fredag 21 november 2014

Löfven kryper i USA?

.
Idag kom Svenskan med EN förklaring till vad ”The Löfven Show” gör i USA. Enligt SvD är man där och fikar efter en plats i FN:s säkerhetsråd. Att man gör det i USA kan svårligen tolkas på annat sätt än att man är där och betygar USA sin lojalitet, för att på så sätt ta sig fram till köttgrytorna.

Som SvD påpekar får de tillfälliga ledamöterna i säkerhetsrådet ofta dra ett tyngre lass än övriga. Innebörden av detta kan vara, eller visa sig bli, att Sverige överger sin position i Palestinafrågan till förmån för en plats i FN:s säkerhetsråd samt att många svenskar får räkna med att dö på utlandsuppdrag, på den amerikanska krigsindustrins uppdrag, för att hålla några självupptagna psykopater framme vid köttgrytorna.

Det svenska storhetsvansinnet och den svenska nomenklaturans sociala ambitioner saknar tyvärr sin motsvarighet i förmåga att styra landet. Följaktligen är Sverige, trots att bollen låg på straffpunkten med målvakten utkallad ur målet efter andra världskriget, numera en allt fattigare dekadent föredetting med maffiakontrollerade banker, stillastående tåg, kriminellt rättsväsende och skolor som utbildar analfabeter, väl i nivå med de analfabeter som importeras en masse. Landet och folket kommer allt närmare undergången medan nomenklaturan söker sig allt närmare solen. Likheten med den franske Solkungen Ludvig den XIV blir allt påtagligare.

Om man samtidigt ska säga något snällt så får det väl bli att så länge ”The Löfven Show” är i USA och leker så är man ingen annanstans och gör skada.

Södertälje fredagen den 21 november 2014
Mikael Styrman
.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Så sant som det var sagt ;-)

Anonym sa...

Jag tror att landets undergång är folkets räddning. Det var aldrig någon bra ide att knyta folkets existens till en stat.

Det är lätt att vara revolutionär i sverige, det är bara att sitta på händerna och låta staten förstöra sig själv :p

Mikael Styrman sa...

Vi bör göra revolution mot maffian, införa demokrati och rättsstat.
Det har inte skett tidigare i Sverige, åtminstone inte de senaste 500 åren.

Statens undergång i dess nuvarande form är förmodligen nödvändig för att komma till rätta med nomenklaturans laglöshet och hänsynslöshet. Och det är som Du säger tveksamt i vad mån resten av befolkningen aktivt behöver påskynda processen. Nomenklaturan gör själva ett mycket bra revolutionärt arbete.