torsdag 22 maj 2014

Svenska tillkortakommanden

.
Nyhetsmedia rapporterade idag att den mängd järnväg som Trafikverket tagit fram som underlag till regeringens nationella transportplan bara motsvarar 50% av verklig mängd. Det skapar ett fel i finansieringen som kommer att orsaka en brist på 20 miljarder kronor. Tjugotusen miljoner ofinansierade kronor.

Mot bakgrund av det pågående rättsliga, moraliska och kompetensmässiga förfall som för närvarande hemsöker landet, från regeringen och nedåt, får man kanske tycka att Trafikverket har lyckats över förväntan. Egentligen var inte det jag tänkte skriva om, men det kan gott få tjäna som fond.

Det är frapperande hur mycket sämre svenskarna har blivit på att köra bil på bara några år.

För ganska länge sedan nu fick vi låsningsfria bromsar. Det syns inte men de fostrar dåliga bilförare. Men de gör också nytta som med råge kompenserar för skadan. Det är bara vid vissa speciella förhållanden som exempelvis nysnö och lösgrus som de låsningsfria bromsarna får frispel och det smäller för ganska många.

Mitträckesvägarna gör något liknande men i det fallet överskrider skadeverkningar mångdubbelt nyttan. Det fungerar mest som ett slags gråsossarnas utdragna dödskamp för fornstora dagar. Svenskar som upplevt de goda åren med ett sönderbombat Europa försöker hålla den tiden kvar genom att bygga vägar som blundar för ekonomiska realiteter och mest är bra på att få trafiken att stanna.

När man kör i Tyskland slår det en hur bra tyskarna är på att köra bil. Där förstår man att de tre filerna har olika syfte och ska användas på olika sätt. Men när man kör mellan Mutholm och Södertälje slås man av hur dåliga svenskarna är på att köra. Det ser nästan ut som om en massa bondgummor utan körkort har stulit makens traktor och försöker köra om med den i omkörningsfilen.

Ofta är högerfilen helt tom. Inte en bil så långt ögat når. I mittenfilen åker ett antal bilar, men i så makligt tempo att de egentligen hör hemma i högerfilen. Jag kan inte förstå varför de kör i mittfilen. Kanske för att de tycker att de kör ”lagom” fort och därför hör hemma i mittfilen? Eller kanske för att de skulle bli kränkta av att köra i högerfilen. Möjligen är de så upptagna av att prata i telefon, raka sig, måla sig eller sms:a eller maila att de egentligen inte alls vet i vilken fil de befinner sig, eller varför? Kanske vet de inte ens vart de är på väg?

Märkligare ändå är att till vänster om de i mittfilen befinner sig ett antal bilar i omkörningsfilen vilka inte tycks vara på väg någonstans. Det ser ut som om de kompiskör med någon i mittfilen. Det här måste ju vara något som man helt har missat i den svenska körkortsutbildningen, att omkörningsfilen inte är tänkt för trafik som kör lika långsamt som den i högerfilen.

Idag är det inte tillåtet att köra om till höger på motorväg. I många länder är det det. Förmodligen befinner vi oss idag i ett transformeringsskede som innebär att det snart är tillåtet att köra om till höger. Det blir den naturliga följden av att körkortsutbildningen fungerar så illa, att omkörningsfilen används som bussfil. Redan nu ser man nämligen varje gång, på de tre milen, ca 5-8 bilar som inte orkar med ”tanterna med traktorerna” i omkörningsfilen och kör om till höger. Gärna i högerfilen eftersom den ofta är tom. Kanske ser den stora massan så illa att de inte kan skilja på högerfilen och diket och därför håller undan?

De här som kör om till höger är, om jag får vara fördomsfull, förmodligen nysvenskar som inte orkar med det flegmatiska tempot som blockerar all körning i mitt- och omkörningsfilerna. Säkert finns där en och annan adrenalinstinn ursvensk unghäst också.

Antingen lär myndigheterna förarna vad omkörningsfilen är till för eller så är det snart tillåtet att köra om i vilken lucka som helst som man kan hitta. I praktiken tycks det vara så redan.

Jag kommer att tänka på en till möjlig förklaring till den rådande situationen. Kanske är förarna senila och har återfallit i vänstertrafik? Kanske vore det läge att köra ”vi håller till höger”-kampanjfilmerna från 1967 igen? De är ju färdiggjorda, så det blir ju billigt. Kanske snart i en TV nära Dig på bästa sändningstid?

Södertälje onsdagen den 21 maj 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: