söndag 14 december 2008

Skattemyndighetens KK-ansökan mot Ekfors Mark- o Linje.

.

Det är en del av eftersvallet till den långvariga förföljelsen av mig, min familj och mina företag, som sosseriet ägnat sig åt i ungefär åtta år på högintensiv nivå.


Skattemyndighetens roll

Skattemyndigheten har skönat Ekfors Mark- o Linje. Bakgrunden är dels skattemyndighetens legitima anspråk på att få ordning på Ekforsbolagen ur beskattarens synpunkt. Det finns även ett behov av att täcka upp den politiserade klappjakt som bedrivits och rättfärdiga att det, åtminstone hittills, inte blivit något rättsligt efterspel mot de politruker som utförde jobbet, vare sig de fanns på EMI, Skattemyndigheten, Åklagarmyndigheten eller hos Polisen. Samtidigt kan skattemyndigheten inte blunda för de bitvis absurda konsekvenser som blivit, och fortsätter att vara, konsekvenserna av klappjakten ur det enskilda skattesubjektets synvinkel. Skattemyndigheten ska även väga in vikten av att återuppbygga bilden av skattemyndigheten som en opartisk och saklig taxerare som inte missgynnar och inte heller gynnar någon part på andras bekostnad. En grannlaga balansgång således.

Skattemyndigheten har enligt min uppfattning i samband med taxeringen i huvudsak beaktat sina fordringar på mitt/mina bolag men inte varit lika nogräknad med våra motfordringar på skatteverket.


Min roll är bland annat

att fortsätta att lotsa mina företag förbi politiserade tjuvnyp och skamgrepp
att lyckas finansiera den långsiktiga och samhällsviktiga verksamhet vi bedriver, trots att vårt bankväsende, på grund av politisk/ekonomisk korruption, upphört att finansiera sådan samhällsnyttig verksamhet
att utverka skadestånd för den, av det allmänna och från mig, stulna skogen i Falun, för vilken jag orättfärdigt åtalades av sosseriets hejdukar
att organisera företagens administration och drift, så att såväl företag som kunder klarar av min vistelse i den svenska motsvarigheten till Gulagarkipelagen, som snart ska inledas.

Jag tror, att jag och skattemyndigheten, båda eftersträvar någon sorts väpnad fred. Vi är bara inte överens om tidsplanen. Skattemyndigheten, å sin sida, vill att det ske genom att de slår om kurs och knäpper med fingrarna. Vips, ska ett mindre berg med taxeringsbeslut, vinklade såväl som ovinklade, bli tillfredsställande besvarade. Vips, ska de mänskliga och sociala skadeverkningarna av år av terror vara utsuddade.

Jag, å min sida, har nästan uttömt min arbetskapacitet. Tider av buggning, anhållanden, husrannsakningar, obefogade massiva borgenärsattacker, konfiskation av avverkningsrätter och mark, utmätning av alla tillgångar i åratal för begränsade reella skulder, mörklagd belysning, organiserad processkampanj, systematisk förtalskampanj och så vidare har krävt sin tribut.

Min far gick, i en något liknande situation över gränsen och fick en klassisk burn-out innan termen var etablerad. Det tog honom 13 år att något så när återvinna sin arbetsförmåga. Jag har också varit nära att trilla dit men till skillnad från honom har jag även hans erfarenheter att lära av.

Hälsan är den viktigaste gåva människan äger. Jag kan inte påverka att sosseriet, efter sjuttio år av mödosamt uppbyggd rättsröta och mygel, kan skicka mig till Gulag. Men jag är skyldig att försöka se till att komma dit med hälsan i behåll och att komma därifrån med arbetslusten återställd. Det är min uppgift att se till att lyckas med övergången till provisorisk bolagsledning inför Gulagvistelsen och att inte äventyra det genom att låta mig drivas att försöka klara ett orealistiskt hundrameterslopp när det egentligen är ett maratonlopp som pågår.

Hade jag bara skatteärendena att ägna mig åt skulle det väl inte vara så mycket att orda om. Emellertid har jag ju även tjogtals med rättsärenden med bland annat EMI som anser sig av Gud Fader utsedda att på ett bättre sätt driva såväl elnät som elhandel. Vid sidan av allt detta, från vilket jag bara nämnt exempel, ska jag sköta vårt elnät och svara för att människor kan bo och verka i vårt förhållandevis karga klimat. De ska inte tvingas till evakuering vid otjänligt väder, som förhållandena föranleder i trakter där sosseriet fått bestämma, hur elnäten ska drivas.

Jag har begränsad egen kapacitet återstående. Kunderna är redan prövade efter att ha finansierat EMI:s politiserade stollerier. Jag har åtminstone dussinet fullt med pågående ärenden från EMI, vilka samtliga kräver kostnadskrävande handläggning. Därtill ska skatterna kunna hanteras precis som vanligt. Som om vi vore ett bolag över vilket ströddes bidrag och papegojmärken. Vi kan nog betala våra skatter men vi kan inte ensidigt leverera in skatter, välgrundade såväl som fiktiva, utan få tillbaka våra motsvarande fordringar på skatteverket.

Det kan jag naturligtvis inte klara av. Om jag försöker kommer jag att ödelägga min hälsa. Jag kan med ett klokt användande av tillgängliga resurser klara av övergången inför Gulagvistelsen, men där går sannolikt gränsen. Om detta inte är acceptabelt för skatteverket, då måste Ekfors Mark- och Linje sättas i konkurs imorgon för jag kan inte sätta min hälsa på spel för att dölja den klappjakt som fört oss hit. Samtidigt fortsätter jag att förbereda min vistelse i Gulagarkipelagen där jag ska vara ett år, för ett påstått skattebrott, som endast består i att korrekta handlingar lämnats något försenat under den pågående klappjakten, vilket inte är straffbart enligt svensk lag.

.

21 kommentarer:

Anonym sa...

Mikael! Ge inte upp nu! Vi är många som står på din sida och vill din lycka!

Anonym sa...

Håller med föregående talare, var stark Micke detta klarar du galant. Du är en människa med kämpaglöd. Önskar ja själv hade samma egenskaper... Stå på dig!

Anonym sa...

Ja Du Mikael!!

Man kan väl bara konstatera att du gjort dig ovän med allt och alla. Förtroendekapitalet är nog rätt så kört i botten för dig som person, och då är uppförsbacken lång, mycket lång. Men tyvärr har du nog inte kommit fram till den svarta pisten än. Och har du inte åkt svart pist tidigare kan jag lova dig att den vistelse där du kommer att tillbringa ett antal månader inte kommer att vara någon dans på rosor. Där är det så brant att pucklarna lutar innåt på baksidan. Man kan raljera om mycket, men det finns inget människa som går ett fängelsestraff där man är inlåst största tiden obemärkt förbi.

Tyvärr kommer nog Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Energimyndigheten heller inte att trappa av sin jakt innan du fullgjort de pliktelser enligt den samhällsordning som gäller. Och utan vänner i samhället blir det INTE lätt.

Du kallar det Sosseri, men glöm dock inte att Sosseriet har tillkommit genom fria allmänna val.

Hade du haft lite mera sunt förnuft hade Ekfors kunnat vara ett stort och blomstrande företag. Men du har ju inte ens en enda kunnig rådgivare att luta dig emot.

Titta på Junttis, SLP, Outinens m.fl. framgångsrika företag i Tornedalen som genererar starka kassaflöden och som har starka balansräkningar och inga anmärkningar hos UC. Det genomgående hos dessa företag är att de har kompetenta företagsledare och kunniga styrelser med brancherfarenhet. Det är ingen slump att vissa lyckas medans andra aldrig klarar av någonting.

Och till sist det talande ordspråket........Det den första generationen bygger upp förvaltar den andra generationen medan den tredje generationen ödelägger allting........

Good luck!!

Anonym sa...

Rättsrötan är spridd i systemet,du
är långtifrån ensamen om att ha blivit utsatt för detta.

Ta det som en ära att ha blivit utsatt av fascisterna!

Mvh
Per L

Mikael Styrman sa...

Hade socialdemokraterna utvecklats i demokratisk riktning hade de haft kvar makten och haft en god utveckling och människornas förtroende. Istället är de numera en maffiaorganisation i sönderfall som människorna vänder ryggen.

Anders Stål sa...

Det må vara hur det vill med oförrätter och klammer med myndigheterna, men det som smärtar min själ är att Rottneby herrgård fullständigt lämnas öde och tillåts att plundras, vandaliseras och raseras.

Sälj åtminstone av herrgårdsbyggnaderna medan det fortfarande finns något att rusta upp, så den får bevaras som den del av världsarvet den tillhör!

Mikael Styrman sa...

Till Anders Stål:

Du får försöka prata med det tjuvaktiga packet som använt den politiska makten till att stjäla skogen och därigenom orsakat att gården är obebodd.

Jag är uppfostrad att vara mer rädd om människor än om ägodelar. Det är bara nazister som sätter större värde på en byggnad än att bete sig på hedervärt sätt mot sina medmänniskor.

Mvh
Mikael S

Anders Stål sa...

Eftersom vi är helt obekanta med varandra vill jag inte att du jämför mig med nazisterna.

Jag värdesätter historien avtryck i nutiden och den kulturmiljö jag bor i och därför är det sorgligt att se herrgården förfalla.

Mikael Styrman sa...

Du har rätt, vi känner inte varandra, men Du får försöka förstå att jag tycker att det är okänsligt, att Du bryr Dig om huset, men inte om att man stal vår skog och förföljde familjen så att vi aldrig kunde flytta in i huset.

Anonym sa...

Outinens figurerade ju nyligen i media med felmärkta potatisprodukter...

Tror Mikael S är ett offer för jante, tex köper du en sommarstuga kan den få kosta en rätt ansenlig summa, däremot elen till densamma den får inget kosta, än värre om någon blir rik på den...

