år lär bli mycket värre, med den valhänta och tafatta ledning landet har. Politikerna är dessutom sin egen befängda retoriks gisslan.

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

Med skammens rodnad om kinderna…

.
…läser jag Jan Guillous krönika i Aftonbladet om det absurda i hur Sverige tar hand om sina ministrar. De som inte är från Stockholm vill säga. Men jag försvarar mig med att jag inte kunde tro att man har en så urbota vansinnig ordning att statsministern och riksdagsmännen får bostad ordnad i Stockholm, medan ministrarna hänvisas till att skaffa sig en egen bostad på den svarta marknaden.

Och sen blir det som vanligt. En stark kvinna, som har kurage att säga hur det verkligen förhåller sig med Saudiarabien och Israel hängs ut som fifflare och trakasseras av det maffiakontrollerade systemet. Männen däremot, med gelehallon som ryggrad, som blöter fingret och känner efter vartåt det blåser, kommer undan. 

I deras fall presenteras bara helt kort uppgiften att ingen av dem har fixat lägenhet genom facket. Ingen uppgift om vilken källan är. Ingen lista presenteras över vem som fixat bostad åt dem. Ändå bor de alla i mygellägenheter. Merparten sannolikt direkt, eller indirekt, med hjälp från byggmaffian som plundrar det allmänna, som exempelvis i fallet Nya Karolinska.

Varför har vi en sådan ordning?

-Jo, det gynnar Stockholmsmaffians förtryck av andra regioner. Politiker, och inte minst tjänstemän, över partigränserna, har skapat ett system med vars hjälp de missgynnar och kontrollerar valda representanter från andra orter än Stockholm. Det är inte meningen att de ska klara av att skaffa en bostad utan att på något sätt mygla. De ska mygla och sedan ska de vara rädda för att bli avslöjade. Det är maffians sätt att kontrollera dem och på det sättet utöva makt på ett otillbörligt sätt. 

Ännu en av maffians metoder som återstår att avskaffa. Borra gärna lite i vems fel det är att detta inte har ändrats tidigare.

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

Lex Maria - maffians straffimmunitet

.
Så bra allting är i Sverige.

När sjukvården missköts så till den milda grad att man inte klarar sina uppgifter alls övergår man till ”stabsläge”. Det är sjukvårdsbyråkratislang och någon sorts nysvenska och betyder att man går och gömmer sig på något rum i de bakre regionerna och slutar helt att tillhandahålla vård.

När det blir ännu sämre och folk far illa runt omkring en gör man en Lex Maria-anmälan av sig själv. Det är riskfritt, ingen påföljd blir resultatet. Det fungerar som ett avlatsbrev och ger alla brottslingar i vården absolut straffimmunitet.

Plundra, stjäl och missköt dina uppgifter, det är sjukvårdsmaffians melodi. Anmäl sedan Dig själv och kör vidare.

Så bra allting är i Sverige.

Tack Stefan Löfven!

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

Bedriver kommunal slavhandel?

.
Många har säkert undrat vad Kommunal håller på med. Och då menar jag inte nu när alla svindlerier kommit i dagen. Jag menar när exempelvis undersköterskorna ville strejka för att få upp sina löner och förbättra sina arbetsvillkor. Fackets funktionärer stod vid sidan av och flinade bakom ryggen på undersköterskorna. Det var uppenbart, åtminstone för oss utomstående att facket hade mer gemensamt med arbetsgivaren, än med sina medlemmar. Så småningom tvingades de även till ett avtal som var sämre än före strejken.

Vad är väl annat att vänta, när partiet sitter på båda sidor om bordet, på alla sidor: i regeringen, i landstinget, i kommunen och i facket? Dessutom i decennier. Inte konstigt att undersköterskorna, kvinnorna, de med minst utbildning, väger lätt i vågskålen.

För kvinnor som nätt och jämnt klarar sig på sin lön är det inte lätt att utmana en korrumperad fackstyrelse. Minsta vink från fackets funktionärer till arbetsgivaren så minskar lönen, eller arbetstiden, och sen går det inte att klara sig längre.

Situation påminner mycket om och kanske tangerar och överskrider gränsen för att betecknas som slavhandel.

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

fredag 22 januari 2016

Snart är det vår

.
Snart är det vår i Medelhavsområdet. Då kommer migrationsvandringarna igång igen. De söker sig till den som erbjuder bästa försörjningen. Många söker sig även till sina anförvanter. De mängder som kom i höstas kommer förmodligen att visa sig vara en västanfläkt jämfört med vad som nu komma skall. Dessutom kommer alla nu att ha nygjorda ID-handlingar, omöjliga att kontrollera. Regeringens plan är av allt att döma att stå minst lika handfallen till våren, som man gjorde i höstas, då man räddades av vintern.

Förutom de många som kommer legalt kommer väldigt många att komma illegalt. Detta att vara registrerad för att kunna lyfta bidrag är inte så stor grej i områden av världen där man normalt får klara sig själv. Insikten om att det resulterar i inkvartering i ödemarken kommer att påverka människors beteende. Vetskapen om att det svenska bidragssystemet är på väg att kollapsa minskar viljan att ge sig till känna. Ännu mindre blir den av insikten om att officiell registrering och kännedom om ens existens är första steget till en officiell utvisning.

Det som skedde i höstas var följden av en soppa som regeringen kokat själv. Det mesta talar för att regeringen till våren måste leta fram en mycket större gryta. 

Södertälje fredagen den 22 januari 2016
Mikael Styrman

.

Offerlammen kommer och går

.
Låtsasåtalet mot landshövdingeattrappen i Norrbotten, den gamle maffiapolitruken Österberg, har nu lagts ned. Rökridån som låtsasåtalet, för misskötseln av Northland-ärendena, innebar har gjort sin nytta. Sundström, Paulsson och den maffialojale konkursförvaltaren Hans Andersson vid Kaidings Skurkar & Advokater AB har av allt att döma nu sopat bort spåren efter pengarna. Åtalet behövs inte längre utan kan läggas ned.

Istället poppade åtalet mot SD-mannen Kinnunen upp som gubben ur lådan. Det åtalet läggs inte ned eftersom Kinnunen inte är med i den nationalsocialdemokratiska maffian. Det är en händelse som ser ut som en tanke, att Kinnunen åtalas precis när svindlerierna i Kommunal, med tentakler in i regeringen, spelar för fulla salonger i våra media.

Ett nytt, men inte helt oväntat offerlamm kastades till vargarna i förra veckan. Det var Margot Wallström som visade sig för åtminstone andra gången ha gjort som nationalsocialdemokratiska skurkar alltid gör. Nämligen att ha betraktat moral, lagar, bestämmelser och heder som begrepp som andra ska besitta i överflöd, men som man inte själv behöver besväras av alls. Mottot är: Mina pengar är mina pengar och medlemmarnas pengar är också mina pengar.

Det är naturligtvis ingen slump att just Wallström offras och nu blir föremål för åtminstone ett låtsasåtal. Hennes uttalanden om Saudiska och Israeliska övergrepp har stört psykopaternas affärer. Det har också dragit på henne amerikansk-israeliskt missnöje. Det innebär inte att hon är oskyldig. Att hon borde åtalas för ”bristande omdöme”, som någon föreslog är en förskönad beskrivning. Hon borde åtalas för att hon på ett skurkaktigt sätt låtit sig mutas och utnyttjat Kommunal’s, i förhållande till henne själv, fattiga medlemmar för att tränga sig före i bostadskön och dessutom få en kraftigt subventionerad bostad, på deras bekostnad. Det innebär att hon, i motsats till vad många S-kvinnor tror, inte är en lösning på problemet. Hon är istället en del av problemet, som innebär att alla sossepampar fritt får roffa åt sig, aldrig riskerar åtal, ännu mindre riskerar att fällas och om de, mot all förmodan, skulle fällas får ett löjligt straff.

Problemet är inte att Margot Wallström är en korrumperad skurk. Problemet är istället att alla hennes kollegor också är det. Det skamlösa, och det något paradoxala, är att det nu diskuteras huruvida Wallström ska åtalas. Inte för brott och mygel som hon ägnat sig åt. Orsaken till att man låtsas åtala henne är istället det kanske enda hederliga och moraliskt högstående hon gjort: De rakryggade uttalandena om Saudierna och Israelerna. De är orsaken till att de andra skurkarna nu slängt henne till vargarna, i ett försök att avstyra en fortsatt granskning av de många mygellägenheterna, som likt en kvarnsten hänger runt halsen på övriga regeringsledamöter och andra i nationalsocialdemokraterna ingående eller med dem allierade pampar.

Tyvärr är det inte ovanligt att grabbarna kastar kvinnorna till vargarna. Det är kutym i ”arbetarrörelsen”.

Södertälje fredagen den 22 januari 2016
Mikael Styrman

.

Arbetarrörelsen ett korthus?

.
Det är naturligtvis inget gott tecken att 62% av Kommunals tillgångar investerats i Swedbankaktier. Det ligger självfallet i farans riktning att det kan se ut på snarlikt sätt i fler förbund - kanske i alla?

Vän av ordning måste ju i så fall fråga sig hur man i arbetarrörelsen drabbats av ett sådant kollektivt hjärnsläpp att man behandlar medlemmarnas pengar som om de vore Anders Sundströms personliga?

