måndag 21 september 2009

Om att inte fucka upp.

.

Enligt vanligtvis välunderrättad källa var Uppdrag Gransknings reportage om utnyttjandet av de Thailändska bärplockarna, eller ”bärsökarna”, som är den term som bättre beskriver vad bärplockandet inneburit, ett ”snällt” reportage. Av skäl som inte är uppenbara, men som låter sig anas, var inte upphovsmannen till avtalet mellan bärgrossisterna och Migrationsverket omnämnd i reportaget. Vi kan kalla honom för Allan.


Bullvanaffär med Pello skola

Inte heller nämndes att Allan tillsammans med en kumpan som vi kan kalla för Mattias tillsammans uppvaktade Övertorneå kommun och utgav sig för att vara representanter för en ideell förening ”Skolans Vänner” och fick köpa Pello skola för en (1:-) krona av Övertorneå kommun. Det har visat sig att Allan och Mattias genom föreningen Skolans Vänner var bulvaner för Mattias som skulle driva bärplockarslavhandel åt Allan.

Skolan såldes nämligen raskt vidare till Mattias som hyrde ut den till bärplockare för 100 kr per natt och person. Det låter inte så mycket för en övernattning men om man beaktar förhållandena, att man sover i kollektiva sovsalar osv blir det något mer. Femtio bärsökande Thailändare per natt ger fem tusen per natt, etthundrafemtiotusen per månad och trehundratusen för den planerade tvåmånadersinkvarteringen av bärsökare. Inte så tokigt för en skola som man förvärvat för en krona genom bulvan, under föregivande av andra syften.


Är det Allan som är den Thailändska bemanningsfirman?

En annan sak som hade varit intressant att få belyst i programmet är vilket eventuellt samband som finns mellan Polarica, den Thailändska bemanningsfirman, Allan själv samt Allans i Thailand bosatte son? Är det rent av så, att det är Allan som direkt, eller indirekt, också står bakom den bemanningsfirma som lurade Thailändarna att pantsätta sina gårdar och komma till Sverige för att plocka bär med helt orealistiska förutsättningar?


Lika inför lagen

Enligt en källa nära den svenska makten är alla lika inför lagen i Sverige. Med kännedom om hur det samtidigt förhåller sig med den saken ute i den svenska verkligheten lämnar det inte mycket hopp om att detta ska klaras upp och banditerna lagföras. Då får nog hoppet stå till det förhoppningsvis mindre korrumperade Thailändska rättsväsendet.


Många organiserade brott

Så här långt förekommer misstanke om ett antal grova brott. Vi har åtminstone följande:


o misstänkt bestickning och mutbrott i umgänget mellan Allan och Migrationsverket (avtalet som utestänger andra plockare än grossisternas och frågan om den icke existerande trygghetsfonden),

o misstanke om någon sorts egenmäktighet när man har tagit ifrån bärplockarna deras personliga pass och biljetter hem,

o otillåten kartellbildning genom låga inköpspriser trots brist på bär, ger vid handen att motsvarande kartellbildning kan finnas även i efterföljande led, men då genom överdrivna priser som drabbar tillverkare och konsumenter (hela bärhandeln styrs av tre personer i Sverige),

o grovt svindleri eller grovt bedrägeri i det att människor har lurats att pantsätta sina egendomar för att låna pengar för att komma till Sverige och plocka bär med orealistiska förutsättningar,

o människor har lurats att binda sig genom veritabla slavkontrakt och att ikläda sig arbetsgivarnas kostnader genom att betala för logi, bil, bensin m.m,

o bullvanaffärer,

o missbruk av allemansrätten för kommersiell drift vilket sannolikt ännu inte är straffsanktionerat.


Rättsväsendet kan när det vill

När jag, min familj och mina företag skulle trakasseras på nationalsocialdemokratins och med dem samarbetande mutkolvars uppdrag fick vi vara med om

o inbrott i våra bostäder och kontor för buggningsändamål och gud vet vad,

o stöld av räkenskapsmaterial (som dock var kopierat),

o okynnesförhör och okynnesutredningar i trakasserande syfte,

o egendomsstöld,

o trakasserier i hemmet (brottsprovokationer samt överlämnande av vanliga förhörsprotokoll genom personligt besök av polisen i hemmet på lördag och annan ledig tid),

o åratal av avlyssning av våra telefoner,

o min post öppnades under flera års tid,

o våra räkenskaper, i alla våra bolag, lämnades över till Vattenfall som fick ägna sig åt grovt företagsspioneri med rättsväsendets och skattemyndighetens hjälp,

o otillåten brottsprovokation,

o olaga frihetsberövande,

o fotograferande av mig med teleobjektiv, var jag rörde mig på byn (som om man inte kunde tänka sig hur det ser ut när köper en ostburgare),

o lågflygning (10 m) över bostad och kontor med helikopter,

o utredning av skogsbilvägbygge med hjälp av bland annat fotografering av skogsbilvägar från polishelikopter (nödvändigt och kostnadseffektivt?),

o konfiskation av räkenskaper så att bolag tvingades i tvångslikvidation för att inte bokslut kunde upprättas i tid,

o stämpling till grov mened i rättsprocessen mot mig av skatterevisorerna Agneta Ruth och Anki Hedlund.

Listan kan göras längre men läsaren har nog härmed en god bild av vad som pågick.
I slutändan kokade hela köckenmöddingen ned till några korrekta men något för sent ingivna deklarationer och årsredovisningar för vilka jag nu sitter ett år i politiskt fängelse i Gulag-Kolmården för att rättsväsendet ska försöka dölja sitt dilletanteri och den rättsröta som leder till att inte inblandade tjänstemannafiguranter blir åtalade och inlåsta.


Hur blir det Jan Wallstöm?

Bäste ekobrottsåklagarattrappen, politiske åklagaren Jan Wallström, mycket mer organiserad än ovan beskrivna bärplockningsbedrägerier blir inte grov organiserad brottslighet. Min fråga till dig, som jag tror att många svenskar delar med mig är – vad kommer du och det övriga rättsväsendet att göra åt detta? Kommer du att springa hem till mamma och gömma dig i vanlig ordning eller tänker du växa upp och bli en riktig åklagare? En sådan som jagar banditer? Eller är det fortsatt Carte Blanche som gäller för Polaricas framfart?


Rättsskandalerna haglar.

Om en källa nära makten blivit rätt citerad inför senaste stämman med Nya Moderaterna är alla ”lika inför lagen” i Sverige. Vi väntar nu med spänning på vad det innebär. Vi har nyligt bevittnat, bland många andra rättsskandaler, hur det svenska rättsväsendet, eller det som återstår av det, har:


o pådyvlat Tomas Quick en massa ouppklarade mord för att dölja rättsväsendets oförmåga att klara upp dem,

o slängt in alla manspersoner i en zigensk familj i Vojakkala i fängelse på i vart fall delvis godtyckliga grunder för att det var bekvämt för rättsväsendet att lösa sina problem på det sättet,

o låtsats utreda vapenindustrins omfattande korrumpering av bland annat europas politiker med en (!) enda oerfaren utredningsman för att inte mutade politiker ska avslöjas.

Möjligen är alla lika inför lagen men i så fall är vissa mer lika än andra. Åtminstone är vi inte lika som bär.

Vi väntar nu med spänning för att se huruvida ni ska fucka upp det här med Polaricas bärslavhandel också.


Gulag-Kolmården den 18 september 2009

Mikael Styrman

.

1 kommentar:

Anonym sa...

Päive Mikael!
Jag vet hur du säkerligen har blivit både panikslagen, trakasserad och psykad, dissad i åratals.
I sådan situation, kanske det låter dumt. Men, man måste förhålla sig lugn...
Snarare iskall.
Du har nu ett antal 'bröder' i samma djävuls-situation, just med detta satans-bolaget. Som lugnt och sakligt, kastar ut LG Josefsson ur bolagets vd position.
Det har vi bistått med, och har ändock heder och ro i behåll.

In translations for buggings purposes, the same harassings are made by same creeps, as harasses us all.
Grand Theaft, robbery followed the swe law (1986:796)§3 ed. 2003 as will connect to article 2 of ECHR directives.

Prata icke för mycket, om allt.
Minimerad saklighet, det enda som tarvar funktion.
Vi och jag vet vad du upplever och vad du menar, men miimera. Det sköts på andra kanaler.
Du har all rätt till Din egendom, vidimerad enligt article 8 ECHR.
(Resterande personal, sköter sig korrekt, utan klander)