torsdag 7 april 2016

Personnummer-pajaserier

.
Vi har vuxit ur personnummer-systemet rapporterar tidningarna om. För den oinvigde förefaller det då rimligt att man anpassar personnummer-systemet så att det bibehåller sin grundidé och kan fortsätta att fungera. Det vill säga att det visar födelseår, -månad och -dag, med tilläggssiffror som skvallrar om var och vilket löpnummer under dagen barnet blev på sin födelseort, följt av en kontrollsiffra.

Den som sysslat med databaser vet, att det är lätt att bibehålla systemets fördelar genom att exempelvis lägga till två siffror på slutet. Alla som kunnat få personnummer enligt den gamla modellen får två nollor, lämpligen efter födelsedatum och före de nu fyra sista siffrorna. De kan också införas som exempelvis siffra fyra och fem. Förmodligen kan följden om man bygger om systemet bli, att alla får en ny kontrollsiffra på slutet. Men systemet fortsätter att fungera som tidigare. De gamla numren kan också fortsätta att fungera utan att behöva bytas ut. De gamla fortsätter att vara 10-siffriga medan de nya blir 12-siffriga.

Alla, eller nästan alla, som har datorprogram som hanterar personnummer kommer att behöva anpassa dem. Men det är en engångsåtgärd och sannolikt inte särskilt omfattande.

Ett alternativ kan vara att, så som förekommer i många andra sammanhang, lägga till två bokstäver före personnumret där SE naturligtvis betyder född i Sverige.

Man tar sig för pannan när man läser i tidningarna att Skatteverket valt att istället införa fejkade personnummer, med falska födelsedata. Visst, det är en praktisk, akut lösning, på ett problem som borde varit möjligt att förutse. Men det är också ett förstadium till kaos, till att göra personnumren lika intetsägande som registreringsskyltarna på bilar. Det är heller knappast någon fördel att tvingas ha dubbla system: ett med personnummer och ett med en nyckel som översätter dem till vad de verkligen ska vara.

Det verkar som om Skatteverket haft otur vid rekryteringen…

Falun torsdagen den 7 april 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: