söndag 13 juli 2008

11/7 – Maffians jultomte besöker Övertorneå

.


Inför årets marknad i Matarengi, den 30:e sedan traditionen återupptogs, hade uppenbarligen sosseriet slagit på stort. Det hade bäddats för en framgångsrik manifestation lång tid i förväg. Den 11 juli skulle man dels fira NationalSocialdemokratins seger över den lokala arvfienden och dels Per-Ola Erikssons återupprättelse i Övertorneå kommun, efter åratal av påminnelser på Ekfors kontorsvägg, om OBOL-svindeln mot LKAB.


Manipulerat Kaliber och Uppdrag Granskning

Ett fejkat OBOL-program gjordes i radions Kaliber och TV:s Uppdrag Granskning i början av juni. Per-Ola Eriksson skulle återupprättas politiskt. Inte ett ord i programmet om LKAB:s bortslarvade miljarder. Ingenting om att Bo Johansson blev blåst på LKAB-pengarna av den Malaysiska organiserade brottsligheten och hotade att skvallra om han inte blev försörjd. Heller inget om att Bo Johansson numera föds av Sveriges skattebetalare för att tiga och att motprestationen är att hjälpa till med mörkläggningen kring den ännu ej offentliga LKAB-skandalen. Kanske inte så mycket att säga om, eftersom vi föder så mycket annat skräp, som inte heller är vare sig hederliga eller samhällsnyttiga.


Konkursspektakel kring OBOL

Parallellt med den mediala uppbackningen i föregående stycke pågick en parodi på konkursförhandling mot OBOL. Som om nu OBOL-männen skulle komma till en svensk konkursförhandling och som om det skulle spela någon roll huruvida OBOL försattes i konkurs i Sverige eller ej. Avsikten med konkurs­spektaklet är, att dölja att ekobrottsmyndighetens passivitet hade, och har, politiska förtecken och att underlätta fortsatt mörkläggning kring LKAB och OBOL. LKAB:s pengar har ”försvunnit” ur utredningen. Kvar finns bara Längmanskas oreviderade pengar och i huvudsak några lättlurade företagare med rymlig skattemoral. Som vanligt jobbar skatteverket i lag med den organiserade brottsligheten så de pengar som företagarna återfick norpas av skatteverket.


Pampar förr och nu

Det svenska folket har länge övertaxerats. Anledningen till att ett flertal offentliga verksamheter fungerar allt sämre är inte brist på pengar. Det är istället brist på förstånd, och ibland även hederlighet, hos dem som bestämmer hur pengarna ska användas. Tidigare hade våra pengaslukande pampar vett att åtminstone försöka låtsas att de använde våra gemensamma pengar med eftertanke och efter noggrannast möjliga analys – så inte längre. Nu kan Per-Ola Eriksson skjuta från höften och till synes av en nyck dela ut miljoner av våra skattepengar till ett Stockholmslokaliserat Pajalakontor m.m.


Triumfartat återvändande

Från Övertorneå har Per-Ola Eriksson hållit sig borta sedan han deltog i den skadeskjutna mörkläggningskampanjen kring Ekfors. Tillsammans med sosseriet och s-trogna media spred Per-Ola en bild över landet som gick ut på att Ekfors – ett av landets driftsäkraste elnätsbolag – kunde tänkas avbryta elleveransen till alla kunder. Nu kom Per-Ola åter till Övertorneå, redo för sitt triumftåg, utan vare sig kamouflagekläder, militär eller reservelverk. Den 9 juli skulle Hovrättens dom komma om tvångsinlösen av Ekfors Elnät och den 11 juli skulle den gamle NationalSocialdemokratiske kollaboratören Per-Ola Eriksson inviga Matarengi Marknad.


Noggranna förberedelser

NationalSocialdemokraterna hade förberett det hela väl. Anbudssummorna för ny vägbelysning hade läckts till Vattenfall så de fick agera ”Riddaren på den vita springaren” och i ”socialistisk tävlan” konkurrera ut lokala privata entreprenörer. Marknadstidningen innehöll en med Nordkoreansk precision genomförd enkät som utvisade att befolkningen i Övertorneå vill att kommunen uppför egen vägbelysning. Per-Ola skulle tala om sin gamla kumpan som han varit med om att skicka mer än 500 miljoner skattekronor till och som kompisen sedan okontrollerat strött över den ryska maffian. Sedan fick våra pensionsfonder gå in och rädda kompisens konkursbo som nu istället urgröper våra pensionsbesparingar. Kompisen är nu redo för nya stordåd med skattebetalarnas pengars hjälp. Nu ska Per-Olas och kompisens fasader spacklas även i Ekfors-ärendet. Hovrättens dom, utsatt till den 9 juli, två dagar före marknaden, skulle bli klang- och jubelföreställningens startsignal. Så långt var allt gott och väl. Sen började det gå fel.


Kommunen lägger ned sina vägbelysningsplaner

Det första som gick fel var att Energimyndigheten inte godkännande kommunens vilja att ansluta sin planerade vägbelysning till elnäten lite hipp som happ, enligt eget godtycke. När väl marknaden startar den 11 juli har kommunen hunnit bestämma sig för att inte sätta upp någon egen vägbelysning. Hela den Nordkoreanska enkäten måste nu göras om, eller befolkningen omprogrammeras, om enkäten trots allt stämmer.


Talet skrivs om i all hast

Den riktiga dräparen var när Hovrätten för Övre Norrland den 9 juli kom fram till att staten inte alls kan tvångsöverta enskilda företag bara för att några politiker utan inbyggd, vare sig rättslig eller moralisk, kompass önskar det. Då fick Per-Ola i all hast skriva om talet. Styckena om kompisen Allan och hans förväntade gudasända förmåga att sköta elnät fick utgå. Även Per-Olas och skattebetalarnas (sig själva ovetande) avsikt att stötta Allans kommande storverk på elområdet fick modifieras. Ett nytt dragplåster behövdes för att framhålla Per-Olas lyskraft och återupprätta hans anseende. Det fick bli två miljoner kronor, helt godtyckligt kastade över Övertorneå, utan vare sig beredning, beslut eller mål, under kvällen kommenterade i Nordnytt av en påtagligt sluddrig Per-Ola Eriksson.


Skarpladdad landshövding

Förr, under antiken, kunde ibland kejsare och envåldshärskare helt godtyckligt strö pengar över undersåtarna. Men Per-Ola Eriksson är väl ingen envåldshärskare som får göra vad han vill med våra pengar? Nu skriver vi 2008. Vi har en alliansregering som försöker sköta en nation med världens högsta skattetryck men med en offentlig sektor till stora delar i fritt fall, under effektivitetsmässig och moralisk upplösning. National­Social­demokratins efterlämnade maktapparat är i stort sett intakt, mot bättre vetande. Det kan inte vara bra för regeringen, och dess ambition att bli omvald 2010, att den gamle nationalsocial­demokratiske kollaboratören Per-Ola Eriksson åker länet runt som en skarpladdad blindgångare och synes kunna hitta på vad som helst, blottläggande en total likgiltighet inför hur allmänna medel ska hanteras.


Parlamentarisk diktatur

För närvarande styrs landet av en parlamentarisk diktatur. Den egentliga makten ligger hos en handfull personer i och omkring partikanslierna. Våra riksdagsmän har låtit sig degraderas till röstboskap som då och då vallas in i riksdagens plenisal för att formalisera det som partikanslierna redan bestämt.
Jag, och som jag har förstått det, många med mig, vill se den parlamentariska diktaturen ersatt av personval där folket själv i direkta val väljer sina riksdagsmän utan vare sig rangordning eller godkännande från några korrumperade partikanslier.


Gudagåva för demokratisträvare

För oss alla som önskar personvalens snara införande är naturligtvis vår landshövding Per-Ola Eriksson en gudagåva. Vem kan väl ha kvar någon tro på den Parlamentariska Diktaturen efter att ha sett och hört Per-Ola strö skattepengar planlöst omkring sig som en gödselspridare bland annat vid invigningen av Matarengi Marknad? Om Per-Ola sitter kvar kanske det ändå vore idé att nästa år upplysa honom om att han inte är jultomten och att det inte är julen utan Matarengi Marknad han ska inviga.


Fulltankad blindgångare

Man hade kunnat tro att Per-Ola hade haft så pass mycket omdöme att han hade slutat självmant för att rädda det lilla som eventuellt finns kvar av hans renommé, istället för att riskera att bli utsläpad ur Residenset med ansiktet i smutsen.

Om inte annat så hade det varit artigt mot det National­Social­demokratiska komplexet, som fött honom hela livet, att slippa tvätta en del byk offentligt.

Även alliansregeringen, som hittills inte orkat byta ut politruker i tillräcklig omfattning, för att hålla igång utvecklingen mot demokrati och bryta de från sosseriet nedärvda nätverken, kunde ha föredragit en snyggare sorti för Per-Ola Eriksson.

För närvarande är Per-Ola Eriksson ett av personvalssträvarnas främsta argument - skarpladdad, fulltankad eller ej.

-Heja Per-Ola !

.

7 kommentarer:

Ljuset i tunneln sa...

Mytoman är en människa som ljuger alldeles för mycket och är inte omtyckt av någon. Mytomaner blir ofta impopulära efterssom de ljuger så in i helvete.

Hmmm...vem kan jag tänka på !?

Mikael Styrman sa...

Hmmm….det mesta talar för att svaret på den frågan kommer att finnas på min blogg. Mycket talar även för att det inte bara är en person utan flera som stämmer på beskrivningen. Den som lever får se och kan så småningom bilda sig en egen uppfattning. Du försöker väl inte flytta fokus?

Det är en intressant signatur Du har: Ljuset i tunneln. Det brukade Hans Holmér prata om i samma veva som han trakasserade de kurdiska bokcaféerna och justitieminister Anna-Greta Leijon, Ebbe Carlsson och SÄPO smugglade förbjuden avlyssningsutrustning och åkte fast i Tullen. Så blev ju också mordet på Olof Palme ouppklarat…

Man gör klokt i att komma ihåg, att när man tycker sig se ljuset i tunneln så kan det vara ett annalkande tåg…

Igår var det ett inslag om Polarica i TV4-Norrbotten. De är visst ute och tigger mera bidrag i vanlig ordning.

Det går ännu att se Aktuellts puff för domen i kraftmålet på www.svt.se. Gå in på Play och Aktuellt 21 från tisdagen den 8 juli. Inslaget finns i slutet – efter vädret. Ikväll försvinner det, ersätts av kvällens Aktuellt 21… spåren sopar igen sig själva så att säga.

Den första puffen, Göran Hägglund i Almedalen och den tredje(!) G8-mötet i Japan kunde sändas – de var tydligen ofarliga. Men domen i kraftbråket i Övertorneå hade visst för mycket politisk sprängkraft när det gick sosseriet emot. Togs inslaget av den politiska censuren?

Aktuellt tiger, liksom övriga statskontrollerade media…

Stefan H sa...

Det är en fröjd att läsa Mikael Styrmans blogg. Den är nog den mäst uppkäftiga och härliga som finns just nu.
Glädjen att läsa om att Hovrätten dömde till Styrmans favör är ännu mer glädjande. Det visar att det fortfarande finns, även om de är få, människor som både kan läsa och tolka lagen så som den var ämnad. Dessutom kan förstå att privat egendom, företag eller annat, är just privat och inte skall överföras i statlig ägo. Vi har ännu inte riktigt nått fram till den socialistiska delen, det kanske bara är en tidsfråga. Men så länge vi är fria så låt oss vara det. Och Mikael Styrman Fortsätt att glädja oss utflyttade tornedalningar med dina härliga kommentarer kring politikerna. Det enda är att när man som jag varit borta länge inte känner igen dina smeknamn på gubbarna. Det blir till att gissa en del.
Håll huvudet högt.

Anonym sa...

Kom att tänka på en sak...du tror inte det är DU som "Ljuset i tunneln" menar !?
-Bara en tanke.

Ötåbo sa...

En månad sen senaste inlägg !!? Sittar du i fängelse, ingen tillgång på internet där !? ...nåja, vi får väl höra av dig om 18 månader eller så...
Är det sant att ni snickrar hörnskåp till IKEA där ?
[säkert en skröna]...ni dricker säkert kaffe hela dagarna. Och kostar oss skattebetalare en massa pengar.

Andreas sa...

Ja, du. Eller så var inslaget om dig Styrman så totalt jävla ointressant.
Hybris eller?

Mikael Styrman sa...

Ämnet tycks ju inte ha varit ointressant eftersom de gjorde en puff för inslaget dagen innan.

Om inslaget blev ointressant kan jag inte uttala mig om eftersom det togs av censuren och aldrig fick sändas.

Det är journalisten och redigeraren som bestämmer om inslaget blir intressant. Gjordes det av en sån där lojal partipolitruk ligger det väl i farans riktning att det kanske inte blev så intressant?