torsdag 21 augusti 2008

Ny landshövding i Västernorrland.

.


Nyligen utsåg regeringen Bo Källstrand till landshövding i Västernorrlands län.


Rak karriärkurva

Källstrands karriär beskriver en ganska rak kurva, framåt, nedåt. Från Vd i ett svenskt börsbolag till vice Vd i ett franskt monopolbolag, vidare till Vd för Inte Vattenfall Gestapokrafts intresseförening ”Svensk” Energi, därifrån till landshövding i Västernorrlands län.


Skogen slumpas bort

De skuldfria Graningeskogarna och sågverken som fungerat som en prima penningfabrik i alla år och gjort det möjligt för Graninge att genomföra alla sina investeringar direkt ur kassan(!) slumpades bort till SCA av Källstrand.


Den Versteegska hajburen

När Källstrand var chef för Graninge skapade han den Versteegska hajburen tillsammans med franska EDF. Familjen Versteeg trodde att den var till för att hålla hajarna ute. Det skulle visa sig att den möjligen var till för att hålla andra hajar ute.


Tecknen var tydliga

Efter en tid övertog EDF Graninges Vd som blev en av flera vice Vd i EDF. Något senare rekryterades en ny nätchef till Graninge som införde en ny organisation som var en kopia av Sydkrafts organisation. I detta skede var det uppenbart att ”affären” redan hade skett om än inte genomförts.


Kungamordet

Den Versteegska skapelsen Graninge som EDF förbundit sig att skydda, i ägarunion med grundarfamiljen, kastades kort därefter till vargarna – i detta fall Sydkraft som senare blev en del av EON.


Vem kan man lita på?

Drivna affärsmän, som fransmännen är, litar inte på någon som låtit sig köpas. Mycket riktigt återfanns snart Graninges förre Vd i Sverige igen. Nu som Vd på Inte Vattenfall Gestapokrafts intresseförening.


Historien upprepar sig

Ibland har historien en förmåga att upprepa sig. Så även i detta fall. Så blev till exempel Bo Källstrands föregångare som Vd på Graninge, Ingemar Öhrn, också landshövding i Västernorrlands län.


Läs franska

Låt oss hoppas att inte historien upprepar sig fler gånger i fråga om Bo Källstrand. Kanske redan risken för det innebär att Västernorrlänningarna gör klokt i att läsa franska. Snart kanske Västernorrlands län kan komma att upptas i ett fransk dito och Källstrand bli fransk vice landshövding – för en tid åtminstone.


Rak i ryggen som en...

Källstrand kunde ha blivit ihågkommen som en rakryggad chef för ”Svensk” Energi om han hade utfört det arbete till medlemmarnas fromma som följde av hans position. Under Källstrands ledarskap tog istället ”Svensk” Energis extremt karriärorienterade rövslickare den organiserade brottslighetens parti och uteslöt Ekfors på maffians uppdrag. Ett litet enskilt bolag som Ekfors Kraft får ensamt utföra det arbete som borde utföras av en fungerande branschorganisation.


Framtiden

Källstrands karriär beskriver en utveckling som kan tänkas ha en slutstation som nationalsozialdemokratisk politruk på Villaägareföreningen, till exempel i Luleå, möjligen med ett steg där emellan, kanske som kommunalråd i Kramfors, om nu inte pensionen och bankbesparingarna kommer emellan…


Eftermälet

Bo Källstrand kommer att bli ihågkommen, men det blir inte för någon större portion av vare sig heder eller hjältemod…

Inga kommentarer: