tisdag 17 juni 2008

Vägbelysningsröran i Övertorneå

.

Övertorneå kommuns politiker har nu hållit kommuninvånarna utan vägbelysning i åratal för att elbolagets ägare jämförde s-partiets arbetssätt med nazisternas arbetssätt. I vägbelysningsfrågan har kommunens politiker av Energimarknadsinspektionen (EMI) begärt att få omkullkasta den praxis och de regler som finns i fråga om gränsdragning mellan eldistributören och andra aktörer i fråga om belysningsanläggningar. De reglerna är till för att tillförsäkra att elleverantörerna har möjligt att hålla anläggningar och elförsörjningen igång i ekonomiskt svaga områden som ingen annars skulle kunna distribuera inom. Samtidigt med ansökan till EMI har kommunen gjort en upphandling som skulle kunna ersätta en mindre del av de mörklagda armaturerna med nya i ett parallellt nät. Upphandlingen har man villkorat till ett för kommunen gynnsamt svar från EMI.


Anbudssummor läcks?

Enligt uppgift har ett 20-tal entreprenörer köpt ut anbudshandlingarna. Likaså enligt uppgift har fyra anbud inkommit. Ihärdiga rykten gör gällande att en i Övertorneå kommun bosatt och verksam elinstallatör haft det lägsta anbudet och att detta sedan ”läckts” till Vattenfall som beretts möjlighet att inkomma med ett anbud som var ca 100.000 kr lägre än den lokala entreprenörens.


Parallell till Vattenfalls lagbrott i Mattila?

Utan att ärendet varit föremål för rättslig utredning är det naturligtvis svårt att bedöma om det kan ligga någon sanningshalt i ryktena. Känt är emellertid att inte vägbelysningen är något högt prioriterat hos Vattenfall. För den som är lite ekonomiskt bevandrad framstår det naturligtvis som en aning osannolikt att Vattenfall, med stor överrock och utan verksamhet på orten, skulle kunna båda räkna sitt anbud på ett sunt sätt och komma fram till lägre kostnader än den lokala entreprenören. Att det finns en vilja hos vissa lokala/regionala Vattenfallpolitruker att visa framfötterna i det nationalsocialdemokratiska propagandakriget är ju uppenbart. Det framkom om inte annat så av den olagligt nedlagda högspänningskabeln på vårt område i Mattila, utanför Haparanda, härom året.


Övertorneå kommun ödelägger sitt förtroende

Det är naturligtvis mycket allvarligt om det visar sig vara sant, att ordningen och rättsuppfattningen samt respekten för upphandlingsreglerna är så svag i Övertorneå kommun

att upphandling görs av inte genomförbara projekt,

att entreprenörer lägger ned kostnader på att ta ut handlingarna, helt i onödan som det skulle visa sig,

att företagare, som tror sig om att vara potentiella uppdragstagare, lägger ned betydande arbete och kostnader, både själva och genom underentreprenörer, leverantörer mm, på att räkna på projekt, som är avgjorda redan i förväg.


Kommuninvånarna betalar

Övertorneå kommunpolitikers uppdragsgivare är kommuninvånarna som betalar den kommunala lekstugan. Det här må vara en liten affär men om politikerna föröder förtroendet för Övertorneå kommun som upphandlare kan det slå hårt mot kommuninvånarnas plånböcker. Då blir det ju bara myglare som finner anledning att lämna anbud när Övertorneå kommun begär det. Då försvinner ju all konkurrens och kostnadspress som är själva syftet med upphandlingsförfarandet.


Ersätter kommunen entreprenörerna?

Jag anser att de som räknat på vägbelysningsjobbet bör pröva, om de ska framställa ett skadeståndsyrkande mot Övertorneå kommun, dels för nedlagt arbete och kostnader i anledning av offererandet och dels för utebliven vinst, på grund av den korrupta upphandlingen.


Vägbelysningsfifflet och Vattenfalls heder

Det är märkligt att gigantiska Vattenfall inte är mer rädda om sin renommé än att de är beredda att solka sin skjorta och sin heder på dylikt ankdammsmygel. Kanske har EU-kommissionen låtit de stora kraftbolagen härja fritt i Europa allt för länge. Hur kommer det sig att Vattenfall är förskonad från de krav på transparens och insyn som är så viktiga för våra myndigheter när det gäller lilla Ekfors med 1/3 promille av Sveriges elnät? Är det av samma anledning som de stora kraftbolagen nu får sälja el till Europas elkunder för 70 öre och mer per kWh trots att det fortfarande kostar mellan 8 och 12 öre/kWh att producera el? Det torde finnas all anledning att borra lite djupare i detta.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej, vill bara tacka för en lång stunds intressant läsning, du vet verkligen hur man trollar med orden och är på den fronten en oslagbar förebild