tisdag 17 juni 2008

Sveriges Riksdag gör oss till George W Bush vän men USA:s fiende?

.

Sverige, och framför allt dess förvaltning och nomenklatura, ser sig som, i allt väsentligt, USA:s siamesiska tvilling. Viljan att vara USA till lags och distansera sig från Sovjetunionen, numera Ryssland, tar sig ibland charmigt naiva och till och med rent löjliga uttryck.

Jämför man Sverige, USA och Sovjet kan man finna att alla dumheter som görs i USA även görs i Sverige, men ca 20 år senare. Såväl när det gäller författningen som statens och rättsväsendets förhållande till sina medborgare har Sverige dock väsentligt mer med Sovjet att göra än med USA.


USA:s författning

USA:s författning präglas av att den är skriven av människor som flytt från eller frigjort sig från, som man själv uppfattade det, tyranneri och maktmissbruk. Författningen, ursprungligen antagen 17 september 1787, är ungefär samtida med franska revolutionen. Som tidens strömningar bjöd är ett viktigt fundament för USA:s konstitution, med dess senare tillägg, att skydda medborgarna från övergrepp från det allmänna.


Sverige USA:s motpol

I Sverige saknas denna rättstradition nästan helt. I umgänget med sina medborgare har stat och kommun i princip alltid rätt. Att föra process mot det allmänna i Sverige, kan liknas vid att spela en tennismatch, där motståndaren vid spelets början har ett handikapp i form av 2-0 i set, 5-0 i game och 40-0 i det pågående och kanske avgörande gamet.

Staten har, förutom att stjäla samernas rättigheter ungefär som man i USA stal indianernas mark (konstitutionen skyddade inte indianerna) i fall efter fall pungflått sina medborgare. Kronan har med ena handen delat ut förläningar åt dem som varit kronan nyttig, för att sedan med andra handen godtyckligt ta dem tillbaka.


McCarthys häxprocesser

Den amerikanska konstitutionen utsätts emellanåt för attacker. Ett känt sådant fall är den under 1950-talet av den republikanske senatorn Joseph McCarthy ledda häxprocessen, McCarthyismen. Liberala eller vänstersinnade utmålades som kommunister och fick såväl karriärer som liv ödelagda. Konkurrenter och fiender kunde skaffas undan genom att med rätt eller orätt anklagas för oamerikansk verksamhet. Den amerikanska konstitutionen är dock stark och efter en tid reste sig moderata krafter och man fick stopp på McCarthy och hans terror.


Bush 2000-talets McCarthy

Likheten mellan 1950-talets McCarthy och 2000-talets George W Bush är slående. Även nu spionerar staten på medborgarna. Människor fängslas godtyckligt och på lång tid utan att ställas inför rätta. Lismande småstater utvisar godtyckligt anklagade människor, vilka av USA:s säkerhetstjänst förses med en huva över ansiktet, kläs av nakna och förses med blöjor, hängs upp i flygplanstaket och torteras medan de flygs mellan olika länder i världen, i flygplan kamouflerade till affärsflyg. USA har av sin 43:e president, George W Bush, och de psykopater som håller honom kvar vid makten, förvandlats till den fasciststat som man säger sig vilja skydda USA ifrån att bli. Landet balanserar på kanten till ekonomiskt kaos och Bush är redan den impopuläraste presidenten någonsin.


Sverige positionerar sig fel

USA är ett dynamiskt land. Utan tvekan kommer USA, i en nära framtid, att resa sig och göra upp med Bush stolligheter, som man gjorde med Nazityskland och med McCarthyismen. Då vill inte Sverige vara det mest framträdande exemplet på ett land där medborgarnas fri- och rättigheter kränkts på grund av inställsamhet mot Bush. I kölvattnet efter andra världskriget riskerade svenska intressen att bli svartlistade i USA och att få sina tillgångar konfiskerade för påstått samarbete med nazismen. Det är inte alldeles osannolikt att USA:s kommande uppgörelse med Bush kan leda till att den som sprungit Bush och hans psykopaters ärenden på motsvarande sätt kan bli det amerikanska folkets och nationens fiende.


Ställ Bush inför riksrätt

Bush lär ha uttalat att Bin Ladin ska gripas innan Bush avgår. Om man jämför den ringa skada som Bin Ladin orsakat USA med den katastrof som Bush ställt till med, på snart sagt alla områden, så är det svårt att dra någon annan slutsats än att det är Bush som bör gripas och ställas inför riksrätt.


FRA-lagen i papperskorgen

Sveriges Riksdag bör besinna sig på onsdag. Ta den Bushinspirerade FRA-lagen och förpassa den dit den hör hemma – i papperskorgen! Starta en utredning om den olagliga verksamhet som påstås ha bedrivits i 10-talet år och ställ de ansvariga inför rätta – oavsett vems partivänner de är.

Använd den extremt kraftfulla dator som redan köpts in för ändamålet – trots att riksdagen ännu inte har fattat beslutat i frågan – till att främja svensk forskning och utbildning istället.

Inga kommentarer: