fredag 27 juni 2008

Svar till Arne Hietala

.

Hej Arne!

Tack för Din fråga bland kommentarerna till bloggen ”Inte rätt att fly”.


Lägre priser - ändå underkända

År 2000 hade vi lägre tariffer än de stora drakarna, vars ärenden våra myndigheter springer. Vi hade legat stilla med våra tariffer sedan 1996, medan priserna, inte minst de olika statliga pålagorna ökade, i vissa fall så mycket som 170%. När vi så småningom höjde våra priser, bara 5% och endast för att täcka ökade regionnätskostnader och fortfarande efter höjningen låg under de stora drakarnas priser underkändes vår höjning. Energimarknadsinspektionen vill nu tvinga oss att betala tillbaka 1,5 Mkr, trots att vi då inte har kostnadstäckning. Enligt lagen har vi rätt till kostnadstäckning.


Låga priser – ändå bara gnäll

Långa tider har vi legat under t ex Vattenfalls prisnivå. Periodvis, även under senare tid, har vi haft anmärkningsvärt låga priser, ibland landets lägsta. Då skulle man tro att det möttes av gillande och uppskattning. Tvärtom har de kommentarer jag då hört varit muttrande, på temat att priserna är alldeles för höga. Det tycks vara någonting som man har ”rätt” att alltid framföra beträffande Ekfors priser, vare sig de är höga eller låga. Det tycks också vara ”rätt” att alltid, och offentligt, utan skam påstå, att i princip vad som helst som vi gör alltid är olagligt, felaktigt, oskäligt, är själsvåldigt eller skall leda till återbetalningsskyldighet m.m.


Rätt för en - fel för en annan

Som Ekfors chef är det min skyldighet, att ta ut de priser som behövs, för att verksamheten och därmed samhället ska kunna fungera. Det är ju faktiskt på det sättet, att om inte elförsörjningen fungerar, så fungerar ingenting annat i samhället heller. Härav följer, att det är en klen tröst, att det är billigt, om det inte fungerar. Ekfors kunder är, menar jag, sedan lång tid tillbaka, bortskämda med god service och tar den för given. Det finns stora områden i landet, som återkommande utsätts för flera dygn långa elavbrott. De har det gemensamt, att det alltid är de tre stora som myndigheterna gullar med, som missköter eldistributionen i de områdena. Ibland tvingas människor evakueras från sina hem, för att deras elleverantör hoppat över nästan två generationers förnyelse och underhåll av elnätet. Deras intäkter går åt till allt möjligt svammel, inte minst bonusar i miljardklassen. Ändå får de hålla högre priser än vi gör, och får ingen kritik från myndigheterna, blir inte tvångsförvaltade, inte anhållna, inte tvångsinlösta och inte trakasserade på annat sätt heller.


Skygglappar på

Under lång tid har en allt ineffektivare offentlig sektor höjt priser och skatter på snart sagt alla områden. Samtidigt har verksamheten och servicen till medborgarna försämrats. Detta tenderar man, åtminstone i Tornedalen, att tiga om. När det kommer på tal tittar man på fötterna, tittar bort, byter samtalsämne och så vidare. Det tycks vara så, att man tar på sig ett personligt ansvar, för vad ens politiker ställt till med. Kritik mot det politiska systemet blir man personligen kränkt av. Man kan inte erkänna det politiska svammel som pågår, framför allt i Övertorneå kommun. Alla möjliga förklaringar kan man tänka sig: naturkatastrof, den nyss tillträdda alliansregeringen eller till och med EU. Men man kan inte tänka sig, att man kan ändra på ordningen genom att lägga sin röst på någon annan än farfar röstade på. Det går till och med att se på världen med sådana ögon, att det är Ekfors fel att mamma har ont om pengar, trots att Ekfors bara har höjt nätavgiften och trots att den höjningen bara är en liten del av alla kostnadshöjningar, som mamma drabbas av. Det går inte heller att ta till sig, att man faktiskt är medskyldig när man står vid sidan av och ser vad som pågår, men inte gör något.


Gemensamt ansvarstagande

Beträffande bolagets prisnivå gäller, att bolaget enligt lag och rättstradition har rätt till kostnadstäckning. Om bolagets kostnader ökar, har bolaget rätt att öka priserna. Så enkelt är det. Kan vi gemensamt ta ansvar och medverka till låga kostnader, så blir priserna låga.


Rätt eller fel

Beträffande Din fråga, om jag tycker att det är rätt att höja nätavgiften, vill jag säga så här: Det är rätt att ta ut ett sådant pris av kunderna, att samhället kan fortsätta att fungera. Det är fel, att ta så lite betalt, att elförsörjningen och därmed samhället kan sluta fungera. Märk väl, Du frågade inte om det är önskvärt, rättvist eller bra – Du frågade om det är rätt.


Söken i Era hjärtan

Jag tror att Du bär med Dig svaret i Ditt hjärta om vad som är rätt och vad som är fel i det här fallet och jag ska försöka hjälpa Dig, att kalla fram svaret, genom att ställa några motfrågor till Dig, som jag tycker att Du gärna kan fundera på:

- Är det jag eller Din mamma som ska betala hennes elkostnader?

- Är det rätt av Dina förtroendevalda, och de myndigheter som de styr, att utsätta ett litet privatföretag för så höga merkostnader för den här häxjakten, att allas kostnader ökar kraftigt?

- Vem ska betala bolagets rättegångskostnader – varifrån kan pengarna komma annat från bolagets kunder – alla bolagets intäkter kommer ju alltid från kunderna?

- Om Du blir anklagad för något, en enstaka anklagelse, eller som i mitt fall en formlig flod av anklagelser, kommer Du då att tycka att Du slåss mot väderkvarnar om Du försvarar Dig?

- I Din frågas förlängning ligger, att det är fel om man får försvara sig. En privatperson har sin lön, ett företag har sina inkomster från sina kunder. Om Du blir anklagad för något, kommer Du att tycka att det är fel om Du får använda Din inkomst till Ditt försvar?

Och Arne, jag tycker att det är hedervärt att Du sätter ut Ditt namn.

Hälsa mamma. Jag hoppas att vi snart ska få komma tillbaka till en tingens ordning, där hon kan få njuta av en driftsäker elförsörjning, utan att drabbas av onödiga merkostnader.

.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vet inte riktigt vad att säga,, förutom att du är en hjälte !
Du är en av få som vågar sticka ut och stå på dig i detta Nazist samhälle som vi lever i !
Mvh
Egenföretagaren

Anonym sa...

Beundrar ditt mod och att du inte ger upp!!!!!!!!