måndag 26 maj 2014

Därför har UKIP rätt

.
Stora delar av svenska media har en längre tid förfasat sig över de högerextremas frammarsch, inklusive Brittiska UKIP, United Kingdom Independence Party...!?
Men vad är det UKIP gjort sig kända för?

UKIP:s vältalige och slagfärdiga ledare Nigel Farage har framför allt i färgstarka, frispråkiga och underhållande uttalanden kritiserat EU:s demokratiska underskott. Beslut fattas och befattningshavare tillsätts utan att Europas väljare får säga sitt. EU toppstyrs av ett fåtal politiska höjdare som kör Europa ungefär som företagsledningen i ett institutionsägt internationellt företag gör. En vidlyftig byråkrati, som kopierat det sämsta från den franska byråkratin, hemlighetsmakeriet, och vars göranden därför i huvudsak, och som normaltillstånd, är dolda för väljarna, styr Europa.

Dagens EU gagnar mest den grova organiserade brottsligheten, som i slutna rum och hemliga överläggningar med i olika grad korrumperade politiker och tjänstemän, kan utformar regler vars egentliga syfte är att plundra Europas skattebetalare utan insyn och utan risk för påföljd, men under skendemokratisk täckmantel.

I vad mån toppolitikerna styr byråkratin eller tvärtom är sällan lätt att veta. Vad man däremot kan veta är att Europaparlamentet är ett stort, trögrörligt, skendemokratiskt spektakel i vilket ”politikerna” får mycket bra betalt för att leka demokrati medan andra fattar besluten över deras huvuden och bakom deras ryggar. Sammanhanget blir så stort och den enskildes andel så liten att tillsyn blir ointressant och omöjlig att genomföra. Men drönartillvaron som överbetald EU-parlamentariker är så skön att de som åtnjuter dess gunst är beredd att in i döden försvara den nytta man påstår sig göra.

Demokrati ska, för att fungera, brytas ned och föras så nära väljarna, att de har möjlighet att påverka och även se resultatet av deras demokratiska arbete. Det kan man inte i EU av idag. Därför bör EU brytas sönder och läggas ned. Demokratin bör hämtas hem, närmare människorna. Om det är att vara högerextrem är det lätt att vara högerextrem.

Därför har UKIP rätt.

Södertälje måndagen den 26 maj 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: