söndag 4 januari 2009

Kompetenta chefer till den offentliga förvaltningen.

.

Idag har vi flygplan, helikoptrar, tåg, fyrhjulsdrivna automatväxlade bilar, högerstyrda dito för postdistribution, belagda vägar, vägskyltar, gps-navigering, hydraulmaskiner, plogbilar, telefoner och telenät, datorer och datanät, komunikationsradio m.m. Redan år 1969, för 40 år sedan, åkte amerikanarna till månen, de åkte runt månen, de landade, promenerade på månen och åkte hem igen.

Förr hade man inget eller nästan inget av detta.
Förr klarade man att skicka post och pengar.
Det klarar vi inte längre i Sverige.
Den här ekvationen stämmer inte.

Under en tid, för cirka hundra år sedan, fanns ångbåts- och ånglokstrafik till delar av landet. Det fanns varken vägar eller vägskyltar. Istället fanns oskyltade, illa underhållna, stigar. Det fanns inga bilar men det fanns gästgiverier och skjutsstationer, där diligensen kunde byta hästar och passagerarna få mat, eller övernatta. Då gick det att distribuera post- och pengar.

Som vanligt när sosseriet ska lägga ned någonting delade man först upp Posten och Svensk Kassaservice. Redan då kunde man ana vad som skulle komma. Man reparerade lokaler, byggde om, separerade ingångar, flyttade folk mellan olika organisationer. De som skulle sparkas ganska snart i en organisation och de som skulle sparkas lite senare i en annan. Sedan sprutade man iväg pengar på skyltar, reklammaterial, TV-reklam m.m. Vi som har varit med ett tag har sett hur statens medel används. Vi har lärt oss att när man ska lägga ned ett regemente slösar man först bort hundratals miljoner på att reparera byggnaderna. Det gick så långt att vi skojade om det, man och man emellan. När militären började renovera på ett regemente sa vi att det skulle läggas ned och det brukade stämma bra. Det har på något sätt utvecklats till idiotstämpel över hela den offentliga sektorn.

Vad beror detta på? Beror det på att odugliga och/eller egennyttiga och kriminella chefer anställs och överlever i den offentliga sektorn? Beror det på att de tillåts skära ned på de nyttigheter och tjänster de är satta att tillhandahålla, för att skapa utrymme att stjäla oförtjänt bonus till dem själva?

Hade sosseriet varit ens hälften så intresserade av att sköta posten, som de varit av att läsa andras brev, hade det nog inte varit något problem att få posten att fungera, med eller utan kassaservice.

Hur kan det vara på det här sättet? Varför finns det ingen heder i den offentliga förvaltningen längre? Varför finns det ingen yrkesstolthet? Är det högsskattesamhällets demoraliserande och uppenbara övertaxering av medborgarna som spridit sin tjuvaktighet över landet och skickat ut budskapet, att offentligt administrerad tjuvaktighet är okej?

Går det inte att göra något åt detta?
Går det inte att sluta övertaxera medborgarna för att strö pengar åt nepotismens gunstlingar?
Går det inte att helt sonika sparka de odugliga och/eller tjuvaktiga statliga cheferna och tillsätta hederligt folk som duger till att få jobbet gjort istället?

.

4 kommentarer:

Stoppa smot och heja HV sa...

Normalt en av Dina tillskyndare när det gäller tvist med EMI. När det gäller offentliga tjänstemän gör Du Di dock skyldig till ett fundamentalt fel. En anställning, privat eller offentlig, är ett avtal. Som Du mycket väl vet kan man inte bryta avtal hur som helst. Skall man förändra en persons anställningsförhållande kräver detta en uppsägning och kompensation. Både offentligt och privat. Det finns ju en och annan VD i privata aktiebolag som fått någon krona för att försvinna.

Och Ditt gnäll på högskattesamhället och Posten hänger inte ihop. Posten finansieras med avgifter!!!
Dessutom har Posten några kronor som kompensation för att dela ut post där det är olönsamt. Som Du vet får ju vem som helst dela ut post numera, när det är avreglerat. Men av någon anledning vill inte de privata postutdelarna köra någon annan stans än i tätort!

Mikael Styrman sa...

Tack för Din kommentar. Lite funderingar kring den:

I och för sig vet jag inte om jag sagt att man ska bryta avtal.

Avveckla odugliga chefer bör ske i någon form. Det behöver ju inte innebära avtalsbrott.

Om man har gjort avtal med någon som innebär att han ska sköta ett jobb och han sedan inte gör det – har inte han/hon brutit avtalet då?

Den som inte levererar sin del av avtalet – ska han/hon ha kompensation? Varför det? Förutsätter inte avtalet ömsesidiga prestationer?

Jag vill nog mena att postens sammanbrott och högskattesamhället hänger intimt ihop, oavsett hur postens verksamhet finansieras. Det är överskottet av pengar i de offentliga finanserna som har spritt en känsla av att man får hantera skattepengar hur som helst. Att man sedan inte behöver prestera något i offentlig förvaltning, är en konsekvens av att pengarna inte behöver komma till god användning. Då behöver det arbete man förväntas utföra inte heller göras ordentligt. De sakerna hänger ihop som ler- och långhalm tror jag.

Det där med att distribuera post i glesbygd tas alltid upp som paradexempel av den offentliga sektorns tillskyndare. Självklart är det svårt för någon som inte har monopol att distribuera post i glesbygd. Det är dyrt oavsett vem som gör det och måste finansieras på något annat sätt än genom distributionsavgiften i glesbygden. Men det är väl åtminstone delvis därför vi betalar skatt. För att sådana saker ska kunna fungera. Sedan kan man väl inte rimligen begära att de privata postföretagen ska kunna distribuera post i glesbygd när de offentliga inte ens klarar det i tätort.

Sedan tycker jag inte att det är gnäll om man som skattebetalare inte vill att de offentliganställda bara ska hålla på och leka och lalla. Det offentliga ska väl inte vara något vuxendagis. Det ska väl vara arbetsplatser det med.

Stoppa smot och heja HV sa...

Jo min käre Styrman Du skriver "går det inte helt sonika att sparka de odugliga.......
Det är nog ett avtalsbrott.
Och även en oduglig chef har faktiskt rätt till de ersättningar som följer av avtal. Här kan finnas vissa undantag vid brottslighet etc och det vet Du. Konstigt nog behöver Du inte fullfölja Dina åtagande och vara duglig, men det kan vara skäl för uppsägning. Men återigen, Du skall ha Dina ersättnignar. Vi kan ju nämna vissa ABB direktörer.

Du om någon borde ju ha respekt för att man i vissa monopolföretag måste göra vissa saker, t ex verkställa tveksamma anslutningsärenden och inte alltid få betalt. Jag vill nog påstå att Postens verksamhet i landsbyggd är väl jämförbart med att leverera el till olönsamma kudner i glesbruk, som EMI helt knäppt inte vill låta elnätsinnehavaren få betalt för.

Så låt oss hålla isär skatte. och avgiftsfinansierade verksamheter, då håller jag helt med Dig.

Mikael Styrman sa...

Orden kan ju naturligtvis ha olika betydelse för olika personer. ”Sparka” är dock ingen specifik juridisk term utan slang eller vardagsspråk som kan betyda vad som helst av: lämna sitt arbete, sägas upp eller avskedas.

Vilket som kan avses framgår nog ofta av sammanhanget. Däremot kan inte utläsas att det handlar om att arbetsgivarsidan ska begå avtalsbrott. Du må ha läst det så, men det står inte så.

Sen flaxar Du iväg och kraxar med den anonymes djärvhet och då kan vi inte föra någon dialog på vettiga villkor. Du vet säkert lika väl som jag, att en eller två vårdslöst framhasplade lögner kan kräva flera timmar av arbete och flera sidors redogörelse. Ändå slänger Du ur Dig ogrundade påståenden och gör ovederhäftiga jämförelser. Jag kan gärna ta den debatten men inte med någon som inte är beredd att stå för vad han säger.

Vi ska inte jämföra olönsamma kunder med tjuvar. De är väsenskilda ting. Du måste skilja på dyrbar postdistribution i glesbygd och kriminella stadsanställdas medhjälp till grov stöld. De två sakerna har inte med varandra att göra.