måndag 7 mars 2016

Minst dubbla lojaliteter

.
Som förmodligen enda svensk tycker Stefan Löfven att den försvarsanknutna stiftelse som fixat bostad åt försvarsminister Peter Hultqvist inte representerar ett särintresse. Det säger, i vanlig ordning, mer om Stefan Löfvens omdöme och rättsmedvetande, än det gör om Hultqvist's beroende av militära intressen.

En tröst i bedrövelsen är möjligen att Hultqvist fick lägenheten av den svenska militären och inte av NATO. Det komplicerar naturligtvis Hultqvist's lojalitetsbild ännu mer. Förutom lojaliteten mot NATO, som han torftigt försöker dölja, och lojaliteten mot Sveriges folk, ska han nu även väga in lojaliteten mot försvarsintressen. Frågan blir då naturligtvis om försvarsintressena slår sig in på en tredjeplats efter lojaliteten mot svenskarna eller om det blir en andraplats efter NATO?

Det kan tyckas märkligt att inte NATO fixar bostad åt sina underhuggare. Precis som Sverige inte gör det åt sina ministrar. Är det rent av så, att metoden används som ett sätt att sätta demokratin ur spel och skaffa sig en position utifrån vilken man kan utöva ett otillbörligt inflytande över ministrar? Det förutsätter att man lyckas förhindra att metoden avvecklas genom att staten tillhandahåller tjänstelägenheter i Stockholm åt ministrar från landsbygden, under deras tjänstgöringsperiod. Det är i så fall varken första eller sista gången Sverige är prisgivet åt sådana maffiametoder. Är det kanske också på det sättet att metoden, som så många andra maffiametoder, ursprungligen emanerar från USA?

Södertälje måndagen den 7 mars 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: