söndag 2 november 2008

Myglandet föröder bankväsendet – 2.

.

I bloggen ”Myglet föröder bankväsendet – 1” har jag berättat en del om den degenererade bankkultur som möjliggjort den skräpbankskris som just nu utspelar sig. Kanske är det för Sveriges del mer adekvat att uttrycka sig i termer av den skräpbankskris som vi är på väg in i?


Tubbades att ge in konkursansökan.

Tillsammans lyckades de i föregående blogg nämnda ekonomiska talibanerna få Handelsbanken att 2002 säga upp Ekfors-Bolagets lån utan att lånen var misskötta och utan att Handelsbanken, trots upprepade frågor, gav någon som helst förklaring härtill. Ekfors-Bolaget, som bedriver en verksamhet där man investerar på 30-40 års sikt, fick en vecka på sig att betala sitt lån, varefter Handelsbanken gav in en konkursansökan till den Kinesiska Folkdomstolen i Haparanda.


Sekonderades av olaglig ansökan.

Handelsbankens ansökan sekonderades av en olagligt grundad konkursansökan från Kronofogdemyndigheten. I ett okorrumperat rättsväsende skulle denna ansökan helt ha kunnat ignoreras av bolaget. Vid den redan då välkänt politiskt styrda domstolen i Haparanda skulle en sådan ansökan kunnat vara livsfarlig för bolaget.


Politiskt opålitlig domstol.

Vid den tiden var bolagsledningens uppfattning, ännu, att ett felaktigt grundat konkursbeslut skulle ha ändrats av Hovrätten i Umeå. Dock var risken uppenbar, att en politiskt medgörlig konkursförvaltare (sådana råder det ingen brist på i Norrbotten), redan skulle ha åstadkommit irreparabel skada för bolaget när väl Hovrättens eventuellt ändrande Dom skulle ha kommit. Bolagsledningen bedömde det därför nödvändigt att söka undvika, att utlämnas åt en prövning av konkursfrågan i den Kinesiska Folkdomstolen. Bolaget lyckades även lösa lånet innan konkursförhandlingen varför ansökan föll.


Bäddade för justitiemord.

I sammanhanget kan nämnas att min farfar alltid hade sina affärer fördelade på minst tre olika banker. Dessutom var han ”on speaking terms” med ett par banker till – det fanns fler banker på den tiden. Min far sa upp samarbetet med två av dessa banker med den interna motiveringen att han bedömde att de var ”politiskt opålitliga” och flyttade över alla affärer till Handelsbanken. Därför är det en ödets ironi att detta skulle komma att bädda för ett politiskt justitiemord och att det skulle komma att bli just Handelsbanken som skulle komma att låna sig till det.


Handelsbanken visade sig opålitlig.

Ekfors Kraft AB är ett litet, 90-årigt, samhällsnyttigt företag, vars verksamhet utgörs av produktion och distribution av elektrisk kraft. Bolaget förfogade då, som nu, över ca 500 km ledningsnät i mycket gott skick, två mindre kraftverk och ett antal fastigheter i Övertorneå för kontor, verkstad, lager, garage och produktionsanläggningar – alltsammans obelånat, med undantag för det då aktuella lånet från Handelsbanken. Bolagets lån var på ca 10 Mkr. Efter avräkning för tillgodohavanden på bolagets kapitalräkningar på Handelsbanken var nettoskulden ca 5,5 Mkr. Bolaget omsatte ca 50 Mkr. Bolagets verksamhet var och är skyddad av monopol. Ändå kunde Handelsbanken komma till slutsatsen att bolaget utan vidare krusiduller skulle sökas i konkurs!


Betalningsanmaning för konkursansökan delgiven Handelsbankens VD.

För att ytterligare försäkra sig om att få bolaget i konkurs tog Handelsbanken felaktigt ut en årlig avgift om 100.000 kr för förlängning av checkkrediten, som man alltså inte hade förlängt utan istället sagt upp. Denna avgift vägrade banken trots påstötningar att återbetala. Inte förrän Ekfors-Bolagets styrelseledamot knallade in på Handelsbankens huvudkontor vid Kungsträdgården och delgav Handelsbankens VD en betalningsanmaning för konkursansökan enligt 2 kap 2 § konkurslagen kom pengarna. Men då kom de fort! Jag kommenterade detta i media med att det därför inte blev aktuellt att söka Handelsbanken i konkurs – den här gången.


Vårdslös bankverksamhet.

Med stigande besvikelse tar jag i media del av, att Handelsbanken som 2002 inte ansåg sig kunna låna ut 5,5 Mkr till en kund, som man hade en åtminstone 50-årig relation till och som bedrev en monopolskyddad samhällsnyttig verksamhet, nu mer offentligt har visat vad de går för.

Tillsammans med Carnegie, Swedbank och Nordea har man lånat ut ca 15-20 Miljarder kronor – man verkar inte själv veta säkert hur mycket och till vilken säkerhet – om någon – till Maths O Sundqvists aktie- och fastighetsspekulationer!


Korsvist ägande befrämjar mygelkultur.

Det framstår som uppenbart, menar jag, att Handelsbankens korsvisa ägande med Industrivärden, varigenom banken, mer eller mindre, äger sig själv, har befrämjat framväxt av en mygelkultur inom den en gång så respekterade Handelsbanken.

Kanske var jag inte så fel ute när jag 2002 inför pressen uttalade, att det inte blev aktuellt att söka Handelsbanken i konkurs – den gången?

.

Inga kommentarer: