tisdag 22 april 2014

Stora Enso, Folksam och maffian

.
Aktiespararna har, med rätta, väckt ett förslag om att begära en oberoende granskning av svindlerierna, och de försvunna femtio miljarderna, i Stora Enso på dess bolagsstämma. Tyvärr har förslaget mycket små möjligheter att gå igenom. Därtill är banden mellan stora institutionella ägare och maffian allt för starka.

Detta har vi kunnat se många gånger nu. Man kan säga att alla kan se det som inte aktivt väljer att blunda. Exempelvis Folksam skickar gärna fram sitt kuttersmycke i ägarstyrningsfrågor, Camilla Lundberg-Markow. Hon sätter upp en bra show för spararna och gör käcka och handlingskraftiga uttalanden vilka gör sig bra i maffiakontrollerade media. Men sedan, bakom ryggen på spararna, är det Anders Sundström och den övriga maffian som bestämmer och de institutionella ägarna viker ned sig. Som i Lundin Oil när deras skumrask-affärer i Östafrika, som bland annat Anders Sundströms politiska ”motståndare” Carl Bildt var inblandad i, skulle utredas av en särskild granskningsman. Då röstade stämman igenom särskild granskning men man valde att låtsas som om man inte begrep aktiebolagslagens röstningsregler och misstolkade avsiktligt röstningen till att ha utfallit som om stämman inte hade beslutat att tillsätta särskild granskningsman. Men alla som granskar bolagsärenden vet att tillsättande av särskild granskningsman inte sker genom majoritetsbeslut utan med stöd av aktiebolagslagens regler om minoritetsskydd. Den samlade ”granskande tredje statsmakten” stack ändå svansen mellan benen - som de brukar när maffian är inblandad.

Om banden mellan sossarnas Sundström och Folksam å ena sidan och Lundin och Carl Bildt å andra sidan är så starka, måste en nykter analys av förutsättningarna rimligen komma fram till att det inte finns stora möjligheter till att de institutionella ägarna ska rösta igenom en granskning av maffians svindlerier i Stora Enso på stämman imorgon.

Södertälje tisdagen den 22 april 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: