tisdag 20 juli 2010

Isberget – svar till Backgård och Ankarholm

.

Efter en överraskande tids tvekan, sedan Förvaltningsrätten stött Norrbottens sjukvårdspartis överklagan mot landstingsfullmäktiges beslut i november 2009 att överlåta beslut om vårdplatser, d.v.s. i praktiken alla beslut som rör sjukvårdsstruktur till tjänstemän, förtydligar Kenneth Backgård och Dan Ankarholm från Norrbottens Sjukvårdsparti vad domen innebär:

– Landstingsledningen, S, V och MP, har åter hamnat vid skampålen på grund av beslut fattat i strid mot Kommunallagen 6 kap, 34 §.

Sjukvårdspartiets helt korrekta slutsats är vidare att orsaken till ”floran av olagliga tjänstemannabeslut” är att politisk makt utövas av några enstaka personer i styrelsen och att resten av den politiska organisationen reducerats till kuliss.
– För att leva upp till ett minimum av politisk acceptans kräver vi därför en omorganisation av det politiska forumet inom NLL, skriver man vidare.

Rädda Vården vill här så kraftfullt vi förmår rikta vårt stöd till NS krav på politisk omorganisation men också föra diskussionen ett steg vidare.

För en trovärdig diskussion om hur en fungerande politisk organisation kan återskapas krävs nämligen något mer.
– Att en så enig politikerkår från så många partier som möjligt ger Sjukvårdspartiet sitt stöd i uppfattningen att landstinget är skyldigt att respektera Kommunal- och andra lagar.
– Att de politiker som inte reservationslöst ställer upp på detta krav av övriga anmodas kliva åt sidan.
– Att de tjänstemän som ansvarat för det nedläggningsförsök av landstingsdemokratin, som tack vare Norrbottens Sjukvårdsparti tillfälligt avvärjts, ställs till ansvar. I klartext sparkas.

Om inte dessa minimikrav uppfylls är det nämligen bara en tidsfråga innan nästa kuppförsök sker.

Vi kräver att samtliga partier i fullmäktige, i god tid innan valet, tydligt redovisar sin syn på dessa frågor för våra väljare.

För Rädda Vården
Anders Mansten
Mikael Styrman

.

1 kommentar:

Anonym sa...

http://politisktinkorrekt.info/2010/07/30/jan-emanuel-girigheten-far-ett-ansikte/#more-50345