måndag 31 mars 2008

Aktuella riksdags- och regeringsfrågor

.

Apoteken

Regeringen vill sälja ut ett antal statliga företag. Det är ett välkommet initiativ. Allt för stor av den svenska ekonomin är offentlig efter decennier av statligt och kommunalt skatteroffande.

Många av de statliga företagen, liksom många andra svenska företag, är verksamma inom branscher där konkurrensen efter 70 år av sosseri är svag eller obefintlig. Enligt min enkla uppfattning är det poänglöst att ersätta ett statligt oligopol eller monopol med ett privat oligopol eller monopol. Staten bör uppmärksamma möjligheten att i samband med utförsäljningen återskapa konkurrens i de branscher som utförsäljningar sker.

Ett aktuellt exempel är apoteken. Innan sossarna stal apoteken i början av 1960-talet hade vi en mängd privatägda apotek. Apotekaren eller Farmaceuten ägde själv sitt apotek. Varje ort av betydelse hade ett apotek. På större orter konkurrerade många privatägda apotek med varandra.

Man ställer inte till rätta den svenska nazismens övergrepp mot landets farmaceuter och medicinköpande befolkning genom att byta ett förstockat statligt monopol mot ett privat dito. Vrid istället i detta fall klockan tillbaka. Många saker var faktiskt bättre förr.

Ge svenska farmaceuter möjlighet att starta eget genom att överta sitt lokala apotek. Låt farmaceuterna valfritt ensamma eller flera tillsammans lämna anbud på ”sitt” apotek.

Det torde inte finnas någon drivkraft som på samma sätt kan vitalisera apoteken som ett decentraliserat ägande och en riktig konkurrens, som man får på en marknad med många aktörer, inte med en-, två- eller tre stora aktörer i låtsaskonkurrens.

Åk gärna till Finland på studiebesök, granne med före detta Sovjetunionen, där är apoteken privatägda och har varit det i alla tider.

Våra folkvaldas alkoholproblem

Att riksdagens ledamöter är bekymrade över tillgången till sprit förstår när man tar del av TV-nyheternas inslag som behandlar riksdagsmännens alkoholproblem. För att inte den övriga befolkningen ska behöva lida, av de folkvaldas svaga karaktär och stora exponering mot alkohol, vill jag föreslå, att man stänger alla systembolag inom en radie av 3 km från Riksdagshuset, så att våra riksdagsmän inte behöver lukta vare sig ny eller gammal sprit ur munnen på jobbet.

Man bör införa nolltolerans i riksdagen, som det är på andra arbetsplatser, och nykterhetskontroller i riksdagshusets korridorer.

Framtida samarbetsformer i riksdagen

Eftersom sosseriet i sönderfall numera i huvudsak synes försöka lyssna till hur befolkningen vill ha det och kopierar de borgerliga partiernas partiprogram skulle kanske sosseriet kunna ingå i en borgerlig regerings stödgrupp i riksdagen efter nästa val. Något större hot kan de väl inte längre utgöra, nu när de är så få, men det vore ju åtminstone av sentimentala skäl tråkigt om de helt skulle försvinna. Hur skulle man då kunna komma ihåg vems fel allting är?

Inga kommentarer: