tisdag 3 maj 2016

Mycket väsen för lite ull…

.
…sa gumman som rakade grisen. Så kan man också säga om regeringens ambitioner att utvisa sådana som nekats uppehållstillstånd i landet. Regeringens ambition tycks enligt duon Ygeman och Johansson vara att antalet återförvisade ska öka från 1.000 per månad till 2.000 per månad. En betydande förändring sa Ygeman. Och det är klart, börjar man tillräckligt nära noll är varje förändring betydande.

Nu finns det några saker att komma ihåg apropå detta. Även om det inte skulle tillkomma en enda ytterligare att utvisa kommer det, om regeringens ambition infrias, att ta åtminstone 7-8 år att utvisa de som redan kommit och nekats uppehållstillstånd. Enligt svensk offentlig sektors oduglighetspraxis kommer skattebetalarna att tvingas försörja dem alla under tiden. I verkligheten kommer inte antalet outvisade att minska de närmaste åren utan istället kommer det sannolikt att öka kraftigt. Framför allt kommer antalet gökungar att öka. I den godhjärtade dårskapens välvilliga tecken upplever nämligen den svenska byråkratin det som sin uppgift att försörja och utbilda alla som sätts till världen i fattiga länder. Enbart de är betydligt fler årligen än regeringen planerar för att mäkta utvisa. Därtill kommer mängder av vuxna män, anhöriginvandrande och illegalt invandrande. Och så det slutliga dråpslaget: Regeringen kommer sannolikt inte att nå det uppställda målet. Det kan till och med ifrågasättas om den kommer att nå fjolårsnivån. Ska man utvisa all världens fattiga under miljardärsreseformer - som om det är Anders Sundström som är ute och åker på spararnas bekostnad - blir det både så ineffektivt och dyrt att en svensk ekonomi i fritt fall knappast mäktar med fjolårsnivån.

Det brukar sägas att frivillighet är bästa metoden. I Finlands tillämpas det i stor skala. Staten chartrar normalstora plan och skickar iväg folk. Även det får naturligtvis karaktären av gratis lyxsemester, men får man iväg dem går de i alla fall inte här och sparkar i sanden och kostar pengar.

En svensk variant som skulle kunna spara pengar vore att skattebetalarna subventioner den storviltjagande politisk/ekonomiska noblessens jaktresor till tredje världen, mot att de åtar sig att på varje resa ta med sig 5-6 personer under utvisning - från Bromma naturligtvis. Spararna/skattebetalarna betalar ju redan deras resor men det syns inte så tydligt. Med tanke på hur mycket tid och andras pengar de lagt ned genom åren på lyxresor, och lyxjakter, kan man anta att de skulle klara av att utvisa minst lika många som staten lyckas med.

Det skulle sannolikt bli mycket billigare än de lyxresor för utvisade som staten nu arrangerar. Jakten kan man se som en ren bonus, åtminstone om media blundar för troféerna.

Falun tisdagen den 3 maj 2016
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ett annat tips vore att använda stora färjor som migrantförläggningar för sådana som inte blir beviljade "asyl" till att faktiskt åka med istället för att de ligger vid en kaj. När båten är full avseglar den. Förslagsvis under natten. Avtal med passande mottagningsland får göras innan förstås. Eller kanske en färja per land. De lär väl få gå i skytteltrafik hur som haver.

Harry Fager

Anonym sa...

NSD hade en artikel i veckan där Henrik L öppet kritiserades av stugägare i Armasjärvi för regleringen av dammarna. Tydligen har detta fenomen uppstått när Övertorneå Energi tagit över driften. Det vore roligt med din syn på det hela?