måndag 26 maj 2014

Obefogad kritik mot moderaterna

.
Nu, efter att Feministiskt Initiativ har fått fem procent av rösterna i EU-valet och Miljöpartiet gått kraftigt framåt hånas moderaterna av journalisterna för att ha missat ungdomståget och kvinnotåget. Ja, det antyds rent av att partiet är lika passé som Nationalsocialdemokraterna och snart jämförbart med eldare på ellok.

Varför?

Jo, för att när miljöpartiet prioriterade miljön satsade moderaterna på de ”stora” frågorna ekonomin och arbetslösheten. :-D

Och för att när övriga partier - utom Nationalsocialdemokraterna som hade Marita Ulvskog - hade unga fräscha kandidater, i flera fall kvinnor, representerades moderaterna av fyra medelålders eller äldre män i kostym: Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Carl Bildt och Gunnar Hökmark.

Jag vill för egen del tydligt uttala att jag tycker att denna kritik är djupt orättfärdig. Det är viktigt att komma ihåg att dessa män, som saknar all yrkeserfarenhet, besitter en betydande politisk erfarenhet som de andra kandidaterna saknar. Carl Bildt exempelvis uttalade ju sig i TV redan under kårhusockupationen 1968. Kårhusockupationen har de flesta av dagens väljare aldrig hört talas om, men en del av deras minnesgoda föräldrar kan möjligen dra sig till minnes, åtminstone fragmentariskt.

Dessutom förtjänar dessa erfarna män vår respekt. De är alla valda representanter för ett av våra mest väletablerade demokratiska politiska partier och deras väljare har i god tid före valet fått veta av partiledningen och partikansliet vem som ska väljas.

Tack vare ett noggrant renhållningsarbete i partiapparaten har man kunnat hålla tillbaka alla propåer i partiet om att välja kvinnor och småbarn som inte har partiledningens välsignelse till någonting överhuvud taget.

Jag kan faktiskt själv vittna om hur bra demokratin fungerar i Moderaterna. En kvinna i ett lokalt partidistrikt i Norrbotten motionerade till partikongressen om att partiet borde verka för införande av personval i Sverige likt det finska systemet. När hon kontrollerade med den lokala styrelsen hur det hade gått med motionen så hade den ännu inte gått vidare till länsförbundet. Lite senare hade den gjort det, men för sent för att tas upp på länsnivå och då kunde den heller inte nå partikongressen. Så småningom slutförvarades förstås den oönskade motionen i runda arkivet. På den tiden var det Christer Hammarberg som på länsnivå svarade för det viktiga demokratiska renhållningsarbete som garanterar att det finns demokrati inom moderaterna, men inte så mycket att det blir okontrollerbart. Men likadana politruker finns förstås i alla län och kanske i fler partier.

Nackdelen med en allt för effektiv partiapparat är förstås att de gamla gubbarna så småningom stupar på sin post, i ensamhet.

Södertälje måndagen den 26 maj 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: