tisdag 24 juni 2008

Vad medför Arne Honkamaas avgång?

.

Norrbottensmedia har rapporterat om att Arne Honkamaa lämnar sin plats i Kommunstyrelsen och sitt uppdrag som Kommunalråd i Övertorneå. Han sitter kvar tills hans efterträdare utses.


Bakbundet kommunalråd

Arnes avgång är att beklaga. Jag har alltid uppfattat honom som en rättrådig person, uppfylld av en önskan att utveckla Övertorneå kommun i samförstånd mellan de många, ofta motstående, intressen som ryms i kommunen. Tyvärr har inte Arnes önskan om samförstånd delats av (s)-partiet i Övertorneå. Det har i hög grad bakbundit Arne.


När katten är borta dansar råttorna på bordet

I samband med Arnes konvalescens i början 2005 ställde Sven-Erich Bucht (Haparandas kommunalråd), Kurt Larsson (fullmäktiges ordförande) och Sven Kostenius (vice kommunalråd) till med sina nu riksbekanta vägbelysningsintriger i Övertorneå och Haparanda kommuner. Från att ha varit en angelägenhet enbart för de tongivande illvilliga krafter som styr (s) i Nedre Tornedalen, lyckades de göra ärendet till en angelägenhet för hela partiet.


Kurt engagerar Mona

Vem minns inte när Kurt Larsson skulle visa sig på styva linan och skriva till Mona (Sahlin) och även besöka henne. Förmodligen kan ingen som Kurt och Sven-Erich få NationalSocialdemokraterna att tappa såväl vett och sans liksom den demokratiska masken. De tycks ha samma inflytande över vissa till namnet borgerliga politiker, som har till vana att leva av smulorna från det NationalSocialdemokratiska bordet.


SveKo öser på

Sven Kostenius & Co fyllde på med att slarva bort ungefär åtta miljoner av kommunens pengar i Pullinkiärendet – till nytta för vem?Grå eminens

Jag som kommit att ha en hel del med kommunen att göra har kunnat se hur svår Arnes situation varit. Kurt Larsson har styrt kommunen direkt på tjänstemännen, som en grå eminens, bakom ryggen på Arne. När Ekfors översände servitutskontrakt som inte passade Kurts syften, fick någon slänga dem i papperskorgen, utan att ha diariefört dem – tre gånger!

Man kan nog säga om Arne, att med sådana vänner behöver han inga fiender. Han har tålmodigt burit sitt ok i missriktad lojalitet. Det hade kanske varit bättre, både för kommunen och Arne själv, om han hade sagt ifrån istället.


Diger meritlista

Den förnuftige och välvillige Arne lämnar nu scenen men de missunnsamma och illvilliga krafterna blir kvar. Den som vill kan se sig om i samhället och kommunen och se vad dessa hittills åstadkommit i Övertorneå:

- kommunen har tömts på 2/3 av sin befolkning

- alla unga flyttar, bara åldringar blir kvar

- Hedenäset, tidigare ett livaktigt kommuncentra, har dött, saknar numera nästan all samhällsservice

- attraktiva tomter vid älvstranden har använts till industriområden och villatomterna har förlagts i skogen vid gamla soptippen

- den numera blomstrande nepotismen har undanträngt alla kommuninvånare som inte har släktingar i partiet

- vägbelysningen är i mörker sedan flera år

- järnvägen är nedlagd och uppriven

- de lokala brandkårerna är nedlagda

- vägnätet är i sämre skick än någonsin

- butiksdöden är utbredd och tilltar

- sågarna är nedlagda

- mejeriet är nedlagt

- Plantingska gården ödelades (revs i gryningen efter att man först gått ut i Haparandabladet med att den blivit skyddad – Kurt och Viktor visade att Stockholm inte var den enda ort i landet som hade en ”Almar Ner”, eller Hjalmar Mehr som dopnamnet var)

- Särkivaaragården byggs om till högre kostnader än nyproduktion

- sjukvården kommer med nuvarande utveckling snart att vara nedlagd

- skolor läggs ned i rasande takt – nybyggda eller ej


Flygfältsprojektet skjutet i sank

Ett alldeles särskilt kapitel är flygplatsen som skulle byggas av ideella krafter. Det projektet tog Kurt över och förvandlade från ett mindre flygfält, på en för orten realistisk nivå, till ett internationellt jättejippo ägnat att främja den egna karriären. Följden blev att Ylitornio kommun köpte mark för flygplatsändamålet. Marken var orienterad i öst-västlig riktning, dvs tvärs den förhärskande vindriktningen. Den vanligaste landningen skulle därmed bli en sidvindslandning. Placeringen strax söder om berget Aavasaksa gjorde den oanvändbar som flygplatsmark då det inte anses acceptabelt flyga in i ett berg vid vart- och vartannat försök till start eller landning.


Onödigt med flygplats norr om Pajala

Den (s)-styrda staten tillsköt stora medel till Pajala kommun vilka kunde använts till en gemensam flygplats för Övertorneå, Ylitornio, Pajala och Pello kommuner. Av det blev en närmast onödig flygplats flera mil norr om Pajala.


Städgumman Arne

Arnes situation har varit märklig. Titt som tätt har hans tillvaro störts av att de mer självupptagna och karriärsugna partivännerna Sven-Erich Bucht och Kurt Larsson, med stöd av den ständige populisten Sven Kostenius, har ställt till det för honom. Det har sedan kommit att hamna på Arnes lott att försöka rätta till efter narrarnas framfart.

För en i grunden vänligt sinnad och ansvarskännande samarbetspolitiker, som jag uppfattat att Arne Honkamaa är, måste det vara psykiskt påfrestande att lojalitet med partiet innebär att tvingas springa Sven-Erich, Kurt & Co:s ondskefulla och illvilliga ärenden. Jag är därför inte ett dugg förvånad över att Arne kastar in handduken.


Väckarklocka

I det korta perspektivet innebär Arnes avgång en försämring i så måtto, att Arne säkert varit en modererande kraft. I det lite längre perspektivet kanske Arnes avgång kan vara den väckarklocka som behövs för att befria (s) i Tornedalen från de missunnsamma krafter som dominerar partiet idag.


(s) kan, men vill man?

(s) har en lång väg att gå för att bli ett demokratiskt och konstruktivt parti som kan arbeta för en positiv utveckling i bygden. Först måste man bestämma sig för om man vill anträda den långa vägen eller om man hellre fortsätter mot hela bygdens och den egna undergången.

.

4 kommentarer:

Ötåbo sa...

Citat ur Kuriren:"På grund av bolagets "väl dokumenterade ovilja att följa ellagstiftningen" beslutar EI dessutom om en straffavgift.
Om återbetalning inte sker inom två månader, åläggs Ekfors Kraft att betala vitesavgifter på sammanlagt 150.000 kronor.
Per månad."

-Snaran dras åt. Kanske dags att börja göra rätt för dig.
Men så klart, de har väl fel allihopa...som vanligt!

Mikael Styrman sa...

Hej svejs signaturen Ötåbo.

Tänk om vi hjälps åt i stället.

Om Du börjar med att göra rätt för Dig, får ju jag så mycket lättare lass att bära. Då ökar ju sannolikheten för att det ska gå bra för oss allihop.

Jag är ju redan kommunens största skattebetalare. Det måste man väl finnas gränser för hur mycket rätt man måste göra för sig även i ett nazistiskt samhälle?

Har Du förresten tänkt på en sak? Tänk om det inte är en snara utan ett lakritssnöre - tänk om jag äter upp det - hur blir det då?

Ötåbo sa...

...ja, ät du snöret.
Vad du tjatar om detta nazistsamhälle hela tiden !!?
Kan inte förstå att du orkar bo i detta land som allt ändå är fel på ?? ...så klart du betalar mest i skatt, med den lönen (logiskt)
Jag gör rätt för mig, jobbar och sliter, betalar min skatt. Antar att jag sköter mig så som samhället vill...för mig vill dom inte kasta i fängelse.

Mikael Styrman sa...

Den här kommentaren fann jag så intressant att den inspirerat mig att skriva bloggen ”Inte rätt att fly” – läs gärna vidare där.