Senast när Sparbanksstiftelserna plundrades med hjälp av manipulerade aktiekurser borde alla varningsklockor ha ringt. Att plundra varandra inom rörelsen, med rövarkapitalistiska metoder hade, mig veterligen, inte skett före Anders Sundströms tid. Att plundra andra var ju etablerat, men att plundra varandra - det var kannibalism.

Under senare tid har framkommit hur Anders Sundström endast lämnat brända högar av grus och aska efter sig i exempelvis Vattenfall och Northland. I Vattenfall ödelade Sundström den svenska välfärden för överskådlig tid. Ännu har man lyckats hemlighålla vilka småsparares pengar byggmaffian fick roffa åt sig i Northland. En ganska kvalificerad gissning är att det inte var Sundströms egna. De är för övrigt med säkerhet oåtkomliga för den svenska Kalle Anka-rättvisan, även om också bizjetar ibland lämnar oönskade spår efter sig, bland annat i media.

Södertälje fredagen den 22 januari 2016
Mikael Styrman

.

Granskningen som kom av sig

.
Aftonbladets avgående chefredaktör Jan Helin slog sig härom dagen självbelåtet för bröstet över det journalistiska arbetet bakom Richard Aschbergs avslöjande av gangsterkulturen som härskar i Sveriges största fackförbund, Kommunal. För en gångs skull var det inte oförtjänt.

Synd att granskningen kom av sig. Om det nu är det som har hänt? Det finns ju alltid ett litet hopp om att man dragit sig tillbaka för att knyta ihop trådar och rita pilar på scheman inför fortsättningen. Säkert är att hela ärendet är en het potatis som åker runt i munnen. Det man står inför kan vara så hotfullt och övermäktigt, men samtidigt så lockande att våga fortsätta med, att ångesten på redaktionen är begriplig.

När det i söndags skrevs att ingen annan än Wallström hade fått lägenhet genom facket eller andra särintressen, hur man nu uttryckte sig, så var det naturligtvis inte sant. Snarare är det så att nästan alla har fått lägenheter mygelvägen. Mer om detta i ett eget inlägg. Men det är begripligt att man blev nervösa på Aftonbladet inför det krypterade meddelandet om att inte avslöja mer om regeringens mygel.

Som utomstående betraktare måste man fråga sig om det redan från början var meningen att granskningen av Kommunal skulle grunda för ett angrepp på Margot Wallström eller om hela expeditionen blev shanghajad av intressen som retar sig på hennes irriterande oskick att tala klartext om vad som pågår i Saudiarabien och Israel. Framtiden ger oss förmodligen svar eftersom sammanbrottet är oundvikligt. Det är inte en fråga om huruvida det kommer. Snarare en fråga om hur och med vilken fart.

I kölvattnet på Aftonbladets granskning har gläntats till att mycket tyder på att den svenska maffians ”capo di tutti capi", tillsammans med sina kriminella underhuggare i rörelsen har ruinerat, eller är på väg att ruinera, den svenska arbetarrörelsen, av maktgalenskap och för att bita sig fast vid köttgrytorna och klösa sig fast i pamparnas jetplan. Självklart känner svenska journalister ångest inför att gå vidare med en sådan sak. Ingen kan bedöma vilka konsekvenserna blir av ett sådant avslöjande. De ekonomiska effekterna är svårbedömda. Sverige har redan tagit efter den amerikanska metoden att trycka låtsaspengar för att skjuta upp sammanbrottet ännu en tid. Statens förmåga att rädda råttorna är därför mycket märkbart försvagad den här gången. Regeringens politik och dess oförmåga att tygla kriminaliteten i de egna leden gör inte precis saken bättre. Och skulle det visa sig inte vara hundra procent riktigt, eller vara för svårt att leda i bevis, minns alla vilken massaker en blåljugande Palme anställde på ynkryggarna på Dagens Nyheter i kölvattnet på Geijeraffären.

Oavsett hur det blir med fortsättningen på det lovande journalistiska arbete som Aftonbladet inledde, för att komma till rätta med den svenska maffian, kan Ni vara säkra på att det ritas pilar och görs scheman på journalisternas kammare, allt medan råttorna ränner runt i kanslierna, allt nervösare och med allt stirrigare blick, medan de försöker komma underfund med vem de kan slänga till vargarna för att klara sig själva. Och snart kommer råttorna att lämna kanslierna och lyxlägenheterna för att gå på gatorna som vanliga män och kvinnor, utan maffians beskydd, för att göra en liten travestering till ”Den Vandrande Vålnaden”. Som en för andra olycksbådande vandrande vålnad har rörelsens capo di tutti capi redan sett ut en längre tid - troligen med all rätt.

Vi lever i en spännande tid.

Södertälje fredagen den 22 januari 2016
Mikael Styrman

.

torsdag 21 januari 2016

Privilegiesamhället

.
Vid jul skulle vi handla någon mindre sak på Coop Forum i Ersboda, utanför Umeå. Närmast ingången fanns en aktningsvärd samling handikapplatser. Nästan alla var lediga. Eftersom jag skulle sitta kvar i bilen ställde jag mig på en av dem. Om det skulle behövas kunde jag ju omedelbart flytta på mig. Det fanns nog åtminstone åtta platser lediga runt omkring mig och det var ganska lite folk i rörelse.

Strax efteråt parkerade en bil några platser ifrån mig. Ett ålderspensionärspar sökte sig mot ingången. Mannen som utstrålade gammal fackombudsman lång väg blängde irriterat på mig när han passerade. Jag hade ju inget handikapptillstånd i rutan - varken ett äkta, ihopmyglat eller hemmagjort och det var uppenbart att det störde honom.

Efter en kort stund kom paret tillbaka. Då kunde han inte hålla sig längre utan kom fram och knackade på rutan. ”Du får inte stå där! Det är en handikapplats!” Vid det laget kände jag mig ganska provocerad. Det var visserligen en handikapplats, men det var fullt av tomma handikapplatser runt omkring mig, som ingen behövde. Jag hindrade ingen. Och han själv gick helt obehindrat. Över huvud taget tyckte jag att det kändes konstigt att han kunde springa runt som en ung pojke på Coop Forum, som är en mycket stor affär, kanske en hektar eller mer. Ändå kunde han inte gå 8-10 meter till för att ta sig till bilen… Jag kunde därför inte hålla mig utan svarade: -Ja, men det vet du ju hur det är med de där handikapptillstånden. Det är ju bara myglare allihop. Det har man ju sett på TV.

Han blev nog lite överraskad över att jag inte bad om ursäkt och kröp undan efter att ha kränkt hans privilegier. Han vacklade till och sa att han är i alla fall ingen myglare och gick till sin bil. Det var nog tur det. Annars fanns alla nödvändiga ingredienser för en frisk verbal dissekering av hans revirvaktande och dess bakomliggande orsaker. För det var väl det saken handlade om? Efter decenniers slit som fotfolkspolitruk hade han på sin ålders höst beviljats ett privilegium på andras bekostnad. Och här skulle ingen komma och tränga sig in på hans privilegium. Att han inte kunde nyttja alla åtta platser, och ingen annan heller behövde dem, spelade ingen roll. Om han inte håller allmänheten borta från handikapplatserna som han efter lång och trogen tjänst belönats med ett privilegiebevis till, och om alla kan stå på platserna, har han inget privilegium.

För att skapa hans och andra myglares förmåner måste man först skapa en brist eller ett hinder. I det här fallet ett förbud för andra att stå på platserna, som man lagom kamouflerande kallar för ”handikapplatser”. Ett mer ärligt namn skulle vara ”politrukplatser”. De finns överallt - i överflöd. Däremot finns knappt några handikappade som behöver dem. Däremot finns det gott om premierade politruker och politiska fotsoldater belönade med falska handikappbevis, som blockerar platserna.

Sådär har nationalsocialdemokratin skapat brist och privilegier även på andra områden. Tydligast är det säkert i fråga om bostäder i Stockholm. Där har man sett till så att det råder brist på bostäder som därigenom blivit väldigt dyra. Sedan har nationalsocialdemokratin använt fackföreningarnas intäkter till att köpa stenhus centralt i stan. Det är samma pengar som bortkollrade eller fega fackmedlemmar låtsas tro att används till facklig verksamhet och till strejkkassor. Men så är det inte. Pengarna används till lyxlägenheter och lyxliv för fackliga pampar och nationalsocialdemokratiska pampar. Fackets och partiets pengar använder de kriminella  även till att skänka exklusiva lägenheter åt varandra. Medlemmarna ser vad som händer, men är för fega för att reagera eller göra något åt det. Därför är de också dömda till att plundras av kriminellt slödder skyddade av ett lika kriminellt rättsväsende. De som begriper ställer sig av allt att döma i kö, för att komma ifråga för belöningssystemets gåvor.

Jag ska återkomma till detta och ”granskningen” som shanghajades.

Södertälje torsdagen den 21 januari 2016
Mikael Styrman

.

Dela upp TV-nyheterna

.
Av någon anledning har SVT:s nyhetssändningar på senare tid kommit att domineras av USA-ledda NATO:s baltiska torpeder. Stort utrymme ges på bästa sändningstid åt att NATO-funktionärer vill att Sverige ska gå med i NATO och i förlängningen gå samma väg som Ukraina. Det är väl inget att sända? Det är väl självklart? Sänd istället den dag som NATO:s funktionärer vill att Sverige INTE ska gå med i NATO. Det skulle åtminstone ha lite nyhetsvärde.

Det tycks ju vara svårt att göra något åt det journalistiska kryperiet inför amerikanska intressen. Men om NATO ska få så mycket utrymme i svenska nyhetssändningar för sin propaganda kunde man kanske dela upp nyhetssändningarna, så att vi som inte vill indoktrineras kan få slippa.

Dela därför gärna upp nyhetssändningarna i egna ärligt döpta delar: riksnyheter, lokala nyheter, sport och slutligen NATO-nytt. Med tanke på den plats USA:s propagandainslag får ta redan idag, är det kanske bäst att börja sändningarna med NATO-nytt.

Södertälje torsdagen den 21 januari 2016
Mikael Styrman

.

Ingen lönerörelse med illojal styrelse

.
”Avgående” ordföranden i Kommunal, Annelie Nordström, försöker åter lura skjortan av medlemmarna. Nordström bäddar för att de arbetsgivare vars ärenden hon sprungit ska rädda henne.

Hon viftar med ”en riktigt bra lönerörelse”.

Men kommunal bör inte gå in i någon lönerörelse innan förbundet har en förbundsstyrelse på plats som är lojal med medlemmarna. Istället bör man låta hittillsvarande avtal rulla på till dess.

Man bör också använda tiden för att rädda så mycket av Kommunal’s pengar som möjligt. Pengar som de hittillsvarande banditerna plundrat förbundet på.

Styrelsen bör inte få sitta kvar och sopa igen spåren. Avgår de inte frivilligt bör medlemmarna polisanmäla dem för att förhoppningsvis få stopp på deras plundrande. Man bör tillsätta en interimsstyrelse med obelastade medlemmar och ta nycklar och fullmakter av den gamla styrelsen. 

Det har funnits alldeles för mycket pengar i Kommunal för att man ska behöva tro att det här är en lek. Det är blodigt allvar. Den som redan har förlorat anseendet har mycket mycket låga trösklar…och det kan bli dyrt för Kommunal’s medlemmar att låta gamla styrelsen sitta kvar i boet.

Södertälje torsdagen den 21 januari 2016
Mikael Styrman

.

NU ska det bli bra Kommunal-avtal

.
NU ska det bli riktigt bra avtal för medlemmarna enligt avgående(?) ordföranden Annelie Nordström.

Men varför nu?

Varför har det inte blivit bra avtal tidigare?

DÅ vägde egna fördelar tyngre, som safari till exempel, på medlemmarnas bekostnad.

Det finns bara en situation i vilken Kommunal kan göra bättre avtal nu än tidigare och det är om styrelsen sitter i arbetsgivarnas famn och har sprungit deras ärenden tidigare. I så fall har arbetsgivarna all anledning i världen att, som en engångsåtgärd, hjälpa en med dem lojal styrelse att sitta kvar.

Södertälje torsdagen den 21 januari 2016
Mikael Styrman

.

Kommunal en ädel förening

.
Läste just i Aftonbladet om Kommunal's Sydafrikaresa.

Som svensk blir man inte så lite stolt över Kommunal’s ädla fackföreningsfolk som inte bara intresserar sig för sin egen bransch utan även ägnar sig åt fackligt biståndsarbete för att stödja lantarbetare i Sydafrika.

Och så tursamt att de råkade finnas i Krugerparken så att man en halv dag kunde ägna sig åt fackligt biståndsarbete. Ibland får godheten sin belöning på de mest oväntade sätt. 

Med tanke på hur förbundsstyrelsen i Kommunal opererar ska man inte bli förvånad om det snart poppar upp några lantarbetare i Krugerparken som svenska media kan få intervjua och som med tacksamhet minns Kommunal’s osjälviska arbete för Sydafrikas lantarbetares väl.

Södertälje torsdagen den 21 januari 2016
Mikael Styrman

.

Hon är vårdslös med sanningen, Annelie Nordström, Kommunal

.
Samma dag som hon med spelat eftertryck bad Kommunal’s medlemmar om ursäkt, ”från djupet av sitt hjärta”, är Annelie Nordström åter vårdslös med sanningen, i Aftonbladet och TV.

I onsdagskvällens nyhetssändningar sa hon att de åkte ned ett ”par dagar i förväg” till en fackkongress i Sydafrika. Hon berättade även att de var på safari, men hon fick det att låta som en tjänsteresa, vilken som helst. Och de hade minsann betalat inträdet till Krugerparken själva, påstod hon åtminstone. Resten hade Kommunals medlemmar varit generösa nog att bjuda på. De är väl så less på att resa till Sydafrika undersköterskorna, att de tyckte att fackfolket skulle unna sig något, på medlemmarnas bekostnad?

Det var inte ett par dagar. Kommunal-folket åkte ned redan den 19 november, till en kongress som varade mellan 27:e och 30:e november 2012. Framgår inte av Aftonbladet när man reste tillbaka. Behöver jag tillägga att det är sommar på södra halvklotet i november? Väl där flög man till Krugerparken för några dagars safari. Av en fyra dagars konferens, som förmodligen är helt onödig för lönerörelsen i Sverige blev en elva dagars resa med en veckas semester med allt betalt. Och då talar vi inte om vare sig Hostel eller korvkiosk.

Det var 22 personer som fann det nödvändigt att vara med på den fackliga konferensen i Sydafrika. Åtminstone i mina öron låter det väldigt mycket. En eller två personer hade varit rimligare mot bakgrund av den långa resan och Kommunal’s sannolikt blygsamma betydelse för konferensen. Noll hade räckt det också.

Hela sällskapet bestod av 29 personer eftersom sju anhöriga åkte med, bland annat Annelie Nordströms sambo. Men de betalade själva sin resa.

”Anhöriga fick betala 18 000 kronor enligt Anders Jonsson – då ingick flygresan tur och retur, alla hotellkostnader, en rad måltider, inrikesflyg och alla andra transporter i landet.

– Det har ingått en del betalda måltider, framförallt de där första tre dagarna. I Durban har det också ingått lite måltider, säger Anders Jonsson.

De från Kommunal som hade familjemedlemmar med sig flög ekonomiklass, medan de som åkte ensamma i tjänsten flög businessclass”, allt enligt Aftonbladet.

Det är ganska magstarkt att de reser Businessclass till en betald semester i Sydafrika. En businessclassbiljett till Sydafrika kostar i normalfallet snarare över än under 50.000 kr - per person. Enligt Aftonbladet ska kommunal komma fram med alla kvitton från resan.

Om en småföretagare hade gjort likadant hade politrukerna på skattemyndigheten haft julafton. De lär gå igenom stora svårigheter för att kunna titta bort nu.

Södertälje onsdagen den 20 januari 2016
Mikael Styrman

.

onsdag 20 januari 2016

Tiderna har förändrats - har dom?

.
På en presskonferens idag meddelade Kommunal’s ordförande Annelie Nordström att hon ska avgå, på kongressen, till våren. Men först ska hon sopa igen spåren. Fast så sa hon inte.

”Tiderna har förändrats men inte fackföreningsrörelsen och Kommunal” sa hon. Men är det verkligen sant? Är det verkligen det som är problemet? Menar hon att det var tillåtet förr, för fackpampar att stjäla som korpar, men att det nu inte längre är det? Hon kan väl inte mena att det var så? Nog har stöld, förskingring och trolöshet mot huvudman varit lika olagligt förr som nu.

Då som nu har åklagare och poliser lagt sig som flickorna i Paris under maffians kleptomaner och grova brottslingar. Ingen förändring på det området heller. De löpte inte minsta risk att åka fast förr och så är det nu också. Nu är möjligen de politiserade åklagarna ännu ynkligare figurer. Dessutom är de flesta upptagna av att på USA:s uppdrag hålla Julian Assange fången på Ecuadors ambassad i London, för att hans kondom gick sönder när han och hans groupies fördrev tiden.

Uttalandet om tidens inverkan är väldigt avslöjande. Det visar nämligen att Annelie Nordströms väl inövade tal, med regisserade rörelser och betoningar samt upprepningar med eftertryck på rätta ställen, med största sannolikhet är skrivet av någon som är mycket yngre än Annelie Nordström och kan vara helt ovetande om likheten mellan förr och nu.

Kanske syftade hon på att förr fick man bära hundhuvudet själv om man, mot förmodan, som fackpamp åkte fast med fingrarna i syltburken. Nu däremot lejer man en PR-byrå för krishantering och så skriver de ett fint tal med vars hjälp man kan ljuga folk fulla. Naturligtvis mot ersättning i form av ytterligare ett antal miljoner av sjukvårdsbiträdenas pengar.

Södertälje onsdagen den 20 januari 2016
Mikael Styrman

.

37 spa-avdelningar till att undersöka

.
Kommunals avgångne kassör Anders Bergström visade sig ha 37 (!) uppdrag till, utöver de han initialt lämnade inom Kommunal.

Det är troligt, eftersom man hanterar andras pengar i dem, att det utgår rundliga ersättningar i de flesta av dem. En annan aspekt på saken är att det åtminstone finns 37 verksamheter till i Sverige som inte vill ha sina spa-anläggningar offentligt granskade. Så till vida fungerar Anders Bergström nu som en vandrande skampåle. Han skulle lika gärna kunna ha en malmklocka om halsen att slå på med en hammare medan han ropar: Spetälsk! Spetälsk! 

Med 39 uppdrag blir det nog inte blodpudding så många dagar på året. Åtminstone inte blodpudding som man betalat själv, trots en årslön på en och en halv miljon.

Hur hinner man ens sköta 39 uppdrag? Eller är det just det man inte hinner? Ser det rent av likadant ut i de 37 ännu inte granskade verksamheterna?

Aftonbladet, med viss hjälp från andra media, har gläntat till vad Anders Bergström har åstadkommit i Kommunal. Men vilken är spridningseffekten av hans 37 övriga uppdrag? Och hur många är imponerade av hans framgångar och har spridit metoderna vidare i sin tur? Många brott kan nog förhindras, eller avslöjas, om man sätter sig ned och gör ett schema med pilar mellan Anders Bergström och övriga organisationer och styrelsemedlemmar.

Södertälje onsdagen den 20 januari 2016
Mikael Styrman

.

Vem har tagit de 320 miljonerna?

.
I korruptionshärvan kring fackförbundet Kommunal har så här långt framkommit att man på bara några år drivit restaurang Metropol Palais i Stockholm med 320 miljoner kronor i förlust. Av det har 114 miljoner kronor försvunnit bara under år 2014.

Om detta kan man säkert säga mycket. En sak som man kan säga är att det inte är möjligt. Inte ens för klantskallar är det möjligt att gå med så stor förlust, på så kort tid, i en så liten verksamhet.

Nej, här ligger en gravad hund, som Reefat El Sayed skulle ha uttryckt det. Merparten av de pengarna har med säkerhet försvunnit på annat sätt. Förskingrats, stulits eller svamlats bort på något ännu mer skämmigt sätt? Och brottslingarna sitter kvar…

I ett land med fungerande journalistik skulle detta granskas mer ingående.

I ett land med ett fungerande rättsväsende skulle hela förbundsstyrelsen anhållas, merparten häktas och förskingringen, eller vad det nu handlar om utredas. Tillslag skulle ske genast för att inte ge maffian möjlighet att sopa igen spåren och försvinna med bytet. Skattemyndigheten skulle gå i främsta ledet, med flaggan i topp, som när man är ute och ruinerar småföretagare och slår sönder deras liv. Och så skulle de paraderas fram och tillbaka utanför polishuset, som man brukar göra med oskyldiga när man vill smutskasta dem. Ett gammalt välkänt knep som den politiska polisen ägnar sig åt i Sverige - fast då på fackets uppdrag. Lite svårare nu kanske, när det är maffian själv som är avslöjad.

Om det inte sker säger det oss en hel del om på vems lönelista åklagarmyndighetens anställda och polisledningen är i det här landet.

Södertälje onsdagen den 20 januari 2016
Mikael Styrman

.

”För att underlätta för min efterträdare…”

.
Så svarade Kommunal’s avgående ordförande Annelie Nordström på frågan om varför hon inte slutar med omedelbar verkan.

Och så kan det naturligtvis vara också.

Men givet omständigheterna - rötan i Kommunal - av vilken vi bara sett början - är det mer troligt att hon, och den övriga förbundsstyrelsen, stannar för att sopa igen spåren och säkra sina förmåner, lägenheter med mera.

Södertälje onsdagen den 20 januari 2016
Mikael Styrman

.

Dagens I-landsproblem: Katten och kylan

.
Idag råkade jag titta med ena ögat på morgon-TV i ettan. Där satt en kvinna i reprisen av Gokväll och sa ungefär:

”När det blir så här fruktansvärt kallt, som -15 eller -20, ska katten inte vara ute mer än 10 minuter.” :-)

På Östermalm verkar man dels tro att -15 är fruktansvärt kallt och dels tro att katter inte kan gå ut när det är kallt. Kanske tror de även att katter föds med en färggrann träningsoverall för att kunna vara ute korta stunder? Inte så konstigt att vi har haft djurambulanser med blåljus.

Det måste vara kul för norrlänningarna att veta som har -40 emellanåt, och mer. Och deras katter går ut för att uträtta sina behov - utan träningsoverall. Visserligen inte med förtjusning, men dock. Men deras katter kanske inte vet att den urbaniserade människan också har katt och att med det följer ett liv i fångenskap, utan utevistelse, och en låda i hallen som får hela lägenheten att lukta skit.

Södertälje onsdagen den 20 januari 2016
Mikael Styrman

.

söndag 17 januari 2016

Fackföreningar som hänger med sin tid

.
Med sedvanlig fingertoppskänsla har riksdagen som sista sak före juluppehållet beslutat att Brommas framtid inte får utredas. Anledningen till det är naturligtvis att alla officiellt åberopbara parametrar entydigt talar för en stängning av Bromma.

De argument som av hänsyn till väljarnas välbefinnande inte bör framföras offentligt talar ett annat språk. Nu, sedan flygföretagen drivits iväg från Bromma, har erforderliga utrymmen frigjorts för det viktiga förhandlings- representations- och jaktflyget. Och då talar jag inte om det militära jaktflyget.

Jag måste erkänna att jag har varit naiv och okunnig eftersom jag inte har förstått hur viktigt det är för fackföreningsrörelsen och politikerna att kunna embarkera och debarkera affärsjetplan utan att störas av Kreti och Pletis nyfikna blickar. 

Nu först, när jag lördag kväll läste i Expressen om hur man redan för många år sedan var så mån om sina medarbetare och partners i Kommunal, att man byggde om representationsvåningen inne i stan för att kunna bada bastu och bubbelpool och representera, när man träffar förhandlingsdelegationer och behöver sitta i avskildhet, kanske i flera dagar och förhandla. Mot den bakgrunden framstår ju maten och spriten som Kommunals Restaurang Metropol Palais bär upp som direkt livsuppehållande.

Nu när utrymme har skapats på Bromma är det ju möjligt att göra ett spa med bubbelbad och restaurang även där så att förhandlingsdelegationerna, och inte minst utländska gäster, kan rusta sig för den krävande transfern in till spaet vid Sveavägen. Något sådant skulle ju vara mycket krävande att ordna på Arlanda. Hela fackföreningsrörelsen har därför anledning att känna djup tacksamhet mot Anders Sundström och riksdagen. De har avstyrt många långa svåra förhandlingar som hade blivit följden av en stängning av Bromma och som säkert allvarligt hade hämmat den fackliga verksamheten och hotat välfärden, kanske till och med vård, skola och omsorg - hela kitet kunde ha äventyrats.

Nu återstår bara problemet med flygtransporten. I skrivande stund är det oklart hur långt Anders Sundström kommit med den frågan. Det går ju inte så många plan från Bromma. Nu när Anders Sundström är mer eller mindre avstängd från Handelsbank-koncernens bizjet är ju arbetarrörelsens viktigaste verksamheter till stora delar lamslagna. Transporter till många viktiga förhandlingar i älgskogen, Formel Ett-banor, Idrottsarenor och för inspitrationsresor, facklig verksamhet samt yttre och inre representation i övrigt lämpliga resmål, kan nu inte genomföras utan att det syns av biljetteerna vem som rest och vem som betalat biljetten. I denna av diskretion extremt beroende bransch är det ju närmast liktydigt med ett reseförbud. Nästan ett näringsförbud för hela arbetarrörelsen, åtminstone dess ledning.

Kanske kan Kommunal, som inte drar sig för att gå igenom stora svårigheter för att upprätthålla en god facklig verksamhet till medlemmarnas fromma, gripa in genom att förvärva ett lämpligt plan? Kanske en Dassault Falcon 900LX. De har ju tidigare visat sig mycket väl motsvara arbetarrörelsens behov.

Älgen syns, men Anders ville inte vara med på bild

Om inte Kommunal har tillräckligt mycket pengar kvar, och inte heller vill höja medlemsavgiften eller dra in på reseersättningen vid fackliga sammankomster, kan arbetarrörelsen göra som vanligt är inom näringslivet. Man kan dela på finansieringen. Swedbank, Folksam och KF kan vara med och betala. Det är ju extra lämpligt eftersom det inte är så lätt att veta vilken organisation Anders Sundström representerar vid varje enskilt evenemang. Om frågan är känslig kan Folksam kalla planet ”avvecklingskostnader för Northlandbulvaner”. Men det är ju ändå aldrig någon som granskar räkenskaperna för vare sig Folksam, Swedbank eller KF. Och säkert finns det ännu något kvar att sälja ut i KF, som Anders har missat, för att finansiera sin del av planet. Även om KF är tillfälligt trängt måste man kunna behålla fokus på vad som är arbetarrörelsens kärnverksamhet. Även andra nära lierade organisationer kan erbjudas delta såsom Vattenfall, Telia, SEB eller Östgöta Enskilda Bank. Tillsammans kan vi trygga välståndet!

Södertälje söndagen den 17 januari 2016
Mikael Styrman

.