söndag 9 november 2008

Har Finland råd med både Fortum och Mikael Lilius?

.

Corporate Bullshit

När Fortum i februari 2008 övertog bolaget TGC-10, bakom Ural, i Ryssland, gjorde Fortumledningen vissa uttalanden. Låt mig påminna om några av dem, så som de presenterades av Vattenfalls intresseförening, i tidskriften ERA. Sannolikt är det mesta att beteckna som ”corporate bullshit”. Tillåt mig därför att, efter respektive uttalande, även presentera hur det sannolikt bör tolkas:

”Förvärvet är i linje med Fortums tillväxtstrategi”
vilket betyder:
Så här i efterhand kan vi inte förklara vad vi ska ha det till.

”Fortum behåller sin finansiella flexibilitet och Fortums nordiska investeringsprogram kommer också att fortsätta som planerat” samt ”Affären påverkar inte vår finansiella flexibilitet, vilket ger oss möjlighet att fortsätta med vårt nordiska investeringsprogram och finansiera möjliga nyinvesteringar i framtiden. Vi är synnerligen nöjda med detta strategiskt viktiga steg”, sa Fortums vd Mikael Lilius
vilket betyder:
Vi har inte en aning om hur vi ska finansiera det här finansiella korthuset men eftersom nöden är alla uppfinningars moder så får vi improvisera. Tack vare att vi får ta ut höga priser i Norden, och inte avkrävs några investeringar där, kan vi låta Nordens elkunder subventionera den här katastrofen, vilket vi är synnerligen nöjda med.

”Av alla regionala bolag har TGC-10 den bästa utnyttjandegraden av produktionskapaciteten”
vilket betyder:
TGC-10:s produktionskapacitet är redan utnyttjad i hög grad varför det kommer att krävas omfattande investeringar i företaget.

”Företaget har ett omfattande investeringsprogram vilket ökar kraftproduktionen med 2 300 MW till 2013. Kraftverken finns i ett område med hög tillväxt och betydande olje- och gasindustrier” samt ”Verksamheten finns i hjärtat av de snabbt växande ryska olje- och gasproducerande områdena”
vilket betyder:
TGC-10 måste göra omfattande investeringar men på grund av att det finns närliggande olje- och gasindustrier, som har höga transportkostnader till världsmarknaden och därför kan sälja billigt i TGC-10:s verksamhetsområde, kommer vi att ha svårt att få ut tillräckligt höga priser för att nå lönsamhet.

”Vi kan nu bidra till ryska energisektorn…genom att vara en pålitlig energipartner och genom att ta in ledande teknologier och kunnande för att förbättra effektiviteten”
vilket betyder:
Effektiviteten, den tekniska standarden och pålitligheten, är så låga att till och med Fortum kan bidra med förbättringar.

”Vi är mycket engagerade i arbetet som vi har framför oss”, sa Tapio Kuula, Senior Vice President Fortum
vilket betyder:
Vi har tagit oss vatten över huvudet och har inte en aning om hur vi ska klara upp det här.


Inte råd att köpa tillbaka Karelen.

Under Sovjetunionens sammanbrott lär Finland ha fått erbjudande om att köpa tillbaka Karelen. Landskapet hade stått för fäfot sedan Stalin tog över det under andra världskriget. Finland lär ha tackat nej på grund av att man bedömde sig inte komma att ha råd att återuppbygga Karelen. Då har ändå många finnar sina rötter i Karelen.


Karelen nära Västeuropa.

Karelen är beläget i västra Ryssland, norr om Sankt Petersburg och gränsande till Finland. Det rör sig om hyggligt gammal kulturbygd och det är nära till Västeuropa. Ändå ansåg sig Finland inte ha råd att återuppbygga Karelen.


Bättre bakom Ural än i Karelen?

Finns det någonting som talar för att den tekniska och ekonomiska standarden mellan Ekaterinburg och Kazakstan, i det bitvis väglösa Sibirien, där TGC-10 är beläget och verksamt, i någon väsentlig grad skulle vara bättre än situationen är i det, i förhållande till Europa, mer närliggande Karelen?


Strålande affärer blir till bistånd.

Efter hand som det blivit allt uppenbarare vad Fortums ledning (med stöd av tunga finska politiker?) ägnat sig åt i Ryssland, har Fortums informationsavdelning glidit över till att allt mer tona ned den goda affär som Fortum lät påskina att de hade gjort i mars 2008. Istället är det numera populärt att lyfta fram att Fortum förvärvat TGC-10 som ett led i ett uppbyggnadsarbete i Ryssland – bakom Ural – mellan Ekaterinburg och Kazakstan. Lilla Finlands politiker tycker att det är Finlands sak att bygga upp Ryssland, ett land som har världens största oljetillgångar och vars affärsmän nyligt åkt på minst sagt uppseendeväckande uppköpsrundor världen runt.


Skulderna dubbelt så höga som omsättningen 2007.

Fortum hade enligt sin årsredovisning för kalenderåret 2007 en omsättning på 4 479 miljoner euro och skulder uppgående till 9 023 miljoner euro och har tillsammans med Vattenfall och EON tryckt upp energipriserna i norden skyhögt under senare tid. Att under sådana premisser lägga upp 2 700 miljoner euro på att förvärva ett ryskt råttbo är ett agerande som närmast borde rendera arkebusering.


Fritt fall?

Till september 2008 har motsvarande värden på kalenderårsbasis förvandlats till 5 354 miljoner euro i omsättning, sjunkande resultat och skenande skulder, som nu är 12 489 miljoner euro. Då bör man hålla i minne att det i huvudsak gäller perioden före konjunkturnedgången. Mycket talar för att Finland har att hantera ett Fortum i fritt fall?
Vad kommer Mikael Lilius att göra – höja bonusen?
Vad kommer Finlands regering att göra – jaga ut Mikael Lilius i världen på en ny inköpsrunda?


Ryska notan hittills 3 700 miljoner euro.

Enligt uppgifter i media skenar nu Fortums ryska nota. Det som för en tid sedan var 2 700 miljoner euro har numera svällt till 3.700 miljoner euro och man kan befara att vi ännu bara ser toppen på isberget. Fortum torde därmed ha passerat de nivåer vid vilka finska staten tvingades skänka bort Sonera efter deras lika optimistiska förvärv av mobiltelefonrättigheter i Tyskland.


Är det rimligt att Fortum bedriver biståndsarbete?

Om det mot all förmodan vore så illa att Fortums ledning, och Finlands ledande politiker, anser att det är Finlands sak att idka u-hjälp i Ryssland infinner sig osökt en fråga:
- Finns det inte något annat forum inom vilket Finland kan idka biståndsarbete än ett konkursmässigt Fortum?


Gravad hund.

Här ligger en gravad hund som Reefat El-Sayed skulle ha uttryckt det. Jag vill mena att här finns bara utrymme för endera av två tolkningar. Antingen anser Finlands politiker att den finska befolkningen är så dum i huvudet att man kan påstå vad som helst, och gå i land med det. Alternativt är det Fortums ledning och ledande finska politiker som är imbeciller. Sanningen att säga så vet jag inte vilket som vore värre. Om Finland ska kunna försvara sin internationella ranking i fråga om frihet från korruption så är det nog nödvändigt att det finska rättsväsendet vaknar upp ur sin Törnrosa-sömn.


Fortum-BomBom.

Med hänvisning till Assi Domäns expedition till Ryssland för tolv år sedan, vid vilken de lät lura sig på ca 550 miljoner kronor i samband med förvärvet av pappers- och cellulosakombinatet Segezha Bumprom, kanske Fortum skulle döpa om sig för att manifestera sin nya roll som bidragsgivare till det land som har världens i särklass största oljereserver? – Vad sägs om Fortum-BomBom?

- Finland är ett litet land - Har Finland verkligen råd
med både Fortum och Mikael Lilius, med bonus och med mutor?


.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mikael Lilius närmare 100 miljoner som han nyligen utkvitterade i bonus skulle räcka till att rädda 388000 barn i tredje världen från att dö av uttorkning.
Vad är det vi betalar för, egentligen, Fortum?

En vanlig städare skulle behöva jobba i nästan 600 år för att gneta ihop den summan.
Svenska statsministern skulle behöva jobba i 67 år för att få ihop till Mikael Lilius' bonus.
Snyggt utsuget, Fortum!/

Anonym sa...

Jag skall ta mig faaaan skuta den jäääveln ,förbannade jävla blodsugare Häng han NUUU högt
Bonus på MIIIILJOOONER