tisdag 23 september 2008

George W Bush versus Usama bin Ladin

.

Mathias Rust var bara 19 år gammal när han den 28 maj 1987 flög till Moskva, via Helsingfors, med en Cessna 172, och landade på Röda Torget.


I skräck för Röda Armén

Fram till den dagen hade vi som vuxit upp i det kalla krigets skugga levt i skräck för Röda Armén. Det amerikanska militärindustriella komplexet och den amerikanska propagandaapparaten hade hamrat in i allas vårt medvetande hur effektiv och väl utrustad den sovjetiska armén var. Även svenska politiker visste att upplysa oss om hurdana fantastiska maskiner ryssarna hade till lands, till sjöss och i luften – inte minst under vattenytan.


Notoriskt vodkapimplande alkoholister

Det var därför med stor skepsis och viss besvikelse vi tog emot rapporterna från det sönderfallande Sovjetunionen. Vi skämdes också ett stycke när det gick upp för oss att vi hade varit rädda helt i onödan. Landet var ju ett veritabelt vårdhem för notoriskt vodkapimplande alkoholister. Flottan som vi hade fått höra så fantastiska uppgifter om visade sig till helt övervägande del bestå av inte längre sjövärdiga rostskorvar. Flyget hade inget bränsle och arméns vapen och fordon var i stor utsträckning stulna och sålda. Det enda vi egentligen skulle haft att frukta vore att någon rysk militär i vodkafyllan eller under delirium av misstag skulle komma åt knappen…


Färjan stulen för åtta år sedan

TV sände en intervju med en färjkarl vid gränsen mellan Ryssland och Estland. Färjan hade blivit stulen åtta år tidigare men han fortsatte att gå till jobbet. Lönen kom med viss försening och ingen brydde sig om att sysselsätta honom. Med andra ord inte helt olikt Sverige i den delen. Alla ska med – ingen behövs!


Mathias sådde fröet?

Men det var Mathias Rust som öppnade våra ögon när han flög oupptäckt till Moskva och landade på Röda Torget. Han avlivade på ett kompromisslöst sätt propagandan om den ryska radarns och luftvärnets effektivitet som innehållslösa floskler. Hela Sovjetstaten var en tandlös papperstiger som efter 60 års ambitionskvävande socialdemokrati bara dög till att pimpla vodka dag som natt!

För den minnesgode ligger det nära till hands att anta att Mathias Rust kan ha sått fröet hos Usama bin Ladin. Kanske var det han som väckte tanken att USA kanske också var en koloss på lerfötter?


George W Bush ./. Usama bin Ladin

Inför hela världen har George W Bush och Usama bin Ladin drabbat samman under några års tid. Det är inte känt för allmänheten varför. Beror det på någon oförrätt som Bush utsatt bin Ladin för eller beror det på något annat? Därom kan vi spekulera. Bataljen som sådan har dock innehållit spektakulära inslag.

Det var naturligtvis utomordentligt nesligt av muslimerna att skicka över fyra grabbar till den amerikanska sandlådan och välta de amerikanska grabbarnas sandslott. Ditintills hade det varit förbehållet de amerikanska grabbarna att hemsöka andras sandlådor för att där välta sandslott, stjäla olja m.m. Att de muslimska grabbarna dessutom hade fräckheten att använda amerikanska flygplan och att ta över dem med fickknivar, under näsan på världens dyraste, största och ineffektivaste militärindustriella- och säkerhetspolitiska komplex, gjorde det hela ännu mer gement.


Självförvållade dumheter

Men alla dumheter som genomförts efteråt, som exempelvis att inbilla världens militärpolitiskt säkraste land (på grund av läge, inte på grund av den amerikanska försvarsmakten och säkerhetstjänsten) att det egentligen är det osäkraste – det har amerikanarna själva gjort.

De har också själva bombat det redan tidigare efterblivna Afghanistan till stenåldern och fortsätter att med samma glada humör beskjuta och bomba Afghanska såväl bröllop som begravningar.


Expedition Irak

De har också själva åstadkommit den Irakiska katastrofen. George W Bush säger visserligen att man håller på att vinna kriget, som han redan tidigare sagt att man vunnit, men de amerikanska soldaterna visar närvaro genom att livrädda och under beskjutning och granatattacker åka i kolonn, i ambulansfart, från camp till camp, som skållade råttor. Muslimer betraktar det förundrat. De trodde att det var dem förunnat att göra saker in sha’a Allah eller om Gud vill. Plötsligt är Irak fullt med amerikanska fanatiker som likt självmordsbombare, under beskjutning kastar sig från militärförläggning till militärförläggning.


Bryter mot konstitutionen

Det är också amerikanarna själva som övergett den amerikanska konstitutionens ideal och börjat fängsla folk i åratal utan rättegång.

Det är amerikanarna själva som börjat tortera fångar.

Det är de själva som börjat betala slavhandlare för alla möjliga ointressanta fångar, flyga dem jorden runt i affärsjetplan, försedda med blöjor och huva över ansiktet, upphängda i flygplanstaket (s.k. Anna Lind-charter).


Kört USA i konkurs

Det är George W Bush och amerikanarna själva som kört sitt land till konkursens brant. De har snart (kanske redan) förvandlat världens rikaste land till ett av världens fattigaste länder. Allt det här har den samlade amerikanska hjärntrusten ställt till med alldeles själva.

USA står inför stora ekonomiska svårigheter. Det är naturligtvis inte lätt för Bush och USA att ge sig. Över huvud taget är amerikanare dåliga på att ge sig – det är en av deras goda sidor. De besitter också en närmast abnorm böjelse för att skrävla – även det gör det svårare att erkänna sig besegrad.


Dags för kongressförhör?

USA behöver nu använda sina pengar för sin befolknings och världsekonomins bästa och har inte längre råd att leka med intellektuellt överlägsna muslimer. Det får gå hur det vill för det militärindustriella komplexet – dags för lite kongressförhör eller en riksrättsprocess i USA?

Ronald Reagan kallade Sovjet för ondskans imperium och blev dess baneman. George W Bush blev för USA det Ronald Reagan blev för Sovjet. En viktig skillnad dock: Ronald Reagan gjorde inte Sovjet till ondskans imperium. Sovjet var redan det. George W Bush gjorde USA till ondskans imperium efter den 11 september 2001. Tendenser fanns innan men en stor del av ansvaret kommer nog historieböckerna att tillskriva George Bush och George W Bush.


Hissa parlamentärflagg

Det står nu klart att bin Ladin på allt sätt intellektuellt har utklassat Bush. Det är nu hög tid för Bush att, för hela världens bästa i allmänhet och USA:s bästa i synnerhet, hissa parlamentärflagg. Förhoppningsvis är inte bin Ladin argare på Bush och USA än att stridigheterna kan läggas ned om Bush och USA
· lägger ned jakten på bin Ladin och hans medarbetare
· slutar att med kriminella metoder lägga sig i andra länders inre angelägenheter
· upphör att tortera inbillade eller verkliga fiender
· upphör att kränka mänskliga rättigheter
· upphör med pågående avlyssning och Stasi-registrering
· deklarerar att USA:s lagar bara ska gälla i USA
· förbinder sig att underkasta sig internationell rätt så att även amerikanska krigsförbrytare kan rannsakas inför den internationella domstolen i Haag.

Det är bäst för dem själva om Bush och amerikanarna ger sig nu. Annars kanske muslimerna skickar fem man, och hur ska det då gå för det redan svårt, för egen hand, sargade USA?


.

Inga kommentarer: