tisdag 3 maj 2016

Att inte kunna se bjälken i det egna ögat

.
Åsa Romson är i blåsväder igen. Hon gör som andra politiker. Låter egennyttan styra och säger ett, men gör ett annat. Men hon verkar lida av någon sorts social dysfunktionalitet eftersom hon inte tycks förstå, att det inte passar sig att allt för tydligt visa vilka de egna egentliga drivkrafterna är.

En problemfylld Stefan Löfven tar tillfället i akt att styra över en del förakt mot Miljöpartiet och Romson. Men vad spelar det för roll om Romson sitter i regeringen så länge som maffians man i regeringen, Anders Sundströms dräng, Obol-, Northland- och Ekforsmannen, den ökända dubbelfakturerande föredragshållaren från Tillväxtverkets grandiosa fester Sven-Erik Bucht sitter i regeringen?

Löfven ser grandet i Miljöpartiets öga, men inte bjälken i Nationalsocialdemokratins.

70 års maktinnehav har dragit in en del skräp i det nationalsocialdemokratiska huset, som det inte är så lätt att bli av med.

Falun tisdagen den 3 maj 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: