måndag 31 mars 2008

Naturhistoriska Museet eller Myglande Pyroman- och Konfiskationsmuseet?

.
Så drar då Don Quijote sina färde från Länsstyrelsen i Norrbotten den 1 april. Första april är en dag som förpliktigar och regeringen har härmed dragit sitt strå till stacken för att slå vakt om traditionen. Kvar i Norrbotten lämnas en maffiaorganisation tillfälligt utan styrning och i starkt behov av omstöpning.

Vad det kommer att innebära för Länsstyrelsens verksamhet kan man väl inte riktigt veta ännu.

För Naturhistoriska Riksmuseets del kan man på goda grunder förvänta sig att det för museet kommer att bli viktigare att i framtiden bränna andra tillhöriga stugor i Stockholms skärgård samt att konfiskera andras mark - helt i onödan, men med de ädlaste uppsåt som förklaring.

En allt större del av museets budget kommer också att gå åt till att uppföra hemskt viktiga naturbevakningsstugor i Stockholms skärgård, vilka sedan kommer att kostnadsfritt upplåtas som inofficiella sommarstugor åt allehanda mellanpampar ingående i det myglande sosseriet.

Dags för namnbyte på Naturhistoriska Riksmuseet – Myglande Pyroman- och Konfiskationsmuseet?

Bra för Länsstyrelsen, bra för Norrbotten, inte så bra för museets verksamhet och övriga personal kanske.

Inga kommentarer: