måndag 31 mars 2008

Invandringspolitiken

.

Den tidigare förda politiken befrämjar rasism

Fackföreningarna och det övriga sosseriet har fört en politik där man medvetet utestängt invandrare från arbetsmarknaden. Det har skett av egoistiska och partitaktiska skäl för att hålla uppe lönenivåerna, inte bara men främst, på okvalificerade arbeten.

Förmöget folk tvingas bo i läger och leva på bidrag

Följden har blivit en närmast absurd situation. Hit till byn har vi fått välutbildade och ekonomiskt väl skickade läkarsöner m.m. från bland annat Iran som hade kunnat köpa sig en lägenhet på Strandvägen i Stockholm men av den förda politiken förhindrats att söka och utföra arbete och tvingats bo på förläggning och lyfta bidrag. Numera får det ju framföras till och med i Bonniermedia att invandrade akademiker inte kan få jobb annat än som typ spärrvakt i Sverige.

Det är självklart, och det kan inte ha varit obekant för sosseriet, att en situation där friska, starka och välutbildade invandrare inte släpps in på arbetsmarknaden och tvingas leva på bidrag skulle befrämja en tilltagande rasism i landet.

Sosseriet Sverigedemokraternas bästa vän

Nationalsocialdemokratiska partiet hotar, enligt hemliga opinionsundersökningar, att klyvas itu genom att den av de själva på detta sätt framodlade rasismen driver iväg väljare i stora skaror till Sverigedemokraterna. Att även övriga partier hotar att åderlåtas svårt till rasistiska partier flaggar för ett svårförutsägbart valresultat nästa gång. Mycket talar även för att nästa val sker i skuggan av en svår recession eller till och med en depression. Möjligen blir skälet åter igen bankerna som dels varit för giriga och dels visat sig för hemfallna åt politiskt och annat mygel samtidigt som de varit oförmögna att syssla med vanlig bankverksamhet med stöd av sunt förnuft. Antagligen ska bankerna även denna gång köras i konkurs och bankernas ägare räddas mygelvägen med skattebetalarnas pengar. Det bör i sammanhanget ihågkommas att Hitler kom till makten i Tyskland under sådana betingelser.

Motverka social misär.

Det måste bli slut på svamlet att tvinga invandrare till bidragsberoende. Det kan inte heller vara rätt att utestänga människor från den öppna arbetsmarknaden genom att försöka stänga gränserna. Det inbjuder till att alla dessa människor, som ändå kommer att komma, fast illegalt, kommer att utnyttjas av skrupelfria personer. De kommer då inte heller att betala skatt och den vita sektorns ekonomi kommer snabbt att undergrävas av en lika snabbt växande svart ekonomi. Betydande skevheter som leder till omfattande kriminalitet blir följden. Illegalt invandrade små flickor och pojkar riskerar att utsättas för riksdagsmän, domare, åklagare och andra pampar som vill sätta på dem.

Folkvandringar följer av överlevnadsinstinkt

Europas, liksom för övrigt även andra världsdelars historia är folkvandringarnas historia. Människor har i alla tider sökt sig från sämre livsbetingelser till bättre. Så har det alltid varit, så kommer det alltid att vara, så länge det finns människor. Vi är genetiskt programmerade att göra så, att försöka överleva. Det är en naturkraft som inte går att stoppa.

Öppna gränserna

Man kan gärna jämföra med spritförbud och narkotikaförbud trots att de inte alls har lika starka drivkrafter. Begränsningar i tillgång på tobak, sprit och narkotika verkar endast prisdrivande och befrämjar bara kriminalitet. Det är inte eventuell tillgång som bestämmer om man röker, super eller knarkar – det är vad man fått lära sig att göra hemma under sin uppväxttid som räknas. Förbuden skapar bara möjligheter för gangsters och mutade politiker att tjäna pengar på tobak, sprit, knark och mutor. De skapar även motiv hos skrupelfria personer att lura ungdomar in i narkotikaberoende. Såldes knarket på apotek till självkostnadspris försvann nästan all kriminalitet som drabbar vanligt folk i form av inbrott och stölder. Redan beroende personers livskvalitet skulle öka högst märkbart när de inte behövde dra omkring på nätterna och stjäla ihop till sin nästa fix.

Öppna istället gränserna och släpp in alla som vill arbeta för sin försörjning.

Man kan ju göra som på krogen när det börjar bli fullt: en in/en ut.

Skicka iväg en lat ombudsman som vill leva gott på andras arbete utan att göra något själv för varje flitig invandrare som kommer hit.

Inga kommentarer: