söndag 30 mars 2008

Ekfors och rättvisan

.

Åberopande politisk samhörighet

I slutet av 1980-talet vände sig lokala sossepolitruker i Övertorneå kommun till Thage G Petersons bror, Tore, som då var byråchef på koncessionsbyrån vid Statens Energiverk. Man begärde att han, med åberopande av att de alla var socialdemokrater, skulle hjälpa dem genom att dra in Ekfors koncession.

Kränkt – men inte blindgångare

Tore P, som han allmänt kallades, hade visserligen som kutymen bjöd vid den tiden, en röd knappnål på kavajslaget för att visa att han var socialdemokrat. Det var en ”diskret” signal till andra socialdemokrater om var han hörde hemma politiskt och om att de därför skulle hjälpa honom i hans arbete. Han hade också varit med om att skrämma ihjäl ett inte obetydligt antal eldistributionsföretag eller tvinga dem att gå samman till större företag vare sig det var lämpligt eller inte. Aldrig, sade han sig dock ha träffat på sådana plumpa stollar som kommunpolitikerna i Övertorneå. Tore P var djupt kränkt över att man ville skriva honom på näsan, att han, som ville se sig själv som en saklig statlig tjänsteman på en specialmyndighet, skulle vara beredd att dra in en koncession, bara för att en kommunpolitiker ville det på grund av politisk samhörighet! Och det måste faktiskt sägas till Tores försvar, att någon sådan blindgångare var han inte, att han rätt upp och ned gjorde något sådant, av endast den anledningen. Sedan visste han alldeles för mycket om Ekfors nät, och vilja och förmåga att stå upp för sin sak, för att ens tro att det skulle gå att göra lagligen.

Inte kränkt men blindgångare

Kommunpolitikern gav sig inte. Han skrev till Hans Rode, generaldirektör för Statens Energiverk och tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö, och se, där satt det inte fast! En koncessionsindragning fixades snabbt fram utan grund. Vi överklagade, och förlorade naturligtvis hela vägen upp, som sig bör i ett genomkorrumperat rättsväsende. På den tiden skrev domstolarna ibland och visade när de varit utsatta för politiska påtryckningar. Det har de efter ytterligare femton korrumperande år med nationalsozialdemokratin slutat med. De skrev i domen, och markerade punkt efter punkt, att vi med skärpa tillbakavisat vad som lagts oss till last. De avslutade med att göra en ”samlad bedömning”, varvid vi förlorade.

Håkan Heden & Co

Nu, eller rättare sagt år 2000, fick korrumperade tjänstemän vid Energimyndigheten, Håkan Heden & Co, sosseriets uppdrag att trakassera oss. Vi hade höjt våra priser senast vid ”avregleringen ” 1996. Våra kostnader hade ökat varje år, 3-5% av våra kunder flyttade årligen, till stor del på grund av kommunpolitiskt vanstyre vilket även det får sådana effekter, staten höjde sina avgifter mot oss med 170%. Vattenfall höjde regionnätstaxan med ca 5%.
Vi hade inte tid att göra någon närmare utredning om hur mycket vi behövde höja men bestämde oss för att tills vidare i alla fall höja de 5% som Vattenfall höjde gentemot oss. Det är denna höjning som det korrumperade patrasket vid Energimyndigheten underkände och som de i vanlig ordning korrumperade domstolarna gjorde likadant med.

Ekfors kundnytta jämfört med de större kollegornas

Då ska man veta, att våra större kollegor hade högre tariffer än vi och att människor i deras områden frekvent tvingas leva länge i mörker eller evakueras från sina hem i samband med dåligt väder, vilket aldrig skett inom vårt område. Till skillnad från våra större kollegor som åtnjöt och alltjämt åtnjuter det korrumperade politiska systemets beskydd, har inte vi för vana att muta Energimyndighetens tjänstemän. Till skillnad från våra större kollegor hade, och har vi, bredare ledningsgator; vi bygger tillsynsvägar i våra ledningsgator; hela lågspänningsnätet är ombyggt till isolerat utförande; årliga avverkningar sker av farliga träd, torrträd etc. Vi har tätare underhållsröjningsintervall. Vi har utfört massiva byten av säkringsapparater och ventilavledare. Stor del av ledningsnätet har flyttats till allmän väg. Vi har skaffat egen helikopter. Alltsammans kostsamma åtgärder ägnade att höja driftsäkerheten och allt utfört till lägre kostnader för kunderna än våra mutande och bonusutdelande större kollegor tar ut, för sitt lallande efter bästa förmåga, som dock frekvent får alla samhällsfunktioner att stanna i stora områden.

Så ligger det till med den tariffhöjning som media i dagarna har informerat om att Energimyndigheten och ”rättsväsendet” kommit fram till att var oskälig.

Vi, eller rättare sagt regeringen, måste faktiskt göra något åt det korrumperade slöddret på Energimyndigheten. – Lägg ned skiten om det inte går att få ordning på den!

Beträffande det som återstår av vårt ”rättsväsende” kommer jag att återkomma på denna blogg.

Inga kommentarer: