måndag 14 mars 2016

Haverikommissionens haveri i fallet Viola Beach-olyckan

.
Det har sagts i samband med utredningsarbetet efter Viola Beach-olyckan, att E4-bron över Södertälje kanal uppfyller alla säkerhetskrav som finns. Om det är så betyder det förmodligen att det är fel på säkerhetskraven. Det innebär i så fall att det kan finnas ett systematiskt fel på kraven. Just ett sådant fel som en haverikommissions uppgift är att finna. Men den svenska haverikommissionen kommer inte att finna det eftersom kommissionen lagt benen på ryggen och numera, av allt att döma, jobbar som den franska haverikommissionen. Den franska motsvarigheten går igenom mycket stora svårigheter för att dölja systemfel i Airbus flygplanskonstruktioner och skylla dem på piloter, med nya dödsolyckor som konsekvens.

Jag har sagt det tidigare, om än med många fler ord, att Viola Beach-olyckan innebär att det är fel på kraven, om bron fyller kraven. Det finns i så fall betydande risk för att det finns ett systematiskt fel - på Södertäljebron och andra. Det kommer i så fall att byggas fler liknande och farliga konstruktioner i Sverige. Möjligen är det så, att man har använt ett regelverk, som främst tar sikte på lokala gator, med lite trafik, låga hastigheter och goda siktförhållanden, med broar med tydligt igenkännbar öppning, och tillämpat det på bron över Södertälje kanal. Den är nämligen del av en extremt högt trafikerad väg, med höga hastigheter, med skymd sikt på grund av skymmande berg och vägens krön och kurvor samt med en bro som är illa belyst och av en konstruktion som gör att annalkande trafikanter inte ser att bron är öppen. På grund av kön med väntande bilar ser inte trafikanterna heller de nedfällda bommarna som i sin tur är placerade så nära stupet att när föraren väl kan se dem räcker inte den återstående sträckan till för att få stopp på bilen. Det blir inte bättre av att varningssystemet är opedagogiskt utformat och får den förare som inte hinner läsa skyltarna att tro att de nalkas en låg bro, tunnel eller kraftledning, som ju i samtliga fall är något som en personbilsförare inte behöver frukta. Ärendet är ett skolexempel på just ett sådant fall som haverikommissionen SKA utreda!

Det är lätt att förstå att ett stort nationellt och internationellt ekonomiskt intresse som Airbus kan få en korrumperad statsapparats olika institutioner, som den franska statens exempelvis, att bryta samman. Men vilket är det intresse som sitter med ändan i brödrosten i Viola Beach-olyckan och som är så inflytelserikt att det får den svenska haverikommissionen att begå professionellt harakiri? Förr kunde man veta med till visshet gränsande sannolikhet att det var de röda knappnålarnas brödraskap som spökade i bakgrunden, men vem ligger bakom haverikommissionens haveri i Viola Beach-olyckan?

Det bör haverikommissionens folk svara på offentligt - innan de avgår för att återupprätta förtroendet för haverikommissionen.

Falun måndagen den 14 mars 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: