måndag 7 mars 2011

Det nationalsocialdemokratiska arvet

.
I Sverige lever vi alltjämt med det nationalsocialdemokratiska arvet. Med det kriminella nätverk, den hajbur, som nationalsocialdemokraterna byggde upp för att säkra total makt över människornas liv och egendom.

På mediaområdet har det inneburit att man gynnat mediakoncentrationen kring familjen Bonnier med den ena handen. Med den andra handen har man, inför massorna, skällt på samma mediakoncentration som man själva främjat.  Så har man hållit kontrollen över media och fått rädslan för makten att fastna i tapeterna - allra tydligast på Dagens Nyheters redaktion.

På motsvarande sätt byggde man upp en växelverkan med bankerna. Denna växelverkan främjades av en ökad bankkoncentration. Därför blev det ökad bankkoncentration. Inte på grund av någon naturlig utveckling utan på grund av en vilja att kontrollera folket. Med bankernas hjälp kunde man komma åt människor som inte gick att styra, som kunde tänka själv. Människor med fel åsikter får inte låna pengar eller ens öppna ett bankkonto för att sätta in sina pengar på. Det svarar bankernas samtidigt oetiska, olagliga, hemliga och riskfria svartlistning av människor för. Människor som inte accepterade militanta fackföreningars mjölkande av dem kunde, och kan, man komma åt genom att de med maktapparaten helt allierade bankklientelet helt riskfritt får säga upp deras lån och förvandla dem till ekonomiska fredslösa helt utlämnade åt förtryckarapparatens härjningar.

Tidigare kunde en svensk företagare låna pengar ur sitt företag. Så som man kan göra i andra länder. Det kan man i viss utsträckning göra nu också - men inte utan att bli förföljd. Den maktfullkomliga nationalsocialdemokratins gåva till bankerna, eller bankfamiljerna om man så vill, var 3:12-reglerna enligt vilka småföretagare diskrimineras. Istället för att få disponera sin likviditet själv tvingas småföretagare låna ut (sätta in) sina pengar nästan gratis i den organiserade bankbrottslighetens institutioner för att sedan låna tillbaka samma pengar dyrt - om de har rätt åsikter vill säga. Det innebär i praktiken en exempellös kapitalöverföring från företagarfamiljer till bankerna. Väl i klass med judeförföljelserna i 1930-talets Tyskland.

Om någon detta till trots tycker att han/hon är kapabel att själv bestämma över sina pengar kallas skatteverket in för att tygla revoltören. Den som då inte ger sig riskerar att bli mångårigt inlåst som skattebrottsling och belagd med näringsförbud. Detta som bankerna har gjort, genom utnyttjande av maktgalna nationalsocialdemokrater måste vara den grövsta och fräckaste stöld som världshistorien känner. Att stjäla ett halvt folks besparingar, att få staten att bevaka att de inte tar tillbaka pengarna och allt utan att bli vare sig rannsakad eller straffad.

Sedan är det ju ytterligare en stötande omständighet som inte går att blunda för. Nämligen den att även resterande del av befolkningen plundras när bankerna slarvar bort de stulna pengarna i bubbla efter bubbla och skattebetalarna tvingas hålla dem under armarna därför att deras politiska kollaboratörer påstår att de är systemviktiga.

Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att främja nybildning av banker för att bryta det befintliga fåtalet skräpbankers privilegium att först stjäla människornas pengar och sedan slösa bort dem?

Regeringen Reinfeldt har nu suttit fyra och ett halvt år utan att göra något åt saken. Man tycker faktiskt, som företagare, att regeringen borde duga till att göra något åt detta så att vi inte hänvisas till att komma till rätta med det här genom Nordafrikanska metoder.

- Fredrik, när ska vi småföretagare få tillbaka våra besparingar som det kriminella banknätverket stulit av oss med statens hjälp?

- När ska vi få tillbaka våra liv?


Umeå den 7 mars 2011
Mikael Styrman
.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Vem köpte Ruokojärvifastigheten på Kronofogdemyndighetens auktion förra veckan?

;)

Anonym sa...

Staten och Kapitalet (bankerna) sitter i samma båt heter det ju i en gammal progglåt och det är ju en sanning så god som någon även för att komma från det hållet.

Staten håller storbankerna under armarna och storbankerna struntar i banksekretessen gentemot statens hantlangare. Men när den berörda kunden vars uppgifter lämnas ut till staten vill veta vad banken har lämnat ut för handlingar då håller man minsann stenhårt på banksekretesen - men nu gentemot kunden när denne vill ha uppgift om hur hans egna affärer har redovisats till staten!

En till mig bekant företagare råkade för en tid sedan ut för en obehaglig sak. Skatteverket skulle genomföra en revision med hjälp av "Tvångsåtgärdslagen". Man hade ansökt hos förvaltningsdomstolen och åberopat att det förelåg sabotagerisk trots att företagaren vid flera tidigare tillfällen ställt upp och hjälpt Skatteverket att genomföra revisioner av hans företag.

Inför denna "Tvångsrevision" hade han dessutom vid ett antal tillfällen innan ärendet hamnade hos förvaltningsdomstolen skriftligen svarat på alla Skatteverkets skriftliga frågor och insänt kopior av alla de affärshandlingar som Skatteverket efterfrågat.

En av grejorna med en ansökan om att vidta tvångsåtgärder är att den som åtgärderna skall vidtas emot inte skall få yttra sig till domstolen innan den tar beslut om tvångsåtgärderna.

Så var det också denna gång. En morgon stod ett dussin personer från Skatteverket och Kronofogden och bankade på dörren för att beslagta bokföring, kopiera datorer oavsett dessa hade med bokföringen att göra eller inte, genomsöka hem, bilar, företagslokaler utan att kunna redogöra för den minsta misstanke om något brott. Man villa bara ha utförligare svar på de frågor som man hade ställt. Men då kan man ju tycka att man också hade bort ställa utförligare frågor i så fall. Det är ju svårt att i ett svar redogöra för något som inte har efterfrågats. Men det fanns absolut inget för honom att göra, bara ställa sig på alla fyra och låta statens representanter turas om.

Efteråt fick han en kopia av Skatteverkets ansökan om tvångsåtgärder tillsammans med förvaltningsrättens beslut och överklagandehänvisning. Han kunde då konstatera att Skatteverket hade rent lögnaktiga påståenden i sin ansökan som legat till grund för förvaltningsrättens beslut.

Viss om framgång överklagades förvaltningsrättens beslut till nästa instans. Men där blev det blankt avslag på överklagandet på den grunden att Skatteverket redan hade genomfört sina tvångsåtgärder och därför fanns det ingen anledning att pröva förvaltningsrättens beslut i sak. Det fanns t o m ett rättsfall från Regeringsrätten med samma innebörd.

Så rättsrötan griper verkligen omkring sig. Domstolen kan fatta beslut om åtgärder utan att du har möjlighet att yttra dig över ansökningen och när tvångsåtgärderna sedan är genomförda så har du inte någon möjlighet att få riktigheten av åtgärderna prövade i högre instans. Skatteverket kan helt oförblommerat ljuga hur mycket som helst i sin ansökan väl medvetna om att deras lögner helt okritiskt sväljs av förvaltningsdomstolen och att de sedan är skyddade av de högre domstolarna där lögnerna aldrig riskerar att prövas i sak.

"Rättsövergreppslagstiftning", är det någon som har hört talas om det? Faktiskt är det ju så att vi i Sverige nu har en sådan lagstiftning som ger statens myndigheter möjlighet att i princip begå vilka rättsövergrepp som helst mot medborgarna med hänvisning till de grövsta lögner. Och du som medborgare får inte saken prövad om du överklagar.

Så Micke, jag är böjd att hålla med dig när du tycker att vi mer och mer börjar likna 30-talets Tyskland eller Sovjets skenrättegångar under Stalin.

Mikael Styrman sa...

Svar till Anonym:

Jag vet inte om jag ska namnge köparen. Det tror jag inte. Men jag ska kommentera auktionen så snart jag hinner.

Mikael Styrman sa...

Svar till Anonym:

Ja, det där känns ju igen. Det har jag fått den tvivelaktiga glädjen att bli utsatt för mer än en gång. Det är inga vackra tankar man tänker om rättssystemet efter att ha fått inblick i hur det fungerar - eller rättare sagt i hur det inte fungerar.

Anonym sa...

Låter som att Du inte klarade av att köpa tillbaka Roukojärvi denna gång. Varför det? Du brukar ju glida in på Kronofogdens auktioner med portföljen full av sedlar, precis som i en Amerikans aktionfilm, varför inte denna gång. Har du börjat förskingra familjesilvret? Vad tror Du dina förfäder tycker??

Anonym sa...

Men vad nu då? Har tvångsförvaltaren satt P för din finansiering av den av Kronofogdemyndighetens beslagtagna fastigheten Ruokojärvi med bolagets pengar? Behöver du ett litet handlån kanske, eller är det en plötslig akut brist på likvida medel som hindrade dig från att köpa tillbaka din egen fastighet?

Mikael Styrman sa...

Svart till Anonym:

Det var väl ändå första gången en tjuv anklagade ägaren för att förskingra familjesilvret?

Jag som trodde att ni psykopater var oförmögna att känna empati.
Men du verkar ju i alla fall kunna glädja dig åt andras olycka.

Mina föräldrar har alltid tyckt att ni är ryggradslösa svin och det gäller säkert fortfarande.

Mikael Styrman sa...

Svar till Anonym:

Det är klart att om man tar ALLA intäkter under mer än fem månader och mäter ut nästan alla tillgångar så begränsas det ekonomiska utrymmet. Det måste man nog vara ganska pucko för att inte begripa.

Men i ett friskt och hederligt samhälle skulle det inte gå till så. Det är i alla fall säkert. Tyvärr är psykopatkoeffecienten alldeles för hög i våra verk och departement.

Lasse sa...

Kolla in nedanstående adress.
Kort filmen: Money as dept.

Hur Bankerna gör...Oj Oj Oj

En liten bit ner på sidan, med svensk text.
(men inte den högra spalten fr.You tube sämre kvalitet)


http://www.anarchos.se/product_info.php/products_id/37