måndag 1 augusti 2016

Nutidens Chamberlain och Daladier i färd med att ödelägga Europa

U.
Andra Världskriget föregicks av att välvilliga men fega och ryggradslösa europeiska politiker under 1930-talet gick Hitler till mötes på punkt efter punkt, utan att någon gång sätta ned foten.

Under åren 1935 - 1938 utspelade sig bland annat följande:

Allmän värnplikt infördes i Tyskland - i strid med villkoren i Versaillesfreden.
Flottan och flyget rustades upp.
Det demilitariserade Rhenlandet ockuperades - eller besattes.
Tyskland lämnade Nationernas Förbund.
Österrike anslöts till Tyskland.
Det Tjeckoslovakiska Sudetlandet likaså.
Resten av Tjeckoslovakien besattes.

Det kallades eftergiftspolitik. För alltid i historieböckerna inskrivet är Neville Chamberlains viftande med ett papper efter hemkomsten från München-konferensen vid vilken han och Daladier skänkt bort Tjeckoslovakien. Som om ett avtal med Hitler var något att lita på.

Churchill kommenterade detta med:

”De valde mellan krig och vanära. De valde vanära och de kommer att få krig.”

Först efter att Hitler även tagit Polen svarade Storbritannien och Frankrike med en krigsförklaring vilken sedan resulterade i ett nästan treårigt låtsaskrig. Det kan argumenteras för att det blev ett nästan femårigt låtsaskrig. Om inte ryssarna hade satt fart mot Berlin skulle kanske de allierade ännu samla sina krafter i Storbritannien.

Politiken såg annorlunda ut då. Det gick att veta vem som gjorde vad och ställa politiker som klantade till det till svars. Idag gömmer sig alla oduglingar i en diffus och anonym köckenmödding. Det går inte att veta vem som har gjort vad utan alla gömmer sig i ett anonymt kollektiv. Icke desto mindre är det Chamberlains appeacementpolitik som råder nu i umgänget med Erdogan, som av allt att döma aspirerar på att bli vår tids Hitler.

Precis som Hitler och hans kumpaner genomskådade Neville Chamberlain och Édouard Daladier har Erdogan genomskådat dagens ryggradslösa självsmekare till europeiska politiker. Nyckeln den här gången är inte krigströtthet som under 1930-talet utan fega och egoistiska politikers ovilja att föra den migrationspolitik som tiden kräver, på grund av risken för att bli undanskuffade från köttgrytorna.

Den här gången är det Arabiska, Afrikanska och Asiatiska migranter som Europas politiker inte vågar ta i. Erdogan erbjuder sig att stoppa dessa under förutsättning att de istället byts ut mot turkar med fri rörlighet. Det sägs inte rakt ut men i kölvattnet på fri rörlighet inom Europa för turkar följer naturligtvis fri rörlighet för Erdogans religiöst fanatiska Gestapoliknande milis. Frågan är om Europa har någonting att vinna på att gentemot Erdogan göra samma misstag som Chamberlain och Daladier gjorde mot Hitler?

Ändå är det nog minst 50% chans att Erdogan får igenom sina krav, sedan när det lugnat ned sig och de Europeiska politiska krypen tror att det passerar obemärkt och utan att någon av dem kan pekas ut som ansvarig.

Vilken, eller vilken grupp av, Europeiska politiker kommer från Ankara och viftar med ett avtal med Erdogan som löser migrationsproblemet, eller flyktingproblemet som man föredrar att kalla det - trots att flykten sträcker sig över halva klotet?

Falun måndagen den 1 augusti 2016
Mikael Styrman
.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Du är ganska komisk. Först hånar du media och det politiska etablissemang som du menar har smutskastat dig i pressen och använt rättsväsendet för att stjäla din egendom. Men sedan går du till deras historieböcker och lyssnar på hur deras "experter" i media framställer Versaillesfreden, Hitler och Erdogan. Förstår du inte att du gör dig själv till dubbelt åtlöje?

Om du läser på om de geopolitiska orsakerna till första världskriget och bland annat studerar skillnaden mellan den tyska och angloamerikanska kolonialpolitiken kommer du att förstå att Versailles var riggat och detta ledde till att tyska folket blev helt utblottade och höll på att gå under. Tyska kvinnor var tvungen att prostituera sig för att överleva.

Hur kunde då Hitler ta landet ur total depression till europas rikaste land på sex år? Jo genom att han nationaliserade rätten att skapa sin egen valuta. Ett lukrativt monopol som i nästan alla länder innehas av de privata bankerna. Detta är den verkliga orsaken till att Tyskland, Japan och Italien 1945 låg i ruiner och att Hitler beskrivs som världens ondaste man. Något som kommer att drabba varje ledare som försöker koppla bort bankkartellen igen. De senaste avskräckande exemplen har varit Irak, Libyen och Iran varav de två första redan gått samma öde som Tyskland.

Och vad vet du egentligen om Erdogan? Sannolikt inte särskilt mycket alls förutom det du läser i tidningen. Samma tidningar som har skildrat dig som en tjuv inför hela svenska folket. Vakna!

Mikael Styrman sa...

Svar till Anonym:

Du har missförstått.

Jag har inte skrivit något om hur mycket eller lite rättfärdig eller klok Versaillesfreden var. Hitta därför inte på uppfattningar om vad jag tycker i den saken vilka jag inte vare sig delar eller har framfört.

Efter första världskriget fanns Versaillefreden, vad man än tycker om den. Hitler valde att bryta mot den på flera viktiga punkter. Det var viktiga signaler om Hitlers intentioner vilka England och Frankrike valde att bortse från, med i efterhand känt resultat.

Det är lätt att dela Din misstänksamhet mot media som ofta används för propagandaspridning. Men det är inte så lätt att förstå hur Du menar att man ska hålla sig informerad utan att ta del av även dessa media. Vi utsätts alltid för propaganda. Om man vill veta vad som verkligen händer är inte lösningen att välja bort media vars åsikter man inte helt delar. Att läsa kritiskt är inte samma sak som att inte läsa alls. Vi kan inte mycket mer göra än att söka alternativa källor och ställa dem mot varandra när vi försöker bilda oss en egen uppfattning om vad det är som egentligen händer.

Om man inte ser vad Erdogan håller på med lider man nog av självpåtagen blindhet i långt framskridet stadium.

Anonym sa...

Var tar du del av Erdogans narrativ? Som stöds av en majoritet av det turkiska folket? I likhet med Putin och Hitler och sannolikt Assad och Gadaffi. Var tar du del av information som förklarar hur nationalsocialisterna tänkte och vilken världsbild de hade? Alltså inte segrarnas bild av dem - utan deras egen version. Var vänder du dig för att få veta hur Trump-anhängare och second amendment försvarare resonerar? Alltså inte hur SVT säger att de resonerar utan hur de själva ser på saken.

Mikael Styrman sa...

Just precis!
Bra beskrivning av problemet.
Det är inte helt lätt att veta vad andra tänker,
och det blir inte lättare av att medias rapportering av vad som händer färgas av olika intressen.

Vi är hänvisade till att studera de källor vi kan finna - kritiskt - för att därefter dra egna slutsatser.

Alla, eller i vart fall många, dårar som störtat världen i elände har kunnat servera sitt ofta förenklade budskap så att det tilltalat enfaldiga och lättledda människor vilka bara längtat efter en kraftfull ledare att följa. Så även, av det mesta att döma, Erdogan.

Inte sällan exploaterar dessa ödesdigra världsförbättrare enkla och lata människors sämsta drivkrafter: avundsjukan - i betydelsen missunnsamheten.

Människor älskar att höra att även om de är lata, okunniga och inkompetenta kommer de att få det lika bra som flitiga och dugande människor - det har det gjort rätt för! Där tar katastrofen avstamp!

Anonym sa...

"Människor älskar att höra att även om de är lata, okunniga och inkompetenta kommer de att få det lika bra som flitiga och dugande människor - det har de gjort rätt för! Där tar katastrofen avstamp!"

Då antar jag att Erdogan, Putin, Hitler och Gadaffi såg/ser världen på ungefär följande sätt:

1. Världen är korrupt och styrs av USA som exploaterar större delen av världen för att gynna sig själva, dvs främst oligarkerna som styr USA.
2. Folk i allmänhet som inte är insatta i det geopolitiska spelet begriper inte ett jota av detta utan tror att de är fria och att deras framgång beror på deras egen skicklighet eller ansträngning. Även en hårt arbetande energibolagsdirektör som läser Churchills memoarer och inte begriper att han är där han är främst till följd av arv av ett lokalt monopol - dvs. trots att han arbetar hårdare än sin anställda och har ett bättre bordsskick och en klarare världsbild - likväl på det stora hela bara är en produkt av kapitalets ackumulationshastighet, geopolitisk stabilitet och en foglig ej uppviglings- eller brottsbenägen arbetskraft.
3. Statsledarens uppgift blir därmed att skydda dessa ovetande (både herr pösmagade fd. dir. och lata arbetare) - om än i vissa fall begåvade och hårt arbetande - medborgare mot amerikanska och internationellt opererande finansiella rovdjur.
4. För att kunna göra detta effektivt måste eventuell intern kritik eller upprorstendenser neutraliseras.
5. Observera att om statsledaren resonerar på detta sätt så sätter han eller hon staten och nationen framför den individuella duglighetens belöning - ett förhållningssätt som Styrman förespråkar i citatet. Samtidigt utgår statsledarens makt från folket som helhet så denne kan knappast sätta en enda medborgares bästa bakom belöningen av en icke-medborgare - hur duglig och hårt arbetande denna icke-medborgare än är.
6. De tidigare nämnda amerikanska och internationella finansiella rovdjuren (läs: judarna) har inympat den i citatet representerade världsbilden i Styrmans hjärna med hjälp av till buds stående propagandahjälpmedel, exempelvis: a) genom Timbro Förlag till enskilda företags direktörer under 80-talet distribuerade liberala pamfletter; b) genom film-, teve- och förlagsindustrin förmedlande av dito värderingar; c) skolundervisningen samt d) Churchills memoarer.
7. Så alternativet står inte nödvändigtvis mellan frihet och "angrepp på friheten" ("det öppna samhällets fiender" med Karl Poppers nomenklatur - och ja Poppers etniska härstamning är givetvis relevant). Alternativet kan lika gärna vara Erdogan eller ökat västerländskt inflytande. Dvs friheten att välja mellan hundra olika slag av artificiellt smaksatt kvarg samt rätten att runka till den porrstjärna man gillar mest. Men aldrig friheten att rösta för stängda gränser eller mindre barngrupper på dagis. Och kanske en majoritet av turkarna då föredrar en auktoritär Erdogan?

Frågan är alltså: Om valet står mellan de parter som anges under p. 7. Var skulle vi kunna få veta det?