tisdag 1 april 2008

Hjälp Robert Mugabe!

.

Nationalsocialdemokratiskt föregångsland

Zimbabwe är ett välordnat nationalsocialdemokratiskt föregångsland där snart ingenting fungerar och inflationen nu är 100.000 % . Landet leds av en landsfader sedan 28 år tillbaka, den nu 84-årige karismatiske nationalsocialdemokratiske brodern Robert Mugabe, som alltid vinner alla val överlägset: en renässansfurste, som Pierre Schori skulle ha uttryckt det med beundran i rösten.

Bistånd med kick-back förpliktigar

I decennier har den svenska nationalsocialdemokratin tagit ett stort ansvar för samhällsordningen i många afrikanska länder, så även i Zimbabwe. I olika grad kriminella nationalsocialdemokratiska medarbetare har rest till Afrika med stora mängder biståndspengar med sig i en stor väska. En liten väska har lämnats kvar hos än den ena, än den andra, befrielseledaren (terrorister som de skulle kallas med dagens språkbruk och världsbild). Med en mellanstor väska med pengar vände sedan sändebudet tillbaka till Europa. Ibland gick hemresan via Schweiz, Luxemburg eller Liechtenstein. Aldrig nådde några pengar fram till de svenska skattebetalarna. En annan sak är också gemensam för alla tillfällen: Ingen som helst statlig kontroll, revision eller annan granskning utfördes. Det var/är ett långvarigt och lukrativt samarbete för alla utom de svenska skattebetalarna och sådant förpliktigar.

I de fall det nationalsocialdemokratiska sändebudet var ”entreprenör” stängdes pengarna in i en stiftelse vars grundare och ägare inte gick att spåra men en eller flera svenskar blev förmånstagare. Inte heller i detta avseende har funnits någon ansats till statlig kontroll – inte ens när sådana förhållanden blivit offentliga, ibland under de mest generande former.

Valarbetare till hjälp

Bud når oss om att den nationalsocialdemokratiska hegemonin i Zimbabwe nu är hotad och vår ideologiske broder i svårigheter. Han lyckas inte riktigt få till rösträkningen. Mona Stahlin eller Skrynkliga Vargen bör ingripa till hans hjälp. Varför inte sända ned ett par norrländska nationalsocialdemokratiska valarbetare till Robert Mugabes hjälp?


Bankuppgifter från Liechtenstein

Skatteverket har nu fått uppgift om svenska förmögenheter gömda i Liechtenstein. Vi avvaktar med intresse huruvida dessa nationalsocialdemokratiska brottslingar kommer att ställas till svars eller åtminstone beskattas? Blir det istället som med den kvittoklippande och klistrande, multifakturerande landshövdingebusen, den tidigare fackföreningsbusen Sigvard Marjasjin, att domstolen inte ser skogen ser för bara träden, när representanter för det straffbefriade nationalsocialdemokratiska frälset ställs till svars. Kanske är det ännu som förr i den nationalsocialdemokratiska hegemonin Sverige, att bara dissidenter trakasseras av våra myndigheter och domstolar?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Sån här paranoia tyder på allvarlig sinnessjukdom, ex. schizofreni. Kan du inte bara skriva in dig själv på livstid och göra världen en stor tjänst?

Anonym sa...

jepp!... på dom bara!!!

Anonym sa...

Det ligger, tyvärr, en hel del i det du skriver.
Ärendet i sig, anser jag, har ett så pass stort nyhetsvärde, att nå´n av SVT:s undersökande samhällsredaktioner borde göra ett program om det hela.

Anonym sa...

...problemet är väl att SVT är styrt av politiker även om dom slår sig för bröstet att dom är "Public service är reklamfri och oberoende radio och TV, fritt från politiska, kommersiella och andra intressen. All verksamhet finansieras genom de TV-avgifter som hushållen betalar.
Public service är inte skattefinansierat."

/Håkan

Anonym sa...

Kanske borde det göras ett program som tar upp alla sidor av denna såpopera, där alla kort kommer upp
på bordet.
För personligen tycker jag att det är alldeles för hög toleransnivå hos myndigheterna i detta fall, utifrån vad jag sett.