Stå på dig Mikael, hoppas verkligen du klarar av detta !!

Shadow sa...

Måste bara säga att man inte kan göra annat än att njuta var gång man sett domstolar och dylikt backa i sina försöka att sätta dit dig.

Stå på dig, du visar tydligt hur snevridet vårt samhällssystem är.

Sen tänkte jag passa på att fråga om du har funderat vidare på tanken om en bok av dig, jag skulle, som jag sagt tidigare, köpa den utan att tveka en sekund.

Anonym sa...

Till Anders Ståhl

Tyvärr så har du nog att göra med en rättshaverist som till sin död ensam kommer att slåss mot samhället.

Mikael Styrman sa...

Skurkar som utnyttjar den politiska maktapparaten och/eller rättssystemet för suspekta syften anklagar alltid den som försvarar sig eller försöker få rättvisa för att vara rättshaverister. Som regel sker det anonymt.

De påstår alltid att de s.k. ”rättshaveristerna” slåss mot samhället eller rättsväsendet, när verkliga förhållanden oftast är, att de istället slåss för samhället och rättssäkerhet, men mot slödder och gangsters som missbrukar samhällets resurser för oegentliga syften.

Anonym sa...

Läste om beslutet från HD och vill gratulera Ekfors och Mikael Styrman! Jag blir så oerhört glad att se att någon orkar och kan vinna mot sosseriet! Stå på dig Mikael!

Anonym sa...

Dessa jävla sossar....och hela Rosengård står i lågor. Håller stenhårt på dig Styrman.

Rubberduck sa...

Jag har följt historien om dig Micke och jag tycker att du har rätt i dina åsikter om socialdemokratiska politiker. Stå på dig Micke, jag har själv ett litet företag och vet hur vi behandlas av bolsjevikerna- socialdemokraterna, skattemyndigheten etc det är inte kul, så därför har jag skrivit lite om hur jag tycker vårat samhälle fungerar.

Sverige är fantastiskt! Vi har Socialdemokrater, vi har svenska avundsjukan som för övrigt är världskänd, vi världens högsta skatter, vi har världens bästa flykting mottagning, i inget annat land går det att blanda 200 olika nationaliteter och få det att funka, men enligt socialdemokraterna så funkar det utmärkt i Rosengård, Tensta etc och frågar man vad det kostar oss dumma svenskar att betala för dessa kulturberikare så tycker dem att man är rasist eller till och med nazist, man får inte tänka på kostnader när folk som har ätit upp sitt pass kommer hit ock ska ha hjälp, men när en svensk som kanske har ett litet företag i dessa finanskriser, och knappt kan överleva utan en tex tillfällig skattesänkning, en garant ifrån staten på ett mindre checkkredit (bankerna lånar inte ut idag utan sjukt bra säkerheter) skulle hjälpa väldigt många företag i dessa tider från att gå i konkurs så får man till svar att staten jobbar inte så och det är inte våra problem om du går i konkurs, som svensk är jag van med att bli diskriminerade av våra korrupta politiker, Mona ”Muslim” som kommer att leda detta land efter nästa val är ett bra exempel på hur politiker tänker och gör, Citat: det är häftigt att betala skatt för vi får så bra vägar sjukvård etc inte ett knyst om att vi får hit kulturberikare som ganska ofta är kriminella dessutom och kostar en massa skattepengar, och när Mona handlar med kontokort så har hon dålig koll på om det statens kort eller hennes kort som betalar godis etc, skulle däremot jag köpa ett moms och skattefritt julbord till min familj så skulle en sosse tycka att det förskräckligt att jag har fuskat med skatten…Sådana som dig borde inte få driva företag. Vore kul att få detta kommenterat utan att bli kallas nazist, rasist etc.

//Svensk

Anonym sa...

och micke har du betalt in eller tänker du betala in alla skatter och avgifter för dec månad som vi kunder hos dig har gjort?=? för på räkningen finns ju moms och energiavgifer som skall till staten för att ombesörja en någonlunda nivå på skola omsorg och sjukvård????

Anonym sa...

så censur finns i ditt drömsamhälle????? eller!!! för varför måste du godkänna alla för dig ev. sannesenliga inlägg, för oss vanliga medborgare i varje fall!!!!

Mikael Styrman sa...

Se min kommentar i separat blogg:
"Ge oss en Frisjukhusreform".

Anonym sa...

Kämpa på Mikael Styrman, jag är en företagare i Luleå och jag måste säga att jag är chockad över hur myndigheterna och sosseriet har betett sig mot dig, hanteringen är inte värdig en demokrati som vi påstås vara.

Det verkar som om dessa byråkrater och sossar vill "utrota" en liten företagare som dig, hemskt och vidrigt, men du har mångas stöd i Sverige, lycka till önskar jag från Luleå.

Anonym sa...

Sitter du inne eftersom bloggen tystnat eller har du helt enkelt inrättat dej i leden?