onsdag 13 april 2016

Älgslaktaren från Kaitumdalen sorterar jaktflyget på Bromma

.
Så slog han till igen. Den legendariska älgslaktaren som under sin tid i Vattenfalls styrelse lät Vattenfall betala och tog helikopter in i nationalparken i Kaitumdalen med Järva-Per Blind, där man sköt åtta älgar, tog de bästa bitarna och lämnade resten att ruttna. Och framför allt - sin vana trogen - skickade räkningen till skattebetalarna. Numera, efter Vattenfalls ”framgångsrika” utlandsaffärer - icke att förglömma, under Anders Sundströms ledning - torde ett utlägg för en helikopter för tjuvjakt i nationalpark vara en kännbar utgift. I avsaknad av Swedbank-spararnas pengar att leka med och med Folksamspararnas pengar allt mer satta under lupp, måste nog även en driven och intresserad jägare göra rätt för sin plats i jaktlaget. Åtminstone om han inte vill övergå till att köra bil till jakten och kanske bara få gå i drevkedjan.

Där har vi nog förklaringen till att Bromma inte ska läggas ned förrän år 2038. Dit är det 22 år. Nästan en generation. Sundström babblar om Arlandas betydelse för Stockholm expansion. Men med nuvarande utveckling i staden, landet och världen är det kanske inte ens säkert att mer än en spillra av dagens Bromma OCH Arlanda behövs år 2039. Det är inte ens säkert att Stocholm finns. Så ser perspektivet ut när Anders Sundström försöker dölja att maffians älgjaktlags intressen styrt och styr på Bromma.

Allt surr om behov av utbyggnader för att på Arlanda betjäna den obetydliga trafik som idag flyger på Bromma är just inget annat än surr. Bromma betjänas av en kostig och saknar i det närmaste fungerande allmänna kommunikationer och har följaktligen ett försumbart antal passagerare. Men Bromma har bättre möjligheter att ge obskyra jaktlag VIP-behandling så att de människor som betalar deras resande och jagande inte ska se vad de gör med allmänhetens pengar.

Arlanda, OCH andra flygplatser runt Stockholm, sväljer Brommas obetydliga antal resenärer utan problem och utan kostsamma utbyggnader. Betänkas bör i sammanhanget att Arlandas ledning de senaste 20 åren till stor del varit fokuserad på att avveckla gater och förvandla flygplatsen till en lyxparfymaffär. De i stigande grad hunsade resenärernas flygtrafik har i allt högre grad blivit ett nödvändigt ont för att få in kunderna i parfymaffären.

Skamlöst har Sundström yvts över att han skapat en ”stark och högt värderad bank” i Swedbank. Inte lika högljutt har han skrutit om att det skett genom att plundra bankens fondsparare och förvandla kundernas liv till ett helvete, till en tröstlös jakt på kontanter utan nosande från näsvisa och inkompetenta mellanchefer på banken vilka krävt otillbörlig insyn i kundernas affärer och affärsidéer. Samtidigt står dörrarna på vid gavel utan besvärande frågor för maffians skumma miljardaffärer.

Få se om det blir lika lätt att piska igång affärerna i det utsugna KF genom att hunsa och råna kunderna. Den gamla bryggarhästen KF:s fordom så stolta rygg och hållning svankar numera betänkligt medan revbenen framträder allt tydligare, liksom de indoktrinerade och politiskt förblindade, fordom så lojala kunderna, som i allt större numerär idag står med minst ena foten i graven. Kommer KF:s kassa att förslå för att garantera en plats i jaktlaget, i Amerika, på den europeiska kontinenten eller ens i ett byalag utanför Piteå? Efter hand som kassan sinar grinar de avrättade älgarna i Kaitumdalen allt elakare bakom ryggen. Få jaktlag torde vilja bli förknippade med tjuvjakt i nationalpark på skattebetalarnas bekostnad, med älgarna lämnade att ruttna på platsen, nödtorftig kamouflerade med torv och mossa och med ett politiskt blockerat rättsväsende.

Som vanligt ihoppratade framträder Wallenberg, för att sekondera Sundström genom att visa skenbart missnöje med Arlanda, för att få oss vanliga lättlurade människor att tro att lyxjaktklubben är missnöjd med att Anders Sundström vill flytta Brommas nedläggning en generation framåt i tiden, till en tid när det växer skog ur ändan, inte bara på älgarna i Kaitumdalen utan även på de flesta i jaktlaget.

Falun onsdagen den 13 april 2016
Mikael Styrman

.

5 kommentarer:

xanti sa...

Hej
För en gångs skull tror jag du har fel. Med runt 2,5 milj. passagerare under 2015 och över 25000 starter kan inte Arlanda ersätta
Bromma utan utbyggnad. Dessutom tror jag att Bromma behövs som komplement till inrikesflyget.
Vänligen
Anders T

Mikael Styrman sa...

Svar till Anders T:

Arlanda har MYCKET LITEN trafik jämfört med vad man har internationellt på lika många banor.
Arlanda har till och med lite jämfört med vad man har internationellt på FÄRRE antal banor.
Kollektivtrafiken till Arlanda är mycket välutbyggd och klarar betydligt flera passagerare än idag.

Brommas trafik är försumbar jämfört med Arlandas. Bromma stödjer inte inrikesflyget - tvärtom. Det är mycket opraktiskt att man för att resa mellan två orter i lilla Sverige ska tvingas byta flygplats i Stockholm. Arlanda bör naturligtvis ha en reservflygplats, men den uppgiften bör rimligen ligga på Skavsta och Västerås.

Arlanda kan öka sin kapacitet MYCKET PÅTAGLIGT utan problem, om man stänger parfymaffärerna för att åter ge plats för passagerare och använder större plan.

Att Anders Sundström surrar om utbyggnader på Arlanda är bara svammel. Syftet är att dölja att maffian kastade ut allmänflyget från Bromma för att det var ohälsosamt för dem att deras mutresor kunde iakttas av allmänheten.

Jag anser att Bromma ska fortsätta att vara öppet, men inte som en maffia-flygplats utan som en flygplats för allmänflyget. Ingen tidtabellstyd flygning utan istället bara småplan, affärsflyg, företagsflyg och helikoptrar.

Mikael Styrman sa...

Anders, i sista meningen i min kommentar skulle naturligtvis ordet "privatflyg" också ha varit med.

xanti sa...

Hej
Nåja jag respekterar din åsikt :) Men det du skriver att man måste byta flygplats är inte helt korrekt. Den största trafiken på Bromma är just inrikesflyg mellan orter i Sverige och just Stockholm. Under den mest frekventa tiden (morgon och kväll)finns det inte utrymme på Arlanda för mera trafik. Det är trångt redan med starter och landningar mellan 07.00 - 09.00 och samma sak senare på eftermiddagen / kväll. Mitt på dagen är det naturligtvis lugnare men det gäller ju både Bromma och Arlanda.
Vänligen
Anders T

Mikael Styrman sa...

Man kan anpassa flygplantypen till antalet resenärer och man kan återställa utgångar som rymmer fler genom att stänga parfymaffärer.